Isu-Isu Alam Sekitar

  • View
    79

  • Download
    3

Embed Size (px)

Text of Isu-Isu Alam Sekitar

ISU-ISU ALAM SEKITARJennifer Tipong Lian Sylvia Priscilla Lymba anak Paing

Isi Kandungan Hakisan Tanah Pencemaran air, udara, bunyi dan darat Penipisan Lapisan Ozon Pemanasan Global Kekurangan Bekalan Sumber api, galian dan air Pemendapan Asid di Permukaan Bumi

Hakisan Tanah

Konsep hakisan tanah ialah hakisan geologi yang dipercepat dan dijanakan oleh manusia. Aktiviti manusia mendedahkan permukaan bumi secara langsung kepada agen-agen hakisan tersebut.

Punca-punca Aktiviti penyahutanan (pembalakan, pertanian, penternakan) Aktiviti pertanian di cerun-cerun bukit Pembinaan bangunan atau jalan raya di lereng bukit Aktiviti mengubah, melurus dan mendalamkan lurah alur sungai

Kesan-kesan(a) Kesan Fizikal (1)Tanah runtuh

(2)Populasi haiwan dan tumbuhan dalam hutan terancam(3)Sungai menjadi cetek (4)Populasi hidupan akuatik musnah

sambunganb) Kesan ke atas Manusia (1)Penempatan terganggu (2)Berlaku krisis bekalan air (3)Kegiatan pertanian tidak dapat dijalankan (4)Aktiviti pelancongan dan rekreasi terjejas

Langkah-langkah Mengatasi(i) Pembukaan Kawasan kerja pembukaan tanah hendaklah dijadualkan berperingkat-peringkat bagi mengelakkan pendedahan tanah terlalu lama kepada proses hakisan. Pembukaan tanah lebih sesuai dilakukan pada musim kering. (ii) Membina Struktur Pemuliharaan Tanah Sistem perparitan dan struktur yang dibina dapat menyalirkan air dengan selamat.

Pencemaran Air, Udara, Bunyi dan Darat

Pencemaran AirKonsep:

perubahan yang berlaku dari segi kandungan,keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan terhadap manusia apabila digunakan.

Punca-punca Pencemaran Air1. Kilang membuang sisa cecair dan pepejal ke dalam sungai yang mengakibatkan sungai tercemar. 2. Industri perlombongan juga mengakibatkan pencemaran air Cari gali petroleum di dasar laut dan tumpahan minyak adalah antara bukti nyata. 3. Bahan-bahan buangan radioaktif dan ujianujian bom dan nuklear di laut-laut juga menyumbang kepada pencemaran air.

Kesan-kesan Pencemaran Air1. Hidupan laut akan mati apabila memakan bahan beracun dari sumber air yang telah tercemar ini. 2. Manusia akan mendapat penyakit kronik jika mengambil sumber protein beracun dan meminum atau menggunakan air yang tercemar. 3. Sampah-sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air mahupun kepada manusia sendiri.

4. Sistem air bawah tanah tercemar .

Langkah-langkah Mengatasi1. Untuk mengatasi masalah pelepasan air buangan domestik supaya tidak dilepaskan terus ke dalam sistem perparitan maka adalah perlu menyediakan tangki takungan bawah tanah dan dirawat menggunakan bioteknologi. 2. Tong sampah perlu ditambah di tempat strategik sebagai pusat pengumpulan sampah supaya sampah tidak melimpah. 3. Kempen kesedaran melalui iklan televisyen,radio,internet dan seumpamanya.

Pencemaran UdaraKonsep: kehadiran satu atau lebih daripada bahan cemar seperti gas-gas bahan berbau, habuk, debu dan sebagainya di dalam atmosfera yang mana boleh mengubah kuantiti, kualiti dan sifat atmosfera tersebut dan akhirnya akan memberikan kesan negatif sama ada kepada manusia, tumbuhan, binatang serta persekitaran fizikal sesuatu kawasan.

Punca Semula Jadi

Punca-punca Pencemaran UdaraPunca Buatan Manusia

Menjejaskan Kesihatan ManusiaKesan Pencemaran Udara

Mengubah Cuaca Tempatan

Menjejaskan Kualiti Air (Hujan Asid)

Langkah-langkah Mengatasi

1. Pengasing Elektrostatik

2. Penampalan Ozon

3. Penggunaan Teknologi

4. Penguatkuasaan Undang-undang

5. Kitar Semula

Pencemaran BunyiKonsep: bunyi bising yang keterlaluan sehingga menyakitkan telinga. Pencemaran bunyi biasanya melebihi 80 dB(A)[desibel] dan pencemaran ini mengikut situasi dan keinginan masingmasing.

Punca-punca Pencemaran Bunyi pembangunan dalam kawasan industri dimana bunyi yang bising akan dikeluarkan melalui pemprosesan material, jentera,dan kenderaan. proses pembinaan yang menanamkan cerucukcerucuk besi di dalam tanah untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi. kenderaan - kenderaan awam atau persendirian yang mengeluarkan bunyi bising. Aktiviti masyarakat seperti mendengar radio dan menonton program televisyen dengan suara yang kuat

Kesan Fisiologi

Kesan Psikologi

Kesan-kesan Pencemaran Bunyi

Menjejaskan Produktiviti

Langkah-langkah Mengatasi

Penggunaan Teknologi

Pendidikan

Kempen, Pertandingan dan Pameran

Pencemaran DaratKonsep: Perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan.

Punca-punca1. Pembuangan bahan-bahan buangan daripada kilang seperti minyak,sisa toksik dan sisa-sisa kilang. 2. Pembuangan sampah merata-rata dan penggunaan racun serangga secara berlebihlebihan 3. Penebangan hutan 4. Pembangunan yang tidak dirancang dengan berkesan seperti pembalakan yang giat dan pembukaan tanah secara berleluasa

Kesan-kesan1. Merosakkan tanah dan kualitinya. 2. Hujan asid yang meresap ke dalam tanah, perlombongan yang berlebihan, penebangan hutan atau pembalakan menyebabkan tanah terhakis dan rosak. 3. Penggunaan racun serangga atau rumpai turut berperanan mengurangkan kualiti tanah. 4. Kemajuan dari segi pengangkutan juga menyebabkan banyak kawasan tanah telah digunakan untuk tujuan pembinaan jalanraya, landasan keretapi dan lapangan terbang 5. Haiwan perosak yang tertumpu di kawasan ini dan menyebarkan kuman-kuman penyakit ke tempat-tempat lain. 6. Flora dan fauna terjejas

Langkah-langkah Mengatasi Memperluas kempen kesedaran mengenai program kitar semula kepada semua lapisan masyarakat di seluruh dunia. Mengelakkan penggunaan racun perosak. kerajaan perlu menguatkuasakan undangundang yang lebih tegas berkaitan aspek penjagaan kebersihan alam sekitar.

Penipisan Lapisan Ozon

Konsep:Terputusnya ikatan kovalen tiga atom oksigen yang selama ini membentuk lapisan ozon akibat serangan kloroflorokarbon.

Industri Pencuci dan Pelarut

Puncapunca Penipisan Lapisan Ozon

Perlepasan gas CFCs dan holon

Industri Pendingin Hawa

Industri Keluaran Foam

Industri Aerosol dan Propellan

Kesan-kesan

1. Radiasi sinar lembayung matahari menembusi permukaan bumi dengan mudah.2. Pendedahan yang melampau kepada sinaran ini akan memusnahkan hidupan laut, mengurangkan hasil pertanian dan menyebabkan pemanasan global. 3. Manusia terdedah kepada pelbagai jenis penyakit khususnya penyakit kulit dan katarak.

Langkah-langkah Mengatasi Melakukan Reboisasi (Penghijauan) Mengurangkan penggunaan CFC dalam pelbagai industri contoh : AC (Air Conditioner) Mengurangkan penebangan hutan secara liar Meningkatkan usaha penyelidikan dan pembangunan dalam mencari bahan ganti kloroflokarbon (CFC). Kerjasama dan komitmen antarabangsa

Pemanasan Global

Konsep keadaan alam sekitar yang mengalami peningkatan suhu yang tinggi berbanding dengan suhu normal.

Puncapunca Pemanasa n Global

1. Perindustrian 2. Pengangkutan 3. Pembakaran Hutan 4. Pertanian dan Penternakan 5. Letusan Gunung Berapi

1. Tahap pencairan salji di Kutub

Kesan Pemanasa n Global

Utara semakin tinggi 2. Paras air laut semakin meningkat 3. Keluasan saiz daratan semakin mengecil 4. Kejadian bencana alam seperti banjir, kemarau serta kebakaran hutan 5. Meningkatnya masalah kesihatan yang mengancam kehidupan sejagat 6. Menjejaskan keluaran hasil pertanian dan lain-lain

Langkah-langkah Mengatasi

1. Penanaman semula hutan mesti dilakukan segera. 2. Program kitar semula mesti dipergiatkan. 3. Kempen kesedaran tentang penjagaan alam sekitar mesti dilaksanakan secara berkesan oleh semua pihak. 4. Penggunaan sumber tenaga yang mesra alam hendaklah diberikan keutamaan.

Kekurangan Bekalan Sumber Api,Galian dan Air

Konsep sumber yang tidak boleh diperbaharui terdiri daripada yang boleh digunakan semula seperti bijih besi, bijih timah, dan kuprum. tidak boleh digunakan semula - bahan fosil seperti petroleum, gas asli, dan arang batu

Harga pasaran meningkat

Peningkatan Hasil Penerokaan

PuncaPunca

Permintaan Tinggi

Perkembangan Teknologi

Penerokaan yang tidak terkawal

Generasi akan datang tidak mendapat faedah

Semakin berkurangan

Kesankesan

Pencemaran tanah, air dan udara

Menjejaskan ekosistem

Langkah-langkah mengatasi Individu -kesedaran atas sikap jimat-cermat Masyarakat -kajian geoteknik Kerajaan - Malaysia bekerjasama dengan ITRI (Penyelidikan Bijih Timah Antarabangsa) dan SEATRAD (Pusat Penyelidikan dan Pembangunan Asia Tenggara) untuk memperbaiki dan memperluas kegunaan bijih timah .

Pemendapan Asid di Permukaan Bumi

Konsep Pemendapan berasid boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu mendapan basah dan mendapan kering. Pemendapan basah berasid lebih dikenali dan disebut sebagai hujan asid.

Proses Peleburan Bijih Timah

Kegiatan Industri

Puncapunca

Kegiatan Pertanian

Aktiviti Sistem Pengangkutan

Terhadap tanah dan tumbuhan

Ekosistem Akuatik

Kesankesan

Kesihatan

Bangunan dan Peralatan Bangunan

Langkah-langkah Mengatasi Menghadkan pelepasan gas pencemar udara ke atmosfera dengan menggunakan bahan api yang rendah kandungan sulfur dan secara tidak langsung boleh mengurangkan gas sulfur dioksida. Memperkenalkan pemasangan 'scrubbers' di cerobong asap di kilang-kilang untuk menapis gas sulfur dioksida. Dari segi perundangan, boleh ditingkatkan lagi mengenai pengawalan pencemaran alam sekitar.

Rumusan Secara kesimpulannya, segala isu alam sekitar menyebabkan ala