14
DOKUMENTACE Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A. [email protected]

DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

  • Upload
    others

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

DOKUMENTACE

Německá knihovna Franziska Stölzel, B.A.

[email protected]

Page 2: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna,

společně s 10 institucemi z Plzně a celého Česka Evropský den jazyků. Společně byla

připravena městská hra s mottem “Sprachen machen mobil - Jazykové cestování” pro žáky

základních a středních škol.

Stanice byly různorodé - od již vyzkoušených evropských jazyků stanic Tandemu,

koordinačního centra česko-německých výměn mládeže (němčina), Anglické knihovny

SVK PK (angličtina a španělština), Alliance Française (francouzština), Ústavu jazykové přípravy

Západočeské univerzity v Plzni (ruština a angličtina) a Eurocentra Plzeň (různé jazyky),

přes poznávání hudby z různých evropských zemí (Pilsen 2015, o.p.s.), k představení

možností cestování, učení a angažovanosti v sousední zemi Německo a v Evropě na stanici

Česko-německého fóra mládeže, Do Německa na zkušenou a Tandemu, koordinačního centra

česko-německých výměn mládeže. Stanice byly díky Muzeu loutek Plzeň, Knihovně města

Plzně a Magistrátu města Plzně rozmístěny po celém centru města a propojené skrze plán

města, vyrobený speciálně pro Evropský den jazyků.

Start i cíl městské hry pro žáky byl ve vnitřním dvoře Evropského domu, ve kterém byli

registrováni, rozděleni do skupin a na konci jejich „Cesty Evropou“ zde také obdrželi malé

překvapení. Celkem 35 školních skupin bylo po městě doprovázeno dobrovolníky Strážného

klubu andělů Evropského hlavního města kultury Plzeň 2015 a projektu Tandemu Zažij Plzeň.

Jim patří obzvláště velký dík, protože bez nich by nebylo možné městskou hru uskutečnit.

Zúčastnilo se na 400 žáků z Plzně a regionu.

Vedle městské hry pro žáky se uskutečnil ve videosálu Rakouské knihovny SVK PK seminář

pro učitele k novému programu Erasmus+. Ten byl organizován a veden naším hlavním

partnerem projektu Europe Direct Plzeň. Evropský den jazyků byl podpořen též Zastoupením

Evropské komise v Praze, Goethe-Institutem v Praze a Rakouským kulturním fórem v Praze.

Jménem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje bych ráda poděkovala všem

zúčastněným na Evropském dni jazyků 2014 v Plzni a doufám v další výbornou spolupráci

a kreativní nápady na další rok.

Krátká zpráva

Page 3: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Pilsen 2015, o.p.s.:

Po fantastickém dnu, který jsme strávily společně na Evropském dnu jazyků by Plzeň 2015

ráda poděkovala Německé knihovně a Franzisce Stölzel za přátelskou podporu

při organizaci, dobrovolnici Lucii Šefčíkové, francouzské stážistce Farnçoise Beaussant,

kulturní ambasadorce z Perugia2019, a všem studentům, kteří nás přišli navštívit. Na jejich

nadšení jsme velmi hrdí - pokračujte ve studiu cizích jazyků.

Tandem - Koordinierungszentrum Deutsch-Tschechischer Jugendaustausch:

Evropský den jazyků na stanovišti Koordinačního centra česko-německých výměn mládeže -

česko-německá jazyková animace hodnotím jako úspěšný. Aktivita probíhala v zasedací

místnosti Koordinačního centra v ulici Riegrova. Stanovištěm prošlo mezi cca 8:20 a 14:00

asi 20 skupin žáků základních a středních škol, přičemž velikost skupiny se pohybovala

zhruba od 7 do 16 účastníků. Na stanovišti byly připraveny hry a další aktivity česko-německé

jazykové animace, které byly přizpůsobeny věku žáků a jejich jazykovým znalostem.

Jednotlivé skupiny se střídaly poměrně plynule, v případě, že se jich sešlo více najednou,

bylo možné odkázat je na další stanoviště na téma dobrovolnické a jiné pobyty v zahraničí.

Některé skupiny se rozhodly raději počkat, čekání však netrvalo déle než 5 minut. Příprava

a koordinace ze strany Německé knihovny probíhala bez problémů a v přátelském duchu.

Do Německa na zkušenou:

Stánek Do Německa na zkušenou byl jedním z devíti stanovišť, která po celý den

navštěvovaly skupiny žáků z plzeňských. Školáci z osmých a devátých tříd i středoškoláci měli

možnost dozvědět se o tom, jak vyrazit co nejsnadněji do Německa. Pro mladší děti byly

lákavé hlavně česko-německé tábory a výměny mládeže, středoškoláci se pak zajímali

o workcamp a možnost strávit na střední škole v Německu celý rok. Pro návštěvníky stánku

byla připravena nejen prezentace možností, ale museli se také zapojit – do mapy

zakreslovali, kam již vyrazili do Německa na zkušenou, v dalším kroku pak měli zařadit popis

jednotlivých programů do správné kolonky. Celkem se zde za den vystřídalo přes dvacet

skupin dětí od osmi do patnácti účastníků.

Alliance française de Plzen

Celou akci i spolupráci hodnotíme velice pozitivně a jsme rádi, že jsme se události mohli

účastnit. Děkujeme všem partnerům a především německé knihovně za řadu nápadů

a hlavně chuť se společně pustit do organizace takového projektu. A uvědomujeme si,

že realizace, propagace a řízení takové akce stojí velké úsilí a energii. Za to bychom německé

knihovně a paní Franzisce Stölzel rádi poděkovali.

Ohlasy partnerských organizací

Page 4: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Pozvánka

Reklama projektu

Page 5: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Tisková konference Dne 09.09.2014 jsme představily projekt v rámci Snídaně s novináři Evropského hlavního města

kultury Plzeň 2015.

Rozhlas Český rozhlas – Rubrika – Náš host, Plzeň

25.9.2014 11:15 – Evropský den jazyků - skvělá příležitost, jak začít nebo si oprášit znalosti

cizích jazyků. Služby oddělení zahraničních knihoven a program akce přibližuje Vlasta

Kapsová ze Studijní a vědecké knihovny v Plzni. Moderuje Stanislav Jurík.

http://hledani.rozhlas.cz/iRadio/?offset=0&porad[]=N%C3%A1%C5%A1+host&stanice[]=Plze%C5%88

Page 6: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Tištěná média

Online média

Page 7: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 8: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 9: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 10: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 11: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu

Fotodokumentace

Page 12: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 13: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu
Page 14: DOKUMENTACE - Studijní a vědecká knihovna Plzeňského ... · Dne 26. září uskutečnila Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje, Německá knihovna, ... Plzně a Magistrátu