GRUPA GORGONA

 • View
  74

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Slikari 20. st.

Text of GRUPA GORGONA

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  1/72

  GRUPA GORGONA

  (19591966)

  Pripaaju: Josip Vanita, Julije Knifer, uro Seer,

  Marijan Jevovar, Ivan Koarid, arhitekt Miljenko

  Horvat, kritiari Raoslav Putar, Matko Metrovid,Mida Baievid.

  Reference prema monokromiji, fluxusu,minimalizmu, "utnji", konceptu "art as iea". Za

  grupu se moe redi prije a je postojala nego aje jelovala. Izaju antiasopis "Gorgona" (1961-1966) u 11 brojeva.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  2/72

  Gorgona reovito izlae u Stuiju G, tj. u SalonuSchira u Preraovidevoj.

  Gorgona nije bila grupa kakve se tada javljaju stenencijom provoenja timskog raa. To jejedna duhovna zajednica individualaca srodnog

  svjetonazora kojega je u osnovi spiritualizam,

  kontemplativnost, nihilizam i pesimizam. Akcije: Gleanje zalaska sunca, omade zaade,

  Footing, Komisijski pregle poetka proljeda.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  3/72

  Postoji i veza Gorgone i Novih tendencija (1961-1973), primjerice personalna preko Putara iMetrovida i Julija Knifera. Nove tenencijekontinuiraju Exat 51 ali i Gorgonu. Na prvoj izlobi

  Novih tenencija 1961. znaajnu ulogu igrajumonokromna i akromna, reduktivna i vizualnooskuna jela, to je po mentalitetu sronoGorgoni. Ved o ruge izlobe 1963. Nove

  tenencije usmjerit de se k eksperimentu s novimmeijima, programiranju, uvoenju svjetla ipokreta u konstrukciju jela, to je stranoGorgoni.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  4/72

  Julije Knifer Pozivajudi se na geometriju koja je u znaku

  racionalnosti Knifer stie u poruje spiritualnosti.Njegova je geometrija prije Maljevievskabespredmetnost nego programirana tvorba. Njegovi

  meandri znaci su a ne strukture. To je njegov "crnikvadrat na bijeloj podlozi". On nije krenuo od meandranego je o njega stigao. Meanar je grki ornament uobliku trake s pravokutnim geometrijskim zavojima. Onoznaava neumitan protok u vremenu i prostoru. On ga

  esetljedima varira. On se nastavlja na traicijuvremena "postslikarske apstrakcije" i apstrakcije "tvrdihrubova", monokromija Yvesa Kleina i akromija PieraManzonija.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  5/72

  Menaar izbjegava onose meu bojama. Toje monotono polje striktno dvodimenzionalne

  plohe gdje postoje samo krajnosti crnog i

  bijelog. Funkcija meandra nije ni filozofska, ni

  pikturalna, a ponajmanje dekorativna, jer je

  samo vizualna. Crno i bijelo su istodobno i

  minimum i maksimum.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  6/72

  Josip Vanita Ekstremni ikonoklast i tradicionalist. Traka koja

  se protee uinom slike, tek razliita u tonu,srebrna. Tehniki opis na temelju koga se

  takva slika moe napraviti.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  7/72

  MarijanJevovar "Moje je slikanje negacija oblika, prljanje bijele

  povrine platna". Nesavrenost u liniji i formiotjerati ok ne bue savrena nesavrenost.

  Komplicirati zaatak s optikim varkama: lanomparalelnodu, lanim kvaratima. "Ka se grekarazvije po jednoj dosljednoj zakonitosti nastajesavreno jelo".

  Jevovarponitava manualni virtuozitet,ezangaira boju, umrtvljuje pigment, rie iponovno premazuje plohu.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  8/72

  Ivan Koari Oblici prostora donose kocke koje to jesu i nisu,

  kugle koje to nisu nego prizemljena sunca. Kockenisu otrih nego zaobljenih briova. Oni se o

  standardnih geometrijskih tijela razlikujuoputenodu tkiva, koje se opet o organskograzlikuje neogranskim svojstvima crvene, plaveboje. Savrene kugle naruavaju uubine i

  izboine. Sve to kao a proizlazi iz nesigurnostiruke a ostigne savrenstvo kruga ili sfere. Onradi forme-metafore. Radi i Privremene skulpture.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  9/72

  uro Seder lan je Gorgone. Objaljuje poeziju u "Razlogu",

  "Kolu", "Forumu", "Republici". 1978. izlazi muzbirka poezije "Otac iz lonca". Prvi put

  samostalno izlae 1958. Nagrae: Zagrebakogsalona za slik., Goinja nagraa Vlaimir Nazor,La Batana u Rovinju, Goinja nagraa HDLU-a,Olije za zasluge u kulturi "Danica" s likom

  Marka Marulida. Vie otkupnih nagraa. 1999. izlagao u Galeriji umjetnina u Zadru uokviru 15. Plavog salona.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  10/72

  Kada je o likovnim umjetnostima rije moglobi se pojednostavljeno rei kako su pedesetepoele polemikama koje e proirivatislobodu stavaralatva i oslobaanje od dogmi

  socijalistikoga realizma i njegovih derivata.Izlobe Antuna Motike Arhajskinadrealizam (1952), Ede Murtia DoivljajAmerike (1953), a prije svega manifest

  (1951) i izloba (veljaa 1953) Grupe EXAT-51 bili bi ti meai koji su naznaili novi kursu umjetnosti.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  11/72

  Tome bi trebalo dodati i odbijanje natjeajnograda kipara Vojina Bakia za spomenik Marxui Engelsu. Ono to je zajedniko svim tim

  dogaajima to je oponiranje proklamiranimrealistikim naelima i otklonu od tradicije. Naoponiranju svega toga novoga susretale suse, tovie izjednaavale i lijeve kritiarske

  opcije (Gamulin, egedin...) i one koje supolazile od graanskih meuratnih standarda(Ljubo Babi, ali i Krlea).

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  12/72

  Prve goine estog esetljeda bit de stoga obiljeeneopozicioniranjem

  figuracija versus apstrakcija tradicionalno(lokalno) versusnovo (univerzalno).

  Na takvoj se opoziciji nastavila graditi novija povijestumjetnosti. S ananje je istance mogude vijeti idoprinose pojedinaca koji su svoju umjetnost gradilimimo takvog binarnog opozicionog para, a koji supolazili o uboko iniviualnih stajalita koje de, kaovrijedne i poticajne, prepoznati tek kasnija kritika iumjetnici nalazedi u njima istinske inovacije (JulijeKnifer, Ivan Koarid, MidaBaidevid...).

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  13/72

  Od sredine pedesetih poinje seinstitucionalizirati umjetnost koja se nekolikogodina prije estoko napadala, pa je nakon togaumjetnika klima postala izrazito pluralistika.Apstraktna umjetnost postaje na nekin nainznakom mekanog jugoslavenskog socijalizma.ak i kada Tito poetkom 1963. otro napadaapstraktnu umjetnost, smatrajui je buroaskom

  saubverzijom u zdravo drutveno-politiko tkivo,ti e napadi biti kratkog odjeka i bez veihposljedica.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  14/72

  Ferinan Kulmer i uro Seer nastavljajuistraivati mogudnosti slikarske materije, okje ime Perid uz to zaokupljen i postupkom. To

  je osobito uoljivo na njegovim slikama koje sunastale kapanjem boje na povrinu, ime jeprvi put ta amerika, tonije pollockovska

  opcija dobila legitimitet u hrvatskomeslikarstvu.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  15/72

  U hrvatskoj se umjetnosti prva apstraktna slikapojavila razmjerno rano; to je slika PafamaJ.Seissela,nastala 1922. kao jedno u nizukonstruktivistikih djela to ih je Seissel radio u

  kontekstu avangardnoga asopisa Zenit, koji jetada u Zagrebu izdavaoLj. Mici.Prva apstraktnaslika ostaje, meutim, vremenski izolirana, pa sepuni kontinuitet apstraktne umjetnosti u Hrvatskoj

  moe pratiti tek od 1951., kada se javlja skupinaEXAT 51 (I. Picelj, A. Srnec, V. KristliB.Raica),koja se eli distancirati od etabliranogasocijalistikog realizma..

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  16/72

  Zalaui se za potpunu umjetniku slobodu,skupina zapravo promovira apstraktnuumjetnost. U isto vrijeme apstrakciji se

  priklanja iE. Murti,na iji je rad utjecaloakcijsko slikarstvo i enformel. U duhuenformela, tijekom 1950-ih i ranih 1960-ih uHrvatskoj rade O. Gliha, F. Kulmer, O.

  Petlevski, B. Bareti, J. Vanita, . Seder inaposeJ. Knifer,te kipari V. Baki, I. Koari,D. Damonjai S. Luketi.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  17/72

  Meunarodni pokret nove tendencije koji sejavlja u Zagrebu 1961. bit e vaan zaafirmaciju novog oblika konstruktivistikeumjetnosti i geometrijske apstrakcije. Tu

  treba spomenuti djela I. Picelja, A. Srneca, V.Bakia, J. Knifera, J. Dobroviai netomlaih M. uteja, Lj. ibenik, M. GaliaiA.Kuduza.U toj skupini umjetnika javit e se

  1960-ih i odreeni oblik minimalistikeumjetnosti (B. Buan, D. Tomii, D.Jokanovi-Toumin).

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  18/72

  Vrijedan prinos primarnomu i analitikomuslikarstvu dali su u drugoj polovici 1970-ihB.

  Demur, D. Soki, M. Bijeli, A. Rai, .

  Kipke, A. Marai, G. Petercoli dr. Njihovimse djelom u hrvatskoj sredini naputa podrujeapstraktne umjetnosti u stroem smislu

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  19/72

  PERFORMANS

  Pretvaranje vlastitog tijela u ekspresivnimaterijal. Performasi i hepeninzi se baveumjetnikovom sasmospoznajom koja ukljuujesve subjektivne, psiholoke i biolokemomente.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  20/72

  Tomislav Gotovac

  izveo je prvi na pravi happening. Oran je u uporumu u Ilici u prostoriji araniranoj imom tamjan.Na stolicama su bile pueve kudice, a na ziu su seprojicirale slike iz Playboya. Tu je i kredenca s mlijekom

  i kruhom, va teka bata, lopte o novinskog papira,nekoliko kokoi u krletki, gitara, violina, harmonika. Tuje i ena s riom i bombonima koja je imala zaatakbacanja rie na publiku. Tri izvoaa su ojevena uodijela. Hepening se sastojao od tri dijela: pijenje

  mlijeka, jedenja kruha, razbijanja kredence, sviranja nainstrumentima, bacanja lopti i kokoi na publiku, kojauzvrada.

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  21/72

  Elementi destrukcije. Gotovac signalizirarubne frustracije koje mogu dovesti do

  revolta. Zaposlenje (1956-1967) smatra

  ivotnomn akcijom. Pilule, Uisanje zraka,ianje, Tranje gol u centru Zagreba (prvistricking u Europi ).

 • 5/22/2018 GRUPA GORGONA

  22/72

  Gotovac ne koristi rekvizite nego stavlja samogsebe u situacije koje provociraju napetostizmeu glea

Search related