39

Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

  • Upload
    others

  • View
    2

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred
Page 2: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred
Page 3: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

Homo doctus in se semper divitias habet.Učen čovjek ima uvijek u sebi bogatstvo. Phaed. IV, 22,1.

Ovdje ga možeš steći i Ti!

Ostvarimo suradnički odnos i učinkovitu upućenost svakog subjekta u školi. Pridružite se i aktivno sudjelujte u životu i radu škole koja ima hvalevrijednu tradiciju u izobrazbi naraštaja zdravstvene struke.

Page 4: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

Ime i prezime ...................................................................

Razred ..................................................................................

Adresa ...................................................................................

Telefon ................................................................................

Page 5: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

MEDICINSKA ŠKOLA OSIJEK

Adresa škole: Osijek, Vukovarska 209Tel.: 031-540-200Fax: 031-540-215E-mail: [email protected]://www.ss-medicinska-os.skole.hr

Ravnateljica: Sanja Dravinski, mag. med. techn.

Tajnik: Stjepko Kasač

Administrator: Tomislav Rogina

Uredovno vrijeme tajništva: radnim danom od 12.00 do 14.00 sati

Stručna služba: Mirna Ilakovac, psihologinja Nada Grujić Tomas, pedagoginja Ozren Zrilić, voditelj

Page 6: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

6

ORGANI ŠKOLE SU: * Školski odbor * Ravnatelj * Nastavničko vijeće * Razredna vijeća * Razrednik * Stručni aktivi * Vijeće roditelja * Vijeće učenika

Školski odbor - ima sedam članova: dvoje iz redova nastavničkog vijeća škole, jednog člana iz redova vijeća roditelja, tri člana imenuje osnivač škole i jednog bira radničko vijeće.Vijeće roditelja - čine predstavnici roditelja odabrani na roditeljskim sastancima razrednih odjela. Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život škole i rad škole i daje mišljenja i prijedloge u svezi s:

• radnim vremenom učenika i uvjetima rada• organiziranjem nastave, uspjehom učenika, izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima• organiziranjem izleta, ekskurzija, natjecanja...• vladanjem i ponašanjem učenika itd.

Vijeće učenika - čine predsjednici razrednih odjela koji između sebe biraju predsjednika vijeća učenika. Vijeće učenika:

• priprema i daje prijedloge tijelima škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju• sudjeluje u izradi fakultativnih programa i programa izvannastavnih aktivnosti• predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada škole• pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza.

Page 7: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

7

SURADNJA ŠKOLE I RODITELJAŽelja nam je uspostaviti suradnju s roditeljima i to putem roditeljskih sastanaka, dolaskom na informacije razrednika ili na konzultacije s predmetnim nastavnicima. Vrijeme informacija i konzultacija bit će objavljeno na oglasnoj ploči škole.Roditelji mogu potražiti savjet ili konzultirati se sa stručnom službom škole svaki radni dan u obje smjene, a petkom do 15.00 sati.

KNJIŽNICAŠkolska knjižnica raspolaže fondom od 8800 knjiga. Većinu čine knjige za školsku lektiru, ali i stručne knjige, enciklopedijska izdanja i sl. Svi su učenici članovi knjižnice, mogu posuđivati knjige ili koristiti ih u čitaonici.

Radno vrijeme knjižnice: Ponedjeljak, četvrtak: 13.00-19.00 satiUtorak, srijeda, petak: 8.00-14.00 sati

Knjižničarka: Alta Pavin Banović, prof.

PREHRANA UČENIKAU okviru škole postoji kantina u kojoj učenici mogu prije nastave ili pod odmorom nabaviti pecivo, sendviče, osvježavajuća pića ili tople napitke i sl.

ZDRAVSTVENA ZAŠTITA UČENIKAUčenici prvih razreda prolaze sistematski pregled, a u četvrtom razredu redovito cijepljenje.Učenici za zanimanje medicinska sestra opće njege/tehničar opće njege i zdravstveno-laboratorijski tehničar u drugom razredu cijepe se protiv hepatitisa.Ordinacija školske medicine preselila se u Dom zdravlja u Drinskoj ulici. Sve potrebne obavijesti učenici će dobivati putem oglasne knjige.

Page 8: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

8

NASTAVNICI ŠKOLE - PREDAVAČI U PRVIM RAZREDIMA

Page 9: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

9

Page 10: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

10

Page 11: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

11

Page 12: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

12

Page 13: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

13

R.br. Nastavni predmetiI. razred II.razredT V T V

1. Hrvatski jezik 5 52. Strani jezik 3 33. Latinski jezik 2 24. Matematika 3 35. Kemija 2 26. Biologija 3 27. Fizika 2 28. Povijest 2 29. Geografija 2 2

10. Tjelesna i zdravstvena kultura 2 211. Informatika 1 212. Vjeronauk/ Etika 1 113. Izborni predmet 2 2

Ukupno: 28 2 26 4

NASTAVNI PLANOVI I PROGRAMI

MEDICINSKA SESTRA OPĆE NJEGE - MEDICINSKI TEHNIČAR OPĆE NJEGE

OPĆEOBRAZOVNI DIO

Page 14: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

14

R.br Nastavni predmetiIII. razred IV. razred V. razred

T V T V T V1. Sociologija 12. Psihologija 23. Načela poučavanja 24. Etika u sestrinstvu 2 15. Anatomija i fiziologija 46. Patologija 2

7. Bakteriologija, virologija i parazitologija 2 1

8. Biokemija 29. Biofizika 1

10. Radiologija 1

11. Farmakologija 2

12. Dijetetika 2 1

13. Socijalno i zdravstveno zakono-davstvo i pravni aspekti skrbi 2

14. . Metodika zdravstvenog odgoja 1 215. Načela administracije 1

16. Higijena – preventivna me-dicina 3 1

17. Opća načela zdravlja i njege 2 118. Zdravstvena njega – opća 2 619. Zdravstvena njega - specijalna 2 4 2

20. Zdravstvena njega kirurških bolesnika – opća 2 4

21. Zdravstvena njega kirurških bolesnika – specijalna 1 7

22. Zdravstvena njega majke 1 4

23. Zdravstvena njega zdravog djeteta i adolescenta 1 3

24. Zdravstvena njega bolesnog djeteta i adolescenta 1 1

STRUKOVNI DIO

Page 15: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

15

R.br Nastavni predmetiIII. razred IV. razred V. razred

T V T V T V

25. Zdravstvena njega – zaštita mentalnog zdravlja 1 1

26. Zdravstvena njega psihijatri-jskih bolesnika 1 3

27. Zdravstvena njega starijih osoba 1 3

28. Zdravstvena njega u kući 1 329. Izborni predmet

Profesionalna komunikacija u sestrinstvu 1 2

Hrvatski znakovni jezik 1 2Osnove fizikalne i radne

terapije 1 2

Medicinska sestra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 1 2

Hitni medicinski postupci 1 2

Kronične rane 1 2Instrumentiranje 2

. Vještine medicinske sestre/tehničara u gipsaonici 2

Intenzivna zdravstvena njega 2Sestrinska skrb u jedinici za

dijalizu 2

30. Zdravstvene vježbe 120 120 240Ukupno: 21 137 21 137 8 275

Page 16: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

16

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/TEHNIČARKA

R.br. Nastavni predmet I. razred

II. razred

III. razred

IV. razred

T V T V T V T V1. Hrvatski jezik 4 4 4 42. Strani jezik 2 2 2 23. Povijest 2 2 14. Etika/Vjeronauk 1 1 1 15. Geografija 2 16. Politika i gospo-

darstvo1

7. Tjelesna i zdravst-vena kultura

2 2 2 2

8. Matematika 3 3 2 29. Fizika 2 2 2

10. Biologija 2 211. Računalstvo 1 112. Latinski jezik 2 2

Ukupno: 21 3 19 2 12 2 10 2

OPĆEOBRAZOVNI DIO

Page 17: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

17

STRUKOVNI DIO

R.br. Nastavni predmet I. razred II. razred III. razred IV. razredT V T V T V T V

1. Anatomija i fiziologija 1 22. . Osnovne zdravstvene

struke 1.5 0.5

3. Uvod u laboratorijski rad

0.5 1.5

4. Opća kemija 35. Organska kemija 36. Analitička kemija 2 27. Biokemija 28. Farmaceutska kemija s

farmakologijom 2 2 2 2

9. Medicinska mikrobi-ologija

1 1 2 1

10. Botanika s farmakog-nozijom

2 1 3 4

11. Farmaceutska tehnologi-ja s kozmetologijom

4 4 1 1

12. Kemija prehrane 2 213. Industrijska proizvodnja

lijekova14. Prirodna ljekovita

sredstva1

Ukupno 6 2 8 3 11 7 10 10Strukovna praksa 168 21

Page 18: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

18

ZDRAVSTVENA GIMNAZIJA

Page 19: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

19

Page 20: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

20

KUĆNI REDNastava se odvija prema Godišnjem planu rada i rasporedu sati u dvije smjene:

Vrijeme Prije podne Poslije podne 0.sat 13.10 13.55 1. sat 8.00 8.45 14.00 14.45 2.sat 8.50 9.35 14.50 15.35 3.sat 9.50 10.35 15.50 16.35 4.sat 10.40 11.25 16.40 17.25 5.sat 11.30 12.15 15.30 18.15 6.sat 12.20 13.05 18.20 19.00 7.sat 13.10 13.55

Učenici su dužni nakon zvona ući u učionicu i na svojim mjestima dočekati nastavnike.Dužnosti redara:* skrbe o redu i čistoći učionice, čistoći školske ploče i sl.* prijavljuju nastavniku odsutne učenike* 10 min. nakon zvona javljaju stručnoj službi nedolazak nastavnika na sat* pomažu predmetnom nastavniku kod korištenja pomagala* prijavljuju stručnoj službi nastale kvarove ili zatečeni nered u učionici.

Dužnosti dežurnih učenika:* dežuraju na ulazu škole* upisuju u posebnu knjigu svaku stranku koja je došla u školu

* skrbe o redu na hodniku i kod ulaza u školu* pomažu dežurnoj spremačici.Učenicima nije dozvoljeno:* pušiti u zgradi i ispred ulaza škole* unositi u školu bilo koju vrstu oružja i drugih predmeta kojima bi mogli ozlijediti sebe ili drugu osobu* donošenje, raspačavanje i korištenje petardi i sl. eksplozivnih naprava u školi i prostoru oko škole* lažno alarmiranje o postojanju eksplozivnih naprava u školi* donošenje i konzumiranje alkohola i drugih sredstava ovisnosti u školu i sve prostore u kojima se odvija nastava, vježbe i sl.* dolaženje u školu u alkoholiziranom stanju ili pod utjecajem opojnih droga

Page 21: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

21

* fizički se obračunavati,prijetiti ili izazivati svađe i sukobe* uništavanje i otuđivanje šk. imovine ili imovine osoba* donošenje pornografije i sl. literature u školu* korištenje mobitela za vrijeme nastavnog sata.

PRAVA I DUŽNOSTI UČENIKA (izvadak iz Statuta Škole)Prava učenika su:* sudjelovati u odgojno- obrazovnom procesu* podnositi žalbe i predstavke mjerodavnim tijelima* raspravljati o pitanjima odgojno - obrazovnog rada* davati mišljenje o mjerama poticanja i nagrađivanja učenika* osnivati sekcije i druge oblike kulturno umjetničkog, sportskog i tehničkog sadržaja te prema svojim interesima i sposobnostima sudjelovati u slobodnim aktivnostima* davati primjedbe, prijedloge i mišljenja u svezi s djelovanjem Škole* koristiti literaturu iz školske knjižnice* organizirati maturalne zabave* koristiti pomoć nastavnika (konzultacije), razrednika,

stručne službe i ravnateljiceDužnosti učenika:* redovito pohađati nastavu i druge oblike odgojno obrazovnog procesa* savjesno učiti i ispunjavati učeničke obveze* pravodobno opravdati izostanke i zakašnjenja* njegovati i promicati humane odnose među učenicima* čuvati školsku kao i privatnu imovinu učenika i djelatnika Škole* ponašati se pristojno, paziti na dostojanstvo, osobni ugled, ugled ostalih kao i Škole u cjelini* poštovati pravila školskog života i pridržavati se odredaba kućnog reda i Statuta Škole.MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJEREMjere poticanja su pohvale i nagrade.

Pohvale Nastavničkog vijeća - izriču se za odličan uspjeh bez neopravdanih izostanaka.Na kraju I. polugodišta ravnateljica upriličuje prijam za te učenike. Na kraju školske godine učenicima se dodjeljuju pisane pohvalnice.

Nagrade se dodjeljuju učenicima za oslobađanje polaganja završnog ispita i naj-učeniku generacije.

Page 22: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

22

MJERE POTICANJA I PEDAGOŠKE MJEREMjere poticanja su pohvale i nagrade.

Pohvale Nastavničkog vijeća - izriču se za odličan uspjeh bez neopravdanih izostanaka.Na kraju I. polugodišta ravnateljica upriličuje prijam za te učenike. Na kraju školske godine učenicima se dodjeljuju pisane pohvalnice.

Nagrade se dodjeljuju učenicima za oslobađanje polaganja završnog ispita i naj-učeniku generacije.

Zbog povrede dužnosti i neispunjavanja obveza učeniku se mogu izreći pedagoške mjere:Opomena - zbog ometanja rada nastavnika ili drugih učenika te zbog neopravdanog izostanka s nastave.

Ukor - zbog neopravdanih izostanaka od 14 sati, izazivanja sukoba, oštećivanja školske i druge imovine, nemarnog odnosa prema učenju i radu.

Opomena pred isključenje - zbog neopravdanog izostajanja s nastave, trajnijeg izbjegavanja izvršavanja školskih obveza, ugrožavanja sigurnosti drugih osoba, namjernog uništavanja ili krivotvorenja pedagoške dokumentacije, otuđivanja i težeg oštećenja školske ili druge imovine.Ukoliko učenik nakon izrečene mjere opomena pred isključenje nastavi s neopravdanim izostajanjem, započinje proces isključenja iz Škole.

Isključenje iz Škole izriče se zbog neopravdanih izostanaka, izazivanja tučnjave i fizičkog napada na druge osobe, uživanja alkohola ili drugog sredstva ovisnosti ili njihovog unošenja u školu, neprimjerenog ponašanja i činjenja materijalne štete na izletu ili ekskurziji te nanošenja veće materijalne štete školi, učenicima ili djelatnicima škole ili građanima.

Pravilnik o izricanju pedagoških mjera pročitajte na mrežnim stranicama Medicinske škole Osijek.

Page 23: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

23

Pedagoške mjere zbog neopravdanih izostanaka po novom Pravilniku o kriterijima za izricanje pedagoških mjera (čl. 7)

Opomena Ukor Opomena pred isključenje

Isključenje

1.i 2.razredi Medicinska sestra/tehničar

6 11 16 22

3.4. razredMedicinska sestra /tehničar

8 15 22 29

5. razredi 7 14 20 27

1.2.3.razredi ostali programi

6 12 17 23

4.razredi ostali programi

5 10 15 20

Iz Kućnog reda ; Čl.12.Svako kašnjenje na nastavu ili izostanak učenika, nastavnik je dužan evidentirati. U slučaju izostanka učenika s nastave, roditelji ili skrbnici, odnosno odgajatelji, dužni su što prije (najkasnije u roku 2 dana)o razlozima obavijestiti razrednika ili pedagoginju, odnosno psihologinju Škole.Izostanak učenika s nastave opravdava roditelj/skrbnik dostavljanjem liječničke ispričnice ili ispričnice nadležne institucije koju je potpisao i roditelj/skrbnik u roku sedam dana od dana završetka bolovanja. Ukoliko nije u mogućnosti os-obno doći u navedenom roku može poslati pisanu ispričnicu koju će sljedećim dolaskom potvrditi.

Iz Pravilnika ;Tijekom školske godine roditelj može opravdati, osobno ili pisanim putem, izostanak za koji nije dostavljena ispričnica ( od liječnika ili nadležne institucije) u trajanju od najviše tri radna dana, koji ne mogu biti uzastopni.Od UKORA na dalje pedagoške mjere ostaju do kraja obrazovanjaSvako izricanje pedagoške mjere temelji se na bilješkama iz pedagoške do-kumentacije. Prije izricanja mjere učeniku se mora omogućiti savjetovanje sa odgojno-obrazovnim radnikom.Mjere produženog stručnog tretmana mogu se (po procjeni) provoditi u svakom trenutku provođenja pedagoških mjera.

Page 24: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

24

PRAVILNIK O NAČINIMA, POSTUPCIMA I ELEMENTIMA VREDNOVANJA UČENIKA U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLIzvadak Čl.7.1.) Usmeni se oblici provjere provode kontinuirano tijekom nastavne godine, u pravilu poslije obrađenih i uvježbanih nastavnih sadržaja.2.) usmeno provjeravanje i ocjenjivanje učenika može se provoditi na svakom nastavnom satu bez obveze najave i, u pravilu, ne smije trajati dulje od 10 minuta po učeniku.3.) u danu kad piše pisanu provjeru, učenik može biti usmeno provjeravan samo iz jednog nastavnog predmeta, odnosno iz dva nastavna predmeta ako taj dan nema pisanih provjera. Datum svake usmene provjere mora biti unesene u rubriku bilježaka.Čl.8.5.) U jednom danu učenik može pisati samo jednu pisanu provjeru, a u jednom tjednu najviše četiri pisane provjere.ČL.9.3.) Ponavljanje pisane provjere provodi se u redovnoj nastavi nakon što učitelj/nastavnik utvrdi neuspjeh učenika, odnosno neočekivana postignuća učenika, odnosno kad ocjeni da postignuća učenika nisu dovoljna za nastavak poučavanja i učenja.Čl.12.9.) učitelj/nastavnik je dužan svaku ocjenu javno priopćiti i obrazložiti učeniku.Čl.14.3.) roditelj je dužan redovito dolaziti na roditeljske sastanke i individualne informativne razgovore s razrednikom.(pravilnik je dostupan na internetskim stranicama MZOS-a )Izvadak iz statuta Medicinske škole Osijek~ l. 134Učenik koji izostane 20% ili više od ukupnog broja sati nastavnog predmeta upućuje se na polaganje predmetnog ispita. Za predmet koji je zastupljen s jednim satom tjedno to je 7 ili više sati, itd.~ l. 135Predmetni ispit se polaže u zadnjem tjednu nastavne godine.~ l. 136Učenik koji nije zadovoljio na predmetnom ispitu upućuje se na polaganje popravnog ispita (najviše dva)

Page 25: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

25

Page 26: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

26

IZLETIUčenici prvih razreda planiraju Sportski dan kada će sa svojim razrednicima otići na izlet u prirodu. Planira se i jednodnevni izlet svih prvih razreda.

IZDAVAČKA DJELATNOST ŠKOLEGlasilo Medicinske škole «Iglice» izlaze jednom godišnje.Medicinska škola izdaje na kraju nastavne godine «Ljetopis» koji sadrži opise svih događanja tijekom školske godine, popise i fotografije učenika itd.

Page 27: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

27

Ako želiš da ništa ne radiš zaljubi se u ono što radišN. G. T.

Za mladog je čovjeka najvaznije steći

ugled, dobar glas i karakterJohn D. Rockefeller

... ne osjećaj se nesretnim što ti se nisu ispunili snovi. Nesretan je onaj koji ne sanja.narodna

ŠTO SU NAM REKLE MUDRE GLAVE

Um se obogaćuje

primanjem,

a srce davanjem

narodna

Dobre prilike nisu nikada izgubljene; netko će se uvijek poslužiti onima koji ti propustišnarodna

Page 28: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

28

ZADAĆEPredmet Vrijeme

Page 29: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

29

Nadnevakposudbe Naslov

Nadnevakvraćanja

POSUĐENE KNJIGE

Page 30: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

30

RASPOREDPO

NED

JELJ

AK

UTO

RA

KSR

IJED

A Č

ETV

RTA

KPE

TAK

SUBO

TA

0 2 3 4 5 6 71

0 2 3 4 5 6 71

Page 31: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

31

PON

EDJE

LJA

KU

TOR

AK

SRIJ

EDA

ČET

VRT

AK

PETA

KSU

BOTA

0 2 3 4 5 6 71

0 2 3 4 5 6 71

RASPORED

Page 32: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

32

OCJENEPREDMET PRVO POLUGODIŠTE DRUGO POLUGODIŠTE

Page 33: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

33

OPOMENE

RAZREDNIK NADNEVAK RODITELJ

RAZREDNIK NADNEVAK RODITELJ

RAZREDNIK NADNEVAK RODITELJ

Page 34: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

34

ADRESAR Ime i

prezimetelefon e-mail

Page 35: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

35

Page 36: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

36

ŠTO MORAM

NAPRAVITI?

Page 37: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

37

ZAŠTO?

DO KADA?

Page 38: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

38

ŠTO MORAM

NAPRAVITI?

Page 39: Homo doctus in se semper divitias Ovdje ga možeš steći i Tiss-medicinska-os.skole.hr/upload/ss-medicinska-os/images/static3/1162... · razred II. razred III. razred IV. razred

39

ZAŠTO?

DO KADA?