59
Dr. Cobzariu Iosif Florin - 2006 Dr. Cobzariu Iosif Florin - 2006

CURS 8 Urgente Neurologice

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: CURS 8 Urgente Neurologice

Dr. Cobzariu Iosif Florin - 2006Dr. Cobzariu Iosif Florin - 2006

Page 2: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 3: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

1. Primul gest:1. Primul gest:

- verifică respiraţia (PAS)- verifică respiraţia (PAS)

- verifică pulsul (totala - verifică pulsul (totala inerţie!)inerţie!)

2. Dextrostix? 2. Dextrostix?

- hipoglicemie - hipoglicemie

- hiperglicemie- hiperglicemie

Page 4: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

3. TA?3. TA?

- salt tensional: - complicat sau - salt tensional: - complicat sau nu?nu?

- stare de şoc (hipotensiune?)- stare de şoc (hipotensiune?)

- tireotoxicoză?- tireotoxicoză?

- coma mixedematoasă?- coma mixedematoasă?

Page 5: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

4. Examen neurologic orientativ:4. Examen neurologic orientativ:

- anamneza (aparţinători?)- anamneza (aparţinători?)

- stare de conştienţă: - stare de conştienţă: - somnolenţă, stupor, comă?- somnolenţă, stupor, comă?

- pupile?, poziţia globilor oculari?- pupile?, poziţia globilor oculari?

- extremităţi: - extremităţi: - pareze, tonicitate, crampe, hiperreflexie, Babinski?- pareze, tonicitate, crampe, hiperreflexie, Babinski?

- muşcătura limbii?, relax. sfincteriană?- muşcătura limbii?, relax. sfincteriană?

- meningism?- meningism?

- reacţia la stimulul dureros? - reacţia la stimulul dureros? (scala Glasgow)(scala Glasgow)

Page 6: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

5. ECG? (util chiar şi numai DII)5. ECG? (util chiar şi numai DII)

- tahicardie?- tahicardie?

- bradicardie?- bradicardie?

- alte tulburări de ritm?- alte tulburări de ritm?

- SCA?, infarct miocardic?- SCA?, infarct miocardic?

Page 7: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

6. Gazele sanguine?6. Gazele sanguine?

- SaO- SaO22 (pulsoximetria)? (pulsoximetria)?

- insuficienţă respiratorie?- insuficienţă respiratorie?

- hiperventilaţie?- hiperventilaţie?

7. Temperatura7. Temperatura

- hiper-, hipotermie?- hiper-, hipotermie?

- tireotoxicoză?, mixedem?, - tireotoxicoză?, mixedem?, septicemie?septicemie?

Page 8: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

8. Examen paraclinic:8. Examen paraclinic:

- dezechilibre electrolitice?- dezechilibre electrolitice?

- coma hipercalcemică?- coma hipercalcemică?

- coma disproteinemică?- coma disproteinemică?

- insuficienţă hepatică?- insuficienţă hepatică?

- insuficienţă renală?- insuficienţă renală?

- intoxicaţie etanolică, sau alte?- intoxicaţie etanolică, sau alte?

Page 9: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

9. Atenţie!:9. Atenţie!:

- mioza bilaterală: - mioza bilaterală: - intoxicaţie morfină, fosfaţi- intoxicaţie morfină, fosfaţi

- midriază bilaterală: - midriază bilaterală: - intoxicaţie cu antidepresive,- intoxicaţie cu antidepresive,

anticolinergice, alte intoxicaţiianticolinergice, alte intoxicaţii

- anizocorie: AVC- anizocorie: AVC

10. Lavajul gastric: 10. Lavajul gastric: - intoxicaţii cunoscute, necunoscute (ex. - intoxicaţii cunoscute, necunoscute (ex. toxicologic)toxicologic)

Page 10: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

DACĂ NU S-A DESCOPERIT CAUZA:DACĂ NU S-A DESCOPERIT CAUZA:

MONITORIZAREMONITORIZARE

- TA, P, R, - TA, P, R, - ECG, Rx. Toracic, ECO - ECG, Rx. Toracic, ECO

abdominalabdominal- control neurologic- control neurologic

Page 11: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

• Transport medicalizat la Transport medicalizat la UPUUPU

Page 12: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 13: CURS 8 Urgente Neurologice

DEFINIŢIEDEFINIŢIE

SerieSerie de de crize epileptice crize epileptice care:care:

- se succed rapid, - se succed rapid,

- durează cel puţin - durează cel puţin

30 minute.30 minute.

Page 14: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic de tip Răul epileptic de tip “grand mal”“grand mal” : :

- serie de crize tonico-clonice succesive, - serie de crize tonico-clonice succesive,

- cu pierderea cunoştinţei,- cu pierderea cunoştinţei,

- fără redobândirea cunoştinţei - fără redobândirea cunoştinţei intercrize,intercrize,

- frecvent muşcătura limbii,- frecvent muşcătura limbii,

- relax. sfincteriană,- relax. sfincteriană,

- cianoză + epuizare postcriză- cianoză + epuizare postcriză

Page 15: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic de tip Răul epileptic de tip “absenţ㔓absenţă” : :

- serie de absenţe scurte (aprox. 20 sec.), - serie de absenţe scurte (aprox. 20 sec.),

- cu succesiune rapidă sau,- cu succesiune rapidă sau,

- tulburări ale conştienţei de tip stupor,- tulburări ale conştienţei de tip stupor,

- +/- tulburări moderate motorii sau - +/- tulburări moderate motorii sau vegetativevegetative

Page 16: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic de tip Răul epileptic de tip multifocalmultifocal::

- serie de accese de scădere a vigilenţei, - serie de accese de scădere a vigilenţei,

- +/- acompaniamente vegetative,- +/- acompaniamente vegetative,

- +/- simptome afective şi/sau automatism- +/- simptome afective şi/sau automatism

Page 17: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic Răul epileptic focalizatfocalizat, , de tip motorde tip motor::

- secuse clonice persistente sau cu repetări continue, - secuse clonice persistente sau cu repetări continue,

- la nivelul unui segment de membru sau a unui - la nivelul unui segment de membru sau a unui hemicorphemicorp

Page 18: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic Răul epileptic tonictonic::

- succesiune de contracturi tonice,- succesiune de contracturi tonice,

- cu pierderea cunoştinţei,- cu pierderea cunoştinţei,

- durează cel mult 1 minut,- durează cel mult 1 minut,

- interesează prioritar axul corporal.- interesează prioritar axul corporal.

Page 19: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC

• Răul epileptic Răul epileptic mioclonicmioclonic::

- mioclonii persistente,- mioclonii persistente,

- - fărăfără pierderea cunoştinţei, pierderea cunoştinţei,

(mai rar)(mai rar)

Page 20: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

• Protecţie fizicăProtecţie fizică

• Verifică eficacitatea cardiacă !Verifică eficacitatea cardiacă !

• Menţine libertatea CAS ! (+/- IOT)Menţine libertatea CAS ! (+/- IOT)

• PLS (până la intubare)PLS (până la intubare)

• AbVP (AbVC)AbVP (AbVC)

• Dextrostix Dextrostix

• Pulsoximetrie +/- OPulsoximetrie +/- O22-terapie-terapie

• Transport medicalizat la UPUTransport medicalizat la UPU

Page 21: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• DIAZEPAMDIAZEPAM

- 10-20 mg, diluat, i.v.d., lent- 10-20 mg, diluat, i.v.d., lent

- în paralel: 20-30 mg în p.e.v. cu Glucoză - în paralel: 20-30 mg în p.e.v. cu Glucoză 5%, 500 ml, ritm adaptat evoluţiei5%, 500 ml, ritm adaptat evoluţiei

sausau

- - DESITINDESITIN – 1-2 x 10 mg, i.r. – 1-2 x 10 mg, i.r.

!!! !!! Depresia respiratorie, cardio-vasculară, renală, hepatică, etc.Depresia respiratorie, cardio-vasculară, renală, hepatică, etc.

Page 22: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• FENITOIN (dilantin)FENITOIN (dilantin)

- pe lângă, sau în loc de p.e.v. Diazepam- pe lângă, sau în loc de p.e.v. Diazepam

- 250-500 mg, i.v., max. 50 mg/min. (SE)- 250-500 mg, i.v., max. 50 mg/min. (SE)

(!!! Tulburări de ritm cardiac, iritaţie venă)(!!! Tulburări de ritm cardiac, iritaţie venă)

- se poate repeta la 20 min. sau la ore- se poate repeta la 20 min. sau la ore

Page 23: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• CLONAZEPAM (rivotril)CLONAZEPAM (rivotril)

- 0,5-2,0 mg, i.v., în 5-15 min., imediat- 0,5-2,0 mg, i.v., în 5-15 min., imediat

- repetabil (evoluţie) după 10 min.- repetabil (evoluţie) după 10 min.

- frecvent se combină cu diazepam şi - frecvent se combină cu diazepam şi fenitoin (în funcţie de evoluţie)fenitoin (în funcţie de evoluţie)

Page 24: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

Tratamentul complementar al edemului Tratamentul complementar al edemului cerebral:cerebral:

FUROSEMID (lasilix)FUROSEMID (lasilix)

- 20-40 mg, i.v.d., atac; - 20-40 mg, i.v.d., atac;

- repetare (evoluţie) până la 250 mg/zi;- repetare (evoluţie) până la 250 mg/zi;

!!! monitorizare electroliţi şi gaze sanguine.!!! monitorizare electroliţi şi gaze sanguine.

Page 25: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• Pentru cazurile rezistente la tratamentul Pentru cazurile rezistente la tratamentul prezentat:prezentat:

PREANESTEZIE (barbituric)PREANESTEZIE (barbituric)

++

IO(N)T cu ventilaţie controlatăIO(N)T cu ventilaţie controlată

Page 26: CURS 8 Urgente Neurologice

COMPLICAŢIICOMPLICAŢII

• TraumatismeTraumatisme

• Inhalarea secreţiilor (conţinut gastric)(PLS)Inhalarea secreţiilor (conţinut gastric)(PLS)

• Deteriorare cerebrală ireversibilăDeteriorare cerebrală ireversibilă

• Edem cerebral rezistent terapeuticEdem cerebral rezistent terapeutic

• Tulburări de ritm cardiacTulburări de ritm cardiac

• RabdomiolizăRabdomioliză

Page 27: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 28: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• Arterioscleroză, anevrisme, malformaţiiArterioscleroză, anevrisme, malformaţii

• HTAHTA

• Tendinţa la sângerări: trombopenie, Tendinţa la sângerări: trombopenie, coagulopatii, tratament anticoagulantcoagulopatii, tratament anticoagulant

• Meningite, vasculite, tumori hemoragiceMeningite, vasculite, tumori hemoragice

• EtilismEtilism

• Hematom intracerebral preexistent cu Hematom intracerebral preexistent cu efracţie sub-arahnoidianăefracţie sub-arahnoidiană

• Alte cauze nedecelabileAlte cauze nedecelabile

cauze decelabile anamnesticcauze decelabile anamnestic

Page 29: CURS 8 Urgente Neurologice

CLINICCLINIC• Cefalee subită, uneori la efort, foarte vie;Cefalee subită, uneori la efort, foarte vie;

• Uneori sincopă, somnolenţă, comă vigilă Uneori sincopă, somnolenţă, comă vigilă sau profundă, deficit motor focalizat;sau profundă, deficit motor focalizat;

• +/- un prim acces de mal epileptic;+/- un prim acces de mal epileptic;

• Redoarea cefei (după ore de la debut);Redoarea cefei (după ore de la debut);

• Tulburări vegetative: Tulburări vegetative: - vomă, - vomă,

- tulburări de ritm cardiac, - tulburări de ritm cardiac,

- criză HTA,- criză HTA,

- ascensiune termică,- ascensiune termică,

- tahipnee,- tahipnee,

- SCR.- SCR.

Page 30: CURS 8 Urgente Neurologice

GRADULGRADUL STATUS NEUROLOGICSTATUS NEUROLOGIC

11 asimptomaticasimptomatic

22 cefalee severă, redoarea cefei; fără semne cefalee severă, redoarea cefei; fără semne neurologiceneurologice

33 obnubilare ; deficit neurologic minorobnubilare ; deficit neurologic minor

44 stupor; hemipareză moderată/severăstupor; hemipareză moderată/severă

5 5 comă profundă; postură de decerebratcomă profundă; postură de decerebrat

Page 31: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

• PLSPLS

• AbVP (AbVC) +/- recoltăriAbVP (AbVC) +/- recoltări

• A se evita stimulii dureroşi (!!!)A se evita stimulii dureroşi (!!!)

• IO(N)T în caz de perturbare a funcţiei IO(N)T în caz de perturbare a funcţiei respiratorii şi/sau iminenţă de SCRrespiratorii şi/sau iminenţă de SCR

• OO22-terapie-terapie: 6-8 l/min.: 6-8 l/min.

• Transport medicalizat la UPUTransport medicalizat la UPU

Page 32: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

Antalgice:Antalgice:

ALGOCALMINALGOCALMIN

viavia PIAFENPIAFEN

până lapână la FORTRALFORTRAL

Page 33: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• Sedative:Sedative:

DIAZEPAMDIAZEPAM- 10 mg, i.v. Lent- 10 mg, i.v. Lent

• Stabilizarea valorilor tensionaleStabilizarea valorilor tensionale

Page 34: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• Antiemetice:Antiemetice:

METOCLOPRAMIDMETOCLOPRAMID

- 10 mg, i.v.d.- 10 mg, i.v.d.

• În caz de crize comiţiale:În caz de crize comiţiale:

FENITOIN (dilantin)FENITOIN (dilantin)

- - 250-500 mg, i.v., max. 50 mg/min. (SE)250-500 mg, i.v., max. 50 mg/min. (SE)

(!!! Tulburări de ritm cardiac, iritaţie venă)(!!! Tulburări de ritm cardiac, iritaţie venă)

- se poate repeta la 20 min. sau la ore- se poate repeta la 20 min. sau la ore

Page 35: CURS 8 Urgente Neurologice

TERAPIE IMEDIATĂTERAPIE IMEDIATĂ

• În caz de edem cerebral:În caz de edem cerebral:

MANITOL 20%MANITOL 20% - 100 ml, p.e.v., cu repetare la 4-6 - 100 ml, p.e.v., cu repetare la 4-6

oreore

• Prevenţia trombozei:Prevenţia trombozei:

HGMM (fraxiparin)HGMM (fraxiparin) - 20-40 mg, s.c., atac- 20-40 mg, s.c., atac

Page 36: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 37: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• VASCULARĂVASCULARĂ

- migrena- migrena

- insuficienţa vasculară carotidiană- insuficienţa vasculară carotidiană- insuficienţa vasculară vertebro-bazilară- insuficienţa vasculară vertebro-bazilară- arterita temporală Horton- arterita temporală Horton- HTA- HTA- algia vasculară a feţei- algia vasculară a feţei

Page 38: CURS 8 Urgente Neurologice

MIGRENAMIGRENA

• CLINIC:CLINIC:

- stadiul precefalalgic:- stadiul precefalalgic:

- aura- aura - precede cu 15-30 min. Cefaleea- precede cu 15-30 min. Cefaleea

- scotom scintilator, afazie tranzitorie, hemipareză, - scotom scintilator, afazie tranzitorie, hemipareză, vertijvertij

- stadiul cefalalgic:- stadiul cefalalgic:

- hemicranie pulsatilă- hemicranie pulsatilă + + ameţeli, fotofobie, vomă,ameţeli, fotofobie, vomă,

frison, hipersudoraţiefrison, hipersudoraţie

- stadiul postcefalalgic:- stadiul postcefalalgic:

- epuizare- epuizare (orice efort fizic reacutizează durerea)(orice efort fizic reacutizează durerea)

Page 39: CURS 8 Urgente Neurologice

MIGRENAMIGRENA

• TERAPIE IMEDIATĂ:TERAPIE IMEDIATĂ:

- AINS: - AINS: - Aspenter – 300 mg, p.o., atac;- Aspenter – 300 mg, p.o., atac;

- Paracetamol – 500-1000 mg, p.o., atac;- Paracetamol – 500-1000 mg, p.o., atac;

- Indometacin – 1 sup. 50 mg, i.r., atac.- Indometacin – 1 sup. 50 mg, i.r., atac.

- ERGOTAMINĂ:- ERGOTAMINĂ: - 2 mg, p.o., atac - 2 mg, p.o., atac

(!!! Vezi contraindicaţii, precauţii!)(!!! Vezi contraindicaţii, precauţii!)

Page 40: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• HICHIC

- tumorală- tumorală

- traumatică- traumatică

- hemoragică- hemoragică

- infecţioasă- infecţioasă

Page 41: CURS 8 Urgente Neurologice

HICHIC

• CLINIC:CLINIC:

- cefalee retro-orbitară, accentuată - cefalee retro-orbitară, accentuată diurn, rezistentă la antalgice;diurn, rezistentă la antalgice;

- +/- : - +/- : - paroxisme matinale, nocturne- paroxisme matinale, nocturne

- vărsături în jet, obnubilare- vărsături în jet, obnubilare

- tulb. vizuale: diplopie, eclipse vizuale.- tulb. vizuale: diplopie, eclipse vizuale.

• TERAPIE IMEDIATĂ:TERAPIE IMEDIATĂ:

- MANITOL- MANITOL – 100 mg, p.e.v.– 100 mg, p.e.v.

- FUROSEMID- FUROSEMID – 20-40 mg, i.v.d., – 20-40 mg, i.v.d., atacatac

Page 42: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• SUFERINŢE CERVICALESUFERINŢE CERVICALE

- cervicartroza (primele 3 VC)- cervicartroza (primele 3 VC)

- spondiloza cervicală- spondiloza cervicală

Page 43: CURS 8 Urgente Neurologice

SUFERINŢE CERVICALESUFERINŢE CERVICALE

• CLINIC:CLINIC:

- cefalee suboccipitală (cervicartroză) - cefalee suboccipitală (cervicartroză) (uneori aspectul sindromului Barr(uneori aspectul sindromului Barréé-Lieu)-Lieu)

- cefalee cervico-occipitală (spondiloză)- cefalee cervico-occipitală (spondiloză)

• TERAPIE IMEDIATĂ:TERAPIE IMEDIATĂ:

- AINS- AINS

- APLICAŢII LOCALE CALDE (RECI)- APLICAŢII LOCALE CALDE (RECI)

- MASAJ- MASAJ

Page 44: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• SUFERINŢE O.R.L. şi SUFERINŢE O.R.L. şi OFTALMOLOGICEOFTALMOLOGICE

- otita medie supurată- otita medie supurată

- neurinomul acustic- neurinomul acustic

- glaucomul acut- glaucomul acut

- deficienţe ale percepţiei vizuale- deficienţe ale percepţiei vizuale

Page 45: CURS 8 Urgente Neurologice

ETIOLOGIEETIOLOGIE

• Origine PSIHICĂOrigine PSIHICĂ

- nevroze- nevroze

- psihoze- psihoze

- depresii- depresii

Page 46: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 47: CURS 8 Urgente Neurologice

DEFINIŢIEDEFINIŢIE

Senzaţia eronată deSenzaţia eronată de

DEPLASAREDEPLASARE

ROTATORIEROTATORIE

orizontală sau verticală.orizontală sau verticală.

(Semn cert de suferinţă vestibulară)(Semn cert de suferinţă vestibulară)

Page 48: CURS 8 Urgente Neurologice

TIPURITIPURI

• ROTATORROTATOR

• OSCILANTOSCILANT

SUBIECTIVSUBIECTIV (eu mă mişc)(eu mă mişc)

OBIECTIVOBIECTIV (obiectele se (obiectele se mişcă)mişcă)

Page 49: CURS 8 Urgente Neurologice

TIPURITIPURI

• PERIFERICPERIFERIC::- OTITA CRONICĂ, LABIRINTICĂ- OTITA CRONICĂ, LABIRINTICĂ

(vertij periferic + surditate + acufene)(vertij periferic + surditate + acufene)

((TRATAMENTTRATAMENT: chirurgical ORL): chirurgical ORL)

- FRACTURI ALE STÂNCII TEMPORALE- FRACTURI ALE STÂNCII TEMPORALE (vertij rapid instalat + vărsături + otoragie, surditate, acufene +/- paralizie facială)(vertij rapid instalat + vărsături + otoragie, surditate, acufene +/- paralizie facială)

- NEVRITA VESTIBULARĂ (frecvent virală)- NEVRITA VESTIBULARĂ (frecvent virală)(vertij rotator, fără surditate + vărsături + nistagmus spontan intens + probă (vertij rotator, fără surditate + vărsături + nistagmus spontan intens + probă

index-nas şi Romberg pozitive)index-nas şi Romberg pozitive)

- NEURINOMUL DE NERV ACUSTIC- NEURINOMUL DE NERV ACUSTIC(vertij poziţional sau de instabilitate în mers + acufene + surditate de (vertij poziţional sau de instabilitate în mers + acufene + surditate de

percepţie)percepţie)

((TRATAMENTTRATAMENT: chirurgical ORL): chirurgical ORL)

- LABIRINTITE VIRALE- LABIRINTITE VIRALE(vertij rotator intens + surditate + acufene)(vertij rotator intens + surditate + acufene)

Page 50: CURS 8 Urgente Neurologice

TIPURITIPURI

• PERIFERICPERIFERIC::

- VERTIJUL M- VERTIJUL MÉÉNIERENIERE ((triada simptomaticătriada simptomatică: vertij rotator + surditate unilaterală + acufene unilaterale): vertij rotator + surditate unilaterală + acufene unilaterale)

(nistagmus orizontal-rotator, de partea sănătoasă) (crize paroxistice)(nistagmus orizontal-rotator, de partea sănătoasă) (crize paroxistice)

ATITUDINE TERAPEUTICĂ ÎN URGENŢĂATITUDINE TERAPEUTICĂ ÎN URGENŢĂ::

- repaus absolut- repaus absolut

- anticolinergice: - anticolinergice: ATROPINAATROPINA – 0,5-1,0 mg, s.c., atac – 0,5-1,0 mg, s.c., atac

antiemetice – antiemetice – EMETIRALEMETIRAL – 1 dj., p.o. – 1 dj., p.o.

sedative – sedative – DIAZEPAMDIAZEPAM – 1 cp.,p.o. – 1 cp.,p.o.

Page 51: CURS 8 Urgente Neurologice

TIPURITIPURI

• CENTRALCENTRAL::

- SCLEROZĂ ÎN PLĂCI- SCLEROZĂ ÎN PLĂCI(subiect tânăr + vertij rotator + oftalmoplegie)(subiect tânăr + vertij rotator + oftalmoplegie)

- INSUFICIENŢA VERTEBRO-BAZILARĂ- INSUFICIENŢA VERTEBRO-BAZILARĂ(- tulburări acute de echilibru + vertij rotator(- tulburări acute de echilibru + vertij rotator - tulburări vizuale: vedere înceţoşată + diplopie- tulburări vizuale: vedere înceţoşată + diplopie - episoade de pierdere a cunoştinţei- episoade de pierdere a cunoştinţei - tulburări de vorbire- tulburări de vorbire - cefalee)- cefalee)TRATAMENTTRATAMENT: : -- vasodilatatoarevasodilatatoare

- alfablocante- alfablocante - aflarea cauzei (stenoză mitrală, FA, mixom atrial stâng) în - aflarea cauzei (stenoză mitrală, FA, mixom atrial stâng) în

cazul unui accident trombo-embolic.cazul unui accident trombo-embolic.

Page 52: CURS 8 Urgente Neurologice
Page 53: CURS 8 Urgente Neurologice

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTERE

!!! !!! SUSPECTSUSPECT a.v.c. !?! a.v.c. !?!

Atribuţii SMU în prespitalAtribuţii SMU în prespital

APRECIERE IMEDIATĂAPRECIERE IMEDIATĂ

scala scala prespitalprespital

CINCINNATICINCINNATI

scala scala prespitalprespital

LOS ANGELESLOS ANGELES

Page 54: CURS 8 Urgente Neurologice

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTERE

CINCINNATICINCINNATI → → scala de apreciere în prespitalscala de apreciere în prespital

- “Zâmbiţi !” - “Zâmbiţi !” N = simetrie facială N = simetrie facială AN = AN = asimetrieasimetrie facială facială

- “Braţele întinse în faţă, închideţi ochii, - “Braţele întinse în faţă, închideţi ochii,

vă rog !” vă rog !” Cădere braţ, controlateral = Cădere braţ, controlateral = = = deficit motor asimetricdeficit motor asimetric

- “Spuneţi, vă rog: - “Spuneţi, vă rog: ““Abracadabra este un Abracadabra este un haos în sănătate haos în sănătate””!”!”

N = pronunţă corect, înţelege AN N = pronunţă corect, înţelege AN = pronunţă = pronunţă incorectincorect, sau cu , sau cu alte cuvintealte cuvinte

INTERPRETAREINTERPRETARE

1 din 3 teste este (+)1 din 3 teste este (+)

72% = AVC72% = AVC

Page 55: CURS 8 Urgente Neurologice

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTERE

LOS ANGELESLOS ANGELES→ → scala de apreciere în prespitalscala de apreciere în prespital

CRITERII DA NEC. NUCRITERII DA NEC. NU1. Vârstă 1. Vârstă 45 ani □ 45 ani □ □ □ □□

2. Istoric epilepsie sau alte □ □ □2. Istoric epilepsie sau alte □ □ □

3. Simptome 3. Simptome 24 ore □ □ □ 24 ore □ □ □

4. Nu în “rotile” sau “la pat” 4. Nu în “rotile” sau “la pat” □ □ □ □ □ □

5. Glicemie între 60 şi 400 □ □ □5. Glicemie între 60 şi 400 □ □ □

6. Asimetrie evidentă:6. Asimetrie evidentă:

egal slăbiciune Dr slăbiciune Stgegal slăbiciune Dr slăbiciune Stg

zâmbet/grimasă □ □ cădere □ căderezâmbet/grimasă □ □ cădere □ cădere

strânsoare strânsoare □ □ slabă □ slabă□ □ slabă □ slabă

□ □ □ □ absentă □ absentăabsentă □ absentă

puterea braţului puterea braţului □ □ slabă □ slabă□ □ slabă □ slabă

□ □ □ □ cade repede cade repede □ cade repede□ cade repede

Page 56: CURS 8 Urgente Neurologice

RECUNOAŞTERERECUNOAŞTERE

LLOS OS AANGELESNGELES→ → sscala de cala de aapreciere în preciere în pprespital (LASAP)respital (LASAP)

INTERPRETAREINTERPRETARE:: pentru evaluarea unei suferinţe pentru evaluarea unei suferinţe

neurologice:neurologice: acută, necomatoasă, netraumaticăacută, necomatoasă, netraumatică

•La temele 1-6 → răspunsuri DA (sau NEC.) La temele 1-6 → răspunsuri DA (sau NEC.)

alertează spitalul ! alertează spitalul ! → → posibil AVC;posibil AVC;

•Dacă există vreeun răspuns NU → tratamentul specificDacă există vreeun răspuns NU → tratamentul specific

•93% pacienţi cu LASAP pozitiv, au AVC şi 97% dintre cei 93% pacienţi cu LASAP pozitiv, au AVC şi 97% dintre cei cu LASAP pozitiv vor avea AVCcu LASAP pozitiv vor avea AVC

Page 57: CURS 8 Urgente Neurologice

ATITUDINE IMEDIATĂATITUDINE IMEDIATĂ

• Asigură CASAsigură CAS

• Monitorizeză semnele vitale (P, R, TA)Monitorizeză semnele vitale (P, R, TA)

• Evluare generală:Evluare generală:

- traumatism al capului sau gâtului- traumatism al capului sau gâtului

- abnormalităţi cardio-vasculare- abnormalităţi cardio-vasculare

- semne oculare- semne oculare

- alte semne (simptome)- alte semne (simptome)

• Examinare neurologică:Examinare neurologică:

- nivelul conştienţei- nivelul conştienţei

- scala CINCINNATI (pozitivă sau negativă)- scala CINCINNATI (pozitivă sau negativă)

- scala LASAP (pozitivă sau negativă)- scala LASAP (pozitivă sau negativă)

- scorul GLASGOW (de la 3 la 15)- scorul GLASGOW (de la 3 la 15)

- mobilitatea membrelor (stâng – drept)- mobilitatea membrelor (stâng – drept)

- semne meningeale- semne meningeale

Page 58: CURS 8 Urgente Neurologice

MANAGEMENT GENERALMANAGEMENT GENERAL

1.1. Fluide i.v. – G 5%Fluide i.v. – G 5%

2.2. Glicemia – dozare imediată Glicemia – dozare imediată - hipo - hipo → glucoză 33% (dextroză 50%)→ glucoză 33% (dextroză 50%)

- hiper (- hiper ( 300 mg%) → insulină 300 mg%) → insulină

3.3. Thiamină – malnutrit sau alcoolicThiamină – malnutrit sau alcoolic

4.4. OO2-2-terapie – conform puls-oximetrieiterapie – conform puls-oximetriei

5.5. Antitermice – la hipertermiciAntitermice – la hipertermici

6.6. PLS – dacă există risc de aspiraţiePLS – dacă există risc de aspiraţie

7.7. Fibrinoliză – +/- (ind., contraind.) Fibrinoliză – +/- (ind., contraind.) ?!?!

Page 59: CURS 8 Urgente Neurologice