Factsheet Rabobank
Factsheet Rabobank

Factsheet Rabobank

 • View
  218

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dit kan Welten óók betekenen voor Rabobank Bijgaand overzicht schetst enkele actuele voorbeelden van onze dienstverlening per bedrijfssegment.

Text of Factsheet Rabobank

 • Dit kan Welten k betekenen voor Rabobank

  Welten is marktleider in het op interim-basis beschikbaar stellen van fi nancieel specialisten voor banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Daarnaast verzorgt en ontwikkelt onze organisatie opleidingen voor de fi nancile sector en begeleiden we complete projecten en organisatieontwikkelingen.

  Welten werkt al bijna twintig jaar voor Rabobank. Als preferred supplier van Rabobank wordt het aanbod voortdurend aangepast en afgestemd op de behoeftes van de verschillende opdrachtgevers binnen de Rabobankorganisatie.

  Bijgaand overzicht schetst enkele actuele voorbeelden van onze dienstverlening per bedrijfssegment. Welten denkt graag met u mee. Wij bieden maatwerk in organisatievraagstukken. Een helpende hand voor een bank met ideen? Dat kan niet. Dat kan Welten.

  BedrijvenVerbeteren datakwaliteit | Basel III stelt hoge eisen aan de bancaire database. Welten heeft een projectaanpak ontwikkeld om de data-kwaliteit in onder andere BBS te verbeteren en voor de toekomst te waarborgen.

  Bijzonder beheer | Zorgvuldig kredietrisico-beheer is in de huidige markt van cruciaal belang. Er wordt een verzwaard beroep gedaan op de afdeling KRM. Welten beschikt over een speciaal team van ervaren KRM medewerkers die tevens Bijzonder Beheer taken kunnen uitvoeren.

  Zakelijk loket Ondernemersdesk Virtueel Loket | De eerstelijnsopvang van zakelijke relaties (VSA) vereist deskundig personeel. Met teamleiders uit de praktijk heeft Welten voor Rabobank een speciale opleiding VSA Bedrijven ontwikkeld die inmiddels ook door alle medewerkers van Welten is doorlopen om zo tijdelijke piekbelasting op te vangen. Welten biedt begeleiding, inrichting en verdere optimalisatie door de juiste implementatie van de processen en de hulpmiddelen.

  Ook bieden wij ondersteuning op het gebied van Commercieel Ondersteuners Bedrijven, Verkoop- en Service Adviseurs, (Interne) Accountmanagers (agri), (Interne) Accountmanagers Bijzonder Beheer,

  (Interne) Adviseurs Financile Logistiek, Risico- en Procescontrollers, Kredietbeoordelaars, Krediet-analisten en Teamleiders/Managers Bedrijven.

  Particulieren / Private BankingImplementatie Integraal Klantonderhoud | Welten beschikt over gekwalifi ceerde adviseurs, ondersteuners en projectleiders en kan zo ondersteunen in de voorbereiding en de uitvoering.

  Verkoop- en Service Adviseurs A en B | Welten biedt ondersteuning en opleidingen voor de kantoren als ook voor de lokale virtuele bank conform de Rabobank leerplanner.

  Een helpende hand voor een bank met ideen? Dat kan niet. Dat kan Welten.

 • Ook bieden wij ondersteuning op het gebied van Verkoop- en Service Adviseurs A en B, (Assistent-) Financieel Adviseurs, (Assistent-) Accountmanagers Private Banking, Risico- en Procescontrollers en Teamleiders/Managers Particulieren en Private Banking.

  VerzekeringenOversluiten verzekeringen derdenmaat-schappijen naar Interpolis | Rabobank Nederland heeft iedere Rabobank voorzien van een doe-het-zelf pakket. Welten heeft Intern Specialisten Verzekeren met volop ervaring die ondersteuning kunnen bieden.

  Oversluiten Bedrijven Compact Polis naar Zeker van je Zaak | In 2012 participeren veel lokale Rabobanken in het traject oversluiten Bedrijven Compact Polis naar Zeker van je Zaak. Aangezien professionals van Welten hebben deelgenomen aan de pilot kunnen zij ondersteuning bieden. Dit geldt zowel op het niveau van Adviseur Verzekeren als Intern Specialist Verzekeren.

  Beheer derdenmaatschappijen Leven | Rabobank Nederland heeft hier inmiddels beleid voor ontwikkeld. Indien er behoefte is aan extra kennis op dit gebied, kan Welten de lokale bank ondersteunen. Aangezien wij bij een aantal banken dit traject al begeleid hebben kunnen wij ook hier ondersteuning bieden zowel qua uitvoering als qua opleiden van de adviseurs.

  Ook bieden wij ondersteuning op het gebied van Verkoop & Service Adviseurs B (specialisme Verzekeren), Intern Specialisten Verzekeren, Adviseurs Verzekeren, Specialisten Verzekeren en Teamleiders/Managers Verzekeren.

  Bedrijfsmanagement / Overige diensten Het Nieuwe Werken | Begeleiding van de bank bij het invoeren en optimaliseren van Het Nieuwe Werken. Dit doen wij van projectmanagement tot aan coach-de-coach trajecten om team-managers te begeleiden in de aansturing van medewerkers op output.

  Klantintegriteit | Welten heeft een programma ontwikkeld om de achterstanden ten aanzien van klantintegriteit volledig weg te werken. Dit aangevuld met een opleiding en begeleidings- traject om alle betrokken medewerkers bewust te maken van hun eigen handelen en ze te leren hoe met bepaalde situaties om te gaan.

  Klantgerichtheid | Welten heeft een programma ontwikkeld waarin aan de hand van klanten-arenas en werk-in-uitvoeringsessies de vertaalslag wordt gemaakt van klantwensen naar concrete verbeteracties om klantgericht te handelen. Middels coach-de-coach trajecten worden teammanagers begeleid om de beoogde verbeteringen daadwerkelijk door te voeren.

  Rabobank Klantkaart Collectief Pensioen (CP) | Welten kan een inventarisatie maken van juridische stukken van collectieve pensioen-contracten die via de bank zijn verzekerd. Tevens worden de aanwezige pensioen-gegevens op de klantkaart collectief pensioen ingevuld, zodat de klantkaart weergeeft welke collectieve pensioenregelingen er verzekerd zijn en op welke wijze. Middels een presentatie of training kan Welten uitleggen hoe de klantkaart ondersteuning moet gaan bieden bij het vormen van het klantprofi el en hoe de klantkaart wordt ingebed in het adviestraject.

  Voorbereiding en uitvoering advisering PGGM pensioendeelnemers | Volledig voorbereiden van de organisatie en haar medewerkers op het adviseren en verwerken van pensioenvragen en adviezen.

  Vaste personeelsbezetting | Naast tijdelijke ondersteuning bieden we ook oplossingen voor vaste personeelsbezetting. Via onze dochter Groeiers.in matchen wij de juiste kandidaat op uw vaste vacature. Ook bemiddelen we in een detacheringsconstructie, met optie tot indiensttreding.

  Alle bovenstaande projecten hebben we naar tevredenheid bij meerdere Rabobanken uitgevoerd. Voor een referentie kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

  Welten Jan Smuldersstraat 225512 AZ Vessem

  Telefoon 0497-594800E-mail info@welten.eu

  www.welten.eu