garantii - inlocuire piese

  • View
    183

  • Download
    1

Embed Size (px)

Text of garantii - inlocuire piese

Intrebare: In perioada de garantie piesele de schimb necesare sunt inlocuite gratuit. Aceste piese sunt trimise gratuit de producatorii din UE si non UE. Cum se tine evidenta acestor piese primite gratuit? Trebuie stabilita o valoare de intrare a pieselor primire? Daca da, valoarea din facturi mentionata ca fiind pentru vama, poate fi folosita?

Raspuns: Garantia este angajamentul asumat de vanzator sau producator fata de consumator pentru calitatea produselor sale, fara solicitarea unor costuri suplimentare in situatia remedierii sau inlocuirii produselor defecte sau neconforme. In situatia in care produsul cumparat nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta, vanzatorul sau producatorul garanteaza cumparatorul pentru una din urmatoarele forme de onorare a angajamentului: - restituirea pretului platit de consumator; - repararea produsului cumparat; - inlocuirea produsului cumparat. Potrivit art. 2 alin. (1) punctul 4 din Legea 240/2004 , republicata privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, orice persoana, care importa un produs din Uniunea Europeana in vederea vanzarii, inchirierii, cumpararii sau altei forme de instrainare in cadrul activitatii proprii de comercializare in cadrul societatii, este considerata producator al acestuia si raspunde in aceeasi masura ca si producatorul. Conform art 126 alin (1) din Legea 571/2003 privind Codul fiscal : "Din punct de vedere al taxei sunt operatiuni impozabile in Romania cele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii: a) operatiunile care, in sensul art. 128 - 130, constituie sau sunt asimilate cu o livrare de bunuri sau o prestare de servicii, in sfera taxei, efectuate cu plata; b) locul de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor este considerat a fi in Romania, in conformitate cu prevederile art. 132 i 133; c) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor este realizata de o persoana impozabila, astfel cum este definita la art. 127 alin. (1), actionand ca atare; d) livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor sa rezulte din una dintre activitatile economice prevazute la art. 127 alin. (2)". Avand in vedere ca operatiunea de inlocuire a pieselor defecte se face cu tilu gratuit, nu intra in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata. Mai mult, la art 129 alin (5) lit e din Codul fiscal , se prevede faptul ca nu constituie prestare de servicii cu plata in sensul aplicarii TVA "serviciile prestate in mod gratuit in cadrul perioadei de garantie de catre persoana care a efectuat initial livrarea de bunuri sau prestarea de servicii". Avand in vedere prevederile legale de mai sus, nu trebuie emisa factura de catre producatorii din UE si non UE pentru piesele trimise in vederea inlocuirii. Numai daca reparatia s-ar efectua in afara perioadei de garantie, operatiunea ar reprezenta o prestare de servicii cu plata si ar trebui emisa factura. Evidenta pieselor primite de la producatori se tine cu ajutorul unui registru, iar din punct de vedere contabil se foloseste contul 8033 " Valori materiale primite in pastrare sau custodie". Functiunea acestui cont este prevazuta in OMFP 3055/2009 privind reglementarile contabile conforme cu directivele europene: "Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor materiale (materii si materiale, marfuri, imobilizari corporale etc.) primite temporar spre pastrare sau in custodie pe baza de act de predare-primire (scoatere) din custodie, incheiat in acest scop. In debitul contului 8033 "Venituri materiale primite in pastrare sau custodie" se inregistreaza, la preturile

prevazute in documentele incheiate, valorile materiale primite in custodie sau pastrare temporara, iar in credit, la aceleasi preturi, valorile materiale iesite din custodie sau pastrare ca urmare a restituirii, achizitionarii pentru nevoile unitatii, distrugerii din cauza calamitatilor, lipsurile de inventar etc. Soldul contului reprezinta valoarea materialelor primite in pastrare sau custodie, existente la un moment dat." Pentru grupa 80 "Conturi in afara bilantului" se foloseste metoda de inregistrare in partida simpla, adica inregistrarile se fac in debitul si creditul unui singur cont, fara folosirea de conturi corespondente. Conform pct 50 si 51 din OMFP 3055/2009: 50 (1) La data intrarii in entitate, bunurile se evalueaza si se inregistreaza in contabilitate la valoarea de intrare, care se stabileste astfel: a) la cost de achizitie - pentru bunurile procurate cu titlu oneros; b) la cost de productie - pentru bunurile produse in entitate; c) la valoarea de aport, stabilita in urma evaluarii - pentru bunurile reprezentand aport la capitalul social; d) la valoarea justa - pentru bunurile obtinute cu titlu gratuit sau constatate plus la inventariere. In cazurile mentionate la lit. c) si d),valoarea de aport si, respectiv, valoarea justa, se substituie costului de achizitie. (2) Prin valoare justa se intelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunavoie intre parti aflate in cunostinta de cauza in cadrul unei tranzactii cu pretul determinat obiectiv. Valoarea justa a activelor se determina, in general, dupa datele de evidenta de pe piata, printr-o evaluare efectuata, de regula, de profesionitti calificati in evaluare. In situatia in care nu exista date pe piata privind valoarea justa, din cauza naturii specializate a activelor si a frecventei reduse a tranzactiilor, valoarea justa se poate determina prin alte metode utilizate, de regula, de catre profesionisti in evaluare. 51 - (1) Costul de achizitie al bunurilor cuprinde pretul de cumparare, taxele de import si alte taxe (cu exceptia acelora pe care persoana juridica le poate recupera de la autoritatile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare si alte cheltuieli care pot fi atribuibile direct achizitiei bunurilor respective. In costul de achizitie se includ, de asemenea, comisioanele, taxele notariale, cheltuielile cu obtinerea de autorizatii si alte cheltuieli nerecuperabile, atribuibile direct bunurilor respective". Avand in vedere aceste prevederi legale, rezulta faptul ca piesele trimise de producatori in vederea inlocuirii vor fi inregistrate in contul 8033 la valoarea justa, valoare care se poate determina avand ca reper valoarea in vama a produselor respective; aceeasi valoare trebuie inregistrata pentru aceeasi piesa atat in debitul cat si in creditul contului 8033. Cu ocazia inlocuirii pieselor defecte se intocmeste un proces verbal de receptie a bunului reparat, ca document justificativ de inregistrare a cheltuielilor de exploatare efectuate in legatura directa cu indeplinirea obligatiei contractuale cu privire la asigurarea operatiunilor de service in cadrul perioadei de garantie: - cheltuieli de deplasare - cheltuieli cu materialele consummate etc Cu ocazia returnarii pieselor defecte catre producatori, firma dumneavoastra nu are nicio obligatie declarativa, avand doar obligatia evidentierii acestora intr-un registru, atat la primirea de la clienti (in rubrica"intrari"), cat si la predarea catre furnizori (in rubrica "iesiri").

Data aparitiei: 20 Februarie 2012

2. Un client achizitioneaza de la o firma un produs X. Firma acorda 1 an garantie produsului respectiv. In perioada de garantie, clientul se intoarce la firma cu produsul X solicitand repararea sau inlocuirea, intrucat s-a

defectat. S-au facut urmatoarele operatiuni: a) se elibereaza clientului, un bun functional, in baza unui aviz: 607 = 371 b) se inregistreaza primirea in custodie a bunului defect 8033 = 999 c)deoarece nu se stie la acest moment daca defectiunea este din vina clientului sau a furnizorului i se factureaza clientului un bun functional 4111 = 707, 4427 si 607 = 371 d) furnizorul trimite bunul defect catre analiza tehnica producatorului stabilit in Olanda 999 = 8033 e)in urma analizei, producatorul emite un credit note catre furnizor pentru valoarea bunului, la pret de achizitie. Practic ii accepta garantia 100% . Bunul defect nu mai este trimis inapoi furnizorului Furnizorul inregistreaza credit note-ul primit: 609 = 401 -valoare la cost de achizitie bun functionabil 4426 = 4427 Intrucat furnizorul i-a facturat produsul functionabil clientului, ce operatiuni ar trebui sa efectueze in aceste conditii? Poate sa ii acorde o reducere comerciala de 100% la factura emisa pentru bunul functionabil? Ce ar trebui mentionat pe factura? Bunul defect a ramas in Olanda (la producator) si nu va mai fi returnat clientului deoarece acesta nu il mai doreste.

Raspuns: Daca in contractul incheiat cu clientul sau in conditiile generale de acordare a garantiei se prevede restituirea contravalorii produsului facturat, in cazul in care defectul nu este imputabil clientului, atunci comerciantul (furnizorul) va intocmi factura de stornare la factura initiala, cu mentiunea ca produsul ramane scazut din gestiune, dar pentru inlocuire marfa defecta si nu ca marfa vanduta, pe considerentul ca nu a fost realizata o vanzare, ci o inlocuire a marfii vandute si defectate in cadrul perioadei de garantie. Se poate intocmi si factura de reducere comerciala de 100%, dar o asemenea facturare nu reflecta operatiunea din punct de vedere al continutului ei economic propriu-zis, avand in vedere ca inlocuirea produsului era o obligatie asumata de furnizor ca urmare a garantiei acordate. In ambele cazuri se va mentiona cauza ce a condus la aceasta situatie, respectiv "inlocuire produs defect din vina producatorului". Inregistrarile contabile vor fi adaptate in functie de modalitatea de facturare agreata de societatea furnizoare: - daca se storneaza factura initiala 4111 "Clienti" = % 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" 4427 "TVA colectata" - daca se intocmeste factura de reducere comerciala % = 4111 "Clienti" 709 "Reduceri comerciale acordate" 4427 "TVA colectata".

Data aparitiei: 15 Noiembrie 2011