Jadual Ketiga BM (NEW)2012

Embed Size (px)

Text of Jadual Ketiga BM (NEW)2012

JADUAL KETIGA (Subseksyen 43(1)) KADAR CARUMAN BULANAN

BAHAGIAN A

(1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai bagi:(a) pekerja yang merupakan warganegara Malaysia; (b) pekerja yang bukan warganegara Malaysia tetapi merupakan pemastautin tetap di Malaysia; dan (c) pekerja yang bukan warganegara Malaysia yang memilih untuk mencarum sebelum 1 Ogos 1998.

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM TIADA 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 Jumlah Caruman RM TIADA 6.00 11.00 15.00 20.00 24.00 30.00 35.00 39.00 44.00 48.00 54.00 59.00 63.00 68.00 72.00 78.00 83.00 87.00 92.00 96.00 102.00 107.00 111.00 116.00 120.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 0.01 10.01 20.01 40.01 60.01 80.01 100.01 120.01 140.01 160.01 180.01 200.01 220.01 240.01 260.01 280.01 300.01 320.01 340.01 360.01 380.01 400.01 420.01 440.01 460.01 480.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00

RM TIADA 3.00 6.00 8.00 11.00 13.00 16.00 19.00 21.00 24.00 26.00 29.00 32.00 34.00 37.00 39.00 42.00 45.00 47.00 50.00 52.00 55.00 58.00 60.00 63.00 65.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 58.00 60.00 62.00 64.00 66.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 91.00 93.00 95.00 97.00 99.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 113.00 115.00 117.00 119.00 121.00 124.00 126.00 128.00 130.00 132.00 135.00 137.00 139.00 141.00 143.00 146.00 Jumlah Caruman RM 126.00 131.00 135.00 140.00 144.00 150.00 155.00 159.00 164.00 168.00 174.00 179.00 183.00 188.00 192.00 198.00 203.00 207.00 212.00 216.00 222.00 227.00 231.00 236.00 240.00 246.00 251.00 255.00 260.00 264.00 270.00 275.00 279.00 284.00 288.00 294.00 299.00 303.00 308.00 312.00 318.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 500.01 520.01 540.01 560.01 580.01 600.01 620.01 640.01 660.01 680.01 700.01 720.01 740.01 760.01 780.01 800.01 820.01 840.01 860.01 880.01 900.01 920.01 940.01 960.01 980.01 1,000.01 1,020.01 1,040.01 1,060.01 1,080.01 1,100.01 1,120.01 1,140.01 1,160.01 1,180.01 1,200.01 1,220.01 1,240.01 1,260.01 1,280.01 1,300.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 520.00 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00 660.00 680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 900.00 920.00 940.00 960.00 980.00 1,000.00 1,020.00 1,040.00 1,060.00 1,080.00 1,100.00 1,120.00 1,140.00 1,160.00 1,180.00 1,200.00 1,220.00 1,240.00 1,260.00 1,280.00 1,300.00 1,320.00

RM 68.00 71.00 73.00 76.00 78.00 81.00 84.00 86.00 89.00 91.00 94.00 97.00 99.00 102.00 104.00 107.00 110.00 112.00 115.00 117.00 120.00 123.00 125.00 128.00 130.00 133.00 136.00 138.00 141.00 143.00 146.00 149.00 151.00 154.00 156.00 159.00 162.00 164.00 167.00 169.00 172.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 148.00 150.00 152.00 154.00 157.00 159.00 161.00 163.00 165.00 168.00 170.00 172.00 174.00 176.00 179.00 181.00 183.00 185.00 187.00 190.00 192.00 194.00 196.00 198.00 201.00 203.00 205.00 207.00 209.00 212.00 214.00 216.00 218.00 220.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 234.00 236.00 Jumlah Caruman RM 323.00 327.00 332.00 336.00 342.00 347.00 351.00 356.00 360.00 366.00 371.00 375.00 380.00 384.00 390.00 395.00 399.00 404.00 408.00 414.00 419.00 423.00 428.00 432.00 438.00 443.00 447.00 452.00 456.00 462.00 467.00 471.00 476.00 480.00 486.00 491.00 495.00 500.00 504.00 510.00 515.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1,320.01 1,340.01 1,360.01 1,380.01 1,400.01 1,420.01 1,440.01 1,460.01 1,480.01 1,500.01 1,520.01 1,540.01 1,560.01 1,580.01 1,600.01 1,620.01 1,640.01 1,660.01 1,680.01 1,700.01 1,720.01 1,740.01 1,760.01 1,780.01 1,800.01 1,820.01 1,840.01 1,860.01 1,880.01 1,900.01 1,920.01 1,940.01 1,960.01 1,980.01 2,000.01 2,020.01 2,040.01 2,060.01 2,080.01 2,100.01 2,120.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 1,340.00 1,360.00 1,380.00 1,400.00 1,420.00 1,440.00 1,460.00 1,480.00 1,500.00 1,520.00 1,540.00 1,560.00 1,580.00 1,600.00 1,620.00 1,640.00 1,660.00 1,680.00 1,700.00 1,720.00 1,740.00 1,760.00 1,780.00 1,800.00 1,820.00 1,840.00 1,860.00 1,880.00 1,900.00 1,920.00 1,940.00 1,960.00 1,980.00 2,000.00 2,020.00 2,040.00 2,060.00 2,080.00 2,100.00 2,120.00 2,140.00

RM 175.00 177.00 180.00 182.00 185.00 188.00 190.00 193.00 195.00 198.00 201.00 203.00 206.00 208.00 211.00 214.00 216.00 219.00 221.00 224.00 227.00 229.00 232.00 234.00 237.00 240.00 242.00 245.00 247.00 250.00 253.00 255.00 258.00 260.00 263.00 266.00 268.00 271.00 273.00 276.00 279.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 238.00 240.00 242.00 245.00 247.00 249.00 251.00 253.00 256.00 258.00 260.00 262.00 264.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 278.00 280.00 282.00 284.00 286.00 289.00 291.00 293.00 295.00 297.00 300.00 302.00 304.00 306.00 308.00 311.00 313.00 315.00 317.00 319.00 322.00 324.00 326.00 Jumlah Caruman RM 519.00 524.00 528.00 534.00 539.00 543.00 548.00 552.00 558.00 563.00 567.00 572.00 576.00 582.00 587.00 591.00 596.00 600.00 606.00 611.00 615.00 620.00 624.00 630.00 635.00 639.00 644.00 648.00 654.00 659.00 663.00 668.00 672.00 678.00 683.00 687.00 692.00 696.00 702.00 707.00 711.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,140.01 2,160.01 2,180.01 2,200.01 2,220.01 2,240.01 2,260.01 2,280.01 2,300.01 2,320.01 2,340.01 2,360.01 2,380.01 2,400.01 2,420.01 2,440.01 2,460.01 2,480.01 2,500.01 2,520.01 2,540.01 2,560.01 2,580.01 2,600.01 2,620.01 2,640.01 2,660.01 2,680.01 2,700.01 2,720.01 2,740.01 2,760.01 2,780.01 2,800.01 2,820.01 2,840.01 2,860.01 2,880.01 2,900.01 2,920.01 2,940.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,160.00 2,180.00 2,200.00 2,220.00 2,240.00 2,260.00 2,280.00 2,300.00 2,320.00 2,340.00 2,360.00 2,380.00 2,400.00 2,420.00 2,440.00 2,460.00 2,480.00 2,500.00 2,520.00 2,540.00 2,560.00 2,580.00 2,600.00 2,620.00 2,640.00 2,660.00 2,680.00 2,700.00 2,720.00 2,740.00 2,760.00 2,780.00 2,800.00 2,820.00 2,840.00 2,860.00 2,880.00 2,900.00 2,920.00 2,940.00 2,960.00

RM 281.00 284.00 286.00 289.00 292.00 294.00 297.00 299.00 302.00 305.00 307.00 310.00 312.00 315.00 318.00 320.00 323.00 325.00 328.00 331.00 333.00 336.00 338.00 341.00 344.00 346.00 349.00 351.00 354.00 357.00 359.00 362.00 364.00 367.00 370.00 372.00 375.00 377.00 380.00 383.00 385.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 328.00 330.00 333.00 335.00 337.00 339.00 341.00 344.00 346.00 348.00 350.00 352.00 355.00 357.00 359.00 361.00 363.00 366.00 368.00 370.00 372.00 374.00 377.00 379.00 381.00 383.00 385.00 388.00 390.00 392.00 394.00 396.00 399.00 401.00 403.00 405.00 407.00 410.00 412.00 414.00 416.00 Jumlah Caruman RM 716.00 720.00 726.00 731.00 735.00 740.00 744.00 750.00 755.00 759.00 764.00 768.00 774.00 779.00 783.00 788.00 792.00 798.00 803.00 807.00 812.00 816.00 822.00 827.00 831.00 836.00 840.00 846.00 851.00 855.00 860.00 864.00 870.00 875.00 879.00 884.00 888.00 894.00 899.00 903.00 908.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,960.01 2,980.01 3,000.01 3,020.01 3,040.01 3,060.01 3,080.01 3,100.01 3,120.01 3,140.01 3,160.01 3,180.01 3,200.01 3,220.01 3,240.01 3,260.01 3,280.01 3,300.01 3,320.01 3,340.01 3,360.01 3,380.01 3,400.01 3,420.01 3,440.01 3,460.01 3,480.01 3,500.01 3,520.01 3,540.01 3,560.01 3,580.01 3,600.01 3,620.01 3,640.01 3,660.01 3,680.01 3,700.01 3,720.01 3,740.01 3,760.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,980.00 3,000.00 3,020.00 3,040.00 3,060.00 3,080.00 3,100.00 3,120.00 3,140.00 3,160.00 3,180.00 3,200.00 3,220.00 3,240.00 3,260.00 3,280.00 3,300.00 3,320.00 3,340.00 3,360.00 3,380.00 3,400.00 3,420.00 3,440.00 3,460.00 3,480.00 3,500.00 3,520.00 3,540.00 3,560.00 3,580.00 3,600.00 3,620.00 3,640.00 3,660.00 3,680.00 3,700.00 3,720.00 3,740.00 3,760.00 3,780.00

RM 388.00 390.00 393.00 396.00 398.00 401.00 403.00 406.00 409.00 411.00 414.00 416.00 419.00 422.00 424.00 427.00 429.00 432.00 435.00 437.00 440.00 442.00 445.00 448.00 450.00 453.00 455.00 458.00 461.00 463.00 466.00 468.00 471.00 474.00 476.00 479.00 481.00 484.00 487.00 489.00 492.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 418.00 421.00 423.00 425.00 427.00 429.00 432.00 434.00 436.00 438.00 440.00 443.00 445.00 447.00 449.00 451.00 454.00 456.00 458.00 460.00 462.00 465.00 467.00 469.00 471.00 473.00 476.00 478.00 480.00 482.00 484.00 487.00 489.00 491.00 493.00 495.00 498.00 500.00 502.00 504.00 506.00 Jumlah Caruman RM 912.00 918.00 923.00 927.00 932.00 936.00 942.00 947.00 951.00 956.00 960.00 966.00 971.00 975.00 980.00 984.00 990.00 995.00 999.00 1,004.00 1,008.00 1,014.00 1,019.00 1,023.00 1,028.00 1,032.00 1,038.00 1,043.00 1,047.00 1,052.00 1,056.00 1,062.00 1,067.00 1,071.00 1,076.00 1,080.00 1,086.00 1,091.00 1,095.00 1,100.00 1,104.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3,780.01 3,800.01 3,820.01 3,840.01 3,860.01 3,880.01 3,900.01 3,920.01 3,940.01 3,960.01 3,980.01 4,000.01 4,020.01 4,040.01 4,060.01 4,080.01 4,100.01 4,120.01 4,140.01 4,160.01 4,180.01 4,200.01 4,220.01 4,240.01 4,260.01 4,280.01 4,300.01 4,320.01 4,340.01 4,360.01 4,380.01 4,400.01 4,420.01 4,440.01 4,460.01 4,480.01 4,500.01 4,520.01 4,540.01 4,560.01 4,580.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,800.00 3,820.00 3,840.00 3,860.00 3,880.00 3,900.00 3,920.00 3,940.00 3,960.00 3,980.00 4,000.00 4,020.00 4,040.00 4,060.00 4,080.00 4,100.00 4,120.00 4,140.00 4,160.00 4,180.00 4,200.00 4,220.00 4,240.00 4,260.00 4,280.00 4,300.00 4,320.00 4,340.00 4,360.00 4,380.00 4,400.00 4,420.00 4,440.00 4,460.00 4,480.00 4,500.00 4,520.00 4,540.00 4,560.00 4,580.00 4,600.00

RM 494.00 497.00 500.00 502.00 505.00 507.00 510.00 513.00 515.00 518.00 520.00 523.00 526.00 528.00 531.00 533.00 536.00 539.00 541.00 544.00 546.00 549.00 552.00 554.00 557.00 559.00 562.00 565.00 567.00 570.00 572.00 575.00 578.00 580.00 583.00 585.00 588.00 591.00 593.00 596.00 598.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 509.00 511.00 513.00 515.00 517.00 520.00 522.00 524.00 526.00 528.00 531.00 533.00 535.00 537.00 539.00 542.00 544.00 546.00 548.00 550.00 Jumlah Caruman RM 1,110.00 1,115.00 1,119.00 1,124.00 1,128.00 1,134.00 1,139.00 1,143.00 1,148.00 1,152.00 1,158.00 1,163.00 1,167.00 1,172.00 1,176.00 1,182.00 1,187.00 1,191.00 1,196.00 1,200.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4,600.01 4,620.01 4,640.01 4,660.01 4,680.01 4,700.01 4,720.01 4,740.01 4,760.01 4,780.01 4,800.01 4,820.01 4,840.01 4,860.01 4,880.01 4,900.01 4,920.01 4,940.01 4,960.01 4,980.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 4,620.00 4,640.00 4,660.00 4,680.00 4,700.00 4,720.00 4,740.00 4,760.00 4,780.00 4,800.00 4,820.00 4,840.00 4,860.00 4,880.00 4,900.00 4,920.00 4,940.00 4,960.00 4,980.00 5,000.00

RM 601.00 604.00 606.00 609.00 611.00 614.00 617.00 619.00 622.00 624.00 627.00 630.00 632.00 635.00 637.00 640.00 643.00 645.00 648.00 650.00

[Nota : Jika majikan membayar bonus kepada pekerja yang menerima Upah bulanan RM5,000.00 dan ke bawah dan dengan pembayaran bonus tersebut menjadikan Upah yang diterima pada bulan berkenaan melebihi RM5,000.00, pengiraan kadar caruman majikan hendaklah dikira pada kadar 13%, dan jumlah caruman yang melibatkan wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya] Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 5,000.01 5,100.01 5,200.01 5,300.01 5,400.01 5,500.01 5,600.01 5,700.01 5,800.01 5,900.01 6,000.01 6,100.01 6,200.01 6,300.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 5,600.00 5,700.00 5,800.00 5,900.00 6,000.00 6,100.00 6,200.00 6,300.00 6,400.00 612.00 624.00 636.00 648.00 660.00 672.00 684.00 696.00 708.00 720.00 732.00 744.00 756.00 768.00 561.00 572.00 583.00 594.00 605.00 616.00 627.00 638.00 649.00 660.00 671.00 682.00 693.00 704.00 1,173.00 1,196.00 1,219.00 1,242.00 1,265.00 1,288.00 1,311.00 1,334.00 1,357.00 1,380.00 1,403.00 1,426.00 1,449.00 1,472.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 715.00 726.00 737.00 748.00 759.00 770.00 781.00 792.00 803.00 814.00 825.00 836.00 847.00 858.00 869.00 880.00 891.00 902.00 913.00 924.00 935.00 946.00 957.00 968.00 979.00 990.00 1,001.00 1,012.00 1,023.00 1,034.00 1,045.00 1,056.00 1,067.00 1,078.00 1,089.00 1,100.00 1,111.00 1,122.00 1,133.00 1,144.00 1,155.00 Jumlah Caruman RM 1,495.00 1,518.00 1,541.00 1,564.00 1,587.00 1,610.00 1,633.00 1,656.00 1,679.00 1,702.00 1,725.00 1,748.00 1,771.00 1,794.00 1,817.00 1,840.00 1,863.00 1,886.00 1,909.00 1,932.00 1,955.00 1,978.00 2,001.00 2,024.00 2,047.00 2,070.00 2,093.00 2,116.00 2,139.00 2,162.00 2,185.00 2,208.00 2,231.00 2,254.00 2,277.00 2,300.00 2,323.00 2,346.00 2,369.00 2,392.00 2,415.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 6,400.01 6,500.01 6,600.01 6,700.01 6,800.01 6,900.01 7,000.01 7,100.01 7,200.01 7,300.01 7,400.01 7,500.01 7,600.01 7,700.01 7,800.01 7,900.01 8,000.01 8,100.01 8,200.01 8,300.01 8,400.01 8,500.01 8,600.01 8,700.01 8,800.01 8,900.01 9,000.01 9,100.01 9,200.01 9,300.01 9,400.01 9,500.01 9,600.01 9,700.01 9,800.01 9,900.01 10,000.01 10,100.01 10,200.01 10,300.01 10,400.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 6,500.00 6,600.00 6,700.00 6,800.00 6,900.00 7,000.00 7,100.00 7,200.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00 7,600.00 7,700.00 7,800.00 7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,600.00 8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 10,500.00

RM 780.00 792.00 804.00 816.00 828.00 840.00 852.00 864.00 876.00 888.00 900.00 912.00 924.00 936.00 948.00 960.00 972.00 984.00 996.00 1,008.00 1,020.00 1,032.00 1,044.00 1,056.00 1,068.00 1,080.00 1,092.00 1,104.00 1,116.00 1,128.00 1,140.00 1,152.00 1,164.00 1,176.00 1,188.00 1,200.00 1,212.00 1,224.00 1,236.00 1,248.00 1,260.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 1,166.00 1,177.00 1,188.00 1,199.00 1,210.00 1,221.00 1,232.00 1,243.00 1,254.00 1,265.00 1,276.00 1,287.00 1,298.00 1,309.00 1,320.00 1,331.00 1,342.00 1,353.00 1,364.00 1,375.00 1,386.00 1,397.00 1,408.00 1,419.00 1,430.00 1,441.00 1,452.00 1,463.00 1,474.00 1,485.00 1,496.00 1,507.00 1,518.00 1,529.00 1,540.00 1,551.00 1,562.00 1,573.00 1,584.00 1,595.00 1,606.00 Jumlah Caruman RM 2,438.00 2,461.00 2,484.00 2,507.00 2,530.00 2,553.00 2,576.00 2,599.00 2,622.00 2,645.00 2,668.00 2,691.00 2,714.00 2,737.00 2,760.00 2,783.00 2,806.00 2,829.00 2,852.00 2,875.00 2,898.00 2,921.00 2,944.00 2,967.00 2,990.00 3,013.00 3,036.00 3,059.00 3,082.00 3,105.00 3,128.00 3,151.00 3,174.00 3,197.00 3,220.00 3,243.00 3,266.00 3,289.00 3,312.00 3,335.00 3,358.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 10,500.01 10,600.01 10,700.01 10,800.01 10,900.01 11,000.01 11,100.01 11,200.01 11,300.01 11,400.01 11,500.01 11,600.01 11,700.01 11,800.01 11,900.01 12,000.01 12,100.01 12,200.01 12,300.01 12,400.01 12,500.01 12,600.01 12,700.01 12,800.01 12,900.01 13,000.01 13,100.01 13,200.01 13,300.01 13,400.01 13,500.01 13,600.01 13,700.01 13,800.01 13,900.01 14,000.01 14,100.01 14,200.01 14,300.01 14,400.01 14,500.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10,600.00 10,700.00 10,800.00 10,900.00 11,000.00 11,100.00 11,200.00 11,300.00 11,400.00 11,500.00 11,600.00 11,700.00 11,800.00 11,900.00 12,000.00 12,100.00 12,200.00 12,300.00 12,400.00 12,500.00 12,600.00 12,700.00 12,800.00 12,900.00 13,000.00 13,100.00 13,200.00 13,300.00 13,400.00 13,500.00 13,600.00 13,700.00 13,800.00 13,900.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00

RM 1,272.00 1,284.00 1,296.00 1,308.00 1,320.00 1,332.00 1,344.00 1,356.00 1,368.00 1,380.00 1,392.00 1,404.00 1,416.00 1,428.00 1,440.00 1,452.00 1,464.00 1,476.00 1,488.00 1,500.00 1,512.00 1,524.00 1,536.00 1,548.00 1,560.00 1,572.00 1,584.00 1,596.00 1,608.00 1,620.00 1,632.00 1,644.00 1,656.00 1,668.00 1,680.00 1,692.00 1,704.00 1,716.00 1,728.00 1,740.00 1,752.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 1,617.00 1,628.00 1,639.00 1,650.00 1,661.00 1,672.00 1,683.00 1,694.00 1,705.00 1,716.00 1,727.00 1,738.00 1,749.00 1,760.00 1,771.00 1,782.00 1,793.00 1,804.00 1,815.00 1,826.00 1,837.00 1,848.00 1,859.00 1,870.00 1,881.00 1,892.00 1,903.00 1,914.00 1,925.00 1,936.00 1,947.00 1,958.00 1,969.00 1,980.00 1,991.00 2,002.00 2,013.00 2,024.00 2,035.00 2,046.00 2,057.00 Jumlah Caruman RM 3,381.00 3,404.00 3,427.00 3,450.00 3,473.00 3,496.00 3,519.00 3,542.00 3,565.00 3,588.00 3,611.00 3,634.00 3,657.00 3,680.00 3,703.00 3,726.00 3,749.00 3,772.00 3,795.00 3,818.00 3,841.00 3,864.00 3,887.00 3,910.00 3,933.00 3,956.00 3,979.00 4,002.00 4,025.00 4,048.00 4,071.00 4,094.00 4,117.00 4,140.00 4,163.00 4,186.00 4,209.00 4,232.00 4,255.00 4,278.00 4,301.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 14,600.01 14,700.01 14,800.01 14,900.01 15,000.01 15,100.01 15,200.01 15,300.01 15,400.01 15,500.01 15,600.01 15,700.01 15,800.01 15,900.01 16,000.01 16,100.01 16,200.01 16,300.01 16,400.01 16,500.01 16,600.01 16,700.01 16,800.01 16,900.01 17,000.01 17,100.01 17,200.01 17,300.01 17,400.01 17,500.01 17,600.01 17,700.01 17,800.01 17,900.01 18,000.01 18,100.01 18,200.01 18,300.01 18,400.01 18,500.01 18,600.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 14,700.00 14,800.00 14,900.00 15,000.00 15,100.00 15,200.00 15,300.00 15,400.00 15,500.00 15,600.00 15,700.00 15,800.00 15,900.00 16,000.00 16,100.00 16,200.00 16,300.00 16,400.00 16,500.00 16,600.00 16,700.00 16,800.00 16,900.00 17,000.00 17,100.00 17,200.00 17,300.00 17,400.00 17,500.00 17,600.00 17,700.00 17,800.00 17,900.00 18,000.00 18,100.00 18,200.00 18,300.00 18,400.00 18,500.00 18,600.00 18,700.00

RM 1,764.00 1,776.00 1,788.00 1,800.00 1,812.00 1,824.00 1,836.00 1,848.00 1,860.00 1,872.00 1,884.00 1,896.00 1,908.00 1,920.00 1,932.00 1,944.00 1,956.00 1,968.00 1,980.00 1,992.00 2,004.00 2,016.00 2,028.00 2,040.00 2,052.00 2,064.00 2,076.00 2,088.00 2,100.00 2,112.00 2,124.00 2,136.00 2,148.00 2,160.00 2,172.00 2,184.00 2,196.00 2,208.00 2,220.00 2,232.00 2,244.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 2,068.00 2,079.00 2,090.00 2,101.00 2,112.00 2,123.00 2,134.00 2,145.00 2,156.00 2,167.00 2,178.00 2,189.00 2,200.00 Jumlah Caruman RM 4,324.00 4,347.00 4,370.00 4,393.00 4,416.00 4,439.00 4,462.00 4,485.00 4,508.00 4,531.00 4,554.00 4,577.00 4,600.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 18,700.01 18,800.01 18,900.01 19,000.01 19,100.01 19,200.01 19,300.01 19,400.01 19,500.01 19,600.01 19,700.01 19,800.01 19,900.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 18,800.00 18,900.00 19,000.00 19,100.00 19,200.00 19,300.00 19,400.00 19,500.00 19,600.00 19,700.00 19,800.00 19,900.00 20,000.00

RM 2,256.00 2,268.00 2,280.00 2,292.00 2,304.00 2,316.00 2,328.00 2,340.00 2,352.00 2,364.00 2,376.00 2,388.00 2,400.00

dan bagi bulan-bulan apabila upahnya melebihi RM20,000.00, kadar caruman oleh pekerja hendaklah dikira pada 11% daripada amaun upah bagi bulan itu, dan kadar caruman oleh majikan ialah 12% daripada amaun upah bagi bulan itu. Jumlah caruman yang termasuk wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya.

(2) Dalam Bahagian ini:(a) amaun upah bagi bulan itu yang hendaklah dicarumkan kepada Kumpulan Wang oleh setiap majikan bagi setiap pekerja hendaklah mengikut apa-apa had amaun upah dan caruman yang ditentukan oleh Lembaga; dan (b) amaun caruman bagi bulan itu bagi maksud subsksyen 43(3) dan seksyen 44A adalah terhad kepada apa-apa had jumlah caruman yang ditentukan oleh Lembaga.

BAHAGIAN B (1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini hendaklah terpakai bagi pekerja yang bukan warganegara Malaysia:(a) yang memilih untuk mencarum pada atau selepas 1 Ogos 1998; (b) yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 3 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 1998; dan (c) yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 6 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 2001.

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM TIADA 3.00 5.00 7.00 9.00 11.00 14.00 16.00 18.00 20.00 22.00 25.00 27.00 29.00 31.00 33.00 36.00 38.00 40.00 42.00 44.00 47.00 49.00 51.00 53.00 55.00 58.00 60.00 62.00 64.00 Jumlah Caruman RM TIADA 8.00 10.00 12.00 14.00 16.00 19.00 21.00 23.00 25.00 27.00 30.00 32.00 34.00 36.00 38.00 41.00 43.00 45.00 47.00 49.00 52.00 54.00 56.00 58.00 60.00 63.00 65.00 67.00 69.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 0.01 10.01 20.01 40.01 60.01 80.01 100.01 120.01 140.01 160.01 180.01 200.01 220.01 240.01 260.01 280.01 300.01 320.01 340.01 360.01 380.01 400.01 420.01 440.01 460.01 480.01 500.01 520.01 540.01 560.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00 520.00 540.00 560.00 580.00

RM TIADA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 66.00 69.00 71.00 73.00 75.00 77.00 80.00 82.00 84.00 86.00 88.00 91.00 93.00 95.00 97.00 99.00 102.00 104.00 106.00 108.00 110.00 113.00 115.00 117.00 119.00 121.00 124.00 126.00 128.00 130.00 132.00 135.00 137.00 139.00 141.00 143.00 146.00 148.00 150.00 152.00 154.00 Jumlah Caruman RM 71.00 74.00 76.00 78.00 80.00 82.00 85.00 87.00 89.00 91.00 93.00 96.00 98.00 100.00 102.00 104.00 107.00 109.00 111.00 113.00 115.00 118.00 120.00 122.00 124.00 126.00 129.00 131.00 133.00 135.00 137.00 140.00 142.00 144.00 146.00 148.00 151.00 153.00 155.00 157.00 159.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 580.01 600.01 620.01 640.01 660.01 680.01 700.01 720.01 740.01 760.01 780.01 800.01 820.01 840.01 860.01 880.01 900.01 920.01 940.01 960.01 980.01 1,000.01 1,020.01 1,040.01 1,060.01 1,080.01 1,100.01 1,120.01 1,140.01 1,160.01 1,180.01 1,200.01 1,220.01 1,240.01 1,260.01 1,280.01 1,300.01 1,320.01 1,340.01 1,360.01 1,380.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 600.00 620.00 640.00 660.00 680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 900.00 920.00 940.00 960.00 980.00 1,000.00 1,020.00 1,040.00 1,060.00 1,080.00 1,100.00 1,120.00 1,140.00 1,160.00 1,180.00 1,200.00 1,220.00 1,240.00 1,260.00 1,280.00 1,300.00 1,320.00 1,340.00 1,360.00 1,380.00 1,400.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 157.00 159.00 161.00 163.00 165.00 168.00 170.00 172.00 174.00 176.00 179.00 181.00 183.00 185.00 187.00 190.00 192.00 194.00 196.00 198.00 201.00 203.00 205.00 207.00 209.00 212.00 214.00 216.00 218.00 220.00 223.00 225.00 227.00 229.00 231.00 234.00 236.00 238.00 240.00 242.00 245.00 Jumlah Caruman RM 162.00 164.00 166.00 168.00 170.00 173.00 175.00 177.00 179.00 181.00 184.00 186.00 188.00 190.00 192.00 195.00 197.00 199.00 201.00 203.00 206.00 208.00 210.00 212.00 214.00 217.00 219.00 221.00 223.00 225.00 228.00 230.00 232.00 234.00 236.00 239.00 241.00 243.00 245.00 247.00 250.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1,400.01 1,420.01 1,440.01 1,460.01 1,480.01 1,500.01 1,520.01 1,540.01 1,560.01 1,580.01 1,600.01 1,620.01 1,640.01 1,660.01 1,680.01 1,700.01 1,720.01 1,740.01 1,760.01 1,780.01 1,800.01 1,820.01 1,840.01 1,860.01 1,880.01 1,900.01 1,920.01 1,940.01 1,960.01 1,980.01 2,000.01 2,020.01 2,040.01 2,060.01 2,080.01 2,100.01 2,120.01 2,140.01 2,160.01 2,180.01 2,200.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 1,420.00 1,440.00 1,460.00 1,480.00 1,500.00 1,520.00 1,540.00 1,560.00 1,580.00 1,600.00 1,620.00 1,640.00 1,660.00 1,680.00 1,700.00 1,720.00 1,740.00 1,760.00 1,780.00 1,800.00 1,820.00 1,840.00 1,860.00 1,880.00 1,900.00 1,920.00 1,940.00 1,960.00 1,980.00 2,000.00 2,020.00 2,040.00 2,060.00 2,080.00 2,100.00 2,120.00 2,140.00 2,160.00 2,180.00 2,200.00 2,220.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 247.00 249.00 251.00 253.00 256.00 258.00 260.00 262.00 264.00 267.00 269.00 271.00 273.00 275.00 278.00 280.00 282.00 284.00 286.00 289.00 291.00 293.00 295.00 297.00 300.00 302.00 304.00 306.00 308.00 311.00 313.00 315.00 317.00 319.00 322.00 324.00 326.00 328.00 330.00 333.00 335.00 Jumlah Caruman RM 252.00 254.00 256.00 258.00 261.00 263.00 265.00 267.00 269.00 272.00 274.00 276.00 278.00 280.00 283.00 285.00 287.00 289.00 291.00 294.00 296.00 298.00 300.00 302.00 305.00 307.00 309.00 311.00 313.00 316.00 318.00 320.00 322.00 324.00 327.00 329.00 331.00 333.00 335.00 338.00 340.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,220.01 2,240.01 2,260.01 2,280.01 2,300.01 2,320.01 2,340.01 2,360.01 2,380.01 2,400.01 2,420.01 2,440.01 2,460.01 2,480.01 2,500.01 2,520.01 2,540.01 2,560.01 2,580.01 2,600.01 2,620.01 2,640.01 2,660.01 2,680.01 2,700.01 2,720.01 2,740.01 2,760.01 2,780.01 2,800.01 2,820.01 2,840.01 2,860.01 2,880.01 2,900.01 2,920.01 2,940.01 2,960.01 2,980.01 3,000.01 3,020.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,240.00 2,260.00 2,280.00 2,300.00 2,320.00 2,340.00 2,360.00 2,380.00 2,400.00 2,420.00 2,440.00 2,460.00 2,480.00 2,500.00 2,520.00 2,540.00 2,560.00 2,580.00 2,600.00 2,620.00 2,640.00 2,660.00 2,680.00 2,700.00 2,720.00 2,740.00 2,760.00 2,780.00 2,800.00 2,820.00 2,840.00 2,860.00 2,880.00 2,900.00 2,920.00 2,940.00 2,960.00 2,980.00 3,000.00 3,020.00 3,040.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 337.00 339.00 341.00 344.00 346.00 348.00 350.00 352.00 355.00 357.00 359.00 361.00 363.00 366.00 368.00 370.00 372.00 374.00 377.00 379.00 381.00 383.00 385.00 388.00 390.00 392.00 394.00 396.00 399.00 401.00 403.00 405.00 407.00 410.00 412.00 414.00 416.00 418.00 421.00 423.00 425.00 Jumlah Caruman RM 342.00 344.00 346.00 349.00 351.00 353.00 355.00 357.00 360.00 362.00 364.00 366.00 368.00 371.00 373.00 375.00 377.00 379.00 382.00 384.00 386.00 388.00 390.00 393.00 395.00 397.00 399.00 401.00 404.00 406.00 408.00 410.00 412.00 415.00 417.00 419.00 421.00 423.00 426.00 428.00 430.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3,040.01 3,060.01 3,080.01 3,100.01 3,120.01 3,140.01 3,160.01 3,180.01 3,200.01 3,220.01 3,240.01 3,260.01 3,280.01 3,300.01 3,320.01 3,340.01 3,360.01 3,380.01 3,400.01 3,420.01 3,440.01 3,460.01 3,480.01 3,500.01 3,520.01 3,540.01 3,560.01 3,580.01 3,600.01 3,620.01 3,640.01 3,660.01 3,680.01 3,700.01 3,720.01 3,740.01 3,760.01 3,780.01 3,800.01 3,820.01 3,840.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,060.00 3,080.00 3,100.00 3,120.00 3,140.00 3,160.00 3,180.00 3,200.00 3,220.00 3,240.00 3,260.00 3,280.00 3,300.00 3,320.00 3,340.00 3,360.00 3,380.00 3,400.00 3,420.00 3,440.00 3,460.00 3,480.00 3,500.00 3,520.00 3,540.00 3,560.00 3,580.00 3,600.00 3,620.00 3,640.00 3,660.00 3,680.00 3,700.00 3,720.00 3,740.00 3,760.00 3,780.00 3,800.00 3,820.00 3,840.00 3,860.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 427.00 429.00 432.00 434.00 436.00 438.00 440.00 443.00 445.00 447.00 449.00 451.00 454.00 456.00 458.00 460.00 462.00 465.00 467.00 469.00 471.00 473.00 476.00 478.00 480.00 482.00 484.00 487.00 489.00 491.00 493.00 495.00 498.00 500.00 502.00 504.00 506.00 509.00 511.00 513.00 515.00 Jumlah Caruman RM 432.00 434.00 437.00 439.00 441.00 443.00 445.00 448.00 450.00 452.00 454.00 456.00 459.00 461.00 463.00 465.00 467.00 470.00 472.00 474.00 476.00 478.00 481.00 483.00 485.00 487.00 489.00 492.00 494.00 496.00 498.00 500.00 503.00 505.00 507.00 509.00 511.00 514.00 516.00 518.00 520.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3,860.01 3,880.01 3,900.01 3,920.01 3,940.01 3,960.01 3,980.01 4,000.01 4,020.01 4,040.01 4,060.01 4,080.01 4,100.01 4,120.01 4,140.01 4,160.01 4,180.01 4,200.01 4,220.01 4,240.01 4,260.01 4,280.01 4,300.01 4,320.01 4,340.01 4,360.01 4,380.01 4,400.01 4,420.01 4,440.01 4,460.01 4,480.01 4,500.01 4,520.01 4,540.01 4,560.01 4,580.01 4,600.01 4,620.01 4,640.01 4,660.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,880.00 3,900.00 3,920.00 3,940.00 3,960.00 3,980.00 4,000.00 4,020.00 4,040.00 4,060.00 4,080.00 4,100.00 4,120.00 4,140.00 4,160.00 4,180.00 4,200.00 4,220.00 4,240.00 4,260.00 4,280.00 4,300.00 4,320.00 4,340.00 4,360.00 4,380.00 4,400.00 4,420.00 4,440.00 4,460.00 4,480.00 4,500.00 4,520.00 4,540.00 4,560.00 4,580.00 4,600.00 4,620.00 4,640.00 4,660.00 4,680.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 517.00 520.00 522.00 524.00 526.00 528.00 531.00 533.00 535.00 537.00 539.00 542.00 544.00 546.00 548.00 550.00 561.00 572.00 583.00 594.00 605.00 616.00 627.00 638.00 649.00 660.00 671.00 682.00 693.00 704.00 715.00 726.00 737.00 748.00 759.00 770.00 781.00 792.00 803.00 814.00 825.00 Jumlah Caruman RM 522.00 525.00 527.00 529.00 531.00 533.00 536.00 538.00 540.00 542.00 544.00 547.00 549.00 551.00 553.00 555.00 566.00 577.00 588.00 599.00 610.00 621.00 632.00 643.00 654.00 665.00 676.00 687.00 698.00 709.00 720.00 731.00 742.00 753.00 764.00 775.00 786.00 797.00 808.00 819.00 830.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4,680.01 4,700.01 4,720.01 4,740.01 4,760.01 4,780.01 4,800.01 4,820.01 4,840.01 4,860.01 4,880.01 4,900.01 4,920.01 4,940.01 4,960.01 4,980.01 5,000.01 5,100.01 5,200.01 5,300.01 5,400.01 5,500.01 5,600.01 5,700.01 5,800.01 5,900.01 6,000.01 6,100.01 6,200.01 6,300.01 6,400.01 6,500.01 6,600.01 6,700.01 6,800.01 6,900.01 7,000.01 7,100.01 7,200.01 7,300.01 7,400.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 4,700.00 4,720.00 4,740.00 4,760.00 4,780.00 4,800.00 4,820.00 4,840.00 4,860.00 4,880.00 4,900.00 4,920.00 4,940.00 4,960.00 4,980.00 5,000.00 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 5,600.00 5,700.00 5,800.00 5,900.00 6,000.00 6,100.00 6,200.00 6,300.00 6,400.00 6,500.00 6,600.00 6,700.00 6,800.00 6,900.00 7,000.00 7,100.00 7,200.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 836.00 847.00 858.00 869.00 880.00 891.00 902.00 913.00 924.00 935.00 946.00 957.00 968.00 979.00 990.00 1,001.00 1,012.00 1,023.00 1,034.00 1,045.00 1,056.00 1,067.00 1,078.00 1,089.00 1,100.00 1,111.00 1,122.00 1,133.00 1,144.00 1,155.00 1,166.00 1,177.00 1,188.00 1,199.00 1,210.00 1,221.00 1,232.00 1,243.00 1,254.00 1,265.00 1,276.00 Jumlah Caruman RM 841.00 852.00 863.00 874.00 885.00 896.00 907.00 918.00 929.00 940.00 951.00 962.00 973.00 984.00 995.00 1,006.00 1,017.00 1,028.00 1,039.00 1,050.00 1,061.00 1,072.00 1,083.00 1,094.00 1,105.00 1,116.00 1,127.00 1,138.00 1,149.00 1,160.00 1,171.00 1,182.00 1,193.00 1,204.00 1,215.00 1,226.00 1,237.00 1,248.00 1,259.00 1,270.00 1,281.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 7,500.01 7,600.01 7,700.01 7,800.01 7,900.01 8,000.01 8,100.01 8,200.01 8,300.01 8,400.01 8,500.01 8,600.01 8,700.01 8,800.01 8,900.01 9,000.01 9,100.01 9,200.01 9,300.01 9,400.01 9,500.01 9,600.01 9,700.01 9,800.01 9,900.01 10,000.01 10,100.01 10,200.01 10,300.01 10,400.01 10,500.01 10,600.01 10,700.01 10,800.01 10,900.01 11,000.01 11,100.01 11,200.01 11,300.01 11,400.01 11,500.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 7,600.00 7,700.00 7,800.00 7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,600.00 8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 10,500.00 10,600.00 10,700.00 10,800.00 10,900.00 11,000.00 11,100.00 11,200.00 11,300.00 11,400.00 11,500.00 11,600.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 1,287.00 1,298.00 1,309.00 1,320.00 1,331.00 1,342.00 1,353.00 1,364.00 1,375.00 1,386.00 1,397.00 1,408.00 1,419.00 1,430.00 1,441.00 1,452.00 1,463.00 1,474.00 1,485.00 1,496.00 1,507.00 1,518.00 1,529.00 1,540.00 1,551.00 1,562.00 1,573.00 1,584.00 1,595.00 1,606.00 1,617.00 1,628.00 1,639.00 1,650.00 1,661.00 1,672.00 1,683.00 1,694.00 1,705.00 1,716.00 1,727.00 Jumlah Caruman RM 1,292.00 1,303.00 1,314.00 1,325.00 1,336.00 1,347.00 1,358.00 1,369.00 1,380.00 1,391.00 1,402.00 1,413.00 1,424.00 1,435.00 1,446.00 1,457.00 1,468.00 1,479.00 1,490.00 1,501.00 1,512.00 1,523.00 1,534.00 1,545.00 1,556.00 1,567.00 1,578.00 1,589.00 1,600.00 1,611.00 1,622.00 1,633.00 1,644.00 1,655.00 1,666.00 1,677.00 1,688.00 1,699.00 1,710.00 1,721.00 1,732.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 11,600.01 11,700.01 11,800.01 11,900.01 12,000.01 12,100.01 12,200.01 12,300.01 12,400.01 12,500.01 12,600.01 12,700.01 12,800.01 12,900.01 13,000.01 13,100.01 13,200.01 13,300.01 13,400.01 13,500.01 13,600.01 13,700.01 13,800.01 13,900.01 14,000.01 14,100.01 14,200.01 14,300.01 14,400.01 14,500.01 14,600.01 14,700.01 14,800.01 14,900.01 15,000.01 15,100.01 15,200.01 15,300.01 15,400.01 15,500.01 15,600.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 11,700.00 11,800.00 11,900.00 12,000.00 12,100.00 12,200.00 12,300.00 12,400.00 12,500.00 12,600.00 12,700.00 12,800.00 12,900.00 13,000.00 13,100.00 13,200.00 13,300.00 13,400.00 13,500.00 13,600.00 13,700.00 13,800.00 13,900.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00 14,700.00 14,800.00 14,900.00 15,000.00 15,100.00 15,200.00 15,300.00 15,400.00 15,500.00 15,600.00 15,700.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 1,738.00 1,749.00 1,760.00 1,771.00 1,782.00 1,793.00 1,804.00 1,815.00 1,826.00 1,837.00 1,848.00 1,859.00 1,870.00 1,881.00 1,892.00 1,903.00 1,914.00 1,925.00 1,936.00 1,947.00 1,958.00 1,969.00 1,980.00 1,991.00 2,002.00 2,013.00 2,024.00 2,035.00 2,046.00 2,057.00 2,068.00 2,079.00 2,090.00 2,101.00 2,112.00 2,123.00 2,134.00 2,145.00 2,156.00 2,167.00 2,178.00 Jumlah Caruman RM 1,743.00 1,754.00 1,765.00 1,776.00 1,787.00 1,798.00 1,809.00 1,820.00 1,831.00 1,842.00 1,853.00 1,864.00 1,875.00 1,886.00 1,897.00 1,908.00 1,919.00 1,930.00 1,941.00 1,952.00 1,963.00 1,974.00 1,985.00 1,996.00 2,007.00 2,018.00 2,029.00 2,040.00 2,051.00 2,062.00 2,073.00 2,084.00 2,095.00 2,106.00 2,117.00 2,128.00 2,139.00 2,150.00 2,161.00 2,172.00 2,183.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 15,700.01 15,800.01 15,900.01 16,000.01 16,100.01 16,200.01 16,300.01 16,400.01 16,500.01 16,600.01 16,700.01 16,800.01 16,900.01 17,000.01 17,100.01 17,200.01 17,300.01 17,400.01 17,500.01 17,600.01 17,700.01 17,800.01 17,900.01 18,000.01 18,100.01 18,200.01 18,300.01 18,400.01 18,500.01 18,600.01 18,700.01 18,800.01 18,900.01 19,000.01 19,100.01 19,200.01 19,300.01 19,400.01 19,500.01 19,600.01 19,700.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 15,800.00 15,900.00 16,000.00 16,100.00 16,200.00 16,300.00 16,400.00 16,500.00 16,600.00 16,700.00 16,800.00 16,900.00 17,000.00 17,100.00 17,200.00 17,300.00 17,400.00 17,500.00 17,600.00 17,700.00 17,800.00 17,900.00 18,000.00 18,100.00 18,200.00 18,300.00 18,400.00 18,500.00 18,600.00 18,700.00 18,800.00 18,900.00 19,000.00 19,100.00 19,200.00 19,300.00 19,400.00 19,500.00 19,600.00 19,700.00 19,800.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 2,189.00 2,200.00 Jumlah Caruman RM 2,194.00 2,205.00

RM Dari Dari 19,800.01 19,900.01 hingga hingga

RM 19,900.00 20,000.00

RM 5.00 5.00

dan bagi bulan-bulan apabila upah melebihi RM20,000.00 kadar caruman oleh pekerja hendaklah dikira pada 11% daripada amaun upah bagi bulan itu, dan jumlah caruman yang termasuk wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya. Kadar caruman oleh majikan ialah RM5.00.

(2) Dalam Bahagian ini:(a) amaun upah bagi bulan itu yang hendaklah dicarumkan kepada Kumpulan W ang oleh setiap majikan bagi setiap pekerja hendaklah mengikut apa-apa had amaun upah dan caruman yang ditetapkan oleh Lembaga; dan (b) amaun caruman bagi bulan itu bagi maksud Subseksyen 43(3) adalah terhad kepada apa-apa had jumlah caruman yang ditetapkan oleh Lembaga.

BAHAGIAN C (1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini terpakai bagi:(a) (b) pekerja warganegara Malaysia; pekerja bukan warganegara Malaysia tetapi merupakan pemastautin tetap di Malaysia; dan pekerja bukan warganegara mencarum sebelum 1 Ogos 1998 Malaysia yang memilih untuk hendaklah

(c)

yang telah mencapai umur lima puluh lima tahun.

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM TIADA 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 25.00 26.00 27.00 28.00 29.00 Jumlah Caruman RM TIADA 4.00 6.00 8.00 11.00 13.00 15.00 18.00 20.00 22.00 24.00 28.00 30.00 32.00 35.00 37.00 39.00 42.00 44.00 46.00 48.00 52.00 54.00 56.00 59.00 61.00 63.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 0.01 10.01 20.01 40.01 60.01 80.01 100.01 120.01 140.01 160.01 180.01 200.01 220.01 240.01 260.01 280.01 300.01 320.01 340.01 360.01 380.01 400.01 420.01 440.01 460.01 480.01 500.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00 480.00 500.00 520.00

RM TIADA 2.00 3.00 4.00 6.00 7.00 8.00 10.00 11.00 12.00 13.00 15.00 16.00 17.00 19.00 20.00 21.00 23.00 24.00 25.00 26.00 28.00 29.00 30.00 32.00 33.00 34.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 30.00 31.00 32.00 33.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 68.00 69.00 70.00 71.00 72.00 73.00 74.00 Jumlah Caruman RM 66.00 68.00 70.00 72.00 76.00 78.00 80.00 83.00 85.00 87.00 90.00 92.00 94.00 96.00 100.00 102.00 104.00 107.00 109.00 111.00 114.00 116.00 118.00 120.00 124.00 126.00 128.00 131.00 133.00 135.00 138.00 140.00 142.00 144.00 148.00 150.00 152.00 155.00 157.00 159.00 162.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 520.01 540.01 560.01 580.01 600.01 620.01 640.01 660.01 680.01 700.01 720.01 740.01 760.01 780.01 800.01 820.01 840.01 860.01 880.01 900.01 920.01 940.01 960.01 980.01 1,000.01 1,020.01 1,040.01 1,060.01 1,080.01 1,100.01 1,120.01 1,140.01 1,160.01 1,180.01 1,200.01 1,220.01 1,240.01 1,260.01 1,280.01 1,300.01 1,320.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00 660.00 680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 900.00 920.00 940.00 960.00 980.00 1,000.00 1,020.00 1,040.00 1,060.00 1,080.00 1,100.00 1,120.00 1,140.00 1,160.00 1,180.00 1,200.00 1,220.00 1,240.00 1,260.00 1,280.00 1,300.00 1,320.00 1,340.00

RM 36.00 37.00 38.00 39.00 41.00 42.00 43.00 45.00 46.00 47.00 49.00 50.00 51.00 52.00 54.00 55.00 56.00 58.00 59.00 60.00 62.00 63.00 64.00 65.00 67.00 68.00 69.00 71.00 72.00 73.00 75.00 76.00 77.00 78.00 80.00 81.00 82.00 84.00 85.00 86.00 88.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 75.00 76.00 77.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 117.00 118.00 119.00 Jumlah Caruman RM 164.00 166.00 168.00 172.00 174.00 176.00 179.00 181.00 183.00 186.00 188.00 190.00 192.00 196.00 198.00 200.00 203.00 205.00 207.00 210.00 212.00 214.00 216.00 220.00 222.00 224.00 227.00 229.00 231.00 234.00 236.00 238.00 240.00 244.00 246.00 248.00 251.00 253.00 255.00 258.00 260.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1,340.01 1,360.01 1,380.01 1,400.01 1,420.01 1,440.01 1,460.01 1,480.01 1,500.01 1,520.01 1,540.01 1,560.01 1,580.01 1,600.01 1,620.01 1,640.01 1,660.01 1,680.01 1,700.01 1,720.01 1,740.01 1,760.01 1,780.01 1,800.01 1,820.01 1,840.01 1,860.01 1,880.01 1,900.01 1,920.01 1,940.01 1,960.01 1,980.01 2,000.01 2,020.01 2,040.01 2,060.01 2,080.01 2,100.01 2,120.01 2,140.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 1,360.00 1,380.00 1,400.00 1,420.00 1,440.00 1,460.00 1,480.00 1,500.00 1,520.00 1,540.00 1,560.00 1,580.00 1,600.00 1,620.00 1,640.00 1,660.00 1,680.00 1,700.00 1,720.00 1,740.00 1,760.00 1,780.00 1,800.00 1,820.00 1,840.00 1,860.00 1,880.00 1,900.00 1,920.00 1,940.00 1,960.00 1,980.00 2,000.00 2,020.00 2,040.00 2,060.00 2,080.00 2,100.00 2,120.00 2,140.00 2,160.00

RM 89.00 90.00 91.00 93.00 94.00 95.00 97.00 98.00 99.00 101.00 102.00 103.00 104.00 106.00 107.00 108.00 110.00 111.00 112.00 114.00 115.00 116.00 117.00 119.00 120.00 121.00 123.00 124.00 125.00 127.00 128.00 129.00 130.00 132.00 133.00 134.00 136.00 137.00 138.00 140.00 141.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 120.00 121.00 123.00 124.00 125.00 126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00 162.00 163.00 164.00 Jumlah Caruman RM 262.00 264.00 268.00 270.00 272.00 275.00 277.00 279.00 282.00 284.00 286.00 288.00 292.00 294.00 296.00 299.00 301.00 303.00 306.00 308.00 310.00 312.00 316.00 318.00 320.00 323.00 325.00 327.00 330.00 332.00 334.00 336.00 340.00 342.00 344.00 347.00 349.00 351.00 354.00 356.00 358.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,160.01 2,180.01 2,200.01 2,220.01 2,240.01 2,260.01 2,280.01 2,300.01 2,320.01 2,340.01 2,360.01 2,380.01 2,400.01 2,420.01 2,440.01 2,460.01 2,480.01 2,500.01 2,520.01 2,540.01 2,560.01 2,580.01 2,600.01 2,620.01 2,640.01 2,660.01 2,680.01 2,700.01 2,720.01 2,740.01 2,760.01 2,780.01 2,800.01 2,820.01 2,840.01 2,860.01 2,880.01 2,900.01 2,920.01 2,940.01 2,960.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,180.00 2,200.00 2,220.00 2,240.00 2,260.00 2,280.00 2,300.00 2,320.00 2,340.00 2,360.00 2,380.00 2,400.00 2,420.00 2,440.00 2,460.00 2,480.00 2,500.00 2,520.00 2,540.00 2,560.00 2,580.00 2,600.00 2,620.00 2,640.00 2,660.00 2,680.00 2,700.00 2,720.00 2,740.00 2,760.00 2,780.00 2,800.00 2,820.00 2,840.00 2,860.00 2,880.00 2,900.00 2,920.00 2,940.00 2,960.00 2,980.00

RM 142.00 143.00 145.00 146.00 147.00 149.00 150.00 151.00 153.00 154.00 155.00 156.00 158.00 159.00 160.00 162.00 163.00 164.00 166.00 167.00 168.00 169.00 171.00 172.00 173.00 175.00 176.00 177.00 179.00 180.00 181.00 182.00 184.00 185.00 186.00 188.00 189.00 190.00 192.00 193.00 194.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 165.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 178.00 179.00 180.00 181.00 182.00 183.00 184.00 185.00 186.00 187.00 189.00 190.00 191.00 192.00 193.00 194.00 195.00 196.00 197.00 198.00 200.00 201.00 202.00 203.00 204.00 205.00 206.00 207.00 208.00 209.00 Jumlah Caruman RM 360.00 364.00 366.00 368.00 371.00 373.00 375.00 378.00 380.00 382.00 384.00 388.00 390.00 392.00 395.00 397.00 399.00 402.00 404.00 406.00 408.00 412.00 414.00 416.00 419.00 421.00 423.00 426.00 428.00 430.00 432.00 436.00 438.00 440.00 443.00 445.00 447.00 450.00 452.00 454.00 456.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,980.01 3,000.01 3,020.01 3,040.01 3,060.01 3,080.01 3,100.01 3,120.01 3,140.01 3,160.01 3,180.01 3,200.01 3,220.01 3,240.01 3,260.01 3,280.01 3,300.01 3,320.01 3,340.01 3,360.01 3,380.01 3,400.01 3,420.01 3,440.01 3,460.01 3,480.01 3,500.01 3,520.01 3,540.01 3,560.01 3,580.01 3,600.01 3,620.01 3,640.01 3,660.01 3,680.01 3,700.01 3,720.01 3,740.01 3,760.01 3,780.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,000.00 3,020.00 3,040.00 3,060.00 3,080.00 3,100.00 3,120.00 3,140.00 3,160.00 3,180.00 3,200.00 3,220.00 3,240.00 3,260.00 3,280.00 3,300.00 3,320.00 3,340.00 3,360.00 3,380.00 3,400.00 3,420.00 3,440.00 3,460.00 3,480.00 3,500.00 3,520.00 3,540.00 3,560.00 3,580.00 3,600.00 3,620.00 3,640.00 3,660.00 3,680.00 3,700.00 3,720.00 3,740.00 3,760.00 3,780.00 3,800.00

RM 195.00 197.00 198.00 199.00 201.00 202.00 203.00 205.00 206.00 207.00 208.00 210.00 211.00 212.00 214.00 215.00 216.00 218.00 219.00 220.00 221.00 223.00 224.00 225.00 227.00 228.00 229.00 231.00 232.00 233.00 234.00 236.00 237.00 238.00 240.00 241.00 242.00 244.00 245.00 246.00 247.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 211.00 212.00 213.00 214.00 215.00 216.00 217.00 218.00 219.00 220.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00 227.00 228.00 229.00 230.00 231.00 233.00 234.00 235.00 236.00 237.00 238.00 239.00 240.00 241.00 242.00 244.00 245.00 246.00 247.00 248.00 249.00 250.00 251.00 252.00 253.00 255.00 Jumlah Caruman RM 460.00 462.00 464.00 467.00 469.00 471.00 474.00 476.00 478.00 480.00 484.00 486.00 488.00 491.00 493.00 495.00 498.00 500.00 502.00 504.00 508.00 510.00 512.00 515.00 517.00 519.00 522.00 524.00 526.00 528.00 532.00 534.00 536.00 539.00 541.00 543.00 546.00 548.00 550.00 552.00 556.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3,800.01 3,820.01 3,840.01 3,860.01 3,880.01 3,900.01 3,920.01 3,940.01 3,960.01 3,980.01 4,000.01 4,020.01 4,040.01 4,060.01 4,080.01 4,100.01 4,120.01 4,140.01 4,160.01 4,180.01 4,200.01 4,220.01 4,240.01 4,260.01 4,280.01 4,300.01 4,320.01 4,340.01 4,360.01 4,380.01 4,400.01 4,420.01 4,440.01 4,460.01 4,480.01 4,500.01 4,520.01 4,540.01 4,560.01 4,580.01 4,600.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,820.00 3,840.00 3,860.00 3,880.00 3,900.00 3,920.00 3,940.00 3,960.00 3,980.00 4,000.00 4,020.00 4,040.00 4,060.00 4,080.00 4,100.00 4,120.00 4,140.00 4,160.00 4,180.00 4,200.00 4,220.00 4,240.00 4,260.00 4,280.00 4,300.00 4,320.00 4,340.00 4,360.00 4,380.00 4,400.00 4,420.00 4,440.00 4,460.00 4,480.00 4,500.00 4,520.00 4,540.00 4,560.00 4,580.00 4,600.00 4,620.00

RM 249.00 250.00 251.00 253.00 254.00 255.00 257.00 258.00 259.00 260.00 262.00 263.00 264.00 266.00 267.00 268.00 270.00 271.00 272.00 273.00 275.00 276.00 277.00 279.00 280.00 281.00 283.00 284.00 285.00 286.00 288.00 289.00 290.00 292.00 293.00 294.00 296.00 297.00 298.00 299.00 301.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 256.00 257.00 258.00 259.00 260.00 261.00 262.00 263.00 264.00 266.00 267.00 268.00 269.00 270.00 271.00 272.00 273.00 274.00 275.00 Jumlah Caruman RM 558.00 560.00 563.00 565.00 567.00 570.00 572.00 574.00 576.00 580.00 582.00 584.00 587.00 589.00 591.00 594.00 596.00 598.00 600.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4,620.01 4,640.01 4,660.01 4,680.01 4,700.01 4,720.01 4,740.01 4,760.01 4,780.01 4,800.01 4,820.01 4,840.01 4,860.01 4,880.01 4,900.01 4,920.01 4,940.01 4,960.01 4,980.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 4,640.00 4,660.00 4,680.00 4,700.00 4,720.00 4,740.00 4,760.00 4,780.00 4,800.00 4,820.00 4,840.00 4,860.00 4,880.00 4,900.00 4,920.00 4,940.00 4,960.00 4,980.00 5,000.00

RM 302.00 303.00 305.00 306.00 307.00 309.00 310.00 311.00 312.00 314.00 315.00 316.00 318.00 319.00 320.00 322.00 323.00 324.00 325.00

[Nota : Jika majikan membayar bonus kepada pekerja yang menerima Upah bulanan RM5,000.00 dan ke bawah dan dengan pembayaran bonus tersebut menjadikan Upah yang diterima pada bulan berkenaan melebihi RM5,000.00, pengiraan kadar caruman majikan hendaklah dikira pada kadar 6.5%, dan jumlah caruman yang melibatkan wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya] Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 5,000.01 5,100.01 5,200.01 5,300.01 5,400.01 5,500.01 5,600.01 5,700.01 5,800.01 5,900.01 6,000.01 6,100.01 6,200.01 6,300.01 6,400.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 5,600.00 5,700.00 5,800.00 5,900.00 6,000.00 6,100.00 6,200.00 6,300.00 6,400.00 6,500.00 306.00 312.00 318.00 324.00 330.00 336.00 342.00 348.00 354.00 360.00 366.00 372.00 378.00 384.00 390.00 281.00 286.00 292.00 297.00 303.00 308.00 314.00 319.00 325.00 330.00 336.00 341.00 347.00 352.00 358.00 587.00 598.00 610.00 621.00 633.00 644.00 656.00 667.00 679.00 690.00 702.00 713.00 725.00 736.00 748.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 363.00 369.00 374.00 380.00 385.00 391.00 396.00 402.00 407.00 413.00 418.00 424.00 429.00 435.00 440.00 446.00 451.00 457.00 462.00 468.00 473.00 479.00 484.00 490.00 495.00 501.00 506.00 512.00 517.00 523.00 528.00 534.00 539.00 545.00 550.00 556.00 561.00 567.00 572.00 578.00 583.00 Jumlah Caruman RM 759.00 771.00 782.00 794.00 805.00 817.00 828.00 840.00 851.00 863.00 874.00 886.00 897.00 909.00 920.00 932.00 943.00 955.00 966.00 978.00 989.00 1,001.00 1,012.00 1,024.00 1,035.00 1,047.00 1,058.00 1,070.00 1,081.00 1,093.00 1,104.00 1,116.00 1,127.00 1,139.00 1,150.00 1,162.00 1,173.00 1,185.00 1,196.00 1,208.00 1,219.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 6,500.01 6,600.01 6,700.01 6,800.01 6,900.01 7,000.01 7,100.01 7,200.01 7,300.01 7,400.01 7,500.01 7,600.01 7,700.01 7,800.01 7,900.01 8,000.01 8,100.01 8,200.01 8,300.01 8,400.01 8,500.01 8,600.01 8,700.01 8,800.01 8,900.01 9,000.01 9,100.01 9,200.01 9,300.01 9,400.01 9,500.01 9,600.01 9,700.01 9,800.01 9,900.01 10,000.01 10,100.01 10,200.01 10,300.01 10,400.01 10,500.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 6,600.00 6,700.00 6,800.00 6,900.00 7,000.00 7,100.00 7,200.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00 7,600.00 7,700.00 7,800.00 7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,600.00 8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 10,500.00 10,600.00

RM 396.00 402.00 408.00 414.00 420.00 426.00 432.00 438.00 444.00 450.00 456.00 462.00 468.00 474.00 480.00 486.00 492.00 498.00 504.00 510.00 516.00 522.00 528.00 534.00 540.00 546.00 552.00 558.00 564.00 570.00 576.00 582.00 588.00 594.00 600.00 606.00 612.00 618.00 624.00 630.00 636.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 589.00 594.00 600.00 605.00 611.00 616.00 622.00 627.00 633.00 638.00 644.00 649.00 655.00 660.00 666.00 671.00 677.00 682.00 688.00 693.00 699.00 704.00 710.00 715.00 721.00 726.00 732.00 737.00 743.00 748.00 754.00 759.00 765.00 770.00 776.00 781.00 787.00 792.00 798.00 803.00 809.00 Jumlah Caruman RM 1,231.00 1,242.00 1,254.00 1,265.00 1,277.00 1,288.00 1,300.00 1,311.00 1,323.00 1,334.00 1,346.00 1,357.00 1,369.00 1,380.00 1,392.00 1,403.00 1,415.00 1,426.00 1,438.00 1,449.00 1,461.00 1,472.00 1,484.00 1,495.00 1,507.00 1,518.00 1,530.00 1,541.00 1,553.00 1,564.00 1,576.00 1,587.00 1,599.00 1,610.00 1,622.00 1,633.00 1,645.00 1,656.00 1,668.00 1,679.00 1,691.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 10,600.01 10,700.01 10,800.01 10,900.01 11,000.01 11,100.01 11,200.01 11,300.01 11,400.01 11,500.01 11,600.01 11,700.01 11,800.01 11,900.01 12,000.01 12,100.01 12,200.01 12,300.01 12,400.01 12,500.01 12,600.01 12,700.01 12,800.01 12,900.01 13,000.01 13,100.01 13,200.01 13,300.01 13,400.01 13,500.01 13,600.01 13,700.01 13,800.01 13,900.01 14,000.01 14,100.01 14,200.01 14,300.01 14,400.01 14,500.01 14,600.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10,700.00 10,800.00 10,900.00 11,000.00 11,100.00 11,200.00 11,300.00 11,400.00 11,500.00 11,600.00 11,700.00 11,800.00 11,900.00 12,000.00 12,100.00 12,200.00 12,300.00 12,400.00 12,500.00 12,600.00 12,700.00 12,800.00 12,900.00 13,000.00 13,100.00 13,200.00 13,300.00 13,400.00 13,500.00 13,600.00 13,700.00 13,800.00 13,900.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00 14,700.00

RM 642.00 648.00 654.00 660.00 666.00 672.00 678.00 684.00 690.00 696.00 702.00 708.00 714.00 720.00 726.00 732.00 738.00 744.00 750.00 756.00 762.00 768.00 774.00 780.00 786.00 792.00 798.00 804.00 810.00 816.00 822.00 828.00 834.00 840.00 846.00 852.00 858.00 864.00 870.00 876.00 882.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 814.00 820.00 825.00 831.00 836.00 842.00 847.00 853.00 858.00 864.00 869.00 875.00 880.00 886.00 891.00 897.00 902.00 908.00 913.00 919.00 924.00 930.00 935.00 941.00 946.00 952.00 957.00 963.00 968.00 974.00 979.00 985.00 990.00 996.00 1,001.00 1,007.00 1,012.00 1,018.00 1,023.00 1,029.00 1,034.00 Jumlah Caruman RM 1,702.00 1,714.00 1,725.00 1,737.00 1,748.00 1,760.00 1,771.00 1,783.00 1,794.00 1,806.00 1,817.00 1,829.00 1,840.00 1,852.00 1,863.00 1,875.00 1,886.00 1,898.00 1,909.00 1,921.00 1,932.00 1,944.00 1,955.00 1,967.00 1,978.00 1,990.00 2,001.00 2,013.00 2,024.00 2,036.00 2,047.00 2,059.00 2,070.00 2,082.00 2,093.00 2,105.00 2,116.00 2,128.00 2,139.00 2,151.00 2,162.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 14,700.01 14,800.01 14,900.01 15,000.01 15,100.01 15,200.01 15,300.01 15,400.01 15,500.01 15,600.01 15,700.01 15,800.01 15,900.01 16,000.01 16,100.01 16,200.01 16,300.01 16,400.01 16,500.01 16,600.01 16,700.01 16,800.01 16,900.01 17,000.01 17,100.01 17,200.01 17,300.01 17,400.01 17,500.01 17,600.01 17,700.01 17,800.01 17,900.01 18,000.01 18,100.01 18,200.01 18,300.01 18,400.01 18,500.01 18,600.01 18,700.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 14,800.00 14,900.00 15,000.00 15,100.00 15,200.00 15,300.00 15,400.00 15,500.00 15,600.00 15,700.00 15,800.00 15,900.00 16,000.00 16,100.00 16,200.00 16,300.00 16,400.00 16,500.00 16,600.00 16,700.00 16,800.00 16,900.00 17,000.00 17,100.00 17,200.00 17,300.00 17,400.00 17,500.00 17,600.00 17,700.00 17,800.00 17,900.00 18,000.00 18,100.00 18,200.00 18,300.00 18,400.00 18,500.00 18,600.00 18,700.00 18,800.00

RM 888.00 894.00 900.00 906.00 912.00 918.00 924.00 930.00 936.00 942.00 948.00 954.00 960.00 966.00 972.00 978.00 984.00 990.00 996.00 1,002.00 1,008.00 1,014.00 1,020.00 1,026.00 1,032.00 1,038.00 1,044.00 1,050.00 1,056.00 1,062.00 1,068.00 1,074.00 1,080.00 1,086.00 1,092.00 1,098.00 1,104.00 1,110.00 1,116.00 1,122.00 1,128.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 1,040.00 1,045.00 1,051.00 1,056.00 1,062.00 1,067.00 1,073.00 1,078.00 1,084.00 1,089.00 1,095.00 1,100.00 Jumlah Caruman RM 2,174.00 2,185.00 2,197.00 2,208.00 2,220.00 2,231.00 2,243.00 2,254.00 2,266.00 2,277.00 2,289.00 2,300.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 18,800.01 18,900.01 19,000.01 19,100.01 19,200.01 19,300.01 19,400.01 19,500.01 19,600.01 19,700.01 19,800.01 19,900.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 18,900.00 19,000.00 19,100.00 19,200.00 19,300.00 19,400.00 19,500.00 19,600.00 19,700.00 19,800.00 19,900.00 20,000.00

RM 1,134.00 1,140.00 1,146.00 1,152.00 1,158.00 1,164.00 1,170.00 1,176.00 1,182.00 1,188.00 1,194.00 1,200.00

dan bagi bulan-bulan apabila upah melebihi RM20,000.00 kadar caruman oleh pekerja hendaklah dikira 5.5% daripada upah bagi bulan itu, dan kadar caruman oleh majikan ialah 6% daripada upah bagi bulan itu. Jumlah caruman yang melibatkan wang sen hendaklah digenapkan kepada ringgit berikutnya.

(2)

Dalam Bahagian ini:(a) Amaun upah bagi bulan itu yang kena dicarumkan ke Kumpulan W ang oleh setiap majikan bagi setiap pekerja hendaklah mengikut apa-apa had amaun upah dan caruman yang ditentukan oleh Lembaga. Jumlah caruman bagi bulan itu bagi maksud seksyen 43(3) adalah terhad kepada apa-apa had jumlah caruman yang ditentukan oleh Lembaga.

(b)

BAHAGIAN D (1) Kadar caruman bulanan yang dinyatakan dalam Bahagian ini terpakai bagi pekerja bukan warganegara Malaysia:(a) (b) hendaklah

yang memilih untuk mencarum pada atau selepas 1 Ogos 1998; yang memilih untuk mencarum di bawah subseksyen 54(3) pada atau selepas 1 Ogos 1998; yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 3 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 1998; dan yang memilih untuk mencarum di bawah perenggan 6 Jadual Pertama pada atau selepas 1 Ogos 2001.

(c)

(d)

yang telah mencapai umur lima puluh lima tahun.

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM TIADA 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 24.00 25.00 26.00 Jumlah Caruman RM TIADA 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00 23.00 24.00 25.00 26.00 27.00 29.00 30.00 31.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 0.01 10.01 20.01 40.01 60.01 80.01 100.01 120.01 140.01 160.01 180.01 200.01 220.01 240.01 260.01 280.01 300.01 320.01 340.01 360.01 380.01 400.01 420.01 440.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 10.00 20.00 40.00 60.00 80.00 100.00 120.00 140.00 160.00 180.00 200.00 220.00 240.00 260.00 280.00 300.00 320.00 340.00 360.00 380.00 400.00 420.00 440.00 460.00

RM TIADA 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 27.00 28.00 29.00 30.00 31.00 32.00 33.00 35.00 36.00 37.00 38.00 39.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 46.00 47.00 48.00 49.00 50.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 57.00 58.00 59.00 60.00 61.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 68.00 69.00 70.00 71.00 Jumlah Caruman RM 32.00 33.00 34.00 35.00 36.00 37.00 38.00 40.00 41.00 42.00 43.00 44.00 45.00 46.00 47.00 48.00 49.00 51.00 52.00 53.00 54.00 55.00 56.00 57.00 58.00 59.00 60.00 62.00 63.00 64.00 65.00 66.00 67.00 68.00 69.00 70.00 71.00 73.00 74.00 75.00 76.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 460.01 480.01 500.01 520.01 540.01 560.01 580.01 600.01 620.01 640.01 660.01 680.01 700.01 720.01 740.01 760.01 780.01 800.01 820.01 840.01 860.01 880.01 900.01 920.01 940.01 960.01 980.01 1,000.01 1,020.01 1,040.01 1,060.01 1,080.01 1,100.01 1,120.01 1,140.01 1,160.01 1,180.01 1,200.01 1,220.01 1,240.01 1,260.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 480.00 500.00 520.00 540.00 560.00 580.00 600.00 620.00 640.00 660.00 680.00 700.00 720.00 740.00 760.00 780.00 800.00 820.00 840.00 860.00 880.00 900.00 920.00 940.00 960.00 980.00 1,000.00 1,020.00 1,040.00 1,060.00 1,080.00 1,100.00 1,120.00 1,140.00 1,160.00 1,180.00 1,200.00 1,220.00 1,240.00 1,260.00 1,280.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 72.00 73.00 74.00 75.00 76.00 77.00 79.00 80.00 81.00 82.00 83.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 90.00 91.00 92.00 93.00 94.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 101.00 102.00 103.00 104.00 105.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 112.00 113.00 114.00 115.00 116.00 Jumlah Caruman RM 77.00 78.00 79.00 80.00 81.00 82.00 84.00 85.00 86.00 87.00 88.00 89.00 90.00 91.00 92.00 93.00 95.00 96.00 97.00 98.00 99.00 100.00 101.00 102.00 103.00 104.00 106.00 107.00 108.00 109.00 110.00 111.00 112.00 113.00 114.00 115.00 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 1,280.01 1,300.01 1,320.01 1,340.01 1,360.01 1,380.01 1,400.01 1,420.01 1,440.01 1,460.01 1,480.01 1,500.01 1,520.01 1,540.01 1,560.01 1,580.01 1,600.01 1,620.01 1,640.01 1,660.01 1,680.01 1,700.01 1,720.01 1,740.01 1,760.01 1,780.01 1,800.01 1,820.01 1,840.01 1,860.01 1,880.01 1,900.01 1,920.01 1,940.01 1,960.01 1,980.01 2,000.01 2,020.01 2,040.01 2,060.01 2,080.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 1,300.00 1,320.00 1,340.00 1,360.00 1,380.00 1,400.00 1,420.00 1,440.00 1,460.00 1,480.00 1,500.00 1,520.00 1,540.00 1,560.00 1,580.00 1,600.00 1,620.00 1,640.00 1,660.00 1,680.00 1,700.00 1,720.00 1,740.00 1,760.00 1,780.00 1,800.00 1,820.00 1,840.00 1,860.00 1,880.00 1,900.00 1,920.00 1,940.00 1,960.00 1,980.00 2,000.00 2,020.00 2,040.00 2,060.00 2,080.00 2,100.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 117.00 118.00 119.00 120.00 121.00 123.00 124.00 125.00 126.00 127.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 134.00 135.00 136.00 137.00 138.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00 145.00 146.00 147.00 148.00 149.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 156.00 157.00 158.00 159.00 160.00 161.00 Jumlah Caruman RM 122.00 123.00 124.00 125.00 126.00 128.00 129.00 130.00 131.00 132.00 133.00 134.00 135.00 136.00 137.00 139.00 140.00 141.00 142.00 143.00 144.00 145.00 146.00 147.00 148.00 150.00 151.00 152.00 153.00 154.00 155.00 156.00 157.00 158.00 159.00 161.00 162.00 163.00 164.00 165.00 166.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,100.01 2,120.01 2,140.01 2,160.01 2,180.01 2,200.01 2,220.01 2,240.01 2,260.01 2,280.01 2,300.01 2,320.01 2,340.01 2,360.01 2,380.01 2,400.01 2,420.01 2,440.01 2,460.01 2,480.01 2,500.01 2,520.01 2,540.01 2,560.01 2,580.01 2,600.01 2,620.01 2,640.01 2,660.01 2,680.01 2,700.01 2,720.01 2,740.01 2,760.01 2,780.01 2,800.01 2,820.01 2,840.01 2,860.01 2,880.01 2,900.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,120.00 2,140.00 2,160.00 2,180.00 2,200.00 2,220.00 2,240.00 2,260.00 2,280.00 2,300.00 2,320.00 2,340.00 2,360.00 2,380.00 2,400.00 2,420.00 2,440.00 2,460.00 2,480.00 2,500.00 2,520.00 2,540.00 2,560.00 2,580.00 2,600.00 2,620.00 2,640.00 2,660.00 2,680.00 2,700.00 2,720.00 2,740.00 2,760.00 2,780.00 2,800.00 2,820.00 2,840.00 2,860.00 2,880.00 2,900.00 2,920.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 162.00 163.00 164.00 165.00 167.00 168.00 169.00 170.00 171.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 178.00 179.00 180.00 181.00 182.00 183.00 184.00 185.00 186.00 187.00 189.00 190.00 191.00 192.00 193.00 194.00 195.00 196.00 197.00 198.00 200.00 201.00 202.00 203.00 204.00 205.00 206.00 Jumlah Caruman RM 167.00 168.00 169.00 170.00 172.00 173.00 174.00 175.00 176.00 177.00 178.00 179.00 180.00 181.00 183.00 184.00 185.00 186.00 187.00 188.00 189.00 190.00 191.00 192.00 194.00 195.00 196.00 197.00 198.00 199.00 200.00 201.00 202.00 203.00 205.00 206.00 207.00 208.00 209.00 210.00 211.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 2,920.01 2,940.01 2,960.01 2,980.01 3,000.01 3,020.01 3,040.01 3,060.01 3,080.01 3,100.01 3,120.01 3,140.01 3,160.01 3,180.01 3,200.01 3,220.01 3,240.01 3,260.01 3,280.01 3,300.01 3,320.01 3,340.01 3,360.01 3,380.01 3,400.01 3,420.01 3,440.01 3,460.01 3,480.01 3,500.01 3,520.01 3,540.01 3,560.01 3,580.01 3,600.01 3,620.01 3,640.01 3,660.01 3,680.01 3,700.01 3,720.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 2,940.00 2,960.00 2,980.00 3,000.00 3,020.00 3,040.00 3,060.00 3,080.00 3,100.00 3,120.00 3,140.00 3,160.00 3,180.00 3,200.00 3,220.00 3,240.00 3,260.00 3,280.00 3,300.00 3,320.00 3,340.00 3,360.00 3,380.00 3,400.00 3,420.00 3,440.00 3,460.00 3,480.00 3,500.00 3,520.00 3,540.00 3,560.00 3,580.00 3,600.00 3,620.00 3,640.00 3,660.00 3,680.00 3,700.00 3,720.00 3,740.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 207.00 208.00 209.00 211.00 212.00 213.00 214.00 215.00 216.00 217.00 218.00 219.00 220.00 222.00 223.00 224.00 225.00 226.00 227.00 228.00 229.00 230.00 231.00 233.00 234.00 235.00 236.00 237.00 238.00 239.00 240.00 241.00 242.00 244.00 245.00 246.00 247.00 248.00 249.00 250.00 251.00 Jumlah Caruman RM 212.00 213.00 214.00 216.00 217.00 218.00 219.00 220.00 221.00 222.00 223.00 224.00 225.00 227.00 228.00 229.00 230.00 231.00 232.00 233.00 234.00 235.00 236.00 238.00 239.00 240.00 241.00 242.00 243.00 244.00 245.00 246.00 247.00 249.00 250.00 251.00 252.00 253.00 254.00 255.00 256.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 3,740.01 3,760.01 3,780.01 3,800.01 3,820.01 3,840.01 3,860.01 3,880.01 3,900.01 3,920.01 3,940.01 3,960.01 3,980.01 4,000.01 4,020.01 4,040.01 4,060.01 4,080.01 4,100.01 4,120.01 4,140.01 4,160.01 4,180.01 4,200.01 4,220.01 4,240.01 4,260.01 4,280.01 4,300.01 4,320.01 4,340.01 4,360.01 4,380.01 4,400.01 4,420.01 4,440.01 4,460.01 4,480.01 4,500.01 4,520.01 4,540.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 3,760.00 3,780.00 3,800.00 3,820.00 3,840.00 3,860.00 3,880.00 3,900.00 3,920.00 3,940.00 3,960.00 3,980.00 4,000.00 4,020.00 4,040.00 4,060.00 4,080.00 4,100.00 4,120.00 4,140.00 4,160.00 4,180.00 4,200.00 4,220.00 4,240.00 4,260.00 4,280.00 4,300.00 4,320.00 4,340.00 4,360.00 4,380.00 4,400.00 4,420.00 4,440.00 4,460.00 4,480.00 4,500.00 4,520.00 4,540.00 4,560.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 252.00 253.00 255.00 256.00 257.00 258.00 259.00 260.00 261.00 262.00 263.00 264.00 266.00 267.00 268.00 269.00 270.00 271.00 272.00 273.00 274.00 275.00 281.00 286.00 292.00 297.00 303.00 308.00 314.00 319.00 325.00 330.00 336.00 341.00 347.00 352.00 358.00 363.00 369.00 374.00 380.00 Jumlah Caruman RM 257.00 258.00 260.00 261.00 262.00 263.00 264.00 265.00 266.00 267.00 268.00 269.00 271.00 272.00 273.00 274.00 275.00 276.00 277.00 278.00 279.00 280.00 286.00 291.00 297.00 302.00 308.00 313.00 319.00 324.00 330.00 335.00 341.00 346.00 352.00 357.00 363.00 368.00 374.00 379.00 385.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 4,560.01 4,580.01 4,600.01 4,620.01 4,640.01 4,660.01 4,680.01 4,700.01 4,720.01 4,740.01 4,760.01 4,780.01 4,800.01 4,820.01 4,840.01 4,860.01 4,880.01 4,900.01 4,920.01 4,940.01 4,960.01 4,980.01 5,000.01 5,100.01 5,200.01 5,300.01 5,400.01 5,500.01 5,600.01 5,700.01 5,800.01 5,900.01 6,000.01 6,100.01 6,200.01 6,300.01 6,400.01 6,500.01 6,600.01 6,700.01 6,800.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 4,580.00 4,600.00 4,620.00 4,640.00 4,660.00 4,680.00 4,700.00 4,720.00 4,740.00 4,760.00 4,780.00 4,800.00 4,820.00 4,840.00 4,860.00 4,880.00 4,900.00 4,920.00 4,940.00 4,960.00 4,980.00 5,000.00 5,100.00 5,200.00 5,300.00 5,400.00 5,500.00 5,600.00 5,700.00 5,800.00 5,900.00 6,000.00 6,100.00 6,200.00 6,300.00 6,400.00 6,500.00 6,600.00 6,700.00 6,800.00 6,900.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 385.00 391.00 396.00 402.00 407.00 413.00 418.00 424.00 429.00 435.00 440.00 446.00 451.00 457.00 462.00 468.00 473.00 479.00 484.00 490.00 495.00 501.00 506.00 512.00 517.00 523.00 528.00 534.00 539.00 545.00 550.00 556.00 561.00 567.00 572.00 578.00 583.00 589.00 594.00 600.00 605.00 Jumlah Caruman RM 390.00 396.00 401.00 407.00 412.00 418.00 423.00 429.00 434.00 440.00 445.00 451.00 456.00 462.00 467.00 473.00 478.00 484.00 489.00 495.00 500.00 506.00 511.00 517.00 522.00 528.00 533.00 539.00 544.00 550.00 555.00 561.00 566.00 572.00 577.00 583.00 588.00 594.00 599.00 605.00 610.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 6,900.01 7,000.01 7,100.01 7,200.01 7,300.01 7,400.01 7,500.01 7,600.01 7,700.01 7,800.01 7,900.01 8,000.01 8,100.01 8,200.01 8,300.01 8,400.01 8,500.01 8,600.01 8,700.01 8,800.01 8,900.01 9,000.01 9,100.01 9,200.01 9,300.01 9,400.01 9,500.01 9,600.01 9,700.01 9,800.01 9,900.01 10,000.01 10,100.01 10,200.01 10,300.01 10,400.01 10,500.01 10,600.01 10,700.01 10,800.01 10,900.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 7,000.00 7,100.00 7,200.00 7,300.00 7,400.00 7,500.00 7,600.00 7,700.00 7,800.00 7,900.00 8,000.00 8,100.00 8,200.00 8,300.00 8,400.00 8,500.00 8,600.00 8,700.00 8,800.00 8,900.00 9,000.00 9,100.00 9,200.00 9,300.00 9,400.00 9,500.00 9,600.00 9,700.00 9,800.00 9,900.00 10,000.00 10,100.00 10,200.00 10,300.00 10,400.00 10,500.00 10,600.00 10,700.00 10,800.00 10,900.00 11,000.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 611.00 616.00 622.00 627.00 633.00 638.00 644.00 649.00 655.00 660.00 666.00 671.00 677.00 682.00 688.00 693.00 699.00 704.00 710.00 715.00 721.00 726.00 732.00 737.00 743.00 748.00 754.00 759.00 765.00 770.00 776.00 781.00 787.00 792.00 798.00 803.00 809.00 814.00 820.00 825.00 831.00 Jumlah Caruman RM 616.00 621.00 627.00 632.00 638.00 643.00 649.00 654.00 660.00 665.00 671.00 676.00 682.00 687.00 693.00 698.00 704.00 709.00 715.00 720.00 726.00 731.00 737.00 742.00 748.00 753.00 759.00 764.00 770.00 775.00 781.00 786.00 792.00 797.00 803.00 808.00 814.00 819.00 825.00 830.00 836.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 11,000.01 11,100.01 11,200.01 11,300.01 11,400.01 11,500.01 11,600.01 11,700.01 11,800.01 11,900.01 12,000.01 12,100.01 12,200.01 12,300.01 12,400.01 12,500.01 12,600.01 12,700.01 12,800.01 12,900.01 13,000.01 13,100.01 13,200.01 13,300.01 13,400.01 13,500.01 13,600.01 13,700.01 13,800.01 13,900.01 14,000.01 14,100.01 14,200.01 14,300.01 14,400.01 14,500.01 14,600.01 14,700.01 14,800.01 14,900.01 15,000.01 hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga hingga

RM 11,100.00 11,200.00 11,300.00 11,400.00 11,500.00 11,600.00 11,700.00 11,800.00 11,900.00 12,000.00 12,100.00 12,200.00 12,300.00 12,400.00 12,500.00 12,600.00 12,700.00 12,800.00 12,900.00 13,000.00 13,100.00 13,200.00 13,300.00 13,400.00 13,500.00 13,600.00 13,700.00 13,800.00 13,900.00 14,000.00 14,100.00 14,200.00 14,300.00 14,400.00 14,500.00 14,600.00 14,700.00 14,800.00 14,900.00 15,000.00 15,100.00

RM 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00

AMAUN UPAH BAGI BULAN ITU

KADAR CARUMAN BAGI BULAN ITUOleh Majikan Oleh Pekerja RM 836.00 842.00 847.00 853.00 858.00 864.00 869.00 875.00 880.00 886.00 891.00 897.00 902.00 908.00 913.00 919.00 924.00 930.00 935.00 941.00 946.00 952.00 957.00 963.00 968.00 974.00 979.00 985.00 990.00 996.00 1,001.00 1,007.00 1,012.00 1,018.00 1,023.00 1,029.00 1,034.00 1,040.00 1,045.00 1,051.00 1,056.00 Jumlah Caruman RM 841.00 847.00 852.00 858.00 863.00 869.00 874.00 880.00 885.00 891.00 896.00 902.00 907.00 913.00 918.00 924.00 929.00 935.00 940.00 946.00 951.00 957.00 962.00 968.00 973.00 979.00 984.00 990.00 995.00 1,001.00 1,006.00 1,012.00 1,017.00 1,023.00 1,028.00 1,034.00 1,039.00 1,045.00 1,050.00 1,056.00 1,061.00

RM Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari Dari 15,