Europass Curriculum Vitae - umfcd.ro Page 1/22 - Curriculum vitae of Cornel Chirita Europass Curriculum

 • View
  16

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Europass Curriculum Vitae - umfcd.ro Page 1/22 - Curriculum vitae of Cornel Chirita Europass...

 • Page 1/22 - Curriculum vitae of Cornel Chirita

  Europass

  Curriculum Vitae

  Informații personale

  Nume / prenume CHIRIȚĂ CORNEL

  Adrese Acasă: Str. Doamna Ghica nr. 7, Bl. 4, Sc. 2, Ap. 73, cod poștal 022822, Sector 2, București, Romania

  Serviciu: Facultatea de Farmacie, Str. Traian Vuia nr. 6, cod poștal 020956, Sector 2, București, Romania

  Telefoane +40213180738; +40740429281

  Fax +40213180751

  E-mail chirita.cornel@gmail.com cornel.chirita@umf.ro

  Naționalitate Română

  Data nașterii 15 decembrie 1976

  Stare civilă Căsătorit, 1 copil

  Experiența profesională

  Perioada 1.10.2013 – prezent

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Conferențiar (Decizia 20981/1.10.2013) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.

  Perioada 1.08.2011 – 1.10.2013

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Șef de lucrări (Decizie Rectorat) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.

  Perioada 1.10.2010 – 1.08.2011

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Asistent universitar (Decizie Rectorat) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.

  Perioada 1.10.2006 – 1.10.2010

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Șef de lucrări (Decizia 11117/1.10.2006) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.

  Perioada 1.10.2003 – 1.10.2006

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Asistent universitar (Decizia 10428/1.10.2003) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti.

  Perioada 1.10.2001 – 1.10.2003

  Ocupația sau poziţia ocupată

  Preparator universitar (Decizia 12512/1.10.2001) Disciplina de Farmacologie şi Farmacie clinică, Departament II, Facultatea de Farmacie, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila” Bucureşti

  mailto:chirita.cornel@gmail.com

 • Page 2/22 - Curriculum vitae of Cornel Chirita

  Activităţi şi responsabilităţi principale

  Activitate didactică

   Activitate didactică în domeniul Farmacologiei: - Susţinerea cursului de Farmacologie generală pentru studenţii anului III (începând din

  anul universitar 2008-2009), conform normării din Statul de funcţii şi de personal didactic. Evaluarea studenților;

  - Susţinerea de cursuri de Farmacologie și farmacoterapie (SNC și aparat respirator) pentru studenţii anului IV - sem.1. Evaluarea studenților;

  - Susținerea cursului opțional de Farmacologie pentru studenții anului II din cadrul Facultății de Inginerie Medicală, Universitatea Politehnică București; Evaluarea studenților;

   Activitate didactică în domeniul Farmaciei clinice: - Susţinerea de diverse cursuri de Farmacie Clinică pentru studenţii anului V. Evaluarea

  studenților; - Susținerea cursurilor stagiului de Farmacoterapie II pentru farmaciştii rezidenţi din

  anul I – specialitatea Farmacie Clinică. Evaluarea rezidenților;

   Activitate didactică în domeniul Farmacodinamiei fundamentale: - Susţinerea de cursuri pentru studenţii anului IV, în cadrul cursului opţional de

  Farmacodinamie fundamentală (curs introductiv, transmisia colinergică, gabaergică, glutamatergică). Evaluarea studenţilor.

   Activitate didactică în domeniul Farmacologiei experimentale: - Susținerea cursurilor și lucrărilor practice de Farmacologie experimentală pentru

  farmaciştii rezidenţi din anul I și III – specialitatea Laborator Farmaceutic; Evaluarea rezidenților;

  - Responsabil al cursului doctoral opţional „Bioetica cercetării ştiinţifice pe animale de laborator” organizat în cadrul pregătirii din anul I a doctoranzilor UMF „Carol Davila”; Evaluarea doctoranzilor.

   Coordonator pentru 38 de lucrări de licenţă în specialitățile farmacologie și farmacie clinică (perioada 2003-2016)

   Coordonator pentru 17 lucrări la sesiunile științifice studențești, dintre care 10 au fost premiate (perioada 2002-2015)

   Prim autor/coautor/autor colaborator al unui număr de 24 cărți sau capitole în cărți de specialitate – conform anexei 1.

  Activitate științifică și de cercetare

   Director de proiect - Proiect bilateral de colaborare între Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “N. Testemitanu” Chişinău - UMF “Carol Davila“ București, cu tema: “Evaluarea profilului antidepresiv al unor principii active extrase din Hypericum perforatum” [Contract de finanţare nr: 10/23.12/2013; Competiție organizată de USMF “N. Testemitanu” – http://usmf.md/cercetare/proiecte-stiintifice; Sursa de finanțare: privată - SC Medico Farmaceutic Denyro SRL – volumul finanțării 2000 Euro; înregistrat la UMF “Carol Davila” Bucureşti nr. 34070/23.XII, perioada: 2013-2015; director Rep. Moldova: Conf. dr. Corina Scutari]. Rezultatele proiectului: 1 poster internațional; 1 poster național.

   Responsabil științific al echipei din Rebublica Moldova - Proiect bilateral – România- Moldova nr. 419/2010 - Finanţator: Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică din România - Academia de Ştiinţe a Moldovei, cu titlul „Obţinerea şi caracterizarea fizico-chimică a unor noi tioureide ale acidului 2-(2-fenetil)-benzoic şi a complecşilor metalici corespunzători ca potenţiale substanţe antimicrobiene”. Directori de proiect: Conf. dr. Laurenţiu Moruşciag/Conf. dr. Tamara Cotelea.

   Membru în echipa de cercetare în 18 proiecte, obţinute prin competiţie, în perioada 2005-2016 – conform anexei 4.

 • Page 3/22 - Curriculum vitae of Cornel Chirita

  Activitate științifică și de cercetare

   Sector de activitate: - screening farmacologic pentru decelarea unor efecte farmacodinamice sau metabolice ale

  substanţelor de sinteză sau ale principiilor active din plante; - dezvoltarea unor noi modele experimentale: ex. model de inducere a simptomelor

  asemănătoare celor din psihoze; - implementarea reglementărilor în vigoare privind bioetica în cercetarea farmacologică

  experimentală; - cercetarea toxicității acute și subacute, prin metode adecvate pentru reducerea la minimum

  posibil a numărului de animale utilizate; - cercetare de farmacie clinică în spital și în farmacia de comunitate.

   Autor principal/coautor al unui număr de 37 de articole de specialitate, repartizate astfel:

  - 24 articole în reviste cotate ISI; - 9 articole în reviste indexate BDI; - 4 articole în alte reviste neindexate – conform anexei 2.

   Autor principal/coautor al unui număr de 73 de lucrări științifice prezentate la manifestări internaționale sau naționale, repartizate astfel:

  - 14 lucrări prezentate la manifestări științifice internaționale; - 59 lucrări prezenate la manifestări științifice naționale – conform anexei 3.

   Coautor la 2 brevete de invenție: - Brevet nr. 122393 elib. de OSIM/29.05.2009: „Hidrogel conţinând indometacin şi procedeu

  de preparare al acestuia”. Inventatori: Ghica Mihaela Violeta, Popa Lăcrămioara, Negreş Simona, Chiriţă Cornel, Moisescu Ştefan Aurel, Cristea Aurelia Nicoleta

  - Brevet nr. 114405 B1 elib. de OSIM/28.05.2004: „Gel antiinflamator şi analgezic local”. Inventatori: Chiriţă Alexandru, Chiriţă Ileana Cornelia, Chiriţă Mihaela, Chiriţă Cornel

   Diseminarea rezultatelor cercetărilor – participări la congrese, conferințe, simpozioane INTERNAŢIONALE

  1. The 29th European Congress of Neuropsychopharmacology, 17-20 sep. 2016, Viena 2. Conferința științifică consacrată Jubileului de 50 de ani de la fondarea Facultății de

  Farmacie și 80 de ani de la nașterea profesorului universitar, m.c. al AȘM Vasile Procopișin, 31 oct. 2014, Chișinău

  3. The 27th European Congress of Neuropsychopharmacology, 18-21 oct. 2014, Berlin 4. 8th Congres of the European Federation of IASP, 9-12 oct. 2013, Florența 5. Al 68-lea Congres International FIP, 29 aug.-4 sep. 2008, Basel 6. Al XIII-lea Congres Panelenic, 12-14 mai 2007, Atena 7. Al XV-lea Congres Mondial de Farmacologie, 2-7 iul. 2006, Beijing

  NAŢIONALE

  1. Al XVI-lea Congres Naţional de Farmacie, 13-16 oct. 2016, București 2. Conferința Națională de Farmacie Clinică, ed. I – “Farmacia clinică - noi frontiere”, 17-18

  iunie 2016, București 3. Congresul UMF “Carol Davila”, ed. a IV-a, 2-4 iunie 2016, București 4. Simpozionul internațional de comunicări științifice “Dr. Mioara Mincu” – Tradițional și

  modern în medicină și farmacie – ed. a 2-a, 18 mai 2016, București 5. Congresul Național de Toxicologie - ed. I, 16-18 oct. 2015, București 6. Congresul UMF “Carol Davila”, ed. a III-a, 28-30 mai 2015, București 7. Simpozionul internațional de comunicări științifice “Dr. Mioara Mincu” – Tradițional și

  modern în medicină și farmacie, 28 mai 2015, Buc