38
Nebezpečné chemické látky Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446 EU-ICT-8-04

Nebezpečné chemické látky

  • Upload
    kiele

  • View
    89

  • Download
    1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Nebezpečné chemické látky. Mgr. Ivana Blažíčková Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Tyršova 446. Anotace. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás Ročník : 8. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Nebezpečné chemické látky

Nebezpečné chemické látky

Mgr. Ivana BlažíčkováZákladní škola a Mateřská škola

Nymburk, Tyršova 446EU-ICT-8-04

Page 2: Nebezpečné chemické látky

Anotace Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie Tematický okruh: Anorganické a organické látky kolem nás Ročník: 8.

Žáci se seznámí s označováním a příklady nebezpečných chemických látek

Page 3: Nebezpečné chemické látky

Výbušné látky Při reakcích uvolňují množství plynů Ničivé účinky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 4: Nebezpečné chemické látky

Výbušné látky Nitroglycerin Dynamit Trinitrotoluen Semtex

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 5: Nebezpečné chemické látky

Hořlavé látky Plyny nebo kapaliny s nízkou teplotou

varu Pevné nebo kapalné

látky, které se snadno vznítí

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 6: Nebezpečné chemické látky

Hořlavé látky Zemní plyn Propan-butan Vodík Ethanol Aceton Benzín Nafta Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-

pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 7: Nebezpečné chemické látky

Oxidační látky Ve styku s jinými látkami vyvolávají

jejich hoření, dokonce i pod vodou

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 8: Nebezpečné chemické látky

Oxidační látky Manganistan draselný Kyselina dusičná Peroxid vodíku

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 9: Nebezpečné chemické látky

Plyny pod tlakem Amoniak Propan Butan Methan

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 10: Nebezpečné chemické látky

Korozivní a žíravé látky Ničí živé tkáně Způsobují poleptání

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 11: Nebezpečné chemické látky

Korozivní a žíravé látky Kyseliny Hydroxidy Peroxid vodíku Amoniak

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 12: Nebezpečné chemické látky

Látky toxické I ve velmi malých dávkách způsobují

smrt nebo poškození zdraví

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 13: Nebezpečné chemické látky

Látky toxické Akonitin Anilin Fenol Kyanid draselný Methanol Nikotin

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 14: Nebezpečné chemické látky

Obecný symbol nebezpečí Aceton Uhličitan sodný (soda) Peroxid vodíku Toluen

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 15: Nebezpečné chemické látky

Látky poškozující zdraví Podobné účinky jako látky toxické Účinky se projevují

až po větších dávkách

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 16: Nebezpečné chemické látky

Látky poškozující zdraví Naftalen Toluen Fenol Chloroform

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 17: Nebezpečné chemické látky

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Látky, které ohrožují jednu nebo více složek životního prostředí

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 18: Nebezpečné chemické látky

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Amoniak Naftalen Nikotin Přípravky proti hmyzu

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 19: Nebezpečné chemické látky

Zopakuj si označení nebezpečných chemických látek

Page 20: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 21: Nebezpečné chemické látky

Obecný symbol nebezpečí

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-exclam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 22: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 23: Nebezpečné chemické látky

Hořlavé látky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-flamme.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 24: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 25: Nebezpečné chemické látky

Výbušné látky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-explos.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 26: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 27: Nebezpečné chemické látky

Toxické látky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-skull.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 28: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 29: Nebezpečné chemické látky

Látky poškozující zdraví

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-silhouete.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 30: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 31: Nebezpečné chemické látky

Korozivní a žíravé látky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-acid.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 32: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 33: Nebezpečné chemické látky

Oxidační látky

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-rondflam.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 34: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 35: Nebezpečné chemické látky

Látky nebezpečné pro životní prostředí

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-pollu.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 36: Nebezpečné chemické látky

???

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 37: Nebezpečné chemické látky

Plyny pod tlakem

Henning, T. wikipedia.org. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:GHS-pictogram-bottle.svg (accessed Sept 10, 2012)

Page 38: Nebezpečné chemické látky

Použité zdroje literatury Škoda, J.; Doulík, P. Chemie 8 -

učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia, 1st ed.; Nakladatelství Fraus: Plzeň, 2006

Bílek, M; Rychtera, J. Chemie krok za krokem, 1st ed.; Nakladatelství MOBY DICK, 1999