Izborni program HDZ-a 2012

 • View
  212

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Izborni program HDZ-a za lokalne izbore 2012...

Transcript

 • IZBORNI PROGRAM HDZ BIH ZA LOKALNE IZBORE 2012. GODINE

  12 za 12-u

 • 1. USTAVNO-PRAVNI POLOAJ HRVATA U BIH - na identitetHrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine uradila je Prijedlog novog ustava BiH zasnovanoga na naelima pariteta, rotacije i konsenzusa te na nae-lima koja osiguravaju primjenu najviih demokrat-skih prava utemeljenih na meunarodnim naelima i standardima. Prema tom prijedlogu Bosna i Hercego-vina se ureuje kao decentralizirana drava sa etiri federalne jedinice (administrativne, ustrojbene i sl.) i jedinice lokalne uprave i samouprave (opine i grado-vi). Jednu od jedinica ini Distrikt Sarajevo , ujedno i glavni grad Bosne i Hercegovine. Takvu decentralizi-ranu, pravnu i socijalnu dravu ureuju Bonjaci, Hr-vati i Srbi kao suvereni i konstitutivni narodi te ostali graani BiH. Vlast je ustrojena na naelu njezine diobe na zakonodavnu, izvrnu i sudbenu vlast, a ustavi i zakoni federalnih jedinica BiH trebaju biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. U Prijedlogu ustava se uvoenjem najniih kvota zastupljenosti konstitutiv-nih naroda i graana, te posrednim nainom izbora dunosnika u tijela vlasti pokualo doi do optimalnih rjeenja kojima bi se onemoguili sadanji oblici ma-jorizacije i diskriminacije, a zato ne kazati i manipu-lacije. Predloeni model je poziv na meusobni dijalog jer samo u ozraju meusobnog uvaavanja moemo doi do kvalitetnih rjeenja koja su u ovom trenutku jako vana, kako za opstojnost, tako i za budunost Bosne i Hercegovine.

  2. HRVATSKI BRANITELJI - naa savjestNaim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i ne-stalih hrvatskih branitelja kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazu-jemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno

  IZBORNI PROGRAM HDZ BIH ZA LOKANE IZBORE 2012. GODINE12 za 12-u

  3

  1. Ustavno-pravni poloaj Hrvata u BiH na identitet

  2. Hrvatski branitelji naa savjest

  3. Obrazovanje, crkva, kultura, port i mediji na opstanak

  4. Skrb za djecu i mlade; prognane i raseljene, umirovljenike i druge skupine nae zajednice te za poboljanje poloaja

  ena u drutvu nae opredjeljenje

  5. Ekonomija i otvaranje radnih mjesta na prioritet

  6. Nulta tolerancija prema korupciji i

  kriminalu nae vrijednosti

  7. Malo i srednje poduzetnitvo naa budunost

  8. Razvoj ruralnih podruja, poljoprivrede

  i turizma naa prilika

  9. Lokalna infrastruktura naa potreba

  10. Prostorno ureenje i skrb za okoli naa zadaa

  11. Zdravstvo i socijalna skrb naa obveza

  12. Europa i europski projekti na put

 • 1. USTAVNO-PRAVNI POLOAJ HRVATA U BIH - na identitetHrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine uradila je Prijedlog novog ustava BiH zasnovanoga na naelima pariteta, rotacije i konsenzusa te na nae-lima koja osiguravaju primjenu najviih demokrat-skih prava utemeljenih na meunarodnim naelima i standardima. Prema tom prijedlogu Bosna i Hercego-vina se ureuje kao decentralizirana drava sa etiri federalne jedinice (administrativne, ustrojbene i sl.) i jedinice lokalne uprave i samouprave (opine i grado-vi). Jednu od jedinica ini Distrikt Sarajevo , ujedno i glavni grad Bosne i Hercegovine. Takvu decentralizi-ranu, pravnu i socijalnu dravu ureuju Bonjaci, Hr-vati i Srbi kao suvereni i konstitutivni narodi te ostali graani BiH. Vlast je ustrojena na naelu njezine diobe na zakonodavnu, izvrnu i sudbenu vlast, a ustavi i zakoni federalnih jedinica BiH trebaju biti u skladu s Ustavom Bosne i Hercegovine. U Prijedlogu ustava se uvoenjem najniih kvota zastupljenosti konstitutiv-nih naroda i graana, te posrednim nainom izbora dunosnika u tijela vlasti pokualo doi do optimalnih rjeenja kojima bi se onemoguili sadanji oblici ma-jorizacije i diskriminacije, a zato ne kazati i manipu-lacije. Predloeni model je poziv na meusobni dijalog jer samo u ozraju meusobnog uvaavanja moemo doi do kvalitetnih rjeenja koja su u ovom trenutku jako vana, kako za opstojnost, tako i za budunost Bosne i Hercegovine.

  2. HRVATSKI BRANITELJI - naa savjestNaim odnosom prema dragovoljcima i veteranima, ratnim vojnim invalidima i obiteljima poginulih i ne-stalih hrvatskih branitelja kao i prema svim hrvatskim braniteljima sudionicima Domovinskog rata, iskazu-jemo svoj odnos prema Domovinskom ratu, odnosno

  IZBORNI PROGRAM HDZ BIH ZA LOKANE IZBORE 2012. GODINE12 za 12-u

  3

  1. Ustavno-pravni poloaj Hrvata u BiH na identitet

  2. Hrvatski branitelji naa savjest

  3. Obrazovanje, crkva, kultura, port i mediji na opstanak

  4. Skrb za djecu i mlade; prognane i raseljene, umirovljenike i druge skupine nae zajednice te za poboljanje poloaja

  ena u drutvu nae opredjeljenje

  5. Ekonomija i otvaranje radnih mjesta na prioritet

  6. Nulta tolerancija prema korupciji i

  kriminalu nae vrijednosti

  7. Malo i srednje poduzetnitvo naa budunost

  8. Razvoj ruralnih podruja, poljoprivrede

  i turizma naa prilika

  9. Lokalna infrastruktura naa potreba

  10. Prostorno ureenje i skrb za okoli naa zadaa

  11. Zdravstvo i socijalna skrb naa obveza

  12. Europa i europski projekti na put

 • dajemo mu dignitet koji on zasluuje kao jedna od najveih svetinja hrvatskoga naroda. Stoga emo se snano i odluno uspotiviti svakom iskrivljavanju po-vijesnih injenica i istine o Domovinskom ratu i ugro-avanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja. Tu najprije mislimo na nezakonitu i pristranu provedbu Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenje prava iz oblasti braniteljsko invalidske zatite (revizi-ja), diskriminirajuu Izmjenu i dopunu zakona o rat-nim odlijima, ali i na sve nezakonite aktivnosti koje e ugroziti steena prava pripadnika HVO-a. Zajedno sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata su-prostavit emo se pokuajima krivotvorenja povijesne istine o Domovinskom ratu, kao i pokuajima krivotvo-renja cjelokupne novije povijesti na podrujima BiH. Zatita Domovinskog rata i hrvatskih branitelja jesu i ostat e naa trajna obveza.

  3. OBRAZOVANJE, CRKVA, KULTURA, PORT I MEDIJI na opstanakSukladno programu HDZ-a BiH, stalna obveza i zada-a nam je ouvanje i obrana prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materin-skom jeziku, ali i pokretanje strune reforme obrazo-vanja svih razina. Radit emo na osiguranju uvjeta za besplatno kolovanje za uenike i studente iz socijalno ugroenih obitelji, na uvoenju obveznog srednjokol-skoga obrazovanja, omoguavanju vee dostupnost i potrebnog broja mjesta za upis u nastavku kolo-vanja na sveuilitima, putem financijske potpore za studente iz socijalno ugroenih obitelji, obitelji s vie djece, za osobe s posebnim potrebama, te izvrsne studente. Stimulirat emo i promovirati programe su-radnje s EU obrazovnim institucijama i programima u svjetske znanstveno-istraivake i tehnoloke tijekove, unaprjeenjem suradnje u oblasti istraivanja, pose-bice ukljuivanjem u programe EU koji potiu inova-

  tivnost i konkurentnost proizvoda i usluga, koristei sva raspoloiva financijska sredstva radi poveanja mogunosti za zapoljavanje visokoobrazovnog kadra u gospodarstvu i osiguranja vrste veze gospodarstva i obrazovnih institucija. Usporedo s trinim zahtjevima poticat emo i cjeloivotno obrazovanje lanova nae zajednice kao dostupan i prihvatljiv model njezine konkurentnosti.U svakodnevnim drutvenim odnosima nuno je osigurati trajan dijalog i meusobno uvaavanje s Katolikom crkvom i drugim crkvama i vjerskim zajednicama. Nuno je skrbiti o kulturnim institucija-ma te ouvati kulturno nasljee i kulturne institucije hrvatskoga naroda. Vjerujemo kako je port sastavni dio kulture ivota i zalaemo se za to veu njegovu prisutnost u kolama i na fakultetima, za profesional-no i amatersko djelovanje u svim slojevima drutva. Pojaat emo napore kako bi, ravnopravno, s druga dva konstitutivna naroda, i na narod imao medij na svome jeziku u strukturi javnog radiotelevizijskog su-stava, a nai lokalni mediji bili istinski integratori svih lanova zajednice.

  4. SKRB ZA DJECU I MLADE; PROGNANE I RASELJENE; UMIROVLJENIKE I DRUGE SKUPINE NAE ZAJEDNICE TE ZA POBOLJANJE POLOAJA ENA U DRUTVU- nae opredjeljenjeDrutvena solidarnost i intenzivna skrb za probleme svake dobne i rodne strukture nae populacije ine put ka ostvarenju naeg zajednitva. Rjeavanje tro-kova prijevoza za kolsku djecu, poboljanje tehnikih

  IZBORNI PROGRAM HDZ BIH ZA LOKALNE IZBORE 2012. GODINE12 za 12-u

  IZBORNI PROGRAM HDZ BIH ZA

  LOKALNE IZBORE 2012. GODINE12 za 12-u

  54

 • dajemo mu dignitet koji on zasluuje kao jedna od najveih svetinja hrvatskoga naroda. Stoga emo se snano i odluno uspotiviti svakom iskrivljavanju po-vijesnih injenica i istine o Domovinskom ratu i ugro-avanju ugleda i dostojanstva hrvatskih branitelja. Tu najprije mislimo na nezakonitu i pristranu provedbu Zakona o provoenju kontrole zakonitosti koritenje prava iz oblasti braniteljsko invalidske zatite (revizi-ja), diskriminirajuu Izmjenu i dopunu zakona o rat-nim odlijima, ali i na sve nezakonite aktivnosti koje e ugroziti steena prava pripadnika HVO-a. Zajedno sa svim udrugama proisteklim iz Domovinskog rata su-prostavit emo se pokuajima krivotvorenja povijesne istine o Domovinskom ratu, kao i pokuajima krivotvo-renja cjelokupne novije povijesti na podrujima BiH. Zatita Domovinskog rata i hrvatskih branitelja jesu i ostat e naa trajna obveza.

  3. OBRAZOVANJE, CRKVA, KULTURA, PORT I MEDIJI na opstanakSukladno programu HDZ-a BiH, stalna obveza i zada-a nam je ouvanje i obrana prava na obrazovanje po vlastitom nastavnom planu i programu i na materin-skom jeziku, ali i pokretanje strune reforme obrazo-vanja svih razina. Radit emo na osiguranju uvjeta za besplatno kolovanje za uenike i studente iz socijalno ugroenih obitelji, na uvoenju obveznog srednjokol-skoga obrazovanja, omoguav