Inscripció i autorització Summer Camp 2015

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Inscripci i autoritzaci Summer Camp 2015

Transcript

Inscripci EIC Summer Camp 2015Dades familia

Tutor 1 (nom i cognoms)

Tutor 2 (nom i cognoms)

Adrea;

PoblaciCodi postal

Correu electronic

Telfons en cas dhaver de contactar amb familiars dels nens/es apuntats en lordre a seguir en cas de necessitat.

Ord.NomRelaci amb alumneTelfonobservacions

1

2

3

Dades alumne 1

Nom:Cognom 1:Cognom 2:

Data Naixement:Curs realitzat en perode 14/15:

Escola perode 13/14Est matriculat a EIC el curs 15/16SI NO

Care service?(acollida 8h-9h 10/setmana)SI NOEs queda a dinar?Els pares que recullin el nens abans del dinar a les 13:00 sels h descomptar 25/setmana. Cal fer aquesta petici al inscriure i no ser vlid durant el programaSI NO

Setmanes29 juny-3 juliol 6 10 juliol 1317juliol 2024juliol 2731juliol

Activitat Juliol: Camp School Horari: 9-13 9-15 9-17

SetembreCamp School

Dades alumne 2

Nom:Cognom 1:Cognom 2:

Data Naixement:Curs realitzat en peride 14/15

Escola perode 13/14Est matriculat a EIC el curs 15/16SI NO

Care service?(acollida 8h-9h 10/setmana)SI NOEs queda a dinar?Els pares que recullin el nens abans del dinar a les 13:00 sels h descomptar 25/setmana. Cal fer aquesta petici al inscriure i no ser vlid durant el programaSI NO

Setmanes29 juny-3 juliol 6 10 juliol 1317juliol 2024juliol 2731juliol

Activitat Juliol: Camp School Horari: 9-13 9-15 9-17

SetembreCamp School

Dades alumne 3

Nom:Cognom 1:Cognom 2:

Data Naixement:Curs realitzat en peride 14/15

Escola perode 13/14Est matriculat a EIC el curs 15/16SI NO

Care service?(acollida 8h-9h 10/setmana)SI NOEs queda a dinar?Els pares que recullin el nens abans del dinar a les 13:00 sels h descomptar 25/setmana. Cal fer aquesta petici al inscriure i no ser vlid durant el programaSI NO

Setmanes29 juny-3 juliol 6 10 juliol 1317juliol 2024juliol 2731juliol

Activitat Juliol: Camp School Horari: 9-13 9-15 9-17

SetembreCamp School

Important: Documentaci a adjuntar; Fotocopia DNI tutor autoritzant. Fotocopia de targeta sanitaria. Foto del nen/a Participant.

Autoritzaci tutor (una per cada participant)En/Na__________________________________________(nom autoritzant) amb DNI n__________________Com a ____________________ (relaci amb participant) autoritzo a_________________________ (nom participant)a assistir a les activitats organitzades per ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP en els programes EIC SUMMER CAMP que s desenvoluparan del 29 de juny del 2015 al 10 de setembre del mateix any i certifico amb la meva signatura lautenticitat de totes les dades que apareixen en aquest document, fent extensiva aquesta autoritzaci general a les especifiques detallades mes endavant. (desplaaments, mdiques, imatge i protecci e dades).Amb el compliment daquest formulari AUTORITZO expressament a que les dades que consten en aquest formulari com tota la documentaci aportada sigui tractada e incorporada en un fitxer responsabilitat de Fundaci Escola Internacional del Camp, CIF G-43731256 i d A. Lescola Internacional del Camp amb CIF B555433831 conforme all disposat en els articles 15 i 16 de la llei Organica 15/1999 de 13 de desembre de Protecci de Dades de Carcter Personal, li informem que pot exercitar els drets daccs, rectificaci, cancelaci i oposici a Salvador Espriu s/n, 43840 Salou (Tarragona)Informaci mdica

Pateix alguna malaltia crnica?Pot repercutir en la seva activitat quotidiana

Ha de prendre cap tipus de medicaci?Horaris Dosis del medicament(amb recepta mdica

Intolerant a algun aliment? Quin?Alguna recomanaci diettica a lhora de dinar?

Altre qestions a tenir en compte, en especial allrgies.

Altres informacions

Sap nedar?SI NO

Autoritzacions

Autoritzo a que el meu fill/a realitzi les excursions i els desplaaments previstos en el programa dactivitats, aix com els desplaaments amb cotxe propi de lescola si ho requers les necessitats del nen/a, metge....SI NO

Autoritzo que les dades i els protocols del meu tutelat estiguin accessiblesSI NO

Autoritzo les decisions mdiques que fossin necessries adoptar en cas dextrema urgncia sota la pertinent direcci facultativa.SI NO

Autoritzo EIC, ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP a utilitzar el material grfic (fotos, vdeos..) derivat eles activitats en les que participa el meu tuturat durant els DIFERENTS PROGRAMES EIC SUMMER DE 2014SI NO

A Salou, _________d___________________________del 2015

Signatura tutor

Aquest document est emparat per la legislaci vigent sobre el secret professional i divulgaci de dades. En virtut de la LOPD a5/1999, de protecci de dades, pot exercitar els drets daccs, rectificaci, cancellaci i oposici dirigint-se per escrit a lEntitat i pels mitjans expressats.ESCOLA INTERNACIONAL DEL CAMP-SALOU- Carrer Salvador Espriu, s/n 43840 SalouApartat de correus 263 Telfon 977 325 620 eicsummer@escolainternacional.org