of 16 /16
Matematicã 1. Ordonaţi crescător numerele: 3, 7, 5, 2, 1, 6. A) 3, 5, 6, 7, 2, 1 B) 7, 6, 5, 3, 2, 1 C) 1, 2, 3, 6, 5, 7 D) 1, 2, 3, 5, 6, 7 E) 2, 1, 3, 5, 6, 7 2. Numărul care lipseşte în şirul 4,6,7,8 este: A) 3 B) 5 C) 9 D) 1 E) 10 3. Forma situată între două în şirul următor este: A) B) C) D) E) 4. Care este creionul cel mai lung? A) B) C) D) E) 5. Completează şirul de numere în ordine crescătoare: , ,5 A) 3, 4 şi 6 B) 2, 3 şi 6 C) 6, 4 şi 3 D) 6, 5 şi 4 E) 3, 2 şi 7 6. Descompune numărul 4. Alege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ? A) 4 şi 2 B) 5 şi 6 C) 4 şi 5 D) 2 şi 4 E) 5 şi 7 Clasa I Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător: 4

Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Embed Size (px)

Text of Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2...

Page 1: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

1. Ordonaţi crescător numerele: 3, 7, 5, 2, 1, 6.A) 3, 5, 6, 7, 2, 1 B) 7, 6, 5, 3, 2, 1 C) 1, 2, 3, 6, 5, 7 D) 1, 2, 3, 5, 6, 7 E) 2, 1, 3, 5, 6, 7

2. Numărul care lipseşte în şirul 4,6,7,8 este:A) 3 B) 5 C) 9 D) 1 E) 10

3. Forma situată între două în şirul următor este:

A) B) C) D) E)

4. Care este creionul cel mai lung?

A) B) C) D) E)

5. Completează şirul de numere în ordine crescătoare: , ,5

A) 3, 4 şi 6 B) 2, 3 şi 6 C) 6, 4 şi 3 D) 6, 5 şi 4 E) 3, 2 şi 7

6. Descompune numărul 4. Alege varianta corectă:A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3

7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?A) 4 şi 2 B) 5 şi 6 C) 4 şi 5 D) 2 şi 4 E) 5 şi 7

Clasa I

Se recomandă citirea enunţurilor de către învăţător:

4

Page 2: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Clasa I

Matematicã

8. Câte sunt în desenul alăturat?

A) 2 B) 3 C) 1 D) 4 E) nici unul

9. Care obiect este cel mai uşor ?

A) B) C) D) E)

10. Observă regula şi stabileşte forma următoare:

A) B) C) D) E)

11. Câte numere sunt între 4 şi 10?A) 6 B) 5 C) 7 D) 8 E) 3

12. Scrie numerele 2, 4, 3, 6, 7 în ordine descrescătoare:A) 7, 6, 4, 3, 2 B) 2, 3, 4, 6, 7 C) 7, 6, 4, 2, 3 D) 7, 6, 3, 4, 2 E) 7, 6, 2, 3, 4

13. Care este vecinul mai mic al celui mai mare număr de o cifră ?A) 1 B) 8 C) 10 D) 9 E) 2

14. Vecinul comun al numerelor 5 şi 7 este:A) 4 B) 8 C) 6 D) 3 E) 5

15. În care situaţie sunt scrise numerele naturale de la 0 la 5 ?A) 5, 4, 3, 2, 1 B) 0, 1, 2, 3, 4 C) 1, 2, 3, 4, 5 D) 1, 2, 3, 4 E) 0, 1, 2, 3, 4, 5

...

5

Page 3: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

1. Care număr este cu 3 mai mic decât 31 ? A) 57 B) 28 C) 80 D) 52 E) 50

2. În următorul şir, 4, 0, 7, 2, 8, 6 numărul care nu se potriveşte cu celelalte este …A) 0 B) 7 C) 4 D) 8 E) 6

3. În cutie au rămas 14 bomboane, după ce Ioana a mâncat 4. Câte bomboane au fost în cutie ?A) 11 B) 18 C) 10 D) 19 E) 17

4. Din cei 14 peştişori verzi şi argintii, 3 sunt verzi. Câţi sunt argintii?A) 10 B) 17 C) 11 D) 9 E) 12

5. Pentru a avea 80 lei, Alin mai are nevoie de 20 lei. Câţi lei are Alin?A) 60 lei B) 100 lei C) 50 lei D) 90 lei E) 70 lei

6) Alege şirul format numai din numere pare :A) 85 ; 67 ; 21 ; 35 ; 43 B) 66 ; 29 ; 47 ; 24 ; 81C) 12 ; 19 ; 17 ; 16 ; 13 D) 52 ; 31 ; 77 ; 27 ; 83E) 74 ; 38 ; 52 ; 96 ; 70

7) Cel mai mare număr impar din două cifre diferite se află pe fluturaşul de culoare…

A) B) C) D) E)

Clasa a II-a

6

Page 4: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

8) Maria cumpără dulciuri în valoare de 3 lei. Dă vânzătoarei 5 lei şi primeşte rest ...A) 8 lei B) 2 lei C) 7 lei D) 1 leu E) 3 lei

9) Şirul care cuprinde ordonarea descrescătoare a numerelor 24; 88; 57; 19; 92 este:A) 88; 92; 57; 24; 19 B) 19; 24; 57; 88; 92C) 24; 19; 57; 88; 92 D) 92; 88; 57; 19; 24 E) 92; 88; 57; 24; 19

10) 70 este cu 20 mai mare decât :A) 40 B) 60 C) 90 D) 80 E) 50

11) Câte petale a avut floarea, dacă pe fiecare petală era scris câte un număr par de o cifră ?A) 4 B) 10 C) 8 D) 5 E) 6

12) Cel mai mare număr par, mai mic decât 15, dar mai mare decât 11 este…A) 14 B) 13 C) 12 D) 11 E) 16

13) Ioana are 4 mere, Ina 2, Ileana 3, Maria 1 măr şi Marian 5. Perechea cu cele mai puţine mere este…A) Ioana, Ina B) Ina, Ileana C) Maria, MarianD) Ina, Maria E) altă pereche

14) Crina are 12 baloane, adică cu 2 mai puţine decât Ana. Câte baloane are Ana ?A) 15 B) 10 C) 14 D) 11 E) 13

15) În curtea bunicii se joacă cloşca cu trei puişori, un iepuraş, căţelul Azor şi nepoţica Dana, care are în braţe păpuşa. Câte picioare se joacă în curte?A)16 B) 17 C) 18 D) 19 E) 15

Clasa a II-a

0 2

7

Page 5: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a III-a

1. Care este suma cifrelor ce compun numărul 199 ?A) 20 B) 24 C)19 D) 25 E) 15

2. Ce numere lipsesc din următorul şir : 6 ; 10 ; 14 ; 18 ; 22 ; ___ ; ___ ; 34.A) 9 şi 9 B) 28 şi 36 C) 30 şi 40 D) 26 şi 30 E) 25 şi 30

3. La adunarea corect efectuată, dacă scădem din sumă un termen obţinem …A) câtul B) restul C) celălalt termen D) descăzutul E) un factor

4. În curtea lui Daniel, aleargă 3 raţe şi 2 capre. Câte picioare aleargă în curte ?A) 12 B) 14 C) 10 D) 18 E) 17

5. Care este suma dintre succesorul şi predecesorul numărului 420 ?A) 839 B) 841 C) 840 D) 838 E) 850

6. S-au consumat 6 mere şi au rămas cât dublul celor care s-au consumat. Câte mere au fost la început ?A) 20 B) 21 C) 12 D) 18 E) 16

7. În rezultatul scăderii 600 – 299, cifra zecilor este …A) 1 B) 9 C) 6 D) 0 E) 3

8. Câte pătrate vezi în figura alăturată ?

A) 1 B) 2 C) 4 D) 6 E) 8

9. Ce număr lipseşte ? 1 ; 2 2 ; 4 4 ; 8 8 ;16 16 ;…A) 56 B) 24 C) 17 D) 10 E) 32

10. Diferenţa dintre cel mai mare număr natural scris cu trei cifre identice şi cel mai mic număr scris cu trei cifre identice este: A) 788 B) 899 C) 785 D) 700 E) 8888

Page 6: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a III-a

11. Care este suma dintre cel mai mic număr de trei cifre şi cel mai mare număr format din două cifre ?A) 99 B) 100 C) 199 D) 109 E) 900

12. Maria are 9 ani, iar Alin 11. Câţi ani vor avea împreună peste 5 ani ?A) 30 B) 20 C) 25 D) 18 E) 35

13. 5 perechi de iepuri au câte trei iepuraşi. Împreună sunt :A) 13 iepuri B) 15 iepuri C) 8 iepuri D) 30 iepuri E) 25 iepuri

14. Paul a primit o cutie în care se află un pix şi alte două cutii roşii. În fiecare cutie roşie se află câte două pixuri. Câte pixuri a primit Paul ?A) 5 B) 3 C) 4 D) 8 E) 6

15. Ana îşi închiriază bicicleta astfel: pentru 2 napolitane timp de 2 ore şi pentru 10 bomboane timp de 2 ore. Cât timp se poate plimba un copil, dacă îi dă o napolitană şi 5 bomboane ?A) 30 minute B) 1 oră C) 3 ore D) 2 ore E) 4 ore

16. Trei turişti au făcut împreună o plimbare de 9 km. Câţi km a parcurs fiecare ?A) 1 B) 9 C) 5 D) 27 E) 3

17. În cuvântul « IARNA », valoarea unei vocale este 2, iar a unei consoane este 1. Care este valoarea sumei literelor ?A) 8 B) 6 C) 10 D) 5 E) 9

18. Care dintre următoarele numere are suma cifrelor egală cu cel mai mare număr par de o cifră ?A) 112 B) 209 C) 312 D) 413 E) 243

19. Doru aleargă de două ori mai repede decât Dan. Dacă Dan termină cursa în 6 ore, în cât timp ar termina-o Doru ?A) două ore B) 3 ore C) 11 ore D) 12 ore E) 18 ore

20. Care este numărul care are cifra sutelor cu doi mai mare decât cea a zecilor, cifra zecilor cu trei mai mare decât cea a unităţilor, iar suma celor trei cifre este 8 ?A) 134 B) 233 C) 521 D) 530 E) 431 9

Page 7: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a IV-a

1. Calculaţi şi identificaţi răspunsul corect : 4 x 3 + 3 x 2 + 2 x 1 + 1 x 0 =A) 22 B) 21 C) 20 D) 19 E) 32

2. Dacă inversez locul termenilor unei adunări, atunci suma:A) se schimbă B) nu se schimbă C) se măreşte D) se micşoreză E) dispare

3. O barcă trebuie să transporte la mal 11 persoane, aflate în larg. Câte drumuri se vor face cu barca, dacă în ea încap 4 persoane, cu cel care o conduce ? (considerăm un drum până la persoanele din larg, altul până la mal, de unde porneşte barca)A) 9 B) 4 C) 8 D) 7 E) 6

4. Alege răspunsul corect pentru expresia : ( 2007 : 2007 + 2007 – 2007 ) x 2007 : 2007 = ?A) 0 B) 2007 C) 1 D) 4014 E) 7

5. Jumătate din jumătatea sfertului unui număr este 5. Numărul este:A) 80 B) 60 C) 40 D) 50 E) 30

6. Câte numere sunt cuprinse între 11 şi 99 ?A) 99 B) 87 C) 88 D) 86 E) 80

7. Câte numere de două cifre există, astfel ca cifrele fiecărui număr să fie numere consecutive în ordine crescătoare ?A) 10 B) 8 C) 9 D) 11 E) 16

8. Fără a calcula, stabiliţi ultima cifră a produsului: 2 x 4 x 6 x 8 x 10A) 0 B) 4 C) 8 D)6 E) 2

9. Care este numărul de 3 cifre (cifrele reprezintă numere impare consecutive) care adunat cu răsturnatul său dă 666 :A) 135 B) 246 C) 123 D) 133 E) 321

10. Rezultatul calculului 1 x 2 + 1 x 3 + 1 x 4 + 1 x 5 + 1 x 6 este :A) 630 B) 100 C) 20 D) 40 E) 30

11. Pentru a-şi construi un gard în faţa casei, un gospodar a folosit 14 stâlpi la o distanţă de 3 m unul de altul. Lungimea gardului este : A) 340 m B) 52 m C) 39 m D) 40 m E) 50 m10

Page 8: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a IV-a

12. 10 muncitori termină o lucrare în 10 zile. În câte zile ar termina-o 5 muncitori ?A) 50 zile B) 40 zile C) 30 zile D) 15 zile E) 20 zile

13. Împărţim numărul 20 la un număr dintr-o cifră şi obţinem restul 2. Câte posibilităţi sunt ? A) 2 B) 4 C) 3 D) 1 E) 0

14. Care este cel mai mic număr natural, care, împărţit la 6 dă restul 5 şi câtul diferit de 0 ?A) 17 B) 10 C) 11 D) 9 E) 18

15. Suma a două numere este 90, iar suma dintre primul şi un sfert din al doilea este 75. Numerele sunt : A) 30 şi 60 B) 70 şi 20 C) 50 şi 40 D) 65 şi 25 E) 80 şi 10

16. Rezultatul exerciţiului 150 – 5 x 5 : 25 + 10 = este :A) 159 B) 15 C) 139 D) 39 E) 125

17. Suma a două numere este 360. Care sunt numerele, dacă suma este de 4 ori mai mare decât primul număr ?A) 80 şi 280 B) 90 şi 270 C) 70 şi 290 D) 60 şi 300 E) 50 şi 310

18. Marius aleargă de trei ori mai repede decât George. Dacă George termină cursa în 6 ore, în cât timp ar termina-o Marius ?A) 3 ore B) două ore C) 11 ore D) 12 ore E) 18 ore

19. Care dintre următoarele numere are produsul cifrelor mai mare decât suma lor ?A) 112 B) 222 C) 312 D) 209 E) 211

20. Care este numărul x, cunoscând că: x + 129 este succesorul numărului 232 ?A) 100 B) 101 C) 105 D) 106 E) 104 11

Page 9: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a V-a

1. Cel mai mare număr natural par de patru cifre diferite este:A) 9786 B) 9856 C) 9876 D) 9864 E) 9768

2. Cinci creioane şi trei ascuţitori costă 32 de lei. Cât vor costa 15 creioane şi 9 ascuţitori ?A) 89 lei B) 96 lei C) 102 lei D) 98 lei E) 94 lei 3. Suma dintre produsul numerelor 30 şi 12 şi câtul numerelor 242 şi 2 este :A) 498 B) 486 C) 510 D) 481 E) 492

4. Valoarea lui a , pentru care relaţia : [(2 ∙ a+17) ∙12- 2] : 7= 46 să fie adevarată este :A) 5 B) 8 C) 12 D) 4 E) 6

5. Cel mai mare număr natural care împărţit la 3 dă câtul 34 şi rest nenul este :A) 98 B)103 C) 99 D) 102 E) 104

6. Dacă 2 ∙ x + 13 = 55, atunci x are valoarea:A) 20 B) 21 C) 24 D) 28 E) 34 7. Dacă: aba + ba + a = 346 atunci valoarea cifrelor a şi b este:A) 2 şi 2 B) 2 şi 7 C) 3 şi 7 D) 3 şi 2 E) 2 şi 6

8. Dacă a = 23 şi 2 ∙ b + c = 53, atunci 4 ∙ a + 6 ∙ b+ 3 ∙ c este egală cu :A) 251 B) 260 C) 280 D) 264 E) 284

9. În câte zerouri se termină produsul : 1∙ 2∙ 3∙ 4∙ ........ ∙24 ∙25 ?A) 7 B) 4 C) 8 D) 5 E) 6

10. Dacă a = 1 + 2 + 3 +………+ 47 , atunci a este egal cu: A) 1148 B) 1132 C) 1212 D) 1126 E) 1128

11. Câte numere naturale de forma a0b, cu a < b există ?A) 36 B) 32 C) 40 D) 39 E) 34

12

Page 10: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a V-a

12. Dacă 6x5x - x7x8 = 3524, atunci x este: A) 3 B) 4 C) 2 D) 6 E) 8

13. Calculând suma dintre dublul celui mai mare număr natural de două cifredistincte şi triplul celui mai mic număr natural de trei cifre distincte se obţine :

A) 498 B) 565 C) 512 D) 556 E) 502 14. Patru copii au împreună 30 de ani. Câţi ani vor avea împreună peste 4 ani ?A) 48 B) 34 C) 38 D) 46 E) 42

15. Suma a trei numere impare consecutive este 27. Care este numărul cel mai mic ?

A) 5 B) 9 C) 7 D) 6 E) 11

16. Calculând : [ 20 + 3 ∙ ( 29 + 71 )] : 40 se obţine:A) 6 B) 8 C) 12 D) 16 E) 24

17. Suma cifrelor numărului : 10000 +12 ∙ 5 - 3 ∙ 21 este:A) 34 B) 26 C) 32 D) 28 E) 36

18. Un container plin cu mere cântăreşte 84 kg, umplut pe jumătate, el cântăreşte 49 kg. Containerul gol cântăreşte :A) 12 kg B) 14 kg C) 16 kg D) 10 kg E) 15 kg 19. Un bunic are trei nepoţi. Dacă înmulţeşti vârstele nepoţilor, obţii exact vârsta bunicului 77 ani. Suma vârstelor celor trei nepoţi este :

A) 21 ani B) 22 ani C) 18 ani D) 24 ani E) 19 ani

20. Produsul numerelor pare mai mici ca 8 este :A) 48 B) 36 C) 0 D) 42 E) 384

13

Page 11: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a VI-a

1. Cel mai mare număr natural de trei cifre distincte, divizibil cu 3 este: A) 978 B) 986 C) 984 D) 987 E) 976 2. Suma divizorilor proprii ai numărului 18 este :A) 19 B) 20 C) 21 D) 22 E) 39

3. Dacă 15 | 12aa , atunci a are valoarea :A) 0 B) 3 C) 4 D) 5 E) 8 4. Cardinalul mulţimii: {x | x Є N, x < 40 şi x număr prim} este: A) 9 B) 11 C) 12 D) 13 E) 15

5. Egalitatea : 2n+3 +2n = 288 este adevărată, dacă n are valoarea: A) 3 B) 4 C) 5 D) 6 E) 7

6. Valoarea expresiei : 4 ∙ (5,4 + 7,6) – 25 ∙ (0,1 ∙ 10 + 3 ∙ 0,04) este :A) 24 B) 25 C) 26 D) 30 E) 32 7. Dacă a şi b sunt numere prime şi 3 ∙ a + 2 ∙ b = 20 atunci a şi b sunt :A) 2 şi 5 B) 2 şi 7 C) 3 şi 5 D) 7 şi 2 E) 5 şi 2

8. Dacă : m = 235 , n = 321 , p = 414, atunci ordinea crescătoare a numerelor este:A) m, n, p B) m, p, n C) n, m, p D) p, n, m E) p, m, n

9. Restul împărţirii numărului : 2n+1 ∙ 9n + 6n ∙ 3n+1 + 48 la 5 este:A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

10. Ultima cifră obţinută după efectuarea produsului 157 ∙ 133, este :A) 0 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

11. Patru puncte distincte două câte două, pot determina :A) două drepte B) 3 drepte C) 4 drepte D) 5 drepte E) 6 drepte

14

Page 12: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a VI-a

12. Fiind date dreptele a, b, c, astfel încât a || b şi a c={P} . Stabiliţi poziţiile pe care le au dreptele b şi c.A) b || c B) b = c C) c = a = b D) b c ≠ E) a = b = c

13. Punctele A, B, C sunt coliniare şi B Є (AC), iar AB = 16 cm şi AC = 20 cm. Lungimea segmentului [ BC ] este de :A) 4 cm B) 36 cm C) 6 cm D) 20 cm E) 8 cm

14. Dacă AB = 6 cm, BC = 16 cm, AC = 10 cm şi punctele A, B, C sunt coliniare. Stabiliţi ordinea punctelor:A) A; B; C B) A; C; B C) C; B; A D) B; C; A E) C; A; B 15. Dacă A, B, C sunt puncte coliniare, [ AB] = [BC] şi M este mijlocul segmentului [AB], iar MB = 15 cm, atunci lungimea segmentului [AC] este : A) 30 cm B) 45 cm C) 60 cm D) 75 cm E) 80 cm

16. După efectuarea operaţiei : [MN] – { M,N } se obţine : A) (MN ] B) [ MN ) C) ( MN ) D) [ MN ] E) Ø 17. Două drepte care au două puncte distincte comune sunt:A) paralele B) distincte D) identice C) diferite E) se intersectează

18. Perimetrul dreptunghiului care are lungimea de 24 cm şi lăţimea este din lungime este de :A) 64 cm B) 72 cm C) 78 cm D) 80 cm E) 84 cm

19. Pe axa numerelor se consideră punctele O( 0 ); A( 2 ) ; B( 3 ) ; C( 4 ) ; D( 6 ). Câte segmente congruente de lungime 2 sunt ?A) 2 B) 3 C) 11 D) 5 E) 6

20. Câte puncte coliniare se pot pune pe o dreaptă ?A) 2 B) 3 C) 100 D) 1999 E) o infinitate

23

15

Page 13: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a VII-a

1. Suma divizorilor întregi ai numărului 6 este: A) 0 B) 2 C) 6 D) 10 E) 12

2. Fie mulţimea : A= { X Є Z*/ | X |< 8 }. Cardinalul mulţimii A este:A) 7 B) 8 C) 14 D) 15 E) 16 3. Diferenţa dintre cel mai mic număr întreg pozitiv de trei cifre şi cel mai mic număr natural de două cifre este :A) 90 B) 110 C) 199 D) 10 E) 1 4. Perechea de numere întregi pozitive ( x ; y ) care verifică egalitatea: x ( y + 2 ) = 23 este:A) ( 1; 25) B) (-1; -21) C) (23; 2) D) (-21; -2) E) (1; 21) 5. Suma cifrelor numărului 1079 - 7 se divide cu:A) 2 B) 4 C) 5 D) 6 E) 9

6. Rezolvând în Z ecuaţia : | x+2|+| y-5|=0 se obţine :A) x=2; y=5 B) x=-2; y=5 C) x=-2; y=-5 D) x=2; y=-5 E) x=-5; y=2

7. Dacă ( a )5 = -32 şi a Є Z , atunci a are valoarea :A) 2 B) -4 C) 4 D) -3 E) -2

8. Dacă x + y =-7 şi y + z =4, atunci calculând 4 x + 9 y +5 z se obţine :A) +8 B) -24 C) +9 D) -8 E) -11

9. Adunând opusul numărului ( +4) cu diferenţa numerelor (- 17) şi (+ 6 ) se obţine :A) -15 B) -19 C) -7 D) +19 E) -27

10. Câte submulţimi are mulţimea : P = { xЄ N*| 15x+12 < 72 } ?A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

11. Dacă perimetrul unui pătrat este 24 cm, atunci aria lui este:A) 64 cm2 B) 36 cm2 C) 42 cm2 D) 16 cm2 E) 24 cm216

Page 14: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Clasa a VIl-a

12. Un pătrat are aria de 36m2. Cât este aria pătratului care are latura de două ori mai mare ca a pătratului dat?A) 120 m2 B) 144 m2 C) 160 m2 D) 72 m2 E) 180 m2

13. Se dă mulţimea : { x | 2 ; 3 ; x sunt lungimile laturilor unui triunghi }. Valoarea lui x este:A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8

14. Un pătrat şi un triunghi echilateral au laturile egale, care este raportul perimetrelor lor :

A) B) C) D) E)

15. La ce distanţă se află ortocentrul unui triunghi dreptunghic isoscel, faţă de centrul său de greutate, dacă are ipotenuza de 18 cm ?A) 4 cm B) 9 cm C) 15 cm D) 12 cm E) 6 cm

16. Un dreptunghi şi un pătrat au fiecare aria de 64cm2. Lăţimea dreptunghiuluieste un sfert din latura pătratului. Lungimea dreptunghiului este :A) 21 cm B) 32 cm C) 31 cm D) 30 cm E) 24 cm

17. Dacă ABCD este paralelogram, m(<A) = 47º , atunci m(<B) este :A) 47º B) 123º C) 153º D) 131º E) 133º

18. Dacă un romb are un unghi drept, atunci el este :A) dreptunghi B) paralelogram C) pătrat D) trapez E) trapez dreptunghic

19. Mijloacele laturilor unui trapez isoscel determină un :A) pătrat B) dreptunghi C) romb D) trapez D) hexagon 20. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt proporţionale cu 2 ; 3 ; 4. Cel mai mic unghi al triunghiului are măsura de :A) 30º B) 35º C) 40º D) 45º E) 50º

Matematicã

Clasa a VII-a

12

32

34

43

23

17

Page 15: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

10. Indicaţi forma corectă de ortografiere: D) Nu fii neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa B) Nu fi neserios când ştii că nu trebuie să fii aşa

Clasa a VIII-a

1. Cel mai mare număr natural mai mic decât 5 √3 este :A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

2. Calculând : | 1- √ 3 | + √ ( √ 3 - √ 5 )2 - | - √5 | , se obţine :A) 1 B) 2 √ 3 C) -2√ 5 D) -1 E) 0 3. Dacă x + =4 , atunci x2 + este :

A) 18 B) 16 C) 14 D) 12 E) 8

4. Media aritmetică a numerelor : a = 5 + √ 24 şi b = 5 - 2 √ 6 este :A) 5 B) 2√ 6 C) 10 D) -2√ 6 E) √ 6

5. Ordinea crescătoare a numerelor x=2√ 3, y = √ 7, z = 3 √ 2 este :A) x,y,z B) x,z,y C) z,x,y D) y,z,x E) y,x,z

6. Dacă : M= { x Є R | -3<x<4 } şi N = { x Є R | x ≥ -2 }, atunci M N este :A) [ -3;-2) B) [-2 ; 4 ) C) [ 2 ; 4) D) ( 4 ;+ ∞ ) E) [ -3 ; 4)

7. Dacă X = Z ( - ; 2 √ 5 ) , atunci Card X este :

A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

8. Valoarea expresiei 2425262 - 242525 ∙ 242527 este :A) 1 B) 24 C) 25 D) 26 E) 27

9. Dacă | x + y – 3 | + √ x2 - 4 x + 4 = 0, atunci x şi y au valoarea :A) x=2, y=3 B) x=2, y=1 C) x=3, y=1 D) x=-2, y= -1 E) x= -1, y= -2

10. Media geometrică a numerelor 4x şi 3x-2 este 4 . Valoarea lui x este :A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6

11. Câte vârfuri are un cub ?A) 4 B) 5 C) 6 D) 8 E) 10

1x

1x2

72

18

Page 16: Clasa I · PDF fileAlege varianta corectă: A) 1 şi 4 B) 3 şi 1 C) 2 şi 5 D) 3 şi 3 E) 2 şi 3 7. Care sunt numerele mai mari decât 3 şi mai mici decât 6 ?

Matematicã

Clasa a VIII-a

12. Care este numărul maxim de plane determinat de patru puncte necoplanare ? A) un plan B) două plane C) 3 plane D) 4 plane E) 5 plane

13. Două drepte concurente, intersectează două plane paralele, atunci punctele lor de intersecţie determină un : A) dreptunghi B) pătrat C) romb D) trapez E) paralelogram

14. Pe planul triunghiului ABC se ridică perpendiculara AM, AM = 15 cm şi AB = 8 cm. Atunci d ( M; B ) este : A) 16 cm B) 17 cm C) 18 cm D) 19 cm E) 20 cm

15. Într-un cerc cu raza de 6 cm, lungimea coardei determinată de două puncte diametral opuse, are lungimea de : A) 6 cm B) 8 cm C) 12 cm D) 16 cm E) 18 cm

16. Ce poziţie au două drepte distincte, care sunt perpendiculare pe un plan ?A) concurente B) identice C) coliniare D) paralele E) egale

17. Un pătrat şi un triunghi echilateral sunt echivalente. Dacă aria triunghiului este 64 cm2 , atunci perimetrul pătratului este:A) 32 cm B) 24 cm C) 36 cm D) 28 cm E) 30 cm

18. Calculând: tg 60º + sin 45º - cos 45º se obţine :

A) B) C) D) 1 E) √3

19 . Fie planul ß şi punctele A,B,C astfel încât B,C Єß şi A Є ß. M Є (AB) şi N Є (AC), MA = 6 cm, MB = 4 cm, NA = 9 cm, NC = 6 cm, stabiliţi poziţia dreptei MN faţă de ß.A) MN || ß B) MN ß = { P } C) MN ß D) MN ß = { E,F } E) MN ß ≠ Ø

20. Se dau 50 de puncte distincte situate în planul ß, oricare trei necoliniare şi un punct M nesituat în ß. Numărul maxim de drepte determinat de cele 51 de puncte este :A) 51 B) 501 C) 1275 D) 2500 E) o infinitate

√ 32

12

√ 22

19