Dmb 20140723

 • View
  247

 • Download
  12

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Dmb 20140723

 • ACTUALITEIT ONROEREND GOED AUTOS SPORT KERKELIJK NIEUWS VACATURES

  W E E K B L A D

  W E E K B L A D

  t h u i s i n d e r e g i o

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S E

  M I D D E L B U R G S E & V E E R S EMIDWEEKEDITIE23 JULI 2014WEEK 30

  U i t g e v e r i j d e b o d e b v I P o s t b u s 2 2 , 4 8 8 0 A A Z u n d e r t I T e l . 0 7 6 5 9 9 8 1 1 1 I w w w . i n t e r n e t b o d e . n l

  O P L A G E : 3 2 . 0 0 0T O TA L E O P L A G E Z E E L A N D

  E N W E S T - B R A B A N T : 4 8 0 . 0 0 0

  THUIS IN DE REGIO

  Volg ons via twitter: @M_burgseBode

  AUTORIJDENOVER HETFIETSPAD

  DOOR BRITTA JANSSEN

  Het Middelburgse grondbedrijf is sinds het begin van de economische crisis bron van discussie binnen de gemeenteraad. Ook de accountant kijkt er kritisch naar. Net als naar onze hele fi nancile positie, schrijft Middelburg in de nota. Door de grondaan-kopen tussen 2005 en 2007 en het door de economische crisis wegvallen van de vraag naar bouwgrond in de jaren daarna is de boekwaarde van de gronden in het grondbedrijf opgelopen. Door uitgifte van gronden kan de fi nancile positie van het grondbedrijf en de gemeente versterkt worden.

  KeuzesOm dit te bereiken besloot Middelburg al eerder een actieplan te maken. Het is aan de gemeenteraad om dit met het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren op te stellen. In de startnotitie die Middelburg vorige week presenteerde staan de voorgestelde werkwijze en ka-ders. Hierover besluit de gemeenteraad op 22 september. Het college stelt voor te inventariseren waar de kansen en bedrei-gingen voor het grondbedrijf liggen en te formuleren hoe Middelburg kansen kan benutten en bedreigingen kan beperken en hierin ook concrete keuzes te maken. Eerst is het de bedoeling alle locaties en

  bijvoorbeeld hun waarde, rentelasten en -opbrengsten, status van planvorming en aangegane verplichtingen (waaronder bouwclaims) in beeld te brengen. Daarna wil Middelburg de kansen en bedreigingen per locatie schetsen. Is ontwikkeling gewenst of juist niet, is n van de vragen. En als een locatie niet ontwikkeld wordt, wat zijn dan de consequenties voor andere locaties? En is het dan wel of niet verstandig gronden te verkopen? En welke tijdelijke bestem-ming geven we aan gronden? Door naar alle gronden te kijken en te inventariseren welke gevolgen een keuze voor locatie X heeft voor locatie Y kan Middelburg naar eigen zeggen voorkomen dat ze vanuit n gezichtspunt naar een locatie kijkt. Deze keuzes kunnen ook gevolgen hebben voor andere terreinen, zoals volkshuisvesting en economische ontwikkeling. Zo nodig betrekt de gemeente ook partijen, zoals makelaars, ontwikkelaars en bewoners-groepen bij het proces, staat in de nota. In het werkprogramma 2014-2018 staat onder meer dat de gemeente een ontwik-kelvisie maakt voor Sint Laurens en Cleene Hooge in Middelburg en de plannen voor Mortiere, Rittenburg en Essenvelt in Mid-delburg gaat uitvoeren. De ontwikkelvis-ies stellen we pas op nadat het actieplan klaar is.Op basis van de keuzes stelt Middelburg

  per locatie voor hoe ze de gronden gaat inzetten. Deze informatie gebruikt de ge-meente om een doorrekening te maken van het grondbedrijf. Daarmee komt het complete fi nancile plaatje in beeld en hebben we zicht op de ontwikkeling van het saldo van de reserve en de voorziening grondbedrijf. De Nota grondbeleid wordt in principe iedere twee jaar herzien. Oor-spronkelijk zou de gemeenteraad de geac-tualiseerde versie eind 2014 vaststellen. Dit schuiven we door naar begin 2015, zodat het actieplan als input kan dienen. Vanaf volgend voorjaar zou Middelburg het plan dan kunnen uitvoeren.

  WerkgroepNa het groene licht van de gemeenteraad wordt er een werkgroep voor het actieplan gevormd. We stellen voor dat hierin alle gemeenteraadsfracties vertegenwoordigd zijn. Het college kan vertegenwoordigd worden door de wethouder grondbedrijf, Chris Dekker en eventueel ook wethouder fi nancin Johan Aalberts.Tegelijk met het opstellen van het plan ori-enteert Middelburg zich opnieuw op haar gemeentelijke taken. Het grondbeleid is geen doel op zich, maar dienstbaar aan be-leidsdoelstellingen van de gemeente, met name op het gebied van ruimtelijke orde-ning, volkshuisvesting, economische ont-wikkeling, recreatie en werkgelegenheid.

  Actieplan Middelburgs grondbedrijfGrondbedri j f draagt bi j aan relat ief hoge schuldposi t ie gemeente

  MIDDELBURG - De gemeente Middelburg wil begin 2015 een actieplan klaar hebben om haar grondbedrijf ge-zonder te maken. Dat is nodig, stelt ze in een gemeentelijke nota, omdat het grondbedrijf in belangrijke mate bijdraagt aan de relatief hoge schuldpositie van de gemeente.

  VLISSINGEN De politie onderzoekt een mishandeling waarbij een Middelburger (40) vrijdagavond een slagaderlijke bloe-ding opliep in Vlissingen. De politie hield een Arnhemmer (43) aan. Verdachte en slachtoffer hadden door onbekende reden ruzie aan de Boulevard Bankert, aldus de politie. De Arnhemmer sloeg de Mid-delburger met een fl es op zijn hoofd. Hij kreeg een hevig bloedende hoofdwond. De wond is in het ziekenhuis gehecht. Het slachtoffer verkeerde niet in levensge-vaar. Om de dader te pakken hield de poli-tie contact met een getuige. Die bleef de positie van de verdachte doorgeven. Op de Rozengracht konden we hem arresteren.

  Middelburger ernstig mishandeld

  VEERE Het Ministerie van Economische Zaken geeft toestemming om Japanse oesters te verwijderen uit het Veerse Meer. Dat liet de gemeente Noord-Beve-land vorige week weten. We halen de oesters weg, omdat ze zwemmers kunnen verwonden. Waarschuwingsborden blijken niet toereikend. De Zeeuwse overheden sloegen in 2012 de handen ineen voor een proef met het weghalen van de oesters. De pilot is positief en daarom willen we het voortzetten op alle zwemlocaties. Bij-zonder aan dit project is dat de vissers ex-tra quota krijgen in ruil voor het schoonma-ken van de zwemlocaties. De effectiviteit van de actie wordt later in beeld gebracht.

  Meer oesters weg uit Veerse Meer

  MIDDELBURG Nederland is donderdag geconfronteerd met n van de grootste vliegtuigrampen uit haar geschiedenis. In Oekrane stortte een Boeing 777 van Ma-laysia Airlines neer. Alle inzittenden kwa-men om het leven. Er waren 298 mensen aan boord, onder wie 193 Nederlanders. In het hele land staan mensen stil bij de slachtoffers en nabestaanden. Koning Willem-Alexander en koningin Mxima verklaren intens mee te leven met fami-lie, vrienden, collegas en bekenden van de slachtoffers. Middelburg herdacht hen dit weekend bij de festivals City of Dance en Go Dutch. Op www.condoleance.nl kunnen mensen hun condoleances overbrengen.

  Condoleances voor nabestaanden ramp

  MELISKERKE - In Meliskerke vindt woens-dag 30 juli de gratis toegankelijke Hol-landse Avond plaats. Op het plein bij caf Boone treden vanaf ongeveer 20.00 uur verschillende artiesten op, zoals Sieneke. Deze hoogzwangere zangeres deed in 2010 mee aan het Eurovisie Songfestival. Ook Peter Beense staat op het podium. Deze volkszanger uit Amsterdam zong in 2011 mee met de Toppers. De feestband One Two Trio staat garant voor een op-treden met humor en interactie met het publiek. De vierde naam is Tim Douwsma. Deze blonde Fries was in 2007 n van de deelnemers aan de talentenjacht So You Wanna Be a Popstar.

  Hollandse Avond in Meliskerke

  EVEN GEEN SCHEPEN MAAR ZWEMMERS

  OP WESTERSCHELDE

  MIDDELBURG - Het mocht dan tropisch warm zijn, het swingen was er zaterdag niet minder om bij City of Dance in Middelburg. Bij dit jaarlijkse dansfestijn kan het publiek onder meer genieten van dansende mensen die overduidelijk veel zorg en aandacht hebben besteed aan hun uiterlijk. Lees meer elders in deze Bode. FOTO ANNET EEKMAN

 • Matrassen, Bodems, Boxsprings

  Paspoortstraat 23 Oost-Souburg0118-469670

  Kloosterpoort 5-21 Kapelle0113-330888

  WWW.MEGABED.NL

  GRATIS THUIS BEZORGD IN HEEL ZEELAND

  Alle Tempur kussens25% korting

  Op alle Tempur matrassen

  200 korting

  Ongeacht welk typehoogte/breedte/lengte

  * uitgezonderd Tempur Oplegmatrassen

  Op alle Tempur matrassen

  200 korting

  * uitgezonderd Tempur Oplegmatrassen

  25% korting

  Tot 400 korting*op een Tempur bodem

  * In combinatie met een Tempur matras

  100 korting op een vlakke bodem

  200 korting op een 2 motorisch electrisch verstelbare bodem

  400 korting op een 4 motorisch electrisch verstelbare bodem

  Tempur

  Tot 1775,- korting op een compleet Tempur slaapsysteem!

  Duet bed Prestige bed Flex design collectie

  1775,-KORTING

  VOORDEELPAKKERTot 1700,- voordeel op een complete Experience Boxspring set van Tempurinclusief matrassen.

  800,- KORTING

  400 korting*MEGA ZOMERSALE!

  800,- 800,-

  1775,-KORTING 1775,-

  KORTING

  op eencompleet

  Zero GSlaapsysteemBestaande uit 2 persoons

  boxspring, electrisch verstelbaar en matrassenelectrisch verstelbaar en matrassen

 • actualiteit

  DOOR BRITTA JANSSEN

  De partij vindt de Noordweg enorm op-geknapt. Maar voor fietsers zitten er nu

  bochten in waardoor ze het gevoel hebben dat ze in een soort trechter terechtkomen. Dat komt de veiligheid niet ten goede, stelt Treurniet.

  Een deel van de kronkels zijn bij krui-singen, waardoor de fietser soms min of meer gedwongen wordt om af te remmen. Rondom de bochten zijn hoge stoepranden

  gelegd, dus ook hier de vraag hoe veilig dit is voor fietsers.

  KaaienDe afwikkeling van het fietsverkeer tij-dens de maandenlange herinrichting van de kaaien in het stadshart laat volgens de ChristenUnie te wensen over.

  Diverse malen is gebleken dat fietsers bij deze werkzaamheden zelf hun weg moeten zoeken. Vindt het college dat de gemeente vera