History Report (Pagbubukas Ng Maynila Sa Kalakalang Pandaigdig)- M.J.silverio(BS ECE I-4)

  • View
    2.157

  • Download
    4

Embed Size (px)

Transcript

PowerPoint Presentation

>>>Pagbubukas ng Maynila sa KalakalangPandaigdigMark Julius B. Silverio (BS ECE I-4) physiocratD ahil sa impluwensya ng mga -mga ekonomistang teoretisyan ng Europa na ang pag-asa ng mga bansang merkantil na nais naniwalang nasa mga produktong agrikultural magtagumpay sa pandaigdigang komersiyoKung kaya itinaguyod ng mga Espanyol ang makabagong panahon ng pagsulong ng ekonomiya.

-Binuksan ang Maynila sa kalakalang pandaigdigan sa pag-aakala ng mga Espanyol na aangat ang siyudad bilang sentro ng direktang kalakalan, bababa ang presyo ng mga bilihin sa Espanya, maaagapan ang malubhang paglabas ng pera at sa gayon ay maging matatag ang batayan ng kalakalan ng industriya ng telang Espanya.MAIN IDEA:Maaalala natin na tanging ang kalakalang galyon lamang na monopolyo ng pamahalaan ang umiral sa Pilipinas, subalit dahil sa mas malakas na hatak ng pandaigdigang komersiyo bunga ng lumalagong kapitalismo sa Europa, napilitan din ang Espanya na buksan ang Pilipinas sa mga pribadong korporasyong dayuhan.

>>>Paano ba unti-unting nakilala ang Pilipinas bilang isang kolonya?(Refer to Balik-Tanaw)Kasabay ng pagbubukas na ito ang pagpapalaganap ng agrikulturang pang-komersiyo para sa pamilihang pandaigdigan.

Nakakapag-angkat na ang mga Ingles at Amerikano ng asukal galing sa Bisaya, abaka galing sa Bikol, tabako galing sa Ilocos, bulak, rekados o pangtimpla ng pagkain at seda mula sa Maynila sa pamamagitan ng kalakalang galyon patungo sa mga pamilihan ng London at New York.

-Dahil dito, yumabong ang Maynila bilang sentro ng kalakalan, ngunit nanatili namang huli sa pagsulong ang karamihan ng mga rehiyon at mga isla sa Pilipinas.

2nd MAIN IDEA:Ito ang naging dahilan sa paningin ng karamihan at higit sa lahat ng mga taga-lalawigan na ang Maynila lamang ang higit na maunlad at may masaganang buhay.Palaging atrasado ang mga kagamitan sa produksyon kaya di naging tanyag sa ibang bansa ang mga produktong galing sa Pilipinas.Naging hakbang ng mga Espanyol sa kolonya na magtrabaho sa mga asyeda para tumaas ang produksyon ng mga produkto mula dito.Nagkaroon ng mga kalakalan sa mga pueblo. Naglitawan ang mga tiangue.

Ang Divisoria,ManilaPinasimulan ni Gob. Hen. Jose Basco Y Vargas ang pagsasakatuparan ng kaisipan ng mga physiocrat sa Pilipinas noong 1780. Inilunsad niya ang MGA REPORMA SA EKONOMIYA:

produktong pangkomersiyo, (1)pagpapatanim ng mga (2)pagtatatag ng monopolyo sa tabako

sa pangunguna ng Real Compania de Pilipinas at Sociedad Economico de los Ami-gos del Pais (Economic Society of Friends of the Country) noong 1781.(3) pagbubukas ng Maynila sa pandaigdi-gang kalakalan ng mga pribadong korpora-syon,

-MONOCROPPINGEx. Pueblo- paminta at tabako-(1780); indigo, asukal, kape at sili-(1790-1820) Lupaing realengas-cinnamon at mulberry- (1780)-Tobacco was the most organized and most successful monopoly(sa paglikom ng perang pampuno sa kakulangang pinansyal ng pamahalaan).KOMERSIYALISASYON NG AGRIKULTURA

- Ang monopolyong ito ang dahilan kung kaya di naglaon, nakilala ang Maynila bilang pinakamalaking daungan at pamilihan ng asukal sa buong Asya. - Nadikit na rin ang Pilipinas sa kalakalang pandaigdig at teknolohiya sa pagtatanim.- Monopolyo ng Asukal (1788- 1 ton; 1796- 4500 tons)

1.) Dumadaong sa Maynila ang mga mangangalakal na Ingles, Swedish, Amerikano, Tsino(na lalong dumarami), Malayo, Danish atbp.2.) Mga Bahay-daungan ng mga dayuhang mangangalakal3.) Pagpasok ng makabagong kagamitan at teknolohiya(mga makina) sa agrikultura4.) Mga pag-eeksperimento sa agrikultura

PAGSANDIG SA KALAKALANG PANDAIGDIGAN at PAGPASOK NG MGA PRIBADONG KORPORASYON NG EUROPA

>>>Bunga ng pagpasok ng Maynila sa kalakalang pandaigdig, NAGING LIBERAL ang pag-iisip ng mga tao na naging sanhi para sa pagkakaroon ng mga Rebolusyon.