Gimnazija Brežice

 • View
  33

 • Download
  4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Predstavitev Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru. Gimnazija Brežice. Brežice, 17. janua r 2011. Boštjan Božič Asistent Inštitut za projektni management in management tehnologij. FAKULTETA ZA LOGISTIKO. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Gimnazija Brežice

 • Gimnazija BreiceBreice, 17. januar 2011Predstavitev Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru

 • Botjan Boi AsistentIntitut za projektni management in management tehnologij

 • FAKULTETA ZA LOGISTIKOna Fakulteti za logistiko izvajamo izobraevalno dejavnost z dodiplomskimi in podiplomskimi bolonjskimi tudijskimi programi, ki so mednarodno akreditirani

  izvajamo raziskovalno dejavnost

  sodelujemo z gospodarskimi in negospodarskimi drubami

 • TUDIJSKI PROGRAMI FAKULTETE ZA LOGISTIKO

  Dodiplomski tudij:Visokoolski strokovni tudijski program GOSPODARSKA IN TEHNIKA LOGISTIKA,Univerzitetni tudijski program LOGISTIKA SISTEMOV,

  Magistrski tudijski program Logistika sistemov

  Doktorski tudijski program Logistika sistemov

 • ERASMUS

  Del rednih tudijskih obveznosti se opravi na partnerski instituciji v tujini (tudi praktino usposabljanje).Brez plaila olnine v tujini.Uspeno opravljene obveznosti vtujini so priznane na matini fakulteti.Monost pridobiti finanno dotacijo.

 • Blend FL

  http://fl.uni-mb.si

 • Blend FLA blended learning approach can combine face-to-face instruction with computer-mediated instruction.It also applies science or IT activities with the assistance of educational technologies using computer, cellular or Smartphones, Satellite television channels, videoconferencing and other emerging electronic media.

  (vir. Wikipedia)

 • Zakaj?Pribliati tudij tudentom. Kako?Za vas je uporaba elektronskih igra vsakdanja.Mi smo se vam poskuali prilagoditi!tudij s pomojo tehnologije.

 • Vstop v e-Campushttp://ecampus10.fl.uni-mb.si/login/index.php

 • LARS

  Logistino Akademsko Raziskovanje in Svetovanje

 • LARS

  TUDENTI FAKULTETE ZA LOGISTIKO UNIVERZE V MARIBORUPOGLOBLJEN TUDIJ LOGISTIKEUVAJANJE V RAZISKOVALNO DELOAPLIKATIVNI RAZISKOVALNI PROJEKTI

 • OBTUDIJSKE DEJAVNOSTIFL UMUSMERJENE V RAZISKOVALNO DELO++=elja in motivacija za poglobljen tudij logistike in raziskovalno delo.

 • Tutorji

  http://fl.uni-mb.si

 • KAJ JE TUTORSTVO?Sama beseda tutor izvira iz latinine in pomeni varuh, skrbnik.

  Sistematino nudenje pomoi tudentom pri tudiju in pri njihovem akademskem razvoju.

  Podpora tudentom med tudijem.

  Laje vkljuevanje v univerzitetno okolje.

  Reevanje splonih in specifinih problemov tudentov, e posebej tudentov s posebnimi potrebami.

  Organizacija in nudenje pomoi pri tudiju posameznih predmetov oz. pri obvezni praksi.

  Poveanje prehodnosti tudentov v viji letnik, izboljanje tudijskega uspeha in vija kakovost tudija.

  Svetovanje tudentom pri oblikovanju izbirnega dela predmetnika.

  Krepitev neposrednih stikov med tudenti in uitelji ter med tudenti, uitelji in FL UM kot celoto.

  Spodbujanje tudentov k udelebi pri obtudijskih aktivnosti.

 • e ima problem ali vpraanje, smo tu mi, TUTORJI! Nevena Kneevi Tina Cvahte Botjan Kukovi Mateja kornik Monika ak an Terek Dejan Skok Ernest Rajh Tilen LavriToma Lesjak

 • KONTAKTIE-mail: tutorjiFLUM@gmail.com

  Spletna stran FL (forum) http://fl.uni-mb.si/

  Facebook: Tutorstvo @ FL UM

 • GOVORILNE URE

  Po dogovoru izvajamo govorilne ure

 • DOGAJANJEpredavanja in svetovanja (tudentsko ivljenje, blend fl, priprave na izpite, literatura in gradivo za izpite, seminarske naloge, prehrana, prevozi )izobraevanja portne aktivnosti in zabavna sreanjabrucovanje

 • Hvala za pozornost!

  Lep tudentski pozdrav!

 • HVALA ZA POZORNOST!

  http://fl.uni-mb.si