of 15 /15
Өнөөдрийн сэдэв бол...... НЕМО – г олцгооѐ.

Final nemo

Embed Size (px)

Text of Final nemo

Page 1: Final nemo

Өнөөдрийн сэдэв бол......

НЕМО – г

олцгооѐ.

Page 2: Final nemo

Яаж олох вэ?

Далайн усны

хөдөлгөөнөөр

олцгооѐ.

Page 3: Final nemo

4

3

2

1

Гэр бүлийн гишүүдийг мэдэх

Гэр бүлийн гишүүдийн нас, тоог

мэдэх

Гэр бүлийн гишүүдийн хүйсийн

харьцааг мэдэх

Гэр бүлээ бүрдүүлэхийн тулд

Гэр бүлийн гишүүдийн

Page 4: Final nemo

Далайн морины

захиаг нээцгээе.

Захианы дагуу

Ажиллаарай!

Page 5: Final nemo

Туршилтын заавраа

сайтар анхаарна уу?

Page 6: Final nemo

Долгион гэж юу вэ?

Далайн усны гадаргуугын

хэлбэлзэх хөдөлгөөнийг

долгион гэнэ.

Page 7: Final nemo

БИЧЛЭГТ АНХААРНА УУ?

Page 8: Final nemo

Урсгал гэж юу вэ?

Далайн усны гадаргын

хөндлөн чиглэлийн

хөдөлгөөнийг долгион гэнэ.

Page 9: Final nemo

Урсгал гэж юу вэ?

Энэ талаар

дэлгэрүүлж

үзэцгээе.

Page 10: Final nemo

Дельфины захиаг

нээцгээе.

Page 11: Final nemo

Немогийн

захиаг нээцгээе.

Page 12: Final nemo

Немо-г олохын тулд далайн

ямар ямар урсгалаар ирэв?

Page 13: Final nemo

Алжаал тайлах дасгал

Page 14: Final nemo

Бид Немо –г олж чадав уу?

Олохдоо бид юу сурав?

Page 15: Final nemo

Усны хөдөлгөөний дагуу

бохирдол үүсч болох уу?100 – 150 үгтэй зохион бичлэг

Гэрийн даалгавар

Байгалийн Ухаан ангилал дахь

Усны бохирдол бичлэгийг үзээрэй.