of 28 /28
RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MELAYU TAHUN 1 M Tema Tajuk Standard Kandungan Standard Pembelajaran EMK 1 Tema 1 Keluarg a Unit 1 Keluarg a Saya 1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul FU --- 1.1.1 mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. FS --- 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitran yang didengar dengan betul. FU --- 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi daam persekitaran dengan betul. FS --- 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul 1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul FU --- 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vocal dengan sebutan yang betul FS --- 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul 1.2 Mendengar, mengecam,menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul FU --- 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas FS --- 1.2.1 mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat 4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 1.2 Mendengar, mengecam,menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur FS --- 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks FS --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang betul

e-perkhidmatan.com · Web viewFS --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca Membaca kuat pelbagai

Embed Size (px)

Text of e-perkhidmatan.com · Web viewFS --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar,...

RANCANGAN TAHUNAN KSSR BAHASA MELAYU TAHUN 1

M

Tema

Tajuk

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

EMK

1

Tema 1

Keluarga

Unit 1

Keluarga Saya

1.1 Asas mendengar dan memberikan respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran.

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul

FU --- 1.1.1 mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul.

FS --- 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitran yang didengar dengan betul.

FU --- 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi daam persekitaran dengan betul.

FS --- 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vocal dengan sebutan yang betul

FS --- 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul

1.2 Mendengar, mengecam,menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas

FS --- 1.2.1 mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

1.2 Mendengar, mengecam,menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang betul

2

Tema 1

Keluarga

Unit 2

Belajar Bersama-sama

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul

1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

1.2 Mendengar, mengecam,menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dgn betul

FU --- 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul

FS --- 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas

FS --- 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vocal dengan sebutan yang betul

FU --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil engan cara yang betul serta tulisan yang kemas

FS --- 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

Kreativiti

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu mellaui nyanyian secara didik hibur

FS --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu mellaui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang betul

3

Tema 1

Keluarga

Unit 3

Seonoknya dengan keluarga

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

FU --- 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat

1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat

FS --- 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul

FS --- 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dgn betul

FU --- 3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai bentuk huruf dengan kemas dan jelas

FS --- 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vocal dengan sebutan yang betul

FU --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil engan cara yang betul serta tulisan yang kemas

FS --- 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dgn betul

FU --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

FS --- 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yg mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dhn betul & tepat

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang betul

4

Tema 2

Mesra Jiran

Unit 4

Jiran Saya

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

FU --- 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vocal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat

FS --- 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

FS --- 1.2.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam perseitaran dengan betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas

FS --- 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut nama abjad dengan betul dan tepat

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yg mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dgn betul & tepat

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua / tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas

5

Tema 2

Mesra Jiran

Unit 5

Rumah Navin

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yg mengandungi suku kata terbuka & tertutup dgn betul dan tepat

FS --- 2.2.1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan 2 / 3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.2.1 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan 2 / 3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

FS --- 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi 2 / 3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul

FU --- 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua / tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas

6

Tema 2

Mesra Jiran

Unit 6

Rakan Karib

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dgn betul & tepat

FS --- 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi 2 / 3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FS --- 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

FS --- 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dgn betul & tepat

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 2.2.1 Membaca dna memahami perkataan yang mengandungi 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

7

Tema 3

Indahnya Budaya

Unit 7

Rumah Terbuka

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

FS --- 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

FU --- 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

FS --- 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas

FS --- 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dgn betul & tepat

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas yang mudah dengan betul mengikut konteks

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

8

Tema 3

Indahnya Budaya

Unit 8

Mari Berhibur

1.3 Mendengar, memahami & memberi respons terhadap sst arahan, soalan dan pesanan yg didengar dgn betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

FS --- 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 3.2.5 Menulis frasa yg mgandungi pkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraf & konsonan bgabung dgn betul & tulisan

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yg mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dgn betul & tepat

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

FU --- 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dalam pelbagai konteks dengan betul

FS --- 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas

9

Tema 3

Indahnya Budaya

Unit 9

Bermain Layang-layang

1.3 Mendengar, memahami & memberi respons terhadap sst arahan, soalan dan pesanan yg didengar dgn betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

1.3 Mendengar, memahami & memberi respons terhadap sst arahan, soalan dan pesanan yg didengar dgn betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengna lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons thdp sst arahan, soalan & pesanan yg didengar dgn betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu

FS --- 5.1.7 memahami dan menggunakan kata Tanya merujuk manusia dan benda dengan betul

10

Tema 4

Berhati-hati

Unit 10

Kami Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

FS --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 3.3.1 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan kemas

FS --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

11

Tema 4

Berhati-hati

Unit 11

Sentiasa Jaga Diri

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yg tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons thdp sst arahan, soalan & pesanan yg didengar dgn betul

FU --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat

FS --- 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengna betul dalam pelbagai konteks

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

12

Tema 4

Berhati-hati

Unit 12 Sekolah Selamat

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

FS -- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

FU --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

13

Tema 5

Badan Sihat Otak Cerdas

Unit 13

Mari Bersenam

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

FS --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat

FU --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan

FS --- 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

FU --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

FS --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan secara kreatif semasa bercerita secara didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan yang kreatif melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

14

Tema 5

Badan Sihat Otak Cerdas

Unit 14

Saya Sihat

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semual dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

FU --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

FS --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

FU --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengna betul dalam pelbagai konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

FU --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengna betul dalam pelbagai konteks

15

Tema 5

Badan Sihat Otak Cerdas

Unit 15

Saya Bersih

1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semual dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul

FS --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul

FS --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

4.1 Menyebut dan memahami unsure seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengna lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

16

Tema 6

Satu Malaysia

Unit 16

Sukaneka

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal & tidak formal scr bertatasusila

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang betul secara bertatasusila

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan meklumat yang terhadap dalam pelbagai bahan

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.4 Menulis imlak dengan tepat

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat

FS --- 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

17

Tema 6

Satu Malaysia

Unit 17

Budaya Membaca

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal scr btatasusila

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul

FU --- 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 3.3.4 Membina & menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dgn betul

3.4 Menulis imlak dengan tepat

1.2 Mendengar mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FU --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks

FS --- 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur

18

Tema 6

Satu Malaysia

Unit 18

Desa Saya Indah

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

2.4 Membaca & memahami maklumat yg tersurat & tsirat drp pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul

FU --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

FS --- 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan dan akhiran dengan betul dalam pelbagai konteks

19

Tema 7

Negara Kita

Unit 19

Perhimpunan Sekolah

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons thdp sst arahan, soalan & pesanan yg didengar dgn betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FU --- 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul

FS --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

2.4 Membaca & memahami maklumat yg tersurat & tsirat drp pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons thdp sst arahan, soalan & pesanan yg didengar dgn betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FU --- 1.3.1 Mendengar, memahami dan memberikan respons terhadap sesuatu arahan secara lisan atau gerak laku dengan betul

FS --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

20

Tema 7 Negara Kita

Unit 20

Merdeka! Merdeka!

Merdeka!

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yg didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 3.3.4 Membina & menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dgn betul

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bahasa yg santun

2.4 Membaca & memahami maklumat yg tersurat & tsirat drp pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul

FU --- 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul berdasarkan bahan yg diberi dgn menggunakan bahasa yg santun

FS --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yg didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi

2.5 Membaca dan Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur menaakul untuk memindahkan meklumat yang terhadap dalam pelbagai bahan

FU --- 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN + FN, FN + FK dengan betul dalam pelbagai situasi

FS --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

21

Tema 7 Negara Kita

Unit 21

Sambutan Hari Kemerdekaan

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yg didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

1.2 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa, iaitu bajad, suku kata, perkataan, frasa & ayat dgn betul

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.4 Membina & menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dgn betul

FS --- 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

FU --- 4.3.2 Mengujarkan dialog dgn sebutan & intonasi yg betul dan jelas tentang sesuatu perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FS --- 1.5.1 Bercerita tentang sst perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal

3.3 Membina & menulis perkataan, frasa & ayat dgn betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.4 Membina & menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dgn betul

FS --- 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

22

Tema 8

Hijaukan Bumi

Unit 22

Sungai Kita

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara drpd pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal scr bertatasusila

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan tepat bagi ahli keluarga asas dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bhs yg santun

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bhs yg santun

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara drpd pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal scr bertatasusila

FU --- 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun

FS --- 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri pertama dan kedua dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraph dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

23

Tema 8 Hijaukan Bumi

Unit 23

Teknoogi Hijau

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

FU --- 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan bertumpu

FS --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dlam pelbagai bahan dengan tepat

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara drpd pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal scr bertatasusila

FU --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan

FS -- 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan untuk melakukan sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bhs yg santun

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

FU --- 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun

FS --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yg betul dan jelas ttg sst perkara serta menggunakan bhs badan yg kreatif melalui penceritaan scr ddik hibur

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bhs yg santun

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

FU --- 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun

FS --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yg betul dan jelas ttg sst perkara serta menggunakan bhs badan yg kreatif melalui penceritaan scr ddik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur mengikut konteks

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons thdp sst arahan, soalan & pesanan yg didengar dgn betul

FU --- 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif warna dengan betul mengikut konteks

FS --- 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul

24

Tema 8

Hijaukan Bumi

Unit 24

Cerita Alam

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sst perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dlam pelbagai bahan dengan tepat

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

FU --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

FS --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yg didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul

FS --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalm bahan grafik dengan betul

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur mengikut konteks

FU --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yg betul dan jelas ttg sst perkara serta menggunakan bhs badan yg kreatif melalui penceritaan scr ddik hibur

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur mengikut konteks

FU --- 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan dan intonasi yg betul dan jelas ttg sst perkara serta menggunakan bhs badan yg kreatif melalui penceritaan scr ddik hibur

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

25

Tema 9

Rajin Berusaha

Unit 25

Kebun Sayur Datuk

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yg didengar dengna betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengna betul mengikut konteks

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

2.4 Membaca & memahami maklumat yg tsurat & tersirat drp pelbagai bahan utk memberi respons dgn betul

FU --- 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber

FS --- 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada pelbagai bahan bacaan untuk membuat klasifikasi dengan betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yg mengandungi perkataan 2/3 suku kata, diftong, vocal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul

1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yg didengar dengna betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan dan memberikan respons secara gerak laku yang betul

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengna betul mengikut konteks

26

Tema 9

Rajin Berusaha

Unit 26

Berapakah Harganya?

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengna betul mengikut konteks

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

FU --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

FS --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul

FS --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

4.2 Mengujarkan bahasa yg indah & menggunakan bahasa badan scr kreatif sms bercerita scr didik hibur

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui penceritaan secara didik hibur

FS --- 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am yang mudah dengan betul mengikut konteks

Tema 9

Rajin Berusaha

Unit 27

Mari Bertani

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dalam pelbagai bahan dengan tepat

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dgn menggunakan bhs yg santun

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang pelbagai dengan betul menggunakan bahasa yang santun

FS --- 2.5.1 Membaca dna memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

Tema 10

Sains dan Kita

Unit 28

Ring, Ring, Ring, Telefon Berbunyi

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang beutl menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

FU --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

FS --- 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul daripada pelbagai sumber

3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul untuk diklasifikasikan daripada pelbagai sumber

FS --- 2.5.1 Membaca dna memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

3.4 Menulis imlak dengan tepat

FU --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

FS --- 3.4.2 Menulis imlak frasa yang mengandungi perkataan suku kata terbuka dan suku kata tertutup dengan tepat

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan betul menggunakan ayat tunggal

FS --- 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja dengan betul mengikut konteks

Tema 10

Sains dan Kita

Unit 29

Komputer Ben Li

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

FU --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang beutl menggunakan ayat tunggal

FS --- 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

FU --- 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan ayat majmuk dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca

FS --- 3.3.3 Membina dan menulis frasa dengan betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

FS --- 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

FU --- 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sst perkara serta menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur

FS --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang beutl menggunakan ayat tunggal

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

FU --- 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

FS --- 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung yang mudah dengan betul mengikut konteks

Tema 10

Sains dan Kita

Unit 30

Kereta Malaysia

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 1.2.6 Mendengar, memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat

FS --- 2.5.1 Membaca dan memahami maklumat dalam bahan grafik dengan betul

2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul

3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul

FU --- 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada pelbagai bahan

FS --- 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul

1.5 Bcerita & menceritakan sst perkara semula dgn tepat menggunakan sebutan yg jelas dan intonasi yg betul

FU --- 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara terkawal dengan betul

FS --- 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat sebutan yang jelas dan intonasi yang beutl menggunakan ayat tunggal

4.1 Menyebut & memahami unsur seni dlm lagu melalui nyanyian secara didik hibur

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dgn sebutan yg betul

FU --- 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur

FS --- 2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul

5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks

2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan

FU --- 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata Tanya merujuk manusia dan benda denganbetul

FS --- 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul maklumat dalam bahan grafik dengan betul