of 1 /1
SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR SOLAR S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N S/N 1-A 1-B 35 33 37 24 10 20 22 24 26 39 18 53 51 49 41 43 28 30 32 16 16 14 12 45 29 27 25 23 21 22 15 47 45 43 41 13 39 37 35 33 31 29 31 18 20 47 59 63 65 67 61 57 55 69 71 23 73 75 77 79 26 28 24 10 12 10 12 13 15 22 17 14 16 18 20 13 21 15 17 19 11 11 11 11 11 11 11 5 5 7 9 6 8 9 6 7 5 4 1 5 7 6 4 4 3 3 9 2 4 2 1 3 8 9 7 5 2 7 1 4 2 2 3 9 7 5 1 2 5 7 8 6 4 4 9 7 8 3 1 3 2 1 3 5 5 7 6 4 2276 2277 2553 2443 2499 2477 2475 2425 2426 2427 2452 2442 2451 2449 2453 2465 2466 2468 2500 2498 2474 2147 2148 2145 2146 2336 2340 2339 2338 2457 2459 2460 2454 2455 2456 2463 2464 2461 2462 2469 2471 2472 2470 2473 2149 2150 2151 2175 2540 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2401 2773 2385 2497 2550 1012 2344 1008 1013 2539 2580 2581 2483 1016 2333 1018 1039 2186 2691 1017 2341 1019 2342 2345 2343 2381 2393 2337 2332 1033 2642 2643 1037 1043 1040 1038 1042 2682 2481 2554 1010 2505 1009 1004 1005 1001 1002 1014 1003 1000 2423 2424 2436 2440 2439 2509 2450 2441 2485 2495 2480 2508 2507 2506 2494 2493 2419 2429 2430 2552 2420 2421 2432 2433 2434 2446 2448 2422 2435 2437 2444 2445 2512 2487 2489 2490 2510 2447 2496 2501 2502 2503 2504 1011 2511 405 357 994 990 987 984 985 986 989 988 340 339 308 362 354 356 355 341 342 343 352 344 345 346 347 406 378 412 393 395 394 396 389 379 407 391 392 380 373 372 376 382 381 365 368 369 353 385 383 384 367 360 361 359 358 363 364 366 370 371 386 387 388 390 377 375 374 335 411 40 41 43 42 63 SOLAR SS+T SS+T SS+T SS+T SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+II SS+I SS+I S+IV SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I SS+I III+C III+C III+C S+III DEP III+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T S+T II+C S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II S+II PIS PIS PIS PIS PIS S+I S+I S+I S+I S+I I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T I+T SS IT III III III III S S S S S S S S S S S S T T T T II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II II I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1913 2714 2334 2300 2164 2163 2165 2167 2166 2158 2159 2160 2162 2161 2189 2190 2191 2196 2194 2195 2193 2192 2197 2181 2262 2184 2182 2183 2185 2178 2179 1036 1041 2180 2680 2188 2187 1031 1015 2299 2298 2315 2274 2199 2198 2168 2171 2170 2169 2157 2156 2174 2173 2172 2155 2154 2153 2152 2118 582 581 182 183 181 184 185 187 186 189 174 178 190 191 188 982 983 45 47 44 48 61 59 60 64 68 67 65 69 72 70 66 50 56 49 L K M # I, II, III 1:2.000 INF 1B INFORMAZIOA INFORMACIÓN RIBABELLOSA INDUSTRIAL N fecha encargo escala plano nº plano equipo redactor N.Mardones 241018 OCTUBRE 2018 RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA Hiri Antolamendurako Plan Orokorra 1XxR 0DUGRQHV -RVp /XTXH Ingurumeneko aholkuritza/Asistencia ambiental: Jon Aseguinolaza Zuzenbide aholkularitza/Asistencia jurídica: Antonio Tena Ingeniaritza/Ingeniería: Ricardo Urretxo Lankideak/Colaboradoras: Izaskun Aseguinolaza y 3DXOD 3pUH] J.Luque Plan General de Ordenación Urbana 2018ko URRIA data enkargua eskala planoa plano zb talde idazlaria Ibai-Ibilgua / Curso fluvial Eraikuntzen altuera Altura de la edificación Berdeguneak Zonas verdes M. Zentro soziokulturala / Centro Sociocultural L. Ikastetxe Publikoa / Colegio Público K. Haurreskola / Guardería Industriala Industrial Lurzoru hiritargarriaren mugapena Límite del suelo urbanizable Lurzoru hiritarraren mugapena Límite del suelo urbano Egingabeko Egikaritze-Unitateen mugapena Límite de Unidades de Ejecución sin ejecutar Intereseko elementuak Elementos de interés Kontserbazio Egoera / Estado de conservación Jabetza publikoak / Propiedades públicas Indarreko araudia / Normativa vigente Administrazio-Batzarraren jabetzak Propiedades Junta Administrativa Udaletxearen jabetzak Propiedades Ayuntamiento Eraikuntzaren erabilerak / Usos de la edificación Jarduera ekonomikoak, komertziala eta lokalak Actividades económicas, comercial y servicios Eraikuntza Lagungarriak Edificación auxiliar Biltokia-lantegia Almacén-taller Etxebizitza familia isolatua Vivienda unifamiliar aislada Etxebizitza tradizionala Vivienda tradicional Etxebizitza kolektiboa Vivienda colectiva Etxebizitza familia lerrokatua Vivienda unifamiliar adosada Lursail libre privatua Parcela privada libre Lurzoru pribatuaren erabilerak / Usos del suelo privado Ekipamendu sistema / Sistema de equipamientos Eremu libreen sistema / Sistema de espacios libres Eraikuntzaren forma / Forma de la edificación Bideak Caminos Izankidetasun bideak Coexistencia Oinezkoentzako bidea Peatonal Bide sistema / Sistema viario Ibilgailu bidea Rodado Abiadura Handiko Trena / Tren de Alta Velocidad Bidea (Azterlan Informatzailearen Fasea) Línea (Fase Estudio Informativo) Urbanizatu gabe / Egoera txarreko urbanizazioa Sin urbanizar / Mal estado urbanización

INF 1B RIBABELLOSA INDUSTRIAL · 2019-05-29 · solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar

  • Upload
    others

  • View
    17

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of INF 1B RIBABELLOSA INDUSTRIAL · 2019-05-29 · solar solar solar solar solar solar solar solar...

Page 1: INF 1B RIBABELLOSA INDUSTRIAL · 2019-05-29 · solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar solar

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

SOLAR

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

S/N

1-A

1-B

35

33

37

24

10

20

22

24

26

39

18

53

51

49

41

43

28

3032

16

16

14

12

45

29

27

25

23

21

22

15

47

45

43

41

13

39

37

35

33

31

29

31

18

20

47

59

63

65

67

61

57

55

69

71

23

73

75

77

79

26

28

24

10

12

10

12

13

15

22

17

14

16

18

20

13

21

15

17

19

11

11

11

11

11

11

11

5

5

7

9

6

8

9

6

7

5

4

1

5

7

6

4

4

3

3

9

2

4

2

1

3

8

9

7

5

2

7

1

4

2

2

3

9

7

5

1

2

5

7

8

6

4

4

9

7

8

3

1

3

2

1

3

5

5

7

6

4

2276

2277

2553

2443

2499

2477

2475

2425

2426

2427

2452

2442

2451

2449

2453

2465

2466

2468

2500

2498

2474

2147

2148

2145

2146

2336

2340

2339

2338

2457

2459

2460

2454

2455

2456

2463

2464

2461

2462

2469

2471

2472

2470

24732149

2150

2151

2175

2540

2544

2545

2546

2547

2548

2549

2401

2773

2385

2497

2550

1012

2344

1008

1013

2539

2580

2581

2483

1016

2333

1018

1039

2186

2691

1017

2341

1019

2342

2345

2343

2381

2393

2337

2332

1033

2642

2643

1037

1043

1040

1038

1042

2682

2481

2554

1010

2505

1009

1004

1005

1001

1002

1014

1003

1000

2423

2424

2436

2440

2439

2509

2450

2441

2485

2495

2480

2508

2507

2506

2494

2493

2419

2429

2430

2552

2420

2421

2432

2433

2434

2446

2448

2422

2435

2437

2444

2445

2512

2487

2489

2490

2510

2447

2496

2501

2502

2503

2504

1011

2511

405

357

994

990

987

984

985

986

989

988

340

339

308

362

354

356

355

341

342

343

352

344

345

346

347

406

378

412

393

395

394

396

389

379

407

391

392

380

373

372

376

382

381

365

368

369

353

385

383

384

367

360

361

359

358

363

364

366

370

371

386

387

388

390

377

375

374

335

411

40

41

43

42

63

SOLAR

SS+T

SS+T

SS+T

SS+T

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+II

SS+I

SS+I

S+IV

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+ISS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

SS+I

III+C

III+C

III+C

S+III

DEP

III+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

S+T

II+C

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

S+II

PIS

PIS

PIS

PIS

PIS

S+I

S+I

S+I

S+I

S+I

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

I+T

SS

IT

III

III

III

III

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

T

T

T

T

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1913

2714

2334

2300

2164

2163

2165

2167

2166

2158

2159

2160

2162

2161

2189

2190

2191

2196

2194

2195

2193

2192

2197

2181

2262

2184

2182

2183

2185

2178

2179

1036

1041

2180

2680

2188

2187

1031

1015

2299

2298

2315

2274

2199

2198

2168

2171

2170

2169

2157

2156

2174

2173

2172

2155

2154

2153

2152

2118

582

581

182

183

181

184

185

187

186

189

174

178

190

191

188

982

983

45

47

44

48

61

59

60

64

68

67

65

69

72

70

66

50

56

49

L

K

M

#

I, II, III

1:2.000

INF 1B

INFORMAZIOA

INFORMACIÓN

RIBABELLOSA

INDUSTRIAL

N

fecha

encargo

escala

plano

nº plano

equipo redactor

N.Mardones

241018

OCTUBRE 2018

RIBERA BAJA/ERRIBERA BEITIA

Hiri Antolamendurako Plan Orokorra

Nuño Mardones / José Luque

Ingurumeneko aholkuritza/Asistencia ambiental: Jon

Aseguinolaza

Zuzenbide aholkularitza/Asistencia jurídica: Antonio Tena

Ingeniaritza/Ingeniería: Ricardo Urretxo

Lankideak/Colaboradoras: Izaskun Aseguinolaza y

Paula Pérez

J.Luque

Plan General de Ordenación Urbana

2018ko URRIA

data

enkargua

eskala

planoa

plano zb

talde idazlaria

Ibai-Ibilgua / Curso fluvial

Eraikuntzen altuera

Altura de la edificación

Berdeguneak

Zonas verdes

M. Zentro soziokulturala / Centro Sociocultural

L. Ikastetxe Publikoa / Colegio Público

K. Haurreskola / Guardería

Industriala

Industrial

Lurzoru hiritargarriaren mugapena

Límite del suelo urbanizable

Lurzoru hiritarraren mugapena

Límite del suelo urbano

Egingabeko Egikaritze-Unitateen mugapena

Límite de Unidades de Ejecución sin ejecutar

Intereseko elementuak

Elementos de interés

Kontserbazio Egoera / Estado de conservación

Jabetza publikoak / Propiedades públicas

Indarreko araudia / Normativa vigente

Administrazio-Batzarraren jabetzak

Propiedades Junta Administrativa

Udaletxearen jabetzak

Propiedades Ayuntamiento

Eraikuntzaren erabilerak / Usos de la edificación

Jarduera ekonomikoak, komertziala eta lokalak

Actividades económicas, comercial y servicios

Eraikuntza Lagungarriak

Edificación auxiliar

Biltokia-lantegia

Almacén-taller

Etxebizitza familia isolatua

Vivienda unifamiliar aislada

Etxebizitza tradizionala

Vivienda tradicional

Etxebizitza kolektiboa

Vivienda colectiva

Etxebizitza familia lerrokatua

Vivienda unifamiliar adosada

Lursail libre privatua

Parcela privada libre

Lurzoru pribatuaren erabilerak / Usos del suelo privado

Ekipamendu sistema / Sistema de equipamientos

Eremu libreen sistema / Sistema de espacios libres

Eraikuntzaren forma / Forma de la edificación

Bideak

Caminos

Izankidetasun bideak

Coexistencia

Oinezkoentzako bidea

Peatonal

Bide sistema / Sistema viario

Ibilgailu bidea

Rodado

Abiadura Handiko Trena / Tren de Alta Velocidad

Bidea (Azterlan Informatzailearen Fasea)

Línea (Fase Estudio Informativo)

Urbanizatu gabe / Egoera txarreko urbanizazioa

Sin urbanizar / Mal estado urbanización

AutoCAD SHX Text
El Vado
AutoCAD SHX Text
El Molino
AutoCAD SHX Text
El Vado
AutoCAD SHX Text
El Molino
AutoCAD SHX Text
Venta de Bullón
AutoCAD SHX Text
Pozo del Monte
AutoCAD SHX Text
El Vado
AutoCAD SHX Text
Turbe
AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Castejón a Bilbao
AutoCAD SHX Text
Ferrocarril de Madrid a Irun
AutoCAD SHX Text
Campo la Central
AutoCAD SHX Text
Río Baias
AutoCAD SHX Text
475
AutoCAD SHX Text
475
AutoCAD SHX Text
Herri Ikastetxea
AutoCAD SHX Text
Bizkarreta
AutoCAD SHX Text
Bizkarreta
AutoCAD SHX Text
Columpios
AutoCAD SHX Text
Bizkarreta
AutoCAD SHX Text
Tras Bizkarreta
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
Trsf.
AutoCAD SHX Text
Centro
AutoCAD SHX Text
Comercial
AutoCAD SHX Text
Eroski
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
LOS
AutoCAD SHX Text
ALMENDROS
AutoCAD SHX Text
Pista de Motocross
AutoCAD SHX Text
OLMOS
AutoCAD SHX Text
Pozo
AutoCAD SHX Text
LOS
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
Caseta
AutoCAD SHX Text
Camino
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
MELLEDES
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
FRANCISCO
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Pozo
AutoCAD SHX Text
MANZANOS
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
URRUCHITE
AutoCAD SHX Text
MANZANOS
AutoCAD SHX Text
BILBAO
AutoCAD SHX Text
BILBAO
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Talleres Tobar
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
URRUCHITE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
LOS
AutoCAD SHX Text
OLMOS
AutoCAD SHX Text
Depósito
AutoCAD SHX Text
Gas
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
FRANCISCO
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
ECHANOVE
AutoCAD SHX Text
A-3312
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
Báscula
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
Oleoducto
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
Garlan S. Coop.
AutoCAD SHX Text
CASTEJON
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
Iturde
AutoCAD SHX Text
El Vado
AutoCAD SHX Text
Urruchite
AutoCAD SHX Text
Camino
AutoCAD SHX Text
Iturbe
AutoCAD SHX Text
Oleoducto
AutoCAD SHX Text
Garlan S. Coop.
AutoCAD SHX Text
de
AutoCAD SHX Text
FERROCARRIL
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Oleoducto
AutoCAD SHX Text
CASTEJON
AutoCAD SHX Text
Urruchite
AutoCAD SHX Text
Urruchite
AutoCAD SHX Text
Trsf. Aereo
AutoCAD SHX Text
A
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
CASTEJON
AutoCAD SHX Text
AP-I
AutoCAD SHX Text
Gasoducto
AutoCAD SHX Text
AUTOPISTA
AutoCAD SHX Text
Oleoducto
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
El Vado
AutoCAD SHX Text
Iturbe
AutoCAD SHX Text
Urruchite
AutoCAD SHX Text
Camino
AutoCAD SHX Text
de
AutoCAD SHX Text
Iturbe
AutoCAD SHX Text
AUTOPISTA
AutoCAD SHX Text
A-3312
AutoCAD SHX Text
Urruchite
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Piscina
AutoCAD SHX Text
Piscina
AutoCAD SHX Text
Piscina
AutoCAD SHX Text
Piscina
AutoCAD SHX Text
Piscina
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
Invernadero
AutoCAD SHX Text
Mojón
AutoCAD SHX Text
Zona en Obras
AutoCAD SHX Text
Zona en Obras
AutoCAD SHX Text
BIZKARRETA
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
POLIGONO INDUSTRIAL
AutoCAD SHX Text
LA COBA
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
POLIGONO INDUSTRIAL
AutoCAD SHX Text
LA COBA
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
BIZKARRETA
AutoCAD SHX Text
Blanco Talleres
AutoCAD SHX Text
y Montajes Industriales
AutoCAD SHX Text
Trsf.
AutoCAD SHX Text
Estación de Servicio
AutoCAD SHX Text
Eroski
AutoCAD SHX Text
Depósito
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
Ruinas
AutoCAD SHX Text
Paules
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
BIZKARRETA
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
Lavamiranda S.L.
AutoCAD SHX Text
BIZKARRETA
AutoCAD SHX Text
POLIGONO INDUSTRIAL LA COBA
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
ARBOL
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
GUERNICA
AutoCAD SHX Text
Seur
AutoCAD SHX Text
CT-353
AutoCAD SHX Text
L99
AutoCAD SHX Text
Trefilerias
AutoCAD SHX Text
Martinez e Hijos
AutoCAD SHX Text
Bizkarreta
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Cobertizo
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Cobertizo
AutoCAD SHX Text
Cobertizo
AutoCAD SHX Text
Cobertizo
AutoCAD SHX Text
Tjva.
AutoCAD SHX Text
Cobertizo
AutoCAD SHX Text
Naves
AutoCAD SHX Text
Mas x Menos
AutoCAD SHX Text
Cajetín
AutoCAD SHX Text
Telefónico
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
BIZKARRETA
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Rampa
AutoCAD SHX Text
Mojón
AutoCAD SHX Text
Estanque
AutoCAD SHX Text
Armario
AutoCAD SHX Text
Telefónico
AutoCAD SHX Text
Trsf.
AutoCAD SHX Text
POLIGONO INDUSTRIAL
AutoCAD SHX Text
LA COBA
AutoCAD SHX Text
ARBOL
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
GUERNICA
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
A Tierra
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
Targas
AutoCAD SHX Text
Targas
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
AP-1
AutoCAD SHX Text
AP-1
AutoCAD SHX Text
Targas
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
N-I
AutoCAD SHX Text
GUERNICA
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
ARBOL
AutoCAD SHX Text
Targas
AutoCAD SHX Text
RIBABELLOSA
AutoCAD SHX Text
AP-1
AutoCAD SHX Text
AP-1
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
Pozoscuro
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
AP-68
AutoCAD SHX Text
Cámara
AutoCAD SHX Text
Escombrera
AutoCAD SHX Text
Zona en Obras
AutoCAD SHX Text
Elevados
AutoCAD SHX Text
Depósitos
AutoCAD SHX Text
Estanque
AutoCAD SHX Text
Trsf.
AutoCAD SHX Text
Pérgolas
AutoCAD SHX Text
470.00
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
470.00
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
467.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
492.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
470.00
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
492.50
AutoCAD SHX Text
495.00
AutoCAD SHX Text
497.50
AutoCAD SHX Text
500.00
AutoCAD SHX Text
500.00
AutoCAD SHX Text
497.50
AutoCAD SHX Text
495.00
AutoCAD SHX Text
492.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
472.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
475.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
477.50
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
482.50
AutoCAD SHX Text
485.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
480.00
AutoCAD SHX Text
487.50
AutoCAD SHX Text
492.50
AutoCAD SHX Text
490.00
AutoCAD SHX Text
500.00
AutoCAD SHX Text
497.50
AutoCAD SHX Text
495.00
AutoCAD SHX Text
495.00
AutoCAD SHX Text
492.50
AutoCAD SHX Text
495.00
AutoCAD SHX Text
497.50
AutoCAD SHX Text
502.50
AutoCAD SHX Text
En Construcción
AutoCAD SHX Text
DONANTES
AutoCAD SHX Text
PASEO
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
DONANTES
AutoCAD SHX Text
PASEO
AutoCAD SHX Text
SANGRE
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
SANGRE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
MELLEDES
AutoCAD SHX Text
PASEO
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
PARRALES
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
PARRALES
AutoCAD SHX Text
PARRALES
AutoCAD SHX Text
PARRALES
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
PARRALES
AutoCAD SHX Text
MAESTROS
AutoCAD SHX Text
LOS
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
ENCINA
AutoCAD SHX Text
LA
AutoCAD SHX Text
MELLEDES
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
INOXPRES
AutoCAD SHX Text
G.L.
AutoCAD SHX Text
O.H.N.
AutoCAD SHX Text
CALLE
AutoCAD SHX Text
FRANCISCO
AutoCAD SHX Text
DE
AutoCAD SHX Text
ECHANOVE
AutoCAD SHX Text
En Construcción
AutoCAD SHX Text
En Construcción
AutoCAD SHX Text
En Construcción
AutoCAD SHX Text
N.P.