D ŞEMELER 1 - mmf2.ogu.edu. ŞEMELER 1 ESK İŞEH İR OSMANGAZ İ N İVERS İTES İ MHEND İSL İK M İMARLIK FAKLTES İ İnşaat Mhendisli ği Blm Ahmet TOPU

 • View
  241

 • Download
  17

Embed Size (px)

Text of D ŞEMELER 1 - mmf2.ogu.edu. ŞEMELER 1 ESK İŞEH İR OSMANGAZ İ N İVERS İTES İ MHEND İSL İK...

 • DEMELER1

  ESKEHR OSMANGAZ NVERSTESMHENDSLK MMARLIK FAKLTES

  naat Mhendislii Blm

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 159

  zerindeki ykleri kiri veya kolonlara aktaran genelde yatay betonarme elemanlardr. Salon tavan, taban, kpr demesi (tabliye) rnek olarak verilebilir.

  Deme tipleri:

  Kirili demeKirisiz deme2

  Dili deme3

  Asmolen demeKaset-kiri deme4

  -------------1 Demeye plak da denir.2 Mantar deme de denir.3 Nervrl deme de denir.4 Izgara-kiri deme de denir.

 • Kirili deme: en az bir kenar kirie oturan 8-20 cm kalnlnda bir plaktr. Ykleri ve kenarlar ok bykolmayan hacimlerde (odalarda) genelde tercih edilir. Ksa kenar 6-7 m olabilir. nas kolay ve ekonomiktir.Konut tipi yaplarda en ok kullanlan deme tipidir.

  Kirisiz deme: Kirileri olmayan, dorudan kolonlara oturan 30-40 cm kalnlnda bir plaktr. Mantardeme de denir. Ykleri ve kenarlar ok byk olmayan hacimlerde (odalarda) kullanlabilir. Aklk 9-10 molabilir. Kalp iilii ve maliyeti azdr. Sarkan kiri olmadndan alttan bakldnda dz bir tavan grnr.Kolonlarn pla delip gemesi (zmbalama) riski vardr. Ar ykleri olan demelerde (sanayi yaplar, kpr,otopark) zmbalamay nlemek amacyla kolona balk yaplr. yi bir ereve davran sergileyemez. Yatayrijitlii dktr, depremde davran ktdr, Trkiye iin uygun deildir. Mutlaka deprem perdeleridzenlenmelidir.

  Dili (nervrl) deme : 40-70 cm aralklarla birbirine paralel kiriiklerin (dilerin) ana kirilere oturtulmasve zerine ok ince bir plak yaplmas ile oluturulan bir demedir. Dilerin genilii 10-15 cm, ykseklii 25-35 cm civarndadr. Plak 5-7 cm dir. Ykleri ve kenarlar byk hacimlerde kullanlabilir. Hacim dikdrtgen isebir ynde dili, kare veya kareye yakn ise iki ynde dili tercih edilir. Bir ynde dili demenin di akl 10-

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 160

  bir ynde dili, kare veya kareye yakn ise iki ynde dili tercih edilir. Bir ynde dili demenin di akl 10-12 m, iki ynde dili demenin di akl 14-15 m olabilir. yi bir ereve davran sergileyemez. Yatayrijitlii dktr, depremde davran ktdr, Trkiye iin uygun deildir. Yatay rijitlii artrmak iin mutlakadeprem perdeleri dzenlenmelidir.

  Asmolen deme: Diler aras asmolen olarak adlandrlan hafif bir malzeme ile doldurulmu bir veya ikiynde dili demedir. Tavan dz grnr. Yatay rijitlii dktr, depremde davran iyi deildir. Yatay rijitliiartrmak iin mutlaka deprem perdeleri dzenlenmelidir.

  Kaset (zgara) kiri deme: Hacim ortasnda kolon istenmeyen ok byk (sinema salonu, otopark gibi)hacimlerin kapatlmasnda kullanlr. Aklk 15-25 m olabilir. Dili demeler gibi ina edilir. Diler yerinenormal boyutlu kiriler(tali kiriler) kullanlr. evre kirilere ana kiriler denir, tali kiriler ana kirlere oturur.Ana kirilerde byk burulma momenti oluur, bu nedenle tal kirilere nazaran daha geni(80-100 cm)yaplrlar. Tali kiriler aras 50-150 cm civarndadr. Sistem ardr, kolonlara deil, her iki ynde yerletirilmirijit perdelere oturtulmaldr.

 • Kirili deme

  Kiri donatlar yerletiriliyor

  Kiri kalb (donat henz yerletirilmemi)

  Deme kalb (donat henz yerletirilmemi)

  Deme rnekleri(Fotoraflar)

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 161

  Kiri donatlar yerletiriliyor

  Kat betonu dklyor ve sktrlyorKiri donatlar yerletirilmi, deme donatlar yerletiriliyor

  Deme donatlar (iki ynde)

  Kiri donatlar

  Kalp skldkten sonra alttan grn

  Kiri-deme kalb hazrlanyor

 • ki ynde dili deme Di donatsKolon filizleri

  Ana kiri

  Ana kiri donats

  Di kalb(fiberglass)

  Di kalplar dizilmi, ana kiri donatlar yerletiriliyor

  Ana kiri donats

  Di donatlar yerletirilmi, plak donats henz yok.

  Di kalb

  Di

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 162

  Plak donatlar yerletiriliyor Kalp skldkten sonra alttan grn

  nce plak

  ki ynde diler

  Di donats

  Plak donats

  Henz sklmemi di kalb

  Eti Lisesi, ESKEHR-Foto: Onur KAPLAN, 2006

  Di donats

 • ki ynde diler

  Ana kiri(yastk kiri)

  nce plak

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 163

  iki ynde dili deme

  Kirili deme

  Eti Lisesi, ESKEHR-Foto: Onur KAPLAN, 2006

 • Yerinde dkm asmolen deme

  Ana kiri

  Datma dii

  Di

  Hafif beton asmolen

  Deme donats (iki ynde)

  Sert kpk(strafor) dolgu malzemesi (asmolen)

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 164

  Ana kiri

  Kil asmolen

  di

  Ana kiri

  Bir ynde asmolen deme, stten grn(betonlanmam)

  diKil asmolen

  alttan grn(betonlanm)stten grn(betonlanmam)

 • Prefabrik dili asmolen deme (bir ynde dili)

  Prefabrik Di

  Prefabrik di(kapal etriyeli)

  Kil asmolen

  Kil asmolen

  alttan grn stten grn

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 165

  Kil asmolen

  di

  stten grn

  ana kiri

  Henz deme donats yerletirilmemi, betonlanmam

  Di

  Kil asmolen

  Alttan grn

  Ana kiri

 • Kirisiz (mantar) demeler

  kolonKirisiz deme

  kolon

  Kaln plak (doru)

  nce plak (yanl, kaln olmalyd)

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 166

  Deme (kaln)

  balk

  kolon

  tabla

  Nilson

  Foto: brahim TORUNOLU

  Balk ve tabla zmbalama riskini nlemek iindir. Ters kesik pramid baln kalp iilii daha basittir.

 • Kaset kiri deme

  nce deme

  Ahmet TOPU, Betonarme II, Eskiehir Osmangazi niversitesi, 2018, http://mmf2.ogu.edu.tr/atopcu 167

  Kaset kiriler (Normal kiriler)

Recommended

View more >