°‡ HASTALIKLARI HASTA MUAYENE REHBER° .eklem), ilik, krepitasyon, kitle, sinus, memeler. Vibrasyonun

  • View
    216

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of °‡ HASTALIKLARI HASTA MUAYENE REHBER° .eklem), ilik, krepitasyon, kitle, sinus,...

HASTALIKLARI HASTA MUAYENE REHBERPROF.DR.ENVER DOLAR

I-KMLK BLGLERAd soyad:Doum tarihi/YaCinsiyetIIDoum yeriMedeni hali (Bekar/evli/dul)MeslekYaad yerAdres: II-BLG KAYNAIyknn kimden alnd (kendisi, anna, baba, karde, arkada, komu, polis vb)yknn gvenirlii (%) III-ASIL YAKINMALAR: Ksa ve z IV-YK (HKAYE-ANAMNEZ)Gerek yaknmalarn toplamas ve deerlendirilmesini ierir. Mmkn olduu kadar hastann kendi ifadesine sadk kalarak ancak yaknmalar seerek, ayklyarak, kasifiye ederek, nicelletitererek ve kronolojik sra takip ederek yaplr. Yaknmalarn kalitesi, yeri, iddeti, zaman, arrtran-azaltan faktrler dikkate alnr. V-HALEN KULLANDII LALAR VE TEDAVKullanlan ilalarn ve dier benzeri maddelerin isim, doz, sre ve sebebi VI-ZGEM: Tarih, tan ve komplikasyonlar ile birlikteKronik hastalklar ve geirdii enfeksiyonlar: konjenital hastalklar, oukluk hastalklar, hipertansiyon, atherosklerotik kalp hastalklar, hepatit, siroz, tberlloz, D.mellitus, kr.obstrktif akcier hastalklar, kanser,allerji vb

Operasyon ve travma: Tarih ve komplikasyonlar, tavmann niteliiHastaneye yatma: Her yat iin, tarih, ksaca nedeni ve tanSosyal gemi:Medeni hali (bekar, evli ise sresi, boanm ise sebep), e ve ouklarn ya, durum ve salklar Sosyal ve ekonomik durum: Yaam standartlar, renim durumu, zel finans problemleri VII-SOY GEM (ALE YKS)Anne, baba ve kardeler: Ya, salk durumlar ve varsa hastalklar veya lm ise lm nedeni ve ya VIII-ALIKANLIKLARISigara, alkol, ila, diyet, dierIX-SSTEMLERN SORGUSU

DER VE SALAR

DERRenkPigmentasyonScaklkTerDkntKantKepeklenmeMorarmaKanamaSALARRenkDokuAnormal dklme veya artmaTIRNAKLARRenk deiiklikleriKrlganlkDzensizlikukurlama

Eilme-erilik LENF NODLARILokalizasyonBymeArSprasyonAknt BABaarsMigren yksTravmaBa dnmesi (Vertigo)Senkop (Baylma)Konvlzyon GZLERGrme kaybRenk krlift grme (Diplopi)Yarm grme (Hemianopsi)ArTravmanflamasyonEpifora (Gzya art)Gzlk: En son gzlk muayene tarihi KULAKLARitme kayb (Sarlk)nlama (Tinnitus)Ba dnmesi (Vertigo)Kulak akntsArHassasiyetOperasyon

BURUNRinit-NezleSinzitAkntTkanklkEpistaksis (Burun kanams) AIZ ve BOAZAz ve dilde ar-yanmaBoaz arsHorlamaSes deiiklikleri (ses kskl vb) BOYUNilikLenf nodu bymesiGuatrHareketlerde kstllk ve setlik MEMELERLaktasyonTravmaArMeme bandan akntMeme balarnda deimeJinekomastiMemede kitle-yumru HEMOPOETK SSTEMAnemiLenfadenopatiKanamalar: spontan, travmatik, ailesel ENDOKRN SSTEMVcut geliim yks ve alkBa, el ve ayak boyutlar: Erikin dnemdeki deiiklikler

Sa ve kl dalmDeride pigmentasyonGszlkGuatrEkzoftalmusDeride ve salarda kurulukScak veya souk intoleransPolifajiPolidispsiPolriSekonder seks karakterlerimpotansKsrlk SOLUNUM SSTEMksrkBalgamDispne (Nefes darl)Hrltl solunum (Wheezing)HemopteziSiyanozYan arsGece terlemesi KALP VE DOLAIM SSTEMGs agrsEfor dispnesiParoksimal nokturnal dispneOrtopnearpntRitim bozukluuSiyanozAsitdemTansiyon ykseklii veya dklPostr ile tansiyon deiiklikleri (Postural hipotansiyon)

Baldr ars (ntermittan kladikasyo)VarisEkstiremitelerse solukluk-souklukHalsizlikSNDRM SSTEMtahOral aft veya yaraTad deiikliiDilde yanmaAz kuruluuSiyaloreHalitozis (Az ve soluk kokusu)RegrjitasyonPyrozisAerofaji Retrosternal arDisfaji (Yutma zorluu)Odinofaji (Arl yutma)Polifaji (ok yeme)Bulant ve rmeKusmaKarn ars veya kolik (Kalite, blge, iddet, sre, zaman, yaylm, etki eden faktrlerEpigastrik ar, yanma, ekimeGaz ve giirmeikinlikErken doymaHematemezKabzlkshalTenezmMelanaHematokezya (Rektal kanama)Akolik dkMeteorizmFlatus

Ansta ar, yanma, kantRektal akntParazitozSarlk (ar, ate, iddet, sre, idrar ve gaita rengi) GENTORNER SSTEMPoliriPollakriDizriHematridrar renginde deiiklik (koyulama)PiyriNoktriBel arsKolikKask arsdrar retansiyonudrar karmaGenital blgede yaraKadn hastaMenstruasyon balama ya Adet dzeni, sresi ve miktar Amenore Vajinal aknt (Lkore) Menoraji Metroraji DismenoreSon normal ve nceki periyod tarihi Dispran Libidoda azalmaMenopoz ( Tarih ve karakter)Postmenopozal kanamaGebelikler: Say, abortus, canl doum, komplikasyonGebelikten korunma yntemleriErkek hasta drar kalibresinde azalma

drar projeksiyonunda azalma drar yaparken atallanma Erksiyon bozukluu Ejeklasyon bozukluu Libidoda azalma Korunma yntemleri SNR SSTEMKoku alma bozukluu (1.kafa ifti)Grme bozukluu (2.; 3.; 4.; 6.)Orofasial parastezi ve ineme gl (5.)Fasiyal gszlk ve tad alma bozukluu (7.)itme ve denge bozukluu (8.)Konuma, yutma ve tad alma bozukluu (9.; 10. ;12.)Boyun hareketlerinde kstlanma (11.)Uyku bozukluuHalsinasyonBa arsBa dnmesiKulak nlamasDenge bozukluuSenkop (baylma)KonvlsyonTremorAtaksiDizartriParalizi veya paraziDuyu bozukluu (Parastezi, hiperestazi, anestezi)Kas kramplar veya fasiklasyonKas gszlEnse sertlii HAREKET SSTEMArtraljiArtrit bulgularEklem kstll

Eklem iliiMyaljiSabah sertliiYrme bozukluu X-FZK MUAYENEAte (C) Solunum (say/dakika)TA (mmHg)Nabz (vuru/dakika)Kilo (Kg)Boy (cm) GENEL DURUMTerDuruYrmeAnormal hareketler: Huzursuzluk hareketleri, Tikler, Konvlzyon, Atetoz, Tremor, Koreiform hareketlerKonuma: Normal, afazik, dizartrik, yava, monoton, Mental durum: uur, kooperasyon, oryantasyon DER, KILLAR VE TIRNAKLARnspeksiyonDeri: Eritem, makl, maklopapl, papl, plak, nodl, vezikl, bl, pstl, kist, vejetasyon, hiperkeratozis, kepeklenme, likefaksiyon, kabuk, artrofi, skleroz, erozyon, fissr, lser, gangrenKllar: Hipertirikozis, hirutizm, hipotrikozis, alopesi, renk deiiklikleriTrnaklar: ekil bozukluklar (yenmi, krk, ypranm, kam, katlantl, kak, omak, yumurta kabuu, hipertrofik, distrofik), renk deiiklikleri (Beyaz, sar, beyaz bandlar, dier), punktuasyon, lunula kayb ve renk deiiklikleriTrnak yatanda renk deiiklikleri, splinter hemoraji, pigmentasyon, tumor (Glomus tmr) PalpasyonLezyonlarn palpasyonuDeri turgoru

BA VE BOYUN

KAFA: Malformasyon: Oksisefali, meningosel, hidrosefali, Kitle: Tmrler, osteomyelitSALI DER: Kitle: Hematom, abse, sebase kist, tmr (hemanjiom, nrofibrom, fibrom, lipom) Yara, kanama, kme kr YZ: Genel grnmYanaklar: ime (Parotit, prearikler apse, masseter kas hipertrofisi ), lser, malar lezyonlar (Kzarklk, pullanma, pstl, sellit, hassasiyet) GZLER: Gz kapaklar: ime, hiperemi, hemoraji, plaklar (ksantelazma), hordeolum, ectropiyon (Eversiyon), entropiyon (nversiyon), Ekstraokler hareketler: Lid lag (von Graefe iareti), Stellwag, Rosenbach, Griffit, Boston, Joffroy iaretleri.Gz kreleri: Ekzoftalmus (Okler proptozis), Enoftalmus, Ptosis, Nistagmus, Salk (Stabismus)Gz ya bezleri ve kanallar: nflamasyon (Dakriyoadenit, dakriyosistit)Konjunktiva: Konjesyon, hiperemi, dem (kemozis), aknt, hemoraji, Piterjium, pigmentasyon, dier lezyonlar (kalsifikasyon, granlom)Sklera: Renk (Beyaz, mavi, sar, kahverengi, kzarklk, kanama), stafiloma, inflamasyonKornea: Bulanklk, lekeler, skar, abrasyon (syrk), lser, hipopyon, arcus senilis, kalsifikasyon, Kayser-Fleischer halkas, Gzbebei: Byklk (miyozis, midriyazis), ekil, pupillerin eitlii (izokori, anizokori), k refleksi, pupiller reaksiyon ( yava, paralizi), akomodasyonKornea: Donukluk (katarakt), yer deiitirme (Subluksasyon, Dislokasyon)Grme yetenei ve keskinlii: Her bir gz iin ayr ayr yaplr. nce gazete veya dergi (kk harf) okutulur, eer okuyamaz ise sonra byk harfler okutulur.Eer byk harf yazy okuyamaz ise 1m uzaktan parmak saymas istenir. Eer sayamaz ise el hareketleri sorulur. Eer el hareketlerini gremez ise k tutularak k alglamas kontrol edilir.Grme keskinlii: Gros grme yeterli ise Snellen tablosu 6m uzaklktan okutulur.Renk grme: Ishihara renk plakalar kullanlr.Grme alan: Hemianopsia, dierGz dibi:

Fundus: Eksdalar (Sert, atlm pamuk) kanama, pigmentasyon, venz dolgunluk, vaskler deiiklikler (Arteryel veya venz kanama, tkanma, skleroz, anevrizma), retinal ayrlma.Optik disk: dem, optik atrofi, proliferasyon, Makula: Dejenerasyon (Senil, Diabetik, kaltsal hastalklar) BURUNEksternal deformiteler: Yark burun, Rinofima, semer burun, travmaNazal boluk: Foliklit, furonkl, fistl, polip, kitle, rinore, nazal mukozada kuruluk, nazal aknt( tek tarfl, ift tarafl, prlan), kanama (epistaksis), sinzitNazal septum: Deviyasyon, perforasyon, hematom, abse, AIZDudaklar: Deformite (yark dudak), byme, elozis, vezikl, inflamasyon (karbunkl), lser (kanser, ankr, molluskum contagiosum), skar (ragatlar, hiperkeratozis), pigmentasyon, telenjiektaziDiler ve di eti:Dilerin yokluu ve eksiklii, anma, kavite, ularda entiklenme (Hutchinson dileri), renk deiliklikleri (siyahlama, pigmentasyon ), hassasiyet.Di etlerinde izgilenme (mavi renk deiiklii: kurun ve bizmut), kanama, kitle (epulis, granulom), ekilme, pyore, ime. Az boluu: Yanak ii: Pigmentasyon, kitlekist, lser-aft, pigmentasyon, beyaz noktalar (sebase kistler, Koplik lekeleri), krmz lekeler (Osler-Weber-Rendu hastal, parotis kanal az-kabakulak)Damak: Sert damakta tepecik (Torus), ark, yark, delik, kitle (Kanser, ektopik tkrk bezi) Tonsiller: Byme (hiperplazi), lser (kanser), ime (apse) posttonsiller ime (retrofrengeal apse)Uvula: dem-imeDil: Hassasiyet, kuruluk, byme, tremor, dil hareketlerinde kstllk (ksa frenulum, kanser), deviyasyon (12.sinir paralizisi, unilateral kanser), fissur (konjenital, sifilitik), dil yzeyi (Corafik, tyl, atrofik, kaldrm ta), renk deiiklikleri (krmz, siyah), beyaz plaklar (lkoplaki, monilial, liken planus), lser (aft, ankr, kanser, granlom), kitle (kanser, tiroid, ranula, kist), dil altnda ilik-kitle.Farenks: nflamasyon, spazm, membran, beyaz plaklar (Monilial)Larenks. dem, lser, plak (lkoplaki), spazm, ses telleri (dem, nodl, polip, kitle, lser, hareket bozukluu). Konuma bozukluu: Artiklasyon (Dislali, disartri) ritim (pepeleme, kek