e-Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti

 • View
  27

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

e-Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti. 10. Národní konference kvality ve veřejné správě Únor 2014. Cíle projektu. Zobrazení výskytu protiprávního jednání v mapě a následná analýza těchto dat. Prezentace práce MP směrem k veřejnosti. Propojení informačních systémů městského úřadu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of e-Analýza bezpečnosti v Uherském Hradišti

 • e-Analza bezpenosti v Uherskm Hraditi10. Nrodn konference kvality ve veejn sprv

  nor 2014

 • Cle projektuZobrazen vskytu protiprvnho jednn vmap a nsledn analza tchto dat.

  Prezentace prce MP smrem k veejnosti.

  Propojen informanch systm mstskho adu.

 • Harmonogram projektu:

  Leden 2011 vznik projektu, popis technickho eennor 2011 podna dost o dotaci na MVCRKvten 2011 zskny dotan prostedky na realizaciProsinec 2011 dokonena prvn fze (zobrazovn pestupk MP)Leden 2012 ladn aplikacenor 2012 vmap se zobrazuj prvn spchan pestupky2012 dokonena druh fze (zobrazovn pestupk a trestnch in od Policie R)2013 projekt zskal nkolik ocennVroce 2014 - chystme dal fzi projektu, kdy budeme do mapy pipojovat dal informan zdroje.

 • Klov slova implementaceOchota

  Spoluprce

  Technologie

 • Klov slova - ochotaMstsk policie evidence pestupk

 • Klov slova - spoluprceDohoda o pedvn anonymizovanch daj o npadu pestupk a trestnch in na zem msta Uhersk Hradit.Akti:Msto Uhersk Hradit (OIK a MP)Krajsk editelstv policie Zlnskho kraje (4 x do roka jsou s kvartlnm zpodnm pedvny vybran pestupky a trestn iny)

 • Klov slova - technologieProjekt vyuv modernch technologi pro vvoj interaktivnch webovch aplikac, kter mn obsah svch strnek bez nutnosti jejich znovu natn (AJAX). Souasn technologie pin vhody i omezen.Aplikace je nedlnou soust GIS msta Uhersk Hradit.

 • DataKadou noc se exportuj kompletn data z Mstsk policie ve form *.txt souboru i se souadnicemi X,Y.Jednou za 3 msce se k pestupkm MP dohrvaj pestupky (P) a trestn iny (T) od Policie R.Mapov server soubory zpracovv, filtruje a nakonec zobrazuje data formou bod v map.

 • Zobrazovan pestupkyPestupky na seku ochrany ped alkoholismem a jinmi toxikomaniemiPoruen OZVPestupky proti veejnmu podkuPestupky proti obanskmu souitPestupky proti majetkuOstatn pestupky

 • Zobrazovan trestn inyNsiln trestn iny:Rvakymysln ublenLoupeMajetkov trestn inyKrdee prostKrdee vloupnmOstatn kriminln trestn inySprejerstvVtrnictv

 • Veejnost MPVeejnost m pehled o vskytu jednotlivch vytipovanch druh pestupk a trestnch in. MP m tyto pehledy navc doplnn o plochy msta pod dohledem kamer.Veejnost tak me monitorovat prci MP.

 • Mapa jin pohled na data

 • Rzn pohledy na data

 • Ukzka: trestn iny

 • Ukzka: Tesco

 • Mapa krde

 • Projekt pokraujeDoplnn uivatelskho vbru zemDoplnn uivatelskho vbru asuVytvoen pole odkaz Pedem definovan lohy, nap. non e-AnalzaOptimalizace ikon

 • Konec prezentacehttp://gis.mesto-uh.cz/tms/mu_uh_lm_a/Podkladov ortofotomapy: UZK 2012

  Dkuji za pozornost

  Mgr. Martin Hudec sprvce gisOdbor informatiky a komunikaceodd. rozvoje informatikyMstsk ad Uhersk HraditTel. .: +420572525147 e-mail: martin.hudec@mesto-uh.cz www.mesto-uh.cz