HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỰC NƯỚC ĐƠN GIẢN

  • View
    277

  • Download
    10

Embed Size (px)

Text of HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN MỰC NƯỚC ĐƠN GIẢN

H THNG IU KHIN MC NC N GIN 1. ng dng : iu khin my bm t ng bm nc khng cn s can thip ca con ngi 2. Cu to : R le Ic 555 Transistor in tr Diode Ngun cung cp (6v)

3. Nguyn l hot ng:Ic 555 c ng ra t mc logic cao khi in p ti chn th 2 nh hn 1/3 VccV vy chng ta c th reset IC bng cch t mc in p thp vo chn th 4Trong cu to ta nhng 3 dy in vo b nc . xc nh mc nc khi y (top level) v khi cn (bottom level). 1 dy ni vi Vccu dy cn li ca dy bottom level c ni vi chn trigger (chn th 2) ca IC 555. V vy in p ca chn trigger l Vcc khi dy b ngp nc Khi mc nc gim ,chn trigger b h mch ,nn in p chn trigger nh hn Vcc ,t ng ra c mc in p caoNg ra ca IC 555 ni vi transistor,cung cp nng lng cho cun dy ca r le lm cho my bm bt ln Khi mc nc dng ln lm ngp u dy Up v transistor c bt .Vce =0.2v Do chn th 4 reset Ic ,lm cho in p ng ra l 0v t lm my bm tt t ng Di y l m hnh n gin ca h thng trn:

Khi click chut vo bottom level v top level cng tc c ngha l miu t mc nc trong trong b cn hay y .trn hnh ng ta c th thy khi mc nc gim n bottom level th motor (M) bt u bm nc v khi mc nc dng n top level th motor ngng bm ncH thng ny chnh l 1 v d v h thng iu khin bng sai lch R(t ) l lng nc khi b yC(t) l mc nc trong b B iu khin :ic 555i tng :my bm ncGii thiu ic 555Cht(t):