Hebreërs 1:1-4

 • View
  49

 • Download
  9

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Hebrers 1:1-4. Ingenooi deur God. Ons raak bewus van ons diepste behoeftes, vrae en vrese en gee ons oor aan God. Jy volg Jesus soos die dissipels of jy vervolg Hom soos die Farisers. Jy s Hy is n God-lasteraar of jy s Hy is die Seun van God. Jy kruisig Hom of kniel voor Hom. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript

 • Hebrers 1:1-4

 • Ingenooi deur GodOns raak bewus van ons diepste behoeftes, vrae en vrese en gee ons oor aan God

 • Jy volg Jesus soos die dissipels of jy vervolg Hom soos die Farisers. Jy s Hy is n God-lasteraar of jy s Hy is die Seun van God. Jy kruisig Hom of kniel voor Hom

 • soos die wyse manne voor die krip. Jy hang Hom op of jy hang jou hele bestaan aan Hom op. Want Hy is waansinnig of Hy is die waarheid. Flip Theron

 • Jesus is God se stempel op die geskiedenis

 • Ingaan in God se tydOns betree God se wreld en gaan in God se vrede in

 • Luister na God se WoordOns luister dieper na die Woord en ontmoet God

 • Hebrers 1:1-4 Hoe lyk God se karakter?

 • Luister na mekaarGod maak ons n luisterende gemeenskap en praat ook deur ander mense met ons

 • Luister na ander en die tyeOns stel onsself oop om God van onverwagse kante af te hoor

 • Luister weer na God se WoordOns fokus op die Gees se beweging in ons hart en gedagtes

 • Voor of na Christus?

 • Jesus het alles verander... niks sal weer dieselfde wees nie

 • Jesus hou die wreld in sy hande

 • Jy kan die grootte van n skip skat deur die volgstroom wat dit agterlaat. Jesus was n groot skip!

 • Kommunikasie-gaping tussen ons en God

 • This Son perfectly mirrors God, and is stamped with God's nature. He holds everything together by what he says--powerful words! After he finished the sacrifice for sins, the Son took his honored place high in the heavens right alongside God, far higher than any angel in rank and rule.

 • n Gelowige is nie iemand wat goed is nie, maar net iemand wat die goedheid van God ervaar en geproe het!

 • There was a Man who dwelt in the east centuries ago.And now I cannot look at a sheep or sparrow,A lily or a cornfield, a raven or a sunset,A vineyard or a mountain, without thinking of Him.

 • Fokus op wat God nou doenOns fokus op wat God nou doen en waarheen God ons lewe rig

 • Antwoord met ons leweOns besluit op n gepaste reaksie op wat God gegee/ gedoen/ ges het

 • Volgende week:Jesaja 60:1-6

  *Hebrers 1:1-4 (en 5-12)Die uitnemende grootheid van die Seun van God1 In die verlede het God baiekeer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete, 2maar nou, in hierdie laaste dae, het Hy met ons gepraat deur die Seun. God het Hom deur wie Hy die wreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. 3Uit Hom straal die heerlikheid van God en Hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat Hy die reiniging van sondes bewerkstellig het, het Hy gaan sit aan die regterhand van die Majesteit in die ho hemel. 4Hy is net so verhewe bo die engele as wat die Naam wat God Hom gegee het, voortrefliker is as hulle naam.5Immers, aan wie van die engele het God ooit ges: Jy is my Seun, van vandag af is Ek jou Vader, en ook: Ek sal sy Vader wees, en Hy sal my Seun wees ?6En wanneer God die Eersgeborene in die wreld inbring, s Hy: Al die engele van God moet Hom aanbid. 7Van die engele s Hy: Hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. 8Maar van die Seun s Hy:U troon, o God, staan vir ewig vas, met u koninklike septer laat U reg geskied.9U het die reg lief en U haat die onreg.Daarom het God, u God, U onder groot vreugde tot Koning gesalf bo u tydgenote. 10En verder: U, Here, het in die begin die aarde gevestig, en ook die hemel is die werk van u hande.11Di dinge sal vergaan, maar U bly bestaan; soos n kledingstuk sal alles verslyt;12soos klere sal U dit oprol; ja, soos n kledingstuk sal dit vervang word. Maar U, U bly dieselfde, en u jare het geen einde nie.

  (Skyfie 17 verduidelik die agtergrond van die PowerPoint.)

  *Ons raak bewus van ons diepste behoeftes, vrae en vrese en gee ons oor aan God

  *Flip Theron se woorde laat ons dink: Jy volg Jesus soos die dissipels of jy vervolg hom soos die Farisers. Jy s Hy is n God-lasteraar of jy s Hy is die Seun van God. Jy kruisig Hom of kniel voor Hom soos die wyse manne voor die krip. Jy hang Hom op of jy hang jou hele bestaan aan Hom op. Want Hy is waansinnig of Hy is die waarheid.*Flip Theron se woorde laat ons dink: Jy volg Jesus soos die dissipels of jy vervolg hom soos die Farisers. Jy s Hy is n God-lasteraar of jy s Hy is die Seun van God. Jy kruisig Hom of kniel voor Hom soos die wyse manne voor die krip. Jy hang Hom op of jy hang jou hele bestaan aan Hom op. Want Hy is waansinnig of Hy is die waarheid.*Dis wat Heb 1 wil tuisbring: Jesus is God se stempel op die geskiedenis. As jy dus wil weet wat God se karakter is - kyk na Jesus. Lees Heb 1:1-4. *Ons betree God se wreld en gaan in God se vrede in

  *Alternatief 1Vra vir die kinders wie van hulle hul klere al per ongeluk geskeur het? Wat gebeur as hulle hulle klere skeur? Partykeer word dit reggemaak, maar baie keer as dit te erg geskeur is, word dit n vloerlap. Wys vir die kinders n paar ou vloerlappe wat uit stukkende klere gemaak is.Wys nou vir die kinders n diamant en verduidelik waarom dit so kosbaar is. Want dit slyt nie, verbleik nie, verkleur nie, raak nie dof nie, kan nie smelt nie, nie haak of kap of splinter nie. Vers 12 verduidelik dat Jesus soos n diamant is wie se jare geen einde het nie.*Alternatief 2Kry n klomp goed waardeur ons met iemand praat: n telefoon, selfoon, tweerigting radio, pager, megafoon, jy kan selfs die blikkies met toutjies in verduidelik en demonstreer.Wat is die nadeel van al hierdie instrumente? Net een op n slag kan praat.God het die beste manier waardeur hy met ons praat. Sy naam is Jesus en Sy praat was ook wys. Doen n demonstrasie met die volgende boodskap: Ek is lief vir jou.As jy tweerigting radios kan kry, gaan dit die beste effek h.Laat iemand van buite die vertrek vir iemand binne roep en s: Ek is lief vir jou... oor. Die ander een moet dit dan ontvang met: Hoor ek reg dat jy vir my lief is...? Oor. Ja ek bedoel dit, ek is regtig lief vir jou... oor. Baie dankie, ek het jou boodskap baie mooi ontvang... oor en uit.Laat die eerste persoon dan van buite af by die vertrek instap en sy/haar arm om die ander een sit en weer s: Ek is lief vir jou en dan ook n drukkie gee. Die effek is net heeltemal anders.Op die Sondag net na Kersfees weet ons Jesus het mens geword en by ons kom woon. *Ons luister dieper na die Woord en ontmoet God

  *Hoe lyk God se karakter?VoorafDie brief aan die Hebrers word deur Attridge beskryf as the most elegant and sophisticated, and perhaps, the most enigmatic, text of first-century Christianity en verder it is a masterpiece of early Christian rhetorical homiletics. Die inleiding tot die eerste hoofstuk van die boek maak dit duidelik dat Attridge nie verkeerd is in sy waardering van Hebrers nie.Opbou en literre konteks Hebrers word ingelei deur n kernagtige geloofsbelydenis (1:1-4) en n voorbereiding vir die hoofargument (1:5-4:13) wat verduidelik waarom Jesus groter is as die engele (1:5-2:18), Moses (3:1-19) en Josua (4:1-13). Hierop volg n lang gedeelte (4:14-10:31) wat handel oor Jesus se hopriesterskap waarin al die verskillende fasette van die belydenis van Jesus se hopriesterskap stelselmatig aan die orde gestel word.Uitleg Hebrers 1:1-4 is n enkele lang sin. Die outeur begin dit deur te bevestig dat God deur Jesus alle openbarings aan vorige geslagte, soos bekendgemaak in die Ou Testament, oortref het (vers 1-2). Die eerste twee verse beklemtoon die kontinuteit tussen God se vorige openbarings (in die OT deur die profete) en sy openbaring deur Jesus, en koppel ook Jesus se pre-eksistensie (Hy was by die skepping betrokke) aan Sy eskatologiese verheerliking (Hy het alles van God gerf). In vers 3 gebruik die skrywer die Joodse wysheidstradisie om Jesus se glorieryke verhouding met God te beskryf. Hy beskryf dit deur die attribute wat aan die gepersonifieerde Goddelike Wysheid in die Joodse wysheidliteratuur toegeskryf is (bv. in Die Wysheid van Salomo 7:21-27) te benut om Jesus se Christologiese rol as die bekendmaker van God se openbaring, die onderhouer van die Skepping en die versoener met God, mee te beskryf. Jesus word deur hom as die glans (apaugasma) van God se glorie en die ewebeeld (of die presiese afdruk - charaktr - letterlik die merk wat n sel of stempel bv. in klei sou laat) van God se wese beskryf (vers 3). Jesus is dus die perfekte, sigbare representasie van die wese van God. Philo het dieselfde Griekse woord (charaktr) gebruik om na die merke wat God op jou siel maak, te verwys. Merke soos om deugsaam te lewe, ens. Die skrywer van Hebrers gebruik die skaars woord om te s dat as ons wil weet wie God is, ons na Jesus moet kyk, want Hy is die afdruk van God se wese. Anders gestel: Jesus is God se karakter (Sy stempel op die geskiedenis). As jy dus wil weet wat God se karakter is - kyk na Jesus. Die skrywer verweef verder die Ou-Testamentiese priesterlike en koninklike tradisies met mekaar om Jesus se werk te beskryf. Hy is naamlik die een wat alles deur Sy magswoord in stand hou (vers 3b) en wat ons van al ons sondes reinig (vers 3c). Laasgenoemde gedagte word verder ontwikkel in hoofstukke 9 en 10 van Hebrers. Ten slotte word beskryf hoedat Jesus Sy plek aan God se regterhand ingeneem het (wat waarskynlik Ps 110:1 in herinnering roep). Dit dui op die hoogste gesag en eer denkbaar in die antieke wreld. Dit beteken dat Jesus met die gesag en krag van God self regeer.Die sin sluit dan af deur te bevestig dat Jesus bo die engele verhewe is (vers 4). Hy het naamlik die naam my seun (vers 5) van God self gekry.Hierop volg n sewevoudige Ou-Testamentiese medley (meestal van Psalms) wat Jesus se verhewenheid bo die engele besing. Dit is nie nodig om hier te aanvaar dat die lesers van die Hebrerbrief engele aanbid het en dat die skrywer van Hebrers hierteen protes aanteken