â€‍Filozofia ma sensâ€‌ - up.? sens filozofii • sens ¼ycia â€‍Filozofia ma sensâ€‌ Projekt wsp³‚finansowany
â€‍Filozofia ma sensâ€‌ - up.? sens filozofii • sens ¼ycia â€‍Filozofia ma sensâ€‌ Projekt wsp³‚finansowany

â€‍Filozofia ma sensâ€‌ - up.? sens filozofii • sens ¼ycia â€‍Filozofia ma sensâ€‌ Projekt wsp³‚finansowany

  • View
    215

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of â€‍Filozofia ma sensâ€‌ - up.? sens filozofii •...

Filozofia ma sens

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorych 2, 30-084 Krakw

www.up.krakow.pl Biuro Projektu: (12) 662 63 92, 662 64 09, e-mail: bfu@up.krakow.pl

Filozofia ma sens

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Filozofii i Socjologii, rozpoczyna realizacj projektu wspfinansowanego przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego, Dziaanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyszym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj pn. Filozofia ma sens. Celem projektu jest zwikszenie kompetencji oglnorozwojowych uczennic i uczniw szk ponadgimnazjalnych poprzez wzmocnienie ich umiejtnoci z zakresu edukacji filozoficznej m.in. logiki, zasad krytycznego mylenia, retoryki oraz podstaw heurystyki. Realizacja ww. celu przyczyni si rwnie do rozwoju oferty Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w zakresie realizacji trzeciej misji pogbienie wsppracy z otoczeniem i pracy na rzecz spoecznoci. Projekt kierowany jest do uczennic i uczniw piciu licew z wojewdztwa maopolskiego, tj. II Liceum Oglnoksztaccego im. ks. prof. Jzefa Tischnera w Rabce Zdroju, I Liceum Oglnoksztaccego im. Jana Dugosza w Nowym Sczu, I Liceum Oglnoksztaccego im. Wadysawa Orkana w Limanowej, V Liceum Oglnoksztaccego im. A. Witkowskiego w Krakowie, XVII Liceum Oglnoksztaccego im. Modej Polski w Krakowie zainteresowanych rozwojem w ramach szeroko pojtej edukacji filozoficznej. Projekt realizowany bdzie w okresie od 1 wrzenia 2017r. do 30 czerwca 2019r. w 2 edycjach:

I edycja: 01.09.2017r. 30.06.2018r.; II edycja: 01.09.2018r. 30.06.2019r.

W projekcie zaplanowano zajcia fakultatywne z edukacji filozoficznej przez 2 semestry szkolne dla kadej edycji (po 35 godzin lekcyjnych/ rok szkolny) w oparciu o Autorski program kursu edukacji filozoficznej w szkoach ponadgimnazjalnych. Zajcia prowadzone bd przez nauczycieli akademickich z Instytutu Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Efekty ksztacenia, ktre zostan osignite poprzez realizacj projektu, przyczyni si do rozwoju potencjau i kompetencji uczniw szk ponadgimnazjalnych odpowiadajcych potrzebom gospodarki i rynku pracy oraz zwikszenia aktywnoci i odpowiedzialnoci uczestnikw kursu w yciu spoecznym. W ramach zaj z edukacji filozoficznej uczestnicy projektu poznaj tajemniczy i fascynujcy wiat filozofii oraz m.in. naucz si metod interpretacji tekstu oraz ksztatowania umiejtnoci wypowiedzi pisemnej, rozwin umiejtnoci logicznego mylenia, heurystyki oraz kompetencje retoryczne w ramach trzech blokw tematycznych:

sens filozofii sens ycia

Filozofia ma sens

Projekt wspfinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodkw Europejskiego Funduszu Spoecznego

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie ul. Podchorych 2, 30-084 Krakw

www.up.krakow.pl Biuro Projektu: (12) 662 63 92, 662 64 09, e-mail: bfu@up.krakow.pl

sens wiata. Warto projektu: 90 651, 25 z Dofinansowanie projektu z UE: 87 931,70 z

/ColorConversionStrategy /CMYK /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG /ColorImageDepth -1 /ColorImageDict > /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000 /ColorImageDownsampleType /None /ColorImageFilter /DCTEncode /ColorImageMinDownsampleDepth 1 /ColorImageMinResolution 300 /ColorImageMinResolutionPolicy /OK /ColorImageResolution 300 /ColorSettingsFile () /CompatibilityLevel 1.4 /CompressObjects /Tags /CompressPages true /ConvertImagesToIndexed true /CreateJDFFile false /CreateJobTicket false /CropColorImages false /CropGrayImages false /CropMonoImages false /DSCReportingLevel 0 /DefaultRenderingIntent /Default /Description > /DetectBlends true /DetectCurves 0 /DoThumbnails false /DownsampleColorImages false /DownsampleGrayImages false /DownsampleMonoImages true /EmbedAllFonts true /EmbedJobOptions true /EmbedOpenType false /EmitDSCWarnings false /EncodeColorImages false /EncodeGrayImages false /EncodeMonoImages true /EndPage -1 /GrayACSImageDict > /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayImageDepth -1 /GrayImageDict > /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /GrayImageDownsampleType /None /GrayImageFilter /DCTEncode /GrayImageMinDownsampleDepth 2 /GrayImageMinResolution 300 /GrayImageMinResolutionPolicy /OK /GrayImageResolution 300 /ImageMemory 1048576 /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /LockDistillerParams false /MaxSubsetPct 100 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDict > /MonoImageDownsampleThreshold 1 /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageMinResolution 1200 /MonoImageMinResolutionPolicy /OK /MonoImageResolution 1200 /Namespace [ (Adobe) (Common) (1.0) ] /NeverEmbed [ true ] /OPM 1 /Optimize true /OtherNamespaces [ > /FormElements false /GenerateStructure true /IncludeBookmarks false /IncludeHyperlinks false /IncludeInteractive false /IncludeLayers false /IncludeProfiles false /MarksOffset 6 /MarksWeight 0.25000 /MultimediaHandling /UseObjectSettings /Namespace [ (Adobe) (CreativeSuite) (2.0) ] /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA /PageMarksFile /RomanDefault /PreserveEditing true /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile /UseDocumentBleed true >> > ] /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0 0 0 0 ] /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXOutputCondition () /PDFXOutputConditionIdentifier () /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXRegistryName () /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXTrapped /False /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0 0 0 0 ] /ParseDSCComments true /ParseDSCCommentsForDocInfo true /ParseICCProfilesInComments true /PassThroughJPEGImages true /PreserveCopyPage true /PreserveDICMYKValues true /PreserveEPSInfo true /PreserveFlatness false /PreserveHalftoneInfo false /PreserveOPIComments false /PreserveOverprintSettings true /StartPage 1 /SubsetFonts true /TransferFunctionInfo /Apply /UCRandBGInfo /Preserve /UsePrologue false /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)>> setdistillerparams> setpagedevice