Družbena odgovornost Premogovnika Velenje

 • View
  54

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Drubena odgovornost Premogovnika Velenje. Avtor: Seudin Softi Mentor: Boena Steiner, univ.dipl.soc. Velenje, 2010. Drubena odgovornost podjetij. Drubeno odgovorno podjetje je tisto podjetje, ki se odgovorno vede do vseh svojih delenikov. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • DRUBENA ODGOVORNOST PREMOGOVNIKA VELENJEAvtor: Seudin SoftiMentor: Boena Steiner, univ.dipl.soc.

  Velenje, 2010

 • Odgovorno se lahko vede le uspeno podjetje: ki raste, je razvojno usmerjeno, investira, ima drubeno odgovorno ravnanje vpeto v poslanstvo in strategijo.Drubeno odgovorno podjetje je tisto podjetje, ki se odgovorno vede do vseh svojih delenikov

 • Teoretini del: Drubena odgovornost podjetij Prikaz vladnega in stratekega pogleda na DOPEmpirini del: Vpliv DOP PV na lokalno skupnost in na njegovo okoljeNamen raziskave: Ugotoviti mnenje ciljnih skupin o DOP PV Izdelati predloge za izboljanje DOP v PV

 • Hipoteza 1 Predpostavljam, da mladi lani K in stareji lani DUV razlino poznajo pojem DOHipoteza 2 Predpostavljam, da mladi lani K bolje poznajo pojem DOHipoteza 3 Predpostavljam, da obe ciljni skupini razlino poznata DOP PV Hipoteza 4 Predpostavljam, da mladi lani K bolje poznajo DOP PV

 • V vzorcu so zajeti mlaji lani K in stareji - lani DUVSestavljena je iz 8 vpraanjVeina vpraanj je zaprtega tipaPonudil sem dve odprti vpraanjiAnketa je opravljena v ojem smisluV anketi je sodelovalo 200 anketirancev, od tega 100 lanov K in 100 lanov DUV

 • lan K, starost 23 let: Menim, da PV mora ponudit vejo monost zaposlitve osebam, ki niso tipendisti samega podjetja.lanica DUV, starost 63: Samo podjetje PV bi lahko vplivalo veliko ve na razvoju turizma in rekreacije na obmoju jezer.lan DUV, starost 56: Sam sem bil zaposlen v PV imam pa samo eno negativno mnenje do samega podjetja in to je, da se direktorji v podjetju neprestano menjajo.

 • lan K, starost 22 let: PV sem sam zelo hvaleen, saj so mi ponudili kadrovsko tipendijo v asu obiskovanja srednje tehnine ole.lan DUV, starost 62 let: e nebi bilo PV, v asu moje zaposlitve Rudnika lignita Velenje, Velenje ne bi bilo tukaj kjer je sedaj, se pravi eno izmed najlepih mest v nai deeli.lanica DUV, starost 61 let: Spomnim se e zaetkov razvoja obine Velenje. Velik doprinos k temu ima samo podjetje PV. Saj je veliko vloilo v sam razvoj, in verjamem, da se je PV obrestovalo, saj je postal v naem okolju eno izmed najpomembnejih podjetij.

 • Namen raziskovalne naloge je bil doseen z vidika ugotavljanja mnenj o DO in DOP PV pri mlajih in starejih obanih.

  Priakoval sem ve predlogov anketirancev za izboljanje DOP PV.

  V raziskavi so se pokazali zaposleni in bivi zaposleni kot najpomembneji vir informacij o delovanju podjetja.

  Ocena DOP PV je pri mlajih in starejih obanih zelo visoka.

 • Zahvaljujem se za vao pozornost