Click here to load reader

Huawei EchoLife HG8245H/HG8247H GPON Terminal - · PDF fileHUAWEI HG8245H GPON TERMINAL ... Modem posiada możliwość zarządzania za pomocą interfejsu

 • View
  322

 • Download
  11

Embed Size (px)

Text of Huawei EchoLife HG8245H/HG8247H GPON Terminal - · PDF fileHUAWEI HG8245H GPON TERMINAL ......

 • inea.plInfolinia: 61 222 22 22

  Huawei EchoLife HG8245H/HG8247H GPON Terminal

  Instrukcja instalacji i obsugi modemu optycznego

 • 2

  SPIS TRECI

  WANE INFORMACJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

  1. HUAWEI HG8245H GPON TERMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

  1.1. ZAWARTO ZESTAWU HUAWEI HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.2. OPIS PORTW I PRZYCISKW NA TYLNYM PANELU HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41.3. OPIS PRZYCISKW NA OBUDOWIE BOCZNEJ HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51.4. PORT OPTYCZNY MODEMU HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61.5. DIODY LED NA PANELU PRZEDNIM HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71.6. PARAMETRY FIZYCZNE URZDZENIA HG8245H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  2. HUAWEI HG8247H GPON TERMINAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

  2.1. ZAWARTO ZESTAWU HUAWEI HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92.2. OPIS PORTW I PRZYCISKW NA TYLNYM PANELU HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102.3. OPIS PORTW I PRZYCISKW NA OBUDOWIE BOCZNEJ HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . 102.4. PORT OPTYCZNY MODEMU HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112.5. DIODY LED NA PANELU PRZEDNIM HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122.6. PARAMETRY FIZYCZNE URZDZENIA HG8247H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  3. PROCEDURA PODCZENIA USUGI INTERNETU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

  3.1. POCZENIE Z SIECI BEZPRZEWODOW (WiFi/WLAN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.2. ZARZDZANIE URZDZENIEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153.3. MOLIWOCI KONFIGURACYJNE MODEMU HUAWEI DOSTPNE Z POZIOMU STRONY

  ZARZDZANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18a) Zaawansowana konfiguracja parametrw sieci bezprzewodowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18b) Konfiguracja statycznego adresu IP (przypisanie konkretnego adresu IP z puli DHCPowej

  do konkretnego adresu MAC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19c) Przekierowania portw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

  4. DIAGNOSTYKA Z POZIOMU STRONY ZARZDZANIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

  4.1. INFORMACJE NA TEMAT URZDZENIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204.2. INFORMACJE DOTYCZCE PODCZONYCH URZDZE ORAZ ZUYCIA ADRESW . . . . . . 204.3. STATYSTYKI PORTW ETHERNETOWYCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.4. INFORMACJE DOTYCZCE POCZENIA WIATOWODOWEGO . . . . . . . . . . . . . . . . . 214.5. WERYFIKACJA POPRAWNOCI ZDALNEJ KONFIGURACJI MODEMU (ONT) . . . . . . . . . . . 224.6. STATUS KONFIGURACJI USUGI TELEFONICZNEJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234.7. STATUS INTERFEJSU WAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

  5. ROZWIZYWANIE PROBLEMW . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

  5.1. W PRZYPADKU NIEPRAWIDOWEGO DZIAANIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.2. W PRZYPADKU PROBLEMW Z DOSTPEM DO SIECI INTERNET. . . . . . . . . . . . . . . . . 245.3. W PRZYPADKU PROBLEMW Z POCZENIEM WiFi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245.4. TESTY DIAGNOSTYCZNE DO WYKONANIA Z POZIOMU STRONY ZARZDZANIA MODEMU (ONT) 25

 • 3

  UWAGA:

  Nie wolno wyciga ani zgina kabla wiatowodowego! W przypadku wypicia si kabla, nie patrz w jego wylot. Grozi to utrat wzroku!

  UWAGA:

  Przepustowo sieci bezprzewodowej WiFi jest uzaleniona od wielu czynnikw zewntrznych i warunkw panujcych w najbliszym otoczeniu m.in.:

  od uytego standardu poczenia (standard 802.11 a/b/g/n/ac),

  wydajnoci kart sieciowych i urzdze podczonych do sieci,

  od iloci urzdze sieciowych jednoczenie korzystajcych z sieci bezprzewodowej,

  zakce transmisji generowanych przez inne nadajniki pracujce w tym samym zakresie czstotliwoci lub urzdzenia wytwarzajce fale elektromagnetyczne o czstotliwoci 2.4GHz,

  odlegoci urzdzenia od punktu dostpowego (modemu),

  przeszkd tumicych sygna (ciany, strop, due metalowe elementy znajdujce si w pobliu modemu), znajdujcych si pomidzy punktem dostpowym (modemem), a urzdzeniem podczonym do sieci.

  UWAGA:

  Aby zapobiec przegrzewaniu urzdzenia, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji i przechowywanie modemu z dala od rde ciepa.

  UWAGA:

  Do zasilania modemu Huawei HG8245H/HG8247H naley uywa doczonego do zestawu oryginalnego zasilacza. Zastosowanie innego moe spowodowa uszkodzenie modemu.

  UWAGA:

  W przypadku, gdy zauwaysz znaczc rozbieno pomidzy parametrami usugi oferowanymi przez dostawc, a rzeczywist przepustowoci, sprawd przepustowo cza wykorzystujc do testu poczenie kablowe komputera z modemem. Wydajno sieci bezprzewodowej WiFi jest nisza ni bezporedniego poczenia kablowego.

  UWAGA:

  Modem przeznaczony jest do uytku wewntrz budynkw. Nie otwieraj pokrywy produktu. Otwarcie lub zdjcie pokrywy moe spowodowa niebezpieczestwo poraenia prdem elektrycznym.

  WANE INFORMACJE

 • 4

  A

  1. HUAWEI HG8245H GPON TERMINAL

  1.1. ZAWARTO ZESTAWU HUAWEI HG8245H

  A Huawei HG8245HB Zasilacz ACC Kabel RJ45

  1.2. OPIS PORTW I PRZYCISKW NA TYLNYM PANELU HG8245H

  Rysunek: Modem HG8245H - panel tylny

  C

  B

 • 5

  1.3. OPIS PRZYCISKW NA OBUDOWIE BOCZNEJ HG8245H

  Rysunek: Modem HG8245H - panel boczny

  PORT/PRZYCISK FUNKCJA

  ON/OFF Przycisk zasilania. Suy do wczania i wyczania urzdzenia.

  POWER Port zasilania. Uywany do poczenia z zasilaczem.

  USB Port USB. Umoliwia podczenie zewntrznego nonika pamici.

  TEL1-TEL2 Porty telefoniczne (RJ-11). Umoliwiaj podczenie dwch aparatw telefonicznych.

  LAN1-LAN4 Porty ethernetowe 10/100/1000M Base-T. Umoliwiaj podczenie urzdze sieciowych oraz set-top box (STB).LAN1 port internetowy (moliwe podczenie komputera lub wasnego routera),LAN2-LAN4 porty przeznaczone dla urzdze zwizanych z usug IPTV (set-top box, STB).

 • 6

  1.4. PORT OPTYCZNY MODEMU HG8245H

  Rysunek: Umiejscowienie i podczenie portu optycznego

  PRZYCISK FUNKCJA

  RESET Przycisk RESET. Pozwala przywrci urzdzenie do ustawie fabrycznych, poprzez przycinicie i przytrzymanie co najmniej 10s a nastpnie ponowne uruchomienie urzdzenia.

  WLAN Przycisk WLAN (sieci bezprzewodowej - WiFi). Pozwala wczy i wyczy sie bezprzewodow (WiFi).

  WPS Przycisk Wlan Protected Setup (WPS).

  PORT FUNKCJA

  OPTICAL Port optyczny. Rodzaj zcza optycznego SC/APC.

 • 7

  1.5. DIODY LED NA PANELU PRZEDNIM HG8245H

  Rysunek: Modem HG8245H - panel przedni

  Opis diod sygnalizujcych stan pracy urzdzenia

  LED STATUS OPIS

  POWER Dioda wiecca Urzdzenie jest wczone i poprawnie zasilone.

  Dioda nieaktywna / mrugajca

  Brak zasilania urzdzenia/problem z zasi-laniem. Sprawd podczenie zasilacza.

  LAN1-LAN4 Dioda wiecca Poprawne poczenie stan normalny.

  Dioda mrugajca Sygnalizuje trwajc transmisj danych.

  Dioda nieaktywna Brak poczenia ethernetowego. Naley zweryfikowa poczenie kablowe oraz stan zasilania urzdze sieciowych.

  TEL1-TEL2 Dioda wiecca Poprawnie zarejestrowany.

  Dioda mrugajca Brak transmisji serwisw.

  Dioda nieaktywna Brak rejestracji lub problem z zasilaniem.

 • 8

  USB Dioda wiecca Poprawnie podczone urzdzenie.

  Dioda mrugajca Trwa transmisja danych na porcie USB.

  Dioda nieaktywna Brak podczonego urzdzenia lub nie jest zasilone.

  WLAN Dioda wiecca Funkcja WLAN jest aktywna.

  Dioda mrugajca Trwa transmisja danych z wykorzystaniem WLAN.

  Dioda nieaktywna Funkcja WLAN jest nieaktywna.

  WPS Dioda wiecca Funkcja WPS jest aktywna.

  Dioda mrugajca Urzdzenie WiFi czy si z systemem.

  Dioda nieaktywna Funkcja WPS jest nieaktywna.

  Opis dziaania diod PON i LOS

  Wskazania diod PON i LOS naley rozpatrywa cznie

  PON LOS OPIS

  Dioda nieaktywna Dioda mrugajca Modem (ONT) dezaktywowany.

  Dioda mrugajca szybko (dwa razy na sekund)

  Dioda nieaktywna Modem (ONT) zestawia poczenie.

  Dioda aktywna Dioda nieaktywna Poczenie Modemu (ONT) poprawnie ustanowione.

  Dioda nieaktywna Dioda mrugajca powoli (raz na dwie sekundy)

  Moc optyczna Rx na modemie (ONT) jest nisza ni czuo odbiornika. Wkno wiatowodowe nie jest podczone lub nie odbiera sygnau optycznego. Moliwe uszkodzenie wkna.

  Dioda mrugajca szybko (dwa razy na sekund)

  Dioda mrugajca szybko (dwa razy na sekund)

  Modem (ONT) widziany jest jako niewaci-wy / uszkodzony.

  Dioda mrugajca szybko (dwa razy na sekund)

  Dioda mrugajca powoli (raz na dwie sekundy)

  Poziom odbieranej mocy wykroczy poza obsugiwany zakres (od -27dBm do -8 dBm).

  Dioda mrugajca powoli (raz na dwie sekundy)

  Dioda mrugajca powoli (raz na dwie sekundy)

  Modem (ONT) uszkodzony.

 • 9

  1.6. PARAMETRY FIZYCZNE URZDZENIA HG8245H

  PARAMETR SPECYFIKACJA

  Wymiary modemu (dugo x szeroko x wysoko)

  176mm x 138.5mm x 28mm (nie wliczajc anten zewntrznych)

  Waga Okoo 500g

  rodowisko pracy Temperatura pracy od 0C do