of 3 /3
1 SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015 TINGKATAN SATU PENDIDIKAN SENI VISUAL Kertas 1 Satu jam JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 2611/1 SULIT 2611/2 Pendidikan Seni Visual Mei 18.5.2015 11.00-12.00 Arahan 1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.Jawab semua soalan. 2. Kertas 1 mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Pilih jawapan yang tepat sama ada A,B,C atau D. Sekiranya calon ingin membuat perubahan jawapan pastikan jawapan dipadamkan sehingga hilang kesan hitam dan tandakan jawapan yang baharu.

Cover Soalan 1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

cover soalan

Text of Cover Soalan 1

1

SULIT 1223/2

2611/2Pendidikan Seni Visual Mei18.5.201511.00-12.00

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN 2015TINGKATAN SATU

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Kertas 1

Satu jam

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

ArahanKertas soalan ini mengandungi 40 soalan.Jawab semua soalan.Kertas 1 mengandungi 40 soalan aneka pilihan. Pilih jawapan yang tepat sama ada A,B,C atau D. Sekiranya calon ingin membuat perubahan jawapan pastikan jawapan dipadamkan sehingga hilang kesan hitam dan tandakan jawapan yang baharu.

Kertas soalan ini mengandungi 5 halaman bercetak

SENI HALUS2611/2

PENDIDIKAN SENI VISUALTINGKATAN 5

Disediakan oleh ;

.Azmi Bin AhmadKetua Panitia PSV 2015

Disemak oleh;

.Norhasidah binti AliKetua BidangSains Sosial dan Kemasyarakatan

Disahkan oleh ;

..Rosita binti ManasGuru Penolong Kanan PentadbiranSekolah Menengan Kebangsaan Sultanah Engku Tun AminahJohor BahruJohor.

2611/1 SULIT1223/2 SULIT