70
GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVEC 2019./2020. Telefon OŠ D. Kraljevec: 040/655-137 Ravnateljica: 040/655-604 Fax: 040/655-639 E-mail: [email protected] Republika Hrvatska Međimurska županija OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC MB: 1859650 Šifra u Ministarstvu:20-527-002 Klasa: 602-02/19-01-01 UrBroj: 2109-52/19-01-146 U Donjem Kraljevcu, 3.listopada 2019. Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 8. i 9. te članka 38. Statuta Osnovne škole Donji Kraljevec, a na prijedlog ravnateljice, Školski odbor Osnovne škole Donji Kraljevec 3.listopada 2019. godine donosi: G O D I Š N J I P L A N I P R O G R A M za školsku 2019./2020. godinu Ovjereni primjerak broj:________

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

  • Upload
    others

  • View
    6

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVEC 2019./2020.

Telefon OŠ D. Kraljevec: 040/655-137 Ravnateljica: 040/655-604 Fax: 040/655-639 E-mail: [email protected]

Republika Hrvatska Međimurska županija OSNOVNA ŠKOLA DONJI KRALJEVEC MB: 1859650 Šifra u Ministarstvu:20-527-002 Klasa: 602-02/19-01-01 UrBroj: 2109-52/19-01-146 U Donjem Kraljevcu, 3.listopada 2019.

Na temelju članka 28. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi stavak 8. i 9. te članka 38. Statuta Osnovne škole Donji Kraljevec, a na prijedlog ravnateljice, Školski odbor Osnovne škole Donji Kraljevec 3.listopada 2019. godine donosi:

G O D I Š N J I P L A N I P R O G R A M

za školsku 2019./2020. godinu

Ovjereni primjerak broj:________

Page 2: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

2

S A D R Ž A J

Osnovni podaci o školi 1. Podaci o uvjetima rada

1.1. Podaci o upisnom području 1.2. Unutrašnji školski prostor 1.3. Školski okoliš 1.4. Nastavna sredstva i pomagala 1.4.1. Knjižni fond škole 1.5. Plan obnove i adaptacije 2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima

2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima razredne nastave 2.1.2. Podaci o učiteljima predmetne nastave 2.1.3. Podaci o ravnatelju i stručnim suradnicima 2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima - pripravnicima 2.2. Podaci o ostalim radnicima škole 2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole 2.3.1. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja razredne nastave 2.3.2. Tjedna i godišnja zaduženja učitelja predmetne nastave 2.3.3. Tjedna i godišnja zaduženja ravnatelja i stručnih suradnika škole 2.3.4. Tjedna i godišnja zaduženja ostalih radnika škole 3. Podaci o organizaciji rada

3.1. Organizacija smjena 3.2 Godišnji kalendar rada 3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela 3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada 4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima 4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike 4.2.1.4. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave ostalih predmeta 4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave 4.3. Obuka plivanja 4.4. Univerzalna sportska škola

Page 3: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

3

5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

5.1. Plan rada ravnatelja 5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga 5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara 5.6. Plan rada tajništva i računovodstva 5.8. Plan rada školskog liječnika 6. Planovi rada Školskog odbora i stručnih tijela

6.1. Plan rada Školskog odbora 6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća 6.3. Plan rada Razrednog vijeća 6.4. Plan rada Vijeća roditelja 6.5. Plan rada Vijeća učenika 7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

7.1 Stručno usavršavanje u školi 7.1.1. Stručna vijeća 7.1.2. Stručna usavršavanja za sve odgojno-obrazovne radnike 7.2. Stručna usavršavanja izvan škole 7.2.1. Stručna usavršavanja na županijskoj razini 7.2.2. Stručna usavršavanja na državnoj razini 7.3. Ostala stručna usavršavanja 8. Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove

9.1. Plan kulturne i javne djelatnosti 9.2. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika 9.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole 9.4. Školski preventivni program 9. Plan nabave i opremanja

10. Antikorupcijski plan

Page 4: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

4

OSNOVNI PODACI O OSNOVNOJ ŠKOLI DONJI KRALJEVEC Adresa: Osnovna škola Donji Kraljevec Čakovečka 7, 40 320 D. Kraljevec Matični broj škole:1859650 Oib: 45079176868

Telefon:040/655-137, fax:040/655-639, ravnateljica:040/655-604, zbornica: 040/853-012 e-mail: [email protected] Od 1.rujna 2004. djeluje samostalna Osnovna škola Donji Kraljevec koja je nastala

razdvajanjem Osnovne škole Draškovec – Donji Kraljevec na Osnovnu školu Draškovec i Osnovnu školu Donji Kraljevec temeljem Izmjene Odluke o mreži osnovnih škola.

Ukupno u OŠ D. Kraljevec u školskoj godini 2019./20.:

Broj učenika 106

Pedagoški i organizacijski poslovi, stručni suradnici 2

Učitelja: 21

Tehničko osoblje 7

Roditeljski dopust 3

Pomoćnici u nastavi 2

Pripravnice 2 Broj razrednih odjela:

Odjela od I. – IV. razreda 4

Odjela od V. – VIII. razreda 4

Ravnateljica škole: Vlahek Sandra, prof. Tajnica škole: Blaženka Hegeduš

Page 5: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

5

1. Podaci o uvjetima rada

1.1. Podaci o upisnom području Osnovna škola Donji Kraljevec (u daljnjem tekstu : Škola) djeluje kao samostalna škola od 1. rujna 2004. godine. Školsko područje čini mjesto Donji Kraljevec koje broji 1.537stanovnika (prema popisu iz 2011. godine) u 488 kućanstava. Školu polaze učenici iz Donjeg Kraljevca raspoređeni u 8 razrednih odjela od I. do VIII. razreda.

Naselje Donji Kraljevec je ujedno i središte Općine Donji Kraljevec u koju još pripadaju naselja Hodošan, D. Hrašćan, Palinovec, Pustakovec i Sveti Juraj u Trnju. Na području Općine Donji Kraljevec djeluje još i Osnovna škola Hodošan.

Školsko područje Škole u cjelini je dio Župe Sv. Roka Draškovec. U tu Župu još osim Donjeg Kraljevca ulaze i naselja Oporovec, Draškovec, Čukovec i Hemuševec.

Donji Kraljevec je jedino mjesto u Općini koje u posljednjih 30 godina bilježi mali, ali stalni prirast stanovništva. Rezultat je to gospodarskog razvoja i promišljene politike komunalnog opremanja mjesta čiji je rezultat visoki standard življenja ljudi u mjestu.

U Donjem Kraljevcu se 1861. godine rodio Rudolf Steiner, filozof, začetnik antropozofije. Danas se na njegovoj rodnoj kući nalazi spomen – ploča, a u njoj je otvoren muzej . Učenici Škole redovito posjećuju rodnu kuću .

Školsko područje je seoskog karaktera. Međutim, snažna investicijska politika u komunalni standard u posljednjih desetak godina posve je preobrazila Donji Kraljevec. Tako je nakon oformljavanja Općine Donji Kraljevec uređena s kompletnom infrastrukturom stambeno-poslovna zona „Mali Zdenci“ te je sagrađeno tenisko igralište, 1996/97. izvršena je plinofikacija mjesta, 1998. izgrađen je poslovni centar „Betaplast“ i izgrađene 3 trafostanice. U vremenu od 2001.- 2003. godine obavljena je sanacija i rekonstrukcija ulica , industrijska zona „Sjever“ formirana je 2002. godine. Tada je završena i izgradnja sportske dvorane, a 2004. godine je na inicijativu Općine škola u Donjem Kraljevcu postala samostalna. Opsežni poslovi na izgradnji kanalizacijskog sustava također su privedeni kraju. Tijekom 2019.započela je rekonstrukcija javne rasvjete u Donjem Kraljevcu i ostalim mjestima Općine.

Društvene i kulturne aktivnosti u naseljima Općine ne zadovoljavaju u potpunosti potrebe mještana (nema kina, kazališta i sl.) pa je zbog toga Škola ta koja preuzima odgovornost u organizaciji putovanja u gradove i kulturne ustanove za djecu ovog naselja. U mjestu djeluje DVD sa stoljetnom tradicijom, zatim KUD, puhački orkestar, mažoretkinje, udruga žena, udruga mladih i sportske udruge. Škola surađuje s navedenim organizacijama i udrugama prilikom organizacije mnogih manifestacija i programa te im pomaže u radu iznajmljivanjem svojih prostora.

Škola radi u jednoj smjeni u svim razrednim odjelima. Zbog velikog interesa roditelja, škola ove godine započinje s organizacijom produženog

boravka. Produženi boravak započinje s radom 23.9.2019. Škola očekuje veću financijsku injekciju i programsku autonomiju od strane nadležnih tijela. Iako bez dovoljno opreme i sredstava, djelatnici Škole svojim trudom i uz pomoć dobronamjernih pojedinaca, udruga, ustanova i tvrtki i u ovoj će školskoj godini ostvariti osnovni cilj naše Škole – kvalitetno obrazovanje i dobar odgoj svih učenika Osnovne škole Donji Kraljevec.

Page 6: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

6

1.2. Unutrašnji školski prostor

PROSTORNI UVJETI Ukupna površina Škole je 3.069,69 m2. Školska zgrada izgrađena 1965. godine ima 944,19 m2 svih unutarnjih prostorija, a 2003. godine dograđen školski prostor u ANEKSU športske dvorane je površine 337,50m2. Sportska dvorana ima ukupnu površinu 1787 m2.

Page 7: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

7

PRIKAZ UNUTARNJEG ŠKOLSKOG PROSTORA I NJEGOVE NAMJENE TE STANJE OPREME

a) Prostori u starom dijelu Škole

Redni broj

Naziv prostora Broj Veličina u m2

Namjena po smjenama Stanje opreme

Prva smjena Druga smjena (nakon 13,25 sati)

Opća Didaktička

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

lV. razred (gore, stari dio)

I.razred(gore, stari dio)

Učionica II.razreda

Učionica III.razreda

Učionica engleskog i njemačkog jezika(stari dio dolje)

Knjižnica

Garderoba za kuharicu

Prostorija školske kuhinje

Učionica prirodoslovlja i likovne kulture

1

1

1

1

1

1

1

1

1

58

29.26

51,50

58

58

31,34

5

38,40

59

RN IV. Razred

RN I.razred

RN

RN

PN

Knjižnica RN i PN

Garderoba

Školska kuhinja

PN

-

-

-

-

Reporterska skupina, etwinning

Knjižničarska skupina

-

Likovna skupina,

3

3

2

2

3

2

1

3

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

Page 8: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

8

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Zbornica

Prostorija za tajnika i računovođu

Prostorija za pedagoga škole

Sanitarni čvor

Podrum

Kotlovnica u dijelu podruma

Prostorija s izlazom na tavan

Hodnici sa stepeništem

Prostorija ravnateljice

Tavan

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

30,52

11,39

11,5

10,5

Zbornica

Tajništvo

Prostorija za pedagoga

Sanitarni čvor

Podrum

Kotlovnica

Hodnici /garderoba/blagovaonica

Tavan

mali kemičari, mali fizičari

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

2

2

3

2

3

3

2

2

Ukupno: 18 944,19m2

Šifre opremljenosti: do 50%=1, od 51 – 70% = 2, od 71 – 100%= 3

Page 9: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

9

b) Prostori u aneksu sportske dvorane Redni broj

Naziv prostora Broj Veličina u m2

Namjena po smjenama Stanje opreme

Prva smjena Druga smjena (nakon 13,25 sati)

Opća Didaktička

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Učionica glazbene kulture i hrvatskog jezika(prizemlje)

Učionica za povijest i geografiju(gore)

Učionica matematike(gore)

Informatička učionica

Kabinet br.1

Kabinet br.2

Hodnici sa stepeništem

Spojni hodnik

Kabinet br.3

Kabinet br.4

Kotlovnica

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

69,62

57,60

58,30

32,50

12,10

12,10

50

45,20

12,10

12,10

PN, hrvatski, gk

PN

PN

Učionica za potrebe predmetne nastave

Prostorija za primanje roditelja, mala zbornica

Arhiva

Hodnici/garderoba

Hodnik, garderoba

Prostorija za spremačice

Prostorija za učitelja TZK

kotlovnica

Roditeljski sastanci, pjevački zbor

DOP povijest, geografska skupina, prometna skupina

DOD matematika, DOP matematika

Informatika , informatička skupina

-

-

-

-

-

-

3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

2

3

1

2

2

2

Ukupno: 12 337,50 m2

Page 10: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

10

Šifre opremljenosti: do 50%=1, od 51 – 70% = 2, od 71 – 100%= 3

c) Sportska dvorana

Gradnja sportske dvorane dovršena je 2002. godine. U uporabi je od prosinca 2002. Veličina borilišta je 1.035 m2, tribina 180 m2, a pratećih prostorija (sanitarni čvor, svlačionice) 572,50m2. Škola je koristi za svoje potrebe i potrebe izvannastavnih aktivnosti, a u slobodno vrijeme koriste je udruge građana i dječji vrtić. Dokumentaciju dvorane zatražili smo od Općine Donji Kraljevec.

1.3. Školski okoliš

VANJSKI PROSTOR

STANJE ŠKOLSKOG OKOLIŠA I PLAN UREĐIVANJA

NAZIV POVRŠINE VELIČINA / m2 OCJENA STANJA 1. I G R A L I Š T A Rukomet - asfalt 800 Zadovoljava Košarka - asfalt 450 Zadovoljava

Odbojka (travnato) 180 U planu izgradnje Jama za skok u dalj 18 U izgradnji

Trkaća staza - travnata 190 m dužine U planu izgradnje Mali nogomet (travnato) 3600 Ne zadovoljava

2.Z E L E N E

P O V R Š I N E

Travnjaci koji se kose sa stazama i ulazom

3700 Zadovoljavaju

Park posađen crnogoricom, bjelogoricom i ukrasnim

grmljem

5556 Zadovoljava

Cvjetnjak - kamenjar 50 Zadovoljava Voćnjak (star 39 godina) 3000 Zadovoljava

Page 11: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

11

Površina školskog dvorišta OŠ D. Kraljevec je 4365 čhv (15 714 m2).

Na njoj se nalaze ovi objekti:

- školska zgrada 27x14 m

- zgrada sportske dvorane

- aneks sportske dvorane

- spojni hodnik

- drvena nastamba – spremište alata i oruđa

- cisterna za lož – ulje ukopana u zemlju kapaciteta 20.000 l

- žičana ograda

- uređeno parkiralište za 50 automobila i 5 autobusa

Zelene površine redovito se kose i uređuju, što obavljaju djelatnici Škole (pomoćno osoblje). Školsko dvorište je 25.11.2011. proglašeno najljepšim školskim dvorištem u kontinentalnom dijelu RH na natječaju za „Najljepše školske vrtove“.

Školske godine 2014./15.napravljen je uvid u katastarske čestice škole. Uređene su međe od strane katastra (idu prema postavljenoj ogradi), zatražena je legalizacija izgrađenog objekta na školskom zemljištu (drvena nastamba – spremište alata i oruđa). Ustanovljeno je da još do kraja nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi za dio parkirališta i travnjaka, koji se nalazi u vlasništvu Općine.

PLAN UREĐENJA ŠKOLSKOG OKOLIŠA

Planirano je urediti slijedeće:

- urediti do kraja športski park (dovršenje jame za skok u dalj, odbojkaško igralište, bacanje kugle, staza za trčanje )

Page 12: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

12

1.4. Nastavna sredstva i pomagala

Nastavna sredstva i pomagala potrebna za izvođenje nastavnog procesa trebala bi biti

dostupna svakom učitelju i učeniku u cijeloj RH podjednako. Međutim, postoji velika razlika u visini novčanih sredstva kojima raspolažu škole. Tako škole s manje učenika imaju i manje sredstva, čime se dovode u nepovoljniji položaj prilikom nabave. OŠ Donji Kraljevec zbog toga kod nabave nastavnih sredstava i pomagala ovisi o sponzorima i zalaganju ravnateljice, Vijeća roditelja i roditelja.

NAMJEŠTAJ PO UČIONICAMA - u učionicama se redovito obnavlja stari namještaj kupovinom novih sjedalica i naslona

za stolice te ploča za klupe pošto ne postoje izvori financiranja za kupovinu novih kompleta namještaja, a dio učionica opremili smo donacijom namještaja iz Austrije. Ove školske godine domari izrađuju novi namještaj za učionicu prirodoslovlja.

- u nekim učionicama još nema zadovoljavajućeg namještaja za pohranjivanje nastavnih

sredstava, iako se tijekom prethodnih školskih godina pristupilo rješavanju tog problema. Prošle školske godine uz pomoć sredstava iz projekta Erasmusa+ i uspjeli smo opremiti i urediti učionicu povijesti i geografije novim ormarima, panoima te pametnom pločom. Od dosadašnje blagovaonice koja se koristila tek dvadesetak minuta dnevno tijekom školskih praznika domari su uredili učionicu za prirodoslovlje i likovnu kulturu i to pomoću sredstava prikupljenih od roditelja s božićnog sajma. Učionica je pregrađena, tako da je dobiven prostor za kabinet za pohranu sredstava te pripremu nastave, a u učionicu je uvedena voda. Kao blagovaonica sad služi školski hodnik u kojem je prehrana organizirana tako da svaki učenik ima mjesto za stolom na kojem sjedi i može u miru blagovati.

-školske ploče zadovoljavaju u većini učionica. Prošle školske godine u potpunosti je

izmijenjena školska ploča u učionici sadašnjeg 3.razreda. Nabavljene su 3 ploče s crtovljem za pisana slova tako da su sve učionice razredne nastave sad opremljene pločama. Učionica matematike, hrvatskog jezika/glazbene kulture te prirodoslovlja/povijesti opremljene su prošle godine „pametnim pločama“. Učionica prirodoslovlja još nije adekvatno opremljena pločama.

NASTAVNI PREDMETI- kroz ljetne praznike opremljena je nastava kemije, biologije, fizike,

tehničke kulture i 1.razreda sredstvima koja su u ukupnom iznosu od 10.500,00 kn bila namijenjena za pripremu rada po kurikularnoj reformi. Nastavna sredstva i pomagala još uvijek nedostaju za većinu nastavnih predmeta. Za nastavu stranih jezika, prirodoslovlje i razrednu nastavu potrebno je nabaviti opremiti učionice pametnim pločama. U planu je da se nabavi pianino za nastavu glazbene kulture te da se opremi didaktičkim namještajem prostor namijenjen za produženi boravak.

Namještaj i u prostorijama u kojima se ne odvija nastava (zbornica, tajništvo, prostorija pedagoga, knjižnica) izrađuju domari škole.

Page 13: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

13

1.4.1. Knjižni fond škole Fond knjižnice na kraju školske godine 2018./2019. iznosi ukupno 2626 svezaka, od toga 621

svezaka čini učiteljski fond, a 2005 svezaka čini učenički fond. Fond čini i 125 jedinica neknjižne

građe. Ove školske godine prinovljeno je ukupno 158 svezaka (155 svezaka učeničkog fonda –

153 kupljeno, 2 dara i 3 kupljena sveska učiteljskog fonda). Ukupna vrijednost kupljenih knjiga

iznosi 9.239,10 kn, a dara 80,00 kn. Sveukupna vrijednost nabave knjiga za školsku knjižnicu u

školskoj godini 2018./2019. iznosila 9.319,10 kn.

Novčana sredstva za nabavu knjiga osigurana su donacijom roditelja 7.260,00 kn (prosinac 2017.

- 72 učenika 1.440,00 kn, siječanj 2018. – 32 učenika 640,00 kn, prosinac 2018. – 59 učenika

1.180,00 kn, siječanj 2019. 17 učenika 340,00 kn, travanj 2019. 76 učenika 1.520,00 kn) i

sredstvima Ministarstva znanosti i obrazovanja u vrijednosti od 2.000,00 kn.

1.5. Plan obnove i adaptacije

U školskoj godini 2018./19. bilo je planirano nastaviti s adaptacijom starog dijela školske

zgrade izgrađene 1964.godine. Do sad je zamijenjena stolarija, obnovljeni su parketi u 2 učionice i obnovljena je fasada te je uređen prilaz školi i rampa za invalide. Zamijenjeni su parketi u zbornici i tajništvu, a u 6 učionica su parketi pobrušeni i polakirani te obnovljeni. Potrebno je obnoviti podove u hodniku stare zgrade te obojiti sve učionice i hodnik.

U planu je izolacija zidova u podrumu koji propuštaju vodu i u vrijeme većeg pljuska kiše dolazi do poplave u sanitarnim prostorima.

Isto tako, treba planirati uređenje potkrovlja u kojemu bi se moglo dobiti prostora za uređenje informatičkog centra škole, knjižničnog prostora, prostora za pedagoga i za pismohranu.

U novom dijelu škole u jako je lošem stanju unutarnja stolarija i pločice u hodniku škole. Prošle godine zamijenjena su 2 vrata prema sportskoj dvorani. Trebalo bi zamijeniti još 2 vrata te sva vrata prema učionicama.

U vremenu od 2.svibnja 2018. do 2.listopada 2018. u prostorima sportske dvorane i novog dijela škole se provedeni su radovi na povećanju energetske učinkovitosti. Zamijenjena je kompletna stolarija na novom dijelu i spojnom hodniku, postavljena je nova fasada, novi sustav grijanja učionica i hodnika, novi parket u dvorani, nova rasvjeta u dvorani te je izolirano krovište.

U planu je nabava mreže za pregrađivanje dvorane. Potrebno je urediti i prilaznu rampu za invalide za potrebe sportske dvorane.

Page 14: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

14

2. Podaci o izvršiteljima poslova i njihovim radnim zaduženjima 2.1. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima 2.1.1. Podaci o učiteljima

Redni broj

Ime i prezime učitelja

Struka

Ško

lska

sp

rem

a

Predmet koji predaje

1. DUBRAVKA HORVAT

prof.hrvatskog i češkog jezika i kniževnosti

VSS Hrvatski jezik

2. TANJA PETKOVIĆ Dipl čiteljica razredne nastave VSS Razredna nastava 3. JASNA BALENT Učiteljica razredne nastave VŠS Razredna nastava

4. SANJA PAHEK

HORVAT Profesorica matematike VSS Matematika

5. DAMIR ŽEGARAC Profesor tzk VSS TZK 6. KSENIJA

VUGRINEC-KRUMPIĆ

Učiteljica razredne nastave s pojačanim njemačkim jezikom

VSS Njemački jezik

7. PETRA TERZIĆ* Vjeroučiteljica VSS vjeronauk 8. ZVJEZDANA

FRANČIĆ Vjeroučitelj VSS vjeronauk

9. LAJTMAN KRUNOSLAV

Profesor crkvene glazbe VSS Glazbena kultura

10. ALEN MUDRI Profesor geografije VSS geografija 11. GABRIJELA BINDER Učiteljica likovne kulture VŠS Likovna kultura 12. DOROTEA ŽVORC Prof. kemije i biologije VSS kemija 13. MARIJA PURIĆ

HRANJEC Dipl.ing biologije, učiteljica-savjetnica

VSS Priroda, biologija

14. DUNJA NOVAK Učiteljica razredne nastave s pojačanim engleskim jezikom

VSS Engleski jezik

15. NEVENKA REIF Diplomirani inženjer sigurnosti s položenom pedagoškom skupinom predmeta

VSS Tehnička kultura

16. JASMINKA HORVAT Magistra edukacije informatike VSS Informatika 17. MILJENKA VIDOVIĆ

MOHL Diplomirana učiteljica RN VSS Učiteljica

razredne nastave 18. MARKO KRHAČ Magistar edukacije fizike i

tehničke kulture VSS fizika

19.

20.

21.

LJERKA TOPLEK

ANITA PURIĆ

MARTINA RADIĆ

Dipl.učiteljica s pojačanim predmetom povijest

Učiteljica razredne nastave

Magistra primarnog obrazovanja

VSS

VŠS

VSS

Povijest

Učiteljica razredne nastave

Učiteljica u produženom boravku

*zamjena za porodni/roditeljski dopust

Putem projekta „Škole jednakih mogućnosti“ koje škola provodi u suradnji s Međimurskom županijom u školi su od 9.9.2019. do 17.6.2020.zaposlene pomoćnice u nastavi Martina Radić, magistra primarnog obrazovanja iz Donjeg Kraljevca(za učenika 7.razreda) i Tina Markati, magistra primarnog obrazovanja iz Hodošana (za učenika

Page 15: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

15

2.razreda). Od 23.9.2018. kao zamjena za Martinu Radić na mjestu pomoćnice radi Lucija Ivanović, magistra primarnog obrazovanja iz Goričana.

2.1.3. Podaci o ravnateljici i stručnim suradnicima

PODACI O RAVNATELJICI ŠKOLE

22. SANDRA

VLAHEK Prof. biologije i kemije

VSS Ravnateljstvo ustanove

PODACI O STRUČNIM SURADNICIMA 23. IVANA

KRAMAR Diplomirani bibliotekar

VSS knjižničarka

24. PETRA TOMŠIĆ

VSS pedagoginja

2.1.4. Podaci o odgojno-obrazovnim radnicima – pripravnicima 25.

26.

ELENA KRESINGER

KATARINA ŠERCER

Magistra primarne edukacije

Magistra edukacije njemačkog jezika i pedagogije

VSS

VSS

Pripravnica u RN

Pripravnica pedagoginja

2.2. Podaci o ostalim radnicima škole

PODACI O ADMINISTRATIVNOM I POMOĆNO-TEHNIČKOM OSOBLJU ŠKOLE 27. BLAŽENKA

HEGEDUŠ Informatičar VŠS Tajnica i

financijsko – računovodstveni odjel

28. BRANKO SRPAK

elektrotehničar SSS Domar, ložač u sportskoj dvorani i školi

29.

30.

DARKO LEPEN

KATARINA VUK*

KV radnik

SSS

SSS

Čistač u sportskoj dvorani i školi

Čistačica

31. ANDREJA

HABUŠ pismoslikar SSS Čistačica u

sportskoj dvorani i školi

32 JELENA BRANILOVIĆ

kuhar SSS kuharica

33. DANICA VADLJA

Drvnotehnološki stručni radnik

SSS čistačica

* zamjena za neplaćeni dopust

Page 16: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

16

RODITELJSKI DOPUST

34.

35.

36.

NEPLAĆENI DOPUST

ANA DOVEČER

JELENA HUIĆ SEVER

MAJA LUKMAN ŠPRAJC

Vjeroučiteljica

Vjeroučiteljica

Profesorica povijesti i pedagogije

VSS

VSS

VSS

Vjeronauk

Vjeronauk

pedagoginja

37. ZVONKA LUKŠA ekonomist VŠS Čistačica u sportskoj dvorani i školi

2.3. Tjedna i godišnja zaduženja odgojno-obrazovnih radnika škole

2.3. ZADUŽENJA UČITELJA U ŠKOLSKOJ 2019./20. GODINI TJEDNO ZADUŽENJE DJELATNIKA Tjedno zaduženje djelatnika sastavni je dio Godišnjeg plana i programa škole i dostavlja se djelatniku do 07.10. Tablica godišnjih zaduženja djelatnika nalaze se u privitku ovog Godišnjeg plana i programa.

Page 17: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVEC 2019./2020.

3. Podaci o organizaciji rada 3.1. Organizacija smjena ORGANIZACIJA SMJENA

U Školi se nastava odvija u jednoj smjeni koja započinje s radom u 8,00 sati, a završava u

15,00. Veliki odmor traje 25 minuta, a mali odmori 5 minuta. Od školske godine 2014./15.uz suglasnost Školskog odbora uveden je još jedan odmor od 10 minuta u 12,25 pod kojim učenici koji imaju više od 5 sati dobivaju dopunski obrok. Dopunski obrok financira Općina Donji Kraljevec.

Za potrebe izvannastavnih aktivnosti i satova dopunske i dodatne nastave organizira se nulti sat (7,10 – 7,55) i 7. sat (13,20 – 14,05).

Pedagoginja mjesečno izrađuje plan dežurstva učenika od 5. – 8.razreda u školskoj kuhinji. U kuhinji dežuraju učenici samo pod velikim odmorom.

Škola ima ugrađeno automatsko zvono tako da nije potrebno da funkciju zvonjenja obavlja dežurni učenik. Isto tako, za vrijeme odvijanja nastave školske prostore kontrolira pomoćno osoblje , tako da je ukinuto dežurstvo učenika, što je i navedeno u aneksu Pravilnika o kućnom redu. Raspored zvonjenja:

SAT POČETAK ZAVRŠETAK

0. 7,10 7,55 1. 8,00 8,45 2. 8,50 9,35 Veliki odmor 9,35 10,00 3. 10,00 10,45 4. 10,50 11,35 5. 11,40 12,25 6.

7.

8.

12,35

13,25

14,15

13,20

14,10

15,00

Page 18: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

18

Dežurstva učitelja: Ponedjeljak –PETRA TERZIĆ, GABRIJELA BINDER, SANJA HORVAT PAHEK, NEVENKA REIF Utorak – HORVAT DUBRAVKA, NOVAK DUNJA, FRANČIĆ ZVJEZDANA, JASNA BALENT Srijeda – ALEN MUDRI,DOROTEA ŽVORC, ŽEGARAC DAMIR, MILJENKA VIDOVIĆ MOHL Četvrtak –MARKO KRHAČ, HORVAT JASMINKA, TOPLEK LJERKA, ANITA PURIĆ Petak – KSENIJA VUGRINEC KRUMPIĆ, PURIĆ HRANJEC MARIJA, KRUNOSLAV LAJTMAN, PETKOVIĆ TANJA Svakog radnog dana dežurno je više učitelja. Dežurni učitelji: - puštaju učenike u prostore školske zgrade - kontroliraju uvjete u prostorijama (prozračenost, rad zvona, postojanje krede, zagrijanost) i upozoravaju domara ili ravnateljicu o mogućim problemima - evidentiraju nedolazak učitelja na radno mjesto i o tome obavještavaju ravnateljicu/pedagoginju te organiziraju zamjenu - odgovorni su disciplinu i sigurnost učenika pod odmorima - paze na red za vrijeme odmora - kontroliraju disciplinu učenika za vrijeme blagovanja - evidentiraju moguće probleme i događanja u knjigu dežurstva

Page 19: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVEC 2019./2020.

RASPORED SATI - PREDMETNA NASTAVA - VRIJEDI OD 9.9.2019.

5.RAZRED 6.RAZRED

pon uto sri čet pet pon uto sri čet pet

0. 0.

1. HRV MAT HJ INF POV 1. MAT POV EJ EJ MAT

2. MAT EJ GK INF MAT 2. HJ HJ HJ MAT POV

3. LIK/TK POV NJ EJ HJ 3. TK/LIK PRI TZK INF NJ

4. LIK/TK HJ MAT HJ SR 4. TK/LIK PRI VJ INF HJ

5. VJ PRI TZK NJ GEO 5. EJ MAT GEO HJ GK

6. EJ PRI/- VJ TZK GEO/- 6. VJ TZK GEO NJ SR

7. 7.

primanje roditelja: utorak, 4.sat primanje roditelja: petak 5.sat

7.RAZRED 8.RAZRED

pon uto sri čet pet pon uto sri čet pet

0. SR 0. SR

1. VJ EJ KEM FIZ NJ 1. EJ HJ GEO MAT HJ

2. EJ POV KEM FIZ HJ 2. VJ MAT GEO EJ NJ

3. HJ MAT GEO MAT BIO 3. VJ EJ HJ NJ MAT

4. MAT INF GEO NJ BIO 4. HJ POV KEM FIZ GK

5. LIK/TK INF MAT POV EJ 5. TK/LIK TZK KEM FIZ BIO

6. LIK/TK HJ TZK HJ GK 6. TK/LIK INF MAT POV BIO

7. TZK VJ 7. INF TZK

8. 8.

primanje roditelja: utorak, 5.sat primanje roditelja: utorak, 5.sat

Page 20: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

20

RASPORED SATI - RAZREDNA NASTAVA - VRIJEDI OD 9.9.2019.

1.RAZRED 2.RAZRED

pon uto sri čet pet pon uto sri čet pet

0. 0.

1. SR HJ MAT HJ HJ 1. SR HJ HJ HJ HJ

2. HJ PID EJ MAT EJ 2. HJ MAT MAT MAT TZK

3. MAT VJ HJ PID MAT 3. MAT GK EJ PID EJ

4. LK USŠ TZK GK TZK 4. PID VJ TZK LK VJ

5. TZK DOD-M DOP USŠ VJ 5. TZK DOD DOP

6. INA 6. INA

7. 7.

primanje roditelja: SRIJEDA 2.SAT primanje roditelja: SRIJEDA 3.SAT

3.RAZRED 4.RAZRED

pon uto sri čet pet pon uto sri čet pet

0. 0.

1. SR HJ TZK HJ HJ 1. SR HJ GK NJ HJ

2. HJ MAT MAT MAT GKVJ 2. HJ TZK NJ HJ PID

3. MAT LK HJ PID EJ 3. EJ MAT MAT PID MAT

4. PID TZK EJ TZK 4. VJ PID HJ EJ TZK

5. DOD VJ DOP 5. LK VJ MAT

6. INA 6. DOD INA DOP

7. 7.

8. 8.

primanje roditelja: SRIJEDA 4.SAT primanje roditelja: ČETVRTAK 4.SAT

Page 21: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

21

GODIŠNJI KALENDAR RADA 3.2 Godišnji kalendar rada

Polugodište Mjesec Broj

radnih

dana

Nastavnih

radnih

dana U

razredu Integrirani dani,

projektna nastava Terenska nastava, izvanučionička

nastava Stručna ekskurzija djelatnika,

nenastavni dani Učenički praznici

i državni blagdani

i praznici u tjednu

I.

Rujan 16 16 15 1(26.9.

Olimpijski dan,

sportski dan, Svjetski

dan jezika) - - -

Listopad 28 19 18 1 (16.10. Dani kruha) 4(23.10. Posjet kazalištu RN ,

17.10.terenska nastava Zagreb od 5.

do 8. razreda) 7.10., stručna ekskurzija

djelatnika 3

Studeni 20 20 19 - 2(27.11.Terenska nastava PN u

Varaždin, 4.11. Terenska po Međimurju

3.r.)

- 1

Prosinac 20 15 14 1(20.12. Božićna

bajka i čarolije) 1(terenska nastava u Vukovar 8.r. 3. i

4.prosinca) - 7

II.

Siječanj 21 19 19 - - - 4

Veljača 20 15 15

2 ( 14.2. Valentinovo

RN, 21.2. Fašnik u školi

RN) - - 5

Ožujak 22 22 22 1(Dani hrvatskog

jezika RN) 1( obilježavanje Dana voda) - -

Travanj 22 19 17 1(22.4. Projektni eko-

dan, Znanstveni

sajam) 1(24.4.Terenska nastava PN Smiljan) - 3

Svibanj 20 20 18 1(8.5. Majčin dan RN) 1 (terenska RN Veliki Grđevac) - 1

Lipanj 19 10 9 1(17.6. Ususret ljetu) -

3.6.2020. – Dan škole

12.6.2020.- stručno

usavršavanje djelatnika 10

Svega 208 175 163 7 11 3 35

Page 22: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVEC 2019./2020.

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola za školsku godinu donosi Ministrica znanosti i obrazovanja. Ove godine po prvi puta osnivači škola imali su pravo odabrati jednu od 4 ponuđenih kombinacija učeničkih praznika. Osnovne škole Međimurske županije ove godine rade prema kombinaciji ponuđenoj pod brojem 4:

Jesenski odmor za učenike počinje 30. listopada 2019. godine i traje do 31. listopada 2019. godine, s tim da nastava počinje 4. studenoga 2019. godine.

Prvi dio zimskoga odmora za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 3. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 7. siječnja 2020. godine.

Drugi dio zimskoga odmora za učenike počinje 24. veljače 2020. godine i završava 28. veljače 2020. godine, s tim na nastava počinje 2. ožujka 2020. godine.

Proljetni odmor učenika počinje 9. travnja 2020. godine i završava 10. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 14. travnja 2020. godine.

Škola obvezna je tijekom nastavne godine ostvariti broj radnih dana za provedbu broja nastavnih sati po nastavnim predmetima utvrđen propisanim nastavnim planom i programom i to najmanje 175 nastavnih radnih dana u petodnevnom radnom tjednu. U skladu s odlukom MZOS, nastavna godina započela je 09.rujna 2019. U posebnim okolnostima koje nije moguće predvidjeti i planirati godišnjim planom i programom, Škola može odstupiti od rokova i broja radnih dana utvrđenih ovim pravilnikom, o čemu odlučuje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i na prijedlog Ureda državne uprave u županiji.

PROJEKT VANJSKOG VREDNOVANJA Projekt vanjskog vrednovanja provodit će se u skladu s planom Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje iz Zagreba.

PROJEKT E-DNEVNIK Od 2.rujna 2013.u školi se provodi projekt E-dnevnik. Projekt je osmislio CARNET, a provodi se na način da se ocjene i vođenje dnevnika rada provode putem interneta, na aplikaciji e-Dnevnik. Roditelji su upoznati s aplikacijom i povratne informacije su izuzetno pozitivne.

Page 23: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

23

PROJEKT PRODUŽENOG BORAVKA U drugom polugodištu 2019., a na inicijativu ravnateljice i Vijeća roditelja, Školski odbor OŠ Donji Kraljevec donosi odluku da se kreće u provođenje projekta produženog boravka za učenike od 1. do 3. razreda. Nakon toga je održan roditeljski sastanak na kojem je sudjelovao i načelnik općine na kojem je determinirana velika zainteresiranost za početak rada boravka. Nakon toga zatražena je i dobivena suglasnost osnivača. Suglasnost MZO stigla je 18.92019. Produženi boravak započeo je s radom 23.9.2019. U boravak je trenutno upisano 10 učenika. U boravku radi magistra primarnog obrazovanja Martina Radić iz Donjeg Kraljevca. Boravak je planiran u vremenu 11,30 do 16,30. Za vrijeme boravka učenici dobivaju ručak i još jedan obrok. Učenici imaju aktivnosti planirane godišnjim planom i kurikulumom, povezanim s godišnjim planovima i kurikulumom razrednih odjela iz kojih su upisani učenici. PLAN IZVANUČIONIČKE NASTAVE, OBILJEŽAVANJE VAŽNIJIH DATUMA

Aktivnost Datum Nositelj aktivnosti Napomena

1. Međunarodni dan

jezika, Europski

tjedan sporta,

jesenski kros

26.rujan 2019. Ksenija Vugrinec

Krumpić, Dunja

Novak, Damir

Žegarac, razrednici,

ostali djelatnici Škole

Integrirani dan

Zbog vremenskih

uvjeta kros je

prebačen na 3.10.

2. FlashMOVE 27.9.2019. Čakovec Pedagoginja, 4

učenice 8.razreda

3. Dan zaštite

ozonskog omotača

18.9. Obilježavanje na

satovima kemije i

biologije

4. Vježba evakuacije u

suradnji s

vatrogasnim

društvom

30.9.2019. Nevenka Reif, DVD

Donji Kraljevec

5. Međunarodni dan

zaštite životinja

4.10.2019. Knjižničarka, Dunja

Novak, pedagoginja

6. Stručno

usavršavanje

učitelja

7.10.2019. Kazališna predstava u

HNK Varaždin

„Tramvaj zvan

čežnja“

Nenastavni dan –

obilježavanje

Svjetskog dana

učitelja

7. Dani kruha u školi 16.listopad 2019. Petra Terzić,

razrednici

Integrirani dan

8. Mjesec hrvatske

knjige

15.10.-15.11.

Ivana Kramar,

Razrednici

9. Terenska nastava

4.razreda - Zagreb

17.10.2019. Anita Purić

10. Terenska nastava

predmetne nastave

Zagreb

17.10.2019. igrani

film „Dora istražuje

izgubljeni grad“ u

Dubravka Horvat –

voditeljica,Marko

Krhač, Ljerka Toplek,

Page 24: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

24

4D formatu,

Prirodoslovni muzej

Sanja Horvat Pahek,

Damir Žegarac,

Ksenija Vugrinec

Krumpić,

11. Svjetski dan kravate 18.10.2019. Pedagoginja, svi

djelatnici i učenici

12. Posjet kazalištu 23.10.2019.

„Tko se boji vuka još“

KD Pinkleci

Cijela razredna

nastava

13. Projekt

„Bioinforamtivko“

Listopad 2019. –

lipanj 2020.

Knjižničarka,

knjižničarska skupina,

svi djelatnici škole

Suradnja s OŠ

Hodošan

14. Terenska nastava

po Međimurju 3.r

studeni Tanja Petković

15. Svjetski dan

izumitelja

9.11.2019. Pedagoginja škole

16. Međunarodni dan

tolerancije, Dan

sjećanja na Vukovar

18.11. Ljerka Toplek,

razrednici, svi

djelatnici škole

17. Međunarodni dan

djeteta

20.11.2019. Pedagoginja, svi

djelatnici škole

18. Mjesec borbe

protiv ovisnosti

15.11.- 15.12. Pedagoginja škole Radionice

19. Nikolinje 6.12.2019. Zvjezdana Frančić Kratka priredba za

razrednu nastavu

20. Priredba uz Božić i

Novu godinu, sajam

14.12.2019. Petra Tomšić, Ksenija

Vugrinec Krumpić, svi

djelatnici škole,

program – Ivana

Kramar, Vijeće

roditelja

Priredba u

sportskoj dvorani,

sajam

21. Božićna bajka i

čarolije

20.12.2019. Razrednici RN Integrirani dan za

RN

22. Posjet HNK

Varaždin

Tijekom cijele

godine

RN, knjižničarka

23. Posjet predstavi u

Čakovcu i Prelogu

te muzeju u

Prelogu i Čakovcu

Tijekom cijele

nastavne godine,

prema ponudi

sadržaja

RN i PN

24. Posjet Muzeju

Međimurja

Tijekom cijele

nastavne godine,

prema dogovoru

Ksenija Vugrinec

Krumpić, Maštaonica

25. Dan ružičastih

majica

26.2.2020. Pedagoginja, svi

djelatnici škole

26. Valentinovo 14.2.2020. RN Integrirana

nastava

27. Posjet Centru dr

Rudolfa Steinera

Veljača 2020. RN-3.razred

Page 25: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

25

28. Fašnik u školi 21.2.2020. RN Integrirana

nastava

29. Općinski fašnik 22.2. 2020. 5.razred s

razrednicom

30. Posjet etno-zbirci

Marije Šavora

veljača RN – 3.razred

31. Obilježavanje Dana

sigurnijeg interneta

veljača Jasminka Horvat

32. Dan šarenih čarapa 21.3.2020. Svi djelatnici škole

33. Svjetski dan voda 22.3.2020. RN Integrirana

nastava

34. Terenska nastava

5.-8.r.Smiljan

24.4.2020. Alen Mudri – voditelj

putovanja, Dubravka

Horvat, Nevenka Reif,

Sanja Horvat Pahek,

Ljerka Toplek, Marija

Purić Hranjec,

pedagoginja

35. Projektni eko-dan 22.04.2020. Dorotea Delimar, svi

djelatnici škole

36. Županijsko

natjecanje mladih

CK

Ožujak 2020. Pedagoginja, GDCK

ČK

37. Dani hrvatskog

jezika

11.-15.3.2020. Knjižničarka,

učiteljica HJ,

učiteljice RN

38. Osposobljavanje za

ŠPJ

Travanj 2020. Nevenka Reif

39. Majčin dan 8.svibanj 2020. Učiteljice RN,

Zvjezdana Frančić

Integrirana

nastava RN

40. Terenska nastava

RN Veliki Grđevac

Svibanj 2020. Voditeljica Miljenka

Vidović Mohl,

razrednici, asistentica

41. Posjet Tehnix-u,

profesionalna

orijentacija, održiv

razvoj

Svibanj 2020. Pedagoginja, učenici

8.razreda

42. Nastava u prirodi Lipanj 2020. Razrednica i učenici

4.razreda

43. Dan škole 3.6.2020. Sanja Horvat Pahek,

program Dubravka

Horvat, svi djelatnici

škole

Nenastavni dan

44. Završna svečanost

4. razreda

17.6.2020. Razrednica,

pedagoginja

45. Škola plivanja Prema odluci

Županije

Tanja Petković, 3.r.

46. Nastava u prirodi Svibanj, lipanj 2020. Anita Purić, 4.r.

Page 26: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM OŠ DONJI KRALJEVEC ZA 2019./2020.

26

47. Višednevno

putovanje učenika

7. i 8. razreda

15.-17.6.2020. Razrednice i učenici

7. i 8. razreda

48. Uređenje web-

stranice

Tijekom cijele

godine

Ravnateljica,

knjižničarka,

informatičarka

Ukupno je planirano: Razredna nastava – 3 terenske nastave (jedna samo za 3.razred, 1 samo za 4.razred i jedna terenska nastava za sve učenike od 1.do 4.razreda), nastava u prirodi za učenike 4. razreda, posjete kazališnoj predstavi(troškove snose roditelji). Predmetna nastava – 3 terenske nastave za sve učenike od 5.do 8.razreda, terenska nastava za 8.razred u Vukovar (termin ovisi o organizatorima), posjet kazalištu za sve učenike predmetne nastave i višednevno putovanje učenika 7.i 8. razreda (troškove snose roditelji) Za sve učenike škole planira se uključenje u aktivnosti Centra dr Rudolfa Steinera te rad Muzeja grada Preloga i muzeja u Donjem Hrašćanu.

U sklopu profesionalne orijentacije planira se odlazak učenika 7.i 8.razreda u Čakovec i to vlakom te šetnja po Čakovcu i upoznavanje srednjih škola, te posjet poduzeću Tehnix. Organizacija izvanučioničke nastave za učenike organizira se prema novom Pravilniku o organizaciji učeničkih izleta koji je stupio na snagu 2015. godine (NN 87/14. i 81/15. ) te Izmjenama Pravilnika. Zajedničko stručno usavršavanje učitelja planira se 7.10.2019., čime će se obilježiti Svjetski dan učitelja te 12.6.2020. Teme integriranih dana i projektnog dana vezane su uz događaje i važnije datume i planiraju na stručnim aktivima učitelja predmetne i razredne nastave.

Page 27: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

27

3.3. Podaci o broju učenika i razrednih odjela

PODACI O UČENICIMA I RAZREDNIM ODJELIMA

Škola Razred Ukupno učenika

Od toga učenica

Novoupisanih Prilagođeni Individualizirani postupci

Razrednik

D.Kraljevec I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

12

10

17

10

11

19

14

13

0

6

11

7

9

7

4

10

12

0

0

0

0

0

0

0

-

0

1

0

0

0

1

0

-

-

-

-

-

1

3

2

Jasna Balent

Miljenka Vidović Mohl

Tanja Petković

Anita Purić

Sanja Horvat Pahek

Nevenka Reif

Ljerka Toplek

Dubravka Horvat

106 54 12 2 6

Učenika Učenica Ukupno

Razredna nastava 25 24 49 Predmetna nastava 27 30 57

Razredi i odjeli

Razred I. II. III. IV. V VI. VII. VIII. Učenika 12 10 17 10 11 19 14 13 Odjela 1 1 1 1 1 1 1 1

Page 28: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

28

3.3.1. Primjereni oblik školovanja po razredima i oblicima rada

3.10. RAD PO PRILAGOĐENOM PROGRAMU U Školi su 2 učenika koji rade po prilagođenom programu. Za učenike u školi djeluje Stručno povjerenstvo za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta za Osnovnu školu Donji Kraljevec u sastavu: Maja Lukman, pedagoginja škole, predsjednica povjerenstva Dr.med. Dijana Uvodić Đurić, liječnica školske medicine Dubravka Horvat, prof. hrvatskog i češkog jezika i književnosti Anita Purić, učiteljica razredne nastave Povjerenstvo u ovom sastavu djeluje od 1.8.2018. do 1.8.2020. Od 1.8.2018. do 31.7.2022. u sastavu Stručnog povjerenstva za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta Ureda državne uprave Međimurske županije za 9 škola MŽ sudjeluju i 3 djelatnice OŠ Donji Kraljevec. To su: Maja Lukman Šprajc,prof., predsjednica povjerenstva Miljenka Vidović Mohl, članica povjerenstva Dubravka Horvat,prof., članica povjerenstva. Individualizirani postupci: Zbog specifičnih teškoća u učenju ,6 učenika imaju odobrene individualizirane postupke u nastavi. Jedan od njih ima pravo i na pomoćnika u nastavi zbog specifičnih zdravstvenih problema. Posjeti logopedu:

Škola nema zaposlenog stručnog suradnika logopeda. Roditelji mogu kontaktirati logopeda u županijskoj bolnici u Čakovcu.

Page 29: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

29

4. Tjedni i godišnji broj sati po razredima i oblicima odgojno-obrazovnog rada

4.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za obvezne nastavne predmete po razredima Od školske godine 2018./2019. u 5. i 6. razred uvodi se Informatika kao obvezni predmet.

Predmet Godišnji broj sati redovite nastave 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Planirano

Hrvatski jezik 175 175 175 175 175 175 140 140 1300 Likovna kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 280

Glazbena kultura

35 35 35 35 35 35 35 35 280

Njemački jezik

0

Engleski jezik 70 70 70 70 105 105 105 595 Matematika 140 140 140 140 140 140 140 140 1120

Priroda i društvo

70 70 70 105 315

Priroda

43 70 115

Biologija

70 70 140

Kemija

70 70 140

Fizika

70 70 140

Geografija

43 70 70 70 253

Povijest

70 70 70 70 280

Tehnička kultura

35 35 35 35 140

TZK

Informatika

Njemački jezik

105 105 105 70 70

70

70

70

70 70

35

665

35

Ukupno:

630 630 630 630 840 875 910 945 7090

Page 30: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

30

4.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati za ostale oblika odgojno-obrazovnog rada 4.2.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave 4.2.1.1. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave iz vjeronauka 4.2.1.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave stranog jezika 4.2.1.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati izborne nastave informatike

r.br. Naziv programa Razredi Broj grupa Učenika Izvršitelji Sati tjedno Sati godišnje 1. Vjeronauk 1. 1 10 Zvjezdana

Frančić 2 70

2. -II- 2. 1 17 -II- 2 70 3. -II- 3. 1 10 -II- 2 70 4. -II- 4. 1 12 Petra Terzić 2 70 5. -II- 5. 1 19 -II- 2 70 6. -II- 6. 1 12 -II- 2 70 7. -II- 7. 1 13 -II- 2 70 8. -II- 8. 1 11 -II- 2 70 9. Njemački jezik 4. 1 12 Ksenija

Vugrinec Krumpić

2 70

10. Njemački jezik 5. 1 19 -II- 2 70 11. Njemački jezik 6. 1 13 -II- 2 70 12. Njemački jezik 7. 1 13 -II- 2 70 13. -II- 8. 1 10 -II- 2 70 14.

15.

Informatika

-II-

7.

8.

1

1

13

11

Jasminka Horvat

-II-

2

2

70

70

Ukupno: 15 195 30 1050

4.2.1.4. PLAN IZVANNASTAVNIH AKTIVNOSTI

REDNI BROJ NAZIV AKTIVNOSTI BROJ UČENIKA VODITELJI AKTIVNOSTI 1. Mali kemičari Dorotea Žvorc

2. Mali školski medijatori 12 Miljenka Vidović Mohl, Anita Purić

3. Knjižničarska skupina 7 Ivana Kramar

4. Biološka skupina 3 Marija Purić Hranjec

5. Foto-reporterska skupina 2 Dunja Novak

6. Geografska skupina 10 Alen Mudri

7. Informatička skupina 15 Jasminka Horvat

8. Pjevački zbor Krunoslav Lajtman

9. Sportska skupina Damir Žegarac

10. Prometna skupina 21 Nevenka Reif

11. Likovna skupina 5 Gabrijela Binder

Page 31: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

31

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

U školi djeluje i Školski sportski klub „Mladost“.

Ekološka skupina

Plesna skupina

Etwinning

Biblijska skupina (RN)

Vjeronaučna skupina(PN)

Maštaonica

Mali fizičari

33

27

7

8

13

Marija Purić Hranjec

Tanja Petković, Jasna Balent

Dunja Novak

Zvjezdana Frančić

Petra Terzić

Ksenija Vugrinec Krumpić

Marko Krhač

4.2.2. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dopunske nastave 4. 2.2. DOPUNSKA NASTAVA

Predmet Razred Broj učenika Broj sati godišnje Izvršitelji Hrvatski jezik I.-IV. 2-5po odjelu 140 Učitelji RN Hrvatski jezik V.-VIII. 3-5 po odjelu 35 Dubravka Horvat Matematika I.-IV. 2-5 po odjelu 140 Učitelji RN Matematika

Povijest

Engleski jezik

V.-VIII.

V.

VIII.

3-5 po odjelu

3-5 po odjelu

3-5

105

35

35

Sanja Pahek Horvat

Ljerka Toplek

Dunja Novak

4.2.3. Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave 4.2.3. DODATNA NASTAVA

Predmet Razred Ukupno učenika Planirani sati godišnje

Voditelj aktivnosti

Hrvatski jezik IV. 5 35 Anita Purić Matematika III. 5 35 Tanja Petković Matematika

Matematika

Matematika

II.

I.

V.

5

5

5

35

35

35

Miljenka Vidović Mohl

Jasna Balent

Sanja Horvat Pahek

Page 32: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

32

4.3. Obuka neplivača

Obuka plivanja za 17-toro učenika 3.razreda bit će provedena prema odluci nadležnih tijela Županije na način i u vrijeme kako odrede ista.

4.4. Obuka za sigurnu vožnju biciklom

Pripremu za polaganje ispita za sigurnu vožnju biciklom organizirat ćemo u školi za učenike 5.razreda te ostale zainteresirane od 6.do 8.razreda u sklopu izvannastavne aktivnosti „Prometna skupina“. Pripremu će provoditi učiteljica Nevenka Reif, a za učenike će se uz dogovor s HAK-om i MUP-om organizirati polaganje ispita.

4.5. Međupredmetni sadržaji U veljači 2019.godine doneseni su novi kurikulumi svih nastavnih predmeta. Novost je što se u nastavu uvode tzv. međupredmetne teme. Međupredmetni sadržaji se ne obrađuju na posebnom nastavnom predmetu već se sadržaji tema obrađuju kroz sve nastavne teme. Ukupno je 7

međupredmetnih tema: - Učiti kako učiti, - Poduzetništvo, - Osobni i socijalni razvoj, - Zdravlje, - Održivi razvoj, - Uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije i - Građanski odgoj i obrazovanje.

Međupredmetne teme uvode se za sve razrede od 2019. godine.

Page 33: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

33

4.6. Univerzalna sportska škola

UNIVERZALNA SPORTSKA ŠKOLA

Hrvatski školski sportski savez (HŠSS) tijekom 2007. godine pokrenuo je program na nacionalnoj razini pod nazivom Univerzalna sportska škola. Univerzalna sportska škola namijenjena je djeci od šeste do desete godine života, tj. učenicima od prvoga do četvrtoga razreda osnovne škole. Cilj programa univerzalne sportske škole uključivanje je što većeg broja najmlađih učenika u športske aktivnosti, odnosno stvaranje navike svakodnevnoga tjelesnog vježbanja. Sve aktivnosti vezane za njegovu realizaciju u funkciji su cjelokupnog razvoja djeteta (fizičkog, kreativnog, emotivnog, kognitivnog itd.). Program nije usmjeren na stvaranje vrhunskih športaša, već na poticanje optimalnog razvoja motoričkih potencijala djece. Motorički sadržaji izabrani su u skladu s mogućnostima djece te dobi. Djeca pod stručnim nadzorom kineziologa, igrajući se na zanimljiv i za njihovu dob pedagoški i kineziološki primjeren način, uče osnovne oblike kretanja, kao i osnovne elemente brojnih športova. Program univerzalne sportske škole provode se dva puta tjedno po 45 minuta tijekom cijele školske godine. Ipak, potrebno je istaknuti kako upravo univerzalna sportska škola može predstavljati temelj za stvaranje budućih vrhunskih sportaša, jer stjecanjem većeg broja motoričkih znanja u ranijim fazama sportskog razvoja iz raznih športskih grana omogućuje uspješniju sportsku specijalizaciju kasnije. U programu USŠ mogu raditi samo osobe koje zadovoljavaju kriterije za rad s djecom u okviru izvannastavnih školskih sportskih aktivnosti koji su propisani u Zakonu o sportu čl. 60. stavak 3. (Osobe koje imaju odgovarajuću stručnu spremu na razini sveučilišnog studija i ispunjavaju uvjete za učitelja odnosno nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture sukladno posebnom propisu). Rad univerzalnih sportskih škola sastavni je dio djelovanja Školskoga sportskog društva. Dijagnostika antropometrijskih karakteristika, motoričkih i funkcionalnih sposobnosti djece provodi se dva puta godišnje (inicijalno i finalno provjeravanje). Na osnovi dobivenih rezultata prati se individualni i grupni napredak, utvrđuju se nedostaci, detektiraju se izrazito nadarena djeca i valorizira se cjelokupan program. Program Univerzalne sportske škole počinje se provoditi s 15.10.2019. U OŠ Donji Kraljevec u ovaj program uključit će se učenici 1. razreda . Program će provoditi utorkom i četvrtkom tijekom cijele školske godine. Za provođenje ovog programa škola traži suglasnost roditelja.

Page 34: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

34

5. Planovi rada ravnatelja, odgojno-obrazovnih i ostalih radnika

5.1. Plan rada ravnatelja

SADRŽAJ RADA Predviđeno

vrijeme ostvarivanja

Predviđeno vrijeme u

satima

1. POSLOVI PLANIRANJA I PROGRAMIRANJA

1.1. Izrada Godišnjeg plana i programa rada škole VI - IX 40

1.2. Izrada plana i programa rada ravnatelja VI – IX 10

1.3. Koordinacija u izradi predmetnih kurikuluma VI – IX 10

1.4. Izrada školskog kurikuluma VI – IX 30

1.5. Izrada Razvojnog plana i programa škole VI – IX 20

1.6. Planiranje i programiranje rada Učiteljskog i Razrednih vijeća IX – VI 20

1.7. Izrada zaduženja učitelja VI – VIII 20

1.8. Izrada smjernica i pomoć učiteljima pri tematskim planiranjima IX – VI 10

1.9. Planiranje i organizacija školskih projekata IX – VI 10 1.10.Planiranje i organizacija stručnog usavršavanja IX – VI 20 1.11.Planiranje nabave opreme i namještaja IX – VI 20 1.12.Planiranje i organizacija uređenja okoliša škole IX – VI 20 1.13.Elektronski upisi, E-dnevnik IX – VIII 20 Ukupno 250

2. POSLOVI ORGANIZACIJE I KOORDINACIJE RADA

2.1. Izrada prijedloga organizacije rada Škole (broj razrednih odjela, broj smjena, radno vrijeme smjena, organizacija rada izborne nastave, INA, izrada kompletne organizacije rada Škole).

IX – VIII 40

2.2. Izrada Godišnjeg kalendara rada škole VIII – IX 20

2.3. Izrada strukture radnog vremena i zaduženja učitelja VI – IX 15

2.4. Organizacija i koordinacija vanjskog vrednovanja prema planu NCVVO-a IX – VI 5

2.5. Organizacija i koordinacija samovrednovanja škole IX – VI 20

2.6. Organizacija prehrane učenika IX – VII 15

2.7. Organizacija i koordinacija zdravstvene i socijalne zaštite učenika IX – VI 20

2.8. Organizacija i priprema izvanučionične nastave, izleta i ekskurzija IX – VI 30

2.9. Organizacija i koordinacija rada kolegijalnih tijela škole IX – VIII 30 2.10.Organizacija i koordinacija upisa učenika u 1.razred osnovne i srednje škole IV – VII 20 2.11.Organizacija i koordinacija obilježavanja državnih blagdana i praznika IX – VI 10 2.12.Organizacija zamjena nenazočnih učitelja IX – VI 10 2.13.Organizacija popravnih, predmetnih i razrednih ispita VI i VIII 10 2.14.Organizacija poslova vezana uz odabir udžbenika V-IX 30 2.15. Poslovi vezani uz natjecanja učenika I-VI 30 2.16. Organizacija popravaka, uređenja, adaptacija prostora I i VIII 30 2.17.Ostali poslovi IX – VIII 20 Ukupno 355

3. PRAĆENJE REALIZACIJE PLANIRANOG RADA ŠKOLE

3.1. Praćenje i uvid u ostvarenje Plana i programa rada škole IX – VI 40

3.2. Vrednovanje i analiza uspjeha na kraju odgojno obrazovnih razdoblja XII i VI 20

3.3. Administrativno pedagoško instruktivni rad s učiteljima, stručnim suradnicima i pripravnicima

IX – VI 20

3.4. Praćenje rada školskih povjerenstava IX – VI 15

3.5. Praćenje i koordinacija rada administrativne službe IX – VIII 20

3.6. Praćenje i koordinacija rada tehničke službe IX – VIII 20

Page 35: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

35

3.7. Praćenje i analiza suradnje s institucijama izvan škole IX – VIII 10

3.8. Kontrola pedagoške dokumentacije IX – VIII 30

3.9. Ostali poslovi IX – VIII 20 Ukupno 195

4. RAD U STRUČNIM I KOLEGIJALNIM TIJELIMA ŠKOLE

4.1. Planiranje, pripremanje i vođenje sjednica kolegijalnih i stručnih tijela IX – VIII 40

4.2. Suradnja sa Sindikalnom podružnicom škole IX – VIII 10

4.3. Ostali poslovi IX – VIII 20 Ukupno 70

5. RAD S UČENICIMA, UČITELJIMA, STRUČNIM SURADNICIMA I RODITELJIMA

5.1. Dnevna, tjedna i mjesečna planiranja s učiteljima i suradnicima IX – VIII 40

5.2. Praćenje rada učeničkih društava, grupa i pomoć pri radu IX – VI 20 5.3. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama učenika IX – VI 30 5.4. Suradnja i pomoć pri realizaciji poslova svih djelatnika škole IX – VIII 30 5.5. Briga o sigurnosti, pravima i obvezama svih zaposlenika IX – VIII 20 5.6. Savjetodavni rad s roditeljima /individualno i skupno/ IX – VIII 20 5.7. Uvođenje pripravnika u odgojno-obrazovni rad 20 5.8. Poslovi oko napredovanja učitelja i stručnih suradnika 20 5.9. Ostali poslovi IX – VIII 20

220

6. ADMINISTRATIVNO – UPRAVNI I RAČUNOVODSTVENI POSLOVI

6.1. Rad i suradnja s tajnikom škole IX – VIII 30

6.2. Provedba zakonskih i podzakonskih akata te naputaka MZOS-a IX – VIII 30

6.3. Usklađivanje i provedba općih i pojedinačnih akata škole IX – VIII 30 6.4. Provođenje raznih natječaja za potrebe škole IX – VIII 20 6.5. Prijem u radni odnos /uz suglasnost Školskog odbora/ IX – VIII 20 6.6. Poslovi zastupanja škole IX – VIII 20 6.7. Rad i suradnja s računovođom škole IX – VIII 20 6.8. Izrada financijskog plana škole VIII – IX 30 6.9. Kontrola i nadzor računovodstvenog poslovanja IX – VIII 20 6.10 Organizacija i provedba inventure XII 20 6.11. Poslovi vezani uz e-matice VI 30 6.12. Potpisivanje i provjera svjedodžbi i učeničkih knjižica VI 20 6.13. Organizacija nabave i podjele potrošnog materijala VIII i I 20 6.14. Ostali poslovi IX – VIII 20

Ukupno 330

7. SURADNJA S UDRUGAMA, USTANOVAMA I INSTITUCIJAMA

7.1. Predstavljanje škole IX – VIII 10

7.2. Suradnja s Ministarstvom znanosti, obrazovanja i športa IX – VIII 10

7.3. Suradnja s Agencijom za odgoj i obrazovanje IX – VIII 10

7.4. Suradnja s Nacionalnim centrom za vanjsko vrednovanje obrazovanja IX – VIII 10

7.5. Suradnja s Agencijom za mobilnost i programe EU IX – VIII 10

7.6. Suradnja s ostalim Agencijama za obrazovanje na državnoj razini IX – VIII 10

7.7. Suradnja s Uredom državne uprave IX – VIII 20

7.8. Suradnja s osnivačem IX – VIII 20 7.9. Suradnja s Zavodom za zapošljavanje IX – VIII 10 7.10.Suradnja s Zavodom za javno zdravstvo IX – VIII 10 7.11.Suradnja s Centrom za socijalnu skrb IX – VIII 10

Page 36: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

36

7.12.Suradnja s Obiteljskim centrom IX – VIII 10 7.13.Suradnja s Policijskom upravom IX –VIII 10 7.14.Suradnja s Župnim uredom IX – VIII 10 7.15.Suradnja s ostalim osnovnim i srednjim školama IX – VIII 20 7.16.Suradnja s turističkim agencijama IX – VIII 10 7.17.Suradnja s kulturnim i športskim ustanovama i institucijama IX – VIII 10 7.18.Suradnja s svim udrugama IX – VIII 10 7.19.Ostali poslovi IX – VIII 20 Ukupno 230

8. STRUČNO USAVRŠAVANJE

8.1. Stručno usavršavanje u matičnoj ustanovi IX – VI 10

8.2. Stručno usavršavanje u organizaciji ŽSV-a, MZOŠ-a, AZZO-a, HUROŠ-a IX – VI 20 8.3. Stručno usavršavanje u organizaciji ostalih ustanova IX – VI 20

8.4. Praćenje suvremene odgojno obrazovne literature IX – VI 20

8.5. Ostala stručna usavršavanja IX – VI 20 Ukupno 90

9. OSTALI POSLOVI RAVNATELJA

9.1. Vođenje evidencija i dokumentacije IX – VI 50

9.2. Ostali nepredvidivi poslovi IX – VI 50 Ukupno 100

UKUPAN BROJ PLANIRANIH SATI RADA GODIŠNJE: 1840

Page 37: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

37

5.2. Plan rada stručnog suradnika pedagoga

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Pedagoginja: Petra Tomšić, prof. paed.

Red. br.

SADRŽAJ RADA Vrijeme

realizacije Planirani broj sati

1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA 66

1.1. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja, analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

tijekom školske godine

5

1.2.

Organizacijski poslovi – planiranje

tijekom školske godine

40

1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, statistički podaci, Matična knjiga e-Dnevnik..

1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga.

1.2.3. Planiranje projekata i istraživanja.

1.2.4. Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja.

1.3.

Izvedbeno planiranje Planirane rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

tijekom školske godine

15

1.3.1. Planiranje praćenja napredovanja učenika

1.3.2. Planiranje suradnje s roditeljima

1.3.3. Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije

1.3.4. Pripremanje programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

1.3.5. Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave

1.4.

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa tijekom školske godine

6 1.4.1. Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

1.4.2. Poticanje na estetsko uređenje prostora za nastavu

2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU 547

2.1.

Upis učenika i formiranje razrednih odjela

tijekom školske godine

55

2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića

2.1.2. Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis

2.1.4. Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike i pozivi)

2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu

2.1.6. Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda

2.1.7. Formiranje razrednih odjela učenika 5. Razreda

2.1.8. Uključivanje novih učenika u RO

2.2.

Uvođenje novih programa i inovacija

tijekom školske godine

35 2.2.1. Upoznavanje s novim udžbenicima i priručnicima

2.2.2. Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala. Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih organa i aktiva.

2.3. Praćenje i izvođenje odgojno- obrazovnog rada 80

Page 38: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

38

2.3.1.Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana.

tijekom školske godine

2.3.2. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa – hospitacije. Razgovor i savjeti nakon uvida 2.3.2.1. Praćenje ocjenjivanja učenika 2.3.2.2. Rješavanje problema u razrednom odjelu

2.3.3. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa: 2.3.3.1. Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – 2.3.3.2. Realizacija ŠPP-a 2.3.3.3. Praćenje realizacije i koordiniranje programa Trening životnih vještina

2.3.4.Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole (RV, UV, aktivi) 2.3.5.1. Rad u stručnim timovima: Praćenje i analiza izostanka učenika Praćenje uspjeha i napredovanja učenika-posjeti RO

2.3.5. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

2.4.

Rad s učenicima s posebnim potrebama, uočavanje, poticanje i praćenje darovitih učenika

tijekom školske godine

30

2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim potrebama

2.4.2. Pedagoška obrada učenika (pedagoški list)

2.4.3. Pisanje pedagoškog nalaza i mišljenja povjerenstva

2.4.4. Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

2.4.5. Izrada programa opservacije, izvješća

2.5.

Savjetodavni rad i suradnja

tijekom školske godine

50

2.5.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima 2.5.1.1. Vijeće učenika

2.5.2. Savjetodavni rad i suradnja s učiteljima

2.5.3. Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima, tajništvom

2.5.4. Savjetodavni rad sa stručnjacima: psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi

2.5.5. Savjetodavni rad s roditeljima 2.5.5.1. Predavanja/pedagoške radionice za roditelje 2.5.5.2. Otvoreni sat s roditeljima i učenicima – individualni rad

2.5.6. Suradnja s okruženjem

2.6.

Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika

tijekom školske godine

60

2.6.1. Suradnja s učiteljima na poslovima PO

2.6.2. Predavanja za učenike 2.6.2.1. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 2.6.2.2. Utvrđivanje profesionalnih interesa 2.6.2.3. Individualno savjetovanje učenika 2.6.2.4. Savjetodavna pomoć učenicima pri odabiru srednje škole i željenog zanimanja 2.6.2.5. Prof. anketiranje učenika 8.r. (provođenje ankete, analiza podataka) 2.6.2.6. Organiziranje posjeta učenika 8-r. školama i poduzećima

2.6.3.Suradnja sa stručnom službom HZZ-a

2.6.4. Suradnja sa školskom liječnicom

2.6.5. Vođenje dokumentacije o prof. inf. učenika

2.7.

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

tijekom školske godine

35

2.7.1. Organizacija zdravstvenog praćenja učenika (cijepljenja , sistematski pregledi i drugi zdravstveni pregledi uč.)

2.7.2. Suradnja sa školskom liječnicom 2.7.2.1. Zdravstveno praćenje učenika 2.7.2.2. Rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi učenika i roditelja (predavanja – šk. liječnica)

2.7.4. Organiziranje zdravstvenog pregleda kod upisa djece u 1.r.

2.7.5. Upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika

2.7.6. Briga za socijalne odnose u RO – sociometrijsko ispit. učenika

Page 39: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

39

2.8.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s učiteljima

tijekom školske godine

80

2.8.1. Pomoć učiteljima početnicima u didaktičko-metodičkoj pripremi za nastavu

2.8.2. Rad u povjerenstvu za uvođenje učitelja pripravnika u samostalan rad

2.8.3. Individualna suradnja s učiteljima

2.8.3. Praćenje rada pripravnika – (individualni rad i hospitacije povjerenstva)

2.8.4. Neposredno praćenje kvalitete nastavnog

2.8.5. Pregled pedagoške dokumentacije

2.8.6. Suradnja s učiteljima razrednicima - dogovor i suradnja u realizaciji roditeljskih sastanaka, rad s učenicima na satovima RO – realizacija pedagoških tema, prof.inf.uč.)

2.8.7. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima

2.9.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s roditeljima

tijekom školske godine

45

2.9.1. Individualni savjetodavni rad s roditeljima

2.9.2. Održavanje roditeljskih sastanaka (prema potrebi) 2.9.2.1. Priprema informativnih materijala za roditeljski sastanak 2.9.2.2. Prisustvovanje roditeljskim sastancima s ciljem saniranja problema u razrednom odjelu (prema potrebi) 2.9.2.3. Anketiranje roditelja s ciljem unapređivanja odgojno-obrazovnog rada s učenicima i unapređivanja roditeljskih postupaka (prema potrebi) 2.9.2.4. Upoznavanje roditelja s rezultatima anketiranja učenika i analiza odgojne situacije

2.9.3. Rad s roditeljima po skupinama s identičnim poteškoćama

2.9.4. Profesionalno informiranje roditelja (ind. Razgovori, roditeljski sastanci)

2.9.5. Organiziranje roditeljskih susreta i sastanaka (prema potrebi)

2.10.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s ravnateljem škole

tijekom školske godine

77

2.10.1. Suradnja u izradi zaduženja učitelja (prema potrebi)

2.10.2. Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave – hospitacije

2.10.3. Suradnja u primjeni pedagoških mjera

2.10.4. Suradnja u organiziranju kulturne i javne djelatnosti škole

2.10.5. Osiguranje prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje kvalitetne nastave

2.10.6. Praćenje stručnog usavršavanja učitelja

2.10.7. Plan nabave nastavnih sredstava i pomagala – didaktička opremljenost škole

2.10.8. Suradnja u rješavanju tekućih problema – zamjene, dežurstva učitelja i ostali poslovi

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO - OBRAZOVNIH

DJELATNIKA 88

3.1.

Stručno usavršavanje pedagoga

tijekom školske godine

54

3.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja

3.1.2. Praćenje stručne literature

3.1.3. Stručno usavršavanje u školi- UV, aktivi ŽSV, Loomen

3.1.4. Usavršavanje u organizaciji MZOS, AZOO i drugih institucija

3.2.

Stručno usavršavanje učitelja

tijekom školske godine

34

3.2.1. Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

3.2.2. Školski stručni aktivi – koordinacija

3.2.3. Održavanje predavanja i ped. radionica za učitelje

3.2.4. Rad s učiteljima pripravnicima

4. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST 44

4.1. 4.1.1. Suradnja sa školskom knjižničarkom (susreti s književnikom, uređivanje izložbenih prostora)

tijekom školske godine

44 4.1.2. Prijedlog za nabavu stručne i druge literature

Page 40: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

40

4.1.3. Poticanje učitelja, učenika i roditelja na korištenje literature

4.1.4. Informatizacija škole – poslovi administratora imenika, rad na računalu, upis podataka u e- maticu (upis učenika 1-ih razreda, ažuriranje podataka o učenicima, ispunjavanje upisnika, narudžbe udžbenika) praćenje rada

4.1.5. Vođenje vlastite dokumentacije

4.1.6. Administrativni poslovi

5. VREDNOVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 88

5.1.

5.1.1. Statističke i tabelarne analize na početku i na kraju školske godine 5.1.1.1. Polugodišnja analiza odgojno-obrazovnog rada 5.1.1.2. Analiza i izvješće na kraju školske godine

tijekom školske godine

88

5.1.2. Pregled pedagoške dokumentacije

5.1.3. Planiranje akcijskog istraživanja – utvrđivanje internih stručnih problema(prema potrebi) 5.1.3.1. Obrada i interpretacija rezultata istr. 5.1.3.2. Prezentacija rezultata na UV 5.1..3 Primjena spoznaja u funkciji unapređivanja odgojno- obrazovnog rada

5.1.4. Izrada projekta

5.1.1. Samovrednovanje rada škole i realizacija razvojnog plana škole – vođenje Školskog tima

6. OSTALI POSLOVI 43

6.1.

6.1.1. Rad sa strankama i vanjskim suradnicima tijekom školske godine

43 6.1.2. Postupanje po protokolu u slučajevima nasilja

6.1.3. Nepredviđeni poslovi

GODIŠNJI FOND SATI RUJAN-

KOLOVOZ

Page 41: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

41

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA STRUČNOG SURADNIKA PEDAGOGA

U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.

Pedagoginja: Katarina Šercer, prof. paed.

Red. br.

SADRŽAJ RADA Vrijeme

realizacije Planirani broj sati

1. POSLOVI PRIPREME ZA OSTVARENJE ŠKOLSKOG

PROGRAMA 132

1.1. Utvrđivanje odgojno-obrazovnih potreba učenika, škole i okruženja, analiza odgojno-obrazovnih postignuća učenika, analiza rada škole, kratkoročni i dugoročni razvojni plan rada škole i stručnog suradnika pedagoga

tijekom školske godine

10

1.2.

Organizacijski poslovi – planiranje

tijekom školske godine

80

1.2.1. Sudjelovanje u izradi Godišnjeg plana i programa rada škole, Školskog kurikuluma, statistički podaci, Matična knjiga e-Dnevnik..

1.2.2. Izrada godišnjeg i mjesečnog plana i programa rada pedagoga.

1.2.3. Planiranje projekata i istraživanja.

1.2.4. Pomoć u godišnjem i mjesečnom integracijsko-korelacijskom planiranju učitelja.

1.3.

Izvedbeno planiranje Planirane rada s učenicima s posebnim potrebama i darovitim učenicima

tijekom školske godine

30

1.3.1. Planiranje praćenja napredovanja učenika

1.3.2. Planiranje suradnje s roditeljima

1.3.3. Planiranje i programiranje profesionalne orijentacije

1.3.4. Pripremanje programa za uvođenje pripravnika u samostalan rad

1.3.5. Planiranje i programiranje praćenja i unapređivanja nastave

1.4.

Ostvarivanje uvjeta za realizaciju programa tijekom školske godine

12 1.4.1. Praćenje i informiranje o inovacijama u nastavnoj opremi, sredstvima i pomagalima

1.4.2. Poticanje na estetsko uređenje prostora za nastavu

2. POSLOVI NEPOSREDNOG SUDJELOVANJA U ODGOJNO-

OBRAZOVNOM PROCESU 1095

2.1.

Upis učenika i formiranje razrednih odjela

tijekom školske godine

110

2.1.1. Suradnja s djelatnicima predškole i vrtića

2.1.2. Organizacija posjeta budućih učenika, prisustvovanje aktivnostima u školi

2.1.3. Radni dogovor povjerenstva za upis

2.1.4. Priprema materijala za upis (upitnici za roditelje, učenike i pozivi)

2.1.5. Utvrđivanje zrelosti djece pri upisu

2.1.6. Formiranje razrednih odjela učenika 1. razreda

2.1.7. Formiranje razrednih odjela učenika 5. Razreda

2.1.8. Uključivanje novih učenika u RO

2.2.

Uvođenje novih programa i inovacija

tijekom školske godine

70 2.2.1. Upoznavanje s novim udžbenicima i priručnicima

2.2.2. Sudjelovanje u izradi plana nabavke nove opreme i pratećeg didaktičkog materijala. Praćenje inovacija u opremanju škola i informiranje stručnih organa i aktiva.

2.3.

Praćenje i izvođenje odgojno- obrazovnog rada

tijekom školske godine

160

2.3.1.Praćenje ostvarivanja NPP-a, praćenje opterećenja učenika i suradnja sa satničarom i razrednicima, suradnja u organizaciji i artikulaciji nastavnog radnog dana.

2.3.2. Praćenje kvalitete izvođenja nastavnog procesa – hospitacije. Razgovor i savjeti nakon uvida 2.3.2.1. Praćenje ocjenjivanja učenika 2.3.2.2. Rješavanje problema u razrednom odjelu

2.3.3. Neposredno izvođenje odgojno-obrazovnog programa: 2.3.3.1. Pedagoške radionice (priprema i realizacija) – 2.3.3.2. Realizacija ŠPP-a

Page 42: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

42

2.3.3.3. Praćenje realizacije i koordiniranje programa Trening životnih vještina

2.3.4.Sudjelovanje u radu stručnih tijela škole (RV, UV, aktivi) 2.3.5.1. Rad u stručnim timovima: Praćenje i analiza izostanka učenika Praćenje uspjeha i napredovanja učenika-posjeti RO

2.3.5. Sudjelovanje u radu povjerenstva za popravne, predmetne i razredne ispite

2.4.

Rad s učenicima s posebnim potrebama, uočavanje, poticanje i praćenje darovitih učenika

tijekom školske godine

60

2.4.1 Identifikacija učenika s posebnim potrebama

2.4.2. Pedagoška obrada učenika (pedagoški list)

2.4.3. Pisanje pedagoškog nalaza i mišljenja povjerenstva

2.4.4. Rad s učenicima koji doživljavaju neuspjeh

2.4.5. Izrada programa opservacije, izvješća

2.5.

Savjetodavni rad i suradnja

tijekom školske godine

100

2.5.1. Grupni i individualni savjetodavni rad s učenicima 2.5.1.1. Vijeće učenika

2.5.2. Savjetodavni rad i suradnja s učiteljima

2.5.3. Suradnja s ravnateljem, stručnim suradnicima, tajništvom

2.5.4. Savjetodavni rad sa stručnjacima: psiholozi, liječnici, socijalni radnici, socijalni pedagozi

2.5.5. Savjetodavni rad s roditeljima 2.5.5.1. Predavanja/pedagoške radionice za roditelje 2.5.5.2. Otvoreni sat s roditeljima i učenicima – individualni rad

2.5.6. Suradnja s okruženjem

2.6.

Profesionalno usmjeravanje i informiranje učenika

tijekom školske godine

120

2.6.1. Suradnja s učiteljima na poslovima PO

2.6.2. Predavanja za učenike 2.6.2.1. Predstavljanje ustanova za nastavak obrazovanja 2.6.2.2. Utvrđivanje profesionalnih interesa 2.6.2.3. Individualno savjetovanje učenika 2.6.2.4. Savjetodavna pomoć učenicima pri odabiru srednje škole i željenog zanimanja 2.6.2.5. Prof. anketiranje učenika 8.r. (provođenje ankete, analiza podataka) 2.6.2.6. Organiziranje posjeta učenika 8-r. školama i poduzećima

2.6.3.Suradnja sa stručnom službom HZZ-a

2.6.4. Suradnja sa školskom liječnicom

2.6.5. Vođenje dokumentacije o prof. inf. učenika

2.7.

Zdravstvena i socijalna zaštita učenika

tijekom školske godine

70

2.7.1. Organizacija zdravstvenog praćenja učenika (cijepljenja , sistematski pregledi i drugi zdravstveni pregledi uč.)

2.7.2. Suradnja sa školskom liječnicom 2.7.2.1. Zdravstveno praćenje učenika 2.7.2.2. Rad na zdravstvenom odgoju i zdravstvenoj kulturi učenika i roditelja (predavanja – šk. liječnica)

2.7.4. Organiziranje zdravstvenog pregleda kod upisa djece u 1.r.

2.7.5. Upoznavanje i praćenje socijalnih prilika učenika

2.7.6. Briga za socijalne odnose u RO – sociometrijsko ispit. učenika

2.8.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s učiteljima

tijekom školske godine

160

2.8.1. Pomoć učiteljima početnicima u didaktičko-metodičkoj pripremi za nastavu

2.8.2. Rad u povjerenstvu za uvođenje učitelja pripravnika u samostalan rad

2.8.3. Individualna suradnja s učiteljima

2.8.3. Praćenje rada pripravnika – (individualni rad i hospitacije povjerenstva)

2.8.4. Neposredno praćenje kvalitete nastavnog

Page 43: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

43

2.8.5. Pregled pedagoške dokumentacije

2.8.6. Suradnja s učiteljima razrednicima - dogovor i suradnja u realizaciji roditeljskih sastanaka, rad s učenicima na satovima RO – realizacija pedagoških tema, prof.inf.uč.)

2.8.7. Suradnja i savjetodavni rad s učiteljima

2.9.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s roditeljima

tijekom školske godine

90

2.9.1. Individualni savjetodavni rad s roditeljima

2.9.2. Održavanje roditeljskih sastanaka (prema potrebi) 2.9.2.1. Priprema informativnih materijala za roditeljski sastanak 2.9.2.2. Prisustvovanje roditeljskim sastancima s ciljem saniranja problema u razrednom odjelu (prema potrebi) 2.9.2.3. Anketiranje roditelja s ciljem unapređivanja odgojno-obrazovnog rada s učenicima i unapređivanja roditeljskih postupaka (prema potrebi) 2.9.2.4. Upoznavanje roditelja s rezultatima anketiranja učenika i analiza odgojne situacije

2.9.3. Rad s roditeljima po skupinama s identičnim poteškoćama

2.9.4. Profesionalno informiranje roditelja (ind. Razgovori, roditeljski sastanci)

2.9.5. Organiziranje roditeljskih susreta i sastanaka (prema potrebi)

2.10.

Stručno-pedagoški rad i suradnja s ravnateljem škole

tijekom školske godine

155

2.10.1. Suradnja u izradi zaduženja učitelja (prema potrebi)

2.10.2. Suradnja u praćenju kvalitete izvođenja nastave – hospitacije

2.10.3. Suradnja u primjeni pedagoških mjera

2.10.4. Suradnja u organiziranju kulturne i javne djelatnosti škole

2.10.5. Osiguranje prostornih i kadrovskih uvjeta za izvođenje kvalitetne nastave

2.10.6. Praćenje stručnog usavršavanja učitelja

2.10.7. Plan nabave nastavnih sredstava i pomagala – didaktička opremljenost škole

2.10.8. Suradnja u rješavanju tekućih problema – zamjene, dežurstva učitelja i ostali poslovi

3. STRUČNO USAVRŠAVANJE ODGOJNO - OBRAZOVNIH

DJELATNIKA 176

3.1.

Stručno usavršavanje pedagoga

tijekom školske godine

108

3.1.1. Izrada godišnjeg plana i programa stručnog usavršavanja

3.1.2. Praćenje stručne literature

3.1.3. Stručno usavršavanje u školi- UV, aktivi ŽSV, Loomen

3.1.4. Usavršavanje u organizaciji MZOS, AZOO i drugih institucija

3.2.

Stručno usavršavanje učitelja

tijekom školske godine

68

3.2.1. Individualna pomoć učiteljima u ostvarivanju planova usavršavanja

3.2.2. Školski stručni aktivi – koordinacija

3.2.3. Održavanje predavanja i ped. radionica za učitelje

3.2.4. Rad s učiteljima pripravnicima

4. BIBLIOTEČNO-INFORMACIJSKA I DOKUMENTACIJSKA

DJELATNOST 87

4.1.

4.1.1. Suradnja sa školskom knjižničarkom (susreti s književnikom, uređivanje izložbenih prostora)

tijekom školske godine

87

4.1.2. Prijedlog za nabavu stručne i druge literature

4.1.3. Poticanje učitelja, učenika i roditelja na korištenje literature

4.1.4. Informatizacija škole – poslovi administratora imenika, rad na računalu, upis podataka u e- maticu (upis učenika 1-ih razreda, ažuriranje podataka o učenicima, ispunjavanje upisnika, narudžbe udžbenika) praćenje rada

4.1.5. Vođenje vlastite dokumentacije

4.1.6. Administrativni poslovi

5. VREDNOVANJE ODGOJNO- OBRAZOVNOG RADA 176

5.1. 5.1.1. Statističke i tabelarne analize na početku i na kraju školske godine 176

Page 44: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

44

5.1.1.1. Polugodišnja analiza odgojno-obrazovnog rada 5.1.1.2. Analiza i izvješće na kraju školske godine

tijekom školske godine

5.1.2. Pregled pedagoške dokumentacije

5.1.3. Planiranje akcijskog istraživanja – utvrđivanje internih stručnih problema(prema potrebi) 5.1.3.1. Obrada i interpretacija rezultata istr. 5.1.3.2. Prezentacija rezultata na UV 5.1..3 Primjena spoznaja u funkciji unapređivanja odgojno- obrazovnog rada

5.1.4. Izrada projekta

5.1.1. Samovrednovanje rada škole i realizacija razvojnog plana škole – vođenje Školskog tima

6. OSTALI POSLOVI 86

6.1.

6.1.1. Rad sa strankama i vanjskim suradnicima tijekom školske godine

86 6.1.2. Postupanje po protokolu u slučajevima nasilja

6.1.3. Nepredviđeni poslovi

GODIŠNJI FOND SATI RUJAN-

KOLOVOZ 1095

Page 45: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

45

5.4. Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Plan rada stručnog suradnika knjižničara

Poslovi i zadaci tijekom školske godine 2019./2020.

N

EP

OS

RE

DN

I O

DG

OJN

O-O

BR

AZ

OV

NI

RA

D S

EN

ICIM

A

SADRŽAJ RADA Broj sati Vrijeme održavanja

1. ODGOJNO-OBRAZOVNA DJELATNOST 410

1.1.1 Program Knjižničnog odgoja i obrazovanja (organizirano i

sustavno upoznavanje učenika s knjigom i knjižnicom) 50 IX.-VI.

1.1.2 Stručna i pedagoška pomoć učenicima u izboru knjige 50 IX.-VI.

1.1.3 Poticanje učenika na čitanje, upućivanje učenika u čitanje

književnih djela, korištenje znanstveno-popularne literature,

čitanje učeničkih listova i časopisa

50

IX.-VI.

1.1.4 Pomaganje učenicima u pripremi i obradi zadane teme ili

referata iz pojedinih nastavnih područja 50 IX.-VI.

1.1.5 Upućivanje učenika i pomaganje učenicima u pravilnoj

uporabi leksikona, enciklopedija, rječnika i navikavanje učenika

na samostalni rad i samoučenje

50

IX.-VI.

1.1.6 Vođenje izvannastavne aktivnosti - Knjižničarska grupa 35 IX.-VI.

1.1.7 Projekt Naša mala knjižnica 35 IX.-VI.

1.1.8 Projekt Bioinformativko 35 IX.-VI.

Planiranje i pripremanje 55

1.2

SU

RA

DN

JA I

TIM

SK

I R

AD

S

ITE

LJI

MA

,

RA

VN

AT

EL

JEM

I S

TR

NIM

SU

RA

DN

ICIM

A 1.2.1 Suradnja s učiteljima svih nastavnih predmeta i odgojnih

područja u nabavi literature i ostalih medija 15 IX.-VI.

1.2.2 Suradnja s ravnateljem i stručnim suradnicima u vezi s

nabavom stručne metodičko-pedagoške literature i AV građe 15 IX.-VI.

1.2.3 Timski rad na pripremi i ostvarivanju multidisciplinarnih

projekata, izložbi i kreativnih radionica 25 IX.-VI.

2. STRUČNO-KNJIŽNIČNA I INFORMACIJSKO-

REFERALNA DJELATNOST 325

2.1 Organizacija i vođenje rada u knjižnici 70 IX.-VIII.

2.2 Nabava knjiga i ostale knjižnične građe 30 IX.-VIII.

2.3 Stručna obrada građe

2.3.1 Inventarizacija

2.3.2 Klasifikacija 2.3.3 Signiranje 2.3.4 Katalogizacija

75

IX.-VIII.

2.4. Unašanje inventara u računalni program Metel Win 70 IX.-VIII.

2.5 Zaštita i tehnička obrada knjižne i neknjižne građe

2.5.1 Godišnji otpis 30 IX.-VIII.

2.6 Statistika

2.6.1 Statistika nabave

2.6.2 Statistika posudbe

10

IX.-VIII.

2.7 Sustavno obavještavanje učenika i učitelja o novim knjigama

i sadržajima stručnih časopisa 10 IX.-VIII.

Page 46: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

46

2.8 Izrada popisa literature i bibliografskih podataka za pojedine

predmete 10 IX.-VIII.

2.9 Pisanje godišnjeg plana i programa 10 IX.

2.10 Pisanje izvješća 10 XII., VIII.

3. KULTURNA I JAVNA DJELATNOST 81

3.1 Organiziranje, pripremanje i provođenje književnih susreta,

tematskih izložbi, književnih tribina, predstavljanja knjiga

30

IX.-VI.

3.2 Sudjelovanje u školskim projektima i aktivnostima kroz

godinu

20

IX.-VI.

3.3 Organiziranje posjeta kulturnim institucijama 5 IX.-VI.

3.4 Obilježavanje obljetnica značajnijih osoba i događaja 11 IX.-VI.

3.5 Suradnja s ostalim knjižnicama 5 IX.-VI.

3.6 Suradnja s ostalim ustanovama i osobama 10 IX.-VI.

4. STRUČNO USAVRŠAVANJE 60

4.1 Individualno stručno usavršavanje

4.1.1 Praćenje stručne knjižnične i druge literature

4.1.2 Praćenje dječje literature i literature za mladež

10

IX.-VIII.

4.2 Sudjelovanje na stručnim sastancima škole 10 IX.-VIII.

4.3 Sudjelovanje na stručnim sastancima knjižničara 10 IX.-VIII.

4.4 Stručno usavršavanje putem Loomena 10 IX.-VIII.

4.5. Sudjelovanje na seminarima i savjetovanjima za školske

knjižničare 10 IX.-VIII.

4.6 Suradnja s Matičnom službom i NSK te s ostalim knjižnicama 10 IX.-VIII.

Ukupno:

876

Page 47: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

47

Page 48: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

48

5.6. Plan rada tajništva

9.6. PLAN RADA TAJNIŠTVA I ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKE SLUŽBE

REDNI BROJ SADRŽAJ RADA PRIBLIŽNO VRIJEME OSTVARIVANJA 1. Organizacija rada pomoćnog i tehničkog osoblja i osoblja

u kuhinji Tijekom godine

2. Pripremanje sjednica ŠO i raznih komisija Tijekom godine 3. Sudjelovanje na komisijama Tijekom godine 4. Izrada i dopuna normativnih akata Prema potrebi 5. Praćenje zakonskih propisa iz radnih odnosa i drugih

propisa iz radnih odnosa i drugih propisa vezanih za uspješno obavljanje zadataka

Prema potrebi

6. Sudjelovanje u organizacijama poslova u Školi Tijekom godine 7. Izrada rješenja iz radnog odnosa i drugih poslova vezanih

uz radne odnose Po potrebi

8. Primanje, urudžbiranje i otprema pošte, vođenje evidencije odsutnosti djelatnika

Tijekom godine

9. Sudjelovanje u organizaciji zdravstvene zaštite, izleta i ekskurzija, uplate učenika

Tijekom godine

10. Suradnja s društvenim organizacijama, Domom zdravlja, Županijskim uredom

Tijekom godine

11. Vođenje osobne dokumentacije radnika – prijave, odjave, evidencija o nesrećama na poslu…

Tijekom godine

12. Vođenje i izrada statističkih podataka Tijekom godine 13. Suradnja s ravnateljicom, učiteljima, učenicima,

roditeljem, pomoćnim osobljem Tijekom godine

14. Pomoć u vođenju pismohrane Škole Tijekom godine 15. Poslovi na prijepisu raznih akata, tekstova Tijekom godine 16. Izrada periodičnih financijskih izvješća Tijekom godine 17. Izrada financijskog plana Tijekom godine 18. Vođenje knjigovodstva Tijekom godine 19. Obračun plaća Tijekom godine 20. Vođenje blagajničkog poslovanja Tijekom godine 21. Razni poslovi sa statistikom Tijekom godine 22. Primanje novaca od učenika i razrednika za prehranu i

drugo Tijekom godine

23.

24.

Vođenje evidencije rada za pomoćno osoblje

Izrada fiskalnog izviješća

Tijekom godine

Tijekom godine

Page 49: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

49

5.8. Plan rada školskog liječnika Redovita cijepljenja i preglede učenika provodi Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije. Ove godine planira se obaviti: CIJEPLJENJA – prema čl.Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti te prema Programu obveznih cijepljenja u Hrvatskoj cijepit će se: - učenici 1. razreda protiv difterije, tetanusa, dječje paralize u ambulanti školske medicine - učenici 2. razreda testirat će se tuberkulinom, rezultati testiranja će se evidentirati nakon 72 sata, međutim nereaktori se neće cijepiti jer se s visokom vjerojatnošću smatra da su od tuberkuloze zaštićeni prethodnim cijepljenjem - učenici 6. razreda protiv virusnog hepatititsa B - učenici 7. razreda testirati će se tuberkulinom, a nereaktori će se cijepiti BCG cjepivom - učenici 8. razreda protiv difterije, tetanusa i dječje paralize SISTEMATSKI PREGLEDI- obaviti će se: - učenicima 5. razreda u svrhu praćenja rasta i razvoja te uočavanja i praćenja pubertetskih promjena - učenicima 8. razreda u svrhu profesionalne orijentacije, tj. pomoći kod odabira srednje škole SCREENINZI I NAMJENSKI PREGLEDI – pregled vida učenika 3. razreda - pregled kralježnice učenika 6. razreda - pregledi učenika sportaša prije sudjelovanja na sportskim natjecanjima čije propozicije zahtijevaju liječnički pregled - pregledi učenika s zdravstvenim poteškoćama u svrhu potpunog ili djelomičnog oslobađanja od tjelesnih aktivnosti na nastavi tzk ZDRAVSTVENI ODGOJ: Satovi zdravstvenog odgoja održati će se: - učenicima 3. razreda na temu „Pravilna prehrana“ - učenicima 5. razreda na temu „Pubertet“ - učenicima 8. razreda na temu „Reproduktivno zdravlje“ - roditeljima na roditeljskim sastancima prema prethodnom dogovoru - učiteljima na učiteljskim vijećima prema prethodnom dogovoru (Plan pripremila Diana Uvodić-Đurić, dr.med. specijalista školske medicine) Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji s liječnicima školske medicine u školskoj godini 2019./2020. nastavlja s provedbom nacionalnih programa Zubna putovnica i Cijepljenje protiv HPV-a. Tijekom prvog polugodišta svim učenicama i učenicima 6. razreda liječnici školske medicine podijelit će obrazac Zubna putovnica te će se učenici i njihovi roditelji informirati o važnosti posjete liječniku dentalne medicine. U suradnji s liječnicima školske medicine organizirat će se roditeljski sastanak vezan uz važnost prevencije i ulogu cijepljenja protiv HPV-a za učenike i učenice 8. razreda. Roditelji i učenici na taj način bit će informirani o provedbi nacionalnog programa Cijepljenje protiv HPV-a.

Page 50: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

50

6. Planovi rada školskog odbora i stručnih tijela

6.1. Plan rada Školskog odbora 9.2.PLAN RADA ŠKOLSKOG ODBORA

Razdoblje Aktivnost rujan Rasprava i donošenje Kurikuluma i Godišnjeg plana i programa za šk.g.2019/20.

Donošenje ili izmjena novih pravilnika Škole

Donošenje odluke o davanju roditelja (izbor osiguravajućeg društva, cijena školske kuhinje, članarina Crvenog križa)

Donošenje odluke o traženju pomoći za plaćanje školske kuhinje za socijalno ugrožene učenike

Donošenje odluke o odabiru nabavljača za školsku kuhinju

Davanje suglasnosti za zapošljavanje

listopad Opremanje škole novim nastavnim sredstvima i pomagalima

Informacija o periodičnom obračunu (3. tromjesječje)

Odluka o planu izgradnje u Školi

Studeni, prosinac Donošenje financijskog plana Škole

Rješavanja tekućih problema

Suradnja s drugim ustanovama , organizacijama i udrugama

Dječji darovi učenicima za sv. Nikolu i Božić

Organizacija božićnog sajma

Siječanj, veljača Informacije o inventuri

Informacija o završnom računu

Obavljanje poslova određenih zakonom

Travanj - kolovoz Neposredni zadaci i organiziranje rada Škole

Uspjeh učenika na kraju nastavne godine

Priprema nove školske godine

Informacija o periodičnom obračunu Škole

Školski odbor također raspravlja i donosi odluke o ugovaranju poslova i usluga, raspodjeli

sredstava iz zakupa Škole i nabavci opreme, sredstava i pomagala, žalbama učitelja i roditelja te

Page 51: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

51

ostvarivanju prava i dužnosti radnika Škole. Školski odbor razmatra i prijedloge građana te daje prijedloge Ministarstvu prosvjete i sporta ako se za to ukaže potreba. Rad Školskog odbora, priprema sjednica i vođenje istih provodi se prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama (NN 08.) i prema Statutu škole. Osim navedenih poslova moguće je i rješavanje tekućih važnih problema.

Page 52: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

52

6.2. Plan rada Učiteljskog vijeća

6.2. PLAN RADA UČITELJSKOG VIJEĆA Mjesec Sadržaj rada Nadnevak

(približno) Nositelji Napomena

rujan Zaduženja učitelja s nast. normom, podjela razrednih odjela, razredništva, raspored sati

Uključivanje učenika u izvannastavne aktivnosti

Podjela pedagoške i razredne dokumentacije

Podaci o broju učenika u razrednom odjelu, učenici sa smetnjama

Zajednički roditeljski sastanak, pojedinačni roditeljski sastanci

Razmatranje i prihvaćanje Kurikuluma škole

Razmatranje i prihvaćanje Godišnjeg plana i programa rada Škole u 2019/20.godini

20.08 do 31.08

Do15.9.

Do 10.9.

Do 15. 9.

12.9.

20.9.

20.09.

Ravnatelj, učiteljsko vijeće

Voditelji INA

Pedagoginja, ravnateljica

Razrednici

Ravnateljica, razrednici

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

listopad Stručna literatura

Godišnji plan rada po predmetima

Rad s tajništvom

15.10.

Do 1.10.

10.10.

Knjižničarka

Učitelji, pedagoginja

Razrednici, tajništvo

Page 53: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

53

studeni Kalendar školskih natjecanja

Opremljenost Škole nastavnim pomagalima i plan nabave

Pripremanje i održavanje roditeljskih sastanaka

5.10.

20.10.

20.10.

Učiteljsko vijeće, ravnateljica

Predmetni učitelji

Razrednici

prosinac Božićne i novogodišnje svečanosti, božićni sajam

Mjere za poboljšanje uspjeha učenika

23.12.

15.12.

Voditelji INA

Učiteljsko vijeće

siječanj Pedagoške mjere prema učenicima

Školska natjecanja

15.1.

Cijeli mjesec

Učiteljsko vijeće

Učitelji

veljača Razmatranje primjene nastavnih sredstava u nastavi

Suradnja s roditeljima

Suzbijanje ovisnosti

15.2.

20.2.

25.2.

Učiteljsko vijeće

Razrednici

Pedagoginja, učiteljsko vijeće

ožujak Mjere za poboljšanje uspjeha učenika

Rad na korelaciji među premetima

Organizacija školskih i županijskih natjecanja

15.3.

20.3.

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Page 54: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

54

travanj Profesionalne informacije

Analiza ostvarivanja programa rada

15.4.

30.4.

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

svibanj Zaštita na radu

Vođenje pedagoške dokumentacije

Priprema upisa učenika u srednju školu

15.5.

15.5.

Svibanj-lipanj

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Povjerenstvo za upise, razrednica 8.razreda

lipanj Upisi djece u 1. razred

Analiza uspjeha učenika na kraju školske godine

Podjela svjedodžbi

Podjela pohvalnica i nagrada

Određivanje pedagoških mjera

Održavanje dopunske nastave

Upis učenika u srednju školu

Do 20. lipnja

Od svibnja do srpnja

Komisija za upis

Učiteljsko vijeće

Učiteljsko vijeće

Predmetni učitelj

Povjerenstvo za upise

srpanj Plan sudjelovanja u radu Županijskih stručnih aktiva

Pregled administracije

10.7.

10.7.

Učiteljsko vijeće

Ravnateljica

kolovoz Održavanje popravnih ispita

Donošenje godišnjeg izvješća rada

25.8.

20.8.

Komisija za popravne ispite

Ravnateljica

Page 55: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

55

Pripreme za početak nove školske godine

25.8.

Učiteljsko vijeće

6.3. Plan rada Razrednog vijeća Razredna vijeća svakog razrednog odjeljenja rade po planu koji donosi razredno vijeće na početku školske godine, a na prijedlog razrednika. Planira se ukupno 35 sati razrednog odjeljenja te najmanje 3 roditeljska sastanka kroz godinu. Na kraju drugog obrazovnog razdoblja sastaje se razredno vijeće i analizira uspjeh učenika te razmatra pedagoške mjere i izostanke, što se evidentira u obliku zapisnika u Dnevniku rada. Razredno vijeće 8.razreda posebno se bavi pitanjima profesionalne orijentacije tijekom 2.obrazovnog razdoblja. Tijekom školske godine na satima razredne zajednice održavaju se sati međupredmetnih tema prema propisanom planu i programu.

6.4. Plan rada Vijeća roditelja

Vijeće roditelja broji 8 članova, po jedan predstavnik iz svakog razrednog odjela. Prema

Statutu škole formira se na početku svake nove školske godine temeljem pisanih prijedloga razrednika nakon održanih roditeljskih sastanaka.

Na sastancima Vijeća raspravlja se o Kurikulumu i Godišnjem planu i programu škole, organizaciji Dana kruha, Božićnog sajma i Dana škole u čemu predstavnici Vijeća imaju veliku ulogu. Raspravlja se o poboljšanju rada školske kuhinje. Razmatraju se aktivnosti Škole u prevenciji ovisnosti.

Page 56: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

56

6.5. Plan rada Vijeća učenika

GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA VIJEĆA UČENIKA OŠ DONJI KRALJEVEC

RUJAN/LISTOPAD - konstituiranje Vijeća učenika - izbor rukovodstva Vijeća (predsjednik, potpredsjednik, zapisničar) - prihvaćanje statuta Vijeća učenika OŠ Donji Kraljevec - Nacionalno vijeće učenika – izbor županijskog predstavnika - Dežurstva za školsku kuhinju - Usvajanje GPP-a Vijeća učenika - Aktualna problematika u školi

STUDENI/PROSINAC

- Usvajanje pravila ponašanja učenika i nastavnika (izrada plakata) - ŠPP - Dan borbe protiv AIDS-a - Božićni sajam – prijedlozi - Analiza stanja uspjeha i vladanja na kraju 1. obrazovnog razdoblja

SIJEČANJ/VELJAČA/OŽUJAK

- Postignuća na školskim natjecanjima - Zdravi doručak - Valentinovo - Fašnik - Ekskurzija 7. razreda - Analiza i sumiranje rezultata u učenju i vladanju i mjere poboljšanja

TRAVANJ/SVIBANJ

- Analiza stanja gdje smo i dokle smo stigli s učenjem i vladanjem - Projektni eko-dan - Dan škole i Dan sporta – prijedlozi sportskih aktivnosti - Završne svečanosti 4. i 8. razreda - Aktualna problematika u školi

Priredilo: Vijeće učenika OŠ Donji Kraljevec

Page 57: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

57

7. Plan stručnog osposobljavanja i usavršavanja

7.1 Stručno usavršavanje u školi Plan stručnog usavršavanja učitelja i stručnih suradnika donesen je na sjednici Učiteljskog

vijeća 30.9.2019. 7.1.1. Stručna vijeća

7.1.1.STRUČNI AKTIVI U ŠKOLI a) Aktiv razredne nastave

Na sastanku Aktiva održanom 28.8.2019. potvrđena je kao voditeljica Aktiva Miljenka Vidović Mohl, učiteljica mentorica, razrednica 4.razreda. Na sjednici od 30.9.2018.potvrđeni su i godišnji planovi učitelja za razrednu nastavu . Rad Aktiva odvijat će se redovito svaki mjesec. Krajem mjeseca Aktiv će održati sjednicu na kojoj se donose i potvrđuju mjesečni planovi za slijedeći mjesec, dogovaraju integrirani dani i sva važnija zbivanja u radu razredne nastave. U dogovoru s pedagoginjom Škole na sastancima Aktiva održavat će se predavanja pedagoginje o stručno-pedagoškim temama u sklopu projekta nenasilja u školi. U planu je stalna suradnja sa Županijskim Aktivom učitelja razredne nastave.

b) Aktiv predmetne nastave Voditeljica Aktiva predmetne nastave je od 31.8.2018. Dunja Novak, učiteljica engleskog jezika. Na prvom sastanku održanom 22.8.2019. dogovoren je okvirni plan rada aktiva te aktivnosti u izvanučioničkoj nastavi (prikazani u tablici izvanučioničke nastave). Na sastanku Aktiva održanom 26.rujna 2019. došlo je do promjene voditeljice. Tako je od 26.rujna 2019. voditeljica Aktiva predmetne nastave Dubravka Horvat, učiteljica hrvatskog jezika. Aktiv će komunicirati na sastancima i putem aplikacije u koju će biti uključeni svi članovi aktiva i na njemu će se donositi mjesečni (tematski) planovi, planirati korelacija između nastavnih predmeta i sadržaja te će se dogovarati o izradi panoa. U slučaju potrebe raspravljat će se i o problemima discipline, organiziranju pomoći za učenike i o ostvarivanju nastavnog plana i programa. U suradnji s pedagoginjom planira se nekoliko predavanja iz područja pedagogije. Članovi Aktiva sudjelovat će redovito na sastancima Županijskih stručnih aktiva. Predlaže se suradnja sa Aktivima učitelja iz susjednih škola po pitanjima sportskog, ekološkog i sličnog natjecanja učenika.

Page 58: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

58

8.Podaci o ostalim aktivnostima u funkciji odgojno-obrazovnog rada i poslovanja školske ustanove

8.1. Plan kulturne i javne djelatnosti

MJESEC SADRŽAJ SATI BROJ UČENIKA IZVRŠITELJI RUJAN

Međunarodni dan pismenosti Dan zaštite ozonskog omotača Olimpijski dan

1

½ 2

10 10 106

Knjižničarka Uč.kemije i prirode Uč.tzk, razrednici

LISTOPAD

Dani kruha Mjesec hrvatske knjige Dan djece

5 2 3

106 106 57

Učenici, nastavnici, roditelji, KUD, vjeroučitelji, knjižničarka razrednici, knjižničarka Pedagoginja, vjeroučiteljica

STUDENI

Dan sjećanja na Vukovar

1

57

PN, Ljerka Toplek, vjeroučiteljica

PROSINAC

Dan borbe protiv AIDS-a

2

20

Page 59: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

59

Sveti Nikola i integrirani božićni dan Priredba i Božićni sajam

1 10

106 106

Učenici 7. i 8. r., uč.biologije RN,PN, razrednici Učenici, nastavnici, roditelji

SIJEČANJ Pripreme za školska natjecanja Međunarodni dan zagrljaja

1 1

30 57

Učenici i mentori Knjižničarska grupa, knjižničarka

VELJAČA Valentinovo Dan zaštite močvarnih staništa

2 1

49 10

RN, vjeroučitelji, Biološka grupa, Marija Purić Hranjec

OŽUJAK Svjetski dan zaštite voda Obilježavanje Fašnika – javna priredba Dani hrvatskog jezika

1 4 2

106 11 106

RN, Dorotea Delimar, Marija Purić Hranjec Učenici 5.r. i Sanja Horvat Pahek Knjižničarka, Dubravka Horvat

TRAVANJ

Izložba pisanica Svjetski dan plesa

20 1

106

57

Učenici, nastavnici, roditelji pedagoginja

SVIBANJ Majčin dan Obilježavanje Dana općine

1 2

49 106

RN, vjeroučitelji Razrednice

Page 60: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

60

U svim navedenim aktivnostima učenici predstavljaju svoju školu, ali i svoje mjesto, zavičaj i državu. Učenici i učitelji uključivat će se u rad lokalnog tiska i radio stanica slanjem svojih radova i snimanjem radio- emisija. Škola će obilježiti sve važnije događaje iz povijesti hrvatskog naroda, sudjelovati na raznim svečanostima na poziv organizatora. Učenicima se nudi nabava dječjeg tiska čija nabava ide preko knjižnice i tajništva. U učionicama nije dozvoljen ulazak putujućih trgovaca, osim ukoliko učitelj u dogovoru s ravnateljem ne procjeni da je kvaliteta i važnost ponuđenog proizvoda bitna za usvajanje određenog gradiva(pravopis, rječnici…)

LIPANJ Priredba povodom Dana škole Završna svečanost 4.r. Završna svečanost 8.r. Zadnji dan nastave Podjela svjedodžbi, pohvalnica i nagradi

2 2 2 3 2

106 10 13 106 106

Svi djelatnici Učenici 4.r. razrednica, roditelji Učenici 8.r., razrednik, roditelji, nastavnici PN,RN, nastavnici

Page 61: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

61

8.6. Plan zdravstveno-socijalne zaštite učenika

RUJAN

Organizacija prehrane u šk. godini 2019./2020. Osiguranje učenika Olimpijski dan, Europski dan sporta Obilježavanje Međunarodnog dana jezika

16 sati 16 1 1

106 učenika 106 106 57

Kuharica, pedagoginja, ravnateljica Osiguravajuće društvo Damir Žegarac, razrednici Ksenija Vugrinec Krumpić, Dunja Novak

LISTOPAD

Higijena u školi i uređenje razreda

1

49

RN, razrednici

STUDENI

Uređenje interijera i eksterijera škole

2

106

PN,RN, razrednici

PROSINAC

Dan borbe protiv AIDS-a Socijalna zaštita siromašnih učenika

2 4

20 8

Učenici 7. i 8. r. Projekt „Školski gablec“

SIJEČANJ ŠPP

4 40 pedagoginja

VELJAČA Predavanje o zdravoj prehrani

106

pedagoginja

Page 62: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

62

8.3. Plan zdravstvene zaštite odgojno-obrazovnih i ostalih radnika škole Svake godine djelatnici škole trebaju obaviti pregled za obnavljanje sanitarne knjižice. U siječnju 2019.obavljeni su sistematski pregledi za 18 djelatnika škole. Ove godine je planiran je sistematski za djelatnike starije od 50 godina koji imaju pravo na pregled svake 2 godine, a bili su na sistematskom 2018. škole (ukupno 4 djelatnika). U planu su redoviti pregledi domara i kuharice.

2

OŽUJAK Svjetski dan zaštite voda Spolno sazrijevanje

1 1

10 19

RN, razrednici Učenici 5.r. i pedagoginja

TRAVANJ

Pozdrav proljeću Obilježavanje Dana planete Zemlje

1 1

49 106

Razredna nastava, razrednice RN,PN, razrednici

SVIBANJ Uređenje okolice škole

2

106

Razrednici

LIPANJ

Pokaži što znaš

4

106

PN,RN, razrednici

Page 63: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

63

9. Plan nabave i opremanja

PLAN NABAVE

a) Sredstva iz državnog i županijskog proračuna Redni broj

Potrebna oprema Približno u kunama

1.

2.

3.

Izolacija podruma u starom dijelu zgrade, kotlovnica

Rušenje drveća u dvorištu škole

Obnavljanje podova u hodniku stare zgrade, 280 m2

60.000,00 kn

31.000,00 kn

100.000,00 kn

4.

Obnova boje na zidovima u starom dijelu 1800 m2

60.000,00 kn

5. Pregradne zavjese za dvoranu 200.000,00 kn 6.

Uređenje sportskih vanjskih terena

50.000,00

UKUPNO: 501.000,00 kn

Prihod ovisi o odluci Osnivača, plan je pripremljen prema prioritetu obnove.

Page 64: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

64

b) izvorna sredstva Škole iz stavke raznih potpora (donacija) Očekivani prihod je 75.000,00 kn, od toga bi donacija Općine Donji Kraljevec iznosila 40.000,00 kn uplaćenih na poslovni račun Škole (troškovi korištenja dvorane od strane općinskih udruga i donacija), roditelji i poduzeća donirali bi sredstva i pomagala u vrijednosti oko 15.000,00 kn, a ostali prihodi u visini od 20.000,00 kn bili bi od iznajmljivanja prostorija sportske dvorane i prihod od reklama.

Nabava prema prioritetu rednih brojeva Približna cijena Izvor potpore

/napomena 1. Opremanje učionica razredne nastave

pametnim pločama 32.000,00

Sredstva za božićno-novogodišnjeg sajma, donacije

2.

3.

Opremanje hodnika i učionice za produženi boravak

Izmjena vrata u učionicama

15.000,00

20.000,00

Uplate roditelja za produženi boravak, donacije građana

Prihod od iznajmljivanja dvorane, donacija roditelja i poduzeća

Page 65: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

65

10. ANTIKORUPCIJSKI PROGRAM U OSNOVNOJ ŠKOLI DONJI KRALJEVEC

1. UVOD …………………………………………………………………………………… 2. KONKRETNE MJERE USMJERENE PREVENCIJI KORUPCIJE 2.1. U ODNOSU NA UČENIKE …………………………………………………... 2.2. U ODNOSU NA RODITELJE ………………………………………………. 2.3. U ODNOSU NA ZAPOSLENIKE …………………………………………… 2.4. U ODNOSU NA OSNIVAČA I ŠKOLSKI ODBOR …………………….. 3. NOSITELJI ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA ………………………………... 4. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ANTIKORUPCIJSKOG ……………... PROGRAMA 5. ETIČKI KODEKS ………………………………………………………………………

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 31. ožujka 2006., donio je Nacionalni program suzbijanja korupcije 2006. – 2008. Njime je propisana obveza uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola kod svih korisnika proračuna.

1.UVOD

Danas se sve više govori o korupciji. Njenoj rasprostranjenosti, posljedicama i

opasnostima koje donosi, utjecaju na suvremeno društvo i njegove vrijednosti, te na kraju i

mogućem suzbijanju korupcije u svim njenim pojavnim oblicima. Sve veća tendencija

raspravljanja o korupciji kao globalno raširenoj štetnoj pojavi rezultat je njenog širenja i dopiranja

u svakodnevni život.

Page 66: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

66

Korupcija nije novonastala pojava, nije izum modernog, suvremenog društva niti rezultat

razvoja i globalizacije. Oni su samo doprinijeli njenom širenju. Korupcija postoji praktički

oduvijek, s njom su se ljudi susretali još u davnim vremenima, no čini se da nam nikad nije bila

bliža i dostupnija nego upravo sada.

Već neko vrijeme smatra se da je korupcija nešto sasvim uobičajeno, svakodnevno. I upravo zbog

toga toliko je raširena da je za neke ona već postala sastavni dio bilo kojeg aspekta javnog i

privatnog života.

U procesu kriminogeneze korupcije, odn. procesu nastanka korupcije kao

kažnjivog ponašanja, sudjeluju endogeni i egzogeni uzroci1. Endogeni, unutrašnji mogu biti

temperament, karakter, osobine ličnosti pojedinca, njegova motivacija, inteligencija, frustracija.

Uz njih, tu je i postojanje egzogenih, tj. vanjskih faktora koji uzrokuju korupciju. Ti vanjski uzroci

mogu biti obiteljska sredina pojedinca, njegovo radno okruženje pa čak i cjelokupno društvo i

sustav koji svojim brojnim propustima dovodi do porasta koruptivnih djela.

Upravo je u poznavanju uzroka korupcije otvorena mogućnost i prostor za preventivno

djelovanje protiv njenog nastanka, a u poznavanju njene rasprostranjenosti i opasnosti vidljiva

važnost sprečavanja. Na navedene se uzroke može utjecati, a osnovnoškolska ustanova, koja je

uz obitelj te predškolsku ustanovu mjesto gdje dijete stječe svoja prva socijalna i vrijednosna

iskustva, te uči moralno ponašanje, svakako je kompetentna na utjecanje u tom smislu kako na

djecu, tako i na njihove roditelje te djelatnike.

Antikorupcijsko djelovanje u osnovnoškolskoj ustanovi moguće je kroz mnoštvo aktivnosti

koje su prilagođene i usmjerene na učenike koji polaze redovite i ostale programe, roditelje tih

učenika, na učitelje i sve stručne suradnike te na osnivača i Školski odbor.

2. KONKRETNE MJERE USMJERENE PREVENCJI KORUPCIJE

2.1. U ODNOSU NA UČENIKE

U odgojno – obrazovnom radu s učenicima potrebno je djelovati kroz

etičku kreativnu odgovornost, što se odnosi na:

1 Derenčinović, Davor: Mit (o) korupciji, Zagreb 2001.

Page 67: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

67

- učenje da prepoznaju pozitivne i negativne oblike ponašanja

- učenje da svako ponašanje ima posljedice

- učenje da budu odgovorni i da razvijaju odgovorna ponašanja

- pomaganje učenicima da nauče sami birati odgovarajuća ponašanja na uravnotežen

način

- jačanje samopoštovanja učenika i poštovanja ostalih osoba što je osnova razvoja

odgovornog ponašanja.

- razvijanje humanih i jednakih odnosa među spolovima

- nenasilno rješavanje sukoba

- poticanje aktivnosti i sadržaja koji se odnose na razvoj učenika kao moralne osobe

- poticanje i njegovanje određenih vrijednosti ( poštenje, iskrenost, rad, jednakost,

poštivanje osoba, stvari, prirode i okoliša, ...)

Gore navedeno kod učenika se postiže sljedećim aktivnostima:

► odgojno obrazovnim procesom

► dramskom ekspresijom

► različitim oblicima kreativnog izražavanja

► igranjem uloga

► upoznavanjem s različitim zanimanjima i vrijednošću rada

► učenje o novcu (kako doći do njega, za što nam služi, o štednji)

► važno je vratiti nađeno, ako je to netko drugi izgubio

2.2. U ODNOSU NA RODITELJE

Rad s roditeljima u okviru antikorupcijskog programa obuhvaća:

- edukaciju roditelja o važnosti i mogućnostima učenja od najranije dobi djeteta

- važnost učenja po modelu te roditeljskog primjera i dosljednosti

- koje su adekvatne nagrade za dobro, i primjerene kazne za loše ponašanje

- važnost provođenja vremena s djetetom radi usađivanja osjećaja sigurnosti, izgradnje

pozitivne slike djeteta o sebi te usvajanju moralnih i ostalih društvenih vrijednosti

To se postiže u okviru sljedećih aktivnosti:

► radionica za roditelje

Page 68: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

68

► roditeljskih sastanaka

► individualnih razgovora s roditeljima

►organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika, roditelja i djelatnika škole

2.3.U ODNOSU NA ZAPOSLENIKE

Mjere antikorupcijskog programa u odnosu na zaposlenike uključuju:

- uspostavu kvalitetnih međuljudskih odnosa među zaposlenicima

- poznavanje i poštivanje Pravilnika i općih akata Škole

- poštivanje pravnih propisa te Pravilnika o školskom redu i Pravilnika o pedagoškim

mjerama

situacijama u školi

- zaštitu svakog učenika u školi

- osigurati jednak tretman i odnos prema svim učenicima

- sprečavanje sukoba interesa

- poštivanje obaveza i odgovornosti te ravnopravnosti u timskom radu

- dostupnost i protok relevantnih informacija uz poštivanje povjerljivosti te zaštite

osobnih podataka

- stručno usavršavanje, osobni rast i razvoj

- promoviranje etičkih načela

- osobno ponašanje svakog zaposlenika koje je u skladu s moralnim načelima i

načelima ustanove

Navedeno će se postići sljedećim aktivnostima:

► edukacijom zaposlenika na radionicama, stručnim sastancima, seminarima i dr.

► upoznavanjem zaposlenika s važnim zakonskim propisima i propisima Škole

2.4. U ODNOSU NA OSNIVAČA I ŠKOLSKI ODBOR

Antikorupcijski program će se u odnosu na osnivača i Školski odbor ostvariti:

- poštivanjem etičkih i moralnih načela

- osobnom odgovornošću osnivača i članova Školskog odbora za ugled i promicanje te

za uspješan rad Škole

- omogućavanjem uvjeta zaposlenicima da svoj posao obavljaju kvalitetno i

odgovorno

Page 69: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

69

- neprihvaćanjem bilo kakvog oblika diskriminacije

- poštivanjem povjerljivosti osobnih podataka

- izgrađivanjem i promicanjem suradničkih odnosa u Školi

- odgovornošću u trošenju i raspodjeli te namjeni sredstava Škole

- brigom za sigurnost i zdravlje zaposlenika te usklađenost sa standardima u tom

području

- odgovornošću prema zajednici i društvu u cjelini;

što će se ostvariti sljedećim aktivnostima:

► redovitim izvješćivanjem o svom radu

► ostvarivanjem kontinuirane suradnje s nadležnim institucijama

► poštivanjem svih zakonskih i podzakonskih propisa kao i međunarodnih

dokumenata koji se odnose na rad Škole, zaposlenike, roditelje i učenike

► omogućavanjem stručnog usavršavanja zaposlenika

3. NOSITELJI ANTIKORUPCIJSKOG PROGRAMA

Nositelji antikorupcijskog programa te mjera u okviru tog programa su svi zaposlenici

Škole, članovi Školskog odbora i osnivač.

4. NADZOR NAD PROVOĐENJEM MJERA ANTIKORUPCIJSKOG

PROGRAMA

Uz nadzor prosvjetne inspekcije vršit će se i interni nadzor koji će obavljati članovi

Školskog odbora te ravnateljica Škole.

5. ETIČKI KODEKS

Uz navedene mjere i aktivnosti, zaposlenici, osnivač i članovi Školskog odbora u svom se

radu i djelovanju moraju pridržavati etičkog kodeksa kao mjere profesionalnog ponašanja.

Načela etičkog kodeksa:

- u radu s učenicima: - ravnopravnost komunikacije

- upoznavanje sa svrhom, tehnikama i posljedicama

savjetodavnog rada/ terapije

- jamčiti sigurnost učeniku

- povjerljivost i čuvanje informacija

Page 70: GODIŠNJI PLAN I PROGRAM RADA OŠ DONJI KRALJEVE …os-donji-kraljevec.skole.hr/upload/os-donji-kraljevec/images/static3/... · Tjedni i godišnji broj nastavnih sati dodatne nastave

[Upišite naslov dokumenta]

70

- rad za dobrobit učenika

- u radu s roditeljima: - povjerljivost savjetodavnog odnosa

- prenošenje informacija objektivno, razumljivo i profesionalno

primjereno

- u slučaju ugroženosti učenika obavještavanje odgovarajućih

institucija

U Donjem Kraljevcu, 3.10.2019.

Predsjednica Školskog odbora: Ravnateljica: _______________________ _____________________ /Sanja Horvat Pahek ,prof. / /Sandra Vlahek,prof./