Instrukcja ABBY

 • View
  217

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Instrukcja konwersji plików w programie ABBY. sawcz27

Text of Instrukcja ABBY

 • KONWERSJA I TUMACZENIE TEKSTU W FORMACIE PDF

  1. Pobra i zainstalowa darmow wersj demo programu ABBYY PDF Transformer 3.0 http://www.finereader.pl/produkty/przetwarzanie-dokumentow/abbyy-pdf-transformer-pro Uwaga! Wersja demonstracyjna umoliwia wykonanie 50 prbnych konwersji i dziaa przez 15 dni.

  2. Uruchomi program ABBYY PDF Transformer 3.0 i otworzy w nim dokument do konwersji.

  3. Wybra jzyk tekstu rdowego (w przypadku pracy z tekstami wielojzycznymi, program umoliwia wybr kilku jzykw).

 • 4. Wybra docelowy format pliku docelowego (MS Word).

  5. Skonfigurowa program w taki sposb, by podczas konwersji zachowa ukad oryginau i ilustracje (opcje zaawansowane).

  6. Klikajc na POKA OBSZARY, automatycznie oznaczy obszary w dokumencie PDF (program rozpoznaje trzy typy obiektw: pola tekstowe, obrazy i tabele).

 • Kady z trzech rodzajw obszarw ma przypisany inny kolor: zielony pola tekstowe, niebieski tabele, czerwony obrazy.

 • 7. Zwrci uwag, e niektre z obszarw mog zosta bdnie oznaczone przez program bardzo czsto ma to miejsce, gdy jeden obszar skada si z obrazu i tekstu. W takim przypadku naley poprawi rcznie obszary rozpoznane przez program lub oznacza obszary bez uprzedniego automatycznego rozpoznania przez program (rysunek poniej przedstawia bdne rozpoznanie obszarw przez program)

  W podanym przykadzie naley usun bdne obszary, klikajc na nie myszk i wciskajc klawisz DELETE.

  Po usuniciu bdnych obszarw, naley oba okna programu oznaczy jako obraz.

 • Moe si zdarzy, e niektre obszary dokumentu zostan pominite podczas automatycznego rozpoznawania dokumentu. Aby dokument zosta skonwertowany poprawnie, naley manualnie oznaczy brakujce elementy.

  8. Obszary mona rwnie oznaczy manualnie przy uyciu poniszych

  funkcji: a) narysuj obszar tekstowy suy do oznaczania tekstu

  b) na prezentowanym tekcie, brak nie wystpuj tabele, jednak w przypadku tekstw z tabelami, mamy opcj rysowania obszaru tabeli suy do oznaczania tabel oraz tekstu uoonego w kolumnach i wierszach

 • Przydatne mog by rwnie funkcje dodatkowe oznaczania tabel dodaj separator pionowy suy do podziau tekstu na kolumny dodaj separator poziomy podzia tekstu na komrki

  poka struktur tabeli automatyczny podzia tekstu na kolumny i wiersze

  usu separator umoliwia usunicie zbdnego podziau tekstu

  scal komrki suy do czenia komrek

  podziel komrki suy do dzielenia tekstu na pojedyncze komrki

 • c) narysuj obszar obrazu suy do oznaczania obrazw oraz elementw graficznych, ktre po konwersji w caoci zostan przeniesione na plik docelowy

  9. Po waciwym oznaczeniu wszystkich obszarw, naley wybra nazw pliku

  docelowego oraz jego miejsce zapisu.

  10. Sokonwertowa przygotowany do przetworzenia plik.

  11. Po konwersji otworzy plik w programie Word. Jeli efekt konwersji jest

  zadowalajcy mona dokona kocowej obrbki skonwertowanego pliku (np. rozmieszczajc pola tekstowe i graficzne, zmieniajc wielko i rodzaj czcionek, poprawiajc pisowni etc.). Jeli efekt jest niezadowalajcy, naley powtrzy kroki 2-10 przy innych ustawieniach obszarw konwersji. W celach szkoleniowych warto eksperymentowa. Na przykad bardzo dobre wyniki daje wykonanie dwch konwersji przy oznaczeniu obszarw tekstowych i graficznych (otrzymane 2 pliki mona poczy w programie Word).

 • 12. Utworzy nowy projekt oraz zaimportowa skonwertowany tekst do programu Dj Vu.

  13. Wykona rczne tumaczenie tekstu. Kady segment naley akceptowa

  kombinacj klawiszy Ctrl i . Wykonujc tumaczenie i wszystkie operacje w Dj Vu, stara si w jak najwikszym stopniu wykorzystywa skrty klawiaturowe, gdy korzystanie z myszki spowalnia prac!

  14. Sprawdzi czy wszystkie segmenty zostay przetumaczone i zaakceptowane (zmieniajc filtrowanie segmentw z All Rows na All Empty Rows, a nastpnie All Unfinished Rows)

  15. Po wykonaniu tumaczenia sprawdzi pisowni (Tools/Spelling)*, a nastpnie uruchomi narzdzia Check Terminology, Check Embedded Codes, Check Missing Spaces w menu QA. Dokona ewentualnych poprawek. *Opcja dziaa w przypadku waciwej instalacji sownikw jzykowych w pakiecie Office.

  16. Przesa projekt do pamici tumacze (Project/Send Project to Translation Memory).

  17. Wyeksportowa projekt do dokumentu tekstowego z ilustracjami (File/Export/Translated Project).

  18. Otworzy przetumaczony tekst w programie MS Word, dokona ostatecznych poprawek (ukad, formatowanie, czcionka itp.) i zapisa plik w formacie rtf albo doc.

  19. Dokona konwersji przetumaczonego dokumentu do formatu PDF w programie ABBYY PDF Transformer (za pomoc polecenia Utwrz dokument PDF w menu Start > Programy > ABBYY PDF Transformer 3.0).

  Pytania kontrolne

  1. Co to jest OCR i w jakim celu jest stosowany przez tumaczy? 2. Czym rni si dokumenty PDF, RTF, DOC i TXT? 3. Dlaczego jako wydruku rda bdzie lepsza ni jako wydruku tumaczenia, skoro oba

  dokumenty zapisane s w tym samym formacie PDF? 4. Dlaczego wane jest wskazanie jzyka rdowego dokumentu przed jego konwersj w

  programie ABBYY PDF Transformer?