Grenskoerier week 38 2010

 • View
  240

 • Download
  18

Embed Size (px)

DESCRIPTION

weekblad voor Budel / Budel-Schoot / Budel-Dorplein / Maarheeze / Soerendonk / Hugten / Sterksel / Gastel / Hamont / Hamont-Lo

Transcript

 • Nieuwe gemeentesecretaris Martin van Vliet:Mijn belangrijkste opdracht is om de dienstverlening op een hoger plan te trekken

  DEZE WEEK

  www.greNskoerier.Nl

  woeNsDAg 22 sePTeMBer 201050e JAArgANg No. 38

  Officile gemeentenieuws

  GalandArt in Hamont

  Yvon Belin in Jong Oranje

  Tegendraads

  VCC van start

  Mijn Mening

  Burendag in Zurrik

  Mooi feest bij Les Echos

  Het benchmarkonderzoek van vorig jaar, noemt hij. Cranendonck kwam er in dit onderzoek niet al te best af. In vergelijking met een groot aan-tal andere Nederlandse gemeentes scoorde Cranendonck op een aantal punten onvoldoende. De ultieme uitdaging voor een nieuwe gemeen-tesecretaris om bij de volgende benchmark deze cijfers op te krik-

  ken. Hoe hij dat aan gaat pakken? Martin van Vliet blijkt een man die niet over n nacht ijs gaat. In navol-ging van Balkenende 4 (of 3?) heeft hij besloten honderd dagen uit te trekken om Cranendonck eens goed op zich in te laten werken. Honderd dagen om het bestuur, het ambte-lijk apparaat en de gemeenteraad te doorgronden.

  CrANeNDoNCk- Cranendonck is zijn volgende stap. Martin van Vliet was reeds gemeentesecretaris in het Brabantse lith. Daar trok hij de kar bij de herindeling, bovendien zette hij er een aantal grote bouwprojecten op stapel. Toen was het klaar, tijd voor iets nieuws. Dat werd Cranendonck. Als gemeen-tesecretaris mag hij hier de dienstverlening op een hoger plan gaan trekken.

  Jessica en tientallen andere hoogvliegertjes kregen hun vliegbrevetStichting Hoogvliegers bezorgde zieke kinderen weer onvergetelijke dag op Kempen Airport

  BUDel- Jessica heeft de stuurknuppel in handen. kijk naar de horizon, legt piloot Jan lammers uit, en probeer die voortdurend in zicht te hou-den. Plotseling zien we de horizon wel erg hoog boven de voorruit van het zespersoons vliegtuig uitkomen. gelukkig, Jan corrigeert even, en de veertienjarige Jessica stuurt weer verder. Nu even naar links, goed zo, hou het stuur nu maar weer recht.... Het gaat perfect. eenmaal op de grond krijgt ze haar vliegbrevet. Hartstikke trots! en moeder en oma natuurlijk ook.

  Jessica is een van de kinderen die afgelopen zaterdag op Kempen Airport waren op uitnodiging van de stichting Hoogvliegers. Voor het tweede jaar op rij ontvangt het Bu-delse vliegveld de mensen van deze stichting die kinderen met een zeer ernstige of chronische ziekte een

  onbezorgde dag hoog in de lucht bezorgt. Stichting Hoogvliegers houdt dit soort evenementen twaalf keer per jaar op vliegvelden door heel Nederland, legt initiatiefnemer Jeroen Engelkes uit.

  (Lees verder op pagina 2)

  Belangrijk bij de verbeterslag die hij voorstaat is natuurlijk een goede communicatie: Onze nieuwe web-site is daar de eerste aanzet toe. Het is de bedoeling dat burgers daar heel duidelijk op kunnen zien waar-mee de gemeente bezig is. Uiteraard wordt de info de komende tijd nog veel uitgebreider.Een ander aspect waarmee hij bin-nenkort te maken zal krijgen zijn de bezuinigingen van de rijksoverheid. Voor de gemeentekas betekent dat minder inkomsten. Hoeveel min-der? Dat zal het nieuwe kabinet uit moeten maken.

  Daar valt dus nog niets over te zeg-gen, eerst maar eens kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Misschien minder geld uitgeven aan externe deskundigen en onderzoeken? sug-gereren we. Voor bepaalde taken heb je specifieke kennis nodig. Die moet je zo af en toe wel eens inhu-ren, daar ontkom je niet aan. Ook dat maakt deel uit van een goede dienstverlening.

  Zijn eerste indrukken van Cra-nendonck klinken heel positief: Een prachtige gemeente met een rijk maatschappelijk leven. Ook voor de ontwikkeling van het toerisme heeft de gemeente heel wat in huis. Hij prijst de Cranendonckse na-tuur, de gezelligheid en het sociale leven met zijn cafs en restaurants. Toch blijft Oosterhout (bij Breda) zijn woonplaats. Hij is er aan ver-knocht, zijn zoontje gaat er naar school, hij tennist en squasht er en

  geniet er graag van een bourgon-disch leven.En een goed boek le-zen, dat vind ik ook fijn. Het laatste dat ik gelezen heb heb ik overigens hier op het gemeentehuis uit de kast gehaald. Het gaat over het smok-kelaarsleven hier in de grensstreek. Interessant!

  Zie achterpagina

  Verkoop luxeshowroomkeukens

  10.000,- euro/stuk

  www.schaeferkeukens.nl

  Kijk voor ons woningaanbod pagina 22

  Diabeet?

  Verzekering vergoedt de behandeling.

  De velden van Rood-Wit vanuit de lucht gezien. Jan Lammers en zijn leerling Jessica (inzet)

  Martin van Vliet neemt honderd dagen om Cranendonck op zich in te laten werken, foto: DeMeus

 • WOENSDAG 22 SEPTEMBER 2010 WEEKBLAD DE GRENSKOERIER - PAGINA 2

  Informatiebulletin over culturele of gewoon gezellige evenementen in onze regioSamengesteld door de Grenskoerier

  Zelf is hij piloot op grote passagiers-vliegtuigen. We doen dit nu drie jaar en proberen er telkens voor de kinderen een onvergetelijke dag van te maken. Een dag waarop niet ge-sproken wordt over hun ziekte. Ze behalen een vliegbrevet dus ze gaan allemaal als piloot naar huis. Dat geeft ze een enorme boost in hun zelfvertrouwen!De stichting heeft inmiddels meer dan zevenhonderd vrijwilligers, zon 350 piloten en zelfs twee mensen in vaste dienst. Ze zijn nu aan het spa-ren voor een ambulancevliegtuig zodat ook kinderen die helemaal aan het bed gebonden zijn een rond-vlucht kunnen maken.Wanneer komen kinderen in aan-merking om aan een dergelijke dag deel te nemen? Dat bepalen de ou-

  ders en het kind zelf, aldus Engel-kes. Wij vragen nergens naar en over de ziekte van de kinderen wordt al helemaal niet gesproken. Vandaag hebben we hier ons drieduizendste hoogvliegertje gehad.

  En het blijft niet bij vliegen. De Hoogvliegers hebben er alles aan gedaan om er een onvergetelijke dag van te maken. Behalve op het springkussen kunnen de kinde-ren een ritje maken in een antieke brandweerwagen. Buiten op het parkeerterrein staan Porsches in de rij om de kinderen die sensatie te laten ervaren en wie wil kan met de vrachtwagen meerijden. Hulphond Shadow vervult hier de functie van knuffelhond. Dat doet hij met verve en het treintje zouden we nog bijna

  vergeten. Dat deed rondleidingen over Kempen Airpark. Dirk was er voor de tweede keer. HIj gaf aan dat hij in Rotterdam ook al eens met een heel groot vliegtuig een rondvlucht had gemaakt. Voor Edwin was het de eerste keer: Ik ben nog niet aan de beurt geweest dus ik ben wel een beetje zenuwach-tig. Ik ben bang dat ik het vliegtuig omlaag stuur.Koen vond het allemaal super en cool en Tristan had niet zelf gestuurd omdat hij last heeft van hoogtevrees. Dat maakte zijn vlucht echter beslist niet minder leuk.Jessica tenslotte: Ik was wel even bang toen ik de horizon zo groot zag worden (ze was niet de enige!) maar ik vond het geweldig! Ik kom volgend jaar zeker terug.

  Jessica en tientallen andere hoogvliegertjes kregen hun vliegbrevetStichting Hoogvliegers bezorgde zieke kinderen weer onvergetelijke dag op Kempen Airport

  HAMONT-ACHEL- Voor de tweede keer is de prachtige natuur van Ha-mont-Achel verweven met cultuur. Meer dan dertig kunstenaars, waar-van de meeste uit de regio komen, hebben in het gebied tussen t Mulke, De Tomp en De Bever hun kunstwer-ken gentegreerd in bos en weilan-den. Het thema van de expositie was dit jaar akkerderen, hetgeen zoveel betekent als overeenkomen. Men kan er dus een kunstwande-ling maken van om en nabij een uur die van start gaat bij t Mulke. Daar kan men ook de catalogus krijgen die bij GalandArt 2010 hoort.Afgelopen zondag was de officile opening van de expositie die nog tot 18 oktober te bezichtigen is. Bij de Tomp was een uitgebreid gezelschap bijeen gekomen om te luisteren naar de muziek van t Onderduikorkest en de sprookjesachtige dans van Bar-bara Bevens. Zowel burgemeester Theo Schuur-mans als schepen Guy Joosten wezen in hun toespraak op het feit dat cul-tuur zon vooraanstaande plaats in-neemt in Hamont-Achel. Zij prezen dan ook de drie initiatiefneemsters: Marina Boonen, Annemie Boonen en Riet Claes. Kennelijk vindt ook de Provincie het een belangrijke aangelegenheid want Gilbert van Baelen, gedepu-teerde van Limburg, was ook deze keer zijn woord weer nagekomen en had GalandArt gesubsidieerd.

  Lekkerste stadHij feliciteerde overigens Hamont-Achel ook nog met het feit dat ze de lekkerste stad van Limburg mag

  Voor natuur en cultuur naar De Tomp, De Bever en t MulkeHamont-Achel werd ook nog eens de lekkerste stad van Limburg

  noemen en tevens Ambassadeur van Vlaanderen Lekker Land.Burgemeester Schuurmans was fier op zijn stad: De toekenning van deze titel is een stimulans om verder te werken aan ons toeristisch product Hamont-Achel. We gaan de titel met fierheid en op gepaste wijze uitdra-gen en zullen hiervoor nog een pak extra initiatieven nemen.Het TV-programma Vlaanderen Va-kantieland (En) zal tijdens haar uitzending van zaterdagavond 2 ok-tober (herhaling 3 oktober) uitvoerig

  aandacht besteden aan Hamont-Achel. Een TV-ploeg met presenta-trice Sofie Van Moll heeft de ganse dag opnames gemaakt in Hamont-Achel. Het resultaat zal begin okto-ber te zien zijn op de VRT.In het TV-programma De Beste Hobbykok van Vlaanderen (VTM) op dinsdag 21 september zal ge-kookt worden met de Achelse Blau-we. Koks Peter Goossens en Sergio Herman geven de kandidaten een opdracht een gerecht te maken met de heerlijke Achelse Blauwe.

  Zoals u al jaren gewend bent orga-niseert K.S. De Heiknuuters het ki-lotouwtrekken, en B.K. De Heikneu-ters het kapellenfestival in Budel Dorplein. Doordat de belangstelling voor deze activiteiten terugliep heb-ben de kapel en de karnavalsstich-ting besloten om een gezamenlijke activiteit te organiseren. Deze activiteit is op zaterdag 2 okto-ber vanaf 16.00 uur in De Schakel in Budel Dorplein. Zo zal er om 16.00

  uur gestart worden voor de jeugd met het