FETP Brochure v 2013

Embed Size (px)

Text of FETP Brochure v 2013

CHNG TRNH GING DY KINH T FULBRIGHTti i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh Vi s hp tc ca Trng Qun l Nh nc Harvard Kennedy Thng tin v cc chng trnh v mn hc 2013-2015

www.fetp.edu.vn

Mc lc1 3 5 7 8 9 10 11 12 13 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25 27 29 30 32Th ng Mt t chc gio dc c o ca Vit Nam Ti sao hc chnh sch cng? Chng trnh Thc s hai nm v Chnh sch cng (MPP) Ni dung o to Lch hc MPP 2013-2015 Hc k Thu, Nm th nht, Cng c phn tch v kin thc nn tng Hc k Xun, Nm th nht, Phn tch chnh sch nng ct v chuyn ngnh Hc k H, Nm th nht, Phn tch chnh sch nng cao, k nng qun l v lnh o Hc k Thu, Nm th hai, X-mi-na chnh sch v chun b cng lun vn Hc k Xun, Nm th hai, Nghin cu chnh sch v vit lun vn Phng php hc tp Din gi khch mi i sng sinh hot ca hc vin ti FETP Hc vin tt nghip i ng ging vin v qun l Ging vin nc ngoi Nghin cu phn tch chnh sch Harvard Vit Nam: i thoi v tho lun Chng trnh o to cao cp D n Hc Liu M ca FETP Lin kt vi Trng Harvard Kennedy Trin vng ca Trng Fulbright t 1995-2013 v xa hn Thng tin tuyn sinh Chng trnh Thc s Chnh sch cng

Th ngKnh cho cc anh ch ng vin, Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright thng c bit vi tn gi Trng Fulbright, t thn pht trin thnh t chc tin phong trong gio dc v nghin cu chnh sch sau i hc Vit Nam. Chng ti t ho thit lp chng trnh cao hc chuyn ngnh chnh sch cng u tin Vit Nam, v s tip tc i u trong vic gii thiu nhng i mi sng to trong hot ng nghin cu v ging dy chnh sch cng trong nc. Nu cc anh ch quan tm n lnh vc chnh sch cng, xin mi tham gia cng ng nhng hc gi, nh nghin cu, hc vin v cc nh thc tin ca chng ti, cng nhau thc y vic ci thin chnh sch cng, ci thin hot ng nghin cu v ging dy chnh sch Vit Nam. Cc anh ch c th l nh hoch nh chnh sch thuc chnh quyn trung ng hay a phng ang tm kim c hi nng cao k nng phn tch v hc hi nhiu hn v nhng i mi sng to chnh sch thnh cng t nhng vng min hay quc gia khc. Cng c th cc anh ch l ging vin i hc quan tm n vic pht trin mt chng trnh chnh sch cng cho trng ca mnh; hoc l nh bo chuyn trch cc vn chnh sch, mong mun tm hiu su hn v qui trnh lm chnh sch. Bt k lnh vc chuyn mn v kht vng ngh nghip ca cc anh ch, Chng trnh Thc s Chnh sch cng (MPP) ko di hai nm di s hp tc gia Trng Qun l Nh nc Harvard Kennedy v Trng i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh, s mang li cho cc anh ch hc vin chng trnh o to chnh sch cng ng cp th gii, kt hp gia nn tng l thuyt cht ch vi s hiu bit su sc v iu kin c th ca Vit Nam. Khi t nc thay i th chng trnh MPP ca chng ti cng tip tc gii thiu nhng mn hc mi p ng nhng thch thc chnh sch mi. Chng ti b sung thm cc mn hc ty chn v thit k li nhng mn hc hin hu bng cc ch v ti liu tnh hung mi, ph hp vi nhu cu thay i ca t nc. Nhn thy tm quan trng ngy cng tng ca hi nhp quc t i vi s pht trin ca Vit Nam, chng ti ch trng nhiu hn vo vic tng cng trnh ting Anh v kh nng s dng ti liu nghin cu bng ting Anh cho hc vin. Qu trnh tuyn sinh ca Trng Fulbright c tnh cnh tranh rt cao. S lng h s m chng ti nhn c cao hn nhiu ln so vi s lng hc vin m chng ti c th tip nhn. Chng ti mong c c nhng hc vin giu nng lc, tht chuyn cn, v cam kt tn dng ti a c hi tuyt vi m Trng Fulbright mang li cho mnh. Nu cc anh ch t tin vo kh nng ca mnh, sn sng hc hi v mun ng gp cho s nghip pht trin ca t nc, th Trng Fulbright l ni dnh cho cc anh ch. Cun cm nang gii thiu ny s cung cp thm nhiu thng tin v cc chng trnh o to v cc hot ng khc ca chng ti. Cc anh ch cng c th truy cp trang web ca trng ti http://www.fetp.edu.vn. Ti hy vng thng tin t cun cm nang ny s khuyn khch cc anh ch tm hiu thm v trng chng ti v cn nhc gia nhp cng ng Trng Fulbright khi tr thnh hc vin ca lp MPP sp ti. Chng ti mong nhn c hi m ca cc anh ch!

Jonathan R. Pincus Gim c o to

Nguyn Xun Thnh Gim c Chng trnh MPP

1

Hc vin MPP5

Chnh sch cng l mt ngnh hc tng i mi, ngay c Hoa K, nhng vn nhanh chng tr nn ph bin. Cc chng trnh o to chnh sch cng p ng mt nhu cu thit thc v o to lin ngnh v thc t chun b cho gii tr v cc nh chuyn mn ng nhim m nhn vai tr lnh o trong cc t chc ca nh nc v lin quan n nh nc. Ti Trng Fulbright, chng ti mang li cho hc vin nhiu hn c k nng v kin thc. Chng ti thch thc hc vin kh nng tun th nhng chun mc cao nht v s u t v lim chnh. y l nhng bi hc lm hnh trang trong sut s nghip ca h. Chng ti hnh din v nhng thnh tu m cu hc vin ca Trng t c, s cam kt ca h trong khu vc cng v s tn tm trong s mng ci thin i sng ca ngi dn a phng v c nc. Jonathan Pincus Gim c o to

2

Mt t chc gio dc c o ca Vit NamThnh lp t nm 1994, Chng trnh Ging dy Kinh t Fulbright (FETP) l kt qu hp tc gia Trng i hc Kinh t Thnh ph H Ch Minh v Trng Qun l Nh nc Harvard Kennedy. Ngn sch hot ng chnh ca chng trnh do V Vn ha v Gio dc, B Ngoi giao Hoa K ti tr. FETP l t chc gio dc ca Vit Nam vi s tham gia ca cc i tc quc t. Trng hot ng theo nhng nguyn tc qun tr lm tin cho s u vit trong gio dc sau i hc, l tnh t ch, trng dng nhn ti, trch nhim gii trnh v chun mc cao. S mnh ca Trng Fulbright l hnh thnh, truyn th v ph bin kin thc. i ng ging vin Vit Nam v quc t ca Trng va hiu bit su sc v chnh sch cng Vit Nam va kt ni s hiu bit ny vi cc xu th ton cu v khu vc. Hin nay, d n kin to tri thc ny ang h tr cho ba sng kin trng tm. Ging dy, gm chng trnh Thc s Chnh sch cng v o to ngn hn cao cp; nghin cu, nhm n nhng vn chnh sch phc tp m Vit Nam ang i mt; v i thoi chnh sch, thng qua tho lun vi cc nh hoch nh chnh sch Vit Nam v tham gia trao i v chnh sch cng Vit Nam. Tt c ti liu s dng trong ging dy bng ting Anh v ting Vit u c chng ti cung cp cho sinh vin v ging vin trn c nc v th gii thng qua sng kin Hc Liu M FETP hay FETP OpenCourseWare (http://ocw.fetp.edu.vn). Trng Fulbright lun n lc duy tr v pht huy mi trng hc tp nng ng, ni hc vin v ging vin l tm im ca vic hng n nhng chun mc cao nht ca s nghip tip thu v ng dng tri thc. Trng Fulbright lin kt vi Trung tm Ash ti Trng Qun l Nh nc Harvard Kennedy, mt trung tm hng u v nghin cu v thc y nhng i mi trong vai tr lnh o nh nc v khu vc cng. Chng ti hp tc vi nhng chng trnh khc trong khu vc thng qua Qu Rajawali dnh cho chu do Trung tm Ash thnh lp gn y. i ng ging vin ca Trng da vo nhng nghin cu chnh sch ca Trung tm Ash, Qu Rajawali, v cc mng li nhng nh lnh o ton cu rt ra nhng kinh nghim so snh thch hp vi cc vn chnh sch ca Vit Nam.

Ngay khi bt u hc ti FETP, ti cm thy mnh cha c trang b y cho mt mi trng nng ng nh y. Sau 10 nm lm vic trong khu vc cng, ti khng chc mnh s iu chnh kp theo nhng yu cu ca chng trnh MPP, c bit khi cch tip cn trong hc tp ca trng khc vi kinh nghim ca ti trng i hc. Nhng ti rt vui khi ngay trong hc k u ti c th thch nghi v cm nhn c s thay i trong th gii quan ca mnh. L mt cn b nh nc cng tc trong lnh vc kinh t x hi, ti nhn thy ni dung ging dy ca FETP rt hu ch. Hin nay ti c th phn tch cc vn kinh t x hi v ti chnh mt cch nhanh chng v ton din, y chnh l mong i ca ti khi chn hc ti FETP. Vic hc ti FETP khng h d dng do khi lng kin thc mi v cng vic phi lm. Tuy nhin, s tn tm ca ging vin v s tch cc ca cc bn trong lp mang li khng kh hc tp si ng cho lp hc. Trn Cnh Thu, MPP3 Ph Trng phng tng hp, S K hoch v u t B Ra, Vng Tu

3

Trng Fulbright c mi trng nghin cu ging dy hp dn v c th. T mt tm nhn lin ngnh kinh t, khoa hc x hi, chnh sch pht trin v lut chng ti o to cao hc chnh sch cng gp phn ng gp cng s pht trin ca Vit Nam. Mi trng c th y khuyn khch giao lu tr tu, to ra mt khng gian hn lm rt ring bit ca Fulbright. ti nghin cu v ging dy ca ti tp trung vo vic xy dng cc th ch hin i c tnh chu trch nhim cao Vit Nam nh cc th ch qun tr nh nc, cc t chc cung cp dch v cng v h thng t php. c trang b nhng tri thc v th ch hin i gip cc cng chc, vin chc v nhng sinh vin khc tt nghip Trng Fulbright c th ng gp tt hn khi tr li lm vic c quan ca mnh. Mt xu hng phn quyn ang din ra Vit Nam, s tham gia ca ngi dn vo dch v cng gia tng. Chnh sch cng ngy cng chu nh hng ng k hn bi chnh quyn trung ng v cc tnh, bi khu vc doanh nghip, bi gii truyn thng, gii nghin cu hc thut v cc khu vc khc. Chuyn gia tt c cc lnh vc a dng ny cng cn c o to hiu bit v chnh sch cng. C th nhn thy s gp sc ca Trng Fulbright i vi qu trnh pht trin ca khu vc kinh t t nhn Vit Nam. 15 nm trc y, Trng Fulbright gp phn khuyn khch nn kinh t t nhn, t chc nghin cu ging dy v kinh t th trng, v cng ty v t do kh c. Ngy nay, khu vc kinh t t nhn Vit Nam tr nn mnh m v si ng. Khng ch l ngi n nhn cc chnh sch cng mt cch th ng, doanh nghip ngy nay c mt ting ni ng k trong xy dng v thc thi chnh sch cng Vit Nam. V th, khu vc kinh t t nhn cng cn c trang b nhng nng lc tng tc vi chnh quyn, gp phn to ra nhng chnh sch hi ha, cn i gia sc mnh t iu chnh ca th trng v s iu tit ca nh nc. Vi chng trnh thc s chnh sch cng, Trng Fulbright cng i thay tin bc vi mi trng chnh sch ngy cng a dng Vit Nam. Phm Duy Ngha Ging vin Lut v Qun tr nh nc

4

Ti sao hc chnh sch cng?Chnh sch cng l chuyn ngnh mi Vit Nam v nhiu quc gia ang pht trin khc. L mt lnh vc khoa hc x hi, chnh sch cng da trn nhng nguyn tc kinh t hc, x hi hc, lut v nhng chuyn ngnh hn lm c hnh thnh t lu. Tuy nhin, khc vi nhng mn hc ny, hot ng nghin cu chnh sch cng nh hng ra nhng gii php c th cho cc vn thc t. Chng ta khng nghin cu chnh sch cng ch trn tr vi nhng vn l thuyt m h, m nhm vn dng l thuyt v bng chng thc tin thit k, trin khai v nh gi chnh sch, t ci thin iu kin sng ca ngi dn trong nc v trn th gii. Chng trnh Thc s chnh sch cng ca Trng Fulbright cung cp cho hc vin nhng k nng cn thit h tr thnh nhng nh qun l v lnh o hiu qu trong khu vc cng. Hc vin s pht trin nhng k nng nh lng v nng cao kin thc v cc mn hc nh kinh t vi m, kinh t v m, ti chnh, kinh t pht trin, v nhng mn khc. H cng s ci thin nhng k nng qun l v k nng mm quan trng khc ca mnh nh lm vic nhm, vit v thuyt trnh. Nhng k nng khng phi l tt c, hc vin cn hc cch thc phn tch vn v t duy mt cch sng to a ra cch tip cn mi cho cc vn chnh sch. Lnh vc chnh sch cng pht trin nhanh Bc M v chu u, phn ln p ng nhu cu ca hc vin. Cc nh chuyn mn tr dn thn vo s nghip cng chc nhn thy rng tm bng thc s chnh sch cng s gip h c kin thc cn thit thc hin tt cng vic ca mnh. Nhng sinh vin khc cng b hp dn bi chnh sch cng, k c chuyn gia trong cc t chc quc t, cc nhm x hi dn s, phng