27
EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVEC

Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar

Lea Resman-Borković, prof. ekonomske grupe predmeta, bibliotekar

Page 2: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

CITIRANJE

obuhvaća navođenje podataka o korištenim bibliografskim izvorima

Page 3: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

BIBLIOGRAFSKI IZVOR: knjiga, časopis,

novina, baza podataka, internetska stranica, radijska ili televizijska emisija, javno predavanje, privatni razgovor, natpis na zidu nepoznatog autora i svaki drugi medij s kojega je preuzet neki drugi tekst odnosno neki zaštićeni informacijski sadržaj

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 4: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

IZRAVNO NAVOĐENJE ILI CITIRANJE

standardizirani postupak kojim se u matični tekst umeće neki drugi tekst u izvornom obliku i označen navodnim znakovima

u zagradama navodimo prezime autora i godinu izdanja preuzetog izvora te ih dvotočkom odvajamo od oznake stranice

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 5: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

NEIZRAVNO NAVOĐENJE ILI PARAFRAZIRANJE

standardizirani postupak kojim se (prepričavanjem, sažimanjem, tumačenjem i sl.) u matični tekst unosi zaštićeni informacijski sadržaj preuzet s nekog bibliografskog izvora, pri čemu se (osim ako je riječ o općepoznatom sadržaju) jednako kao i kod citiranja, u zagradama navodi uputa na taj izvor (prezime godina izdavanja:stranica)

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 6: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

SISTEMI CITIRANJA

poznato je više sistema citiranja i navođenja korištene literature, a svaka znanstvena ustanova oblikuje i propisuje svoje standarde i svoj stil kao što su npr. Chicago, Harvard, Turabian, APA, MLA, AMA i dr.

svima je zajedničko citiranje točnih podataka i jednoobraznost

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 7: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

VAŽNO!

1. vjerodostojno prenijeti sadržaj koji citiramo ili parafraziramo

2. na što jasniji način uputiti čitatelja na izvore s kojih smo te sadržaje preuzeli

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 8: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

http://pravopis.hr/pravilo/bibliografske-jedinice/87/

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 9: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

NAVOĐENJE U TEKSTU

Rad se u tekstu navodi u zagradama.

Navodi se prezime autora i godina izdanja, koja se dvotočkom odvaja od oznake stranice

Page 10: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

NAVOĐENJE U TEKSTU (primjeri)

• (Karabalić 2010: 139)

• (Silić i Pranjković 2005: 97–99)

• (Birtić i dr. 2012: 297)

• (Vukušić, Zoričić i Grasselli-Vukušić 2007).

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 11: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA

Prezime, ime autora. Podatak o izdanjuGodina izdanja. Naslov: Podnaslov. Nakladnik. Mjesto izdavanja.

Page 12: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA (1 autor) Vukojević, Luka. 2009. Izražavanje posljedičnih odnosa u hrvatskome standardnom jeziku. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Page 13: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA (do 3 autora)

Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

Page 14: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA (do 3 autora)

Vukušić, Stjepan; Zoričić, Ivan; Grasselli-Vukušić, Marija. 2007. Naglasak u hrvatskome književnom jeziku. Nakladni zavod Globus. Zagreb.

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 15: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA (više od 3 autora)

Amidžić-Peročević, Katica i dr. 1994. Oporezivanje dohodaka i dobitaka. RRiF. Zagreb

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 16: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA - bez podatka o autoru

• navodi se urednik ili priređivač

Opći religijski leksikon: A – Ž. 2002. Ur. Rebić, Adalbert. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb.

Hrvatski književni romantizam. 2002. Priredio Jelčić, Dubravko. Školska knjiga. Zagreb.

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 17: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

KNJIGA:

• više izdanja: Barić, Eugenija i dr. 21990. Gramatika hrvatskoga književnog jezika. Školska knjiga. Zagreb.

• više izdavača: Kaštela, Slobodan. 2008. Prometno pravo. Školska knjiga – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

• više mjesta izdanja: Zgusta, Ladislav. 1971. Manual of Lexicography. Academia – Mouton. The Hague – Paris – Prague.

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 18: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

RAD U ZBORNIKU, ESEJ U ZBIRCI I SL.

Prezime, ime autora. Podatak o izdanjuGodina izdanja. Naslov rada : podnaslov. Naslov zbornika. Podatak o uredniku. Nakladnik. Mjesto izdanja. Str. početna-završna.

Page 19: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

rad u zborniku

Vince, Jasna. 2010. Nominativ prema ostalim

padežima. Sintaksa padeža: Zbornik radova

znanstvenoga skupa s međunarodnim

sudjelovanjem Drugi hrvatski sintaktički dani. Ur.

Birtić, Matea; Brozović Rončević, Dunja. Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje. Zagreb.

Page 20: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

natuknica u enciklopediji

Biologija. 2000. Hrvatska enciklopedija. Leksikografski zavod Miroslav Krleža. Zagreb.

Page 21: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

ČLANAK - časopis

Prezime, ime autora. Godina. Naslov rada : podnaslov. Naslov časopisa. Oznaka sveska/volumena. Oznaka stranice poč-završna.

Page 22: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

članak u časopisu

Petrić, Lidija; Pranić, Ljudevit. 2010. Ekološka svijest u hrvatskoj smještajnoj industriji. Acta Turistica Nova 4/1. 5–21.

Page 23: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

JEDINICA S INTERNETA - ftp izvori

mrežna i elektronička vrela

Page 24: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

tekst na mrežnoj stranici:

Radić, Drago. Informatička abeceda. Split. http://www.informatika.buzdo.com/index.html (pristupljeno 11. travnja 2010.).

Page 25: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

rad u elektroničkome časopisu:

Udiljak Bugarinovski, Zrinka; Pavelić, Damir. 2002. Informatizacija Knjižnice i dokumentacije Ekonomskog fakulteta u Zagrebu i edukacija korisnika. Edupoint. CARNet. Zagreb. 1–7. http://edupoint.carnet.hr/casopis/broj-04/clanak-01/ekonomski.pdf (pristupljeno 14. svibnja 2003.).

Ekonomska i trgovačka škola, Čakovec

Page 26: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

elektronički medij - CD-ROM, DVD-ROM i slično:

Lešković Česmadžiski, Mirjana. 1999. Uloga i značenje sajamskog nastupa [CD-ROM]. Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb.

Page 27: EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA - ets.hr‘enje-kori... · EKONOMSKA I TRGOVAČKA ŠKOLA ČAKOVE Lea Resman-Borković, dipl.oec., bibliotekar Lea Resman- orković, prof. ekonomske grupe

kvalifikacijski radovi:

Leščić, Ivana. 1997. Ekstracelularna lipaza bakterije Streptomyces rimosus: izolacija i karakterizacija. Diplomski rad. Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb. 58 str.