7
Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí. GOTIKA Obsahový cíl: Studenti získají povědomí o období gotiky na našem území, rozeznají její charakteristické rysy, dokáží je pojmenovat a ukázat na konkrétních stavebních památkách v Praze. Jazykový cíl: Studenti si osvojí slovní zásobu v daném uměleckém slohu a pomocí základních jazykových struktur budou schopni napsat krátký popisný text o památce/památkách v Praze. Slovní zásoba: gotika, gotický, věž, brána, kaple, radnice, klášter, katedrála, kostel, chrám, lomený oblouk, žebrová klenba, strop zeď, vysoké okno s dekoracemi, křížová klenba, střelný prach, perla architektury, srdce Evropy, kamenná, stověžatá, zlatá, matka měst, vysoké a štíhlé stavby Jazykové struktury: … říká/ říkalo se jí…, gotika vznikla/ začala…, … je typická…, v Praze existuje …, … najdeme…, typické prvky jsou…, typické stavby jsou…, je blízko/kousek od/ u…, sloh se jmenuje...

GOTIKA - inkluzivniskola.cz...Gotika Gotika vznikla ve Francii ve 12. století. Gotika v Česku začala ve 30. letech 13. století. Pro gotiku je typická křížová nebo žebrová

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

GOTIKA

Obsahový cíl:

Studenti získají povědomí o období gotiky na našem území, rozeznají její charakteristické

rysy, dokáží je pojmenovat a ukázat na konkrétních stavebních památkách v Praze.

Jazykový cíl:

Studenti si osvojí slovní zásobu v daném uměleckém slohu a pomocí základních jazykových

struktur budou schopni napsat krátký popisný text o památce/památkách v Praze.

Slovní zásoba:

gotika, gotický, věž, brána, kaple, radnice, klášter, katedrála, kostel, chrám, lomený oblouk,

žebrová klenba, strop zeď, vysoké okno s dekoracemi, křížová klenba, střelný prach, perla

architektury, srdce Evropy, kamenná, stověžatá, zlatá, matka měst, vysoké a štíhlé stavby

Jazykové struktury:

… říká/ říkalo se jí…, gotika vznikla/ začala…, … je typická…, v Praze existuje …, …

najdeme…, typické prvky jsou…, typické stavby jsou…, je blízko/kousek od/ u…, sloh se

jmenuje...

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

HLAVA KRÁLOVSTVÍ

GOTIKA

1. Rozumíte slovům a slovním spojením?

2. Spojte obrázek a slovo. Co si myslíte, že znamenají?

A B C D E F

Viky vypráví o Praze.

Praha je perla architektury – říká se jí „matka měst“, „srdce Evropy“, „zlatá“,

„kamenná“ nebo také “stověžatá”, protože prý má sto věží. Taky se jí říkalo hlava

království. Proto turisté z celého světa chtějí vidět katedrálu, mosty, orloj nebo univerzitu.

Kdo nemá selfie s Pražským hradem, není “in”. Máte svoje selfie?

3. Stavby. Najděte slova v osmisměrce a nakreslete je:

A B B R Á N A R

L V C D F E E A

E Ě G H L T M D

T Ž I P Š J Á N

S M A Á N O R I

O K L Q R S H C

K K T U V W C E

radnice

věž

brána

kaple

klášter

kostel

chrám

ZLATÁ

PERLA ARCHITEKTURY

STOVĚŽATÁ

(STO VĚŽÍ)

SRDCE EVROPY

KAMENNÁ

MATKA MĚST

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

4. Znáte tyto gotické stavby v Praze? Hledejte na internetu.

A. klášter Emauzy B. Karolinum (Karlova univerzita) C. Staronová synagoga

D. Prašná brána E. Týnský chrám F. Karlův most G. Staroměstská radnice

H. Mostecká věž (staroměstská) I. Betlémská kaple J. katedrála sv. Víta

K. Kostel Matky Boží před Týnem L. Malostranská mostecká věž

a) b) c) d) e)

f) g) h) i)

j) k) l)

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

5. Co je to gotika? V textu o gotice budou tato slova. Podtrhněte je.

A. lomený oblouk B. žebrová klenba C. strop D. zeď

E. vysoké okno s dekoracemi F. křížová klenba

1. ------- K----- 2. ---- - D--------- 3. ---

4. ---Ž--- ------ 5. ----- 6. -----Ý ------

Gotika

Gotika vznikla ve Francii ve 12. století. Gotika v Česku začala ve 30. letech 13. století.

Pro gotiku je typická křížová nebo žebrová klenba (od slova “žebro”), potom

lomený oblouk (= má tvar rukou, když se člověk modlí) a vysoká

okna s barevnými skly a dekoracemi. Gotické stavby jsou vysoké

(vertikální) a štíhlé.

žebra

6. Doplňte:

Sloh

Kdy vznikla? Kde vznikla? Typické prvky. Stavby.

Gotika

Sloh se

jmenuje….

Vznikla…… Vznikla….. Typické prvky

jsou…..

Typické stavby

jsou…..

Gotika vznikla ve ………………... ve ……………….. V Česku ……………….. ve 30. letech 13. století.

Typické prvky gotiky jsou ……………… Gotické stavby jsou …………………. a …………………….

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

Gotické stavby

V Praze existuje hodně gotických staveb. Staronovou synagogu a Karolinum (univerzitní

areál) najdeme blízko Staroměstského náměstí, klášter Emauzy je u řeky Vltavy. Další

památka je Betlémská kaple, najdeme ji na Starém městě, pracoval tam mistr Jan Hus.

Slavný architekt, Benedikt Ried (čti Ríd), postavil známou Prašnou bránu, která je kousek

od Masarykova nádraží.

Prašná brána. Byl v ní střelný prach do zbraní (= munice).

7. Kvíz. Vyberte správnou odpověď

a) Kdy byla gotika v Českých zemích?

a) v 10. století

b) v 12. století

c) ve 13. století

b) Co není gotická památka?

a) Katedrála sv. Víta

b) Rotunda sv. Jiří

c) Prašná brána

c) Typický gotický prvek je:

a) lomený oblouk

b) kulaté okno

c) barevná fasáda

d) Jak se Praze říká?

a) stříbrná

b) stověžatá

c) srdce světa

e) Kde gotika vznikla?

a) v Itálii

b) ve Francii

c) v Německu

f) Pro gotiku jsou typické stavby:

a) malé

b) moderní

c) vysoké a štíhlé

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

8. Doplňte tabulku:

Gotická

památka

v Praze

Kde je? Co je typické? Co se

opakuje? (okno,

klenba, dekorace)

Co je to? /

Co je zajímavé?

Prašná brána

Karolinum

Blízko

Staroměstského

náměstí.

Betlémská

kaple

Emauzy

Vysoká okna

s dekoracemi a

klenutý oblouk.

Staronová

synagoga

Je to židovský chrám.

Dostupné z portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva

školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci

státních příslušníků třetích zemí.

Použité zdroje

Obrázky:

[cit. 2017-11-03]. Dostupný pod licencí Public Domain a Creative Commons na WWW:

<https://pixabay.com/cs/%C5%BEebra-vedlej%C5%A1%C3%AD-hrudn%C3%AD-

ko%C5%A1-%C5%BEebra-2931062/>

<https://pixabay.com/cs/oblouk-hrad-st%C5%99edov%C4%9Bk-rusenschloss-283832/>

<https://pixabay.com/cs/ruce-sochařství-bronzová-prst-2910112/>

<https://pixabay.com/cs/l%C3%A1ska-srdce-vlajka-evropa-eu-2132278/>

<https://pixabay.com/cs/st%C4%9Bna-zd%C4%9Bn%C3%A9-k%C3%A1men-

pozad%C3%AD-textura-823602/>

<https://pixabay.com/cs/kl%C3%AD%C4%8D-zlat%C3%A1-symbol-metal-vchod-3071329/>

<https://pixabay.com/cs/praha-jaro-v%C4%9B%C5%BE-hodina-s-kostel-360716/>

<https://pixabay.com/cs/kr%C3%A1l-koruna-%C5%BEezlo-%C5%BEupan-

kr%C3%A1lovsk%C3%BD-304290/>

<https://pixabay.com/cs/shell-pearl-cenn%C3%BD-sv%C4%9Btlo-p%C3%ADsek-1972980/>

<https://pixabay.com/cs/%C4%8Desk%C3%A1-republika-praha-moldavsko-1279425/>

<https://pixabay.com/cs/praha-pra%C5%A1n%C3%A1-br%C3%A1na-noc-

v%C4%9B%C5%BE-2288312/>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Emauzy_kostel_PM_1.jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Karolinum_ark_DSCN2206.JPG>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staronov%C3%A1_synagoga_-

_pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD.JPG>

<https://pixabay.com/cs/praha-vltava-%C5%99eka-most-karl%C5%AFv-most-2543596/>

<https://pixabay.com/cs/kostel-t%C3%BDnsk%C3%BD-chr%C3%A1m-praha-dom-

1561105/>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Staromestska_mostecka_vez.jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pr%C5%AF%C4%8Del%C3%AD_chr%C3%A1mu_

sv._V%C3%ADta.jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Betl%C3%A9msk%C3%A1_kaple-Prague.jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kostel_Matky_Bo%C5%BE%C3%AD_p%C5%99ed

_T%C3%BDnem_2.jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha,_Mala_Strana_-

_Mostecka_(malostranska_mostecka_vez).jpg>

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_Caliber_.50_ammunition_-

_Fort_Devens_Museum_-_DSC07134.JPG> Daderot

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black_Powder-1.JPG>Lord Mountbatten

<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nma.img-ci20051391-006-ei-vs1.jpg> George

Serras, National Museum of Australia