Etyka biznesu i csr w polsce i europie

 • View
  236

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Etyka biznesu i csr w polsce i europie

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Etyka biznesu & CSR w Polsce i Europie.

  Pre

  zen

  tacj

  a p

  rzyg

  oto

  wan

  a n

  a p

  od

  staw

  ie o

  pra

  cow

  ania

  (20

  04

  )P

  ana

  Pro

  f. d

  r h

  ab. W

  ojc

  iech

  a G

  asp

  arsk

  iego

  Cen

  tru

  m E

  tyk

  i B

  izn

  esu

  WS

  PiZ

  & I

  FiS

  PA

  N

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Co zrobiono w Polsce na rzecz etycznej infrastruktury?

  W Polsce:

  - Ustawa o swobodzie gospodarczej, art.. 17 i 18

  - Zasady Dobrej Praktyki Zwizku Bankw Polskich

  - Dobre Praktyki w Spkach Publicznych

  - Zasady Dobrej Praktyki Konferencji Firm Finansowych

  - Kanon Etyczny Przedsibiorcy (PKPP)

  - Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego (w przygotowaniu)

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  W Europie:

  - Corporate Social Responsibility (CSR) Biaa Ksiega UE/ biegun doskonaoci CSR (2006)

  - Corporate Citizenship

  - British Banking Codes

  - Associazione Bancaria Italiana package on CSR

  - London Principles

  - AA 1000 (AccountAbility)

  Co zrobiono w Europie na rzecz etycznej infrastruktury?

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Na wiecie:

  - SA 8000 (Social Accountability)

  - General Reporting Initiative (GRI)

  - SRI (FTSA4GOOD, Dow Jones Sustainability Index)

  - Global Compact (GC)

  - Caux Round Table (CRT)

  Co zrobiono na wiecie, na rzecz etycznej infrastruktury?

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  rdo: www.wikipedia.org

  Spoeczna odpowiedzialno biznesu (przedsibiorstw) (z ang. CSR

  Corporate Social Responsibility) koncepcja, wedug ktrej firmy na etapie

  budowania strategii dobrowolnie uwzgldniaj interesy spoeczne i

  ochron rodowiska, a take relacje z rnymi grupami interesariuszy.

  CSR:przypomnienie - definicja

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  CSR:przypomnienie - definicja

  rdo: www.wikipedia.org

  Wedug tego podejcia, bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko speniania przez organizacje biznesowe (przedsibiorstwa) wszystkich wymogw formalnych i prawnych, ale oprcz tego rwnie zwikszone inwestycje w zasoby ludzkie, w ochron rodowiska i relacje z interesariuszami, ktrzy mog mie faktyczny wpyw na efektywno dziaalnoci gospodarczej tych organizacji.

  Zatem wydatki tego rodzaju naley traktowa jako inwestycj, a nie jako koszt, podobnie jak w przypadku zarzdzania jakoci.

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Polska: znaczenie "spoecznej gospodarki rynkowej"

  Wykadnia art. 20 Konstytucji RP

  W paszczynie konstytucyjno-prawnej spoeczna gospodarka rynkowa wyznaczona jest z jednej strony przez podstawowe, tradycyjne elementy rynku w postaci wolnoci gospodarczej i wasnoci prywatnej, z drugiej za przez solidarno spoeczna, spoeczny dialog i wspprac partnerw spoecznych.

  Spoeczna gospodarka rynkowa stanowi wic nie tylko okrelony model ekonomiczny, ale take podany przez ustawodawc obraz adu spoecznego.

  [Trybuna Konstytucyjny, w styczniu 2001 r.]

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Polska: swoboda gospodarcza w etycznych ramach

  Potwierdzeniem rosncego rozumienia jakie znaczenie ma etyczny kontekst dziaalnoci gospodarczej jest to, e:

  w ustawie o swobodzie gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. zawarto dwa wane artykuy nadajce wolnoci gospodarowania waciwe ramy

  niczym passe-partout obrazowi

  S to artykuy 17 i 18 traktujce o uczciwoci, dobrych obyczajach oraz moralnoci publicznej

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Art. 17. Przedsibiorca wykonuje dziaalno gospodarcz na zasadach

  uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajw oraz susznych interesw konsumentw.

  Art. 18. Przedsibiorca jest obowizany spenia okrelone przepisami prawa warunki wykonywania dziaalnoci gospodarczej, w szczeglnoci dotyczce

  ochrony przed zagroeniem ycia, zdrowia ludzkiego i moralnoci publicznej, a take ochrony rodowiska.

  Polska: artykuy pierwszej potrzeby

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Artykuy 17 i 18 ustawy kad kres powtarzanemu niby mantra przekonaniu,

  e co niezakazane, to dozwolone.

  Polska: Nieetyczne = nielegalne !

  Od wejcia w ycie ustawy o swobodzie dziaalnoci gospodarczej, nieuczciwa konkurencja oraz poszanowanie dobrych obyczajw i interesw

  konsumenta, jest nie tylko jak zawsze byo nieetyczne, ale take nielegalne.

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Co robi ? Dziaa !

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Co to jest program etyczny ?

  to caociowe przedsiwzicie skierowane na uczynienie z etyki biznesu (prostych zasad) najwyszego standardu organizacji o randze strategicznej...

  Nie redukowanej do PR-owskiego dodatku.

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Gwne elementy programu etycznego.

  Identyfikacja wartoci

  Ustalenie misji i wizji

  Opracowanie kodeksu etycznego

  Opracowanie programu ksztacenia etycznego

  Promowanie zachowania etycznego

  Monitorowanie przestrzegania norm

  Przeprowadzenie audytw etycznych

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Teoria: odpowiedzialny biznes, to taki biznes, ktry:

  realizuje cel firmy (powikszanie wartoci firmy, dostarczanie produktw i usug odpowiedniej jakoci),

  czynic to w dugim horyzoncie czasowym(harmonijna trwao),

  co jest zapewniane przez

  naleyte ksztatowanie relacji z gwnymi interesariuszami(akcjonariusze, pracownicy, menederowie, klienci, konsumenci, dostawcy, spoeczno lokalna, rodowisko

  naturalne itd.),

  w toku postpowania zgodnego z prawem i spoecznie przyjtymi normami etycznymi

  (przez wszystkich interesariuszy).

  rdo: W. Gasparski, Wykady z etyki biznesu: Nowa edycja, 2004

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Kanon etyczny przedsibiorcw czonkw Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan*

 • Prepared by Artur Smolik na podstawie opracowania Prof. dr hab. Wojciecha Gasparskiego

  inspirations

  Wyraamy zgod na wykorzystywanie niniejszych materiaw, pod warunkiem zacytowania rda. manage or die Team

  Kanon etyczny przedsibiorcw czonkw Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych Lewiatan*

  1. Jako przedsibiorcy uznajemy, e nasza odpowiedzialno polega przede wszystkim na :

  - dostarczaniu klientom i konsumentom produktw (wyrobw lub usug) waciwej jakoci,

  - czynieniu tego w dugim horyzoncie czasowym,

  - zapewnianiu naleytych relacji z gwnymi interesariuszami firmy,

  - postpowaniu zgodnie z prawem i normami moralnymi.

  2. Dymy do tego, by prowadzone przez nas firmy cieszyy si