17
:: 1 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D :: Nydalen - Gjerdrumsvei 10 D :: Historie & innovasjon

Gjerdrumsvei 10D

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Kontorer sentralt i Nydalen - lokaler med sjel.

Citation preview

:: 1 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Nydalen - Gjerdrumsvei 10 D :: Historie & innovasjon

:: 2 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

:: God offentlig kommunikasjon :: Parkering :: Høy arealeffektivitet:: Eget kundesenter :: Kontor 394 m2

Historie & innovasjonGjerdrumsvei 10 D - sentralt i Nydalen

:: 3 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Tekniske tegninger/interiørNorwegian Property skal fremstå med et helhetlig uttrykk i alt materiell. Dette inkluderer også prospekter og plantegninger.

For å oppnå dette, ønsker vi at arkitekter og andre samarbeidspartnere forholder seg til den visuelle profilen i alt materiell

som produseres. Vi ønsker også å fremheve arbeidsprosessen vi gjennomgår ved å gi kundene våre noen ”visuelle

smakebiter” på dette i våre prospekter. Dette innebærer følgende:

Inspirerende skisser

Vi ønsker at det til hvert prospekt/prosjekt utvikles minimum én håndtegnet skisse som skal berike opplevelsen av så vel

det visuelle som det funksjonelle potensialet i eiendommen/lokalet. Skissen(e) skal inspirere gjennom å visualisere f.eks.

arkitektens tanker og/eller lokalenes særpreg og identitet. Utgangspunktet vil være forskjellig fra gang til gang og vil kunne

inkludere alt fra f.eks. skisser av interiørdetaljer, en visualisering av sosiale soner og deres faktiske funksjon eller en enkel

skisse av det viktigste grepet man har gjort med eiendommen, utendørs eller innendørs. Skissen(e) ønskes utformet i

sort/hvitt, evt. supplert med prospektets hovedfarge (fra definert fargepalett).

NPRO :: 14 ::

Tekniske tegninger/interiørNorwegian Property skal fremstå med et helhetlig uttrykk i alt materiell. Dette inkluderer også prospekter og plantegninger.

For å oppnå dette, ønsker vi at arkitekter og andre samarbeidspartnere forholder seg til den visuelle profilen i alt materiell

som produseres. Vi ønsker også å fremheve arbeidsprosessen vi gjennomgår ved å gi kundene våre noen ”visuelle

smakebiter” på dette i våre prospekter. Dette innebærer følgende:

Inspirerende skisser

Vi ønsker at det til hvert prospekt/prosjekt utvikles minimum én håndtegnet skisse som skal berike opplevelsen av så vel

det visuelle som det funksjonelle potensialet i eiendommen/lokalet. Skissen(e) skal inspirere gjennom å visualisere f.eks.

arkitektens tanker og/eller lokalenes særpreg og identitet. Utgangspunktet vil være forskjellig fra gang til gang og vil kunne

inkludere alt fra f.eks. skisser av interiørdetaljer, en visualisering av sosiale soner og deres faktiske funksjon eller en enkel

skisse av det viktigste grepet man har gjort med eiendommen, utendørs eller innendørs. Skissen(e) ønskes utformet i

sort/hvitt, evt. supplert med prospektets hovedfarge (fra definert fargepalett).

NPRO :: 14 ::

Tekniske tegninger/interiørNorwegian Property skal fremstå med et helhetlig uttrykk i alt materiell. Dette inkluderer også prospekter og plantegninger.

For å oppnå dette, ønsker vi at arkitekter og andre samarbeidspartnere forholder seg til den visuelle profilen i alt materiell

som produseres. Vi ønsker også å fremheve arbeidsprosessen vi gjennomgår ved å gi kundene våre noen ”visuelle

smakebiter” på dette i våre prospekter. Dette innebærer følgende:

Inspirerende skisser

Vi ønsker at det til hvert prospekt/prosjekt utvikles minimum én håndtegnet skisse som skal berike opplevelsen av så vel

det visuelle som det funksjonelle potensialet i eiendommen/lokalet. Skissen(e) skal inspirere gjennom å visualisere f.eks.

arkitektens tanker og/eller lokalenes særpreg og identitet. Utgangspunktet vil være forskjellig fra gang til gang og vil kunne

inkludere alt fra f.eks. skisser av interiørdetaljer, en visualisering av sosiale soner og deres faktiske funksjon eller en enkel

skisse av det viktigste grepet man har gjort med eiendommen, utendørs eller innendørs. Skissen(e) ønskes utformet i

sort/hvitt, evt. supplert med prospektets hovedfarge (fra definert fargepalett).

NPRO :: 14 ::

:: Beliggenhet Kort vei til det meste (4)

:: Nydalen: Urban puls i grønne omgivelser (8)

:: Moderne bak historisk fasade (10)

:: Analyse av lokalene (12)

:: Plantegning: Lokaler med sjel (13)

:: Fakta & fasiliteter (16)

:: 4 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Ake

rsel

ven

Aker

selv

en

Nydalsveien

Nydalsveien

Nydalsveien

Sandakerveien

Gjerdrum

s vei

Gjerdrums vei

Sandakerveien

Sandakerveien

Gullhaugveien

Gullhaug Torg

Mar

idal

svei

en

Nor

dber

gvei

en

Rolf Wickstrøms vei

Carl Kjelsens vei

Tåse

nveie

n

Tåse

nvei

en

Tåse

nvei

en

Nyd

alsv

eien

Nyd

alsv

eien

Nydalen

Bru

ks v

ei

Nydalen Bruks vei

Kristoffer Aamots gate

Kristoffer Aamots gate

Mar

idalsv

eien

Mar

idal

svei

en

Aker

selv

en

Mar

idal

svei

en

Tåsen

Flybuss

Østhorn

Ring 3Ring 3

Ring 3

Ring 3

T

T

T

Nydalen

100 m

GJERDRUMSVEI 10D

TRestaurant

Kort vei til det meste

Gjerdrums vei 10 D liggersentralt i Nydalen med enkel adkomst fra Ring 3, Sandakerveien og Maridalsveien. Nydalen t-banestasjon ligger 5 minutters gange unna. Det er er parkering, buss-forbindelser, tog, samt fly-buss i umiddelbar nærhet.

Nydalen har også egen togstasjon, med både NSB Regiontog og Lokal-tog.

Området har et svært vel-utbygd nett av sykkelstier.

TogBuss T-bane Shopping/Servicetilbud

:: 5 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Aker

selv

en

Aker

selv

en

Nydalsveien

Nydalsveien

Nydalsveien

Sandakerveien

Gjerdrum

s vei

Gjerdrums vei

Sandakerveien

Sandakerveien

Gullhaugveien

Gullhaug Torg

Mar

idal

svei

en

Nor

dber

gvei

en

Rolf Wickstrøms vei

Carl Kjelsens vei

Tåse

nveie

n

Tåse

nvei

en

Tåse

nvei

en

Nyd

alsv

eien

Nyd

alsv

eien

Nydalen

Bru

ks v

ei

Nydalen Bruks vei

Kristoffer Aamots gate

Kristoffer Aamots gate

Mar

idalsv

eien

Mar

idal

svei

en

Aker

selv

en

Mar

idal

svei

en

Tåsen

Flybuss

Østhorn

Ring 3Ring 3

Ring 3

Ring 3

T

T

T

Nydalen

100 m

GJERDRUMSVEI 10D

Inngang

:: 6 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Hit & ditN

yDa

LeN

5 m

in

0 m

in

Ullevål Stadion - 3 min (t-bane)

Sinsen - 5 min (buss)

Carl Berners plass - 6 min (t-bane)

Sagene - 8 min (buss)

Smestad - 11 min (buss)

Oslo S - 12 min (t-bane)

Majorstuen - 9 min (t-bane)

Grünerløkka - 13 min (buss)

Brynseng - 13 min (buss)

Gardermoen - 50 min (flybuss)

:: 7 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

:: 8 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Nydalen: Urban puls i grønne omgivelserNydalen er i dag et av Oslos mest vellykkede og komplette eksempler på moderne byutvikling. Dette er bydelen der den urbane pulsen kan oppleves side om side med grønne lunger og vakre fossefall. Her finnes kaffebarer, restauranter, barer, bakerier og et bredt shoppingtilbud. Nydalen har også eget Radisson-hotell og en mengde servicetjenester. Sommerstid er det mange som tar lunsjen langs elven, eller de samles på en av de mange stedene med uteservering. Nydalen har Storo som nærmeste nabo. Her finnes over 120 butikker og serveringssteder. Store, internasjonale selskaper, kreative bransjer, beboere, studenter og turgåere – de trives alle i Nydalen.

:: 9 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

:: 10 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Lyse og moderne kontorlokaler bak historisk fasadeGjerdrums vei 10 D ligger sentralt i Nydalen og er en de største historiske perlene området har å by på. Bygningen er fra 1800-tallet og varadministrasjonsbygningen til datidens ledende tekstilprodusent, Ellendalens Spinderi. Den historiske fasaden er bevart etter alle kunstens regler; den har vakre smijernsutsmykninger og et detaljrikt inngangsparti i stein som gir besøkende en solid og vennlig velkomst.I kontrast til den historiske fasaden, har bygget nyrenoverte og topp moderne kontorlokaler med store vinduer som slipper både lyset ognaturen inn. Med en rik historie, grønne omgivelser, moderne innhold og sentral beliggenhet er Gjerdrums vei 10 D en sjelden kombinasjon av kompletterende kontraster.

:: 11 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

:: 12 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Arealet utgjør totalt 394 m² BTA.

:: Antall arbeidsplasser: Inntil 26Lokalet tilpasses kundens ønsker og behov.

Analyse av lokalene

:: 13 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Lokalet ligger i byggets 1.etg og har vinduer mot nord, vest og øst. Arealene har behov for oppgardering, og utleier vil i samarbeid med ny leietaker totalrenovere lokalene til moderne standrad etter leietakers ønsker og behov. Det er god takhøyde og mye lys i lokalene. Vi har tegnet ut to ulike layout forslag, lokalene egner seg både for cellek-ontorer og teamlønsinger. Lokalet passer for inntil 26 ansatte som det er tegnet ut i ekseplet over.

1. etg :: Kontor, alternativ 1

Gjerdrums vei 10D 21.09.2011Plan 1.etasje, alt.01 A3/M:1:100

B.K.

Resepsjon

8 pl. i team8 pl. i team

6 pl. i team

Sosiale sone

Stille

Møte

Kopi/print

Stille

4 pl. i teamTekjøkken

26 arbeidsplasser i team

26 arbeidsplasser totalt

Pla

nteg

ning

ene

er u

tarb

eide

t av:

Ark

itekt

ene

AS

:: 14 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Lokalet på totalt 394 m2 BTA passer for inntil 16 ansatte som det er tegnet ut i ekseplet under.

1. etg :: Kontor, alternativ 2

Gjerdrums vei 10D 21.09.2011Plan 1.etasje, alt.02 A3/M:1:100

B.K.

ResepsjonSosiale sone

Møte

Kopi/print

Lager

3 pl. i team

3 pl. i team

Tekjøkken

6 arbeidsplasser i team9 cellekontorer

15 arbeidsplasser totalt

Pla

nteg

ning

ene

er u

tarb

eide

t av:

Ark

itekt

ene

AS

:: 15 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Sjenerøs med estetikken. Gjerrig på energiforbruket. GLOCAL er Norwegian Propertys satsning på lokale tiltak som vil gi en positiv, global effekt. GLOCAL er de forpliktelser vi har påtatt oss overfor miljøet vi har rundt oss og samfunnet vi er en del av og skal være en bidragsyter i. Våre definisjoner av miljø- og samfunnsansvar spenner bredt. Dette inkluderer tydelig definerte mål om miljøbesparende tiltak, så vel som høye krav til estetisk utforming av bygg og uteområder i lokalmiljøet. Vi stiller strenge krav til våre samarbeidspartnere og leverandører. For våre kunder skal vi være en god tilrettelegger. Grunnlaget for GLOCAL er den internasjonale BREEAM-standarden, NVEs energimerking og Norwegian Propertys egne, selvpålagte tiltak og målsettinger. Dette er noen av dem:

:: Energiklasse A-bygg, hvis mulig. Minimum B-bygg:: Bygging med miljøvennlige materialer:: Kildesortering av avfall:: Tiltakt for redusert vannforbruk

:: Bruk av materialer og tekniske løsninger som reduserer energiforbruket:: Drive stedsutvikling som skaper økt verdi for samfunnet:: Skape god tilgjengelighet til offentlige kommunikasjonsmidler:: Utstrakt bruk av sjøvannspumper reduserer energiforbruk, Co2-utslippet og kostnader.

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

GLOCALGLOBAL THINKING

LOCAL ACTION

:: 16 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Fakta & Fasiliteter:: Areal :: 394 m² BTA kontor

:: Etasje :: 1.

:: Oppført :: 1800-tallet, rehabilitert i 2009

:: Lokalene :: Lyse - i et av Nydalens mest sjarmerende bygg

:: Arbeidsplasser :: Inntil 26

:: Parkering :: Gode parkeringsmuligheter inne og ute

:: Kommunikasjon :: Buss, t-bane, tog, flybuss

:: Sykkel :: Meget velutbygd nett av sykkelstier

:: Sikkerhet :: Skallsikring og vektertjenester

:: Service :: Eget kundesenter

:: Lager :: Mulighet for leie i nabobygg

:: Ledig fra :: 1. mars 2012

Det tas forbehold om eventuelle feil og mangler i beskrivelsen. Utleier har rett til å justere leveransen dersom tilsiktet kvalitet og standard ikke reduseres. Det gjøres samtidig oppmerksom på at tegninger og bilder kun er ment som illustrasjoner.

Anders Heffermehl

Megler

Tel +47 950 63 693 :: [email protected]

:: 17 :: NPRO Gjerdrumsvei 10 D ::

Engasjerende møteplasser og relasjonerDen perfekte beliggenheten. Spennende bygninger som med sine vakre linjer forskjønner omgivelsene og setter nye standarder for innovasjon og utforming. Materialer som tilfredsstiller høye krav til både funksjonalitet, estetikk, bærekraft og bestandighet.Men viktigst av alt er menneskene. De som hver dag skal gå gjennom inngangspartiet og kjenne en følelse av stolthet og tilhøri-ghet. Mennesker som skal motiveres til å produsere resultater og innovasjon gjennom samspill og kunnskapsdeling med sine kollegaer.Kunder og forbindelser som skal føle seg godt ivaretatt. Forventninger som skal møtes, og gjerne overgås.

Vår filosofi er at eiendomsfaget først og fremst handler om å skape engasjerende møteplasser som gir grobunn for utviklenderelasjoner mellom mennesker og med omgivelsene. Denne filosofien preger hele vår eiendomsvirksomhet som omfatter utvikling, forvaltning, daglig drift og vedlikehold av våre 48 sentralt beliggende eiendommer i Oslo og Stavanger. Dette har bidratt til å giNorwegian Property en unik posisjon som et av Norges aller største eiendomsselskap.