17
Eskilstuna kommun Media 28 mars 2012 Marielle Behrmann

Eskilstuna kommun

  • Upload
    teague

  • View
    55

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Eskilstuna kommun. Media 28 mars 2012 Marielle Behrmann. 2. Bengt Arnetz och Springlife. Springlife grundades 1998 av Bengt Arnetz Professor i socialmedicin, Uppsala universitet och i yrkes- och miljömedicin, Wayne State University Grundare och tidigare verksamhetschef CEOS - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Eskilstuna kommun

Eskilstuna kommun Media 28 mars 2012

Marielle Behrmann

Page 2: Eskilstuna kommun

2

Bengt Arnetz och Springlife

Springlife grundades 1998 av Bengt Arnetz

Professor i socialmedicin, Uppsala universitet och

i yrkes- och miljömedicin, Wayne State University

Grundare och tidigare verksamhetschef CEOS

Springlife arbetar med prestationshöjande

förbättringsarbete som

bidrar till ökad hälsa, motivation och prestation, vilket leder

till

positiv resultatutveckling

2

Page 3: Eskilstuna kommun

3

Svarsfrekvens

Eskilstuna Kommun

Totalt 78 %

Kommunledningskontoret 88 %

Konsult och uppdrag 96 %

Stadsbyggnadsförvaltningen 94 %

Kultur och fritid 91 %

Miljö och räddningstjänsten 94 %Torshälla stads förvaltning 77 %

Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen

65 %

Vuxenförvaltningen 72 %

Barn- och utbildningsförvaltningen 82 %

Page 4: Eskilstuna kommun

4

Prestationsnivå – framtidsprognos över prestationsnivån

Zon Beskrivning Värde

Kritisk zon

Kritiskt läge som indikerar ökande problem i form av ohälsa och låg effektivitet förutsatt att effektiva insatser inte genomförs. Låg prestationsnivå.

0-60

Komfortzon

Prognosen är relativt god, allt annat lika, men värdefullt förbättringsutrymme finns att ta vara på, samtidigt som förändringar kan bli problematiska att hantera. Medel prestationsnivå.

60-70

Förändringskraft

Organisationen visar stor förmåga och kraft att förändras och löper liten risk för ohälsa. Hög prestationsnivå.

70-100

Page 5: Eskilstuna kommun

5

5

Prestationsnivå - framtidsprognos av prestationsnivån

Page 6: Eskilstuna kommun

6

Nulägesanalys - Eskilstuna Kommun

Page 7: Eskilstuna kommun

7

Historisk jämförelse - Eskilstuna Kommun

Page 8: Eskilstuna kommun

8Extern jämförelse – Eskilstuna Kommun

Arbets

relate

rad utm

attning

Arbets

takt

Medarb

etarkr

aft

Effek

tivitet

Delakti

ghet

Socia

lt klim

at

Läran

de i ar

betet

Återko

ppling

Ledars

kap

Medarb

etarsk

ap

Målkva

litet

Dynam

iskt fo

kusta

l0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

3632.4

73.770.5

75.6 74.2 74.4 72.469.1

83.6

61.9

70.1

Extern jämförelse

ABCEskilstuna

Page 9: Eskilstuna kommun

9

• Medarbetarkraft• Arbetsrelaterad

utmattning• Arbetstakt• Effektivitet• Delaktighet• Socialt klimat• Lärande i arbetet• Återkoppling• Ledarskap• Medarbetarskap• Målkvalitet

Arbetsrelaterad utmattning

Målkvalitet

Prioritering – Eskilstuna Kommun

Page 10: Eskilstuna kommun

10

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 11: Eskilstuna kommun

11

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 12: Eskilstuna kommun

12

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 13: Eskilstuna kommun

13

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 14: Eskilstuna kommun

14

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 15: Eskilstuna kommun

15

Delfrågor - Eskilstuna Kommun egna frågor

Page 16: Eskilstuna kommun

16

Har arbetsgrupperna rätt förutsättningar att nå verksamhetens mål?

Page 17: Eskilstuna kommun

17

Det krävs friska arbetsgrupper för att nå verksamhetens mål!