DEFINISI MENGGAMBAR

  • View
    18

  • Download
    13

Embed Size (px)

DESCRIPTION

psV

Text of DEFINISI MENGGAMBAR

DEFINISI MENGGAMBAR

Adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas permukaan rata.Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna di atas permukaan rata.Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang sesuatu objekGambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik.Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk 2 dimensiGambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan terhadap sesuatu imej atau objekALAT , MEDIA DAN TEKNIK

Murid minat menghasilkan kerja-kerja seni menggunakan berbagai jenis kertas yang berbagai tekstur, warna dan berbagai saiz. Lain-lain kertas seperti kertas surat khabar, majalah, kertas tisu, kertas sampul surat, kertas pembungkus hadiah dll.

Alat tulis samada yang berwarna atau tidak berwarna, media kering atau basah semuanya amat berguna untuk melengkapkan kerja-kerja menggambar.TUJUAN MENGGAMBAR Meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukisdan membuat gambar Menggunakan Asas Senireka dalam menggambar berdasarkan tema imaginasi murid Menggambar berdasarkan tema, pengalaman, imaginasi dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.

(a) Aras Pengetahuan dan Kefahaman Memahami konsep dan fungsi setiap aktiviti yang dipelajari Menyatakan perasaan, idea dan imaginasi diri melalui kegiatan menggambar. Menguasai asas seni reka serta menghasilkan hasil kerja seni visual yang kreatif dan berfungsi(b) Aras Aplikasi dan Analisa

Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan, benda, alat dan bahan dengan meneroka dan mencuba secara spontan Mengambil bahagian dalam kegiatan seni visual denganperasaan gembira Mengenal dan menggunakan elemen asas seni reka dalam penghasilan karya secara kreatif(c) Aras Sintesis dan Penilaian

Menghayati benda yang dilihat, disentuh dan didengar erta menyatakan aspek yang disukai dan yang tidak isukai Meningkatkan daya kreativiti dan imaginasi dalam semua kegiatan seni visual Menghargai alam persekitaran serta menghayati unsur flora dan fauna Mengamalkan nilai-nilai murni seperti bekerjasama, brkeyakinan diri, kekemasan, kebersihan serta mengutamakan keselamatan Menggabungjalin aktiviti seni visual dengan subjek lain dalam usaha mewujudkan idea yang kreatifKEGIATAN DALAM BIDANG MENGGAMBAR LUKISAN CATAN KOLAJ MONTAJ CETAKAN RESIS GOSOKAN STENSILAN PERCIKAN GURISAN CAPAN MOZEK POSTER

LUKISAN

PENGENALAN LUKISAN1.Lukisan dalam bahasa inggeris di sebut drawing ia adalah peringkat awal untuk menghasilkan catan.Melukis dikatakan memberi kesan keindividuan dan memberi kesan keaslian pada karya. Lukisan juga dijadikan medium untuk meluahkan pendapat dan perasaan.

DEFINISI LUKISANLukisan adalah karya yang dihasilkan daripada garisan yang membentuk imej menggunakan media kering yang biasanya dihasilkan secara spontan serta menggunakan campuran warna yang terhad.

TEKNIK-TEKNIK LUKISANTeknik pointilisme Membuat titik-titik ke atas kertas atau kanvas untuk mendapatkan imej. Ketebalan tititk dapat menghasilkan ton.

Teknik gosokan Menggosok media dia atas permukaan bagi menghasilkan ton dan membentuk imej.

Teknik hatching- Melorek-lorek media ke atas kertas atau kanvas untuk mendapatkan imej dan ton.

Teknik cross hatching- Melorek secara bersilang bagi menghasilkan ton.

MEDIA LUKISAN DAN CIRI-CIRINYA

PENSEL-Mempunyai kepekatan yang berbeza kandungan kuantitit campuran arang yang dicampur ke dalamnya.-Semakin tinggi nilai nombor semakin gelap kepekatan dakwat pensil.-Pensil yang keras ditandakan dengan nilai H dan pensel yang lembut ditandakan dengan nilai B.

PENSEL WARNA-Mempunyai pelbagai warna pilihan.-Boleh digosok untuk mencampurkan warna.-Jika pensil warna ditekan semasa mewarna , warna yang terang dan legap akan terhasil

PEN-Terdapat beberapa jenis pen seperti pen celup (mapping pen), pen manuskrip, pen mata bola dan pen teknikal.-Memberi kesan tajam dan kemas.-Ketebalan saiz mata menentukan ketebalan saiz garisan semasa melukis.

CHArCOAL-Bahan yang lazim digunakan oleh pelukis-pelukis agung semasa abad ke-18.-Memberi kesan hitam dan legap.-Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agar tidak nampak kotor.-Memerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan.

SOFT PASTEL-Mempunyai pelbagai warna.-Kesan yang lebut jika ia digunakan sedikit dan member kesan yang terang jika banyak digunakan.-Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agar tidak nampak kotor.-Memerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan.

OIL PASTEL-Mempunyai pelbagai warna.-Kesan yang tebal.- Pelukis memerlukan kemahiran menghasilkan lukisan menggunakan arang agarMemerlukan pemati warna fixative agar debunya tidak bertaburan.

CONTOH LUKISAN MEDIA :OIL PASTEL

CONTOH LUKISAN MEDIA :PENSEL WARNA

CONTOH LUKISAN MEDIA :PENSEL

CONTOH LUKISAN MEDIA : PEN

CATAN

DEFINISI CATAN-Proses melukis dengan menggunakan bahan pewarna atau cat yang disapu di atas permukaan.- Komponen alat dan media yang digunakan ialah seperti cat air, cat minyak, cat akrilik, cat gouce, cat fresko, minyak linsip, turpentin, kertas, kanvas dan berus.

SEJARAH CATANoSeni catan bermula pada zaman Yunani purba lagi. Pada masa itu media yang digunakan ialah fresco dan mozek. Ia dapat dilihat di dinding-dinding bengunanterutamanya gereja. Subjek matter pada ketika itu ialah sesuatu yang berkaitan dengan istiadat dan agama. Contoh-contoh pelukis terkenal pada masa itu ialah polygnotos, Zeuxis, Apelles.oZaman kemuncak lukisan seni di Eropah adalah pada zaman Renaisance atau zaman pembaharuan pada abad ke-14 hingga abad ke-16. Pada masa itu media yang digunakan ialah fresco, cat tempera, cat minyak, cat air. Subjek matter yang digunakan ialah kitab suci agama kristian, potret dan peperangan. Gaya catan pada ketika itu bersifat realistik. Pelukis pada ketika itu ialah Leonardo da Vinci dan Albrecht Durer.oPada abad ke17 dan 18, munculnya stail kesenian Barok (Baroque) dan Rococo yang mengutamakan sifat indah dan riang. Media yang digunakan ialah fresko dan cat minyak. Subjek matter yang digunakan ialah alam benda, pemandangan dan potret. Gaya catan bersifat realistik dan dekoratif.. Contoh-contohnya pelukis ialah Hermenz van Rijin Rembrant (Belanda 1606-1669), Jean Antoine Watteau (Perancis 1684-1721)oPada abad ke-19 dan 20, muncul aliran catan baru gaya semi abstrak dan abstrak. Media yang digunakan ialah cat enamel, cat aluminium dan cat campuran. Subjek matter yang digunakan ialah alam benda, pemandangan atau landskap, kegiatan manusia, objek yang tidak ada kaitan di dalam satu situasi yang tidak dijangka.

BAHANBAHANCIRI-CIRI

Cat air-Bersifat lutisnar, lembut, boleh dibuat legap sekiranya cat air dari tiup. Cat cair akan tebal jika disapu berlapis-lapis di atas permukaan kertas.-Bahantara ialah air-Pengilat Gam arab

Cat minyak-Teknik yang serbaguna, lambat kering. Boleh bersifat nipis , tebal dan legap. Sesuai digunakan dia atas permukaan kanvas.-Bahantara ialah turpentine.-Pengilat minyak linsid

Cat tempera-Agak lutsinar tetapi tidak seperti cat air. Satu teknik yang tertua. Sesuai di atas permukaan kertas dan kanvas.-Bahntara ialah telur kuning.-Pengilat ialah air.

Cat Gouce-Sama seperti cat air, tetapi bersifat legap. Sesuai atas permukaan kertas.-Bahantara air dan pengilat gam arab.

Akrilik-Boleh menggunakan pelbagai teknik. Bersifat seperti cat air dan cat minyak boleh dibuat tebal, nipis dan legap.-Cepat kering. Sesuai atas permukaan kertas dan kanvas.-Bahantara ialah air.

Fresko-Bancuhan pewarna dan air disapukan ke dinding ketika kapur plaster masih lembab.-Bahantara kapur. Pengilat air atau air kapur.

TEKNIK- TEKNIK CATAN CAT AIR

TEKNIK-TEKNIK CATAN CAT MINYAK

KOLAJ

DEFINISI

Kolaj berasal dari perkataan perancis yangiaitu 'coller' yang bermaksud menampal dan gam. Akitiviti kolaj ialah aktiviti menampal kertas atau kain perca di atas permukaan 2 dimensi. Aktiviti kolaj di dalam bidang menggambar ataupun membuat corak ialah kegiatan menampal kertas, kain atau bahan terbuang di atas sesuatu permukaan. Tampalan atau corak yang dihasilkan boleh disusun secara bertindan tindih dan mengikut corak yang ingin dihasilkan.

ALAT DAN BAHAN

ALAT: Pembaris, pensil, gunting, pisau.BAHAN: Kertas, perca kain, tali, kadbod, gam dan sebagainya.

TEKNIK-TEKNIK KOLAJ Koyakan atau potongan kertas- Kertas dikoyak, disusun dan ditampal. Asemblaj - bahan sedia ada disusun menjadi kolaj timbulan. Jahitan - Kolaj dibuat secara sulaman atau dengan bahan lain secara sulaman. Papier Colle-Kolaj timbulan yang ditampal lapis demi lapis. Kolaj Fabrik- Ditampal menggunakan jenis-jenis fabrik. Fotomontaj- Daripada foto yang diperolehi dan ditampal. Media campuran- pelbagai jenis bahan yang disusun dan ditampal.

TOKOH DAN KARYA

Tokoh : Pablo picassoTajuk : Bottle, glass, violinTeknik : kolajMedia : Kertas warna, kertas akhbar, arang dan pensil

Tokoh : Goerges BraqueTajuk : Musical FarmTeknik : KolajMedia : Kertas warna, arang dan pensil

CONTOH-CONTOH KARYA KOLAJ

MONTAJ

PENGENALANMontaj menggunakanpotongangambar-gambaryangberkaitanuntukmenghasilkansatutajukatautema.Dalamkerja-kerjasenimontaj,beberapagambarfotodicantumkanuntukmenjadisatuilutrasi.Hasilsenimengandungisebahagiandaripadaimejyangadasepertifoto-fotoyangdisusunsupayabercantum,bertindihdandiubahsuaiuntukmenghasilkansuatuimej.DEFINISI Aktiviti menampaldanmelekatkanbahanpadapermukaanuntukmenyampaikantema danmesejpengajaran,kecintaan,kecuaian,peperangandanalamsekitar. Komposisigambardisusunmengikuttekniksuperimposedenganmenyusunpelbagaisusunangambarsecarakreatif. Warna-warnaharmonidanwarna-warnakontradigunakandalammontajuntukmenarikperhatianpemerhati. Garisangrid yangdig