Click here to load reader

Heparin- och Protamindosering - · PDF filekardiopulmonar bypasskirurgi och hjärtkateteriseringsingrepp. Dessa beräkningar används för att fastställa de heparindoser som skall

  • View
    212

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Heparin- och Protamindosering - · PDF filekardiopulmonar bypasskirurgi och...

RxDx analysmodul Heparin- och Protamindosering

Tillgg till HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem

Handbok Svenska

INNEHLLSFRTECKNING

AVSEDD ANVNDNING ............................................................................2 SAMMANFATTNING OCH FRKLARING ................................................2 DRIFTSPRINCIPER ....................................................................................3 OBSERVERA-ETIKETT..............................................................................6 ATT KOMMA IGNG ..................................................................................6 INSTLLNING AV ALTERNATIV FR ARBETSLEDARE........................7 DRIFT ..........................................................................................................9 KVALITETSKONTROLL...........................................................................18 RESULTATHANTERING ..........................................................................19 RAPPORTER ............................................................................................21 REFERENSER ..........................................................................................22 REGISTER ................................................................................................23

Denna handbok ges ut av International Technidyne Corporation (ITC) fr anvndning med HEMOCHRON Response ver. 2.00 eller hgre. Frgor eller kommentarer betrffande innehllet i denna handbok kan stllas till adressen som anges p baksidan av denna handbok eller till din ITC-representant.

HEMOCHRON och RxDx r registrerade varumrken som tillhr ITC. Celite r ett registrerat varumrke som tillhr Celite Corporation. 2003, 2004. Copyright fr detta dokument tillhr ITC och fr inte kopieras eller avbildas i ngon form utan fregende medgivande. ITC frbehller sig rtten att gra tekniska frbttringar till denna utrustning och dokumentation utan fregende meddelande som en del av ett kontinuerligt produktutvecklingsprogram.

AVSEDD ANVNDNING The HEMOCHRON

RxDx

analysmodul r en tillsatsmodul fr HEMOCHRON Response

helblodskoagulationssystem som tillhandahller automatiserade berkningar fr anvndning vid kardiopulmonar bypasskirurgi och hjrtkateteriseringsingrepp. Dessa berkningar anvnds fr att faststlla de heparindoser som skall administreras fre och efter dessa ingrepp, den dos protamin som behvs fr att reversera heparineffekten efter ingreppet samt patientens koagulationstid och resterande heparinniv efter det att protamin har administrerats. De resultat som erhlls sparas i en intern databas och kan skrivas ut eller laddas ned till en persondator.

OBS! Ls i anvndarhandboken till HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem betrffande avsedd anvndning och instruktioner till HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem.

SAMMANFATTNING OCH FRKLARING Heparin anvnds fr att bibehlla hemostas under hjrtkirurgi och vid ballongutvidgning av kranskrl (PCI ). Dess anvndning kan emellertid medfra betydande risk fr patienten. Eftersom enskilda patienters heparinknslighet kan variera upp till 12 gnger, kan verdosering av heparin orsaka farlig bldning och underdosering av heparin kan medfra trombos. Drfr r vervakning av heparinbehandling avgrande fr att skydda mot dessa onskade biverkningar. De heparindoser som stts in fre och under ingreppet, protamindosen efter ingreppet samt patientens koagulationstid och resterande heparinniv, faststlls med hjlp av en serie koagulationstidstester. Denna serie tester fr en patient kallas ett RxDx-fall.

OBS! I denna manual r ett fall den patientinformation och den serie testresultat som frknippas med ett specifikt patient-ID.

Innan heparin ges, grs ett ACT-test (Activated Clotting Time) och ett HRT-test (Heparin Response Time) p HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem. Dessa tester mter patientens baslinjevrde fr koagulationstid och faststller hur patienten kommer att svara p heparin. Patientens blodvolym kan drefter direkt anges (om tillgngligt) eller berknas av systemet baserat p patientens lngd, vikt och kn. Den inledande heparindosen (kallas bolusheparindos) berknas drefter av systemet. Under denna process r fallet i heparinlge. Nr patienten har erhllit heparin, krs ytterligare ACT- eller HiTT (High Dose Thrombin Time)-tester fr att mta koagulationsstatus, faststlla heparinets effekt samt berkna ytterligare heparindoser som kan behvas fr att bibehlla nskad koagulationstid hos patienten. Fallet r nu i ytterligare heparinlge. Nr hjrtoperationen eller angioplastikingreppet r klart, kan effekterna av det administrerade heparinet motverkas genom att protamin stts in. I likhet med heparin mste protamin ges i korrekt dos fr att frhindra farliga bldningar eller trombos. Av denna anledning grs ett PRT-test (Protamine Response Time), och resultatet frn detta test och det senaste ACT-testet anvnds fr att faststlla korrekt protamindos. Fallet r nu i protaminlge. Nr protaminet har satts in, mts patientens koagulationstid och resterande heparin, med anvndning av ett ACT- och ett PDA-O (Protamine Dose Assay - Orange)-test fr att faststlla koagulationstiden efter protamin samt resterande heparinniv i patientens blod. Dubbla TT/HNTT (Thrombin Time och Heparin Neutralized Thrombin Time)-tester kan ocks kras efter det att protamin satts in fr att identifiera frekomst av heparinretur eller onormal fibrogenfunktion.

Eftersom Celite (kiselgur) r knsligt fr frekomst av serinproteashmmare som t.ex. aprotinin,

br kaolinprovrr anvndas i stllet fr Celine-provrr vid frekomst av aprotinin.

2

DRIFTSPRINCIPER Ls i anvndarhandboken till HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem fr en fullstndig beskrivning av HEMOCHRON Response helblodskoagulationssystem. Nr HEMOCHRON RxDx analysmodul har installerats p HEMOCHRON Response, kommer ett RxDx-fall automatiskt att skapas s snart operatren kr ett HRT-, PRT-, eller PDA-O-test eller manuellt vljer RxDx-menyn. Varje RxDx-fall spras av ett numeriskt patient-ID (PID). Nr ett PID har angivits, appliceras det p tester i bda brunnarna. Nr fallet inleds, anger operatren PID, samt patientens lngd, vikt och kn (fr berkning av blodvolym). Berkningar som utfrs av systemet fr att faststlla patientens blodvolym, bolusheparindos och protamindos, sammanfattas nedan.

Definitioner och termer Fljande akronymer och frkortningar anvnds i denna handbok, p instrumentskrmar samt i utskrifter:

ACT Activated clotting time (FTCA510/FTK-ACT) AdditionalHepDose/Addl Hep Ytterligare heparindos (enheter) Base ACT ACT-baslinje (sekunder) Bld Vol, Blood Vol Blodvolym (mL) Bolus Hep Bolusheparindos (enheter) CalcDse Berknad heparindos (enheter) Cur ACT Senaste ACT-resultat EstBV Berknad blodvolym (mL) Hep Gvn Heparindos som satts in fr patienten (enheter) Hep Lvl Patientens heparinniv (enheter/mL eller mg/kg) HiTT Hg dos trombintid HRT Heparinresponstid (R-HRT480P/R-HRT480PK) OID Operatrens identifikationsnummer Pat Info Patientdemografi PDA-O Protamindosanalys - Orange (PDAO/PDAOK) PID Patientens identifikationsnummer PIN Operatrens personliga identifikationsnummer PostBolusACT ACT-resultat efter bolusheparindos ProtDose Protamindos (mg) PRT Protaminresponstid (R-PRT200/R-PRT200K)

(R-PRT400/R-PRT400K) Pump Hep Mngd heparin som tillsats till pumpen (enheter) QC Kvalitetskontroll Tot Hep/THep Berknad total insatt heparindos, inklusive bolusdos

heparin i pumpen samt ytterligare heparin som satts in (enheter)

3

Berkning av blodvolym Blodvolym kan antingen skrivas in direkt eller berknas med hjlp av patientens lngd och vikt. Systemet berknar automatiskt blodvolymen nr patientens lngd, vikt och kn har angivits, med anvndning av den algoritm som beskrivs av Allen, m.fl. 1 Om patientens blodvolym anges av operatren, kommer detta vrde att anvndas i stllet. Om angiven vikt r mindre n 20 kg. kommer meddalendet OUT OF RANGE WEIGHT (VIKT UTANFR OMRDET) att visas. Patientens blodvolym mste anges manuellt.

Berkning av bolusheparindos (heparinlge) Bolusheparindosen berknas med anvndning av baslinje-ACT, HRT, mlvrde fr ACT samt patientblodvolym, baserat p standarddosresponstekniker som beskrivs av Bull, m.fl. 2 Bolusheparindosen berknas om baslinje-ACT och aktuellt HRT r inom dessa omrden:

Baslinje-ACT mste vara mellan 70 och 250 sekunder. Aktuellt HRT mste vara inom 200 till 1500 sekunder och minst 100 sekunder hgre n

baslinje-ACT. OBS! Om ett anvndarangivet vrde r utanfr dessa omrden, kommer ett felmeddelande att visas. Om den berknade bolusheparindosen r ver 6,7 enheter per mL blodvolym (eller 5 mg/kg enligt kroppsvikt), kommer ett varningsmeddelande att visas.

Berkning av ytterligare heparindos (Ytterligare heparinlge) Efter administrering av bolusheparindosen, kan ytterligare heparindoser berknas med anvndning av aktuellt ACT och insatt heparindos, enligt beskrivning av Bull, m.fl. 2 Den ytterligare heparindosen berknas om ACT efter bolus, baslinje-ACT, mlvrde-ACT och aktuellt ACT r inom dessa omrden:

ACT efter bolus mste vara hgre n baslinje-ACT. Mlvrde-ACT mste vara hgre n aktuellt ACT.

OBS! Ett meddelande visas om vrdena r utanfr dessa omrden.

Protamindosberkning (Protaminlge) Protamindosen berknas med anvndning av PRT (eller PDA-O), senaste ACT, mlvrde-ACT samt patientens blodvolym, enligt beskrivning av Bull, m.fl. 2 D ett PRT-test krs, berknas protamindosen om aktuellt PRT och Status-ACT r inom dessa omrden:

Aktuellt PRT mste vara mellan 70 och 800 sekunder. Status-ACT mste vara mellan 200 och 1500 sekunder och hgre n PRT.

OBS! Ett felmeddelande visas om vrdena r utanfr dessa omrden. D ett PDA-O-test krs, berknas protamindosen om aktuellt PDA-O och Status-ACT r inom dessa omrden:

Aktuellt PDA-O mste vara mellan 70 och 300 se