HTC Snap Guide

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

HTC Snap Guide

Text of HTC Snap Guide

 • Snelstartgids

 • Lees dit voor u verder gaatDE BATTERIJ IS NIET GELADEN ALS U HEM UIT DE DOOS HAALT.VERWIJDER HET BATTERIJPAK NIET TERWIJL HET APPARAAT LAADT.DE GARANTIE IS ONGELDIG ALS U HET TOESTEL ONTMANTELT OF PROBEERT HET TE ONTMANTELEN.

  PRIVACY-BEPERKINGENIn een aantal landen is het volledig openbaarmaken van vastgelegde telefoongesprekken vereist, evenals melden dat u een gesprek opneemt aan degene met wie u spreekt. Houd u altijd aan de geldende wetten en richtlijnen in uw land als u de opnamefunctie van uw PDA-telefoon gebruikt.

  BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEIDVoor zover maximaal is toegestaan door toepasselijke wetgeving kunnen High Tech Computer of diens leveranciers in geen geval door de gebruiker of een derde partij aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, speciale of incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding van welke aard dan ook, door contract of een onrechtmatige daad, maar niet beperkt tot, letsel, verlies van inkomsten, verlies van goodwill, verlies van zakelijke kansen, gegevensverlies en/of winstverlies, op enige manier voortvloeiend uit of verband houdend met, of het leveren of al dan niet nakomen van verplichtingen, of het gebruik van de weersinformatie, beursgegevens, gegevens of -documentatie, ongeacht of dit te voorzien was.

  VOOR MEER INFORMATIEZie voor informatie over gezondheid, veiligheid en regelgeving Veiligheid en andere aantekeningen.

 • Inhoudsopgave

  1. Welkom bij de HTC Snap Snelstartgids .........................................42. Inhoud van doos ....................................................................................43. Kennismaking met de HTC Snap .....................................................54. De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installeren ...............65. Aan de slag ..............................................................................................86. Uw HTC Snap personaliseren ......................................................... 107. HTC Home ............................................................................................ 118. Contacten toevoegen ....................................................................... 149. Uw postvak beheren met Inner Circle ........................................ 1510. Bellen ...................................................................................................... 1711. SMS- en MMS-berichten sturen..................................................... 1812. E-mail instellen en gebruiken ........................................................ 1913. Afspraken bijhouden ......................................................................... 2014. Het internet onderweg ervaren .................................................... 2115. De camera gebruiken ........................................................................ 2216. Wi-Fi, Bluetooth en andere verbindingen beheren ............... 2317 Probleemoplossing ............................................................................ 25Bijlage Veiligheid en andere meldingen ........................................... 26

  Inhoud

 • 4 Snelstartgids

  1. Welkom bij de HTC Snap SnelstartgidsGefeliciteerd met de aankoop van de HTC Snap telefoon.

  Deze Snelstartgids helpt u bij het werken met uw nieuwe telefoon. Deze gids begeleidt u door de opties waarvan we vermoeden dat u ze direct wilt leren kennen als u de HTC Snap gebruikt.

  Raadpleeg de Gebruikershandleiding-pdf voor complete informatie over het gebruik van uw HTC Snap. U vindt deze op de bij het toestel meegeleverde Gebruikershandleiding-cd .

  2. Inhoud van doosDe doos behoort het volgende te bevatten.

  HTC Snap telefoon

  Batterij

  Netstroomadapter

  USB-syncsnoer

  Stereohoofdtelefoon met kabel

  Twee begeleidende schijven

  Snelstartgids

 • Snelstartgids 5

  3. Kennismaking met de HTC Snap

  De TRACKBALLRol de TRACKBALL om naar links, rechts, omhoog of omlaag te gaan. Op het midden drukken werkt net als de knop MIDDEN OK om op items op het scherm te klikken.

  Opmerking U kunt de instellingen van de TRACKBALL wijzigen, zoals gevoeligheid, herhaalmodus enzovoort. Klik op Start > Instellingen > Trackball.

  QWERTY-toetsenbord

  GESPREKS-/VERZENDKNOP

  START TERUG

  END/POWER

  Rechter SCHERMTOETSlinker SCHERMTOETS

  Trackball

  Toetsenblok

  Meldings-LED Luidspreker

  Microfoon

  2,0 megapixel cameraLuidspreker

  Volume omhoog

  Volume omlaag Aansluiting voor synchronisatie/hoofdtelefoon

  Inner Circle

 • 6 Snelstartgids

  4. De SIM-kaart, batterij en geheugenkaart installerenVoordat u de SIM-kaart, batterij of geheugenkaart kunt plaatsen, verwijdert u de achterklep van het toestel. Schakel altijd eerst het toestel uit voordat u de sim-kaart en batterij plaatst of vervangt.

  De achterklep verwijderenZorg dat het apparaat is uitgeschakeld.

  Houd het toestel stevig vast met de voorkant omlaag gericht.

  Til met duim of andere vinger de onderzijde van de achterklep omhoog.

  1.

  2.

  3.

  SIM-kaartDe SIM-kaart installeren

  Zoek de sleuf voor de SIM-kaart op en ontgrendel de SIM-kaart door deze in de richting van het batterijvak te drukken.Plaats de SIM-kaart met de gouden contacten omlaag en de schuine hoek weg van de sleuf (controleer de SIM-kaartsleuf op de juiste richting bij het plaatsen van de SIM-kaart).Schuif de SIM-kaart volledig in de sleuf.Vergrendel het SIM-kaartslot om de SIM-kaart op zijn plaats te houden.

  De SIM-kaart verwijderen Verwijder de batterij wanneer deze is genstalleerd. Ontgrendel de SIM-kaart.Schuif de SIM-kaart naar buiten om deze te verwijderen.

  1.

  2.

  3.4.

  1.2.3.

  SIM-kaart slot

 • Snelstartgids 7

  BatterijDe batterij installeren

  Lijn de metalen contacten op de rand van de batterij uit met de metalen contacten in de telefoon.

  Plaats eerst de zijde met de contactpunten van de batterij en duw de batterij vervolgens voorzichtig op zijn plaats.

  Achterklep sluiten.

  1.

  2.

  3.

  De batterij opladenSluit de usb-stekker van de adapter aan op de sync-aansluiting aan de rechterbovenkant van de telefoon.

  Sluit de lichtnetadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.

  De batterij is na ongeveer 3 uur laden volledig opgeladen. Opmerking Gebruik uitsluitend de adapter en de

  USB-synckabel die bij het product zijn meegeleverd om het toestel op te laden.

  1.

  2.

  GeheugenkaartAls u extra ruimte voor afbeeldingen, video's, muziek en bestanden wilt, kunt u een microSD-kaart kopen en in het toestel plaatsen.

  De microSD-kaart installerenPlaats de microSD-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht totdat deze vastklikt. Zie de illustratie boven de SIM-kaartsleuf voor de juiste richting.

  Opmerking Druk op de microSD-kaart om deze uit de sleuf te verwijderen.

  Sync-aansluiting

 • 8 Snelstartgids

  5. Aan de slagNadat u de SIM-kaart en batterij hebt geplaatst en de batterij hebt opgeladen, kunt u de telefoon inschakelen en gebruiken.

  InschakelenHoud de AAN/UIT-toets enkele seconden ingedrukt. Als u de telefoon de eerste keer inschakelt, installeert het aangepaste instellingen waarna het herstart. Nadat de telefoon opnieuw is opgestart, wordt u gevraagd of u de instellingen van uw gegevensverbinding automatisch wilt configureren. Door de telefoon de instellingen voor de gegevensverbinding te laten bepalen, hoeft u de instellingen voor 3G/GPRS en WAP niet handmatig in te voeren.

  Zodra u het scherm Verbindingsinstelling ziet, tikt u op Ja.Verbindingsinstelling configureert de verbindingsinstellingen van de telefoon.

  Opmerking Als de SIM-kaart meerdere netwerkaanbiederprofielen ondersteunt, verschijnt een bericht met mogelijke netwerkprofielen. Selecteer het gewenste profiel en tik op OK.

  1.

  2.

  Het beginschermNadat de telefoon herstart na de configuratie van de gegevensverbindingen, wordt u naar HTC Home gebracht. In HTC Home kunt u snel verschillende gegevens, toepassingen en instellingen op uw telefoon openen.Navigeer door de vensters in HTC Thuis door met de trackball omhoog en omlaag te bladeren. Blader in een geselecteerd venster naar links of rechts om de beschikbare opties van dat HTC-venster te bekijken. Open een venster door op CENTER OK te klikken.

  Voor meer informatie over het gebruik van HTC Home zie de pdf met de Gebruikershandleiding-pdf op de Getting Started-cd.

 • Snelstartgids 9

  Tekst invoerenU kunt met het QWERTY-toetsenbord tekst, getallen en symbolen invoeren. De verhoogde toetsen welke in een natuurlijk verspringend patroon zijn geplaatst, zorgen voor een aangename typervaring. De statusindicator rechts in het venster geeft de invoermodus weer die u gebruikt.

  Druk op en vervolgens op de bij behorende toets om een enkele hoofdletter te typen. Om alleen hoofdletters te typen, drukt u eerst op en daarna op . Druk nogmaals op deze knoppen om terug te keren naar kleine letters.

  Om een nummer of symbool (bruin gemarkeerd) in te voeren, drukt u op en daarna op de bijbehorende toets.

  Om aaneengesloten cijfers en symbolen (bruin gemarkeerd) in te voeren, drukt u tweemaal op . Druk nogmaals om de continumodus af te sluiten.

  Om tijdens het typen van tekst de symbolentabel te openen, drukt u op .

  Druk op en houd deze ingedrukt om het toetsenbord te blokkeren. Druk om te ontgrendelen op de rechter schermtoets en daarna op .

  Druk op om te wisselen tussen hoofdletters, kleine letters en caps lock binnen een tekstinvoermodus.

  Zie hoofdstuk 1 in de Gebruikershandleiding-pdf als u meer wilt weten over het toetsenbord en het QWERTY-toetsenbord.