17
Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region Jönköpings län Försäkringskassan Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund 2014 Härmed översänds Årsredovisningen inkl. revisionsberättelsen för Höglandets samordningsförbund gällande 2014. Dessa sänds till varje huvudman, som har att pröva fråga om ansvarsfrihet. Vänligen meddela ert beslut genom protokollsutdrag från ert beslutande organ till nedanstående adress. Vetlanda 2015-03-20 Enligt uppdrag Boo Hedbrant Verkställande tjänsteman Höglandets samordningsförbund C/o Försäkringskassan Box 13 574 21 Vetlanda Mailadress [email protected]

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region

Till

Aneby kommun

Eksjö kommun

Nässjö kommun

Sävsjö kommun

Tranås kommun

Vetlanda kommun

Region Jönköpings län

Försäkringskassan

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets

samordningsförbund 2014

Härmed översänds Årsredovisningen inkl. revisionsberättelsen för

Höglandets samordningsförbund gällande 2014.

Dessa sänds till varje huvudman, som har att pröva fråga om ansvarsfrihet.

Vänligen meddela ert beslut genom protokollsutdrag från ert beslutande

organ till nedanstående adress.

Vetlanda 2015-03-20

Enligt uppdrag

Boo Hedbrant

Verkställande tjänsteman

Höglandets samordningsförbund

C/o Försäkringskassan

Box 13

574 21 Vetlanda

Mailadress

[email protected]

Page 2: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 3: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 4: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 5: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 6: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 7: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 8: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 9: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 10: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 11: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 12: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 13: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 14: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 15: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 16: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region
Page 17: Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets … · 2015-05-11 · Till Aneby kommun Eksjö kommun Nässjö kommun Sävsjö kommun Tranås kommun Vetlanda kommun Region