Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 2 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek De ontwikkeling

Embed Size (px)

Text of Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek. Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 2...

 • Dia 1
 • Jaarverslag 2012 Huisartsenpraktijk Mozaiek
 • Dia 2
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 2 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek De ontwikkeling van de huisartsenpraktijk Mozaiek, een van de samenwerkingspartners in het Gentegreerde Eerstelijns Gezondheidscentrum De Rubenshoek kan voor het jaar 2012 als volgt worden samengevat: Het aantal ingeschreven patinten groeide tot zon 3.800 ingeschreven patinten. Daarnaast staan er nog zon zestig patinten geregistreerd als niet verzekerd dan wel als niet rechthebbend op een Nederlandse zorgverzekering. De patintenzorg ontwikkeld zich zoals verwacht mag worden in een praktijk in een achterstandswijk van een grote stad (zie het hoofdstuk mbt het profiel van de praktijk en indicatoren). Vastgesteld kan wel worden dat de werkdruk onveranderd hoog is (bovengemiddeld aantal contacten per patint en meer dan gemiddeld lange consulten, hoewel de praktijkpopulatie gemiddeld jonger is dan in de gemiddelde Nederlandse praktijk). De praktijk participeert in het samenwerkingsverband DORAS mbt eerstelijns GGZ zorg. Gedurende 2012 werd praktijkondersteuning GGZ gentroduceerd in de praktijk. Met veel enthousiasme wordt meegewerkt aan de opleiding van huisartsen (AIOS) en assistentes (BBL en stagiaires).
 • Dia 3
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 3 Samenvatting Jaarverslag Huisartsenpraktijk Mozaiek De praktijk neemt deel aan de diabeteszorggroep ELZHA. De praktijk participeert in het zorgaanbodplan van het Gezondheidscentrum De Rubenshoek. De praktijk is in 2012 opnieuw geaccrediteerd. De praktijk heeft de informatievoorziening op orde ten einde de kwaliteit, voor zover die gemeten kan worden dmv indicatoren, ook daadwerkelijk te meten (zie het hoofdstuk mbt indicatoren). Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een BI- instrument QlikView tm De praktijk is vertegenwoordigd in het bestuur van het Gezondheidscentrum.
 • Dia 4
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 4 Huisartsenpraktijk Mozaiek: Missie en Visie Het bieden van gentegreerde gezondheidszorg in de eerste lijn, afgestemd op de behoefte van de bevolking van de Schilderswijk. Als samenwerkingspartner in het gezondheidscentrum De Rubenshoek draagt de praktijk actief bij aan het zorgaanbodplan van het gezondheidscentrum en de organisatie van preventie- en voorlichtingsactiviteiten op het gebied van zorg en ondersteuning; zij stimuleert zelfredzaamheid van de in zorg genomen patinten. Uitgangspunt is dat zo goed mogelijk gewerkt wordt volgens nationale zorgstandaarden, NHG-standaarden en/of CBO richtlijnen.
 • Dia 5
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 5 Huisartsenpraktijk Mozaiek Samenstelling team in 2012 PersonenFTE75% van praktijkpopulatie is woont in een achterstandswijk Functie Mw M.T. Velema-de Roos, huisarts Mw. C. Broekema, huisarts Mw. C. Emmens, huisarts Mw. K. vd Meer (vanaf 1 maart 2012 tot 1 september 2012) Mw. J.M. Riemens (vanaf 1 sept 2012 tot heden Dhr. S. Granjean (tot 1 maart 2012) Mw. N.N (15 jan-29 feb 2012) 0,70 0,50 0,60 AIOS AIOS -SHE Totaal huisarts fte per 1000: 0,50 Normpraktijk fte per 1000: 0,43 Praktijkhouder, bestuurslid GZC De Rubenshoek Lid commissie inhoudelijk beleid De huisartsen zijn elk betrokken als zorgcordinator bij een of meer van de zorgprogrammas van GZC de Rubenshoek Mw. S. Wilsoe, POH-S Mw. N. de Vreeze, POH-S (vanaf 1- jan 2012 tot 1 november 2012 Mw. S vd Zeeuw, POH-G van 1 mrt- 31 dec 2012) 0,42 0,16 POH fte per 1000: 0,18 Normpraktijk per 1000: 0,14 Doktersassistentes: Mw. H.G. Knol Mw. N. vd Zwan-van Rumpt Mw. M.J. Post Mw. N. Knoester per 1 aug 2010 tot 31-12-2012 Mw. C.J. Jacobz per 1 mei 2012 0,84 0,50 0,16 1,00 0,80 In totaal 2,33 fte doktersassistente. Ruim meer dan de norm. Diploma behaald april 2012, vanaf 1 juni 0,4 fte Vanaf 1oct 2011 in opleiding tot POH-S BBL, 2 jarige opleiding Dhr J. Velema, praktijkmanager0,50Praktijkvertegenwoordiger in de huurdersvergadering, lid kwaliteitscommissie
 • Dia 6
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 6 Huisartsenpraktijk Mozaiek - Uitrusting UitrustingTypeAantal AutoclaafMelatronic 231 BroedstoofAlmedia IP 541 BloeddrukmeterWelch Allyn Durashock handheld (diverse manchets)5 Doppler apparaatHadeco minidop EX-100VX1 GlucosemeterAccu check5 HemoglobinemeterActivaHemocure AB (vernieuwd in 2012)1 OnderzoeksbankDiverse merken conform NHG standaard4 OphthalmoscoopHeine K1801 OtoscoopHeine K100/K1802 O2-saturatiemeterNonin Onyx II 9550 (2 extra aangeschaft)3 CoagulatorAlsatom SU 1001 ECG apparaatWelch Allyn1 ICT-1Diverse PCs en randapparatuur (printers, routers en switches)9 ICT-2Health communicator PC en applicatie1 SoftwareMedicom HIS, Microsoft office, SPSS, QlikView PapierversnipperaarHSM 104.3 2,5 liter1 Met de huisartsmaatschap De Blauwe Tulp wordt een defibrillator en een sterilisator gedeeld, evenals de Autoclaaf. Ten aanzien van algemene kantoorapparatuur, zoals een fotokopieerapparaat, wordt gebruik gemaakt van de voorzieningen van het gezondheidscentrum De Rubenshoek. Sinds midden 2012 beschikt de Rubenshoek over beveiligd WiFi-Internet in het centrum.
 • Dia 7
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 7 Huisartsenpraktijk Mozaiek Voorlichting; Materialen en Methoden Voorlichtingsmaterialen t.b.v. de organisatie Gevelbord met informatie over de organisatie, bereikbaarheid en openingstijden Mededelingenbord in de wachtkamer en andere publieksruimten Praktijkfolder Praktijkadreskaartjes met algemene informatie Website Mozaiek op de site van GZC de Rubenshoek (www.rubenshoek.nl\huisartsen)www.rubenshoek.nl Vermelding in diverse zoekmachines mbt zorgvoorzieningen Wachtkamer DVD voor mededelingen en aankondigingen Medisch inhoudelijke voorlichting NHG-Patintenbrieven (papier en in HIS) Wachtkamerfolders en flyers Anatomisch demonstratiemateriaal Thematische groepsbijeenkomsten (o.a. conversation map mbt diabetis mellitus) DVD in wachtkamer met diverse voorlichtingsfilms
 • Dia 8
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 8 Huisartsenpraktijk Mozaiek Kwaliteit en Professionaliteit. Nascholing Huisartsen namen deel aan verschillende nascholingen in de volgende categorin: Intercollegiale toetsing (o.a. FTO), 28% van de nascholingsuren Medisch handelen, 72% van de nascholingsuren Assistentes volgden e-learning modules via de uitgever Accredidact. n assistente volgt de opleiding Praktijkondersteuner Somatiek. De Diabetes-praktijkverpleegkundige volgde diverse nascholingen mbt behandeling en begeleiding van diabetes patienten. De praktijkmanager volgde de masterclass Populatie Bekostiging van het Jan van Es Instituut, Almere. Klachten De praktijk ontving gedurende 2012 geen klachten van patinten.
 • Dia 9
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 9 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Op Naam Ingeschreven patinten 1.De totale praktijkpopulatie is eind 2012 ongeveer gelijk aan die in 2011 2.Het aandeel 65+ patienten is vrijwel gelijk gebleven 3.Circa 85% van de patinten (n= 3310) is woonachtig op een adres met een zogenoemde postcode achterstandswijk (nieuwe indeling 2013). De nieuwe indeling zorgt voor een toename van circa 10%
 • Dia 10
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 10 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Herkomst. 1.Het aandeel van de mediterane landen van herkomst in de patintenpopulatie is ten opzichte van vorig jaar iets toegenomen tot 75%. 2.Het aantal patinten uit Oost-Europa, andere delen van Azi, Afrika en Latijns Amerika is in 2012 vrijwel stabiel gebleven. 3.Patinten met een Nederlandse, Surinamaanse of Antilliaanse herkomst vormen een minderheid in de patintenpopulatie van huisartspraktijk Mozaiek, maar zij wonen wel vaker op een niet-achterstandswijk postcode.
 • Dia 11
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 11 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Loyaliteit. 1.Tweederde van de patinten is vijf jaar of langer ingeschreven in de huisartspraktijk. Dit percentage is in 2012 gestabiliseerd. 2.Onder degene die tot een jaar zijn ingeschreven in de praktijk bevinden zich 64 nieuw geborenen (was 56 vorig jaar).
 • Dia 12
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 12 Profiel van de huisartspraktijk Mozaiek Zorgverzekeraars. 1.De verhoudingen in de aandelen van de verschillende groepen verzekeraars is t.o.v. 2011 vergelijkbaar, terwijl de hoeveelheid mutaties in de zorgverzekeringen aan het begin van het jaar in lijn lag met de landelijke trend, te weten circa 8%. 2.Het aantal onverzekerden is stabiel rond 1,5% van de praktijkpopulatie. Opvallend is wel dat nieuwe 18 jarige vaak enkele maanden onverzekerd zijn. De urgentie om zelfstandig een zorgverzekering te sluiten is onvoldoende duidelijk
 • Dia 13
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 13 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). 1.De cumulatieve contactfrequentie curve is convex van vorm. 20% (vert. lijn) van de ingeschreven patienten zorgde in 2012 voor ongeveer 50% (horiz. lijn) van de contacten met de praktijk; dit is vergelijkbaar met 2011. (contacten omvatten alleen de consulten, telefonische consulten en visite) 2.Bijna 20% van de ingeschreven patinten heeft in 2012 geen contact gehad met de praktijk (vergelijkbaar met 2011) N=3860 patinten totaal in 2012 Gemiddeld 4,5 contacten per ingeschreven patint. (minimum 0 contact, maximum 44 contacten)
 • Dia 14
 • Jaarverslag 2012, huisartspraktijk Mozaiek 14 Profiel van de huisartsenpraktijk Mozaiek Cumulatieve contactfrequentie (consult, visite en telefonisch consult). Analyse van de groep patinten die 50% van de patintcontacten genereer