24
Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań gimnazjalisty

  • Upload
    tamyra

  • View
    44

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Harmonogram działań gimnazjalisty. Kandydat – gimnazjalista, uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w woj. Małopolskim korzysta z adresu: https://malopolska.edu.com.pl. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Harmonogram działań gimnazjalisty

Harmonogram działań gimnazjalisty

Page 2: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat – gimnazjalista, uczeń starający się o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej w woj. Małopolskim korzysta z adresu:

https://malopolska.edu.com.pl

Page 3: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydaci przy użyciu Internetu dokonują wyboru szkół

i oddziałów oraz dostarczają wydrukowane z systemu podanie - do szkoły pierwszego wyboru

14.04 - 25.06.2014r. godz. 13:00

Page 4: Harmonogram działań gimnazjalisty

5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej5 kroków do szkoły ponadgimnazjalnej

Page 5: Harmonogram działań gimnazjalisty

Krok 1/5 Wypełnienie podstawowych danych osobowych

Page 6: Harmonogram działań gimnazjalisty

Krok 2/5 Wypełnienie szczegółowych danych osobowych i adresowych

Page 7: Harmonogram działań gimnazjalisty
Page 8: Harmonogram działań gimnazjalisty

Krok 3/5 Wybór języków

Page 9: Harmonogram działań gimnazjalisty

Krok 4/5 Wybór szkółKolejnym krokiem jest wybór szkół, do których uczeń chce kandydować. Szkoły należy wybrać z rozwijalnej listy w dowolnej kolejności.

Page 10: Harmonogram działań gimnazjalisty

Krok 5/5 Wybór oddziałówNastępnie w obrębie tych szkół uczeń wybiera oddziały, do których chce kandydować. Jest to krok ostatni i najważniejszy.

UWAGA!!!Bardzo istotną rolę odgrywa to, w jakiej kolejności uczeń wybierze oddziały. Oddział wybrany jako pierwszy, to oddział, do którego najbardziej chce się dostać. Ostatni to ten, na którym najmniej mu zależy. Należy dobrze przemyśleć kolejność oddziałów.

Szkoła, prowadząca oddział, który uczeń wybrał jako pierwszy to tzw. szkoła pierwszego wyboru. Jej nazwa oraz adres będzie wyeksponowana na stronie głównej.

Page 11: Harmonogram działań gimnazjalisty
Page 12: Harmonogram działań gimnazjalisty
Page 13: Harmonogram działań gimnazjalisty
Page 14: Harmonogram działań gimnazjalisty

Szkolne komisje weryfikują dane w centralnej bazie na podstawie otrzymanych podań.

Weryfikacja danych polega na porównaniu zawartości dokumentu papierowego z treścią wyświetlaną na ekranie.

Page 15: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat ma możliwość napisania sprawdzianu do klasy dwujęzycznej, klasy mistrzostwa sportowego, klasy sportowej, oddziałuw szkołach artystycznych …

13.06 – zakończenie postępowań kwalifikacyjnych.

Page 16: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat otrzymuje w gimnazjum: świadectwo ukończenia szkoły, zaświadczenie o wynikach egzaminu

gimnazjalnego kartę informacyjną, potwierdzone kopie (do 3) w/w świadectwa

i zaświadczenia.

Page 17: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat dostarcza do szkoły ponadgimnazjalnej kopie świadectwai zaświadczenia oraz dokumenty wymagane dodatkowo np. zaświadczenia o osiągnięciach, zaświadczenie lekarskie o przydatności do zawodu, potwierdzenie przyjęcia na praktykę (umowa).

Page 18: Harmonogram działań gimnazjalisty

Publikacja list zakwalifikowanychdo przyjęcia.Publikacja wyników odbywa się jednocześnie:

przez www SMSem

Page 19: Harmonogram działań gimnazjalisty

Dyżur w pracowni komputerowej dla uczniów nie posiadających dostępu do internetu.

Page 20: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat otrzymuje informacjęo oddziale, do którego został przyjęty, wraz z liczbą punktówi miejscem na liście

Dodatkowo kandydat może również otrzymać informacjeo oddziałach, w których pozostaje na listach rezerwowych

Kandydat ma dostęp wyłącznie do swoich wyników rekrutacji

Page 21: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat potwierdza wolę podjęcia naukiw danej szkole poprzez dostarczenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjumi zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej.

Page 22: Harmonogram działań gimnazjalisty

Szkoły Ponadgimnazjalne publikują listy przyjętych do oddziałów

12.00 – 15.00Dyżur w pracowni komputerowej dla uczniów nie posiadających dostępu do internetu.

Page 23: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do tych szkół, które posiadają jeszcze wolne miejsca.

Page 24: Harmonogram działań gimnazjalisty

Kandydat nieprzyjęty do wybranych szkół składa dokumenty do szkół, które posiadają wolne miejsca.