I seminar-Tradicionalna tehnika izrade papira u Japanu pp

 • View
  221

 • Download
  4

Embed Size (px)

Transcript

 • Tradicionalna tehnika izrade papira u Japanu

  Papir - sredite vjerskog i

  svjetovnog ivota

  Washi - runo izraen Japanski

  papir

  Sirovine za izradu washi-a su

  lokalne biljke kozo, gampi i

  mitsumata

 • Berba biljaka

  Biljke se reu

  na duljinu od oko metra

  i povezuju zajedno

  Papir se izrauje u zimsko doba, kada nema

  poljoprivrednih poslova, temperature su niske i

  organski materijal ostaje svje, vlakna u pulpi se steu

  uslijed niih temperatura i oblikuju jai list papira

 • Odvajanje kore- kuhanje na pari u velikim bavama (lake

  odvajanje kore)

  Skidanje i suenje kore

  crna kora (kuro-kawa)

  bijela kora (shiro-kawa)

  izrada papira

 • Snopovi vlakana stavljaju se u tekuu hladnu vodu1-3 dana

  Skidanje crnih slojeva kore ostaje bijela kora

  Ponovno uranjanje u tekuu vodu - uklanjanje svihljepljivih tvari

  Kuhanje vlakana u eljeznom kotlu s luinom

 • Prilikom kuhanja u luini vlakna postaju meka

  Slijedi ispiranje kako bi se uklonila luina

  Prema tradicionalnoj metodi vlakna se ostavljaju u hladnoj tekuoj vodi, najduljedva dana

  Koriste se velike koliine iste vode

 • Vlakna se tuku velikim drvenim ekiima kako bi se to bolje odvojila

  Ovakvom tehnikom dobivaju se dulja vlakna s rairenim vrhovima, koja ine vri papir

  Mijeanje: vlakna + voda + torai (neri)

  Neri je ljepljiva smjesa koja suspendira vlakna u vodi i sprjeava njihovo potonue na dno

 • Suspenzija se stavlja u drveni spremnik

  Alat koji se koristi za izradu papira je tzv. sugeta, koja je nainjena od bambusa i konjske dlake koji su zajedno isprepleteni

 • Kalup se uranja i povlai gore, te se istovremeno trese kako bi se uklonio viak suspenzije

  Ovaj se proces ponavlja sve dok se ne dobije list eljene debljine

  Mokri listovi papira slau sejedan na drugi, te se takav kup papira stavlja u drvenu preu kako bi se uklonio viak vode

 • Prije spomenut neri omoguuje odvajanje listova nakon to je kup papira izvaen iz pree

  Papiri nakon preanja ipak jo uvijek sadre visok postotak vlage

  Svaki list papira se paljivo odvaja iz kupa papira, nanosi etkom na plou te se ostavlja suiti na suncu

 • Nakon suenja papiri se reu na eljeni format

  Drveni blokovi slue kao mjera, a ree se vrlo otrim noem

  Svaki list papira se posebno pregledava, te se uklanjaju papiri s nepravilnostima

  Proces rune izrade papira oduzima toliko vremena da se u japanskoj kulturi smatra vrlinom sprijeiti propadanje i najmanjeg lista papira

  Kratak film izrada washi-a:http://www.youtube.com/watch?v=6cbYiAvI9cQ&feature=related

  http://www.youtube.com/watch?v=6cbYiAvI9cQ&feature=related

  Tradicionalna tehnika izrade papira u JapanuNumr diapozitiv 2Numr diapozitiv 3Numr diapozitiv 4Numr diapozitiv 5Numr diapozitiv 6Numr diapozitiv 7Numr diapozitiv 8Numr diapozitiv 9Numr diapozitiv 10