of 93 /93
CUPRINS 1. Alfabetul limbii engleze 1.1. Vocalele limbii engleze 1.2.Consoanele limbii engleze 2 3 3 2. Substantivul 4 3. Articolul 9 4. Prepozitia 12 5. Conjunctia 21 6. Interjectia 22 7. Adejectivul 23 8. Adverbul 32 9. Numeralul 37 10. Pronumele 44 11. Verbul 11.1. Verbele auxiliare(to be, to do, to have) 11.2. Verbele modale 11.3. Verbele copulative 48 49 52 56 12. Modul indicativ 12. 1. Prezentul simplu 12. 2. Prezentul continuu 12. 3. Prezentul perfect 12. 4. Prezentul perfect continuu 12. 5. Trecutul simplu 12. 6. Trecutul continuu 12. 7. Trecutul perfect 12. 8. Trecutul perfect continuu 12. 9. Viitorul simplu 12.10. Viitorul continuu 12.11. Viitorul de intentie 12.12. Viitorul apropiat 12.13. Viitorul in trecut 12.14. Viitorul perfect 57 59 60 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 71 72 13. Conditionalul 13.1.Conditionalul prezent 13.2.Conditionalul trecut 74 74 74 14. Subjonctivul 77 15. Modul imperativ 78 16. Diateza pasiva 78 17. Corespondenta timpurilor 80 18. Lista verbelor neregulate 81 19. Verbe cu prepozitii 85 20. Zilele saptamanii, Lunile si Anotimpurile 89 21. Exprimarea datei si orei 90 22. False friends 91 23. Unitati de masura 92 24. Semnele matematice 93 1

Engleza

  • Upload
    elena

  • View
    122

  • Download
    9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

engleza

Text of Engleza

Page 1: Engleza

CUPRINS

1. Alfabetul limbii engleze 1.1. Vocalele limbii engleze 1.2.Consoanele limbii engleze

2 3 3

2. Substantivul 4 3. Articolul 9 4. Prepozitia 12 5. Conjunctia 21 6. Interjectia 22 7. Adejectivul 23 8. Adverbul 32 9. Numeralul 3710. Pronumele 4411. Verbul 11.1. Verbele auxiliare(to be, to do, to have) 11.2. Verbele modale 11.3. Verbele copulative

48495256

12. Modul indicativ 12. 1. Prezentul simplu 12. 2. Prezentul continuu 12. 3. Prezentul perfect 12. 4. Prezentul perfect continuu 12. 5. Trecutul simplu 12. 6. Trecutul continuu 12. 7. Trecutul perfect 12. 8. Trecutul perfect continuu 12. 9. Viitorul simplu 12.10. Viitorul continuu 12.11. Viitorul de intentie 12.12. Viitorul apropiat 12.13. Viitorul in trecut 12.14. Viitorul perfect

575960616364656667686970717172

13. Conditionalul 13.1.Conditionalul prezent 13.2.Conditionalul trecut

747474

14. Subjonctivul 7715. Modul imperativ 7816. Diateza pasiva 7817. Corespondenta timpurilor 8018. Lista verbelor neregulate 8119. Verbe cu prepozitii 8520. Zilele saptamanii, Lunile si Anotimpurile 8921. Exprimarea datei si orei 9022. False friends 9123. Unitati de masura 9224. Semnele matematice 93

1

Page 2: Engleza

1. ALFABETUL LIMBII ENGLEZE

Engleza foloseste un alfabet latin cu literele cunoscute si in alte limbi straine de origine indo-europeana dar cunoaste grupuri de litere care se pronunta diferit. De exemplu, "th" este grupul cel mai cunoscut.

Ceea ce este mai interesant in alfabetul englez este ca adesea "y" si "w" devin vocale si astfel intervin schimbarile necesare (articolul nehotarat "a" se transforma in "an" daca cuvintele incep cu una dintre aceste litere).

Engleza este o limba tonala in care intonatia este importanta. De aceea, adesea, vocea ajuta sa transmita ironia sau surpriza, afirmatia sau interogatia. Spre exemplu, intrebarea poate fi formata cu ajutorul inversiunii subiectului cu auxiliarul verbului dar exista si posibilitatea mentinerii afirmatiei si a schimbarii intonatiei.

Diacriticele apar destul de rar in limba engleza, in special in cuvintele imprmutate (appliqué, attaché, crêpe, élite) si pronuntia lor este identica cu cea din limba din care provin, in mare parte din franceza.

1.1.VOCALELE LIMBII ENGLEZA (THE WOELS)

Limba engleza are 12 vocale, lungi (mai lungi decat in limba romana, pe care le indicam in transcrierea fonemica prin doua puncte [:]), si scurte (mai scurte decat in limba romana):1. a scurt, intre "a" anterior si "o", ex.: nut [nat] nuca2. a: mai lunga decat vocala romaneasca, urmata de obicei de "r" (care nu se pronunta, doar daca urmatorul cuvant incape cu o vocala!), ex.: arm [a:m] brat, car [ca:] masina

3. [a] a cu barcuta deasupra, e scurt, si intalnit in silabe neaccentuate, ex.: a pen [ a pen] un stilou, at home [at haum] acasa, after [a:fta] dupa, England [ingland] Anglia

Litera Transcriere foneticaa [ei]b [bi:]c [si:]d [di:]e [i:]f [ef]g [dji:]h [eitch]i [ai]j [gei]k [kei]l [el]m [em]n [en]o [ou]p [pi:]q [kju:]r [a:]s [es]t [ti:]u [ju:]v [vi:]w ['dablju:]x [eks]y [wai]z [zed]

2

Page 3: Engleza

4. [a: ] a cu barcuta deasupra, prelungit si pronuntat printre dinti, intr-un zambet larg, ex.: girl [ga:l] fata, learn [la:n] a invata5. [ae] este un sunet intermediar intre "e" si "a", pronuntat cu gura foarte mult deschisa, ex.: Ann [aen] Ana, has [haez] (el, ea) are6. e similar cu vocala romaneasca, ex.: men [men] barbati, many [meni] multi, multei scurt, intre "i" si "e"7. it [it] el, ea (pentru substantive ce denumesc obiecte, animale si notiuni abstracte), ex: big [big] mare8. i: vocala lunga, intalnita in exclamatiile din limba romana!, ex: be [bi:] a fi, see [si:] a vedea9. o intermediara intre o si a, ex: dog [dog] caine, not [not] nu (adverb)10. o: lung, intre "u" si "o", ex: all [o:l] toti, toate, door [do:] usa11. u scurt, intre "u" si "o", ex: good [gud] bun12. u: lung, ex: you [iu:] tu, voi, do [du:] a face

1.2 CONSOANELE LIMBII ENGLEZA (THE CONSONANTS)

Unele consoane englezesti sunt deosebite de cele din limba romana:1. urmate de aspiratie, de un "h" usor, cand sunt folosite la inceputul cuvintelor

k come [cham] a veni (de regula, "e"-ul din pozitie finala nu se citeste!)p pen [phen] stilout ten [then] zece

2. alveolare; varful limbii se sprijina pe alveolele incisivilor superiori d did [did] facutt ten [ten] zecen not [not] nu

3. interdentale, tine varful limbii intre dinti si rosteste "s" (consoana surda) sau "z" (consoana sonora)

["s"] thank ["s"aenc] multumesc["z"] then ["z"en] atunci

4. "l" velar, pozitie finala / "l" clar, apare inainte de vocale tell [tel] a povesti like [laic] a place

5. "n" velar / "n" clar sun [san] soare English [inglish] englez

6. "r" fricativ, nu se pronunta in pozitie finala, decat daca urmatorul cuvant incepe cu o vocala Henry

7. "s"-ul dintre doua vocale, sau uneori cel aflat la sfarsitul cuvantului se pronunta "z" please [pli:z] va rog (adu-ti aminte ca "e" final, dupa consoana, nu se citeste!)his [hiz] al lui

8. "sh" are ca echivalent "sh"-ul romanesc: shogun English [inglish] englez9. "ts" indentic cu "ts"-ul romanesc nuts [nats] nuci

2. SUBSTANTIVUL / THE NOUN

ATENTIE: In engleza, toate propozitiile trebuie sa aiba subiect. Subiectul poate fi un substantiv sau un pronume.Felul substantivelor

Substantivele în limba engleza se pot împarti în patru categorii: substantive comune: cat, girl, lamp substantive proprii: England, London, Mr Smith, Mary substantive abstracte: beauty, love, courage, fear, joy

3

Page 4: Engleza

substantive colective: crowd, group, team

GenulSubstantive de genul masculin sunt fiintele si animalele de sex masculin: fenomene cu caracter puernic, de regula negative Ex.: man, boy, lion, dog, Substantivele de genul feminin sunt fiintele si animalele de sex feminin: Ex.: woman, girl, cat, giraffe Baroness (femininul e format citeodata adaugand "ess" la forma de masculin)Substantive de genul neutru sunt lucrurile, plantele, animale sau fiinte al caror sex nu este cunoscut (pronume: it/they): -obiecte fara suflet Ex.: world, peace, house, mouse, babyExceptii: tarile, navele, în majoritatea cazurilor si autovehiculele sau alte vehicule sunt de genul feminin.Substantivele de genul comun sunt o particularitate a limbii engleze. Substantivele care intra în aceasta categorie au aceeasi forma pentru ambele sexe:Ex.: child (copil, copila), cook (bucatar, bucatareasa), teacher (profesor, profesoara).Unele substantive au forme diferite pentru genul masculin si cel feminin: Ex.: boy - girl, husband - wife, brother - sister, father - mother, son - daughter, uncle - aunt, bull - cow, king – queenNOTA: In incercarea de a elimina “discriminarea de gen” (gender discrimination)exista o tendinta de a inlocui “terminatiile” man si woman cu person sau de a le elimina complet. In alte cazuri au fost create alte expresii sau alte cuvinte lipsite de gen.salesman, saleswoman → salesperson / chairman, chairwoman → chairperson sau chair /steward, stewardess → flight attendant

Numarul1. Substantivele numarabile – se pot numara, adica au numar. Pot avea atat forme de singular cat si de plural. La plural avem urmatoarele forme:a. la majoritatea substativelor se adauga -s formei de singular:book, books / day, days / house, houses / donkey, donkeys / handkerchief, handkerchiefs 2. substantivele in o, ch, sh, s sau x primesc -es:potato, potatoes / church, churches / brush, brushes / bus, buses / box, boxes / kiss, kisses3. terminate in consoana + y pierd pe y si primesc -ies:baby, babies / factory, factories / fly, fliesNOTA: Exista exceptii : kilo, kilos/ photo, photos piano, pianos / radio, radios/soprano, sopranos4. unele substantive elimina -f/fe de la final si primesc -ves:calf, calves / wife, wives / wolf, wolves / loaf, loaves / half, halves / leaf, leaves / life, lives / shelf, shelves / thief, thieves/ knife, knives / self, selves 5. unele substantive isi modifica vocalele: foot, feet / tooth, teeth / goose, geese / man, men / woman, women / mouse, mice / louse, lice / child, children / person, people6. unele substantive au aceeasi forma la singular si la plural: sheep, trout, deer, aircraft, fish (RAR: fishes) trout, salmon, series, species, means, headquarters

7. unele substantive exista numai la forma de plural: clothes, pants, pyjamas, scissors, eyeglasses, scales, stairs, savings, earnings, belongings, outskirts, wages, premises, surroundings, archives, customs, police, the Middle Ages 8. unele substantive imprumutate pastreaza pluralul grecesc, italian sau latin: crisis, crises / cactus, cacti / phenomenon, phenomena / datum, data / libretto, libretti / fungus, fungi / nucleus, nuclei / stimulus, stimuli / criterion, criteria / basis, bases / thesis, theses / oasis, oases / axis, axes / medium, media / bacterium, bacteriaNOTA: Engleza moderna foloseste adesea data, media, bacteria cu sens plural, dar cu un verb la singular. The latest data is highly encouraging.

4

Page 5: Engleza

9. numele de familie se pot folosi la plural pentru a indica intreaga familie. Numelui i se adauga un -s. Nu au loc schimbari de ortografie:The Kennedys are world-famous.10. Substantivele colective se refera la un grup de oameni sau lucruri. Sunt in mod normal folosite la singular. In engleza britanica (Br.E.) se pot folosi atat cu verbe la singular cat si la plural. In engleza americana (Am.E.) au intotdeauna un verb la singular. Iata o lista de substantive colective uzuale: family, aristocracy, nobility, government, enemy, proletariat, press, opposition, jury, community, army, audience, crew, staff, team, committee, publicNOTA: Ocazional substantivele colective sunt folosite la plural si sunt numarabile.Romeo and Juliet came from two feuding families.The governments of Israel and Egypt agreed to sign the treaty.Only two teams can get to the finals. Substantivele nenumarabile – NU pot fi numarate, adica nu au numar. De obicei au numai forma de singular. Se impart in urmatoarele categorii:substantive concrete:water, wood, metal, paper, gras, glass , oil, silver, gol, sand, snow, rain, bread, milk, coffee butter, wine, fire, food, saltsubstantive abstracte: love, beauty, hope, relief, experience, advice, purity, joy, freedom, information, courage, design, duty, capacity, education, evil, time, patience, reality, intelligenceNOTA: Work este nenumarabil, dar job este numarabil.Harriet is looking for work. James has two jobs.Works inseamna: fabrica, parte mecanica, productie literara, fapte sau acte.Mother Teresa of Calcutta is known for her good works.My father has the complete works of Victor Hugo in his library.The steel works are down the road.ATENTIE: Iata cateva substantive nenumarabile in engleza care in alte limbi se pot deseori numara: advice, baggage, luggage, furniture, damage, hair, shopping, homework, information, knowledge, money, weather, research, progress, business, spaghetti, news- substantive verbale (verbe in ING): camping, dancing, shopping, jogging, singing etc.Smoking is bad for your health.The town council does not permit parking on this street.- nume de limbi: German, English, Chinese, Italian, Spanish etc.You speak excellent English.- unele nume de boli, stiinte si jocuri au forma de plural, dar in mod normal primesc un verb la singular. Sunt considerate nenumarabile: measels, mumps, dominoes, physics, politics, ethics, acoustics, statistics, mathematics, news, eletronics etc.Politics does not interest me.The latest news is quite encouraging.Mathematics is an important subject. DAR: His mathematics were all wrong. (NU stiinta, si calculele)

ATENTIE: Substativele nenumarabile nu sunt niciodata precedate de expresii de numar (a, an, one, two, three etc.). Iata cateva expresii folosite pentru a indica numarul/cantitatea:a piece of information / furniture / advice / equipment / glass / paper / newsa type of atmosphere / behaviour / violencean item of luggage / baggage / newsa case of mumps / measels / flua ray of hope / sunshinea lot of strength / security

Pluralul substantivelor compuse

5

Page 6: Engleza

-În cazul substantivelor compuse numai ultimul cuvânt va trece la plural.Ex.: boy-friends, break-ins, travel agents-Exceptii: substantivele compuse al caror prim element esteman sauwom an vor primi semnul pluralului pentru ambele substantive componente.Ex.: men drivers, women teachers, men servants-În cazul substantivelor compuse formate din constructii de genul substantiv + prepozitie / adverb + substantiv, substantivul de baza va primi semnul pluralului.Ex.: sisters-in-law, passers-by, men-of-war, hangers-on, lookers-on, runners-up-Abrevierile sau initialele vor forma pluralul prin adaugarea unuisEx.: MPs (Members of Parliament), VIPs (very important persons)

Sens Unic / Sens ComunHer hair is black. (Parul ei este negru.) She found a hair in the milk. (A gasit un fir de par în lapte.)Their house was made of wood. (Casa lor este din lemn.)We picnicked in the woods. (Am mers la picnic în padure.)

Cazurile substantivului1. Nominativ

Intr-o propozitie substantivul in nominativ este subiectul actiunii.Substantivul in nominativ este ingrosat:Mark read a book. / The tree has a lot of flowers. / Water freezes at 32°F (0°C).

2. AcuzativIndica obiectul asupra caruia se rasfrange actiunea intr-un mod direct. Acuzativul este un caz ce exprimă complementele direct, indirect şi circumstanţiale. Intrebarile cu care se identifica: ce? pe cine? unde? de unde? pana unde? de cand? pe cine? pe ce? cu ce? cu cine? de ce? de cine? de la cine? cand? pana cand?Substantivele in acuzativ sunt ingrosate:Max fixed the car/The girl sells the big box /The girl hugs the boy/I eat the pizza you gave me.

3. Dativ Indica obiectul asupra caruia se rasfrange actiunea intr-un mod indirect.Identificarea se face cu intrebarea "Cui ?".Substantivele ingrosate sunt in cazul Dativ.1. I have baked Mary a cake. (Am gatit o prajitura pentru Mary. Cui i-am gatit prajitura ?) 2. The king gave his son his kingdom. (Regele i-a dat regatul fiului sau. Cui i-a dat regele regatul sau ?)3. Give the ball to Mary.(Da-i mingia lui Mary. Cui sa-i dau mingea ?)4. Give Mary the ball. (Da-i mingia lui Mary. Cui sa-i dau mingea ?)In cazul verbelor care cer dupa ele un complement direct si unul indirect, dativul se poate construi in 2 feluri (vezi exemplul nr. 3 si nr. 4).

4. GenitivExprima o posesie (ceva/cineva apartine cuiva)1. Mark's shop (magazinul lui James) 2. John's car (masina lui John) 3. the sailors' boat (barca pescarilor) 4. the chemist's guide (ghidul chimistului) 5. the window of the house (fereastra casei) 6. the firm’s new project (noul proiect al firmei) 7. the gift of the girl who... (darul fetei care ...)Comentarii

6

Page 7: Engleza

a) Genitivul (posesia) in limba engleza se formeaza astfel:-cand posesorul este o persoana: prin adaugarea unui 's dupa posesor (obiectul posedat se afla dupa posesor in propozitie). Vezi exemplele nr. 1, 2, 4;-cand posesorii sunt mai multe pesoane: prin adaugarea unui ' (apostrof) dupa posesori (obiectul posedat se afla dupa posesori in propozitie). Vezi exemplul nr.3;-cand posesorul este un lucru: se foloseste constructia cu "of": obiect posedat + of + posesor (un lucru). Vezi exemplul nr. 5; b) In exemplul nr. 6 ambele forme de genitiv sunt corecte deoarece posesorul este un grup de persoane. Aceeasi regula se aplica pentru posesori precum: government, company, committee, team, party.c) Daca posesorul e urmat de that, who, etc se foloseste genitivul format cu "of". Vezi exemplul nr. 7.Forma posesiva Se adauga 's la forma de singular a substantivelor care nu se termina în s:

Ex.: a child's voice, the people's choice, a horse's mouth, women's clothes Vom folosi doar apostroful (') cu formele de plural ale substantivelor care se termina în s.

Ex.: a boys' school, the Johnsons' residence Numele proprii terminate în s vor primi fie doar apostrof ('), fie 's

Ex.: Mr Jones's / Mr Jones' car, Yeats's / Yeats' poems În cazul substantivelor compuse si a titlurilor ultimul cuvânt va primi 's

Ex.: My father-in-law's guitar, Henry the Eighth's wives 's se foloseste si dupa initiale sau abrevieri.

Ex.: The CEO's assistant, the PM's speech Forma posesiva se foloseste în general când vorbim de oameni, animale, tari. Se foloseste de

asemenea în urmatoarele cazuri: În expresii temporale

Ex.: yesterday's newspaper, in five years' time, ten minutes' break În expresii construite dupa modelul bani + worth

Ex.: ten dollars' worth of bananas, a shilling's worth of stamps În alte expresii uzuale:

Ex.: for heaven's sake, a winter's day, the water's edge, the plane's wings, the train's departure

În cazul anumitor substantive folosite la posesiv, este uzuala omisiunea substantivului urmator atunci când sensul comunicarii este clar (magazine, birouri, oficii, casa, locuinta).Ex.: You can buy this at the baker's (shop). Mary bought her tickets at the travel agent's (office). The kids went to Bobby's (house).

Ideea de posesie se poate exprima si cu ajutorul constructiei of+substantiv. Aceasta constructie se foloseste mai ales pentru lucruri sau fiinte umane sau animale atunci cand acestea sunt urmate de o propozitie subordonata.

Ex.: the walls of the town, the roof of the church, the keys of the house

In limba engleza exista o serie de substantive care denumesc animalul viu (1).Aceste denumiri provin dintr-o limba germana veche anglo-saxona, care se vorbea cu mai bine de 1000 de ani in urma pe teritotiul Angliei. Dar atunci cand animalul este sacrificat, denimirea sa ase schimba si devineDenumire Animalul viu Animalul sacrificatVaca, bou / carne de vita Cow, ox BeefVitel / carne de vital Calf VealOaie / carne de oaie Sheep MuttonPorc / carne de porc Pig Pork

7

Page 8: Engleza

Aceasta schimare se explica prin faptul ca dupa anul 1066 (batalia de Hastings, cand anglo-saxonii au fost cuceriti de normanzi, un popor ce venea din nordul Frantei si vorbeau franceza normanda). Anglia s-a aflat timp de 350 de ani sub ocupatie normanda si in acesta perioada limba oficiala a fost frnaceza normada. Cei saraci-taranii, serbii, care cresteau animalele, au continuat sa vorbeasca anglo-saxona folosind denumirile respective pentru animalele vii, dar cand animalul era sacrificat, el ajungea pe masa nobililor care vorbeau franceza si care foloseau denumirile respective pentru carnea animalului. Astfel se explica existenta a 2 termeni.

8

Page 9: Engleza

3. ARTICOLUL /THE ARTICLE

Pentru ca un substantiv sa capete înteles într-o propozitie oarecare, acesta trebuie sa fie însotit de un determinant substantival. Cel mai des folosit determinant substantival este articolul. Articolele se pot clasifica dupa cum urmeaza: Articolul hotarât - the Articolul nehotarât - a / an Articolul zero (forma implicita sau neexprimata)

Articolele sunt forme invariabile, adica nu se schimba în functie de numarul sau genul substantivului si se aseaza în fata substantivului determinat.

Articolul hotarât ( the ) se foloseste:1 inaintea unui substantiv singular numarabil sau nenumarabil sau a unui substantiv plural

numarabil pentru a face o noua referire la ceva ce a fost deja sau la care s-a facut deja aluzie:He wanted to go to the bank to change some money, but all the banks were on strike./Dave had a nasty accident when he was young. You can still see the scar.

Do you remember the fun we had when we were at school together?2 pentru a face referire la cineva sau ceva anume:The American economy is suffering at the

moment. / The people I work with are very friendly. I don’t like the president of that company.3 in fata unui substantiv reprezentand o anume persoana sau un lucru sau un grup de

persoane sau lucruri: I don’t feel well. Can you call the doctor? (= medicul personal) The kids aren’t at home. (= proprii tai copii) Can you pass me the butter, please? (= untul de pe aceasta masa) Shall I drive the car? (= aceasta masina) Maria Callas sang so beautifully that the audience threw flowers onto the stage. (=publicul care o urmarea a aruncat flori pe scena pe care canta ea)

4 cu referire la ceva unic in mod absolut: The sun rises in the East and sets in the West. The weather at the North Pole is very cold. The President of the United States visited the Pope last May.

5 in fata adjectivelor pentru a face referire la un anumit grup sau clasa de oameni. In acest caz NU este nevoie de substantiv:

Only the strong survive. (= oamenii puternici in general) The question of the unemployed came up again. Robin Hood stole from the rich and gave to the poor.

6 in fata unui substantiv la singular pentru a se referi la un anume grup de oameni, animale sau obiecte: The Indian elephant is smaller than the African elephant.

The dolphin is said to be a very intelligent animal. Henry Ford invented the automobile. The customer is always right.

7 inaintea unor substantive proprii pentru a denumi zone geografice, nume de mari si rauri, lanturi muntoase, grupuri de insule, nume la plural de tari si deserturi:the Middle East, the North of England, the Ivory Coast, the Atlantic, the Mediterranean Sea, the English Channel, the River Thames, the Straits of Gibraltar, the Himalayas, the Alps, the Carpathians, the Hawaiian Islands, the Falklands, the United States of America, the Netherlands, the Philippines, the Arizona Desert, the Mojave Desert

NOTA: THE nu se foloseste cu nume de munti izolati. Ben Nevis is the highest mountain in Scotland.

THE nu se foloseste cu nume de lacuri.

9

Page 10: Engleza

Lake Superior, Lake Victoria, Lake Ontario8 in fata numelor de instruente muzicale:

Rachmaninov began to play the piano when he was only 4 years old.The guitar has always been my favourite instrument.

9 in fata unor adjective – nationalitati cu referire la oameni dintr-o anumita tara. Aici se foloseste un verb la plural:

The Swiss have decided not to join the EU.The Spanish are doing very well in this year’s Olympics.NOTA: In anumite cazuri, se pot folosi numai substantive la plural.The Germans were upset about losing the WW II. The Americans hosted the 1994 World Football Championship.

10 inaintea adjectivelor superlative si a numeralelor ordinale:Neil Armstrong was the first man to walk on the moon.Laura is the most beautiful in my class.That is the silliest thing I have ever heard.NOTA: Uneori numeralele oridinale pot fi folosite fara THE atunci cand se face referire la ordinea in care se petrec evenimentele.Brendan came first ad Colin second at 100 meters.We went to Manhattan first, then on to Brooklyn.

Articolul nehotarât ( a / a n). Se foloseste a înaintea substantivelor care încep cu o consoana si an înaintea substantivelor

care încep cu o vocala (a, e, i, o, u). Articolul nehotarât se foloseste:1. inaintea unui substantiv pentru a ne referi la ceva sau cineva pentru prima data:

I’ve received a postcard from a friend of mine in the US.After months of searching, my brother found a job.The Jacksons live in a bungalow.

2. pentru a exprima ce este ceva sau cineva, inclusiv slujbe sau profesii:My neighbour is a sociologist and his wife is an architect.Jenny doesn’t eat meat; she’s a vegetarian.There is a man at the door who says he is a detective.That was a kind thing to say.

3. dupa verbul be sau alte verbele copulative, cand dupa ele urmeaza locutiuni prepozitionala sau propozitii relative care ofera mai multa informatie despre cineva sau ceva:

I read an interesting article about pollution in yesterday’s paper.Jack’s son is a talented artist.He studied law at University and became a judge.I bought a painting that reminded me of my childhood home.John Smith wrote an interesting article on Education in the ‘Times’ yesterday.

4. cu unele expresii numerice insemnand “unu” sau su expresii ale pretului, vitezei, raportului si cantitatii:

A hundred guests were invited.Petrol costs £ 1.50 a litre in England.He’s crazy driving at 190 kilometres an hour.You must take this medicine four times a day if you want to get better.There was a great deal of noise coming form the house next door.

5. cu substantive numarabile la singular pentru a da definitii, a face afirmatii generale, exclamatii sau cand ne exprimam dorinte:

A thesaurus is a dictionary of synonyms.

10

Page 11: Engleza

A house built of stone is stronger than a house built of wood.An apple a day keeps the doctor away. (proverb)Wow! What a pretty girl walked by just now.I’d like a nice cool glass of beer.

Articolul a / an si one 1. Atunci când numeri sau masori timpul, distanta, greutatea, etc. se poate folosi fie a/an fie one pentru singular:

Ex.: a / one pound, a / one million pounds You can take an/ one hour for lunch.

2. Dar a/an si one nu înseamna întotdeauna acelasi lucru: Ex.: A box is no good. (We need a crate not a box).One box is no good, we need two boxes.

Articolul zero. Nu se foloseste articol în urmatoarele cazuri:1.in fata substantivelor nenumarabile sau numarabile la plural cand se face o afirmatie generala (adesea precedate de determinanti ca: some, any, a piece of, a lot of etc.):

Water quenches thirst on a hot day.Pollution in big cities is very worrying.Dogs make good companions.There is some luggage to be taken upstairs.Is there any bread in the kitchen?

2.in fata substativelor abstracte cand sunt folosite in mod generic: beauty, happiness, fear, hope, knowledge, intelligence etc.; cu exceptia cazurilor cand sunt folosite cu sens mai bine specificat:

Knowledge comes to us through our senses. DAR: She got the job because she has a knowledge of English.Beauty is in the eye of the beholder. DAR: What a beauty!

3.in fata substantivelor proprii, nume de persoane si numele unei companii, cu exceptia situatiilor cand se vorbeste de familie ca un tot:

He works for Microsoft.Helen and George Parker are coming to dinner tonight. DAR: The Parkers are coming to dinner tonight.

• pentru a vorbi despre sporturi, in fata numelor de echipe etc:He loves football and supports Manchester Utd.

• inaintea meselor zilei:Where did you have breakfast / lunch / dinner?

• inaintea cuvintelor home, church, university, prison, hospital, market etc. atunci cand ele reprezinta o institutie sau o idee generala. THE se foloseste totusi atunci cand se face o referire speciala la locul respectiv:

Al Capone was arrested and put in prison for tax evasion. (ne referim nu la o anumita inchisoare, ci la institutie)His mother went to the prison once a week to visit him. (aici ne referim la acea inchisoare unde se afla Al Capone)My mother goes to church every Sunday. (biserica in sensul de institutie, serviciu religios)She sometimes goes to the church near the Royal Palace. (acea biserica anume).Our University is 150 years old. (institutia universitatii)Emma and Ben often go to the university to talk to their professor. (la o universitate anume, in cladirea ei)

11

Page 12: Engleza

4. PREPOZITIA / PREPOSITIONS

1. Prepozitia de loc - se foloseste cu verbe statice: to be/to stay/to exist/to stand, etc. in – in, la, pentru spatii mari Ex: I live in Bucharest. at – in, la, pentru spatii reduse Ex: I live at Sinaia. within – in cadrul, pentru suprafete restranse Ex: A lot of words have been said within

these walls. against – rezemat Ex: The man is against the wall.

– impotriva Ex: We are against them. on – pe (pozitia pe o suprafata) Ex: The book is on the table. Pentru apropiere:

imediata: next to, close to, beside apropiere: near, near by, by

Pozitia pe verticala: over – deasupra under – dedesubt (fara raportare la un punct fix) above – deasupra below – dedesubt (cu raportare la un punct fix) Ex: above zero, below the water level underneath – punctul cel mai de jos on top of – punctul cel mai de sus (prin atingere) Ex: The green book is underneath.

(este cea mai de jos carte) Pozitia pe orizontala:

in front of – in fata behind – in spate (pt lucruri pentru a indica pozitia)Ex: The tree is in front of the house. after – dupa before – inainte (pt oameni, pentru a indica ordinea)Ex: I’m before you at the queue between – intre 2 among – printre (mai mult de 2)

2. Prepozitia de miscare - se foloseste numai cu verbe de miscare to – la, catre (pp atingerea punctului) Ex: I go to school. towards – la, catre (nu pp atingerea punctului) Ex: I go towards office. Into – in (pp patrunderea intr-un spatiu) Ex: Put the bag into the house. Onto – pe (pp miscarea pe o suprafata orizontala;se pune “on”daca sta)The cat is running

onto the floor. along – de-a lungul (pp miscarea pe o suprafata plana si lunga) Ex: I’m walking along the

beech. through – prin (pp traversare si patrundere) Ex: I walk through the park. across – traversare (nu si patrundere) Ex: I run across the street. about – prin (arata o miscare nedefinita)Ex: I walk about town (prin oras, fara un tel precis) around – in jurul (pp o miscare circulara) Ex: I dance around the fire. out of – pp iesirea dintr-un volum Ex: Get out of my house. off – pp desprinderea de o suprafata Ex: The plane takes off. up-and-down – in sus si in jos pe un plan vertical Ex: The children run up-and-down the

stairs. from – de la, de pe, din Ex: Take it from my bag. past – langa (pp apropierea imediata prin miscare) Ex: I drive past the university (si nu

near the university!, pt ca sunt in miscare)

12

Page 13: Engleza

3. Prepozitia de timp in – pentru ani, lunile anului, anotimpuri, perioade ale vietii (in my childhood), in anumite momente ale zilei (in the morning, in the afternoon, in the evening) at – pentru ora (at 10 o’clock), in anumite momente ale zilei (at noon, at midday, at

midnight, at dusk), pentru varsta (at the age of 15), mesele zilei (at lunch time), cu week-end (at the week-end) si in sarbatori (at Christmas)

on – cu zilele saptamanii (on Sunday), data (on the 15th of June) si sarbatorile (on Christmas day – cand este vorba de ziua de Craciun, nu de toata perioada)

before si after – inainte si dupa, cu raportare la un punct fix by – nu mai tarziu de Ex: Try to arrive by ten. during – in timpul over – in timpul, dar pe perioade scurte Ex: Read it over the week-end. throughout / althrough – de-a lungul, dar pe o prioada lunga de timp Ex: Althrough the

years.4. Diferentiere intre prepozitii in time on time

cu ceva timp inainte la fix in the end at the end

finally, in cele din urma la capatul (urmeaza un substantiv) in with

pentru ceva cu care esti imbracat pentru o trasatura fizicaEx: A woman in trousers. A woman with long hair.

as likepentru rol, functie, pozitie pentru comparatieEx: I work as a teacher. Ex: I talk like a teacher. (I am a teacher) (I am an engineer)

on aboutin legatura cu, folosit academic despre Ex: Give me a book on Economics. Ex: Let’s talk about sex.

due to owing todatorita (doar dupa “to be”) datorita (restul inafara de “to be”)Ex: My success is due to her. Ex: Owing to my work I succeeded.

over acrosspp traversarea peste un obstacol traversare pe josEx: I’m over the ocean. (cu avionul) Ex: I’m across the ocean. (cu barca)

despite in spite ofdupa urmeaza CD (niciodata sub.) dupa urmeaza genitivEx: Despite the bad weather I left. Ex: In spite of the bad weather I left.

made of – recunosc materialul Ex: made of gold made from – deduc ceva elemente Ex: the cake is made from cocoa made with – recunosc 1 element Ex: a chocolate made with milk (dar laptele nu este

elementul de baza) in – in the morning, in the afternoon, in the evening at – at dawn, at midnight on – pentru orice moment al zilei atunci cand exista un atribut

Ex: In the morning dar On a fine day At night dar On a starry night5. Pentru mijloace de locomotie by – cu orice mijloc de transport, daca nu este determinatEx: by car, by bus, by plane (dar on foot!)

13

Page 14: Engleza

in – pentru autovehicule, daca sunt determinateEx: in my father’s car, in the car that you bought me on – pentru toate celelalte in afara de autovehicule daca sunt determinateEx: on my father’s plane, on the tube/subway/underground

6. Expresii cu PrepoziţiiPrepozitia Expresii

About (despre) About the town-prin oraş About six o‘clock-în jurul orei şase A journey about the world-o călătorie prin lume About my head-deasupra capului meu About all-mai presus de orice,în primul rând

Across (de-a curmezişul sau de-a latul)

To walk across the street-a traversa strada Across the road-peste drum

After (după) After dark-după lăsarea întunericuluiAfter breakfast-după micul dejunAfter five o‘clock-după ora cinciDay after day-zi de zi,zi după ziTime after time-deseori,foarte adeseaAfter theat-după aceeaThe day after tomorrow-poimâine

Against-împotrivă,contra Against the laws-împotriva legilor A race against time-o cursă contra cronometruTo lean against a wall-a se sprijini de un perete

Along-de-a lungul Along a valley-de.a lungul unei văiAlong the sea shore-de-a lungul ţărmului

Among-între Among us-între noi(când este vorba de 3 sau mai multe persoane)Among his friends-printre(între) prietenii luiAmong the most important reasons-printre cele m.imp.cauze(motive)

Around-împrejur A trip around the contry-o călătorie prin ţarăTo sit around the table-a şedea în jurul meseiI will come around ten-o să vin pe la zece (în jur de ora zece)

At –la At noon-la prânzAt day break-la revărsatul zorilorAt sunset-la apusul soarelui,la asfinţitAt rondom-la intâmplareAt work-la lucruAt the door-la uşăAt the beginning-la începutAt the end-la sfârşitAt the same time-în acelaşi timpAt the age of-la vârsta deAt first-la începutAt last-la sfârşit,în cele din urmăAt full speed-la viteză maximă,cu toată vitezaAt first sight-la prima vedereAt what time?-la ce oră?At once-imediatAt least-cel puţinAt my disposal-la dispoziţia mea

14

Page 15: Engleza

Byfore-înainte Byfore my eyes-înaintea ochilor meiByfore one a‘clock-înainte de ora unuTo sail byfore the wind-a naviga cu vântul în spate

Behind(bihaind)-în spate Behind the clouds-în spatele norilorTo hide behind the door-a se ascunde în spatele uşii

Below(bilou)-sub To strike below the belt-a lovi sub centurăBelow sea level-sub nivelul măriiBelow the ground-sub pământBelow the average-sub nivelul mediu

Beneath-sub,mai jos de Beneath one‘s dignity-sub demnitatea cuivaBesides-în afară de He has two cars besides this-el are două maşini în afară de aceastaBetween-între, se foloseşte când este vorba de două elemente sau două persoane

Between the two world wars-între cele două războaie mondiale An understanding between us-o înţelegere între noi

Beyond-dincolo de Beyond doubt(deaut)-fără îndoialăBeyond the sea-dincolo de mareBeyond limits-peste limită

By-de,de către,prin To open by force-a deschide cu forţaTo travel by train-a călători cu trenulTo go by car-a merge cu maşinaDay by day-zi de ziStep by step-pas cu pasDrop by drop-strop cu stropPiece by piece-bucată cu bucatăOne by one-unul câte unulTwo by two-doi câte doiTo learn by heart-a învăţa pe de rostTo go by the post-office-a trece pe lângă poştăBy force of circunstances-prin forţa împrejurărilorTo sleep side by side-a dormi unul lângă altul

For-pentru Good for food-comestibilTo leave for school-a pleca la şcoalăTo look for help-a căuta ajutorTo cry for help-a striga după ajutorFor a time-un timp,pentru un timpTo go for a walk-a merge la plimbareTo read for pleasure-a citi de plăcereWhat is this good for?-la ce este bun ăsta?For all the world-pentru nimic în lumeTo have a taste for art-a avea gust artisticFor this reason-pentru(din) acest motivFor the sake of peace-în numele păciiEnough(inagh) for the present-suficient deocamdatăI‘m sorry for you-îmi pare rău de tine(pentru tine)

From-din,de la From first to last-de la primul la ultimulFrom heaven to earth-de la cer la pământFrom bad(bead) to worse-din ce în ce mai răuFrom place to place-din când în cândFrom morning to night-de dimineaţa până searaLight from the sun-lumină de la soare

15

Page 16: Engleza

A man free from care-un om liber de grijiA man from the country-un om de la ţarăTo be far from home-a fi departe de casăFrom theat point of view-din punctul acela de vedereFrom my point of view-din punctul meu de vedereTo be released from prisom-a fi eliberat din închisoareSeen from above-văzut de susSeen from below(bilou)-văzut de dedesubtOn my way from Piteşti to Bucharest-în drumul meu de la P.la BTo tell one thing from another-a deosebi un lucru de celălalt

In-în In the morning-dimineaţa In the shade(şeid)-la umbrăIn the end-la final In the garden-în grădinăIn heaven-în cerIn spring-primăvaraIn summer-varaIn fall-toamnaIn winter-iarnaTo be in danger(deinger)-a fi în pericolTo lie(lai) in bed-a sta întins în patTo live in the country-a sta la ţarăIn our centuri(auăr senturi)-In all seasons-în toate anotimpurileIn my youth-în tinereţea meaIn his memory-în memoria luiEarly in the morning-dimineaţa devremeIn the past-în trecutIn the future(fiuciăr)-în viitorIn come just in time-a veni la timpTo keep(kip)in mind(maind)-a ţine minteDone in haste-făcut în grabăTo put in mind-a-şi pune în gândTo put in order-a pune în ordineIn general-în generalTo work in vain-a munci în zadarTo be in pain-a fi îndureratTo speak in public-a vorbi în publicTo take in hand-a lua în mână

Into-în,spre To lead into error-a duce în eroare To get into difficulties-a da de greutăţiTo fall into the river-a cădea în râu(lac)To burst into tears-a izbucni în lacrimiTo get into trouble-a da de bucluc,belea,necazTo pour walter into a glass-a turna apă în pahar

Inside-înăuntru Inside the room-înăuntrul camereiHis is inside-el e înăuntru

Near-lângă Near the sea shore-lângă ţărmNear at hand-la îndemână,aproapeNear you-lângă tine

16

Page 17: Engleza

Of-de A crown of gold-o coroană de aurA flock of sheep-o turmă de oiHard of hearing(hiring)-surd,tare de urechiA book of proverbs-o carte de proverbeThe force of the wind-forţa vântuluiA place of honour-în loc de onoareA man of mark-un om însemnat(important)A man of no importance-un om oarecare(fără importanţă)To wear adress of silk-a purta o rochie de mătaseLove of a mother-iubire de mamăMaster of the house-stăpânul caseiA piece of paper-o bucată de hârtieA friend of mine-un prieten de-al meuThe events of late-evenimentele din ultimul timpIn days of old-în zilele de mult apuseOf course-bineânţeles,cu siguranţă,sigur că da

Off-departe de Keep off the grass-nu călcaţi pe iarbăTo be off duty-a fi liber,a nu fi la serviciuTo fall off the horse-a cădea de pe cal

On-pe To be on duty-a fi de serviciuTo sit on the grass-a sta pe iarbăSome goods(gudz)on sale-nişte mărfuri de vănzareHaus on fire-o casă în flăcăriTo go on foot-a merge pe josOn a beautiful day-într-o zi frumoasăOn such a day-într-o astfel de ziOn this occasion(ocheijen)-cu această ocazieOn certain conditions-cu anumite condiţiiTo stand on tip toe-a sta în vârful picioarelorTo be on land-a fi pe uscatOn the whole-în ansamblu,în general,în mareOn an average-în medieTo be on holiday-a fi în vacanţăTo sit on a chair-a sta pe un scaunTo pay on demand-a plăti la cerereTo pay on the spot-a plăti pe locOn the celing-pe tavanOn a desert island(ailănd)-pe o insulă pustieOn the point of-a fi pe punctul de a

Over-peste Over the rocks-peste stânci To be head over heels in love-a fi îndrăgostit luleaTo stay somewhere(samuer) over night-a sta undeva peste noapteTo be famous all over the world-a fi celebru(cunoscut )în toată ţaraTo cook over the fire-a găti la focTo tremble all over-a tremura din toate mădularele,a tremura tot

Past Past his comprehension-peste puterea lui de a înţelege To be past work-a nu mai putea munci,a nu mai putea să munceascăTo be past danger(deinger)-a fi în afara pericoluluiHave past one-unu şi jumătateIt is past five o‘clock-este trecut de ora cinci

17

Page 18: Engleza

Round-în jurul A round table-o masă rotundă A round peg in a square hole-potrivit ca nuca în pereteRound the world-în jurul lumii

Since-de,de la Since four o‘clock-de la ora patruI haven‘t seen him since-nu l-am mai văzut de atunci

Through-prin To go through thick and thin-a trece prin foc şi apăThrough the wood-prin pădureTo at through fear-a acţiona de fricăAll through the night-toată noaptea,tot timpul nopţiiTo go through life-a trece prin viaţă

Through whom?-prin cine Throughout this country-de-a lungul şi de-a latul acestei ţări Throughout our holidays-pe tot parcursul vacanţei noastre,tot timpul vacanţei noastre

Till-până,până la To be up lill late-a se culca târziu,a nu se culca devreme Till death do us part-până ce moartea ne va despărţi

To-la,către To go to bed-a merge la culcareTo take to wife-a lua de soţie(nevastă)From end to end-de la cap la capFrom hand to mouth-de la mână până la gurăTo come to an end-a lua sfârşitTo finish-a termina,a se terminaTo be wet to the skin-a fi ud până la pieleTo count up to ten-a număra până la zeceFrom time to time-din când în când,din timp în timpTo dance to the musics-a dansa după muzicăI don‘t want to!-nu vreau

Under-sub Under lock and key-sub cheie,sub pazăUnder the tree-sub copacTo swim under water-a înota sub apăTo be under arms-a fi sub armeTo be under a vow(veau)-a fi sub un jurământ,a fi legat prin jurământTo be under sentence of death-a fi condamnat la moarteUnder what conditions?-în ce condiţiiUnder these conditions-în aceste condiţiiIn under ten minutes-în mai puţin de 10 minuteTo be under age-a fi minorTo be under treatement-a fi sub îngrijire medicală a fi în tratamentUnder my feet-sub tălpile(picioarele) meleThe ball rolled underneath a table-mingea s-a rostogolit sub o masă

Up-în susul,către The ups and downs of life-urcuşurile şi coborâşurile vieţii,geutăţile vieţiiTo run up the hill-a alerga pe deal în susTo walk up a hill-a urca un dealWake up!-trezeşte-te,scoală-te

Until-până la,până în Until the end of life-până la sfârşitul vieţiiUpon- To refuse upon the principle-a refuza din principiu

Upon the top of the hill-în vârful dealuluiUpon our word-pe cuvântul nostru

Within-în,înăuntrul,nu mai târziu de To keep within doors-a ţine în casăWithin the law-în limita legii

18

Page 19: Engleza

Within a week-în mai puţin de o săptămânăWithin our room-în interiorul camerei noastre

Without-fără To be without help-a fi fără de ajutorTo come without delay-a veni fără întârzâiereTo escape without damage-a scăpa nevătămatTo come without fail-a veni sigur(negreşit)To come without doubt-a veni fără îndoialăIt goes withaut sayng(seing)-se înţelege de la sineI will leave withaut him-o să plec fără el

PROPOZITII ATRIBUTIVE RELATIVE SI PRONUME RELATIVEA. Pronume relative – forma:

Subiect Complement Posesivpersoane who

thatwho / whomthat

whose

obiecte which that

whichthat

whose

B. Propozitii relative – exista doua tipuri:1. Subordonate relative calificative. Utilizare: pronumele relative pot fi: subiect:The woman who / that has red hair is my sister.All who / that met Erica admired her.He studied the picture which / that depicted the prince on horseback.We never met anyone who / that liked him.NOTA: Pronumele calificative subiecte (who, which, that) sunt uneori inlocuite in relativele calificative de:1. un participiu prezent:The road which / that leads to Arlington has been closed. = The road leading to Arlington has been closed.2. un participiu trecut:The woman who / that was caught stealing was arrested. = The woman caught stealing was arrested.3. un INFINITIV, dupa the only, the last, the first, the second etc:The only driver who / that won twice was Pearson. = The only driver to win twice was Pearson.complement:She is the woman (who / that) we met last night.The milk (which / that) I bought has gone bad.ATENTIE! Cand este folosit cu functie de complement, de obicei prinumele relativ este omis (dupa cum se vede in exemplele de mai sus).posesiv:There is the musician whose composition won first prize.Where is the hotel whose manager is so famous?complement prepozitional (who, that sau whom se folosesc pentru persoane; which sau that se folosesc pentru lucruri):The man to whom I spoke was very rude. SAU: The man (whom / who / that) I spoke to was very rude.The subject in which he is interested is sociology.

19

Page 20: Engleza

SAU: The subject (which / that) he is interested in is sociology.ATENTIE! Prepozitiile sunt de obicei plasate DUPA verb in propozitia subordonata, iar pronumele relativ se omite.2. Subordonate relative explicative – forma: subordonatele nu folosesc niciodata pronumele relativ that, nu omit niciodata pronumele relative, sunt intotdeauna separate prin virgule. Utilizare: pronumele relativ poate fi: subiect:Our neighbours, who are quite old, have a Jeep.That dirty truck, which looks abandoned, is mine. complement:Dr. Smith, whom I met a year ago, writes a weekly column in the local newspaper.Their lawn, which was newly seeded in the spring, has turned brown. posesiv:My grandmother, whose eightieth birthday we celebrated in May, broke her leg last week.Our fence, whose paint is peeling, looks terrible.complement prepozitional (whom / who se folosesc pentru persoane; which se foloseste pentru lucruri):The wanted man, for whom the police are looking, used to live in our town.SAU: The wanted man, whom / who the police are looking for, used to live in our town. SAU: The wanted man, the police are looking for, used to live in our town.NOTA: Which se foloseste cu referire la o propozitie precedenta:Jerry testified that he had never met her, which was a lie.What se foloseste cu sensul de “lucrurile care, ceea ce”:What Jerry said was a lie.All / both / few / most / some + of + whom / which se refera la persoane si lucruri:The travellers, all of whom were ill, were hospitalized.The two Inca pots, both of which were museum pieces, were stolen.

20

Page 21: Engleza

5. CONJUNCTIA

A. Dupa aspect1. Simple: but, if, and.2. Compuse: however, unless, otherwise.3. De legatura: as…as, both…and, either…or, neither…nor, not only…but also, whether…or .4. Locutiuni: as well as, as if (de parca), as though (de parca), for instance, that’s why, so long as (atata timp cat).B. Dupa functie1. De coordonare

a) “and” - care leaga - propozitii intre ele - parti de vorbire de acelasi fel Ex: I go and stay there for a week

b) “as well as” Ex: I work in a school as well as at home.c) “neither…nor” Ex: I am neither in the kitchen nor in the bathroom.d) “not only…but also…” Ex: I am not only intelligent but also pretty.e) “as well” Ex: He is calm and good as well.f) “either…or” Ex: They are either brother and sister or husband and wife.g) “furthermore” (cu atat mai mult) Ex: I speak English, furthermore I wood like to visit

England.h) conjunctii adversative: but, while, whereas (pe cata vreme, tinand seama de) –

contrasteaza cu propozitia principala.Ex: I am tall but fat.

I am talking while you are righting.k) conjunctii disjunctive: or, else, or else (ori, cu alte cuvinte), otherwise (altfel).

Ex: Would you prefer coffee or tea?Please put your coat else you get whet.

Learn your lesson otherwise you fail.i) conjunctiile concluzive: consequently, on that account, so, then, that is why (iata de

ce), therefore (de aceea).Ex: I haven’t slept therefore/that is why I am tired.

j) conjunctii explicative: for example, for instance, namely, that is to say.Ex: Only one friend of mine left Romania, namely Ela.

I like do a lot of thinks for instance/example reading, dancing, …2. De subordonare – acelea care introduc o propozitie secundara. Unele dintre ele sunt specializate pe anumite tipuri de propozitii.Ex: pt. concesive: through, although (desi)

pt. conditionale: ifpt. comparative: as if (de parca), as though pt. predicative sau pt. subiective, completive directe, attributive

Subordonate predicative – introduse prin:a) “what” - Ex: The question is what I must read.

b) “who” - Ex: The question is who is he.c) “where” - Ex: The question is were I go.d) “when” - Ex: The question is when I can come.e…) whatever, whoever, that, why –

Subordonate subiective – introduse prin:a) “that” - Ex: It is necessary that you should understand this rule.b) “what” Ex: It doesn’t matter what you believe.c) “who” Ex: It hasn’t be decided who is the leader of the team.d) which, whoever, whatever, whichever, when, how, why, where, if, whether.

21

Page 22: Engleza

„ubordonate completive directe (cele cu forma de complement): if, that, whether, whatever, whoever, wherever, why, whichever.

Ex: She sad that she was tired.I don’t know if you leave Romania.I don’t know whoever want’s my dog.I do whatever you want me to do.I may take whatever book you want.

Subordonate indirecte – introduse prin: to whom, to what, to anyone, whoever.Ex: I may give the flowers to whom you want.

You interpret whatever she says. Subordonate prepozitionale – introduse prin: who, whom, whoever, whichever, how daca

sunt precedate de o prepozitie.Ex: You depend on what I say. You must approved of whatever she says.

Subordonate atributive – introduse prin: whose, which, whom, were, why, when, that.Ex: This is the woman who loves me.

This is the man whose wife is pretty.This is the boy whom I greeted.

Subordonate adverbiale – introduse prin: as, like, much as, how, in the manner, as if, as though, just.

Ex: No one speaks like you do.They acted much as I told them. (respectand majoritatea celor spuse de mine)

Subordonate conditionale – introduse prin: if, on condition that, only if.Ex: I shall come soon if/on condition that I find my passport.

6. INTERJECTIA

Prin interjectie se exteriorizeaza sentimente, manifestari, sau se reproduc sunete din natura. Interjectiile sunt scurte exclamatii ca si : Oh!, Um sau Ah! Ele nu au o valoare gramaticala reala, dar le folosim chiar des, de obicei mai mult in vorbire decat in scris.Exemple:surpriza: Wow! Oh! - Uau!bucurie: Ah! Ooh! - Ah!mirare: Oh dear! Indeed! - Vai draga! Intradevar!admiratie: Whew!dispret: Pshaw! What a same! - Ce pacat!aprobare: Well done! - Foarte bine!manifestari de vointa: Oh! Help! Look out! Cheer up! - Oh! Ajutor! Ai grija! Capul sus!zgomote: Bang! Click! Miaow! - Bang! Clic! Miau!Interjectii ca „er” si „um” sunt cunoscute si ca interjectii de ezitare. Ele sunt extrem de folosite in engleza. Sunt folosite atunci cand cineva nu stie ce sa spuna, sau iti indica faptul ca se gandeste la ce va spune.

22

Page 23: Engleza

7. ADJECTIVUL / THE ADJECTIVE

Forma adjectivuluiAdjectivele sunt invariabile. Ele nu îsi schimba forma în functie de gen sau numar.

Ex.: A hot potato, some hot potatoes.Pentru a sublinia sau accentua sensul unui adjectiv se pot folosi very, really:

Ex.: A very hot potato, some really hot potatoes.Pozitia adjectivului

De obicei adjectivul se aseaza în fata substantivului determinat:Ex.: A good movie.

Dupa verbe auxiliare ca to be, to become, to seem, to look, to taste, to appear, to feel, to keep, to make, to smell, to sound, to turn, etc:

Ex.: The movie is good. You seem upset.

This cheese tastes different. Dupa substantiv în expresii fixe:

Ex.: the Princess Royal, the President elect, the court martial Câteva adjective, ca de exemplu chief, main, poor (=unfortunate) stau numai în fata

substantivului determinat:Ex.: This is the main purpose of the meeting.

That poor woman was living in a garage. Altele pot sta numai dupa un verb auxiliar: asleep, upset, awake, afraid, alike, alive,

alone, annoyed, ill, well, sorryEx.: He's asleep.

I'm alone. Unele adjective îsi schimba sensul în functie de pozitia pe care o ocupa. Adjectivele

involved, present, concerned au sens diferit daca sunt plasate în fata substantivului sau dupa acesta.

Ex.: These are the people involved / concerned. (the people who have something to do with the matter)

They had an involved discussion on the matter. (detailed, complex) I am a concerned mother. (worried, anxious) The list of the students present is outside, on the door. (students who were there) The present status of the matter requires urgent attention. (current)

Functiile adjectivuluiAdjectivul ne spune mai multe despre calitatile substantivul determinat. Pot exprima:

Sentimente sau calitati:Ex.: They make an original couple. She is a single mother.

Nationalitatea sau originea:Ex.: Ricardo is Spanish. His mother is Argentinean and his father is Canadian. I bought him a Swiss watch for Christmas. Diferite caracteristici ale unui obiect:Ex.: The table is long. The steel tray was a gift.

Vârsta: Ex.: My hat is too old. I will buy another one.He is still very young, almost a boy.

Dimensiuni, marime si masuri: Ex.:"Gone with the Wind" is a very long film.

Page 24: Engleza

That boy is too tall. Culoarea:

Ex.: I have a red jacket to go with my new white skirt. Materie / material:

Ex.: He wore a cotton shirt. It was a silver tray, not a steel tray.

Forma: Ex.: A rectangular envelope. A round table.

Judecati, pareri sau opinii:Ex.: Grammar is fascinating. The show was entertaining.

Ordinea adjectivelorAtunci când se folosesc doua sau mai multe adjective pentru a descrie acelasi substantiv,

ordinea lor depinde de functiile acestora. Exista mai multe variante, dar cea mai obisnuita ordine este: Value/opinion, Size, Age/Temperature, Shape, Colour, Origin, Material

Value/opinion delicious, lovely, charming

Size small, huge, tiny

Age/Temperature old, hot, young, little

Shape round, square, rectangular

Colour red, blonde, black

Origin Swedish, Victorian, Chinese

Material plastic, wooden, silver

Ex: a green round plastic bucket / an elegant little French clock / a small round wooden table

Gradele de comparatie

Ca si in limba romana, adjectivul din limba engleza exprima o calitate si este asezat langa substantive, pe care il determina dar in fata acestuia. Din punct de vedere al modului in care se formeaza gradele de comparativ ale adjectivului englezesc se impart in 2 grupe:- adjective regulate – care formeaza gradele de comparative dupa regulile fixe- adjective neregulate – care au forme speciale pentru gradele de comparative, in care, uneori de schimba chiar radacina cuvantului

Gradele de comparatie exprima in general raportul unui adjectiv fata de ceva sau starea maxima a acestuia. De exemplu: mai cald, mai rapid, cel mai bun.

Exista trei grade de comparatie ale adjectivelor:1. pozitiv – adjectivul nu se schimba2. comparative: a.de inferioritate

b.de egalitate c.de superioritate

3. superlative: a.relativ b.absolut

Page 25: Engleza

1. pozitiv - adjectivul nu se schimba

2. În limba engleza, comparativul (comparative) se poate forma in doua moduri, in functie de cate silabe are adjectivul.a) Adjective cu o silaba Adjectivele formate dintr-o silaba formeaza comparativul adaugand -er la forma simpla, [adjectiv_simplu + -er]. tall - taller (mai inalt), blue - bluer (mai albastru) - Adjectivele simple, formate din [consoana + o vocala + consoana] vor dubla consoana finala. fat - fatter (mai gras), big - bigger (mai mare), hot - hotter (mai fierbinte)b) Adjective cu doua silabe Adjectivele formate din doua silabe formeaza comparativul adaugand -er la forma simpla, [adjectiv_simplu + -er] -cuvantul more in fata, [more + adjectiv_simplu]. - er se adauga doar la adjectivele care se termina in: -y, -ly, -ow, -le, -er, -ure sau la adjectivele: handsome, polite, pleasant, common, quiet. In rest, pentru celelalte, dar si pentru acestea, se poate adauga more in fata. Exemple: yellow - yellower /more yellow (mai galben) simple - simpler /more simple (mai simplu) tender - tenderer /more tender (mai tandru) - Adjectivele terminate in -y vor inlocui "y" cu "i" inainte de "-er". happy - happier /more happy (mai fericit) / pretty - prettier /more pretty (mai dragut)c) Adjective cu trei sau mai multe silabe Adjectivele formate din trei sau mai multe silabe formeaza comparativul adaugand cuvantul more in fata, [more + adjectiv_simplu]. important - more important (mai important) expensive - more expensive (mai scump)

3. Ca si comparativul, superlativul (superlative) in limba engleza se poate forma diferit, in functie de cate silabe are adjectivul.a) Adjective cu o silaba Adjectivele formate dintr-o silaba formeaza superlativul adaugand -est la forma simpla, [adjectiv_simplu + -est]. tall - tallest (cel mai inalt), blue - bluest (cel mai albastru) - Adjectivele simple, formate din [consoana + o vocala + consoana] vor dubla consoana finala. fat - fattest (cel mai gras), big - biggest (cel mai mare), hot - hottest (cel mai fierbinte)b) Adjective cu doua silabe Adjectivele formate din doua silabe formeaza superlativul adaugand -est la forma simpla, [adjectiv_simplu + -est] sau cuvantul most in fata, [most + adjectiv_simplu]. - est se adauga doar la adjectivele care se termina in: -y, -ly, -ow, -le, -er, -ure sau la adjectivele: handsome, polite, pleasant, common, quiet. In rest, pentru celelalte, dar si pentru acestea, se poate adauga most in fata. Exemple: yellow - yellowest /most yellow (cel mai galben) simple - simplest /most simple (cel mai simplu) tender - tenderest /most tender (cel mai tandru) - Adjectivele terminate in -y vor inlocui "y" cu "i" inainte de "-est".

Page 26: Engleza

happy - happiest /most happy (cel mai fericit) pretty - prettiest /most pretty (cel mai dragut)c) Adjective cu trei sau mai multe silabe Adjectivele formate din trei sau mai multe silabe formeaza superlativul adaugand cuvantul most in fata, [most + adjectiv_simplu]. important - most important (cel mai important) expensive - most expensive (cel mai scump)

Forme neregulateUrmatoarele adjective au forme de comparativ si superlativ total neregulate (trebuie memorate asa cum sunt):Pozitiv Comparativ Superlativgood (bun) better (mai bun) best (cel mai bun)bad (rau) worse (mai rau) worst (cel mai rau)little (mic, putin) less (mai mic, mai putin) least (cel mai putin)old (batran, in varsta) older /elder (mai batran) oldest/eldest(cel mai batran)much /many (mult /multe) more (mai mult /multe) most (cel mai mult /multe)far (departe) further /farther (mai

departe)furthest /farthest (cel mai departe)

Comparatia adjectivelorComparatia adjectivelor fata de altceva (lucru, obiect, fiinta, eveniment, loc, etc) se poate forma in mai multe feluri. - the + superlative This is the oldest theater in London. - Acesta este cel mai vechi (batran) teatru din Londra. - comparative + than - Pentru a compara diferentele dintre doua obiecte, evenimente sau fiinte: He makes fewer mistakes than you do. - El face mai putine greseli decat faci tu. Thailand is sunnier than Norway. - Tailanda e mai insorita decat Norvegia. Albert is more humbly than Arthur. - Albert e mai smerit decat Arthur. - as + adjective + as - Comparative de egalitate. Constructie folosita pentru a compara oameni, locuri, fiinte, evenimete sau obiecte, între care nu exista diferente: Peter is 28 years old. John is 28 years old. Peter is as old as John. - Peter are 28 de ani. John are 28 de ani. Peter e la fel de in varsta ca John. Ramona is as happy as Raphael. - Ramona e la fel de fericita ca Rafael. A tiger is as dangerous as a lion. - Un tigru e la fel de periculos ca un leu. - not as + adjective + as - Se poate arata diferentele dintre doua substantive folosind contructia not so/as ...as: Mont Blanc is not as high as Mount Everest. - Muntele Blanc nu e la fel de inalt ca muntele Everest Norway is not as sunny as Thailand. - Norvegia nu e la fel de insorita ca Tailanda.

Schimbare de valoare gramaticalaAdjectiv Substantivbig, small size (masura)long, short length (lungime)broad, narrow breadth (largime pt ceva concret)wide, narrow width (largime pt ceva abstract)high, low height (inaltime)deep, shallow depth (adancime)heavy, light weight (greutate)

Page 27: Engleza

strong, weak strength (putere)……..etc.

Constructii cu comparativul de egalitate:as brave as a lion , as blind as a bat , as black as coal , as busy as a bee , as cool as a

cucumber , as clear as daylight , as dry as a bone , as easy as ABC , as fresh as a daisy , as hairy as a gorilla , as mad as a hatter (palarier) , as poor as a church-mouse , as silent as a grave , as wise as Solomon , as soft as silk , as smooth as grass , as gentle as a lamb…….etc.

Comparativul de superioritate adj scurte: adj + er + than. Modificari ortografice:

daca adj se termina in “e”, se adauga doar “r” Ex: nice – nicer daca adj se termina in “y” precedat de consoana, se transforma “y” in “ier” Ex: pretty

– prettier Exceptii: shy – shyer / sly – slyer / wry – wryer (stramb)

daca adj se termina in consoana precedata de vocala, dublez consoana finala Ex: big – bigger

pt adj lungi: more + adj + than Ex: The book is more interesting than the movie.Adj provenite din latina sunt urmate de “to” si nu de “than” Ex: He is superior to me.

Superlativul relativ adj scurte: the + adj +est Ex: large – the largest / silly – the silliest adj lungi: the most+ adj

Ex: This is the most expensive thing.ATENTIE! dupa superlativ urmeaza prepozitiile “of” sau “in”

Ex: He is the best of all/the best in my group.ATENTIE! daca se face comparatie intre 2 elemente, comparativul implica

superlativul: the + comparativEx: Between you and me, I am the older.

Superlativul absolutvery + adjvery poate fi inlocuit cu: extremely , exceptionally , tremendously , awfullyATENTIE! nu toate adj au grad de comparatie, unele definesc ideea de unitate (own,

complete, proper, perfect, marvelous, maximum, minimum). Altele au sufixe si prefixe:extra – large / over – crowded / super – fine / ultra – short / priceless

Comparatia neregulatagood – better – the best / bad – worse – the worst / ill – worse – the worstmany – more – the most / much – more – the most / little – less – the leastnear – nearer – the nearest (cel mai apropiat); next (urmatorul)far – farther – the farthest (in spatiu) / far – further – the furthest (in timp)late – later – the latest; the last (ultimul); the latter (ult din 2). Dintre 2, primul este “the

former”, nu “the first”.up – upper – the upmost / in – inner – the inmost / out – outer – the outmostfore – former – the foremost / old – older – the oldestold – elder – the eldest (doar atributiv, pt membrii aceleiasi familii)

Ex: My elder brother is older than me. (fratele meu mai mare)

Page 28: Engleza

Constructii adjectivale

1) cu mult mai = much/ a lot + comparative Ex: It is much warmer today / a lot warmer today2) de departe cel mai = by far + superlativ Ex: This is by far the hottest day of the year.3) din ce in ce mai = comp + and + comp Ex: It is warmer and warmer

ATENTIE! pt adj lungi se repeta doar “more” Ex: It is more and more interesting.4) cu cat mai,… cu atat mai… (the + comparativ …the + comparativ)

ATENTIE! Expresia e obligatoriu sa se repete identic si verbul “to be” lipseste:Ex: The more, the better (cu cat mai mare, cu atat mai bine)

ATENTIE! Mai multe adjective care determina acelasi substantiv se despart prin virgula. Daca nu apare virgula intre ele atunci cel care nu este urmat de virgula este adverb.

ATENTIE! Ordinea adjectivelor care determina un substantiv va tine cont de cele subiective (primele expuse) si de cele obiective (imediat langa substantiv).

ATENTIE! Un adjectiv poate sa determine si un verb. Verbul va fi obligatoriu “to be” sau orice alt verb de perceptie care poate fi inlocuit cu “to be”.

Ex: I am intelligent He looks happy sau He is happy.

Adjectivul CalitativAdjectivele din aceasta categorie sunt adjective care descriu proprietati ale obiectelor ce pot avea grade, nivele, intensitati ale acelei proprietati.big (mare) , small (mic) , dry (uscat) , good (bun)

Adjectivul PosesivAdjectivele posesive sunt cele care arata o posesie; arata al cui e un obiect (al meu, al tau, etc ...);

invariabil ca forma si numar anuleaza articolul substantivului se aseaza in fata substantivului pe care-l determina forme: my, your, his, her, its, our, your, their Ex: My book.

my book (cartea mea)your book (cartea ta, cartea voastra)his book (cartea lui)her book (cartea ei)its book (cartea lui, ei -> pentru lucruri, animale, abstractiuni)our book (cartea noastra)our books (cartile noastre)your books (cartile voastre)their book (cartea lor)their books (cartile lor)

Corespondenta pronumelor posesive cu adjectivele posesive:Persoana Pronumele posesiv Adjectivul posesiv1st singular Mine My2nd singular Yours Your3rd (female) Hers Her 3rd (male) His His3rd (neuter) Its Its 1st plural Ours Our

Page 29: Engleza

2nd plural Yours your3rd plural Theirs their

Adjectivul DemonstrativAdjectivul demonstrativ are numai 4 forme:

Singular Plural Closer this (acesta/ aceasta) these (acestia/ acestea)Farther that (acela/ aceea) those (aceia/ acelea)

anuleza articolul substantivului invariabil ca forma (M/F) se aseaza in fata substantivului pe care il determina daca nu determina un substantiv devine pronume demonstrativ

Ex: “this” – aceasta, acesta (singular apropiere)“these” – acestea, acestia (plural apropiere)

ambele merg cu “here”.“that” – acela, aceea (singular departare)“those” – acelea, aceia (plural departare)

ambele merg cu “there”.NOTA! Indepartarea in spatiu presupune si indepartarea in timp. Deci “that” si

“those” se vor cupla cu trecutul. Ex: This book is good. (this = adjectiv, book = substantiv) This is a good book. (this = pronume)

Adjectivul interogativ pozitie initiala in propozitie invariabil ca forma anuleaza articolul determina un substantiv forme: what, which, whose, how much, how many.

Diferenta: what./whichWhich presupune selectie dintr-un numar limitat. Ex: Which boy is your best friend?What nu presupune selectie. Ex: What days of the week do you know?

Diferenta how much / how manyHow much presupune cantitatea si se foloseste pentru substantive nenumarabile. Ex: How

much money do you want?How many inseamna numar si se foloseste la substantive numarabile. Ex: How many books

do you want?

Adjectivul relativ pozitie mediana introduce o propozitie secundara invariabil determina un substantiv anulandu-i articolul forme:

whatever (fara selectie), whichever (selectie din numar limitat), whose (a, al, ai, ale cui).

Ex: You may take 1/ whatever books you want 2/.

Page 30: Engleza

Adjectivul nehotaratSOME (unii, niste, vreo, cativa) - Utilizare:

1. In propozitia enuntiativa urmat de substantiv nenumarabil sau numarabil la plural.Ex: I have some money / friends.

2. In propozitia interogativa in care se face o afirmatie sau o invitatie.Ex: Would you like some coffee?

3. In propozitia in care stiu sigur ca primesc raspuns pozitiv.Ex: Mother, can you give me some money?

4. In propozitia interogativa in care intrebarea nu se refera la “some”.Ex: Why are there so many people in some (so many) restaurants?

5. In propozitia negativa al carui sens este afirmativ.Ex: I never go home without buying some chocolate.

6. Cand poate fi inlocuitorul lui “certain”.Ex: Certain people/some people believe they are the best.

ANY - este inlocuitorul lui “some” in:1. Propozitia interogativa la care nu stiu ce raspuns voi primi.

Ex: Is there any milk left?2. In propozitia enuntiativa dar cu sensul de oricine, oricare, orice.

Ex: Any book is good for you.3. In propozitia care contine un adverb negativ de genul: hardly, barely, scarcely (de abia, cu

greu, deloc).Ex: I hardly eat any bread (nu mananc paine aproape deloc)

4. In propozitia care contine “if”. (if = incertitudine)Ex: If you find any books, buy them.

5. In propozitia care contine o expresie de indoiala: maybe, perhaps.Ex: I doubt there are any good films in town.

6. In propozitia negativa in care verbul este negat.Ex: I haven’t any friends here.

NO - Se foloseste numai in propozitia negativa in care verbul este la afirmativ.Ex: I have no friends here.

EVERY (fara particularizare) Ex: Every day I go to my office. (nu ma duc chiar in fiecare zi)EACH – (cu particularizare) Ex: Each person has a name. (fiecare, particularizare)EITHER – (fiecare din doi)NEITHER – (nici unul din doi)ATENTIE! Dupa each, every, either sau neither rmeaza substantiv numarabil la

singular iar acordul cu verbul se face la singular.Expresii cu every si each

Each other = unul pe altul (pp reciprocitate)Every bit/inch = fiecare bucaticaEvery right = tot dreptul Every now and than = din cand in candEvery other day = alternativEvery so often = la interval regulat de timp fara a sti exact cand.SUCH (astfel) - Urmat de substantiv numarabil la plural sau nenumarabil. Ex: I have such

friends/information.SUCH A - Urmat de substantiv numarabil la singular. Ex: This is such a man of honor.

Page 31: Engleza

ALL - Urmat de substantiv nenumarabil sau numarabil la plural. Ex: All books/information must be used.

WHOLE - Urmat de substantiv numarabil la singular. Ex: I like the whole book.NOTA! Pt perioade de timp se poate folosi si “whole” si “all” Ex: I’m home all the morning/

the whole morning. (whole este cotat ca fiind mai puternic)THE OTHER - Urmat de substantiv numarabil la singular sau plural.

Ex: The other child/children can swim.Expresia “The other day” = some days ago, cere obligatoriu trecutul.

Ex: I was there the other day. (Am fost acolo acum cateva zile)OTHER + Urmat de substantiv numarabil la plural.

Ex: Give me other examples.+ Daca e precedat de “no” poate fi urmat si de numarabil la singular.

Ex: No other man is as good as you are.ANOTHER + substantiv la singular (different, in addition)

Ex: Would you like another drink? = vrei inca unul (suplimentar) sau un altul (diferit)? BOTH + substantiv numarabil la plural (pt. doi)

Ex: I like both kids -> acordul in pluralBoth are intelligent.

SEVERAL (mai multi intr-un numar nedefinit) + substantiv numarabil la plural.Ex: We spent several days there.

MOST (majoritatea) + substantiv numarabil la plural sau nenumarabil.Ex: Most books/information can be read easily.

ENOUGHATENTIE! Daca e urmat de substantiv nenumarabil sau numarabil la plural are pozitie

mobila. Ex: I have enough money/money enough to be happy.ATENTIE! Daca e urmat de substantiv numarabil la singular se aseaza dupa el.

Ex: He is man enough to understand me.

Page 32: Engleza

8. ADVERBUL / THE ADVERB

Adverbele sunt cuvinte care ne spun mai multe despre cum , unde, când, cât de frecvent sau în ce măsura are loc o actiune.Functia adverbelor

Astfel, adverbele determina în general verbe:Ex.: The bus moved slowly. (cum?)I am going home tomorrow. (când?)Adverbele pot determina: adjective: You look absolutely fabulous! adverbe: She played the violin extremely well. You're speaking too quietly. propozitii intregi: Perhaps we'll see you again next year.In general adverbul este terminat in “ly”, dar nu tot ce are “ly” este adverb. De regula se

formeaza din adjectiv + “ly”.Modificari ortografice:

1. daca adjectivul se termina in “e”, acesta se pastreaza “ely”Ex: nice – nicelyExceptii: due – duly (datorat) / true – truly / whole – wholly

2. daca adjectivul se termina in “le”, se transforma “e” in “y”/ “ly”Ex: capable – capably

3. daca adjectivul se termina in “ll”, se adauga doar “lly”Ex: full – fully

4. daca adjectivul se termina in “ic”, se adauga “ally”Ex: automatic – automatically

5. daca adjectivul se termina in “y”, indiferent daca este precedat de vocala sau de consoana, se transforma in “i” si se adauga “ily”

Ex: pretty – prettilygay – gaily

Exceptii: shy – shyly / wry – wryly / coy – coyly (sfios)6. adjectivul “good” face adverbul “well”NOTA: ca sa verific L-urile unui adverb, il desfac in adjectiv + ly

Ex: usually = usual + ly / bitterly = bitter + ly / awfully = awful + lyAdverbe care au 2 forme cu acelasi inteles (oricare din ele este corect)1. bright = brightly2. sound = soundly3. fair = fairly4. tight = tightly (sunt echivalente)5. dear = dearly6. dead = deadly7. cheap = cheaply

Ex: The sun shines bright / brightly.NOTA: forma in “ly” se va prefera totusi cand adverbul determina un adjectivEx: He is deadly tired. (si nu “he is dead tired”).

Adverbul cheap se va folosi in loc de cheaply doar pentru a caracteriza activitati comerciale (to buy, to sell, to get)

Ex: She bought it cheap. Dar We traveled cheaply.

Page 33: Engleza

Adverbe cu 2 forme cu 2 intelesuri diferiteclean = completcleanly = intr-o maniera curata

high = sushighly = foarte

clear = exactclearly = intr-o maniera clara

just = tocmaijustly = asa cum se cuvine

close = apropiatclosely = indeaproape

late = tarziulately = in ultima vreme

deep = adancdeeply = profund

large = extinslargely = pe scara larga

direct = directdirectly = imediat

most = majoritateamostly = cu precadere

due = spre (la busola Ex: They went due South.duly = punctual

near = langanearly = aproape ca

easy = usor Ex: Take it easy!easily = intr-o maniera lejera

pretty = foarteprettily = intr-o maniera draguta

free = gratisfreely = pe sleau, deschis

right = exactrightly = cu precizie, clar

full = completfully = pe scara larga, intr-o maniera extinsa

sharp = fixsharply = intr-o maniera taioasa

hard = greuhardly = de-abia, cu greu, aproape deloc

short = bruscshortly = imediat

Adverbe si adjective cu aceeasi forma si intelesFast, far, early, alike, alone, past, solo, straight, next, little, outside. NOTA: daca adjectivul se termina in “ly”, el devine adverb prin contructia

in a + adj + manner Ex: He is a friendly person. / He speaks to me in a friendly way / manner.

Adj advcoward=las (substantiv) / cowardly = las (adjectiv) / in a cowardly manner = cu lasitate (adverb)

Gradele de comparatie - se construiesc astfel: daca adjectivul si adverbul au aceeasi forma, se comporta ca un adjectiv scurt (gradele se

fac cu “er” si “est”)Ex: I run fast / not so fast as / as fast as / faster than / the fastest of all / very fast

daca adverbul se obtine din adjectiv + ly, face gradele de comparatie ca un adjectiv lung (cu “more” si “the most”)

Ex: He runs quickly / less quickly than / as quickly as / more quickly than / the most quickly of all / very quickly

Comparatia regulata well – better – the best badly – worse – the worst much – more – the most far – farther – the farthest – further – the furthest near – nearer – the next

Page 34: Engleza

little – less – the least late – later – the last

Clasificarea adverbelor1. Adverbe de mod 2. Adverbe de loc si directie 3. Adverbe de timp, durata si frecventa 4. Adverbe de probabilitate 5. Adverbe de grad

Adverbe de modAdverbele de mod ne arata cum, in ce mod are loc o actiune. Ele se aseaza in propozitie

dupa verb sau dupa complementul acestuia. fairly – foarte, dar nu extraordinary. Fairly se cupleaza intotdeauna cu adjectivul

la gradul pozitiv. Ex: Your story is fairly interesting. quite – este mai puternic decat fairly. Se foloseste cand vreau sa fac o apreciere

favorabila. Ex: This car is quite cheap.NOTA : cand se refera la adjective sau adverbe care nu au grade de comparatie,

“quite” capata sensul de absolut, complet, de-a dreptul.Ex: Your dress is quite unique.

rather – se foloseste cand am de facut o apreciere nefavorabila si sensul este = foarte, neasteptat de. Se foloseste numai cu caracteristici negative. Poate fi precedat si urmat de articolul “a”

Ex: This car is rather expensive.Ex: This is a rather difficult exercise.

This is rather a difficult exercise. pretty – foarte (familiar, intre prieteni) Ex: I’m pretty tired. very – Este cel mai cunoscut si se cupleaza cu orice (pozitiv, comparativ sau

superlativ) Ex: I do my very best.He is very much faster than I am.

much / a lot = se cupleaza cu comparativul Ex: He is much faster than I am. by far = se cupleaza cu superlativul Ex: He is by far the fastest of all. too – se cupleaza cu pozitivul Ex: He is too fast. enough – se cupleaza cu pozitivul, dar se aseaza dupa el

Ex: He is fast enough for a champion. so – se cupleaza - cu much, many, little, few + substantiv

- cu adjectiv / adverb la pozitivEx: It is so difficult.

I have so many friends / so much money.There is so little time left.

such – urmat de - substantiv numarabil la sg precedat de “a”- de constructia adjectiv + substantiv la pl

Ex: He is such a man. / They are such interesting persons.

Adverbe de loc si directieNe arata unde are loc actiunea verbului. Se aseaza in general dupa verbul principal sau

complementul sau.

Page 35: Engleza

Ex: Dupa verb: I looked everywhere./ John looked ...away, up, down, around... / I'm going ...home, out, back...Dupa complement: They built a house nearby. / She took the child outside.

A. Here / there. Cu verbe de miscare, here exprima ideea de înspre/ cu / împreuna cu vorbitorul, iar there contrariul, departe, fara participarea vorbitorului:Ex.: Come here (= spre mine) It's in here (= vino impreuna cu mine sa vezi) Put it there (= departe de mine) It's in there (= du-te singur sa vezi)

Expresii cu here/ there: down here, down there, over here, over there, under here, under there, up here, up there.

B. Adverbele de loc terminate în -wards - exprima ideea de miscare într-o anumita directie: Ex.: backwards, forwards, downwards, upwards, inwards, outwards, northwards, southwards, eastwards, westwards, homewards, onwards.

Cats don't usually walk backwards. / The ship sailed westwards.De retinut! Towards este prepozitie, nu adverb, astfel încât va fi întotdeauna urmat

de un substantiv sau pronume:Ex.: He walked towards the car. She ran towards me.C. Adverbe care exprima atât locul cât si directia: ahead, abroad, overseas, uphill,

downhill, sideways, indoors, outdoors.

Adverbe de timp, durata si frecventaArata cand a avut loc o actiune dar si durata sau frecventa actiunii. Când: today, yesterday, later, now, last year Durata, pentru cât timp: all day, not long, for a while, since last year Cât de frecvent: sometimes, frequently, never, often, yearlyDe obicei, adverbele de timp se aseaza la sfârsitul propozitiei sau emfatic, la începutul ei:Ex.: One of my children wrote to me yesterday. / Later the boy understood the story. Adverbele care indica durata se aseaza la sfarsitul propozitiei:Ex.: She stayed in the house all day. / My mother lived in France for a year. Adverbele de frecventa exprima frecventa unei actiuni si se aseaza de obicei in fata

verbului principal, dar dupa verbele auxiliare (cum ar fi be, have, may, must): I often eat vegetarian food. (in fata verbului principal) You must always fasten your seat belt. (dupa verbul auxiliar must)I have never forgotten my first kiss. (dupa verbul auxiliar have si in fata verbului

principal forgotten)Unele adverbe de frecventa exprima regularitatea incidentei unei actiuni si se plaseaza la

sfarsitul prepozitiei:This magazine is published monthly. / He visits his mother once a week.Adverbe de fecventa: frequently, generally, normally, occasionally, often, regularly,

sometimes, usually.De retinut! Yet se foloseste in propozitii interogative sau negative.

Have you finished your work yet? No, not yet. They haven't met him yet.

Still exprima ideea de continuitate. Se foloseste in propozitii pozitive sau interogative. I am still hungry. / Do you still work for the BBC?Adverbe de timp usuale: ago – se foloseste cand raportarea se face fata de un moment prezent

Ex: I saw her one hour ago.

Page 36: Engleza

NOTA! daca raportarea se face fata de un moment trecut, in loc de ago se pune beforeEx: I told her that I had met her one hour before.

for – arata durata unei actiuni fara a prezenta momentul de inceput si sfarsit al actiunii. Este specific prezentului perfect simplu si continuu si trecutului perfect continuu.Ex: I haven’t met her for two years.NOTA! se poate intalni si cu timpul trecut Ex: I was a student for two years (I’m no longer a student).NOTA! pentru perioade lungi de timp (for ages, for centuries)ATENTIE! nu se pune “for” dupa verbele: to last, to take, to wait, to spend, to stay

Ex: I’ve been waiting ten minutes, (si nu I’ve been waiting for ten minutes).It lasts five seconds, (si nu it lasts for five seconds).

since – arata inceputul perioadei fara a preciza durata si momentul final. Este specific prezentului perfect simplu si continuu si trecutului continuu.Ex: I haven’t met her since Monday.

Adverbe de siguranta si probabilitateAcestea exprima cat de sigur este vorbitorul de actiunea sau evenimentul pe care il

relateaza: certainly, definitely, probably, undoubtedly, surely, maybe, obviously, perhaps, possibly, really. Se aseaza in propozitie intre verbul auxiliar si verbul principal.

Ex.: He has certainly forgotten the meeting.Pentru o formulare emfatica sau o reliefare a afirmatiilor, se aseaza în debutul frazei:

Ex.: Undoubtedly, Winston Churchill was a great politician.De retinut! Surely asezat la inceputul propozitiei inseamna ca vorbitorul este

convins de adevarul unei afirmatii, dar incearca sa obtina o confirmare: Surely you've got a bicycle?

Adverbe de gradAceastea exprima intensitatea sau gradul de indeplinire a actiunii unui verb, adjectiv sau

adverb: almost, nearly, quite, just, too, enough, hardly, scarcely, completely, very, extremely.Locul lor in propozitie este fie in fata adjectivului sau adverbului pe care il determina, fie

in fata verbului principal:Ex.: The water was extremely cold. / He was just leaving. / She has almost finished. Enough, very, too

Enough inseamna "pana la punctul necesar pentru a..." si se plaseaza dupa adjectiv sau adverb: Is your coffee hot enough? (adjectiv) / He didn't work hard enough. (adverb)

Too = "mai mult decat este necesar pentru..." si se aseaza in fata adjectivului sau adverbului:This coffee is too hot. (adjective) / He works too hard. (adverb)Very intareste sensul unui adjectiv sau adverb si se aseaza in fata acestora:

The girl was very beautiful. (adjectiv) / He worked very quickly. (adverb) De retinut! Exista o diferenta importanta intre too si very: Very exprima un fapt: He speaks very quickly. Too sugereaza existenta unei probleme: He speaks too quickly (for me to understand).

Alte adverbe asemanatoare lui very: extremely, especially, particularly, pretty, rather, quite, fairly, rather, not especially, not particularly.

Locutiuni adverbiale subst + after + subst day after day / year after year / month after month during – urmat intotdeauna de substantiv. A nu se confunda cu while (in timp ce), care

presupune actiuni paralele. During poate fi inlocuit cu “in” daca se refera la perioade de timp Ex: during my life = in my life

Page 37: Engleza

from … to – poate fi inlocuit cu till, dar niciodata cu until, pentru ca until nu presupune cunoasterea momentului de sfarsit al actiunii

Ex: I work until I die. (nu stiu cand) / I get up at 8 o’clock and work till 10 o’clock.NOTA! until nu poate fi cuprins in expresia from … to in loc de “to”

9 NUMERALUL / THE NUMERAL

Numeralul reprezintă partea de vorbire care exprimă o cifră, numărul sau ordinea obiectelor, tot ce e legat de numere. Deseori determină un substantiv si apare înaintea aceluia.

Există mai multe tipuri de numeral, dintre care cele mai frecvent ulilizate sunt: Numeralul cardinal si Numeralul ordinal. In afara de acestea doua, mai sunt numeralele: fractionar, colectiv, multiplicativ si distributiv

1. Numeralul cardinal - arata numarul, cantitateaNumeralul zero1) zero = pentru calcul matematic si pentru exprimarea temperaturii

Ex: It’s ten degrees above zero.2) love = zero pentru exprimarea scorului la tenis (15-0 = fifteen-love)3) nil = (nothing) = zero pentru exprimarea scorului la fotbal4) naught = zero cand face parte din partea zecimala a unui numar5) oh = zero pentru numere de telefon0 – zero (zero, null)

De la 1 la 12 avem forme distincte1 – one (unu)2 – two (doi)3 – three (trei)4 – four (patru)5 – five (cinci)6 – six (sase)7 – seven (sapte)8 – eight (opt)9 – nine (noua)10 – ten (zece)11 – eleven (unsprezece)12 – twelve (doisprezece)

De la 13 la 19 avem (numeral simplu + “teen”), la care accentul cade pe sufix si “i”-ul este lung.13 – thirteen (treisprezece) 14 – fourteen (patrusprezece) 15 – fifteen (cincisprezece) 16 – sixteen (saisprezece)17 – seventeen (saptesprezece) 18 – eighteen (optsprezece)19 – nineteen (nouasprezece)

De la 20 la 90 avem (numeral cardinal + “ty”), care este scurt si cu accentul pe prima silaba.Ex: 40 = forty (nu mai are “u”!)20 – twenty (douazeci) 30 – thirty (treizeci)

Page 38: Engleza

40 – forty (patruzeci) 50 – fifty (cincizeci)60 – sixty (saizeci) 70 – seventy (saptezeci) 80 – eighty (optzeci) 90 – ninety (nouazeci)

Numeralele compuse se scriu cu cratimaEx: 42 = forty-two

One hundred = 100 - Ca numeral nu poate avea plural, dar are ca substantiv. Este substantiv cand:a) este urmat de “of”: Ex: hundreds of pagesb) nu determina alt substantiv: Ex: hundreds are hereNumeralul compus peste suta se scrie cu prepozitia “and” la englezi si fara la americani. - Numeralele care denumesc sute, mii sau milioane sunt legate prin "and" de cele care denumesc zeci si unitati. Ex: 210 = two hundred and ten 115 - a/one hundred and fifteen 735 - seven hundred and thirty-five 3008 - three thousand and eight 100 – one hundred (o suta)700 – seven hundred(sapte sute) 1000-one thousand (o mie) 3000 – three thousand (trei mii)

One thousand = 1,000 - Aceleasi reguli ca la suta.One million = 1,000,000 - Fara “s” la TOEFL, dar este corect si cu “s” (2 millions) in

engleza.One billion = 1,000,000,000 - Americanii zic milliard.

Utilizarea numeralului cardinal:1) pentru exprimarea temperaturii (cu verbul “to be”)2) pentru calcule matematice:

Addition (to add = a aduna)2 + 3 = 5 two plus/and three is/are/equals five (acordul se face in sg si in pl)Subtraction (to subtract = a scadea)5 – 3 = 2 five minus/take away is two (acordul se face doar in sg)Multiplication (to multiply = a inmulti)2 x 3 = 6 two multiplied by three/twice three/3 times 2 is/are/equals six (acordul se face in

sg si in pl)Division (to divide = a imparti)6 : 3 = 2 six divided by three is two (acordul se face doar in sg)

“reminder” = restRoot = radical - cube root = radical de ordinul 3

- square root = radical de ordinul 2Power = putereMore than = >Less than = <Equal to = egalUnequal to = diferit deParallel to = paralelPerpendicular to = perpendicular

Page 39: Engleza

Angle = unghiRight angle = unghi dreptStraight angle = unghi de 180 gradeCircle angle = unghi de 360 gradeEven = parOdd = impar

3) pentru exprimarea unitatii monetare:coin = monedabill/note = bancnotanickel = 5 centidime = 10 centiquarter of a dollar = 25 centihalf of a dollar = 50 centi

4) pentru unitati de masura – la timpul potrivit (cand primim I20) !!!5) pentru exprimarea anilor: se citesc cifrele 2 cate 2, iar anii formati din mai putin de 4 cifre se

citesc ca un numeral.NOTA! zero nu se citeste in cadrul acestor 4 cifre ale anilor

Ex: 1907 = nineteen seven- era noastra (e.n.) = a.d. (ante domini) sau in the year of Lord- inaintea erei noastre = b.c. (before Christ)

6) pentru exprimarea numerelor zecimale (“decimal fractions”), intregul se citeste ca atare, punct in loc de virgula, iar partea zecimala cifra cu cifra

Ex: 20.03 = twenty point naught threeNOTA! daca intregul este <1, nu se citeste

Ex: 0.1 = point one7) pentru exprimarea varstei (cu verbul “to be”)

Ex: I’m twenty (years old) / I’m twenty years of age. Sau I’m aged twenty.Aproximarea varstei se face cu: almost, about (around), over, under

Ex: I’m in my twenties (am douazeci si) I’m mid-twenty (25 ani)8) pentru exprimarea numerelor de telefon

to dial = a forma un numarfigure = cifraslot = orificiu pentru banbooth = cabina telefonicareceiver = receptorlong-distance call = convorbire la distantacall collector = convorbire cu taxa inversaoperator = centralistaextension = interiorto be through = a avea legaturato hang on = a ramane pe firto hang up = a inchideNumerele de telefon se citesc cifra cu cifra cu exceptia cifrei repetate daca este la inceputul

sau la sfarsitul numarului. Regula nu se aplica pentru zero.Ex: 223700 – double two, 3, 7, oh, oh

9) pentru exprimarea orei:- formal- informal

Ex: What’s the time?What time is it?

Page 40: Engleza

What’s the time by your watch?My watch is fast = ceasul meu e inainteMy watch is slow = ceasul meu e in urmaMy watch is wrong = ceasul meu nu merge bineMy watch is broken = ceasul meu e stricat

face = cadranbelt = curelusahand = limba de ceas (minutes hand, seconds hand)Pentru ora exacta:

a) It’s seven o’clock sharp PM/AMb) 00.00 = midnight

12.00 = middayc) It’s half past … (e si jumate)d) It’s a quarter past/to … (e si un sfert/ fara un sfert)e) It’s ten minutes past/to (e si/fara zece)

Ora oficiala: 08:00 = oh eight hundred hours23:24 = twenty three twenty four

Numerale speciale: couple = 2 (pt oameni si pt timp); couple of minutes = 2 minutepair = 2 pereche (pt imbracaminte, incaltaminte, unelte cu structuri paralele)Ex: a pair of shoesyoke = team = 2 pentru animale

Ex: a yoke of cattle = 2 vitea team of oxen = 2 boi

brace = 2 pentru vanatEx: I have brace duck (am 2 rate salbatice)score = 20half a score = 10dozen = 12gross = 144 (12 duzini)

2. Numeralul ordinalNumeralul ordinal in limba engleza se formeaza de la numaralul cardinal prin derivare; ca si

in limba romana el exprima ordinea intr-un sir si una din functiile sale principale este sa exprime dara.

Numeralul ordinal este intotdeauna precedat de articolul hotarat THE. Pentru primele 3 cifre avem cuvinte speciale:

1- the first2- the second3- the thirdUrmatoarele se deriva cu ajutorul terminatiei –THE

1- the first(the 1st)2- the second(the 2nd)3 - the third(the 3rd)4 - the fourth (the 4th)5 - the fifth(the 5th)6 - the sixth(the 6th)7 - the seventh(the 7th)8 - the eigth(the 8th)

Page 41: Engleza

9 - the ninth(the 9th)10 - the tenth(the 10th)11 - the eleventh(the11th)12 - the twelfth(the 12th)13 - the thirteenth(the 13th)14 - the fourteenth(the 14th)15 - the fifteenth(the 15th)16 - the sixteenth(the 16th)17 - the seventeenth(the 17th)18 - the eihteenth(the 18th)19 - the nineteenth(the 19th)20 - the twentieth(the 20th)21 -the twenty-first (the 21st)30 - the thirtieth (the 30th)32 - the thirty-second (the 32nd)40 - the fortieth (the 40th)43 - the forty-third (the 43rd)50 - the fiftieth (the 50th)60 - the sixtieth (the 60th)70 - the seventieth (the 70th)80 - the eightieth (the 80th)90 - the ninetieth (the 90th)100 - the hundreth (the 100th)101- the hundred and first(the101st)1000 - the one thousandth(the 1000th)

Prescurtarea se face folosindfolosind cifrele care reprezinta numeralul - ultimele 2 litere Prescurtari: 1st, 2nd, 3rd, 4th, …21st, 22nd, etc. NOTA! “th” se aplica doar ultimei cifre !

Modificari ortografice:five – the fiftheight – the eighthnine – the ninthtwelve – the twelfthtwenty – the twentieth (+ toate cele terminate in “ty”)

Utilizarea numeralului ordinal:1) exprimarea datei (in 2 forme)

a) luna/zi/anb) zi/luna/an

2) exprimarea ordinii intr-o insiruireEx: Henry the eighth , the first floor , the second World War

3) pentru numeralul fractionar (common fraction/vulgar fraction)numerator = numaratorul (cardinal)denominator = numitorul (ordinal)

Ex: 1/3 = one thirdNOTA! daca numaratorul > 1, numitorul va fi in plural

Ex: 2/3 = two thirdsIntregul = the wholeFractia pe 100 = per cent

Page 42: Engleza

Procentaj = percentage

Numeralul distributiv - Arata distributia lucrurilor:Numeralul distributiv (The Distributive Numeral) exprima gruparea numerica a obiectelor. Se formează cu ajulorul lui by sau and. one by one - unul câte unul , three by three - trei câte trei , by twos - câte doi , by threes - câte trei , two and two - doi si cu doi , three and three - trei si cu trei , One by one = unul cate unulTwo at a time = 2 odata , By twos / in twos = cate 2Nota: Aproximarea numerică se exprimă prin: about (circa), nearly (aproximativ), almost (aproape) Depăsirea unei cifre se exprimă prin: over (peste), morethan (mai mult decat /de), above (peste)

Numeralul adverbial - Arata de cate ori se repeta o actiune: Once = o dataTwice = de doua oriSecondly = in al doilea randThree times = de trei oriFirstly = in primul randTen times = de zece oriFour times = de patru oriThirdly = in al treilea randThey would go swimming three timea a weekNOTA! nu exista “twice more”, ci “twice as much as” = de 2 ori mai mult

Numeralul multiplicativ - Arata de cate ori creste o cantitate:double = twofold = indoit (de 2 ori)tenfold = inzecit

Numeralul multiplicativ (The Multiplicative Numeral) arata masura în care creste o cantitate sau o actiune (Ex.: double the amount - dublu sumei [sau "dubleaza cantitatea"]). Numeralul multiplicativ are forme diferite, în functie de stilul familiar, tehnic, oficial etc. în care el este folosit. - În vorbirea curenta, numeralele multiplicative de la 1 la 3 au urmatoarele forme: once (odata), twice (de doua ori), thrice (de trei ori) [Forma thrice este învechita].- De la numarul 4 în continuare, numeralele multiplicative se formeaza cu numeralul cardinal urmat de substantivul times (ori, dati). Ex.: four times (de patru ori), eight times (de opt ori). Forma cu "times" este folosita si în locul lui "thrice": three times. - În stilul literar, tehnic sau oficial, se foloseste numeralul multiplicativ format din numeralul cardinal si sufixul -fold. Ex.: twofold (dublu), threefold (triplu), a hundredfold (de o suta de ori) - Pentru unitatea 1, forma numeralului multiplicativ este si single, iar pentru 2 se foloseste, pe lânga forma double si twofold.

Numeralul fractionarNumeralul fractionar (The Fractional Numeral), numerele fractionare, arata una sau mai multe parti ale întregului.

Page 43: Engleza

Este redat sub forma unor fractii (1/3, 4/5), iar cu litere se exprima cu numaratorul numeral cardinal, iar numitorul, printr-un numeral ordinal, ca in urmatoarele exemple: 1/3 - one-third (o treime) 2/5 - two-fifths (doua cincimi) 3/4 - three-fourths (trei patrimi) - Cand numaratorul exprima o unitate mai mare de 1, numitorul se scrie si se pronunta la plural (2/3 - two-thirds).Fractia (the fraction ) – ordinara (vulgar) – zecimala (decimal)=a/one half (o doime)=a/one third (o treime)=a/one quarter = a fourth (un sfert)=three fourths= three quarters (trei patrimi)=nine over five hundred and twenty thhree (noua supra cinci sute douazeci si trei)=4.53 – four point five three (patru virgula cincizeci si trei)

Numeralul colectivNumeralul colectiv (The Collective Numeral) arata ca obiectele sunt considerate în grup si nu izolat (couple = doi, doua; pair = pereche; team = echipa [peeche, grupa]; yoke = pereche; dozen = duzini; score = douazeci). - a pair of shoes - o pereche de pantofi - two team of cattle - doua perechi de vite - four yoke of oxen - patru perechi de boi - two dozen of eggs - doua duzini de oua

Numeralul nehotarat (The Indefinite Numeral)a number of = un numar des lot of = o multime/gramada deLots of = many = multi multetens of = zeci dehundreds = sute dethousands of = mii deLots of people are walking in the park (multi oameni se plimba prin parc)

Page 44: Engleza

PRONUMELE

Functia pronumeluiPronumele sunt cuvinte lipsite de inteles de sine statator. Ele nu denumesc si nu aracterizeaza

nimic, functia lor fiind aceea de a inlocui un substantiv, facand astfel referire la o idee, obiect sau actiune mentionate anterior sau cunoscuta de catre interlocutor.

Ex.: John did all the work. He did all the work. Who did all the work?

Forma pronumeluiPronumele au forme specifice in functie de: Numar: singular - this; plural – these Caz: Nominativ - she; Genitiv - hers; Dativ - to her; Acuzativ – her Gen: masculin - he; Feminin - she; neutru - itPronumele pot fi simple (you, which, many) sau compuse (everybody, whatever, no one).

Clasificarea pronumelor1. Personale 5. Relative2. Reflexive 6. De întarire 3. Nehotarate 7. Interogative4. Demonstrative 8. Reciproce

1. Pronumele personale

Nominativ Genitiv Dativ Acuzativ

Singular

I mine (to) me me

you yours (to) you you

he his (to) him him

she hers (to) her her

it its (to) it it

Plural

we ours (to) us us

you yours (to) you you

they theirs (to) them them

ATENTIE! I se scrie intotdeauna cu majuscula. Its (pronume) nu are apostrof. It's vine de la it is sau it has!

Forme arhaice si poetice: pers. II sg. - thou, thine, (to) theeYou / They impersonal - putem folosi aceste doua pronume pentru a vorbi despre

oameni in general.Ex.: You have to drive on the other side of the road in Great Britain.

They say she's very clever.It - poate indeplini o serie de functii de mare importanta:

Page 45: Engleza

It impersonal (in expresii impersonale temporale, exprimand starea vremii, distante sau in contructii pasive)

Ex.: It's 7 o'clock. It was spring. Is it Monday? How hot it is! How far is it to the station?

It demostrativEx.: Who is it? It's the postman. It's the children.

2. Pronumele reflexiveAcestea insotesc un verb si se refera la subiect. Se folosesc atunci cand subiectul si

complementul direct se refera la aceeasi persoana.Forme: Singular: myself, yourself, himself, herself, itself

Plural: ourselves, yourselves, themselvesEx.: I wanted to do it myself but he insisted on helping me. he fell off the ladder and injured herself.

3. Pronumele nehotarateSome, any, every se pot combina cu -one, -body, -thing pentru a obtine pronumele nehotarate:

anyone, anybody, anything, someone, somebody, something, everyone, everybody, everything.No poate forma impreuna cu -body sau -one pronumele: nobody, no-one.NOTA! Atat in engleza britanica cat si in cea americana, pronumele nehotarate

anyone, anybody, someone, somebody, everyone, everybody, no-one sunt din punct de vedere gramatical la singular si trebuie folosite cu un verb la singular.

Alte pronume nehotarate: enough, few, fewer, less, little, many, much, several, more, most, all, both, every, each, any, either, neither, none, some.

De retinut! Daca acestea forme preceda un substantiv nu mai sunt pronume, ci determinanti substantivali.

Ex.: Few will be chosen; fewer will finish, Little is expected.

4. Pronumele demonstrativPronumele demostrative: this, these, that, those, such pot functiona atat ca pronume, cat si ca

determinanti substantivali.Ex.: That is incredible! (referring to something you just saw)

I will never forget this. (referring to a recent experience)Such is my belief. (referring to an explanation just made)

This si these sugereaza ideea de apropiere temporala sau spatiala, pe cand that si those sugereaza ideea de departare.

Ex.: These (pancakes sitting here now on my plate) are delicious. Those (pancakes that I had yesterday morning) were even better.

This (book in my hand) is well written; that (book that I'm pointing to, over there, on the table) is trash.Aceasta idee de departare se poate transforma chiar in dispret sau instrainare afectiva:

Ex.: Are you going to wear these? (They are awful. I do not like them at all.) Can you belive I would have bought that?

5. Pronumele relativePronumele relativ face referire la un substantiv sau inlocuitor substantival mentionat in

contextul aterior (antecedent) si leaga propozitia sau grupul de cuvinte care explica sau da mai multe detalii despre substantivul antecedent de propozitia continand substantivul determinat.

Pronumele relative sunt : who, whoever, which, that.Ex.: The student who studies hardest usually does the best.

Page 46: Engleza

Alegerea corecta dintre which si that se inscrie printre cele mai frecvente nelamuriri ale studentilor la limba engleza. In general, which se foloseste pentru a introduce propozitii care au natura de paranteze, explicatii suplimentare dar care pot fi inlaturate sau omise fara a schimba intelesul frazei. Din acest motiv propozitiile introduse prin which sunt in general intre virgule. Din contra propozitiile introduse de that sunt considerate indispensabile sensului frazei si nu se vor pune intre virgule.

Who si formele sale se refera la persoane, which se refera la lucruri, iar that poate face referire la ambele.

Ex.: The man who hijacked the plane wanted to get to Cuba The couple who live next door have the radio on all night. The team that won the championship received a great reception. This is the program which won the prize. We'll plant new trees to replace those which fell.

6. Pronumele de intarireInsoteste substantive sau pronume personale pentru a le sublinia. Ca forma sunt identice cu

pronumele reflexive: Singular: myself, yourself, himself, herself, itselfPlural: ourselves, yourselves, themselves

Ex.: I myself don't know the answer. Mary did all this herself. Mary herself did all this.Expresii: by myself = singur, de unul singur Ex.: I worked by myself.

7. Pronumele interogativPronumele interogative introduc intrebari, propozitii interogative directe sau indirecte.Forme: who? what? which? whose? (to) whom?

Ex.:Who said that? Whose are those books? I do not remember to whom I gave my sweater.

What happened?What's the weather like?

8. Pronumele reciproceForme: each other si one another. Se folosesc pentru a exprima relatii de reciprocitate intre

fiinte, idei, lucruri.Ex.: If Bob gave Alicia a book for Christmas and Alicia gave Bob a book for Christmas,

we can say that they gave each other books. My mother and I give each other a hard time. They borrowed each other's ideas.

De retinut! Each other se refera la doua obiecte, pe cand one another face referire la mai mult de doua obiecte sau fiinte.

Ex.: The scientists in this lab often use one another's equipment.Hockey players hit one another quite frequently.

Pronumele “IT” – functii:1. Pronume personal, persoana a treia sg.,gen neutru – folosit pentru obiecte şi noţiuni

abstracte, nepersonificate, animale nepersonificate şi cărora nu li se cunosc sexul sau sunt luate în sens generic.

Ex: Here is a book. It is very interesting. / How ould is your baby? It is five months ould2. Pronume personal-folosit pentru a indica:

a. Timpul după calendar sau ceas : It is six o‘clock on the 4th of February.b. Scurgerea timpului: It is getting lake –se face târziu

Page 47: Engleza

c. Starea atmosferică: It is getting dark –se întunericeşte; It‘s rather cloudy –mai degrabă e înorat

d. Fenomene meteorologice şi naturale: It is raining cats and dogs –plouă cu găleata(torenţial); It thunders –tună; It lightens –fulgeră; It is ten degrees above zero –sunt +10º

f. Distanţele: It‘snearly ten kilometres to Albota-sunt aproape 10 km până la Albota.g. Starea lucrurilor în general: It‘s ok sau it‘s all right!

3. Pronume demonstrativ (echivalent cu That sau Which rsferindu-se la ceva văzut sau menţionat înainte)

Ex : He expressed his sympathies –şi-a prezentat condoleanţeleIt was nice of him (to do that) –drăguţ din partea lui (să facă asta)

4. Pronume introductiva. Introductiv anticipativ - are rolul de a introduce propoyiţia printr-un subiect formal

deoarece subiectul real este deplasat după numele predicativ pentru a-l scoate în evidenţă.Ex: It‘s nice to see /seeing such a garden –este o plăcere să vezi o asmenea

grădină.Subiectul real se poate exprima prin: Infinitivul lung –‘to see‘ Construcţii gerumviale O propoziţie subiectivă,de obicei introdusă prin conjuncţia That.b. Introductiv de întărire sau subliniere având rolul de a sublinia foarte puternic sau de a

scoate în evidenţă oricare parte a propoziţiei cu excepţia predicatului.Ex:It‘s Peter who/that solved all the problems.- Peter este cel care a rezolvat toate problemele.

5. Pronume nesemnificativ –folosit ca, complement direct formal mai ales al unor verbe intranzitive. Acest tip de pronume apare frecvent în engleza vorbită.

Ex: Shall we cab it to the station ? –Să luăm taxiul până la staţie. No,I‘ would rather foot it. –Nu,prefer să merg pe jos.

Page 48: Engleza

11. VERBUL / THE VERB

Verbul in limba engleza se prezinta sub 3 forme de baza (verb1, verb 2, verb3) de la care se formeaza timpurile modului indicativ. In functie de modul de formare a V2 si V3, verbele se impart in 2 mari grupe:-verbe regulate – formeaza V2 si V3 cu ajutorul terminatiei “ED” adaugata la V1to work worked worked (t)to love loved loved (d)to visit visited visited (id)-verbe neregulate – au forme speciale pt V2 si V3 in care, uneori, se schimba chiar si radacina cuvantuluiTo write wrote writtenTo go went goneTo have had had

În gramatică, verbul este o parte de vorbire care exprimă în general o ac iune, ca de exempluț a alerga, a construi. Tot în categoria verbelor intră i o serie de alte cuvinte care, de i nu exprimăș ș ac iunea propriu-zisă săvîr ită deț ș subiect, din punct de vedere morfologic se comportă identic. Astfel există verbe care exprimă existen a sau starea (ț a fi, a sta), recep ionarea pasivă a uneiț ac iuni exterioare (ț a primi, a auzi), o transformare (a cre teș , a dispărea), etc.Termenul verb vine în române te dinș fran uzesculț verbe, cu acela i sens, i care la rîndul luiș ș provine din latinescul verbum (cuvînt, verb). Romanii au preluat no iunea dinț grece teș , unde rhema avea acela i sens.șDatorită importan ei sale deosebite în comunicare, verbul este una dintre cele două păr i deț ț vorbire prezente în toate limbile, cealaltă fiind substantivul. În multe limbi, inclusiv limba română, cele mai scurte propozi ii corecte gramatical i cu sens de sine stătător sînt cele careț ș con in un verb. Pe de altă parte este remarcabilă crea ia literarăț ț Le train de nulle part („Trenul de nicăieri”) a lui Michel Dansel, (publicată în 2004 sub pseudonimul Michel Thaler), care pe parcursul a 233 de pagini nu con ine nici un verb.ț

Page 49: Engleza

11.1. Verbele auxiliare ( to be, to do, to have ) Sunt verbe deosebit de puternice Au forme distincte pt. prezent si trecut Intra in alcatuirea altor timpuri verbale:

to be la toate formele de continuu to have la toate timpurile perfecte

Nu-si pot forma participiul nedefinit (forma in “ing”) cu exceptia situatiei cand verbul “to have” pierde sensul de a avea, a poseda si intra in alcatuirea alocutiunilor verbale (to have a bath, to have a shower, to have a rest, to have talk, to have a walk, to have lunch).

Isi fac singure interogativul prin inversarea cu subiectul Isi fac negativul prin adaugarea negatiei “not” Isi fac singure intrebarea disjunctiva si raspunsul scurt

Ex: He has a car. Hasn’t he? Yes, he has. Trecutul verbelor auxiliare:

Pt. to be – was la pers I si a II-a singular, were pt. toate celelalte Pt. to have – had

VERBUL BE BE – WAS – BEEN

Afirmativ Negativ Interogativ

I am (I'm) You are (You're) He is (He's) She is (She's) It is (It's) We are (We're) You are (You're) sunteti They are (They're)

I am not (I'm not) You are not (You aren't) He is not (He isn't) She is not (She isn't) It is not (It isn't) We are not (We aren't) - You are not (You aren't) - They are not (They aren't)

Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they?

Utilizare1. pentru construirea timpurilor continue si a formei pasive:

The old man is taking an afternoon nap.The bridge was destroyed by the earthquake.

2. pentru a exprima existenta, starea fizica sau mentala sau alte informatii despre o persoana sau un lucru: Dr. Johnson is a dentist. He is calm and patient.

3. pentru a exprima varsta: The baby is two months old. How old are you?4. BE TO + INFINITIV: pentru a da ordine/instructiuni sau pentru a comunica un plan:

You are to finish your homework before dinner. (= You must finish…)The chairman is to give his annual speech tomorrow. (= He plans to give…)

5. BE ABOUT TO + INFINITIV: pentru a indica viitorul imediat:

Page 50: Engleza

Meg is about to leave. (= Meg is on the point of leaving.)6. THERE + BE + SUBSTANTIV: pentru a indica existenta unei fiinte sau a unui lucru:

There are two pieces of cake left in the fridge.There is a person outside the door.

VERBUL DODO – DID – DONE

Afirmativ Negativ Interogativ

I do You do He does She does It does We do You do They do

I do not (I don't) You do not (You don't) He does not (He doesn't) She does not (She doesn't) It does not (It doesn't) We do not (We don't) You do not (You don't) They do not (They don't)

Do I? Do you? Does he? Does she? Does it? Do we? Do you? Do they?

Utilizare: DO se foloseste atat ca verb auxiliar cat si ca verb propriu-zis.A. DO ca verb auxiliar:

1. pentru a forma negativul si interogativul prezentului simplu so trecutului simplu:The kitten doesn’t play with strangers. / Did they go to the opera yesterday?

2. pentru a evita repetarea aceluiasi verb sau aceleiasi expresii:My company made a profit last year but IBM did not. /Mary typed that letter very badly. She certainly did!

3. pentru a sublinia un afirmativ sau imperativ:Do eat your vegetables! / You’re wrong: I did pay you!B. DO ca verb propriu-zis – are sensul general de a duce la bun sfarsit, a realiza, a executa, a administra, a pune in practica:Students should do the exercises at the end of each unit. /He always does the job well.The office clerk did the transaction yesterday.NOTA: A nu se confunda DO cu MAKE! Verbul MAKE are sensul general de a crea, a produce, a construi, a cauza, a face sa fie sau a prepara. Comparati:

to do someone a favourto do one’s bestto do good to do the dishes to do the shopping to do one’s homework to do a crossword puzzle to do one’s duty to do well/badly

to make a friend to make the bed to make money to make a ruleto make a mistake to make a mess to make a living to make fun of someone to make oneself at home

Page 51: Engleza

VERBUL HAVEHAVE – HAD – HAD

Afirmativ Negativ Interogativ

I have (I've) You have (You've) He has (He's) She has (She's) It has (It's) We have (We've) You have (You've) They have (They've)

I have not (I haven't) You have not (You haven't) He has not (He hasn't) She has not (She hasn't) It has not (It hasn't) We have not (We haven't) You have not (You haven't) They have not (They haven't)

Have I? Have you? Has he? Has she? Has it? Have we? Have you? Have they?

Utilizare: HAVE se foloseste atat ca verb auxiliar cat si ca verb propriu-zis.A. HAVE ca verb auxiliar:

1. pentru a forma alte timpuri:Present perfect: I have worked.Past perfect: I had worked. Future perfect: I will have worked.Past conditional: I would have worked.

2. HAD BETTER + INFINITIV fara TO (short INFINITIVE):They had better study hard from the first day of school. (It would be a good idea if they studied hard from…)You’d better go home. (It would be a good idea if you went home.)

3. I WON’T HAVE + COMPLEMENT + -ING:I won’t have that dog sleeping on my bed! (I won’t permit that dog to sleep on my bed!)

B. HAVE ca verb propriu-zis:1. posesia: Anne always has a cold. / Anne doesn’t always have a cold. / Does Anne always

have a cold?Cand HAVE este urmat de GOT, se intareste sensul posesiv.

Debbie’s got a lovely voice. / Have you got a computer?2. a manca, a bea sau a organiza: The twins usually have dinner early. / My aunt Mary

doesn’t have coffee often. / Our neighbours had a cocktail party last week.3. HAVE + COMPLEMENT + PAST PARTICIPLE:

Mrs. Riley had her house painted. (Mrs. Riley got someone to paint her house.)My best friend has his hair trimmed every Friday. (My best friend has someone to cut his hair every Friday.)

Page 52: Engleza

11.2 . Verbele modale Verbele modale (Modal verbs) exprima atitudinea vorbitorului fata de ceva, actiunea din cadrul acestuia fiind vazuta ca posibila, probabila, necesara, obligatorie, de dorit etc. Ex.: It might rain later. - S-a putea sa ploua mai tarziu. Verbele modale englezesti se pot imparti in:Verbe notionale exprimannd modalitatea. Acestea se comporta ca verbele obisnuite (want, wish, order, oblige, advise, intend, mean, prefer, etc.). Ex.: He wants to see the play. - El vrea sa vada piesa.Verbe modale defective (Defective Modal Verbs). Acestea exprima de asemenea modalitatea, dar din punct de vedere formal, prezinta anumite caracteristici (can / could, may / might, must, have to, shall/should, will / would, ought to, be to, used to, need, dare).Caracteristici : Verbe puternice Au forme distincte pt. prezent si trecut Nu au infinitiv lung (adica cu to in fata) Ex: I can (fara to) go Nu permit dupa ele verbe la infinitiv lung Nu apar niciodata singure, cu exceptia raspunsului scurt Nu pot avea forma in “ing”. Nu primesc "-s" la persoana a III-a singular (cu exceptia lui "be

to" si "have to"). He must see this play. - Trebuie sa vada aceasta piesa. Nu isi pot forma toate timpurile. Sunt defective. - Adica le lipsesc anumite forme verbale si

de aceea nu pot fi conjugate la toate modurile si timpurile. Dar ele pot fi folosite pentru redarea mai multor timpuri.

I can help you next week. - Am sa te pot ajuta saptamana viitoare. I could skate when I was a child. Stiam sa patinez cand eram copil. Au inlocuitori Isi fac interogativul prin inversare cu subiectul. Formeaza singure interogativul si negativul

fara ajutorul auxiliarului "do /did" (cu exceptia lui "have to"). Isi fac negativul prin adaugarea negatiei “not” Isi fac singure intrebarea disjuncta si raspunsul scurt Verbele modale nu poseda particula infinitivala TO Nu primesc particula TO dupa ele Cu unele exceptii, verbele modale, nu au V2 si V3, deci nu pot forma alte timpuri in afara de

prezent. Pentru a exprima totusi modalitate la alte timpuri folosim inlocuitorii (substituentii) verbelor modale

V1 V2 V3can could -may might (in anumite cazuri) -Must - -

Page 53: Engleza

CAN Utilizare:

1. pentru a cere, a acorda sau a refuza permisiunea, similar cu may, dar mai putin formal:You can drive at seventeen in the UK.Can I borrow your pen, please? I’ve left mine at home.You cannot go hunting out of season.

NOTA: forme alternative: You are permitted / are allowed to / may drive ar seventeen in the UK.

ATENTIE: la negativ, could si might au sensuri diferite. Ex: Ken could not be building the house by himself. (It is impossible, it is too much work.) Ken might not be building thehouse by himself. (He is building the house himself, he probably has help.)

2. pentru a face referire la probabilitate, posibilitate sau imposibilitate in prezent, in trecut sau la conditional:

Look, there’s plenty of snow, we can go skiing today. Let’s try his office, he could be there.Bill cannot drive for a few weeks, he’s broken his leg.

3. pentru a face referire la abilitate sau indemanare in prezent, in trecut sau la conditional:She is a great secretary; she can type ninety words a minute.Can you speak English?Tim is hopeless. He can’t even fry and egg.If he studied harder, he could pass the exam.

NOTA: pentru alte timpuri, se foloseste be able to:She will be able to / has been able to type 100 words a minute.

4. could + INFINITIV perfect, pentru a se referi la o actiune care nu a avut loc:You could have hurt your back lifting that heavy table. I could have driven you to the airport, but I didn’t have my car.

• cand nu stim daca actiunea s-a petrecut sau nu:Have you seen my umbrella? Dad could have taken it.

NOTA: forme alternative:You might have hurt your back lifting that heavy table. You would probably have hurt your back lifting that heavy table.

Inlocuitori: to be able to, to be capable to

MAYUtilizare:

1. cu referire la evenimente sau actiuni posibile sau probabile in prezent, adesea cu sens de viitor. Might poate fi folosit pentru a sublinia o foarte redusa posibilitate:

There’s a black cloud above us. It may rain. / Alice may get angry if you tell her. If you try hard enough, you might convince him to come.

• si cu forma continua:Call me after eight I may be working hard late tonight. Alex says he might be going on holiday without his parents this year.

NOTA: formele alternative sunt:Maybe it wil rain. It is likely to rain.Maybe Alice will get angry if you tell her. Alice is likely to get angry if you tell her.

2. pentru a cere, a oferi sau a refuza permisiunea politicos:May I open the window? It is very hot in this office.

Page 54: Engleza

You may go in to see the doctor now.You may not smoke in my car.

NOTA: forme alternative:Am I allowed to open the window?You are not permitted to smoke in my car.Can I open the window? (can poate fi si el folosit, dar este considerat mai putin politicos)

3. cu well pentru a indica o foarte mare probabilitate:I think it may well rain today, look at those black clouds.The Government may well decide to raise the price of gas again.

NOTA: forme alternative:I think it is very likely to rain today.The Government is very likely to deicde to raise the price of gas.

ATENTIE: may / might as well are alt sens:There is nothing interesting on TV this evening, I may / might as well have an early night. (= Din moment ce nu este nimic interesant la TV, e mai bine sa ma duc devreme la culcare.)

4. cu o constructie perfecta pentru a face referire la o presupunere in trecut:Bill isn’t at his office, he may have gone home early. Brian might not have been killed by Sally.

5. cu o constructie perfecta pentru a face referire la ceva care s-ar fi putut petrece in trecut, dar nu s-a petrecut; se poate folosi numai might:

You might have burnt your hand while taking that hot tray out of the oven (but you didn’t).A lot of people, who might have been saved, died when the Titanic sank.

6. Exprimarea unei interdictii Ex: People may not bring dogs into the hotel.7. Exprimarea unei urari Ex: May all your dreams come true.8. Dupa verbele “to hope” si “to trust” Ex: I hope you may find tickets for the cinema.9. La forma negativa are doar forma “may not” (nu exista forma contrasa mayn’t)10. La trecut are forma may have+participiu trecut si “might” – mai ales pt conditional.11. Inlocuitori: “to be allowed to”, “to be permitted to”

MUST1. = trebuie, arata obligativitatea Ex: I must go now.2. Arata o deductie logica Ex: As she left at four she must be at home now.3. Negativ: mustn’t (nu trebuie), needn’t (nu este necesar).4. Trecut: must + have + participiu trecut si had to.5. Inlocuitori: to have to, to be obliged to, to be compelled to (toate = a fi obligat)6. Diferenta dintre must si have to.

Must => arata obligativitatea din punctul meu de vedere;Have to => arata obligativitatea impusa de altii.

Ex: I must go now.I have to wear uniform.

NEED1. Are 2 valori: (a) verb lexical, (b) verb modal.

(a) Verb lexical - este un verb regulat Ex: I need a new car. Do I need a new car?(b) Verb modal – se foloseste numai in propozitii interogative si negative.Ex: Need she get up early? She needn’t go there.

Atentie! Totusi “need” se poate intalni si in afirmative ca modal – propozitii in care exista de regula never, hardly, barely, scarcely Ex: He hardly need mention his name.2. Exista 2 constructii cu “need” considerate arhaice.

Page 55: Engleza

a) Must needs Ex: I must needs see your teacher.b) Needs must – sugereaza ideea de sarcasm Ex: She needs must bring me now when I have …

OUGHT TO1. Arata obligativitatea morala de a-si face datoria Ex: I ought to go (nu are acelasi nuanta cu “must”)2. Daca e urmat de have si verb la participiul trecut exprima o datorie care s-a indeplinit

Ex: You ought to have waited till 2 o’clock.3. Nu are forma de sine statatoare de trecut. Se formeaza: ought + have + participiu trecut + to

Ex: Ought have invited to join the party.4. Negativ: “oughtn’t”

SHOULD - Este mai moale ca ought to1. Arata o datorie ca recomandare, e cel mai slab din cele care = trebuie

Ex: You should read this book.2. Pt exprimarea supozitiei

Ex: For his age he should be taller.3. Folosit daca e precedat de verbe ca: to suggest, to propose, to insist, to recommend, to advice

Ex: I suggest that you should learn English.4. Folosit cand este precedat de o constructie impersonala: it is important/ necessary/ natural/

betterEx: It is important that you should understand.

5. Folosit dupa constructii ca: so that, in order that, for fear that, lest (ca sa nu).Ex: I got up early for fear that/ lest/ so that I should arrive in time.

6. Dupa verbe de stari emotionale: to feel sorry for, to be delighted, to be annoyed (uimit).Ex: I feel sorry that he should go back. Imi pare rau ca trebuie sa se intoarca.

7. Dupa expresiile: don’t know why, can’t think why, see no reason whyEx: I don’t know why you should ask me that.

WOULD1. Folosit pt. o cerere politicoasa Ex: Would you give me your tel. number?2. Urmat de like ca sa aiba inteles mai politicos Ex: I would like to meet you.3. Poate fi urmat de “rather” sau “sooner” pentru a exprima preferinta Ex: I would rather sleep

than go for a walk.4. Pt. a exprima un obicei, actiune repetata in trecut Ex: I would meet you whenever I crossed

the road.5. Pt a exprima probabilitatea Ex: The man would be his neighbor.

USED TO 1. Arata un obicei trecut Ex: I used to visit my grand parents when I was child.2. A nu se confunda cu “to be used to” care cere dupa ea verbul in “ing”

Ex: I am used to getting up early. (sunt obisnuit cu sculatul de dimineata)

DARE1. Are 2 valori: (a) modala; (b) lexicala.

(a) Valoarea modala – in propozitii negative si interogative.Ex: Dare you say this? (indraznesti sa spui asta)/ I daren’t go there (nu indraznesc sa merg acolo)

(b) valoare ca verb lexical in propozitii afirmative fiind verb regulat.Ex: I dare to ask you about my dog.I dare say = I suppose / I dare say I will invite them to dinner. / I daresay = I accept

Page 56: Engleza

I daresay you are right again.NOTA! Pt a exprima indignarea se foloseste expresia: “How dare you” Ex: How dare you come so late?

11.3. Verbe copulativeVerbele copulative (cunoscute sub numele de copular verbs sau light verbs sau linking verbs) sunt acele verbe care şi-au pierdut total sau parţial sensul lexical şi nu pot forma singure predicat. Ele formează predicate nominale alături de un alt constituent, care poartă încărcătura semantică a predicatului respectiv i are func ia de nume predicativ (de obicei, un adjectiv sau substantiv).ș țExemple:

- Andrew is clever. Andrei este inteligent.- The grapefruit tastes sour. Fructul de grapefruit este acru.

Verbele copulative stabilesc o legătură între subiectul propozi iei i numele predicativ. Ele suntț ș intranzitive i, întrucât nu denotă ac iuni, în marea lor majoritate nu pot avea aspect continuu.ș ț

Clasificarea verbelor copulativeÎn func ie de gradul de slăbire a valorii lexicale, verbele copulative se împart astfel:țI. To be (a fi) este verbul copulativ tipic (copula), caracterizat prin cea mai mare golire de con inut lexical i, datorită acestui fapt, prin cele mai numeroase posibilită i combinatorii:ț ș ț

- Adjectiv: Michael is tall. Mihai este înalt.- Substantiv: Mary is his mother. Maria este mama lui.- Grup prepozi ional: Iț am in need of money. Am nevoie de bani. (În română nu mai apare predicatul nominal).- O întreagă propozi ie: Thisț is what I want. Asta este ceea ce vreau.

Be copulativ poate avea aspect continuu, cu adjective non-statice, atunci când denotă un comportament temporar:Your child is being naughty. Copilul tău este obraznic. (În română nu mai sunt evidente diferen ele de aspect)țAten ie!ț Când be are sensul se află, există, se găse teș , are loc, atunci este verb predicativ, deci poate forma singur predicatul verbal:

- Some beautiful houses are on the outskirts of the city. Sunt ni te case frumoase la periferiaș ora ului.ș- Where are my spectacles? Unde-mi sunt ochelarii?

II. Verbe copulative (copula-like verbs) par ial golite de sens lexicalț . Ele se împart în mai multe categorii semantice i au mai pu ine posibilită i combinatorii (în general sunt urmate deș ț ț adjective sau substantive):

- verbe copulative incoative, care exprimă schimbarea unei stări: become, come, fall, get, go, grow, turn

- The leaves have become yellow. Frunzele s-au îngălbenit.

- The heat in the room had became unbearable. Căldura din cameră devenise insuportabilă.

- All his dreams have come true. Toate visurile i s-au împlinit.

- The children fell asleep. Copiii au adormit.

- It was getting dark when I arrived. Se însera când am ajuns.

- My father is going bald. Tatăl meu chele te.ș

Page 57: Engleza

- She might turn an excellent singer. S-ar putea dovedi o cântărea ă remarcabilă.ț verbe copulative aspectuale, care exprimă continuarea unei stări: continue, hold, remain, rest

- The weather continued cold for a whole week. Vremea a continuat să fie rece pentru o săptămână

întreagă.

- The scientist’s theory still holds good. Teoria omului de tiin ă încă stă în picioare.ș ț- Jane remained a widow. Jane a rămas văduvă. verbe copulative pozi ionale, care exprimă pozi ia în spa iu:ț ț ț lie, loom, pass, rank, sit, stand. Uneori sunt folosite cu sens figurat.

- The book was lying open on the desk. Cartea zăcea deshisă pe birou.

- The castel loomed menacing in the distance. Castelul se profila amenin ător în depărtare.ț

- He passes for a learned man. Trece drept un om învă at.ț

- His family ranks high in the community. Familia lui are o pozi ie înaltă în comunitate.ț

- John stands alone among his colleagues. John iese în eviden ă dintre colegii lui.ț verbe copulative ale aparen ei:ț appear, look, seem

- The girl appeared sad. Fata părea tristă.

- You seem ill. Pari bolnav.

- The child looks pale. Copilul pare palid la fa ă.ț verbe copulative care exprimă percep ia senzorială:ț look, feel, smell, sound, taste

- His face looked sad. Chipul îi era trist.

- I felt tired. Mă sim eam obosită.ț

- The man’s voice sounded hoarse. Vocea bărbatului era răgu ită.ș- This parfume smells sweet. Parfumul are un miros dulce.

- The cake tastes delicious. Prăjitura este delicioasă.Observa ie.ț Verbele copulative care denotă percep ia senzorială exprimă o stare i nu pot fiț ș folosite la aspectul continuu decât dacă î i schimbă sensul, exprimând activită i deliberate:ș ț

- The girl was feeling the velvet. Fata pipăia catifeaua.- The little boy is sounding the drum. Băie elulț cântă la tobe.- I was smelling the flowers in the garden. Miroseam florile din grădină.- Mary was looking at the crowd. Maria privea mul imea.ț

Verbele copulative pot fi identificate prin înlocuirea lor cu verbul to be. Dacă acest lucru este posibil, atunci avem de-a face cu un verb copulativ:

- I feel fine = I am fine. - I am feeling the soft velvet. To feel în acest context nu poate fi înlocuit cu to be, deci nu este verb copulativ.

Caracteristicile formale ale vervelor copulativeFormarea interogativului i a negativuluișCu excep ia luiț be, verbele copulative formează interogativul i negativul la timpurile prezent iș ș

trecut simplu cu ajutorul verbului auxiliar to do:

Afirmativ: He became an architect.

Interogativ: Did he become an architect?

Negativ: He did not become an architect.

Page 58: Engleza

Verbul to be:

Afirmativ: I am beautiful.

Interogativ: Am I beautiful?

Negativ: I am not beautiful.

Excep ieț : Be cere i el inser ia luiș ț do la imperativ negativ: Don’t be so naive!

Inversiunea cu subiectul

Se observă că be î i inversează pozi ia fa ă de subiect în propozi iile interogative, pe cândș ț ț ț

celelalte verbe copulative nu fac acest lucru.

12. MODUL INDICATIV

MODUL INDICATIVPREZENTUL TRECUTUL VIITORULSimplu simpluContinuu continuuPerfect perfectPerfect continuu perfect continuu

Page 59: Engleza

12.1. PREZENTUL SIMPLU / PRESENT TENSE SIMPLE

AfirmativSB + V1(s/es a III-a sg)Negativ SB + DO NOT (DON’T) + V1InterogativDO + SB + V1 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ *

I work You work He/she/it works We work You work They work

I do not (don’t) work You do not (don’t) work He/she/it does not (doesn’t) work We do not (don’t) work You do not (don’t) work They do not (don’t) work

Do I work?Do you work?Does he/she/it work?Do we work? Do you work? Do they work?

exceptie de la regula sunt verbele “to be”,”to have”, verbele modale (se formeaza interogativul prin inversarea si negativul adaugand particular NOT la forma afirmativa)

1. Desemneaza o actiune repetata ce devine o obisnuinta2. Adverbe specifice: usually, often, always, every, never Ex: Every day I go to my office.3. Desemneaza un adevar universal valabil, o lege Ex. Fish swim.4. Cu valoare de viitor cand actiunea depinde de un program. Ex: The train arrives tonight.5. Pt actiuni pas cu pas (instructiuni de utilizare, indicatii regizorale, comentarii sportive)6. In naratiune Ex: The boy enters the room, takes the ball and goes out.7. Pt actiuni care, desi se desfasoara in momentul vorbirii, nu au durata (verbe nondurative): to

start, to end, to finish, to stop, to quite, to cancel, to kill, to die, to shoot.8. Cu verbe de perceptie senzoriala: to see, to hear, to taste, to smell, to sound, to feel etc.9. Cu verbe de perceptie mentala: to think, to realize, to remember, to forget, to remind, to

suppose.10. Cu verbe de perceptie afectiva: to like, to enjoy, to hate, to dislike.11. Se formeaza din subiect + verb la infinitiv scurt ; pentru pers III sg se adauga “s”12. Modificari ortografice la persoana a III-a:a) Daca verbul se termina in “s”, “ss”, “sh”, “ch”, “tch”, “x”, “z” sau “o” se adauga “es”Ex: to go => goes

wash => washesb) Daca verbul se termina in “y” precedat de consoana se transforma “y” in “i” si se adauga “es”. Ex: cry => cries13. Interogativul do/does + subiect + verb la infinitiv scurt

Page 60: Engleza

Ex: She cries a lot. Does she cry a lot?13. Negativ subiect + don’t/doesn’t + verb la infinitiv scurtEx: She doesn’t cry.\

12.2. PREZENTUL CONTINUU / PRESENT TENSE CONTINUOUS

AfirmativSB + TO BE + V1 + INGNegativ SB + TO BE + NOT + V1 + INGInterogativTO BE + SB + V1 + ING+ ?

Afirmativ Negativ Interogativ I am workingYou are workingHe/she/it is workingWe are working. You are working They are working

I am not working. You are not (aren’t) working. He/she/it is not (isn’t) working. We are not (aren’t) working. You are not (aren’t) working. They are not (aren’t) working

Am I working?Are you working?Is he/she/it working?Are we working? Are you working? Are they working?

1. Desemneaza o actiune ce se desfasoara in momentul vorbirii (in this very moment/now/right now)Ex: I am speaking now.

2. Se foloseste in descrieri Ex: The sun is shinning.3. Cu valoare de viitor cand actiunea depinde de subiect Ex: I am leaving soon.4. Pt. actiuni prezente paralele in desfasurare (when, while). Ex: While I am talking he is

sleeping.5. Pentru actiuni care, desi nu se desfasoara in momentul vorbirii, constituie o rupere de ritm.Ex: Every day I get up at 7, but on Sunday I am getting up at 9.6. Pt. actiuni repetate care ma enerveaza Ex: She always eats fruits before soup.

(constatare obisnuita) Dar She is always eating fruits before soup. (enervare)7. Se formeaza din subiect + verbul to be + verb in “ing”. (se conjuga doar “to be”)Verbul in “ing” = participiu prezent si are urmatoarele modificari ortografice.:a) Daca verbul se termina in “e” acesta cade inaintea lui “ing”Ex: to dance => dancingb) Verbele terminate in “ie” transforma “ie” in “y”Ex: to lie => lyingc) verbele terminate in consoana precedata de vocala moale dubleaza consoana finalaEx: to sit => sitting! Sufixul “ing” nu afecteaza “y” si “i” final al verbuluiEx: to play => playingto ski => skiing8. verbe care nu primesc forme continui

Page 61: Engleza

- verbe care exprima activitati ale creierului: to understand, to know, to remember/remaind, to think (poate sa apara in anumite momente, ex: visez la)- verbe exprimand sentimente: to love, to hate, to like, to enjoy, to dislike.- verbe exprimand stari permanente si altele: to measure, to cost, to mean, to weight.

12.3. PREZENTUL PERFECT / PRESENT PERFECT SIMPLE

AfirmativSB+ HAVE/HAS + V3Negativ SB + DID NOT + V1 InterogativDID+ SB + V1?

Afirmativ Negativ Interogativ I have calledYou have calledHe has calledShe has calledWe have calledYou have calledThey have called

I have not callYou have not callHe has not callShe has not callWe have not callYou have not callThey have not call

Have I call ?Have you call ?Has she call ?Has he call ?Have we call ?Have you call ?Have they call ?

1) desemneaza o actiune trecuta, care fie tocmai s-a incheiat, fie ca se desfasoara intr-un timp deschis, nedeterminat. Spre deosebire de trecut, care desemneaza tot o actiune trecuta, la prezent perfect momentul incheierii actiunii nu trebuie sa fie cunoscutEx: I saw her yesterday. (stiu cand => trecut)

darI have seen her lately. (nu stiu cand => prezent perfect)

Ex: Did you see “Gone with the wind”? (nu mai poti sa-l vezi)dar

Have you seen “American Pie”? (mai poti sa-l vezi)! de multe ori la o intrebare in prezent perfect raspunsul vine in trecut daca precizez momentul cand a avut loc actiuneaEx: Have you met her?

Yes, I have. I met her an hour ago.(raspunsul trebuie sa contina “have”-ul din intrebare, dar trebuie sa precizez momentul, si atunci intra pe trecut).Verbele se impart in: - regulate (a)

- neregulate (b)(a) Verbele regulate

Page 62: Engleza

Au forma II si forma III identice, se formeaza cu sufixul “ed” adaugata la forma infinitivului scurtModificari ortografice:1) daca verbul se termina in “e”, adauga doar “d”2) daca verbul se termina in “y” precedat de consoana, transforma y in i si adauga “ed”Ex: cry – cried3) daca verbul se termina in “l”, il dubleaza mereuEx: travel – travelled cancel – cancelled4) daca verbul se termina in “ic”, adauga “ked”Ex: panic – panicked5) daca verbul se termina in consoana precedata de vocala moale (vocala intre 2 consoane), dubleaza consoana si adauga “ed”Ex: to stop – stopped

(b) Verbele neregulateAu forma II si forma III diferite.

˂VEZI TABEL LA FINAL˂

Adverbele specifice prezentului perfectIntre cele 2 verbe (auxiliar si verb) avem - adverbe de frecventa definita: (often, seldom, ever, never, usually, sometimes)- adverbe de frecventa indefinita: (just, recently, already)Ex: I have just met her. yet – se aseaza doar pe finalul propozitiei si numai in propozitii interogative si negative. In interogative are sensul de “deja”:Ex: Have you met her yet? (daca ar trebui transpusa in propozitie afirmativa, “yet” ar deveni “already”) => I have already met her.In negativa are sensul de “inca”:Ex: I haven’t met her yet.for – timp de (arata durata actiunii, fara a preciza momentul de inceput si de final). In propozitie are pozitie aproape finala.Ex: I haven’t met her for 2 years.since – incepand din (arata momentul de inceput, fara a preciza durata sau momentul de final). Pozitia este spre finalul propozitiei.Ex: I haven’t met you since Monday.! dupa “since” urmeaza intotdeauna trecut daca mai urmeaza o propozitieEx: I haven’t met her since I came. (este o actiune mai trecuta decat cea cu intalnirea)Pe pozitia finala mai avem adv de timp deschis (lately, today, this year / month / week).! prezentul perfect corespunde in romana trecutului (perfectul compus)Ex: A nins = It has snowed (nu stiu cand)

Dar A nins acum o ora = It snowed an hour ago.Interogativul – avand in constructie auxiliarul “to be”, se obtine prin inversia acestuia cu subiectulEx: Has it snowed?Negativul – prin adaugarea negatiei “not” la auxiliarul “have”Ex: It hasn’t snowed.

Page 63: Engleza

12.4. PREZENT PERFECT CONTINUU / PRESENT PERFECT CONTINUOUS

AfirmativSB + HAVE / HAS (pers. a III-a sg.) + V1 + INGNegativ SB+ HAVE / HAS (pers. a III-a sg.) + NOT+ V1 + ING (HAVEN’T / HASN’T)InterogativHAVE /HAS (pers. a III-a sg.) + SB + BEEN+ V1 + ING + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I (I’ve) have been painting You have been paintingShe/he has been paintingWe have been paintingYou have been paintingThey have been painting

I have not been paintingYou have not paintingShe/he has not paintingWe have not paintingYou have not paintingThey have not painting

Have I been painting?Have you been painting?Has she/he been painting?Have we been painting?Have you been painting?Have they been painting?

- corespunde in romana prezentuluiEx: Ninge de 2 zile. (ninge = prezent; de 2 zile = actiunea a inceput in trecut si continua pana in prezent)- desemneaza o actiune trecuta care s-a desfasurat necontenit si care fie tocmai s-a incheiat, fie se desfasoara intr-un timp nedeterminatEx: It has been snowing for 2 days.! se foloseste doar cu verbe durative – care au o durata de actiune (nu poti sa spui ca moare de 2 ore)! se foloseste cu verbe meteo! are caracter subiectiv (nu pot spune despre altul ca doarme de 2 ore)! cu: to work

to liveto study nu se poate folosi forma continua decat daca precizez anumite

conditiiEx: NU ! – I have been working all my life. (verb existential = pleonasm)

DA – I have been working in this company all my life.! daca precizez de cate ori s-a desfasurat o actiune, nu mai pot folosi forma continua, pentru ca practic se fragmenteaza actiunea.Ex: Citesc cartea asta de cand am venit (nu stiu de cate ori)

I have been reading this book since I came.

Page 64: Engleza

darAm citit cartea asta de 2 ori de cand am venit.I have read this book twice since I came. (am inceput, am terminat, iar am inceput, etc.)

-adverbe specifice – sunt de continuitate (since si for) ()-interogativul si negativul – cu auxiliarul “have”

12.5. TRECUTUL SIMPLU / PAST TENSE SIMPLE

AfirmativSB + V1+ ED /V2Negativ SB + DID NOT (DIDN’T) + V1InterogativDID +SB + V1 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I spokeYou spokeShe/he spokeWe spokeYou spokeThey spoke

I did not speakYou did not speakShe/he did not speakWe did not speakYou did not speakThey did not speak

Did I speak?Did you speak?Did she/he speak?Did we speak?Did you speak?Did they speak?

1) desemneaza o actiune trecuta, repetata, devenita obisnuinta (in romana corespunde cu perfectul compus)Ex: I used to visit my grandparents last year.2) desemneaza o actiune la care momentul incheierii ei este bine precizatAdverbe specifice – yesterday, the day before yesterday, 3 days ago, last year / month, the other day, when, etc.Ex: I visited them yesterday.3) are valoare de prezent la trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirectaEx: She said, “I want to win”.devine She told me that she wanted to win.(Virgula are valoare de 2 puncte inainte de cuvintele cuiva si nu exista linie de dialog, ci ghilimelele de sus). Se traduce, de obicei, cu perfectul compusPronunţarea şi ortografierea terminaţiei -ed este în funcţie de terminaţia infinitivului. -ed se pronunţă: a) [d] când verbele se termină în vocală sau consoană sonoră [b,g,l,m,n,v,z,dz,_dj_]: play - played [pleid]; arrived [_ă_’raivd]; b) [t] când verbele se termină în consoană surdă [f,k,p,s,sh,ch,_ş_,t_ş_] like - liked [laikt], cross - crossed [kr_o_st]; c) [id] când verbele se termină în -t sau -d: want - wanted [‘w_o_ntid]; nod - nodded [‘n_o_did].Particularităţi ortografice ale terminaţiei -ed: -Consoana finală a formei de infinitiv se dublează când vocala care o precede este scurtă şi accentuată: stop - stopped; prefer - preferred

Page 65: Engleza

- Consoana finală se dublează la câteva verbe, deşi silaba finală nu este accentuată: kidnap - kidnapped; handicap - handicapped; worship - worshipped; iar la verbe terminate în ic, =c se dublează în ck: picnic - picnicked. În engleza britanică, verbele terminate în -l dublează această consoană, indiferent de accent: control - controlled; travel - travelled

12.6. TRECUTUL CONTINUU / PAST TENSE CONTINUOUS

AfirmativSB + TO BE (PAST TENSE =WERE/WAS ) + V1 + INGNegativ SB + TO BE (PAST TENSE = WERE/WAS)+ NOT + V1+ INGInterogativTO BE (PAST TENSE = WERE/WAS ) + SB + V1 + ING+ ?

Afirmativ Negativ Interogativ I was workingYou were workingHe was workingShe was workingIt was workingWe were workingThey were workingYou were working

I was not workingYou were not workingHe was not workingShe was not workingIt was not workingWe were not workingYou were not workingThey were not working

Was I working?Were you working?Was he working?Was she working?Was it working?Were we working?Were you working?Were they working?

1) desemneaza o actiune trecuta ce se desfasoara intr-un anumit moment bine definit sau intr-un moment trecut raportat momentului vorbirii (ieri pe vremea asta = this time yesterday)Ex: I was writing this time yesterday / yesterday at 5 o’clock.2) se foloseste in descrierile pe trecutEx: That day the wind was blowing hard.! pentru naratiune se foloseste trecutul simplu.Ex: The child got the ball and put it into the box.3) desemneaza actiunile trecute paralele in desfasurare (cu “when” si “while”)Ex: While I was talking, you came.4) desemneaza o actiune trecuta, repetata, care ma enervaEx: He was always asking me to help him!Interogativul si negativul – prin auxiliarul “to be”Ex: Was I dancing when you came?

Page 66: Engleza

5) Corespunde imperfectului in romana (vorbeam, scriam, citeam)

12.7. TRECUTUL PERFECT / PAST TENSE PERFECT

AfirmativSB + HAD (TRECUTUL AUXILIARULUI HAVE) + V3Negativ SB + HAD + NOT + V3InterogativHAD + SB + V3+ ?

Afirmativ Negativ Interogativ I had painted You had painted She/he had painted We had painted You had painted They had painted

I had not painted You had not painted She/he had not painted We had not painted You had not painted They had not painted

Had I painted? Had you painted? Had she/he painted? Had we painted? Had you painted? Had they painted?

1) desemneaza o actiune trecuta, incheiata inaintea unei alte actiuni trecuteEx: O vazusem inainte sa plece = (inainte am vazut-o si dupa aceea a plecat)

I had seen her before she left.2) desemneaza o actiune trecuta, incheiata inaintea unui moment trecutEx: O vazusem inainte de 1989.

I had seen her before 1989.3) este specifica constructiilor cu hardly, barely, scarcely, no sooner, mai ales in inversie.Ex: I had met her before she left.

cu inversie devineHardly had I met her when she left.

Adv specifice – after, before, hardly, barely, scarcely, just, already, by the time, for, sinceEx: I had just invited her to dinner when you arrived.

Corespunde in romana cu mai mult ca perfectul (cantasem, vorbisem, citisem).

Page 67: Engleza

12.8. TRECUT PERFECT CONTINUU / PAST PERFECT CONTINUOUS

AfirmativSB + HAD + BEEN + V1+ INGNegativ SB + HAD + NOT + BEEN + V1 + ING (HADN’T)InterogativHAD + SB + BEEN + V1 + ING + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I had been paintingYou had been paintingShe had been paintinghe had been painting We had been paintingYou had been paintingThey had been painting

I had not been paintingYou had not been paintingShe had not been paintingHe had not been paintingWe had not been paintingYou had not been paintingThey had not been painting

Had I been painting?Had you been painting?Had he been painting?Had she been painting?Had we been painting?Had you been painting?Had they been painting?

Desemneaza o actiune trecuta desfasurata necontenit si incheiata inaintea unei alte actiuni trecute sau al unui moment trecutEx: I had been waiting for you 2 hours before you came.

Se foloseste pentru: - accentueaza ideea de desfasurare a unei actiuni petrecute inaintea unei alte actiuni trecute I had been looking for it for hours before I found it L-am cautat ore intregi inainte de a-l gasi - conform concordantei timpurilor, se foloseste in vorbirea indirecta atunci cand verbul din regenta este la trecut He said he had been studying English for several years Mi-a spus ca studiaza engleza de cativa ani

Adverbe specifice – for, since, after si before! nu se foloseste decat cu verbe durative, are caracter subiectiv doar cand actiunea are o specificatie de genulEx: I had been living in this house for 5 years before we moved.

Page 68: Engleza

! daca precizez de cate ori s-a desfasurat o actiune, nu se mai poate folosi forma continua

12. 9. VIITORUL SIMPLU / FUTURE SIMPLE

AfirmativSB + SHALL (pers 1 sg)/ WILL + V1 (in SUA – will la toate persoanele) Negativ SB + SHALL + NOT (SHAN’T)/ WILL + NOT (WON’T) + V1InterogativSHALL/WILL + SB + V1 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I will/shall (‘ll) paint You will paint She/he will paint We shall paint You will paint They will paint

I will not (won’t) paint You will not (won’t) paint He/she will not (won’t) paint We shall not (shan’t) paint You will not (won’t) paint They will not (won’t) paint

Will I paint? Will you paint? Will she/he paint? Will we paint? Will you paint? Will they paint?

Se foloseste :-in exprimare anticiparii unei actiuni sau stari ce se va desfasura intr-un moment bine definit It will rain tomorrow. Maine va ploua. Will in asemenea contexte are valoare neutra, exprimand doar ideea de viitor si nu aceea de vointa, transmisa de verbul modal will. -exprima o intentie in viitor sau o decizie pentru viitor luata in momentul vorbirii, nu existenta anterior in mintea vorbitorului Oh, you can get it! Wait a minute, I’ll help you……. Ah, nu poti ajunge s-o/sa-l iei! Asteapta o clipa, te voi ajuta…..Adverbe specifice – tomorrow, the day after tomorrow, next …, the following … always, usually, often-desemneaza o actiune viitoare desfasurata in mod repetat, devenita obisnuintaEx: I shall always think of you.! daca in propozitia principala am viitor, in secundara nu pot avea decat prezent. Acest prezent poate sa fie:a) simplu – daca depinde de un program Ex: I shall come when the train arrives.b) continuu – daca depinde de subiect Ex: I shall come when I am finding the ticket.d) prezent perfect – cand actiunea este anterioara momentului viitor Ex: I shall come when I have saved enough money.! propozitiile secundara introduse prin temporale (when, while, before, after, as soon as, till, until, etc.) si if, nu pot sa contina viitor si contin prezent.

Page 69: Engleza

Shall, auxiliarul pentru persoana I sing. si pl. este folosit in limbajul oficial, in vorbirea curenta preferandu-se will.

- propozitiile interogative cu will la pers. a II-a pot exprima o rugaminte Will you help me lift the chair? Vrei sa ma ajuti sa ridic scaunul? - propozitiile interogative cu shall exprima fie o oferta (Shall I go there for you?) fie cererea unui sfat (Where shall I go?)

12.10. VIITOR CONTINUU / FUTURE CONTINUOUS

AfirmativSB + WILL + BE + V1 + ING Negativ SB + SHALL + NOT (SHAN’T)/ WILL + NOT (WON’T) + BE + V1 +INGInterogativSHALL/WILL + SB + BE+ V1 + ING + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I will/shall be paintingYou will be paintingShe/he will be paintingWe shall be paintingYou will be paintingThey will be painting

I will not/shall not be painting You will not be paintingShe/he will not be paintingWe will not/shall not be paintingYou will not be paintingThey will not be painting

Will I be painting?Will you be painting?Will she/hebe painting?Will we be painting?Will you be painting?Will they be painting?

1) desemneaza o actiune viitoare ce se va desfasura intr-un moment viitor raportat momentului vorbirii sau intr-un moment viitor raportat momentului precizat (tomorrow this time / tomorrow between 3 and 5).This time tomorrow I’ll be having lunch Maine pe vremea asta voi lua masa de pranz

2) actiuni viitoare in desfasurare (paralele) – when, whileEx: While I’m watching TV you will be sleeping.! atentie, nu pot avea viitor in ambele (when si while nu permit viitor)I’ll be writing to you Iti voi scrie

Will you be staying with us?

Page 70: Engleza

Veti sta la noi?

3) exprima o supozitie in legatura cu o actiune care are loc in prezent He’ll be swimming now. Acum o fi innotand.

12.11. VIITORUL DE INTENTIE

AfirmativTO BE + GOING TO + V1 (se conjuga doar verbul “to be”)Negativ TO BE + NOT + GOING TO + V1InterogativTO BE + GOING TO +V1 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I am going to write

You are going to write

He/She is going to write

We are going to write

You are going to write

They are going to write

I am not / I’m not going to writeYou are not/ You aren’t going to writeHe/She is not / She isn’t going to writeWe are not / We aren’t going to writeYou are not/ You aren’t going to writeThey are not / They aren’t going to write

Am I going to write ?

Are you going to write ?

Is he/she going to write ?

Are we going to write ?

Are you going to write ?

Are they going to write ?

Se formează cu ajutorul formei be going to la prezent, urmată de infinitivul scurt al verbului de conjugat

Going to Future se foloseşte în următoarele situaţii :1) cand avem o actiune viitoare apropiata de momentul vorbirii

Exemplu : We are going to see a film tomorrow.

2) cand avem o actiune viitoare ce va aveaa loc ca urmare a unei intentii prezente

Exemplu : We are going to spend our holiday in the mountains .

Exemplu : We are going to spend our holiday in the mountains.

Avem de gând/intenţionăm să ne petrecem vacanţa la munte.

3) cand avem o actiune viitoare care va avea loc ca rezultat al unei cause prezente

Exemplu : It’s going to rain. Look at the clouds

Page 71: Engleza

! nu se poate folosi cu verbul “to go” si “to come”, ci cu “to leave” si “to return”

12.12. VIITORUL APROPIAT

Desemneaza o actiune viitoare ce se va desfasura datorita unei porunci, ordin, rugaminte, sau intr-un moment imediat urmator. Are 2 forme: a) to be to + V infinitiv scurt (folosit pt ordine, comenzi)Ex: You are to read the book before midnight. b) to be about to + V infinitiv scurt (= a fi pe punctul de a) Ex: He is about to cry.Interogativul si negativul – cu auxiliarul “to be”

12.13. VIITORUL IN TRECUT / FUTURE-IN-THE-PAST

Viitorul în trecut are două forme: simplă iș continuă: viitorul în trecut simplu/nedefinit se formează cu ajutorul

verbelor SHOULD iș WOULD, urmate de infinitivul scurt al verbului de conjugat. viitorul în trecut continuu/progresiv se formează cu ajutorul lui SHOULD iș WOULD,

urmate de participiul prezent al verbului de conjugat.

Viitorul în trecut (Future-in-the-Past) exprimă o ac iune posterioară unei alte ac iuni din trecut:ț ț Mr Jones asked his wife if she would give him something to eat. Dan said he would send us a postcard from France. You did not tell me you would come by tonight. She told me she would be having her parents over the week-end.

Se observă că viitorul în trecut se folose te numai în propozi ii secundare, după un timp trecut.ș ț

Forma simplă a viitorului în trecut exprimă:1. opinia vorbitorului: He said he thought he would be back soon.2. ac iuni viitoare habituale: Mike said itț would be too dark to see anything.3. se folose te în propozi ia principală atunci când există o propozi ie temporală în frazaș ț ț

complexă: Ann asked me whether I should tell John everything when I saw him.Forma continuă a viitorului în trecut exprimă:

1. o ac iune în desfă urare în viitor: He said that by that time on Friday theyț ș would be flying to Rome.

2. o ac iune viitoare care va avea loc în cursul normal al evenimentelor: They confirmedț that the company would be signing contracts on the fifteenth of the month.

Viitorul în trecut din limba engleză se traduce prin viitorul propriu-zis sau viitorul popular din limba română:

Mary said she would give us a call. Maria a spus că ne va suna/o să ne sune.

Page 72: Engleza

Tom promised me that he would not interfere. Tom mi-a promis că nu se va amesteca/n-o să se amestece.

Concordanta timpurilor cere folosirea acestui timp cu referire la actiuni sau stari ce erau viitoare intr-un moment trecutEste un timp sintetic care nu poate sa apara in propozitia principala, ci in secundara atunci cand in propozitia principala am un verb la timpul trecut si vreau sa sugerez o actiune ulterioara acelui moment trecut.Ex: I-am spus ca ma voi duce la film.

(trecut) viitor (in rom)I told her that I should go to the movie.

! daca actiunea ce urmeaza sa se desfasoare in propozitia secundara are durata, voi folosi forma continua => should / would + be + V-ingEx: I told him that I should be waiting for him.Celelalte forme de viitor in trecut (viitor de intentie in trecut / viitor apropiat in trecut) apar cand am un verb la trecut in principala, iar in secundara trebuie sa sugerez o actiune ulterioara. In acest caz verbul “to be” apare la trecut.Ex: I-am spus ca am de gand sa cumpar masina. I told him that I was going to buy the car.

12.12. VIITORUL PERFECT

Este o actiune viitoare desfasurata intr-un moment viitor anterior inceput.Ex: Pana la sfarsitul anului voi fi invatat toate verbele. (incep sa invat mai de mult si pana la momentul viitor de reper, actiunea va fi terminata).I shall have learned all the verbs by the end of the year.

AfirmativSB + SHALL / WILL + HAVE + V3Negativ SB + SHALL NOT / WILL NOT + HAVE + V3Interogativ

! daca exista actiune cu desfasurare necontenita, folosesc o forma continuashall / will + have + been + V-ing

Ex: Te voi fi asteptat 2 ore pana la sfarsitul zilei.I shall have been waiting for you 2 hours by the end of the day.

Viitorul perfect si viitorul perfect continuu nu se folosesc decat in vorbire

AfirmativSB +SHALL / WILL + HAVE BEEN + V+ ING

Page 73: Engleza

Negativ SB+ SHALL NOT / WILL NOT + HAVE + V +INGInterogativSHALL / WILL + SB + HAVE BEEN + V + ING + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I shall/will have been writingYou will have been writingHe/She will have been writingWe shall/will have been writingYou will have been writingThey will have been writing

I shan’t/won’t have been writingYou won’t have been writingHe/She won’t have been writingWe shan’t/won’t have been writingYou won’t have been writingThey won’t have been writing

Shall/Will I have been writing?Will You have been writing?Will He/She have been writing?Shall/Will We have been writing?Will You have been writing?Will They have been writing?

Notă : În limba engleză contemporană formele cu Shall de la persoana I singular şi plural au fost înlocuite cu forma Will.Notă : Forma Shan’t este prescurtarea formei Shall Not iar forma Won’t este prescurtarea formei Will Not.

Viitorul Perfect Continuu (The Future Perfect Continuous Tense) exprimă o acţiune în desfăşurare în viitor, înainte şi până la o altă acţiune viitoare (şi poate şi după aceea).Exemplu:When the bell rings, we shall/will have been writing for fifty minutes. Când va suna clopoţelul, noi vom fi fost ocupaţi cu scrisul/noi vom fi scris de 50 minute.Notă : acţiunea săvârşită în această perioadă de timp viitoare anterioară unui moment sau unei acţiuni de asemenea viitoare, este la viitorul perfect continuu dacă se specifică lungimea perioadei de timp sau începutul ei (By 6 o’clock p.m. she will have been selling blouses for 8 hours. Până la ora 18.00 ea va fi vândut bluze timp de 8 ore.) şi la viitorul perfect simplu dacă este prezentă o precizare numerică în legătură cu acţiunea.(By 6 o’clock p.m. she will have sold 80 blouses. Până la ora 18.00 ea va fi vândut 80 de bluze.)Notă : Viitorul Perfect Continuu este rar folosit în vorbire, fiind o formă caracteristică limbii scrise.

Page 74: Engleza

13. CONDITIONALUL

13.1. Conditionalul prezent

AfirmativSB + SHOULD/WOULD + V1Negativ SB + WOULD NOT (WOULDN’T) + V1InterogativWOULD + SB + V1 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ I should/would paint You would paintShe/he would paintWe should /would paintYou would paintThey would paint

I would not (wouldn’t) / should not paintYou would not paintShe/he would not paintWe would not paintYou would not paint hey would not paint

Would I paint? Would you paint?Would she/he paint?Would we paint?Would you paint?Would they paint?

13.2. Conditionalul trecut

AfirmativSB + SHOULD/WOULD + HAVE+ V3Negativ SB + WOULD NOT (WOULDN’T) + HAVE + V3InterogativWOULD + SB + HAVE + V3 + ?

Afirmativ Negativ Interogativ

Page 75: Engleza

I shoul/would have painted You would have painted She/he would have painted We shoul/would have painted You would have painted They would have painted

I would not (wouldn’t) / should not have painted You would not have painted She/he would not have painted We would not have painted You would not have painted They would not have painted

Would I have painted?Would you have painted?Would she/he have painted?Would we have painted?Would you have painted?Would they have painted?

CONDITIONALUL, utilizariUtilizare:1. la fel ca viitorul simplu, cand verbul principal este la trecut:I think he will come. – I thought he would come.Sam says mother will get well. – Sam said mother would get well.2. pentru a face referiri la actiuni obisnuite in trecut:When we lived in Africa we would often spend our weekends outdoor.When Helen was a baby she would cry all night long.3. in propozitii subordinate dupa: advise, agree, arrange, ask, beg, command, decide, demand, determine, insist, order, propose, recommend, request, suggest, be anxious, be determined.The doctor decided (that) the patient should have his appendix out.Mrs. Walker is anxious (that) her son should get the job.4. cu it is / was + adjectiv + that…should:It is essential that the students should get to their lesson on time.It was strange that he should say that.5. dupa can’t think, don’t know why sau see no reason why:I can’t think why Frank should apologise.I don’t know why my neighbour should do that.I see no reason why we should worry.6. cu oferte si cereri:Would you prefer tea or coffee?Would you like to see my stamp collection?NOTA: Would rather… inseamna “a prefera sa”:I would rather have coffee than tea.7. in propozitii conditionale (if clauses). Exista trei tipuri de propozitii conditionale in engleza:Tipuri Propozitie principala

IF

Propozitie subordonataConditional I Viitor cu will

(uneori Pres. Simple)Present Simple)

Conditional II Present Conditional Past TenseConditional III Perfect Conditional Past Perfect

Conditional IUtilizare:

Page 76: Engleza

1. cand situatia din propoztia conditionala este probabila, sau se presupune ca se va intampla. Desi sensul poate fi de prezent sau viitor, verbul din propozitia conditionala este intotdeauna la timpul prezent:The vase will break if you drop it.If it snows on Christmas day, Emma and Ben will make a snowman.Will you get me some milk, if you go to the supermarket?2. verbele modale (ex: can, may, must, should) il pot inlocui pe will in propozitia principala:You can enter the stadium, if you have a ticket.If he isn’t in, you may leave a message.Jim must work very hard if he wants to get elected.If you want to wear that dress in summer you should lose some weight. (sugestie sau sfat)3. cu doua timpuri prezente (cate unul in amandoua propozitiile) pentru a indica rezultate automate sau obisnuinte:If you push that button, the machine shuts down.If you don’t ask for help, you don’t get it.If you mix red and blue, you get purple.4. cu timpuri prezente continue sau perfecte in propozitia conditionala:If the Goodmans are coming for dinner, I’ll open a special bottle of wine. (Prezent continuu pentru a indica un aranjament in viitor)If you are making a cup of coffee, I’ll have one too. (Prezent continuu pentru a indica o actiune in desfasurare in prezent)If you haven’t seen that film yet, we’ll go tonight. (Prezent perfect pentru a indica o legatura cu prezentul)NOTA: Unless inseamna “if... not”:Unless it’s a sunny day tomorrow, we won’t go to that picnic. (= If it is not a sunny day tomorrow, we won’t go to that picnic.)Otherwise inseamna “or else”:You must study, otherwise you will fail the exam. (= You must study, or else you will fail the exam. = If you don’t study, you will fail the exam.)

Conditional IIUtilizare:1. cand situatia din subordonata conditionala este improbabila sau ipotetica:If I won the lottery, I would stop working. (but I don’t believe I’ll win)If you stopped breathing, you would die. (but you don’t intend to stop breathing)If the distance to the train station were shorter, I would walk there. (the distance is unlikely to change)If I were you, I’d buy a bigger car. (but I’m not you)NOTA: If I were you poate fi folosit si pentru a da sfaturi:If I were you, I’d apologise to her.2. pentru a sugestie politicoasa sau pentru a exprima o ipoteza perfect realizabila. Comparati:If we go in two cars, we will be more comfortable.If we went in two cars, we would be more comfortable. (mai politicos)3. verbele modale la un timp trecut il pot inlocui pe would. Sensurile se modifica in mod corespunzator. Comparati:If Mr. Lynch applied for the job, he would get it. (sigur)If Mr. Lynch applied for the job, he might get it. (posibil)If Mr. Lynch got the job, he could start next Monday. (implica abilitatea sau permisiunea)

Conditional III

Page 77: Engleza

Utilizare: 1. cand situatia din subordonata conditionala este in trecut, deci imposibila:If we had taken an umbrella with us last night, we would not have got wet. (we didn’t take an umbrella last night and so we got wet)If Jack had studied law at the university, he would have been a lawyer now. (but Jack didn’t study law, he studied something else)2.verbele modale could (abilitate sau permisiune) si might (posibilitate) pto inlocui would in propozitia principala:I could have made a cake for you if I had known it was you birthday. (abilitate)The prisoner might have been let out on parole, if he hadn’t fought with his cellmate. (posibilitate)NOTA: If only se poate folosi la toate tipurile de conditional pentru a sublinia speranta, dorinta sau regretul.If only we had some money with us, we would take the cab. If only we had paid the bill earlier, we would not have been evicted.

14. SUBJONCTIVUL

Subjonctivul are 2 forme: - sintetic (1) a) prezentb) trecut (simplu si perfect)

- analitic (2)

1.a) Subjonctivul sintetic prezentIdentic ca forma cu infinitivul scurt; foarte folosit in engleza americana1) se foloseste in urari Ex: May all your dreams come true. Long live the Queen.2) la injuraturi Ex: Damn you! Curse this rain! God bless you!3) in propozitii secundare introduse prin “that” daca in principala am o dorinta, o obligatie, o necesitate: to suggest, to recommend, to order, to demand, to urge Ex: I urged that she sit down.4) in propozitii care contin urmatoare;e expresii impersonale:it is necessary, it is essential, it is important Ex: It is impossible that he arrive in time.

1.b) Subjonctivul sintetic trecut--SimpluEste forma a II-a a verbului, numai ca verbul “to be” are mereu forma “were”.Utilizare:1) in propozitiile conditionalului 2vEx: I should take it if I were you.2) dupa verbul “wish”vEx: I wish you were here.3) dupa constructiile: it’s time, it’s high time, as if, as though, even if, even though, would rather, would sooner, suppose that Ex: It’s time you went there. I would rather didn’t go there. I talk as if I didn’t know you.--PerfectIdentic ca forma cu trecutul perfect (had + verb III)Utilizare: 1) in conditionalul 3 Ex: You would have invited them if you had found enough space.2) dupa verbul “wish” atunci cand actiunea este trecuta si regretata (sensul propozitiei trebuie se fie negativ) Ex: I wish I hadn’t said that.

2. Subjonctivul analitic

Page 78: Engleza

Se formeaza dintr-un verb modal (should / would / might / could) + V infinitiv scurt. El a luat oarecum locul subjonctivului sintetic prezent; este intalnit atat in propozitia principala, cat si in cea secundara.Forma shall + V infinitiv scurt - se foloseste in principala cu sensul de “vrei?” Ex: Shall I help you? (sa te ajut?)- se foloseste in secundara cu sensul de “trebuie” Ex: I have decided that they shall help her.Forma should + V infinitiv scurt - se foloseste in principala cu sensul de “daca e necesar” Ex: Why should you come so early? - se foloseste in secundara dupa:a) expresiile impersonale: it is important / it is necessary / it is essentialEx: It is necessary that you should understand the problem.b) in propozitiile care contin constructiile: for fear that (de teama ca) / lest (ca sa nu) / in caseEx: I got up early lest I should miss the train.c) cu urmatoarele verbe: to demand, to command, to suggest, to recommend, to request, to insistEx: I insisted that you should learn this lesson.d) atunci cand sunt introduse de: although, whatever, thoughEx: Whatever she should say don’t interrupt her.Forma may / might + V infinitiv scurt 1) se foloseste cand se exprima o urare Ex: May your dreams come true!2) in subjonctive introduse prin: it is likely, it is probable, it is possibleEx: It is possible that they might invite us to dinner.3) in propozitii introduse prin: so that, that, in order thatEx: I put the perfume in front of you so that you might smell it.Forma would + V infinitiv scurt - se foloseste dupa “wish” Ex: I wish you would call on you. (to call on = a vizita)Forma could + V infinitiv scurt - se foloseste pentru a exprima o certitudine Ex: We studied a lot so that we could pass TOEFL.

15. MODUL IMPERATIV

Verbele din infinitiv se gasesc in propozitii exclamative ce reprezinta ordine, sfaturi ce trebuiesc executate. ExempleLet him go !( Lasa-l sa se duca ! )Lock the door ! ( Incuie usa ! )Go there ! ( Du-te acolo ! )Let me know ! (Da-mi voie sa stiu !)Don't worry be happy! Nu te ingrijora, fii fericit!Leave me alone ! Lasa-ma in pace!Take it easy ! Usor !

16 . PASSIVE VOICE (DIATEZA PASIVA)

Page 79: Engleza

Ca si in limba romana, diateza activa arata ca subiectul efectueaza actiunea. Diateza pasiva arata ca subiectul suporta actiunea efectuata de complementul de agent. In limba engleza complementul de agent este introdus prinprepozitia “by”.La trecerea de la diateza activa la diateza pasiva au loc unele schimbari:-subiectul devine complent de agent - complenmentul direct devine subiect-timpurile raman aceleasi dar structura lor este diferita: sunt formate din timpul respectiv al verbului TO BE + V3 al verbului de conjugat.Diateza pasiva este folosita atunci cand cel care efectuaeza actiunea nu este cunoscut sau nu este important; cand accentul cade pe actiune nu pe subiect; in textele tehnice, economice sau de afaceri. Double passiveExistain limba engleza verbe ca pot primi 2 complimente: to tell, to give, to show, to order, to make, to send. Aceasta imseamna ca la trecerea la diateza pasiva putem alcatui 2 propozitii, fiecare din ele avand subiect unul din complemente.In limba vorbita este preferata varianta pasiva avand ca subiect fiinta.

Subiectul din diateza activa devine complement de agent, iar CD din diateza activa devine subiect in pasiva.Ex: 1) I write the letter.

S CD2) The letter is written by me.

S C agentDiateza pasiva presupune un verb “to be”, iar verbul de baza va fi la forma:V III + by + C agent! o propozitie care are atat CD cat si CI are 2 forme de pasiv, fiecare complement devenind pe rand subiectEx: I give him my book.

CI CDdevine

The book is given to him by me. S

He is given the book by me. SAspectul si timpul predicatului din activa se mentin in pasiva.! complementul de agent poate sa lipseasca daca este un pronumeEx: I read the book.

The book is read (by me). – poate sa lipseasca! daca subiectul este impersonal (somebody / someone), el poate de asemenea sa lipseasca

DIATEZA ACTIVA DIATEZA PASIVA 1) I eat an egg. An egg is eaten.

2) I am eating an egg. An egg is being eaten.3) I have eaten an egg. An egg has been eaten.4) I have been eating an egg. -5) I ate an egg. An egg was eaten.6) I was eating an egg. An egg was being eaten.7) I had eaten an egg. An egg had been eaten.8) I had been eating an egg. -9) I shall eat an egg. An egg will be eaten.

Page 80: Engleza

10) I’m going to eat an egg. An egg is going to be eaten.11) I am to eat an egg. An egg is to be eaten.12) I’m about to eat an egg. An egg is about to be eaten.13) … I should eat an egg. … an egg would be eaten.14) I shall have eaten an egg. An egg will have been eaten.

! atentie la prepozitiile care se aseaza la final (vor rezulta 2 prepozitii una dupa alta)Ex: They sent for the doctor.

The doctor was sent for by them.Everybody laughed at him.He was laughed at by everybody.

! anumite verbe (to eat, to feel, to wear, to wash, to sell, to read, to perform) nu pot avea forma pasiva cand vrei sa spui ca sunt de foarte buna calitate / se vand singure / se poarta singure, etc.Ex: These books sold quickly. (si nu have been sold)

The shoes wore comfortably. (si nu have been worn)! verbul “to grow” nu poate avea sens de diateza pasiva pentru ca este de la sine

Indirect/reported speechCa si in limba romana vorbirea indirecta relateaza apusele unei personae. La trecera de la vorbirea directa la vorbirea indirecta apar schimbari in propozitie. Ele sunt de 2 tipuri:1 - schimbari logice, cauzate de modificarea punctelor de vedere din care e privita informatia. Acestea apar intotdeauna: exemplu: trecerea de la pers I la pers a III-a I - he, she / we - they / this – that / today – that day 2 – schimbari gramaticale, apar numai in cazul in care propozitia introductiva are verbul la timpul trecut deoarece in acest caz, in fraza in care se formeaza se aplica legile concordantei timpurilor. (dupa un timp trecut in porpozitia principala nua avem voie sa folosim prezentul, present perfect sau viitorul in subordonata). Astefel:

Present Simple → Past tense Simple Comtinuous Continuous

Past Simple → Past perfect Simple

Comtinuous Continuous

Present perfect Simple → Past perfect Simple

Comtinuous Continuous

Past perfect Simple → Past perfect Simple

Comtinuous Continuous

Future Simple → Future-in-the-past

Comtinuous

Can → couldMay → mightMust → must in functie de inteles → had toAtentie! Schimbarile gramaticale nu apar daca vervul dein propozitia introductiva este la present, apar doar schimbarile logice

Page 81: Engleza

17. CORESPONDENTA TIMPURILOR

1) daca in principala avem prezent, in secundara putem avea oriceEx: I know she is / will be / was here.2) daca in principala avem viitor, in secundara avem prezent

a) simplu – daca depinde de un programb) continuu – daca depinde de subiectc) perfect – daca a inceput intr-un moment anterior

3) daca in principala avem trecut, in secundara avem 3 raporturi:a) simultaneitate (actiuni paralele) => in secundara avem trecut

Ex: While I was dancing, he took my hand.b) anterioritate => in secundara avem past perfect

Ex: I told him I had met her before.c) posterioritate => in secundara avem future in the past

Ex: I told him I should go there.! pt adevaruri universal valabile nu se respecta regula cu trecutulEx: He told me that the sun rises from East.

18. LISTA VERBELOR NEREGULATE

Infinitiv Trecut Participiu trecut Traducereto abide abode abode a astepta, a sta, a locuito arise arose arisen a se ridicato awake awoke awoke a se trezito be was, were been a fito bear bore born a se nasteto beat beat beaten a bateto become became become a devenito begin began begun a icepeto behold beheld beheld a zari, a vedeato bend bent bent a idoito beseech besought besought a implorato bear bore born a se nasteto bet bet bet a pariato bid bade bidden a oferi, a licitato bind bound bound a legato bite bit bitten a muscato bleed bled bled a sangerato bless blest blest a binecuvantato blow blew blown a suflato break broke broken a sparge

Page 82: Engleza

to breed bred bred a cresteto bring brought brought a aduceto broadcast broadcast broadcast a transmite prin radioto burn burnt (burned) burnt (burned) a ardeto burst burst burst a izbucnito buy bought bought a cumparato can could been able to a putea, a fi posibilto cast cast cast a aruncato catch caught caught a prindeto choose chose chosen a alegeto cleave cleft cleft a despicato cling clung clung a se lipito come came come a venito cost cost cost a costato creep crept crept a se tarato cut cut cut a taiato deal dealt dealt a se ocupa, a trata afacerito dig dug dug a sapato do did done a faceto draw drew drawn a desenato dream dreamt (dreamed) dreamt (dreamed) a visato drink drank drunk a beato drive drove driven a conduce masinato dwell dwelt dwelt a locui, a ramane, a insistato eat ate eaten a mancato fall fell fallen a cadeato feed fed fed a hranito feel felt felt a simtito fight fought fought a luptato find found found a gasito fly flew flown a zburato forbid forbade forbidden a interziceto forecast forecast forecast a prevedeato foresee foresaw foreseen a prevedeato foretell foretold foretold a preziceto forget forgot forgotten a uitato forgive forgave forgiven a ierta

to forgo forwent forgonea renunta la, a da uitarii

forsake forsook forsaken a parasito freeze froze frozen a ighetato get got got a primito give gave given a dato go went gone a mergeto grind ground ground a macina

Page 83: Engleza

to grow grew grown a cresteto hang hung (hanged) hung (hanged) a spanzurato have had had a aveato hear heard heard a auzito hide hid hidden a ascundeto hit hit hit a lovito hold held held a tineto hurt hurt hurt a ranito keep kept kept a pastrato kneel knelt knelt a igenunchiato knit knit knit a tricotato know knew known a sti, a cunoasteto lay laid laid a asezato lead led led a conduceto lean leant leant a se sprijini deto learn learnt (learned) learnt (learned) a ivatato leave left left a lasa, a parasito lend lent lent a împrumuta (cuiva)to let let let a permiteto lie lay lain a fi culcatto light lit lit a aprindeto lose lost lost a pierdeto make made made a faceto mean meant meant a isemnato meet met met a italnito misgive misgave misgiven a inspira neicredereto mislead misled misled a induce i eroareto mistake mistook mistaken a itelege gresitto outdo outdid outdone a itreceto overcome overcame overcome a ivingeto overdo overdid overdone a face excesto pay paid paid a platito put put put a puneto read read read a citito rend rent rent a sfasia, a rupeto ride rode ridden a calarito ring rang rung a sunato rise rose risen a se ridicato run ran run a alergato say said said a spuneto see saw seen a vedeato seek sought sought a cautato sell sold sold a vindeto send sent sent a trimiteto set set set a fixa, a regla

Page 84: Engleza

to sew sewed sewn (sewed) a coase

to shake shook shakena scutura, a clatina

to shave shaved shaven a se barbierito shed shed shed a varsa (lacrimi)to shine shone shone a straluci

to shoe shod shoda icalta, a potcovi

to shoot shot shot a împuscato show showed shown a aratato shrink shrank shrunk a se strangeto shut shut shut a ichideto sing sang sung a cantato sink sank sunk a se scufundato sit sat sat a sta (pe scaun)to slay slew slain a ucideto sleep slept slept a dormito slide slid slid a alunecato sling slung slung a azvarli

to slit slit slita crapa, a despica

to smell smelt (smelled) smelt (smelled) a mirosito smite smote smitten a lovito sow sowed sown a semanato speak spoke spoken a vorbi

to speed sped speda accelera, a goni

to spell spelt (spelled) spelt (spelled) a pronunta litera cu litera

to spend spent spenta petrece, a cheltui

to spill spilt spilt a varsa

to spin spun spuna toarce, a se roti

to spit spat spat a scuipato split split split a despicato spoil spoilt spoilt a stricato spread spread spread a itindeto spring sprang sprung a sari, a tasnito stand stood stodd a sta i picioareto steal stole stolen a furato stick stuck stuck a ifige, a se lipito sting stung stung a itepato stink stank stunk a mirosi uratto strike struck struck a lovi

to string strung strunga isira, a icorda

Page 85: Engleza

to strive strove striven a se straduito swear swore sworn a jurato sweep swept swept a maturato swim swam swum a inotato swing swung swung a se leganato take took taken a luato teach taught taught a ivata, a predato tear tore torn a rupe, a sfasiato tell told told a spuneto think thought thought a gandi, a credeto throw threw thrown a aruncato thrust thrust thrust a îmbrancito tread trod trodden a calcato underlie underlay underlain a sustineto understand understood understood a itelgeto upset upset upset a suparato wake woke woken a se trezito wear wore worn a purtato weave wove woven a teseto wet wet wet a udato win won won a castigato wind wound wound a se rasuci

to wring wrung wrunga frange, a smulge

to write wrote written a scrie

19. VERBE CU PREPOZIŢII

To accuse of-a acuza deTo agree with-a fi de acord cuTo agree on-a fi de acord asupraTo apologize for-a.şi cere iertare pentruTo approve of something-a aproba cevaTo arrive at-a ajunge laTo ask for something-a cere cevaTo be accustomed to something-a fi familiar cu cevaTo be acquainted with-a cunoaşte,a fi obişnuit cuTo be afreid of something-a se teme de cevaTo be afreid of somebody-a se teme de cinevaTo be angry with somebody-a fi supărat pe cinevaTo be anxious about something-a fi îngrijorat de cevaTo be astonished at-a fi uimit(uluit) de

Page 86: Engleza

To be aware of – a-şi da seama de,a fi conştient deTo be characteristic of-a fi caracteristic pentruTo be close to-a fi aproape de,a fi alături deTo be confident of-a fi încrezător înTo be crauy about-a fi nebun dupăTo be cruel to-a fi crud cu,a fi rău faţă de,a fi crud faţă deTo be dependent on / upon-a fi dependent deTo be deprived(dipraiv) of-a fi lipsit de,a fi deposedat deTo be different(difrent)from-a fi diferit deTo be fond of-a fi legat deTo be good at-a fi bun la,a se pricepe laTo be good(kind)to-a fi amabil cuTo be grateful to-a fi recunoscător faţă deTo be indignant at-a fi indignat deTo be of opinia on that-a fi de părere căTo be bent on /upon-a fi hotărât săTo be on the move-a fi în mişcareTo be impressed by-a fi impresionat deTo be independent of-a fi independent deTo be indifferent to-a fi indiferent faţă deTo be intent on-a fi absolvit deTo be interested in-a fi interesat deTu be jealous of-a fi gelos peTo be patient with-a fi răbdător cuTo be polite to-a fi politicos(civilizat)cuTo be preoccupied by-a fi preocupat deTo be proud of-a fi mândru(ă) deTo be satisfied with-a fi mulţumit cu(de)To be sated with-a fi sătul(dezgustat)deTo be seized with-a fi prins deTo be similar to-a fi asmănător cuTo be sorry for-a-I părea rău pentru,a-şi cere scuzeTo be superior to-a fi superiorTo be surprised at-a fi surprins deTo be typical of-a fi caracteristic pentruTo beg for-a cerşi,a imploraTo begin by-a începe prinTo belong to-a aparţineTo beware of-a se feri de,a se păziTo boast of-a se lăuda cu,a se făli cuTo borrow from-a împrumuta de laTo call for-a cere,a necesitaTo call on somebody-a vizita pe cinevaTo call at a place-a trece printr-un locTo care for-a ţine la,a-I plăceaTo compare with(to)-a compara cuTo complain of-a se plânge(văita)deTo conceal from-a se ascunde de

Page 87: Engleza

To congratulate on-a felicita pentruTo contribute to-a contribui laTo count /rely on upon-a se bizui /baza peTo cure of-a vindeca deTo deal with-a se ocupa de (cu)To defend from-a apăra deTo depend on(upond)-a depinde deTo die of-a muri deTo differ from-a diferi deTo do withaut-a face fără,a se lipsi deTo doubt of –a se îndoi deTo embark on –a participa la,a o porni într-o direcţieTo escape from-a scăpa deTo feedon-a hrăni cuTo fill with-a umple cuTo forgivefor-a ierta pentruTo glanceat-a arunca o privire laTo go to-a merge la,a se duce laTo go in for-a se prezenta laTo hope for-a spera laTo indulge in-a se deda la,a se complace în,a îndemna săTo insist on-a insista asupraTo interfere in –a interveni(amesteca) înTo intrudeon-a deranja,atulburaTo knock at-a bate laTo laugh at-a râde deTo laughwith joy-a râde de bucurieTo leavefor-a pleca laTo lend to somebody-a da împrumut cuivaTo live on-a trăi din,a trăi cuTo long for-a tânji dupăTo look at-a privi laTo look after-a avea grijă de,a îngriji deTo look for-a căutaTo look into-a examinaTo look like-a semăna cuTo look on-a consideraTo look to-a se îngriji deTo meet with-a întâmpinaTo mistake for-a confunda cu,a lua dreptTo move from………to………-a se muta din……….la……….To object to-a obiecta asupra(împotriva)To part with-a se despărţi deTo participate in-a participa laTo pass for-a trece dreptTo peep at-a privi pe furiş laTo pine for-a tânji dupăTo play at-a se juca de-a

Page 88: Engleza

To prevent from-a împiedica să,a opri săTo profit by something-a profita de cevaTo protect from-a proteja de,a apăra deTo provide with-a înzestra cuTo pull at-a trage laTo put in practice-a pune în practicăTo recover from – a-şi reveni după,a se face bine dupăTo refer to-a se referi laTo refrain from-a se abţine de laTo remind somebody of something-a aminti cuiva de cevaTo resort to somebody-a se adresa cuiva,a apela la cinevaTo retire from-a se retrage dinTo reproach somebody of something-a reproşa cuiva cevaTo rush at something-a se repezi la cevaTo see to-a se îngriji de,a se ocupa deTo send for-a trimite dupăTo separate from-a separa deTo smell of-a mirosi aTo stand for – a reprezenta,a lua apărareaTo stare at-a se uita fix la,a privi fix laTo start for-a porni către(spre)To substract from-a scădea dinTo succeed in in-a reuşi săTo supply with-a aproviziona cuTo take into account-a lua în seamăTo take into consideration-a lua în consideraţieTo taste of-a avea gust deTo tell from-a deosebi deTo think about(of)-a se gândi laTo transform(change) into-a transforma(schimba)înTo threaten with-a ameninţa cuTo translate from…into…-a traduce din ………în………To wait for somebody-a aştepta pe cinevaTo worry about – a-şi face griji în privinţa

Page 89: Engleza

20. ZILELE SAPTAMANII , LUNILE SI ANOTIMPURILE

1. Zilele saptamanii (Days of the week)Zilele saptamanii (Days of the week) in limba engleza se scriu întotdeauna cu literă mare (sunt substantive proprii în limba engleză). Enumerarea zilelor săptămânii, calendarele, etc. încep cu duminică (Sunday).Sunday - duminicaMonday - luniTuesday - martiWednesday - miercuriThursday - joiFriday - vineriSaturday - sambata - Exemple cu propozitii: Every Sunday she goes to church. - In fiecare duminica ea merge la biserica. We have English classes on Tuesday and on Thursday. - Avem ore de engleză martea si joia. On Friday I visit my parents. - Vinerea imi vizitez parintii.

2. Lunile anului (Months of the year)Ca si zilele saptamanii, lunile anului (Months of the year) in limba engleza se scriu întotdeauna cu literă mare (sunt substantive proprii în limba engleză).January - ianuarieFebruary - februarieMarch - martieApril - aprilieMay - maiJune - iunieJuly - iulieAugust - augustSeptember - septembrieOctober - octombrieNovember - noiembrieDecember - decembrie - Exemple cu propozitii: May is a wonderful month. - Mai este o luna minunata. His birthday is in October. - Ziua lui de nastere este in octombrie. On July I go to the mountain. - In iulie merg la munte.

3. Anotimpuri (Seasons)Anotimpurile (The seasons) in limba engleza sunt urmatoarele:spring - primavarasummer - varaautumn - toamnawinter - iarna

Page 90: Engleza

- Exemple cu propozitii: The spring months are March, April and May - Lunile de primăvară sunt martie, aprilie si mai. I like all seasons: spring, summer, autumn and winter. - Imi plac toate anotimpurile: primavara, vara, toamna si iarna.

21. EXPRIMAREA DATEI SI OREI

1. Exprimarea dateiIn limba engleza data se exprima folosind numeralul ordinal. Cand exprimam data completa cu ziua, prepozitia este ON ; daca exprimam data doar cu luna sau anul prepozitia este IN. La exprimarea datei se foloseste numeralul ordinal, acesta poate fi asezat inaintea sau dupa numele lunii. Daca numeralul ordinal precede denumirea lunii, acesta este urmat de "of". Ex.: I was born on the 7th of July 1996. - M-am nascut pe 7 Iulie 1976. Daca numeralul ordinal este asezat dupa denumirea lunii, "of" este omis. Ex.: I was born on April (the) 7th. - M-am nascut pe 7 Iulie. În engleza americana ordinea obisnuita este luna, ziua, anul. Ex.: 05.02.1981 - May the 2nd 1981. In engleza britanica ordinea este ziua, luna, anul. Ex.: 15.05.1981 - 15th of May 1981. - Anii se citesc cu ajutorul miilor sau a sutelor (stil oficial), ori a zecilor (in limba vorbita). De exemplu, 1996 se poate citi: 1. one thousand nine hundread and ninety-six (o mie noua sute nouaazeci si sase) sau2. nineteen hundread and ninety-six (nouasprezece sute nouazeci si sase) ori3. nineteen ninety-six (nouasprezece nouazeci si sase)Anul 2000 se citeste "two thousand".

Atentie Cifra zero se poate citi : zero, oh, nil, nothing sau love. zero - în matematică si indicarea temperaturii oh - la numerele de telefon nil si nothing - pentru exprimarea scorului la fotbal love - în tenis Exemple: It is four degrees below zero. = Sunt minus patru grade. Dial 6070... = Formează six-oh-seven-oh... Leeds United won 4-0 (four nil sau four to nothing). = Leeds a câstigat cu 4:0. Nastase leads by 30:0 (thirty-love). = Nastase conduce cu 30:0.

2. Exprimarea orei (timpului cronologic)In exprimarea timpului cronologic se foloseste forma "o'clock", iar propozitia incepe de obicei cu pronumele "It". It is ten o'clock. = E ora zece. It is five o 'clock sharp. = Este cinci fix. - O'clock se foloseste numai cu ora fixa. - Jumătatea de oră se exprimă prin "half", iar sfertul de oră prin "(a) quarter".

Page 91: Engleza

- Pentru a indica fractiunile de ore pâna la "si jumatate" se mentioneaza numarul minutelor urmat de prepozitia "past" si de ora respectiva. Ex.: It is ten (minutes) past nine. = Este (ora) 9 si 10 (minute). - Fractiunile între jumatate si ora urmatoare se redau în limba engleza spunânând numarul minutelor, prepozitia "to" si apoi ora. Ex.: It is twenty (minutes) to six. = Este sase fara 20 (de minute). - În engleza americana se folosesc si prepozitiile "after" si "before" în loc de "past" si "to". 8:10 - It is ten (minutes) after 8. 8:40 - It is twenty (minutes) before 9. - In engleza americana, pentru jumatate de ora se foloseste expresia cu "thirty" dupa ora. Ex.: 8:30 - It's eight thirty.Se practică exprimarea orei si în felul următor: Ex.: 2:15 – two fifteen (doi si un sfert)Alte exemple: It is ten (minutes) past eight. = Este opt si zece. It is a quarter past nine. = Este nouă si un sfert. It is half past nine. = Este nouă si jumătate. It is twenty (minutes) to ten. = Este zece fără douăzeci. It is quarter to ten. = Este zece fără un sfert.

22. FALSE FRIENDS

Sunt numite “false friends” acele traduceri greşite de cuvinte şi expresii din două limbi diferite, care se datorează asemănării fonetice. Acestea pot reprezenta o dificultate pentru cei ce învaţă o limbă străină, în special una legată de limba maternă, pentru că elevii tind să identifice greşit cuvintele, din cauza interferenţei lingvistice. Pentru că „false friends” sunt o problemă des întâlnită pentru cei ce învaţă o limbă străină, profesorii scriu adeseori liste de „false friends” pentru a veni în ajutorul elevilor.

În limba engleză Traducere greşită în limba română

Traducere corectă în limba română

Actual actual real, adevǎrat Actually actual de faptadept adept expertadvertisement avertisement reclamă, anunţ publicitarapology apologie scuzăarm armă braţballot balot votban ban interdicţiebox box cutiebucket buchet găleatăcamera cameră (de apartament) cameră (de fotografiat)car car maşinăcharacter caracter personajchef chef bucătar şefcommercial comercial reclamă curve curve curbăcutie cutie drăguţică

Page 92: Engleza

crime crimă infracţiunedeposit depozit avanseditor editor redactorengaged angajat logoditeventually eventual în cele din urmăexcited excitat agitat, emoţionatfabric fabrică stofă, ţesăturăfar far departefeud feudă gâlceavăfund fund fondgymnasium gimnaziu sală de gimnasticăinfatuation infatuare pasiune, dragoste nebună, zăpăcirelack lac lipsălibrary librărie bibliotecămagazine magazine revistămare mare iapănervous nervos emoţionatnovel nuvelă romanordinary ordinar obişnuit, uzualplane plan avionpregnant pregnant gravidăprize prize premiupreservative prezervativ conservantprocess proces procedurăprospect prospect perspectivăscholar şcolar cărturarsensible sensibil rezonabil, raţionalsever sever a despărţi, a despicaslut slută curvăstamina stamină rezistenţă, vitalitatesympathetic simpatic milos

23. UNITATI DE MASURA (MEASURES)

1 inch (in.) = 2,54 cm = 1/36 yard = 1/12 foot 12 inches = 1 foot = 30,48 cm = 0,3048 m 3 feet (ft.) = 1 yard = 91 cm = 0,91 m = 1 yd 1 mile = 1,760 yards = 1609,35 m 1 mile = 80 chains 1 link = 7.92 inches = 20,1168 cm 1 chain = 100 links = 20,1168 m 1 furlong= 10 chains = 200,11 m 1 rod = 5,029 m 1 league = 3 miles

Page 93: Engleza

1 fanthom= 6 feet = 1,82 m 1 cable = 608 feet = 185,31 m 1 sea mile = 6,080 feet = 1851,85 m

24. SEMNELE MATEMATICE

a. Semnele matematice+ plus = and = plusEmpty set = miltime vida- minus = minus Pi pai = 3.14˂ ˂× multiplied = inmultitAngle = unghi: dedided by = impartit la = minute = minutˊ

˝= second = secunda= equal to = agal cuLog = logarithm = logarithm< less than = mai mic decat> more than = mai mare decatTriangle = triunghiLess than or equal to = mai mic sau egal cuInfinity = inifinitMore than or qual to = mai mare sau egal cuSquare root = radacina patrata|| = parallel to = parallel cuPerpendicular to = perpendicular pe% = percentage sign = la suta (procent)5% = five per cent = cinci la suta5.5% = five point five per cent = cinci virgule cinci la suta

b. operatiuni aritmetice2+2=4 two plus/and two makes/equals/is/are four = doi plus doi fac patru10-2=8 ten minus two makes/equals eight5×5=25 five times five makes/is twenty-five4×3=12 four threes are twelve = three fours are twelve25:5=5 five into twenty makes/equals five = twenty-five divided by five is five