Čitanje Ton ča Petrasova Marovi ć - ?· Budu ćnost je Europa u Marovi ću, Shakespeare, Kafka, Satre,…

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

Transcript

 • 1

  SVEUILITE U ZAGREBU FILOZOFSKI FAKULTET

  ODSJEK ZA KROATISTIKU

  Marija Bubi

  itanje Tona Petrasova Marovia

  DIPLOMSKI RAD

  MENTOR: dr.sc. Julijana Matanovi

  Zagreb, lipanj 2013.

 • 2

  SADRAJ:

  UVOD.................................................................................................................................3

  1. Pjesnik u zagrljaju Mediterana (biografija).....................................................................5

  2. Petrasov suprotiva zaboravu............................................................................................7

  3. Dramski opus...................................................................................................................9

  3.1. isti zimski prostor.....................................................................................................12

  3.2. Biti il vladati...pitanje je sad.......................................................................................14

  3.3. Maroviev dramski stih...............................................................................................20

  4. Roman za koji nema ni straha ni srama..........................................................................22

  Zakljuak............................................................................................................................27

  Literatura............28

 • 3

  UVOD

  Marovi ostaje teak pjesnik.1

  Zapoeti istraivanje reenicom Marovi ostaje teak pjesnik, ne izgleda, priznajem,

  obeavajue. Odmah na poetku sam se sloila s profesorom Mladenom Machiedom,

  priznatim profesorom talijanske knjievnosti, teoretiarem, kojem je Toni Petrasov Marovi

  ponekad neitak, ba kao i meni. Voljela sam to je profesorica Matanovi upravo o

  Maroviu razgovarala sa svojim nekadanjim studentskim kolegom Delimirom Reickim.

  Pomislila sam, ako me njegova poezija podsjea na apstraktne pjesme Reickog koje smo

  itali na predavanjima profesora Vladimira Bitija, pa kako u o tom autoru napisati cijeli

  diplomski rad.

  Unato svim prvotnim nerazumijevanjima i sumnjama, oduevila sam se..

  Mislim da je Marovi pisao slobodno, da ga je na prvu tee razumjeti. Takoer elim istaknuti

  da unato tome svatko moe pronai neto za sebe itajui njegov arolik opus. Ni kritika nije

  odustala od itanja ovoga knjievnika, pa zahvaljujui njihovoj strunosti i manje razumljivi

  tekstovi bivaju osvijeljeni i itki.

  Za Tona Petrasova Marovia je vaan zaviaj, knjievna djela je iznjedrio na osnovu mjesta

  i vremena kojem pripada. U svoje djelo je inkorporirao ivotno i osobno iskustvo, tradiciju i

  budunost. Ostajanje u rodnom mjestu smatram vanim detaljem jer ga ne bi sudbina

  Sustipana pogodila jednakim intezitetom da je s vrnjacima otiao u metropolu. Bolest kao

  dio njegove osobe protee se cijelim opusom, borba za ivot, smrt. Pod tradicijom mislim na

  grko rimsku kulturu na kojoj se grad Split rodio 304. godine i nastavio rasti, Bibliju,

  Marulia. Budunost je Europa u Maroviu, Shakespeare, Kafka, Satre, teatar apsurda,

  Ujevi.

  Interpretacija e se realizirati kroz sedam poglavlja. U prvom naslovljenom Pjesnik u

  zagrljaju Mediterana (biografija) dat u iru biografsku i bibliografsku biljeku. Jasno mi je

  da je ona u jednom dijelu optereenje same interpretacije, ali inim to zbog toga to je

  predmet moga rada pisac izvan popisa literature i lektire.

  1 Machiedo, Mladen, Okomica onkraj Mista (Spomen na Tona Petrasova Marovia), Knjievno djelo Tona Petrasova Marovia, Zbornik radova, Knjievni krug Split, 1997.

 • 4

  Na njegov pjesniki rad osvrnut u se samo ukratko potujui upute svoje mentorice, a opet

  ne zanemarujui ono to Marovia upravo najbolje predstavlja u simbolino naslovljenom

  poglavlju Petrasov suprotiva zaboravu. Nadalje u analizirati njegovih pet dramskih djela

  (Golubovi i djeaci, Obrazina, Zimski prostor, Antigona, kraljica u Tebi i Temistoklo).

  Posebna poglavlja isti zimski prostor i Biti il vladati...pitanje je sad, o dramama Zimski

  prostor, te Antigona, kraljica u Tebi izdvojena su jer ova dva djela ostavljaju mogunost

  kazaline izvedbe. Vidjet emo u nastavku da mladenaka djela zbog strukture nije mogue

  uprizoriti na sceni.

  Nadovezujui se na poeziju i dramski opus primjereno je dotaknuti se i Marovievog stiha.

  Dio diplomskoga rada Roman za koji nema ni straha ni srama posveen je autorovom

  posljednjem romanu Sram i strah ije objavljivanje nije doivio.

  Toni je esto isticao da je najvie svjetla dobivao od Marulieve i Vidovieve svijee.

  Batinski sloj je najdublje poznavao. Naalost, da danas pitate srednjokolce, pa i njihove

  profesore tko je bio Petrasov, ne bi znali. To je teka napravda prema zaslunima, a uskoro

  nee znati ni za Vesnu Parun i Juru Katelana. Naalost, mlai ga narataji manje poznaju,

  ali to je danas sudbina mnogih naih umjetnika., zakljuio je Jaka Fiamengo.2

  Je li istinita Fiamengova tvrdnja, tek treba doznati. Svakako je zanimljivo da pisca ije djelo

  kritika uistinu hvali nisam do pisanja diplomskog rada nikada itala, da na fakulteta nema

  predavanja o njegovoj Antigoni. Kritiki dijalog o Maroviu postoji, ja namjeravam nastaviti

  razgovarati. Iako je Toni Petrasov Marovi ostao u Provinciji zbog fatalnosti vremena, ne

  znai da njegova knjievnost nije pola korak dalje.

  2 http://www.dugirat.com/kultura/136-poezija/14380-petrasov-suprotiva-zaboravu-v15-14380

 • 5

  1. Pjesnik u zagrljaju Mediterana (biografija)

  Toni Petrasov Marovi roen je 29. listopada 1934. u Mravincima, podno Mosora,

  odakle se vidi svekolika splitska okolica, od Poljica do Trogira, te srednjodalmatinski otoci

  Bra, Hvar, olta i iovo. kolovao se u rodnom mjestu i Splitu gdje stalno ivi. Osnovnu

  kolu zavrava u rodnom mjestu, a Klasinu gimnaziju i Pedagoku akademiju u Splitu. Za

  vrijeme Drugog svjetskog rata, u samoigri, ozlijedio se runom granatom, kasnije je vie puta

  ozbiljno pobolijevao to je ostavilo veliki utjecaj na njegov knjievni potpis.3 Petras je

  nadimak knjievnikovog djeda Petra, iju je izvedenicu Petrasov, knjievnik dodao uz svoje

  ime i prezime.

  Pisao je poeziju, kratke prie, drame, kritike, objavljivao u asopisima Mogunosti i Krugovi.

  Prve je pjesme poeo objavljivati u omladinskim asopisima i to u splitskom Vidiku i

  zagrebakom Poletu. Najvei dio svoga radnoga vijeka proveo je kao urednik za kulturu na

  RTV Zagreb RTV centar Split, takoer je bio urednikom u splitskom Logosu i u

  Mogunostima.

  Marovi je prvi hrvatski pjesnik koji je objavio haiku pjesme. Godine 1961. u knjievnom

  asopisu Mogunosti br. 6, tiskano mu je 13 haiku pjesama iz neobjavljene zbirke 101 haiku.

  Djelovao je u razdoblju krugovaa i razlogovaca, ali nije pripadao nijednoj knjievnoj

  grupaciji.

  Preminuo je u Dioklecijanovom gradu 22. travnja 1991. poslije dugogodinje borbe s opakom

  boleu na dan (sluajnost ili...) kad je Maruli 1501. godine zavrio svoju Juditu. Pokopan je

  na mjesnom groblju u Mravincima. Za njim je ostao pozamaan knjievni opus, od kojeg je

  jedan dio razasut po asopisima, opus koji kako vrijeme odmie svrstava Tona Petrasova

  Marovia u sam vrh suvremene hrvatske knjievnosti kao jednoga od njezinih nezaobilaznih

  imena.

  Tijekom ivota objelodanio je knjige: Knjiga vode (pjesme i poeme) 1956.,

  Asfaltirano nebo (tri poeme) 1958., Rije u zemlji (poema koju je pjesnik tiskao u vlastitoj

  nakladi) 1963., Putanje (poema) 1967., Ciklus o cilju (pjesme) 1968., Ljudski kusur (roman)

  1969., Premjetanja (pjesme i poeme) 1972., a triba govorit (pjesme za djecu) 1975.,

  Hembra (poema) 1976., Eros i Anter (pjesniko-grafika mapa sa slikarom Matkom

  Trebotiem) 1976., Demokritov kruh (kratke prie i drama Zimski prostor koja je izvedena

  1975.) 1978., Suprotiva (izabrane pjesme i poeme) 1981., Antigona, kraljica u Tebi (drama,

  izvedena 1981.) 1981., Lastavica od 1000 ljeta (roman) 1982., Temistoklo (drama) 1984., 3 Ovu turu crticu o piscu nalazimo u njegovoj drugoj pjesnikoj zbirci Knjiga vode.

 • 6

  Osamnica (pjesme) 1984., Isolamento (izbor iz poezije na talijanskom jeziku) 1986., Moi ne

  govoriti (pjesme) 1988., Smokva koju je Isus prokleo (pjesme) 1989., Oe na (pjesme s

  grafikama Ivana Lackovia Croate) 1990., te posthumno Job u bolnici (pjesme) 1992.,

  Odabrana djela I i II (pjesme i proza) 1992. i Sram i strah (roman) 2011.

  Njegova djela je u svojoj antologiji Zywe zradla iz 1996. s hrvatskog jezika na poljski prevela

  poljska knjievnica i prevoditeljica ucja Danielewska.

  Knjievni krug Split je na prijedlog Mirka Tomasovia odao poast preminulom pjesniku

  znanstvenim skupom Knjievno djelo Tona Petrasova Marovia odranim 2. listopada 1996.

  godine. Tom znanstvenom monografskom obradbom okupljeni strunjaci nastojali su

  obuhvatiti sve grane Toneva opusa. Budui da je veim dijelom kritiki istraivana njegova

  poezija, ovo je bila prilika da se ukae na vieslojne vrijednosti knjievnog djela Marovia.

  itajui zbornik osjetila sam oduevljenje reenicama ili moda bolje rei mislima koje su

  autori izdvojili i na taj me nain upoznali sa svijetom skrivenim iza rijei Tona Petrasova

  Marovia. Nekad treba