Jaarverslag KNRM 2014

 • View
  215

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

http://www.knrm.nl/_sitefiles/file/jaarverslagen/JAARVERSLAG%20KNRM%202014.pdf

Transcript

 • 1 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Jaarverslag 2014

  Veilig en duurzaam

  Jaarverslag 2014

  Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij

 • 2 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Jaarverslag 2014

  Koninklijke Nederlandse

  Redding Maatschappij

  Beschermvrouwe:

  H.K.H. Prinses Beatrix der Nederlanden

  De KNRM redt mensen in nood op zee.

  Snel, professioneel en kosteloos.

  Raad van Toezicht:

  C. (Cees) van Duyvendijk, voorzitter

  R.P.M. (Rutger) van Slobbe, vice-voorzitter

  Mw. Ing. T.E. (Thecla) Bodewes

  Drs. N.W. (Niek) Hoek

  Mr. D.J.R. (Derk) Lemstra

  Drs. R.J. (Rob) Meuter

  Prof. Mr. M. (Martin) van Olffen

  Ir. K. (Klaas) Visser

  Directeur:

  R.A. (Roemer) Boogaard

  Postadres:

  Postbus 434, 1970 AK IJmuiden

  Bezoekadres:

  Haringkade 2, 1976 CP IJmuiden

  Telefoon: 0255 54 84 54

  Fax: 0255 52 25 72

  Website: www.knrm.nl

  E-mail: info@knrm.nl

  ING Bank:

  NL40 INGB 00000 26363

  Rabobank:

  NL27 RABO 03735 46181

  Kamer van Koophandel: 411 99789

  Colofon

  Tekst: KNRM

  Fotos: Mario Rentmeester, Klaas Otten, Flying Focus, Olaf

  Kraak, Jan de Koning, Arie van Dijk, KNRM reddingstations,

  archief KNRM.

  Facebook.com/knrm

  Twitter: @knrm

  Youtube.com/knrm

  Uitgave april 2015

  In dit jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de

  activiteiten van de volgende entiteiten:

  - Stichting Koninklijke Nederlandse Redding

  Maatschappij (KNRM).

  - Exploitatiestichting ten behoeve van de KNRM.

  - KNRM BV.

  Alle gevestigd te IJmuiden.

  De stichting KNRM is bestuurder van de Fondsen op

  Naam:

  Stichting I.M. de Raath.

  Stichting "Helden der Zeefonds - Prins der Nederlanden.

  Beide statutair gevestigd te Rotterdam.

  Tevens is de stichting KNRM bestuurder van:

  Stichting Zuid-Hollandsche Maatschappij tot Redding van

  Schipbreukelingen, statutair gevestigd te Rotterdam.

  Vereniging ex-reddingboten NZHRM, statutair gevestigd te

  Enkhuizen.

  Deze rechtspersonen verrichten geen activiteiten.

  Uw gift vandaag

  is morgen een redding.

  Word Redder aan de wal.

  www.knrm.nl

  CBF keurmerk

  De Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij is houder

  van het keurmerk voor verantwoorde werving en besteding

  van gedoneerde gelden, toegekend door het Centraal Bureau

  Fondsenwerving. Hertoetsing vond in 2014 plaats, zonder

  aanmerkingen.

  Rangschikking ANBI

  De KNRM is aangemerkt als een algemeen nut beogende

  instelling (ANBI) en valt als zodanig voor de betaling van

  schenk- en erfbelasting onder het 0%-tarief.

  Certificering ISO 9001

  De KNRM is houder van het certificaat ISO 9001 voor

  fondsenwerving en ondersteuning aan de reddingstations op

  het gebied van: werving, kwaliteit en zorg van en voor

  medewerkers, operationele gereedheid en materieelbeheer.

  Deze certificering betreft de bedrijfsprocessen van het

  hoofdkantoor en de werkplaats in IJmuiden.

 • 3 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Jaarverslag 2014

  1. INHOUD

  1. INHOUD ....................................................................................................................................................................... 3

  2. MIRACULEUZE REDDING .............................................................................................................................................. 5

  3. VEILIG EN DUURZAAM ................................................................................................................................................. 7

  4. SAMENVATTING JAARVERSLAG 2014 ........................................................................................................................... 9

  5. MISSIE, VISIE EN DOELSTELLING ................................................................................................................................. 11

  6. DIRECTIE VERSLAG ..................................................................................................................................................... 13

  A. Kerntaken ................................................................................................................................................................... 14 B. Menselijk kapitaal ...................................................................................................................................................... 15 C. Kennismanagement ................................................................................................................................................... 15 D. Materieel .................................................................................................................................................................... 16 E. Funding ...................................................................................................................................................................... 16

  7. MEERJARENPLAN EN TOEKOMSTVISIE ....................................................................................................................... 26

  8. KNRM RADIO MEDISCHE DIENST (RMD) VOOR DE SCHEEPVAART .............................................................................. 28

  9. COMMUNICATIE NETWERK ........................................................................................................................................ 30

  10. FINANCIEEL VERSLAG 2014 ......................................................................................................................................... 32

  11. VERANTWOORDINGSVERKLARING RAAD VAN TOEZICHT ........................................................................................... 35

  12. LEDEN VAN DE RAAD VAN TOEZICHT ......................................................................................................................... 38

  13. JAARREKENING .......................................................................................................................................................... 40

  GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ............................................................................. 40 GECONSOLIDEERDE STAAT VAN BATEN EN LASTEN ........................................................................................................................... 42 LASTENVERDELING ................................................................................................................................................................... 43 KASSTROOMOVERZICHT ............................................................................................................................................................ 44 TOELICHTING ALGEMEEN .......................................................................................................................................................... 45 TOELICHTING GECONSOLIDEERDE BALANS ..................................................................................................................................... 48 RESERVES EN FONDSEN ............................................................................................................................................................. 51 BATEN EIGEN FONDSENWERVING ................................................................................................................................................ 54 LASTEN BESTEED AAN DOELSTELLING ........................................................................................................................................... 55 LASTEN BESTEED AAN WERVING BATEN ........................................................................................................................................ 58 TOELICHTING LASTENVERDELING ................................................................................................................................................. 59 ENKELVOUDIGE JAARREKENING 2014 .......................................................................................................................................... 61 OVERZICHT FONDSEN OP NAAM.................................................................................................................................................. 64

  14. OVERIGE GEGEVENS ................................................................................................................................................... 70

  15. REDDINGSTATIONS EN MATERIEEL ............................................................................................................................ 73

  16. REDDINGEN EN HULPVERLENINGEN ........................................................................................................................... 74

  17. HELP DE REDDERS ...................................................................................................................................................... 77

 • 4 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Jaarverslag 2014

  De reddingboten Antoinette van Stellendam en de Baron van Lynden waren betrokken bij de miraculeuze redding

  van twee kitesurfers bij de Maasvlakte.

  (Foto Flying Focus)

 • 5 | Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Jaarverslag 2014

  2. MIRACULEUZE REDDING

  Noordzee/Maasvlakte 14 april 2014

  Bij een grote zoekactie naar een vermiste surfer op de

  Noordzee