Een stoomcursus financiën voor scholieren, studenten en hun ouders. Linde College april 2013

Embed Size (px)

Text of Een stoomcursus financiën voor scholieren, studenten en hun ouders. Linde College april 2013

 • Dia 1
 • Een stoomcursus financin voor scholieren, studenten en hun ouders. Linde College april 2013
 • Dia 2
 • Van Linde College .
 • Dia 3
 • Naar universiteit .
 • Dia 4
 • Of Hoger Beroepsonderwijs
 • Dia 5
 • Welke soorten studie- financiering zijn er ? Tegemoetkoming studiekosten ouders: voor ouders van leerlingen jonger dan 18 jaar in het vmbo, havo, vwo en mbo
 • Dia 6
 • Welke soorten studie- financiering zijn er ? VO 18 + : voor leerlingen in het voortgezet onderwijs (vmbo, havo en vwo) van 18 jaar en ouder
 • Dia 7
 • Welke soorten studie- financiering zijn er ? WSF : voor studenten in het mbo die 18 jaar of ouder zijn n studenten in het hoger onderwijs ongeacht hun leeftijd (studiefinanciering)
 • Dia 8
 • Let op VO 18+ Op het Linde College kun je vanaf je 18e ook geld incasseren: VO18+ Je krijgt VO18+ drie maanden na je 18e verjaardag per 1/1, 1/4, 1/7 en 1/10. Tot die tijd is er kinderbijslag.
 • Dia 9
 • Let op VO 18+ Je hebt in de vakantiemaanden recht op voortzetting ervan. Aanvragen via internet of formulier wijziging scholier. Elke wijziging moet je bijtijds doorgeven aan de IB-groep.
 • Dia 10
 • Hoe hoog zijn de toelagen voor een leerling in het VO ? Bovenbouw inwonend: 106,20 uitwonend: 247,59 aanvullende toelage afhankelijk van inkomen ouders ( 34.870 in 2010 of minder): 80,11
 • Dia 11
 • Aanmelden hoger onderwijs en aanvragen studiefinanciering Aanmelden via www.studielink.nl Vraag altijd een Digid aan met SMS- functie t.b.v. de studiefinanciering Aanvragen studiefinanciering: met behulp van een DigiDaltijd via www.ib-groep.nl
 • Dia 12
 • Kenmerken van WSF Voor studenten in het hoger onderwijs vanaf het jaar van hun toelating (ongeacht leeftijd) (prestatiebeurs) Voor MBO- studenten vanaf hun 18e levensjaar (ook prestatiebeurs)
 • Dia 13
 • Eisen prestatiebeurs Binnen 10 jaar je diploma halen Niet gelukt ? > alles terugbetalen (ook de OV- kaart) + rente
 • Dia 14
 • Hoe lang heb je recht op WSF ? Gedurende de duur van de studie + dan nog eventueel 3 jaar lenen. Duur: Je moet wel binnen 10 jaar een diploma halen. basisstudie+ vervolgstudieduur wo-bachelor3 jaar hbo-bachelor4 jaar hbo-bachelor+ hbo-master:5 jaar wo-bachelor+ wo-master van 1 jaar:4 jaar wo-bachelor+ wo-master van 2 jaar:5 jaar wo-bachelor+ wo-master van 3 jaar:6 jaar
 • Dia 15
 • Verhoogd collegegeld gaat niet door Tweede studie na afronden studie: Ga je na het afronden van een studie nog een tweede studie op hetzelfde niveau volgen, dan blijf je het gewone collegegeld betalen. Bijvoorbeeld: na een masterdiploma nog een andere master of na een HBO-Bachelor een WO- Bachelor volgen. Je betaalt in beide gevallen hetzelfde collegegeld. Dit gold aanvankelijk alleen als je de tweede studie in de sector gezondheidszorg of in de sector onderwijs ging doen. Dit geldt per april 2013 nus dus voor ALLE tweede studies.
 • Dia 16
 • Collegegeld voor schakeljaar. Als je een hbo-bachelordiploma hebt behaald en je schrijft je in voor een schakelprogramma (premaster), betaal je instellingscollegegeld ter hoogte van het wettelijk collegegeld (thans 1771 euro).
 • Dia 17
 • SF en OV-jaarkaart zijn gekoppeld Voldoe je niet aan je verplichtingen (binnen 10 jaar diploma): je betaalt de OV- kaart dan ook terug. Men berekent: 98,79 euro per maand
 • Dia 18
 • Hoeveel geld krijg je per maand in het HO ? basis- beurs + OV max. aanv. beurs leningcoll.geld krediet norm- budget uitwonend272,46252,17288,66152,92966,21 thuis- wonend 97,85231,78288,66152,92771,05
 • Dia 19
 • Hoeveel mag je bijverdienen ? Je mag netto per jaar 13.530,90 bijverdienen (situatie 2013).
 • Dia 20
 • Terugbetalen van studieschuld Bij een laag inkomen hoef je de aanvullende beurs niet terug te betalen. De terugbetalings- termijn is max. 20 jaar. Het rentepercentage in 2011 1,5 %, in 2012 1,39% in 2013 0,6%. Je betaalt terug met een minimum van 45,41 euro per maand Let wel: de rente van studieschulden is niet aftrekbaar van de belastingen!
 • Dia 21
 • Aanvragen WSF Ik heb nog geen DigiD inlogcode met sms- authentificatie. Dan moet je deze eerst aanvragen. Ik heb al een DigiD inlogcode met sms authentificatie. Je kunt direct via DigiD inloggen in Mijn IB-Groep en je studiefinanciering aanvragen. Of je meld je aan via een gedownload formulier
 • Dia 22
 • IB-groep on line vanuit je eigen luie stoel Internet-adres: http://www.ib- groep.nl/ Aanmelden via www.studielink.nl www.studielink.nl
 • Dia 23
 • Tot slot Vraag eerst een DigiD code aan: zie www.digid.nlwww.digid.nl Meld je bijtijds aan (3 maanden voordat je er recht op hebt). De studies beginnen op 1 september! Kijk regelmatig op www.ib-groep.nl, en maak INLOGGEN voor jezelf mogelijk!www.ib-groep.nl
 • Dia 24
 • Veel succes! namens het Linde College