dereglarile auzului

 • View
  234

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

interventia asistentului social in cazul copiilor cu deficiente de auz

Transcript

 • 17d,/- ( :i, ,,Hai si cornunicirn

  EIEREEiKRRH&ffinEF&$t"EFE

  Manual pentru persoanele implicate in lucrulcu copiii care au dificultiti de cornunicare

  @Uniled l lat ion Childrenfs Fund

  New York

  @Rehabil i tat ion Unit

  Wodd Health Organization

  AE A f fffi

  w#ts1-vs.i_!-"'

  Rehabil i tat ion UnitMinistry of Heallh, Zimbabwe

 • i n c o r t t g ; , t r 1 i n i l : n t t r i p r e c c c l c n l a r n s t u c l i e t c r ) 1 r l l i c u t l i t l c u l t l i t i t l c c o n r L u l l r r . i r r r . c l l L i / r t . J r l r 'i ) l l l ' i t I I ;7 i c e,- ' r- ' : i t r . i l . . tl r r a t ' t ' s i ( ' i )n r i ia : ' t : t I r , Jn t \ ' ( ) r ' i . l r l i scu t l i du-s1 t ic c t ) i r i l c l r re i r r l i r r r l . r i r r l , r i i l j i : r r l t l l t r t l cc o n r L i n i e u i c t l i n ( - ; - l i l z i i i l c i - c q l l r n i a r r z u l r r i .[ -a f inc lc : re t ] s tu i c i . , l l t ]a : : t in : en t ' , ' c l i i t r r te . i . . . i. i d e u t i i l c r r i i c o l , i i i e u t l c r e q l a r i a l . : r r L r z L : l L : i. . : x p l i c a l i c a L r z c l . - J e r e c l i r i l o r a L r z u l L r i.

  . : i i ) l i i : l t i i i i ; e t l t . r i : c l c r c g l i l i l c . r L r z u l t r i l t l c c t c l t z l i c o n t r u r i e t r e l r. c l e c l L i l r t r 1 r a , : r i i i t r a I a i - . i l i t : i t i r d L - c ( ) n l u n i c l r r r l r r u i r c . r l r l c i i i l c i c r l a r i , r i e . r i r _ , r i l r r i . i r , - l r r ; r i , ,

  l e s i a r - c n c i r l l ; i 1 1 l 1 l l r r r u z u l r i i.

  . i ' - ' l l r t i t i r r i t i c c t i r c i L c , r t u ' s n t t t t z i t r r i l r L ' p c n t i u 1 1 1 1 g . r p i l c i r i c r r r c d e r c g l i r i ; r l c ; i i i r ' r r l , r ie r l l r t i s t i i t r r r i r r ' f J r i t ( i r la fb l t )s i rc 'a apura tc l r r i aLr i l i t i , . c. o l c r i i i r c i L ) ! l l i l t l d i i l t - i d c s p r c t t l ( ) d u l ( i r - c ( r l i l i i n i c i r r r ' a u L l i t c ( ) l ) i i c c a f e ( i s r L - g l i - t r i t r l e u u z t r l r r r. e - i - r i t s t i l i a l i i i i 1 ; i , . ' [ r l s 1 1 r a a c r , r d r i r i i a j u t o r u l i l i c r ) p i i l , r . c u c r ) n l [ ) r ) l ' 1 l i l ] t c l l t d l l l c i i. r r d l r c c t i I t e r t t t r ' : t i t t t r i t t c c c s i t u t c : t l i n r b a . i u l L r i i c r l l n e l ( ) f s i r c c o r r t t n d n t i t i r l o s i r c l r l L i i. i r t t l r e p t l t t i c , r p r i i i L l d c r c g l l r " i a l c u u z u l L r i s i r c o n s L i l t c u n n r c , - l i c s p c c i l l i s t .

 • DEREGLARI ALE AUZULUIi ) ' i r r : , 1 i , i ' r i - r : r r - i t i s ' : . r n r a i i \ l r s e s l i r : ' l l r i ' : i - e g l i ; i , i ( r 1 l i / l : t i : i r i i : l i i i : t i n : l l i

  ) . : . j r ' r i . r :

  ' ' . 1 - t . r , . 1 : . . , , . : l i . r ; l l ; l i c , i ) ' f : . j r . i , l , i t . i . , ' l , : : r : - . r i . r l l i . . i ' t ; t - l : e l' : i i i r , . j

  . l l i r r p i i l i r ; : r i i l t i r i . . i : t . ; i l t t t r r i t t e c p c s l t r L r r l . c : t s i . i . ' r t l t t t c t I - : l t t l J t l : ; i t t

  ) . 1 1 . ; c : ; l ; : L ; i 1 r J , l i . ! . i i J l i : ! l . . r , a e c L t l t t c l o t l c t r : t d i l i t i r t l r l : ( o ; r j l ; l ' 1 ; i - l i l i r . j i t , l l l r i. l t i i n i i l r ; . r l r ' : r ' . l l i r : : r b i i . r l l r r : l o r i c u t r t r ) - x i l l e i p u l s : 1 l i t ; l ' c r . : e i i . L ' : r r l J c o p l l u l: r r c u t r c i : r n l . a i r i i l l , / - i l , J c s p i c c r i s t c t t [ . r C c r r t r u l u i i l e I i c l r b i l r t e r c ; i l - a r t t d u s p e\ l o s . r ; . r e o l r ' . J r i r : i . . : i r n i ) n r e n t l u c n t r i l c s - l r u s c h i i n i t i r t s p r : h i n e l . ' \ t t t f o s ti n s t r L r i i i . u n l s . 1 - i . i l i l i i r l ) p c \ l o s e s a c a s l 5 t s i i - l i r t v i r l l - r t n t t t r t l t c i u e r t t r i , ' \ c u n t c l

  - &^' r . . : - ' : r i i n r j i i n t ( ) l J J : r u n . i l l d J i l u ( l ! r n l i n c 5 i t i c \ \ ' i l l i a n t - e i s p u n c , t L i c i c l , , { - ! m' i l ' - ' l . i i c i i c t t s ; i g r e o i [ ) e r c u ; t i l i n l c i l : r e . i l . i l l l t u e s t e a d e v i r a t . A r n I / ^ - - X

  . . . , . 1 1 . r . - . . r , , o r ' l : . , . . , : \ \ i i i i . r r t i i . r t i i t . : ; t r r r : . . \ . t t i t t i i r , : c r i l i i . r r t \ i z r l : . i J i i ) 9 G r yr i t i - ' i r ' r i i : j r . i i . i i 1 ) l l i i . ! r l 1 \ ) f i l r i i r , J i c : r t i i l o r n r . l . D i n a c c i t s i i z i c ' i t ; r - t r \ V f

  '- -r :ri

  r..'i..- ---,-'- 2-'rlt---

  .\__.,,

  S"\ ,-:- - -\I - I - / i ) u , ' . r r . : e ' - ' ) . , r i - ' r ' r i i - l s r r r r l : i . c r . l i ) c { r r r l ) S t i n i a r n l i

  j i l i i l i n J c n u t s - ( , . lt

  r G a { , / / ' t : r t . r , . l i l l J l J , ' c i t l c c c i l a l t i c r ' r p i i a i r n e i . ( , ' r r t u t t p t r i , : l r : t , i c ' r . c n i t I\ z |

  ,?.iDn] l:'lr:','],,i::r::-')::Tr:,':;::ri:l::'^-:ii::],'':i;.i'l:::':;l':1,'1:,.,, i- . - - ( - /

  f = - | i ' r , l u l r l r l ' l r . ( i r . ' | u r r n r ) \ ) i . u l i n . e p r r t s - t r i n t e l , : ' : c r n p . N u r . . , , , r ' , , i i\ = , / | t r inc . ia r ca nc in re l cge pc no i . Cr r rnpor tanrer r tL r l c i n r r n ra i p rez i r r t i r t - r

  - \ 2 \ l ' r . , l r i . r n . r . r . r n r .

  C' l inc l enr at l l i t c l i N' largaret cste sur( lar . sLr tu l 1r t i iur i l i i inr-ar i iL-spins. \ , la s inr tcaur or ib i l . c i rLrr ru i i ,gai l t icanr srthc rosi dc otravi g i s-o otr i r .csc pc \ larqarct . i l ran ' iat ; . i t dc c l ispe rat i . Acun-r nu-mi dau scan.r i i cLun ar l rpr-r tut s i t t r i g i r tdcsc la un ast te l de Iuct-Lt \ '1 : t ro:r ret i r . r r i

 • Despre deregl i r i le de auz.. .

  L i i rd un copi i nu estc in stare sd auda sutrete lc ia f -c ldc b inc ca g i cc i l a l t i cop i i . spL lnem c i cop r lu l a rc - dc rcq la r idc ar . rz.Dereqlarea auzului este rezul tatu l lezdr i i-

  " cen tn l l u r aud i t i r " a l c re ie ru lu i- u lL 'ch i lOlf )acl i n ic i o a l t i r port iunc a creicruiu i nu estc af 'ectata, aceas-t r r i nse r i r l n r i c i un cop i l cL r de regLar i a l c a r - r zu lu i a re numa i d i5 i h a n d i c a p a t m i n t a l .L j r r r ro r i cop i l u l poe td avea a t i t de reg l i i r i dc - auz , ca t g i a l t c d i f r cu l ta t i . La acc ; t r c t ' r p r rpot l l r r fcctate urai rnr : l te pof t iuni a le creicrulu i g i atunci nu dcr. 's lar i lc dc auzrc i) r-Lr z I I r t li d i fl c tr I t at c a I tl r pri nc i p a I 11.I ls ic l i r r r le inrport lnt ca un copi l cu c i i f lcui tat i a le auzului sd f ie depistat s i s i r - i l ieacord:r t a jutor la o v i rst i mic i - n ic i n r '6rst i nu poate l i prea rn icd. Dirc i r uncopr l c lc l - r i r ;e$te v i rst . i de 3 ani , dezvol tarea Iu i u l ter ioard poate i i grar ef ic tet i . Lapar i l r l l l a aces t t r r con rpa r t i r l r en t sun t i r rd i ca tc rne tode le c le i c len t i f i ca rc a unu i cop i lcu d r f l cL r l t a t i de o rc l rn a t r c l i t i r , .- - \uzul poatc f - r af tctat in d i f 'er i ta mirsur i . Uni i copr i pot f i in starc s i : rLrdi dcstul dernu l t c sune te . A tunc i spunem ca e r su fe rd de o p ie rde re a tenua t i a auzu lu i . . . \ l t ico1-r i i pot f j in stare s i audd doar cu a. jutorul unui aparat audi t iv . Despre accgt i coprrt ro i spuneur ca sut-crd c lc o p ierdere parf ia l i a auzului . Exista uni i copi i cu un aLlzfr rar tc prost sau carc nu aud deloc gi pc care nu- i poate ajuta n ic i aparatul auci i t i r ' . Noispunc rn ca as t fe l de cop i i au o p ie rde re g rav i sau conrp le t i a auzu lu i . l l i sun ti rur : r r t i "sLl rz i " . Despre copi i i cu o pierdere upoard. sau pa( ia la a auzului se spune c i i c iau "r t l lz -s lab".Cea rnai mare di f icul tate pentru un copi l cu deregl i r i a le auzului r .a f l de a- linv i fa s i vorbeasci . Daca un copi l nu cste in starc sd audi b ine, r , : i f - r f i tar te sreupentru e l sd invete sa vorbeascd. Aceasta se intdmpld deoarece noi invatdm sC vorbinrauzir tdu- i vorbind pe oameni i d in junr l nostru g i auzindu-ne pe noi in; ine inincercarea de a vorbi . Or icurn, tof i oanreni i cu dereglar i a le auzului pot iuv i ta s i tcon tu n rce .

  . Exist i dr fer i te cauze ale deregldr i lor auzului . Detal i i le sunt indicate la pagina z l

  Deseori audoanren i i fo los ind

  expresia"surdomut" . E ivorbesc desprer o i r r t A a r o n t \ . i

  a le auzu lu i?

  D: r l : r " c r r r a l nmr r f " i n f r - : r i p r r i r n r r/ , ' . ( , e v s v u , / r , u

  eq te raa ma i r p l c i t i c vn rcc ip F :

  presupune c i oameni i cu dereg lSr i a leauzului sunt tot i la fel, cd sunt progtiq i n t r n n t r n m r r n i e a f ) r r n i e r r m < t i t inu este adevdrat 5i persoanele cefolosesc aceastd expresie trebuie

  ' p