Geologický vývoj a stavba ČR

 • View
  123

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Geologický vývoj a stavba ČR. GEOLOGICKÁ STAVBA ČESKÉ REPUBLIKY. dva základní geologické útvary – hranici tvoří spojnice měst Znojmo, Brno, Ostrava a) Český masiv Starší, oblé, částečně zarovnané hřbety hercynské a variské vrásnění v prvohorách b) Západní Karpaty - PowerPoint PPT Presentation

Text of Geologický vývoj a stavba ČR

 • Geologick vvoj a stavbaR

 • GEOLOGICK STAVBA ESK REPUBLIKYdva zkladn geologick tvary hranici tvo spojnice mst Znojmo, Brno, Ostrava a) esk masivStar, obl, sten zarovnan hbetyhercynsk a varisk vrsnn v prvohorch b) Zpadn KarpatyMlad, ostr skaln tvary, pkr stnyAlpnsko-himlajsk vrsnn zan na konci druhohor ve tetihorch vrchol, ve tvrtohorch doznvzasahuje k nm mal st ze Slovenska

 • umstnechyzpad Moravy a Slezskapechz do Nmecka, Rakouska a Polskaesk masiv

 • vvoj - esk masivprahory mnoh vrsnn a pemny, vvoj neznme

  starohory nkolikrt moe => usazen horniny, vtinou se starohorn usazen horniny pemnily

  1) Barrandien - starohorn a staroprvohorn nepemnn horniny usazen a vyvel vlevnmezi Prahou a Plznfrancouzsk paleontolog Barrandhorniny bohat na zkamenliny trilobit - slepence, vpence a jlov bidlice

  2) Moldanubikum - pemnn horniny starohorrula, svor, fylit, mramor a mlad ulov vyvelinyeskomoravsk vrchovina, umava, esk les, jdro Krunch hor, Orlickch hor a Krkono

 • Barrandien

 • zkamenliny trilobit

 • 1) Dotvoen zklad eskho masivu (hercynskm vrsnnm v devonu)vznik Krkonosko-jizerskho ulovho masivu, stup moe

  2) Karbon, perm poklesy => vznik ernouhelnch pnv Ostravskokarvinsk, Kladenskorakovnick, Plzesk, Podkrkonosk

  3) Perm - zarovnvn psobenm vnjch initel => naplaveniny - usazeniny erven barvy

  4) Sopen innost - vznikaj drahokamov odrdy kemene (Nov Paka, Pecka, Semily)

  5) Vznik rudnch loisek (Pbram, Jchymov, Kutn Hora)

  6) Vznik krasovch oblast

  esk kras - silursk a devonsk vpence (Konprusk jeskyn)Moravsk kras - devonsk vpencePrvohory

 • Konprusk jeskyn

 • Moravsk krasmosk usazeniny (devon, silur)vce jak 1100 jeskyn

  Macocha

 • Trias, jura sou

  2) Kda - pokles => zaplaven moem => usazen horniny =>vznik esk kdov tabule - jlovce, pskovce, opuky (zkamenliny ml), pozdji vznikaj skaln mstaDruhohory

 • Opukov lom u Pedn Kopaniny

 • Svrchn kdov a tetihorn jednotky eskho masvu: 1 - pnve kontinentlnhotercirua komplexy neovulkanit, 2 - mosk miocn karpatsk pedhlubn, 3 - svrchn kda, 4 - podlotercirua svrchn kdy, 5 - zlomy.

 • skaln msta - kdaBroumovsko, esk rj, Hrub skla, Hensko, Kokonsko

 • Trvale sou, ploch povrch

  2) Alpnsko-himlajsk vrsnn v okol => vznik zlom - souasn dochz ke zdvihm okrajovch poho (umava, Krun hory, Jizersk hory, Krkonoe, Orlick hory, Hrub Jesenk)a ke vzniku pokles => zaplnn sladkou vodou => vznik hndouhelnch pnv (mosteck, sokolovsk, chebsk)

  podl zlom dochz k sopen innosti => vznik poho sopenho pvodu (Doupovsk hory, esk stedoho, p, Bezdz, Trosky, Kuntick hora)Tetihory

 • Tercir a neovulkanity v oblasti eskho masvu: 1 a 4 - kontinentlntercir(1 - podkrunohorsk pnve, 2 - jihoesk pnve, 3 - sti itavsk pnve, 4 - ostatn vznamn vskyty, 5 - komplexy neovulkanit, 6 - mosk miocn karpatsk pedhlubn, 7 - vznamn zlomy.

 • dl Blina tba hndho uhl

 • Star lvov proud na Vinaick hoe u Kladna

  p

 • krter Komorn hrky u Chebu- sopka (800 tis. let)

 • stdn meziledovch a ledovch dob (vzhled seversk tundry, pevninsk ledovec zasahoval do hraninch poho) glaciln relikt - rostlina rostouc v tundrch, kter jako pozstatek dob ledovch roste v mrnm psmu(Krkonoe - vrba bylinn, ostrunk moruka)

  2) vvoj n st a dnenho relifu

  3) vrazn vliv lovkatvrtohory

 • Rozsah kontinentlnho ledovce v Evrop v obdob ped 20 tisci lety

 • "Porubsk" bludn balvan - eratikum - nalezen v ce Porubce a pemstn jako pamtnk ped Ob v Porub reprezentuje transportn schopnosti severskch kontinentlnch ledov, kter byly schopny "dopravit" eratick balvany skandinvsk uly takovchto rozmr a na Ostravsko

 • Deluviln sedimenty - kamenn moe - tvoen mrazovm zvtrvnm ordovickch kvarcit na jinm svahu Jetdu

  **************